Veel Nederlanders in het buitenland krijgen ineens minder AOW uitbetaald, de belastingregels zijn veranderd. De SVB moet nu loonbelasting inhouden op de AOW van bepaalde groepen mensen die in het buitenland wonen. Daardoor valt de AOW lager uit. Maar, het is mogelijk vrijstelling van de loonbelasting te krijgen, welke aangevraagd moet worden bij de Belastingdienst.

Ook Stichting GOED krijgt vaak vragen hierover. De Ombudsman is in gesprek gegaan met de SVB en de Belasting om er voor te zorgen dat de mensen beter geïnformeerd worden. Deze week heeft de SVB een brief gestuurd naar ongeveer 55.000 mensen die in het buitenland wonen. In die brief staat hoe het zit met de vrijstelