Lezersinzending: Respect

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersinzending
Tags: , ,
7 juli 2018

Soms komt in mij de gedachten naar boven over bepaalde onderwerpen. Neem nu het onderwerp respect en waar vind je dit nog terug, is iets wat mij regelmatig bezighoudt.

Wat is respect en waarom is dit belangrijk in het leven om te tonen en te geven. Is het een genen kwestie en vind je dit bij ieder mens. Is het aangeboren of aangeleerd, op religie gestoeld of in de opvoeding meegegeven. Waarom heeft de ene mens dit wel en de ander niet. Van Dalen zegt er dit over: het door zijn gedrag doen blijken van eerbied (…) als (uiting van) een gevoel van hoogachting of waardering. Het betekent ook: beleefde bejegening of ontzien, sparen. Eerbied betekent: gevoel van bewondering om meerderheid, m.n. op geestelijk of zedelijk gebied.

Vele vragen hierover, waar ik zo niet een antwoord op heb en waarbij ieder zichzelf maar af moet vragen of hij of zij dit heeft en belangrijk vindt en ook uitdraagt. Voor mij maakt dit een wezenlijk onderdeel uit van mijn leven. Ik geef velen respect en verwacht dit ook terug. In de praktijk zie ik disrespect bij de nodige mensen ten opzichte van de medemens en kennelijk zitten zij er niet mee.

De respectloosheid en waar treffen we dit zo vaak aan. Onder anderen in het verkeer, in de directe omgang met elkaar, zoals in relaties. Als je er wat dieper in duikt, dan weten we allemaal wel voorbeelden te noemen.

Neem nu de seksindustrie, want dit is een veelvoorkomend onderwerp op dit blog en de mensheid maakt hier gretig gebruik van. Uit reacties van velen blijkt dat men dit een geweldig fenomeen vindt. Hoe respectvol gaat de mens daar met elkaar om. Vindt de seks plaats door volwassenen, is het met wederzijdse instemming, gebeurt het liefdevol, zijn er geen vormen van dwang of psychische beïnvloeding aanwezig? Is het feit wel of niet strafbaar? Wordt het voor geld gedaan of uit een seksuele behoefte of mogelijk ziekelijke afwijking? Een bepaalde groep op dit blog vindt dat er niets mis mee is zoals het er aan toegaat, want ze zijn zelf zo en behandelen de prostituees met respect, volgens eigen zeggen. Ook weer veel vragen, waar eenieder zijn mening over mag of misschien wel moet vormen.

Ik ken deze mensen niet en misschien hebben ze wel voor een deel gelijk. Ik vind dat daar zeker niet lichtzinnig over gedacht mag worden, om meerdere redenen. Weet u dat er nog steeds vrouwen en mannen en kinderen seksueel gebruikt en of verkracht worden, ook op de plekken waar men het niet verwacht en door personen die zeggen onwetend te zijn. Is dit een vorm van normaal prostitutie gebruik? Volgens mijn kennis van zaken niet. Er is nog heel veel mis met de seksindustrie en daarom zou het bestreden moeten worden in plaats van verheerlijkt door sommigen. In ieder geval is een veel minder prostitutiebeleid op zijn plaats. Een leven zonder prostituees is in mijn optiek ook heel goed mogelijk. Relaties kunnen op heel veel manieren worden aangegaan, daarbij is betaalde seks niet nodig, sterker noch in mijn optiek en naar aanleiding van al die bekende misstanden zeer onwenselijk of zijn er andere argumenten die meer steekhouden. Ik hoor ze graag. Ik ben nog geen dag iets op relatie gebied te kort gekomen en als ik het kan dan kan een ander het ook.

Rijdende door het Pattaya beach gebied, met de vele barretjes en Walking street als hoogtepunt, dan zien we vaak een drukte van jewelste. Oppervlakkig lijkt het alsof iedereen het naar de zin heeft en jolijt straalt van vele gezichten af. Met uitzondering van sommigen natuurlijk, te dronken, niet happy en ongezond of zonder geld. Amper nog in staat om op de kruk te zitten. Zegt het maar wat daarvan dan de reden is. Of spelen er ook andere motieven? Is men er beroepsmatig aanwezig of is het een vorm van typisch sociaal gedrag wat zich daar afspeelt. Wat gebeurt er feitelijk en kan een mens zonder dit soort gedrag en plekken en vaak ook uitspattingen? Is er een leven mogelijk in plaats van of zonder prostitutie?

Natuurlijk wordt en zeker in de barretjes, veel alcohol genuttigd. Voor velen is kennelijk de jolijt zonder alcohol ver te zoeken. Ze hebben dit nodig om in een bepaalde roes te komen, heb ik begrepen uit gesprekken dienaangaande. Voor mij een onbegrijpelijke aanpak, want met een alcoholvrije versnapering is dit net zo goed bereikbaar. Het zit meer tussen de oren is mijn gevoel. De mens en zijn zwaktes. Ze worden aldaar ten toon gespreid en gezien door velen als vrolijkheid al over. Men weet wel dat alcohol gif is voor het lichaam en dat men daar niet op gebouwd is. Overdaad schaadt dus, maar kan velen niet brommen. De bierbuiken zijn hiervan het resultaat. Met uitzondering van sommige zieke mensen, dus die betrek ik er niet bij, dat is al erg genoeg. Je leeft maar een keer toch. Respect voor eigen lichaam is daarbij ver te zoeken. Zou dit al een teken aan de wand zijn voor meer, zoals een zekere mate van disrespect naar anderen als je het al niet voor jezelf kunt opbrengen. Ik laat het maar als voer voor psychologen, maar denk er als leek het mijne van.

Naast al die (gemaakte) vrolijkheid gebeurt er ook veel narigheid. Los van wat mensen hun lichaam aandoen met al dat overmatige alcoholgebruik en roken, (kijk eens naar het hoge percentage van mensen met hoge bloeddruk en hoge cholesterolgehaltes, vaak dien afkomstig) vindt er ook seks plaats dat niet door de beugel kan, in de vorm van prostitutie. Betaalde seks dus. In Thailand nog steeds verboden bij wet, maar we weten allemaal hoe daar mee omgegaan wordt. Feitelijk een trieste bende als je het mij vraagt. Veel mensen verdienen er grof geld mee, waaronder corrupte Thaise overheidsfunctionarissen. Het weerhoudt de sekstoerist niet om weg te blijven. Respectloos naar het Thaise bevolkingsdeel, dat in grote lijnen achter deze wet staat. Ja mensen die zijn er ook.

Laatst las ik de uitspraak van iemand, “ wat niet weet wat niet deert in een partnerrelatie “, toen er aangehaald werd of je het je partner vertelt als je vreemd gaat. Als dit geen vorm van disrespect is dan weet ik het niet meer. Het zou in de genen van een mens zitten om vreemd te gaan en het gaat er al sinds mensenheugenis zo aan toe. Sinds de oudheid worden er al vrouwen gebruikt en laten sommigen zich gebruiken. Moeten we dit nog willen anno 2018. Zijn we niet inmiddels wijzer geworden. Dan zou je denken dat we er allemaal maar aan moeten meedoen toch. Wat een nare karaktertrek en dan druk ik mij zeer gematigd uit, is wat ik erover kwijt wil.

De verleidingen en het niet bestand zijn hiertegen is ook een belangrijke factor van betekenis. Zogenaamde vrienden die in een dronken bui seks hebben met de (eveneens dronken) vrouw van een vriend en later zeggen dat ze dachten dat het hun eigen vriendin of vrouw was. Weer respectloos bezig zijn of is dit ook weer een normaal menselijke actie. Ik weet zeker dat u ook wel voorbeelden kunt geven hiervan. Vaak respectloos dus door de directe en indirecte gebruikers. Is er enig idee onder de gebruikers van de sekswerkers hoeveel vrouwen en mannen er dagelijks misbruikt worden? Er worden regelmatig berichten verkondigd in de nieuwsmedia over dit onderwerp, maar komt dit ook aan bij de mens in zijn algemeenheid? Wil de doelgroep hier wel naar luisteren en wat vinden ze er nu van? Lezen ze wel eens boeken over dit onderwerp, of is dit alles aan dovemansoren besteed?

Er valt geld te verdienen en mensen zoeken seksuele bevrediging, dan moet er veel voor wijken en wordt er het nodige door de vingers gezien of anders geïnterpreteerd. Je moet jezelf er wel goed bij blijven voelen toch. Zeker omdat seks erg goedkoop is in Thailand, toegankelijk (want het is op veel plekken te vinden en prostituees in overvloed) en ook de armoede troef blijft, is het in Thailand gemeengoed om de dames en heren betrokkenen te bedienen in hun noden. Het is hier een eldorado wat dat betreft. Prachtig al die barretjes en dat mooie licht daarbij en die heerlijke muziek en die leuke spelletjes die je daar kunt spelen. Een genot om te zien en te doen toch. Nodeloos te stellen dat ik dit alles maar niets vind. We zien dan ook een aanzienlijke groep toeristen die hun hele vakantie doorbrengen in de barretjes en alleen met hun gerief bezig zijn. Waar heb je anders je (vakantie) geld voor toch, hoor ik ze zeggen of denken. En ze nemen er nog een.

Los van het feit dat er vele sekswerkers te vinden zijn, die zich door armoede en of gezinsbeïnvloeding, dus feitelijk psychische dwang, met dit werk zijn begonnen, zijn er de nodige prostituees die daar op grove wijze gedwongen zitten. Op latere leeftijd zijn er als gevolg van het jaren lang doen alsof het een normale baan is, de nodige (ex)prostituees die met een trauma blijven zitten en hulp nodig hebben om de verwerking te kunnen klaren. Naar de buitenwereld wordt er dan ontkend dat ze dit werk hebben gedaan uit schaamte. De diverse uitbuitingsvormen zijn er te zien voor wie daarvoor open staat. Zeker de buitenlandse prostituees zijn vaak voorzien van pooiervriendjes. Hun gezinnen in de thuislanden, daarbij onder bedreiging als onderpand gegijzeld. Te bang om de mond open te doen en in verzet te komen.

We kennen nog wel de voorbeelden van Russische prostituees die vermoord werden gevonden op het stand van Pattaya, jaren geleden. Toch worden die dames door de nodige klanten gebruikt. Ze zijn er niet voor niets toch. Business is booming zouden de Engelsen zeggen. Merken de gebruikers er dan nooit iets van of vinden ze dit niet belangrijk, het grote eigen ik voorop. Geloof wat ze willen geloven maar te blind om de werkelijkheid te zien. Ik weet wel dat er ook veel prostituees zijn en zeker in Thailand die dit werk al een tijd doen en ze zijn erg goed in de verleiding en je zou zo geloven dat het allemaal vrije wil is en daardoor voelt men zich niet aangesproken en doet menigeen zijn ding. Dit maakt het bespreken van dit onderwerp ook zo dubbel in de benadering en interpretatie. Toch denk ik dat het merendeel van deze groep ook theater speelt en er verdomd goed in is.

Dat er veel geslachtsziektes te betreuren zijn in deze beroepsgroep, mag bij eenieder bekend worden geacht, dus ook voor de gezondheid niet zo best om je daar mee in te laten. Zeker als je nog een partner hebt die onwetend is van de seksvakanties en de buitenechtelijke relaties. Dat dit gedrag ook weer andere misdrijfvormen aantrekt, dan wel te weeg brengt, is ook geen pluspunt te noemen.

Dan is er nog de groep van prostituees die naast de betaalde seks, nog een ander leven leidt en wel met een (Thaise) partner die verondersteld wordt van ze te houden en met wie ze voor een deel lief en leed beleven. Ieder mens heeft toch liefde en aandacht nodig, daar verschillen we niet in. Uitzonderingen daargelaten. In Thailand ken ik er een aantal die hun vrouw, het seks werk laten doen, omdat zij er ook financieel voordeel aan hebben. Feitelijke op een soort verkapte pooierbasis, maar dan zonder grove dwang etc. Kunnen ze ook in een mooie auto rijden om maar eens wat te noemen. Wat een mentaliteit, onbegrijpelijk voor mij. Er zijn echter ook prostituees, waar van de vriend of vriendin niet weet dat ze dit werk doen. Als die erachter komen dat dit aan de orde is, kan het verkeren. Vaak scheiden dan de wegen, maar soms vinden er liefdesmisdrijven plaats en dan nog van alles ertussenin, wat ook veel gedoe kan geven. Soms afgemeten in de krant en voor eenieder te lezen. Vaak horen wij er niets van, maar dat het bij de regelmaat plaatsvindt is een zekerheid. Ook in dit soort relaties is in mijn optiek het respect ver te zoeken. Men doet maar wat en de consequenties daar is men kennelijk niet mee bezig.

Kent u mensen die de menselijke waarden boven de eigen genotwaarden stellen en hiernaar leven? Ik wel. Is het nog maar een kleine minderheid van de mensheid die dit soort respect wel in het vaandel heeft en is de mens dus al zo ver gezakt dat het stellen van de vraag, als onzin wordt afgedaan. Waarom daar nog mee bezig zijn. Je zou het haast denken als je daar zo rondloopt en gaat hangen aan die vele barretjes en het gedrag daar waarneemt. Een vorm van maatschappij verloedering en weinig moreel besef in mijn optiek. Of ligt het toch aan mij, ben ik overdreven in mijn opvatting over dit onderwerp, misschien wel ouderwets en moet ik mij aanpassen aan die grote groep. Meer begrip hebben want niet iedereen is hetzelfde. Ik heb mij in mijn werkzame leven voor een flink deel beziggehouden met de diverse vormen van deze verloedering en nu op mijn oude dag en ik tijd te over heb, zie ik nog duidelijker wat er leeft en speelt en daar word ik niet goed van. Boeken vol over de misstanden in de sekswereld zijn er geschreven. De mens kan niet met droge ogen stellen dat men onwetend is over het vele kwaad dat er dagelijks plaatsvindt. Je moet niet voor niets de nodige voorzichtigheid betrachten bij een bezoek aan de bordelen en bars in bijvoorbeeld Soi Cowboy te Bangkok. Natuurlijk is dit mijn probleem zullen er velen zeggen, want het sekswerk moet doorgaan en is van een hoge prioriteit. Daar mag niet aan getornd worden of slecht over gesproken of geschreven. We weten allemaal wel waarom dit zo hoog staat aangeschreven bij de doelgroep gebruikers en ik ben het niet met ze eens.

Dus beste mensen die dit aangaat, toon wat mij betreft eens wat meer respect en bezint eer ge begint. Ga een andere hobby zoeken zou mijn voorstel zijn, die minder negatief doorwerkt in de maatschappij. Er zijn keuzes genoeg daarvoor. Ook gezonde bezigheden en zaken waar je van kunt groeien in de volle breedte. Een mens is nooit te oud om te leren. Doorbreek deze spiraal en draag bij aan een beter Thailand.

En dan nog even dit, mijn filosofie is niet door het geloof ingegeven. Ik ben atheïst en wars van religie. Dus voor diegenen dit hun mening verkondigen en denken dat ik een geloof als leidraad verkondig, dan is dit al uit de wereld geholpen. Wel zit er in mijn optiek veel waarheid in de 10 geboden. Ook een interessant onderwerp overigens, maar misschien voor een andere keer.

Ik hoop dat er een levendige discussie ontstaat, die mensen tot nadenken aanzet en ik ruil mijn menig graag voor een betere, indien u mij kunt overtuigen van het voordeel versus de nadelen die ik heb opgesomd in mijn stukje.

Het beste en veel wijsheid gegund.

Ingezonden door Jacques


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

49 reacties op “Lezersinzending: Respect”

 1. lung lala zegt op

  goed verhaal , lekker kort

  • pete zegt op

   Respect heeft verschillende kanten
   Ten eerste moet je het verschil in cultuur en leveswijze zien van een land als thailand.
   Nederland is een verzorgingsstaat waar ouderen aow11 hebben.
   Als men uit elkaar gaat en kinderen heeft is er alimentatie
   Kinderbijslag,dagopvang en uikering voor als je geen werk hebt)
   Thailand heeft een aow vanaf 600 baht = 15 eur p maand oplopend naar 90 eur p maand voor 90 jarigen.
   Kinderen vooral de meisjes zorgen voor de oudersen grootouders en de kinderen die bij de grootouders opgroeien.
   Waarom hebben thaise/aziatische meisjes zo jong kinderen vanwege de cultuur dat de kinderen later voor jouw zorgen dus een. Verkapte oudedagvoorziening want als je geen kinderen hebt heb je later als je op leeftijd bent een probleem
   Waarom gaat men niet werken op de bank ,ziekenhuis etcwant hier heb je een opleiding voor nodig en die is meestal niet aanwezig.
   Daarbij komt het salaris,tesco bigc homepro,makro,bouw,weg en waterbouw etc etc.max 15000 tot 20.000 baht p maand.
   In de vele auto/assemblagefabrieken van bkk tot rayongkan het salaris oplopen tot 30.000 p mnd en eindejaarsbonus 100.000 baht.
   Een bargirl van 18 tot 35 jaarheeft gemiddelt 15000 tot 30.000 baht p maand.
   Een dame in de vele nurumassages en spa etc in bangkok,
   Massage met bad etc kan inkomen met gemak oplopen tot150.000 baht en meer.
   Tevens kijkt 90 % van de arme aziatische dames uit naar een westerse levenspartner die haar en haar familie kan onderhouden.
   Hiermee duidelijk makend dat thailand en de alle omringende landen het RESPECT word gebaseert op het geld wat je op de bank hebt en vooral wat je kunt laten zien in het dorp /stad waar je vandaan komt b.v groot huis voor jouw en met wat geluk voor je ouders grote auto toyota fortuner,of mitsubitsi pajero en het nodige goud uiteraard.
   Dit is slechts een korte beeschrijving van de andere kant van jouw verhaal jaques alleen dit verhaal is gebaseert op feiten van mij met zijn thaise vrouw die 30 jaar ervaring heeft met en in de thaise samenleving woont tussen alleen thaise medemensen van oa songkla,phuket,huahin,bangkok,chonburi,pattaya.,nonkhai,chiangmai,etcetc
   Vanwaaar dit betoog,daar ik ren. beetje erg moe word van de zogenaaamde mensen die denken in westers oog en standpunt
   Uiteraard is dwang en misstanden niet goed te praten en moet hard worden aangepakt.
   Ikzelf heb tientallen malen geprobeert om dr bar en massagedames aan een goede normale baan te helpen mevoor 15000 bahten gratis appartementje cq kamer.in de kamer met douche toilet en kookgelegenheid was altijd interesse maar na een maand was men toch weer terug in de bar,massage etc vanwege gemis gezelligheid met de meiden/gemis van vrijheid,geen vooruit op sponsor cqhuwelijkskandidaat die voor familie zorgt en uiteraaart te weinig inkomen
   Tot zover mijn betoog momenteel verblijf ik in chonburi. Indien je contact wilt opnemen ben je van harte welkom voor een bakje koffie.

 2. Jorie zegt op

  Is dit een apostolische brief van de paus?

 3. Mailme60 zegt op

  Dankjewel Jacques voor dit uitzonderlijk goed geschreven en helder verhaal, ik hoop dat er een hoop reacties op komen en dat mensen inderdaad eens na gaan denken. Wat mij opviel in je verhaal is “Een leven zonder prostituees is in mijn optiek ook heel goed mogelijk.” Daar kun je over twijfelen, want het is niet voor niets het oudste beroep van de wereld. Op een heleboel gebieden denk ik vergelijkbaar met wat jij hierboven schrijft. Met dit verschil dat ik het woord respect anders uitleg, niet qua definitie maar qua toepassing. Ik vind dat je respect moet tonen naar al je medemensen, de buren, de bakker op de hoek, de prostitué etcetera. Dat respect verdient ieder mens onafhankelijk van zijn beroepskeuze, status of niveau van dienstverlening. Maar bovendien is voor mij ook het ontzien van iemands gevoelens een vorm van respect. Als een prostitué moeite heeft met haar baan, zou ik daar niet meer naartoe gaan. Als iemand moeite heeft met prostitué bezoek zou ik dat hem niet vertellen. Eerlijkheid loont niet altijd als het ten koste gaat van iemands gevoelens. Daarnaast spelen er een heleboel verborgen gevallen van prostitutie. Seks kost altijd iets, hetzij geld, emotie of een andere investering. Net als dat je in een relatie moet investeren om het goed te houden. Veel relaties zijn al dan niet verkapt, gebaseerd op voor wat hoort wat. Dus in zekere zin de een prostitueert zich ten kost of ten bate van de ander die daar wat voor krijgt. In onze westerse wereld kunnen we deze gevoelens vaak begrijpen onderling. In een andere wereld zoals Thailand begrijpen wij het niet. Maar als je met Thai praat dan zijn veel dames ontevreden over hun Thaise partner en proberen dus op een andere manier een zekerheid op te bouwen. Wellicht op drijfzand.
  Tot slot: ik waardeer je poging om mensen aan het denken te zetten en de wereld te verbetere. Chapeau!

 4. Tino Kuis zegt op

  Jacques? Jacques! Je weet toch dat prostitutie het alleroudste beroep is ter wereld? En die meisje doen het allemaal uit vrije wil om hun familie te ondersteunen. En de klanten hebben seks met hen uit een gevoel van medelijden. Prostitutie, zeg ik, is een vorm van liefdadigheid.
  Het helpt bovendien de magere salarissen van politie en militairen te verbeteren. Het is goed voor alle betrokkenen!
  Natuurlijk zijn er hier en daar wat misstanden. Maar die heb je overal.

  • HansG zegt op

   Inderdaad, maar dan wat korter geschreven!
   Het ging trouwens over respect!

 5. Jan R zegt op

  Een prachtig artikel.

  Mijn visie: respect moet men verdienen (waarmaken). Vroeger wilde ik iedereen vanuit gewoonte respecteren maar daar is meestal geen enkele reden voor (helaas).

  Bij sex (de daad) is van respect geen sprake en zeker als er daarbij middelen worden gebruikt om in een roes te komen (alcohol en zwaardere middelen). Het is alleen nodig voor het doorgeven van het leven…. het is (laten we eerlijk zijn) feitelijk vooral eigen behoeftebevrediging en ik zie daarbij niets dat duidt op respect voor zichzelf of anderen. Dat is dus niet aan de orde.

  Ik ben bang dat weinigen het gevoel kennen dat gepaard gaat met het respecteren van anderen. Gewoon omdat de gemiddelde mens vooral eigenbelang nastreeft en dat is niet iets dat respect verdient.
  Maar u mag er anders over denken want u heeft de vrijheid te denken wat u goed vindt.

 6. Johnny BG zegt op

  Als ik het allemaal goed begrijp is het een aanklacht tegen de mensen die plezier vinden in de geneugtes des levens?
  Sommige mensen vinden kwaliteit van leven belangrijker dan de kwantiteit en zo’n keuze kan ook respectvol zijn.
  Anno 2018 gaat de jeugd nog steeds lekker los tijdens hun zomervakantie in o.a. Spanje waarbij er indirect voor sex betaald wordt dmv drankjes. De ouderen gaan er een stukje voor reizen om de bloemetjes buiten te zetten. Beiden worden door u gezien als niet respectvol maar is dat ook zo?
  Uiteraard is gedwongen prostitutie iets wat verbannen moet worden. Het mag ook bekend zijn dat in bv. Thailand er ook een sexindustrie voor de Thai bestaat in de vorm van badhuizen oftwel aap-ob-nuat met tientallen meisjes in een visglas.
  De ongekende animo om daar te werken is meer ingegeven door geld dan door dwang waardoor de vraag ook kan zijn of de meisjes het werk zelf respectvol vinden en zo ja wie is een ander om daar over te oordelen?

  Vervuiling van water en lucht, gebruik van bewezen gevaarlijke bestrijdingsmiddelen,overmatig suiker en zout in verpakt voedsel vind ik vele malen meer een gebrek aan respect voor de totale mensheid.

 7. George zegt op

  En Jacques nog een beetje genoten in Pattaya
  Leuke foto’s trouwens

  • Thei zegt op

   Sex onder dwang is onder geen enkele voorwaarden niet goed, zowel in de seksindustrie maar ook binnen het huwelijk.

   Sex met minderjarigen ook onder geen beding ook niet met toestemming.

   Verder is sex met wederzijdse toestemming niets mis mee.

   “Relaties kunnen op heel veel manieren worden aangegaan, daarbij is betaalde seks niet nodig, sterker noch in mijn optiek en naar aanleiding van al die bekende misstanden zeer onwenselijk of zijn er andere argumenten die meer steekhouden. Ik hoor ze graag. Ik ben nog geen dag iets op relatie gebied te kort gekomen en als ik het kan dan kan een ander het ook.”

   Dat jij nog nooit iets te kort ben gekomen, kan zijn omdat je:
   — een verschrikkelijk knappe man bent waar voor iedereen in zwijn valt
   _ je rijk bent of ieder geval in uitstraling door een dure auto huis of kleding. (ik heb nog nooit in een dure open sportwagen een lelijke vrouw zien zitten. Zou dat echte liefde zijn?)
   – je geen seksuele behoeftes heb, je zou dan zo het klooster in kunnen (nu trouwens daar konden ze er ook wat van, en nog wel niet betaald ook)
   – Gelukkig is ook betaalde sex anders zouden denk ik verkrachting en aanranding nog veel meer voorkomen als nu het geval is.

   Verder de opmerking

 8. Rob V. zegt op

  Na een paar alineas had ik het vermoeden dat Jacques weleens de auteur kon zijn. Toch fijn dat mijn metertjes het nog doen. Beste Jacques, zo te lezen heb je een stuk recht uit het hart geschreven en ik kan een heel eind met je meegaan. Ik blijf het verwonderlijk vinden -en soms ook gewoon diep triest- dat voor een te groot aantal mensen de wil of de vaardigheid er niet is om zich in een ander te verplaatsen. Een mentaliteit waarmee er geen oog is voor wat jouw doen en laten voor anderen betekent. Dit terwijl de vraag zo simpel is: als ik in haar/zijn schoenen zou staan, wat zou ik dan vermoedelijk ervaren? Natuurlijk is er een breed scala van antwoorden mogelijk, wat automatisch betekent om niet te snel te veroordelen en om altijd bereid te zijn conclusies, inzichten en aannamens bij te willen stellen.

  Ik geef eerlijk toe dat ik als twintiger ook weleens gebruik heb gemaakt van betaalde diensten in Thailand. Maar om meerdere redenen kon ik dat al snel niet meer. Met de paar dames gepraat over hun leven en als dat naar voren kwam was dat niet leuk: school verlaten, vroeg een kind gehad, vriend weggelopen. Het was duidelijk niet uit plezier dat men dit vak deed (al zijn die dames en heren er ook hoor en als je van je hobby je werkt maakt: prima). Als ik ze vroeg hoe dat nou is om met half tot hoog bejaarde kerels het bed in te duiken dan was de reactie variërend van ‘dat geeft niet’ of ‘het is werk’. Al was er geen reactie van afschuw, het was even zo duidelijk ook geen reactie die plezier kenbaar maakte ‘fantastisch om met oude mannen te seksen! Heerlijk’. De paar keer dat ik een dame voor een nacht heb meegenomen was de seks ook niet je van het, het onbrak aan passie zoals dat in een goede vrij partij wel hoort te zijn. Dan mag de techniek nog zo goed zijn maar dat is het toch teveel eenrichtingsverkeer zonder vonken. De dames waren aardig hoor maar ze probeerde vooral mij te plezieren. Ik probeerden hun ook te plezieren maar dat ze niet echt gewend zo kreeg ik het idee. En geklooi met voorbehoedmiddelen is ook wel een min puntje, met een vaste seks partner kun je tenminste zonder zorgen op allerlei manieren van elkaar genieten. Ja, toen ben ik al snel tot de conclusie gekomen: aardige dames, maar het is werk en niet iets wat men uit enthousiasme doet. Het gaf me dus zeker geen voldaan gevoel, eerder een gevoel van ‘meisje toch, ik hoop met je mee op een beter leven’.

  Tevens beken ik dat bij stukjes over de bardames (prostituees) ik als eerste denk ‘nee he, niet weer’. Al lees ik wel alles. Al is het maar om mijn eigen visie te testen of om anderen mensen met andere opvattingen proberen te begrijpen, mogelijk er zelf iets van op te pikken. De verhalen van sommige auteurs zijn echt niet mijn ding al lees ik ze wel men plezier. Bijvoorbeeld de stukjes van Frans Amsterdam. Het lijkt mij zelf echt totaal niets om 100 meter tussen slaapkamer en barkruk af te leggen en zo nu en dan met een prostituee het bed te delen. Zou je mij nu op een barkruk neerzetten in Pattaya dan zou ik vooral heel verdrietig worden. Maar ik merk ook dat iemand als Frans het goed bedoelt, respect toont ook al is zo’n levenswijze/vakantie absoluut niet de mijne. Dus ik bedank de schrijvers en de redactie voor de uitwisseling van ervaringen. Zo heb ik ook meer inzicht gekregen zonder alle Pattaya en Patpong gangers als vieze sneue egoïstische hulpeldepup (vul zelf maar in) te zien.

  Mij zul je dus niet aantreffen in de straten met neon verlichting of hotelletjes met schuifgordijn en spiegels. Ik krijg daar pijn in mijn buik van. Voor mijn vermaak ga ik naar musea, boekenwinkels, landmark met mooie natuur, cultuur of architectuur en daar praat ik dan het liefst over. Als het even kan met feiten en cijfers. Maar anderen zullen dat dan weer als wat triestig zien: welke idioot gaat er teksten bestuderen en zijn hoofd vol feitjes pompen als je een paar kilometer verderop je onder een klapperboom jezelf vol kan laten lopen? Ieder zijn ding.

  Ik wens iedereen heel veel liefde, begrip en respect toe. En liefst ook wat kennis. En wie zonder zonde is werpen de eerste steen.

  • Leo Th. zegt op

   Het vermoeden dat dit artikel van de hand van Jacques afkomstig was, had ik reeds bij de 1e alinea. Maar dat is verder niet van belang. De term respect wordt met name tegenwoordig te pas en onpas gebruikt. De meesten eisen respect voor zichzelf terwijl zij dat voor anderen niet kunnen opbrengen of zelfs maar bij benadering beseffen wat respect werkelijk inhoudt. In mijn werkzame leven ben ik met heel veel mensen van allerlei pluimage in contact gekomen, van arme sloebers tot hooggeplaatste personen, zoals een minister en leiders van grote beursgenoteerde bedrijven. Met enige regelmaat heb ik zowat moeten walgen van de gedragingen, veelal ook onder invloed van alcohol dan wel drugs, van juist deze laatste categorie. En met het klimmen der jaren ontdek ik dat ik helaas voor steeds meer mensen geen greintje respect meer kan opbrengen. Dat heb ik bijvoorbeeld wel voor reddingswerkers, die vaak geheel belangeloos en met gevaar voor eigen leven, zoals nu bij het voetbalteam in Thailand, zich inzetten om anderen te helpen. Of voor sommige sporters, en niet die verwende en overbetaalde profvoetballers, die er alles voor over hebben om uit te blinken in hun tak van sport. En zeker ook voor slachtoffers van ongevallen, die tot het uiterste gaan om te revalideren. Maar, hoewel totaal niet te vergelijken met de bovenstaande voorbeelden, bijvoorbeeld ook voor menig sexwerker in Thailand of waar ook ter wereld, die vaak gestigmatiseerd worden en in de meeste gevallen respectloos behandeld worden.

 9. Dirk zegt op

  Uitstekend geschreven, iets om over na te denken. Maar de meeste mensen komen hier maar voor 1 ding. En voor een goed gesprek hoef je hier niet te komen. Moraal van dit verhaal: behandel mensen met respect, en niet alleen in Thailand.

 10. Theo zegt op

  Komt u van een andere planeet ?

 11. Uw relaas lijkt een beetje op een preek van een dominee. Vooral het vingertje opsteken. Ik ken u niet, maar u lijkt mij niet de gangmaker op een feestje. Alles verketteren wat niet in de calvinistische leefwijze past, alcohol en betaalde seks…. Smeriger en verwerpelijker bestaat er haast niet, toch? Daarnaast lees ik helaas weinig humor en zelfspot.

  Ik ben het natuurlijk met u eens dat dwang en misstanden moeten worden bestreden. Maar anders dan waarschuwen voor hel en verdoemenis, mis ik in uw verhaal oplossingen. Als u zo tegen prostitutie bent, zullen we dan de vrouwen die er uit willen stappen naar uw woonadres sturen? Dan kunt u ze eten en onderdak geven en ook aan de families die ze onderhouden. Of heeft u liever dat die vrouwen voor een hongerloontje in de bouw gaan werken en met stenen gaan sjouwen? Of in een fabriek onder slechte werkomstandigheden lange uren maken.

  Voorts vind ik, en daar hebben veel zogenaamde ‘sociale’ mensen last van, willen ze het liefst iedereen het etiket van slachtoffer opplakken. Iemand die geen slachtoffer is, omdat hij/zij zelf kiest voor het werken in een bar, toch tot slachtoffer maken is net zo erg als ze misbruiken. Je ontneemt namelijk de bardames iedere vorm van zelfrespect. Je zegt: jij bent zielig en je moet geholpen worden. Wie wil nu zoiets horen? De dames worden door deze zogenaamde weldoeners en hulpverleners niet voor vol aangezien.
  Veel van de bardames zijn juist krachtige persoonlijkheden die heel goed weten wat ze willen en niet willen. Sommige sparen het geld van het werk in bar bij elkaar om een eigen zaak te beginnen.

  Kortom een aanklacht tegen prostitutie zonder met realistische concrete oplossingen te komen is net zoiets als zeuren over het weer.

  • Thei zegt op

   Uit eigen ervaring weet ik ook dat verschillende vrouwen (meisjes) zich in hun dorp in I-saan vervelen en graag naar de levendigheid de bar opzoeken om met vriendinnen te praten. Nu een ook als hun uitkomt iemand anders te treffen. Sommigen kijken zo veel op hun mobiel en zitten er ook hoofdzakelijk om huns verblijfsgeld te verdienen.

   Mijn vriendin hoeft zeker niet daar te werken en er is ook geen enkele dwang, maar soms vraag ze me mag ik een paar dagen naar Pattaya om wat te drinken met mijn vriendinnen.

   Ook in Nederland zoeken vele een parenclub of seksparty’s zij doen dat veel voor plezier, alleen als men in dat wereldje terecht komt waarom zou je dan die loslopende heer niet ook plezieren. Al dan niet voor een bijdrage in de lingerie set of een vakantie. Een betaalde hobby ?

  • Tino Kuis zegt op

   Goedemiddag Peter,

   ‘Voorheen Khun’ is grappig omdat het Thaise woordje khun ‘verdienste, goedheid, waarde, deugd’ betekent, naast ‘meneer, mevrouw’.

   Jouw verhaal is net zo goed een donderpreek, alleen in de andere richting.

   Jacques schrijft een eerlijk verhaal, uit zijn hart. Nergens praat hij minachtend over prostitués, integendeel hij is empathisch en begrijpend. Ik heb het gevoel dat hij juist opkomt voor de prostituee. Wat is daar mis mee?

   Er is best wat te zeggen voor jouw opmerkingen. Maar die gelden vooral voor bardames. Ik betwijfel ten zeerste of jij begrijpt hoeveel verdriet, angst, onzekerheid en afkeer er bij de meeste prostituees bestaat.

   • Ze kunnen prima voor zichzelf opkomen, dat hoeft Jacques niet te doen lijkt mij. Maar nogmaals als hij de dames die er uit willen stappen onderdak biedt en te eten geeft (plus de familie die afhankelijk zijn van de dames) dan zet ik op mijn balkon een standbeeld voor Jacques.

    • Tino Kuis zegt op

     Sorry, Peter, dat is echt onzin. Ik mag toch best tegen slavernij zijn zonder dat ik alle slaven opneem?

     Goed. Een vraagje. Stel je ontmoet een lieve, leuke bardame en je wil met haar gaan samenwonen. Zij wil dat ook, maar ze is een dame die voor zichzelf opkomt en ze wil als bardame blijven werken omdat het gewoon eerlijk en leuk werk is en goed verdient. Helemaal niets mis mee. Wat doe je?

     • Beste Tino, ik ga niet mee in de bekende welles/nietes discussies. Mij standpunt is duidelijk.

     • Johhny BG zegt op

      Onzin? Met de mond belijden zou hier van toepassing kunnen zijn Tino.

      In bredere zin vindt iedereen het erg prettig dat Thailand vrij goedkoop is (kapitalistische slavernij) sn gaat ten koste van de mensen die het sowieso al niet zo breed hebben, maar dat kan beter in een ander onderwerp ter sprake komen.

     • RobP zegt op

      Vaak gaat geen respect voor anderen samen met gebrek aan zelfkennis en zelfrespect

 12. Henk zegt op

  Jacques.:Als ik me zo zou ergeren aan de Thaise prostituees en aan de medelanders met een welvaartsbuikje dan begrijp ik eigenlijk niet dat je in Thailand wil wonen en al helemaal niet in de buitenlanders hoofdstad Pattaya .
  Ik ken je niet persoonlijk maar heb toch het gevoel dat ik je eens gezien heb en wel op mijn zondagse rustdag toen je me uit bed belde en mij de wachttoren wilde aansmeren .
  Je schrijft een lang en nutteloos stuk in mijn ogen voor de mensen die een hele andere kijk op het leven hebben als jij .

 13. MikeH zegt op

  Deze scribent citeert het woordenboek, maar doet dat onvolledig.
  In van Dale staat bij ‘respect’: het door gedrag doen blijken van eerbied, hetzij in machtverhoudingen, hetzij als uiting van waardering op grond van prestaties of zedelijke kwaliteiten. M.a.w. eerbiedig gedrag op grond van angst of bewondering. Daarvoor is natuurlijk maar zeer zelden enige reden.
  Wat tegenwoordig met ‘respect’ wordt bedoelt, heette ooit gewoon ‘correcte omgangsvormen’.

  Verder is dit weer het zoveelste voorbeeld van de typisch Nederlandse neiging de hele mensheid in te delen in daders en slachtoffers en er moeten blijkbaar allerlei mensen worden gered die daar helemaal niet op zitten te wachten.
  Overigens is de zeer zichtbare op farang gerichtte prosititutie maar grofweg 15% van het totaal in Thailand. De echte zware ellende en seksuele slavernij vind je op lokale markt

 14. Marco zegt op

  Beste Jacques,

  Inderdaad veel mensen die reageren missen weer de moraal van het verhaal”respect”.
  Respect krijg je mee in je opvoeding van je ouders.
  Heeft niks te maken met alcohol of roken of plezier hebben.
  Ik drink graag een biertje maar altijd met respect naar de mensen die dan in mijn omgeving zijn.
  Ik zie vaak anders in Pattaya ,bezopen kerels met een grote bek zonder enig respect voor de medemens.
  Ik heb altijd geleerd wat je geeft krijg je ook terug.
  Geloof mij al die respectloze bierbuiken krijgen terug wat ze verdienen.
  What goes around comes around

 15. Frank zegt op

  ik douche vaak hier in Thailand, soms wel eens onvrijwillig in een tropische bui. Met het lezen van uw bijzonder lange epistel werd er ongewenst een douche van louter moralisme over me uitgestort. ik proef heel goed uw levensvreugde in alles wat u met ons deelt. u ult een zonnig leven kennen.

  Mensen indringend aanwrijven dat ze respectvoller mogen of moeten leven is naar mijn gevoel welhaast een taak voor de dominee, de pastoor of de medewerkers van het Pieter Baan Centrum, Geen idee waar u in dat rijtje past? Persoonlijk vindt ik uw vele generalisaties nogal respectloos. Niet iedereen is volgens mij louter dit of doet dat, omdat u dat op de wereld projecteert.

  Er is een hoop in onze wereld wat beter kan en beter mag, daarin spreek ik u helemaal niet tegen. Maar om nu vanuit bepaalde wijken in Pattaya, het afvoerputje van dit land, geïllustreerd met plaatjes van plaatsen waar u mogelijk daar uw kopje thee gaat drinken, een heel land, met alle bezoekers, over één kam te scheren met verwijten…..bedenkelijk vind ik dat. En treurig. Precies zoals u uw zeldzaam lange artikel zelf betiteld als ‘mijn stukje’, zo lijkt u weinig gevoel te hebben voor zelfreflectie. Ook dat u mij tot slot wijsheid toewenst komt uit uw pen nogal hoogmoedig op mij over.

  Ik heb deze morgen, geheel ongepland verder, van een ‘speciale’ massage genoten bij een iets oudere, aardige, aantrekkelijke Thaise dame die ik voor het eerst ontmoette. Ze sprak me aan met ‘n vriendelijke groet, maakte een grapje over mijn enorme lengte en over al 4 dagen te werken met slechts 1 klant als resultaat. En ik liet me verlijden. Ik had toch wel een uurtje of twee over. De dame leek me aardig en eenzaam toe. Naast een aardig goed begin van de massage, waarbij ze er vrolijk op los babbelde, vroeg ze me op gegeven moment heel verlegen eigenlijk, om een knuffel, omdat ik aardig was en zij zich al een poos zeer eenzaam voelde. Die knuffel werd graag gegeven, ze nam er de tijd voor en werd beloond met wat traantjes. Ik heb al 5 jaar geen boemboem meer gehad, zegt ze vervolgens, want dit is een nette zaak. Maar ik mis het heel erg soms, seks met een schone en lieve man. Mijn man is 5 jaar geleden gestorven, weet u. Daarna heb ik mannen gemeden, omwille van de rouw. Ontroerend en ook grappig dat ze schoon als relevant noemde. Gelukkig douche ik mezelf braaf ieder week! Ze ging verder; Ik leef al 3 dagen op 1 koffie en 1 Mama Noodle per dag, Geen klanten nu in deze stille straat. Of ik morgen niet terug kan komen, dan is haar baas er niet, dan zou ze graag meer dan alleen een knuffel van me willen. Daar hoef je me niet extra voor te betalen, zegt ze, maar het mag wel! En of ik dan ook een portie Pad kon meenemen van de markt. Dan kon ze eten! Ik heb royaal getipt, heb nog even met haar wat gekletst bij een kopje thee en een kwartier later heb ik twee porties Pad en een reep chocolade bij haar afgegeven. Of ik morgen terug ga om te controleren of de baas echt weg is, zal mijn gevoel me morgen wel vertellen.
  ik meende toch echt twee mensen gezien te hebben vanochtend die zeer respectvol en zorgvuldig met elkaar omgingen binnen de volgens u zo bedenkelijke business.

  ik wens u sterkte!

 16. Franky R. zegt op

  Een heel lang verhaal, waarin eigenlijk niets wordt verduidelijkt. Ja, seks vindt de schrijver maar ‘vies’.

  Maar uw ouders deden dat ‘vieze ding’ ook en toen kwam u ter wereld.

  De auteur heeft het over respect, maar kan dit blijkbaar niet opbrengen voor de keuzes die een ander maakt.

  Als iemand met auto’s wilt racen, dan is dat zijn keuze. Als iemand elke dag vier biertjes drinkt (en zich laat rijden), dan is dat zijn/haar keuze.

  De een geniet van een wandeling door een museum, de ander vindt het leuk om met dames te babbelen.

  Niemand zal pleiten voor dwang of misstanden, maar om een hele groep mensen als respectloos weg te zetten…is best respectloos.

  Weet u zeker dat u een atheïst bent?

 17. DJ zegt op

  Beste,

  Mag ik nu toch vrezen dat het hier niet zozeer om respect gaat maar mee over uw visie van hoe de wereld eigenlijk zou moeten zijn.
  En daar kan ik in meedenken, in de ideale wereld regent het ‘s-morgens bahtjes en eenieder kan even naar buiten gaan om het nodige op te vangen en heeft de buur per ongeluk iets meer gevangen dan een ander, dan wordt er natuurlijk eerlijk herverdeeld zodat iedereen evenveel heeft om de dag door te komen.
  Maar ja zover is het nog even niet en dus zal eenieder, ook de dames in Thailand wegen moeten vinden om zelf wat te verdienen.
  Kun je doen door uren aaneen in de volle zon te werken op de rijstvelden tegen een wel zeer schamele vergoeding of in de een of andere fabriek of in de horeca en weet ik al niet wat.
  Allemaal hard werken voor weinig geld dus sommige dames kiezen ervoor om in de entertainment industry te gaan werken, dat betaalt aanzienlijk beter.
  Gedwongen zegt u? Nou ik kan u melden vaak helemaal niet hoor maar gewoon omdat het lekker verdient en laat u niks wijsmaken de dames weten heel goed in welke bar de Mama San goed voor hen zorgt en in welke bar helemaal niet;
  en neem dan maar van mij aan dat in verreweg de meeste gevallen de dames zelf wel bepalen waar ze willen werken en waar beslist niet, kun je aan een Thaise dame best overlaten.
  Meegaan met oudere mannen (per definitie vieze oude mannen zoals men in het westen dan meestal vindt) nou helemaal geen probleem, I like old man heb ik vaak gehoord, liever dan jonge mannen, die willen de hele nacht alleen maar ……….for free en als het gedaan is dan komt er een vriend en daarna nog één en dat allemaal voor niets.
  Ja eh, ik verzin het niet hoor, maar dat is wat ik menigmaal gehoord heb.
  U begrijpt het al, ik ben ook een beetje ouder, beetje buik ook en ik lust graag een biertje maar dronken ben ik nooit, gezellig ben ik dan weer wel regelmatig en ik begeef mij ook wel eens in het gezelschap van een aardige dame die daar uiteraard een vergoeding voor ontvangt, ja hallo er moet wel gegeten worden ja……….
  Sex zegt u? welnee, op mijn leeftijd staat dat ergens helemaal onderaan mijn lijstje, gezellig man lekker eten samen, beetje drinken, veel lachen en kijken naar haar mimiek en genieten van haar aanwezigheid, zoals ik in mijn latere jaren pleeg te zeggen “just be” als u begrijpt wat ik bedoel.
  Is dit dan social working? welnee natuurlijk niet, maar wel is het zo als dit niet meer zou kunnen de geldstroom naar wat minder bedeelde gedeelten van Thailand aanzienlijk zouden slinken wat dan toch wel weer jammer zou zijn……….
  Een betere wereld, nou werk genoeg hoor, maar in Thailand, nou daar is men bijdehand genoeg om zelf de problemen op te lossen, enige Westerse hulp daarbij is, tenzij daarom gevraagd wordt, echt niet zo nodig en ook niet echt gewenst meen ik te weten.

 18. kees zegt op

  Heel veel tekst , zonder dat er iets wezenlijks wordt verteld. Bent u misschien een politicus ??. En u vergeet een belangrijke vorm van prostitutie. Namelijk een vrouw of man die trouwt om het geld of de status van de partner. Of is dat misschien GEEN prostitutie !.

 19. Tino Kuis zegt op

  Prostitutie bezien vanuit een moreel oogpunt, goed of slecht, brengt ons geen stap verder. Dat we respect voor elkaar moeten hebben zal duidelijk zijn.

  We moeten erkennen dat prostitutie veel problemen met zich brengt die vooral te maken hebben met het feit dat het zowel voor de klant als voor de prostituee strafbaar is. Daar moet iets aan gedaan worden. Ik zie het als een praktisch iets en niet als een moreel onderwerp. Wat ik vervelend vind is de mening dat er niets aan de hand is, gewoon zo laten. Dat kan niet..

 20. Dirck zegt op

  Dag Jacques,

  Ken je die drommen mannen die zich opgewonden en respectloos dag in dag uit verdringen, vaak doorgesnoven of beschonken, voor de dames van plezier in hun schel verlichte etalages. Ze komen uit alle streken naar het kleine land aan de Noordzee. Britten, Scandinaviërs, Aziaten en Amerikanen ze kennen het, “Holland the redlight district”. Vergeet de tulpen en de molens dat zijn bijzaken ze komen voor de meisjes, als tropische vissen in hun aquaria, de smoezelige drugshandel en het aangeschoten gluren.

  Batavus Droogstoppel ziet dat niet, respectloos checkt hij de kassa en trekt zijn neus op voor die lichte Thaise meisjes en hun respectloze vriendjes. Precies duidt hij de splinter in het Thaise oog zonder hinder van de balk tussen zijn eigen wimpers.

  En dan nog iets voor de lange winteravonden straks, Jacques; “Die Liebe liebt das wandern, Gott hat Sie so gemacht”.

 21. leppak zegt op

  Bij het lezen van het Epistel van Jaques kreeg ik een naar gevoel. Ik dacht: daar heb je er weer een, een man met het vingertje die blind zijn eigen dogma’s verkondigt. Ik vroeg me af: wat wil Jaques hier mee? Niets of niemand zal door dit verhaal veranderen. Resteert dat het doel waarschijnlijk is om zijn eigen frustraties van zich af te schrijven uit onvrede met de wereld om hem heen; onvrede omdat deze wereld niet voldoet aan zijn normen. Respect is een begrip met een heel diverse uitleg, afhankelijk van cultuur, tijdsgewricht en omgeving waarin mensen zitten. De persoonlijke opvatting van Jaques over respect loslaten op de Thaise samenleving, in het bijzonder de seks industrie, acht ik daarom volkomen onjuist en misplaatst.
  Heel vaak is op deze site al gesteld: laat de Nederlandse meetlat niet los op de Thaise samenleving.
  Ik zou daar aan toe willen voegen: ben kritisch op je eigen meetlat als je een anderen de maat neemt.

 22. lung addie zegt op

  Wat heeft deze ellenlange preek met ‘respect’ te maken? NIETS, mogelijk een verkeerde titel gekozen?

  Citaat:
  ‘Een leven zonder prostituees is in mijn optiek ook heel goed mogelijk. Relaties kunnen op heel veel manieren worden aangegaan, daarbij is betaalde seks niet nodig, sterker noch in mijn optiek en naar aanleiding van al die bekende misstanden zeer onwenselijk of zijn er andere argumenten die meer steek houden.’
  Ofwel is de schrijver een moraalridder ofwel totaal wereldvreemd. Waarschijnlijk heeft hij, er in zijn overtuiging dat betaalde sex verwerpelijk is, zelfs niet over nagedacht wat een wereld, zonder mogelijkheid van betaalde sex, zou verworden? Ik kan je verzekeren dat wat niet kan ‘gekocht’ worden ‘gestolen’ zal worden. Ik beklaag de vrouwen die in een wereld, als deze welke schrijver verheerlijkt, moeten leven. Ze zouden met geen gerust gevoel nog op straat kunnen komen….
  Alcohol, roken, eens lekker uit de bol gaan…. allemaal onnodig, Enkel mooi thuis voor de buis zitten, een ganse dag handje vasthouden…. dat is het van het….. luister eens naar het liedje: ‘de vrijgezel’, zeer leerzaam …..
  Nog veel plezier in het leven gewenst en begin met een ander zijn visie te respecteren. Ga voor jezelf eens veel dieper na op dit onderwerp maar dan niet vanuit een eenzijdig standpunt of zienswijze..

 23. Jacques zegt op

  Ik wil allereerst de redactie bedanken voor het plaatsen van mijn stukje. De foto’s zijn niet van mij afkomstig, maar door de redactie geplaatst, maar geven wel een goed beeld en illustreren mijn verhaal op ludieke wijze. Ik ben wat lang van stof ik geef dit toe en het is geschreven vanuit mijn hart en ik zie de mens graag gelukkig. Er is veel ellende op de wereld en zeker in de seksindustrie. Dat er in Thailand te weinig of zeg maar vrijwel niets gedaan wordt aan de armoede en dat mede daardoor de toevoer van nieuwe prostituees niet zal stoppen, dat ben ik mij bewust. De oplossing zal dus zeker daar gevonden moeten worden. Ook moeten de ouders van die jonge mensen die zich wel gedwongen voelen om mee te doen aan dit gebeuren om zodoende de familie te kunnen onderhouden scholing worden bijgebracht en mogelijk wel gestraft daar waar het gaat om de verkoop van de kinderen aan handelaren die vaak naar het buitenland worden verkast. Wat zich daar allemaal afspeelt dat wil je niet weten. Ook die kinderen worden weer gebruikt door sekstoeristen en anderen. Dat er sekstoeristen zullen blijven komen is evident. Dat de politie voor een deel heropgevoed moet worden in Thailand mag duidelijk zijn. Het is wat verbeterd maar men is er nog lang niet. De prostitutie is strafbaar en moet aangepakt worden. Dat is hun taak. De sekstoeristen moeten worden geweerd. Houden zich niet aan de wettelijke regels. Geld dat ze als argument gebruiken voor hun legale acties is wat mij betreft niet van belang. De mens staat voorop. Thailand moet zelf de broek ophouden en zorgen voor hun landgenoten. Buitenlanders dienen daar niet op verkeerde wijze mee in te laten. Dat dit alles nooit bereikt wordt ben ik mij bewust. Toch kan er veel wel gedaan worden. Ieder kind dat een beter leven in het vooruitzicht gesteld wordt en niet hetzelfde pad hoeft te bewandelen als de vele prostituees die er niet voor kiezen en die het werk niet uit liefde doen is er een die we kunnen winnen. Waar een wil is, daar is een weg. Ik begrijp dat er diverse interpretaties zijn voor het woord respect. Dit is wat het voor mij inhoudt. Wat anderen er mee doen is aan hun. Ik ben naar Thailand gekomen vanwege mijn vrouw die Thais een Nederlandse is en op haar oude dag weer in Thailand wilde gaan wonen. Mijn land is Nederland en daar kan geen land tegenop wat mij betreft, ondanks dat daar veel mis is, ook in de seksindustrie. Ik heb ruim veertig jaar bij de politie gewerkt en vele controles meegemaakt ook op het gebied van zeden. (Prostitutiecontroles). Ik heb in recherche groepen gewerkt ter bestrijding van de (seksuele) uitbuiting, om maar eens wat te noemen. Daar leer je wel het nodige over de mensheid en wat ze elkaar aandoen. Er was en is nog steeds veel wat niet door de beugel kan. Het verzet van vele mensen en het grote eigen ik is moeilijk uit te bannen. Ik denk dat er naast een dominee of pastoor ook nog types rondlopen zoals ik die het morele kompas in een bepaalde richting hebben staan, zoals ik het heb omschreven, vrij van geloof. Maakt u zich geen zorgen ik heb een goed leven en verveel mij geen seconde. Ik vind het jammer dat er door sommigen wel wordt geschreven dat ik niet met oplossingen kom, maar ik heb juist aan anderen gevraagd voor oplossingen. Heeft u ze gezien. Ik niet dus mijn mening blijft onveranderd. U begrijpt dat ik niet op ieder stukje mijn mening zal geven. Ik heb wel begrip voor sommige mensen en hun mening en verhaal. Het leven is niet zwart wit en ik ben mij dit bewust. Ook ik kan leren en doe dit nog elke dag. Het beste en veel wijsheid gegund en dat geld ook voor mijzelf. Een mens is nooit te oud om te leren en hopelijk heb ik iets bijgedragen en heb ik sommige toch tot nadenken aangezet. Het gaat u allen goed.

  • Johhny BG zegt op

   Bedankt voor uw antwoord en begrijp uw frustratie vanwege misstanden die u heeft mogen meemaken.

   Ik omarm het gezegde “verbeter de wereld en begin bij jezelf” en ga vanmiddag de 2-delige Don Quichot roman lezen.
   https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Don_Quichot_(boek)

  • theoS zegt op

   @Jacques Man,man,man. Heb jij een probleem zeg. Zoek ASAP een shrink op, mischien kun je nog geholpen worden. Niet te geloven zeg.

  • Arnold zegt op

   Hallo Jacques,

   Ik zie graag de stukjes tegemoet met de verhalen van jou.
   Verhalen die gaan over wat JIJ er tegen gedaan hebt en wat JIJ allemaal goed doet in je leven.
   Niet de verhalen waar jij je mening weergeeft over wat andere verkeerd doen

 24. Jacques zegt op

  Moderator: het is niet toegestaan om hele lappen tekst te kopiëren en hier te plaatsen, een linkverwijzing kan dan volstaan.

 25. Johnny BG zegt op

  @Jacques
  “Ik hoop dat er een levendige discussie ontstaat, die mensen tot nadenken aanzet en ik ruil mijn menig graag voor een betere, indien u mij kunt overtuigen van het voordeel versus de nadelen die ik heb opgesomd in mijn stukje.”

  Uw hoop tot discussie is uitgekomen en het zou van respect getuigen om een algemene reactie te geven op de meningen van de mensen die de moeite hebben genomen om te reageren.

 26. Danzig zegt op

  Ik heb wisselende gedachten over de hele barscene in Thailand, maar wat ik niet begrijp is dat de schrijver uitgerekend in Pattaya gaat wonen als hij deze wereld zo verafschuwt. Dat is hetzelfde als bewust in Saudi-Arabië gaan wonen als moslimhater of als dorpsbewoner in Bangkok. Niet logisch.

  • Henk zegt op

   Misschien een beetje cru maar ik denk dat Jacques zijn liefde heeft leren kennen in Pattaya dus logisch dat de vrouw weer terug wil naar haar eigen gezellig dorpje

 27. Chiang Moi zegt op

  Doorgaans lees ik de inzendingen van Thailandblog dagelijks ook bovenstaand artikel tevens lees ik inzendingen die erg lang zijn meestal maar voor een deel ook bovenstaand artikel. Halvewege haak ik af omdat mijn intersse dan afneemt door de lengte. Maar goed, sex en prostitutie dat geeft altijd veel reacties maar in dit artikel gaat het om dwang. Ik mag er vanuit gaan dat de meeste meisjes in Pattaya het in zoverre doen voor het geld of het dan dwang is of niet maar de keus is of prostitutie of geen inkomen en dat geldt feitelijk voor elke baan. Ik neem aan dat de meeste mensen die keus hebben gemaakt die geld nodig hebben en dus gekozen hebben om te gaan werken.

 28. Jacques zegt op

  Ik wist van te voren dat de nodige mensen hun mening zouden verkondigen en dat was vaak niet mis. Veel domme opmerkingen waar ik mij zeker niet toe ga verlagen. Er zijn nu eenmaal ook domme mensen op de wereld. Dus toch nog iets te weeg gebracht. Ik vond dat mijn visie, kant van het verhaal ook wel eens ten gehore gebracht mocht worden. Ik weet zeker dat er velen met mij zijn die er het zelfde over denken. Op dit blog zit een bepaalde groep mensen, die totaal anders in elkaar steken dan ikzelf. Ik heb de mens hoog in het vaandel en dat hebben er een hoop niet, zeker gezien de commentaren die soms niet mals zijn. Ik zou graag zien dat er liefdevol met elkaar wordt omgegaan en zoals er op mij wordt gereageerd zegt dit al genoeg. Grote tenen waarop ik heb getrapt kennelijk en mensen die zich aangesproken voelen zouden beter eens naar zichzelf kunnen kijken en hun gedrag. Ik heb geen enkel tegen argument gelezen die steekhoudend is, terwijl ik toch veel negatieve punten heb opgesomd die niet kunnen worden ontkend. Beste mensen kom met die punten en overtuig mij. Ik denk niet dat u dit kunt. Commentaar leveren op dit gedrag en dit punt is not done en toch doe ik het. Iemand moet het voor de minder bedeelden opnemen. Ik kan tegen een stootje dus met domme opmerkingen bereikt u mij niet. Ik ben het eens met de minister van Thailand die de prostitutie aan wil pakken, ondanks dat dit geld gaat kosten en veel problemen zal geven, want we weten allemaal hoe er gereageerd wordt, ook op dit blog als je negatief spreekt over prostitutie. Het gaat niet om mijn westerse kijk, maar om de werkelijkheid. Dus ik hoop nog eens van iemand te vernemen waarom het voor Thailand zo’n aanwinst is dat de prostitutie in al zijn verscheidenheid hier zo in grote getalen aanwezig is. Voor sommigen zou ik zeker een psychiater aanbevelen gezien hun opmerkingen. Dit doet de discussie geen recht. Ik las dat als er geen prostitutie zou zijn er vele vrouwen zouden worden misbruikt of verkracht, want men moet toch aan het gerief komen. Mijn oplossing daarvoor is levenslang opsluiten of eerder vrij nadat men tot inkeer is gekomen middels therapie. Die mensen zijn ziek kan ik u delen en kan je niet als maatstaaf typeren. Het is van belang dat men kan leven met zichzelf en goed doet en dit laatste daarvan ben ik vele malen getuigen geweest dat er vele mensen zijn die niet goed doen en dat kan ook niet ontkend worden. Jammer dat deze discussie hier niet mogelijk is op inhoudelijke argumenten anders dan gestoeld op emotie en grote tenen.

  • Rob V. zegt op

   Je hebt zeker wat mensen geprikkeld, en enkele op de … getrapt. Misschien kun je nog eens wat mooie en minder leuke (ja ook trieste) anekdotes van je tijd bij de VP delen?

  • U heeft over ‘domme mensen’ in uw reactie. Wel als u zelf zo intelligent bent dan had u geweten dat het verbieden of keihard aanpakken van prostitutie averechts werkt. Het dwingt prostituees om ondergronds te gaan met alle gevolgen van dien. Beter is reguleren en controleren. Dat blijkt uit onderzoeken in diverse landen. Uw opvattingen zijn erg stoffig en verouderd. U zit vastgeroest in uw eigen opvattingen tussen goed en kwaad. Ik denk dat u daar meer last van heeft dan de gemiddelde prostituee of haar klant.

   • Tino Kuis zegt op

    Sorry, vervolg.

    Allemaal waar, Peter. Maar het gaat erom dat de stem van de prostituee zelf gehoord wordt en dat gebeurt te weinig.
    Ik vroeg eens aan een Thaise prostituee ‘Ben je wel eens verkracht?’ (ข่มยืน khomkhuun lage, stijgende toon in het Thais). En ze zei: ‘Ik word elke dag verkracht’.

    • Ja, zelfs binnen het huwelijk worden vrouwen verkracht. Dus misstanden keihard aanpakken. Daar is iedereen het over eens lijkt mij.

 29. Jacques zegt op

  Hier nog wat informatie voor diegene die dit willen lezen, zal niet aan een ieder besteed zijn maar ik hoop dat men dit wil gaan lezen en daar van zal leren.
  1. Jump up ^ “2014 Trafficking in Persons Report”. Office To Monitor and Combat Trafficking in Persons. US Department of State. Retrieved 2015-01-11.
  2. Jump up ^ Brown, Sophie (2014-06-21). “Tackling Thailand’s human trafficking problem”. CNN International. Retrieved 2015-01-11.
  3. ^ Jump up to: a b c d e f g h i j k l m n o “Thailand: Trafficking in Women and Children.” Women’s International Network News 29.4 (2003): 53-54. Academic Search Complete. EBSCO. Web. 23 Sep 2010.
  4. ^ Jump up to: a b c d e f Taylor, Lisa Rende (Jun 2005). “Dangerous Trade‐offs: The Behavioral Ecology of Child Labor and Prostitution in Rural Northern Thailand”. Current Anthropology. 46 (3): 411–431. JSTOR 10.1086/430079. doi:10.1086/430079.
  5. ^ Jump up to: a b c d e f Bower, Bruce. “Childhood’s End.” Science News 168.13 (2005): 200-201. Academic Search Complete. EBSCO. Web. 23 Sep 2010.
  6. ^ Jump up to: a b c d e f g h i j k l m Hughes, Donna M., Laura J. Sporcic, Nadine Z. Mendelsohn, and Vanessa Chirgwin. “Factbook on Global Sexual Exploitation: Thailand.” Thailand – Facts on Trafficking and Prostitution. Coalition Against Trafficking in Women. Web. 12 Oct 2010.
  7. ^ Jump up to: a b c d Montgomery, Heather. “Buying Innocence: Child-Sex Tourists in Thailand.” Third World Quarterly 29.5 (2008): 903-917. Academic Search Complete. EBSCO. Web. 23 Sep 2010.
  8. Jump up ^ “People and Society; Religion”. The World Factbook; East & SE Asia; Thailand. US Central Intelligence Agency. Retrieved 2015-01-11.
  9. Jump up ^ “‘Girls-as-dessert’ scandal exposes grim Thai tradition”. The Japan Times. June 25, 2017. The tradition — known by the euphemistic Thai phrase “treat to food, lay down the mat” — refers to the expectation that underlings lavish superiors and VIPs with local delicacies, top-notch accommodation and sex services.
  10. ^ Jump up to: a b “Fighting Aids by Empowering Women and Girls.” Foreign Affairs 82.3 (2003): 12. Academic Search Complete. EBSCO. Web. 23 Sep 2010.
  11. Jump up ^ “National Laws and Agreements: Thailand”. UN Inter-Agency Project on Human Trafficking. United Nations. Retrieved 2015-01-11.
  12. Jump up ^ “Status as at : 11-01-2015 05:03:25 EDT”. UN Treaty Collection. United Nations. Retrieved 2015-01-11.

  One reason that young women and girls may be increasingly recruited into prostitution is the demand of the clientele of the sex industry. Advertised promises of youth, virginity, and innocence have led to increased demands for children in the global sex trade.[7] Research has found that the characteristics that men find attractive in Thai women are “simplicity, loyalty, affection, and innocence.”[7]
  There are two types of men who use trafficked children. The first type is preferential abusers who actively seek out sex with children of a particular age.[7] The second type is situational abusers who might have sex with children if an offer is made. Their sexual preference is not necessarily for children. These men are commonly sex tourists, or those who travel to other countries specifically looking for sex.
  The increasing number of people with AIDS is another reason for the increasing recruitment of young girls. The sex industry uses AIDS as an excuse “under the false pretense that younger girls will not be infected with the disease”.[6]

  • Nogmaals iedereen is het er mee eens dat uitwassen in prostitutie moeten worden aangepakt. Maar wat jij wil is gelijk aan: voetbal verbieden omdat er hooligans rondlopen.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website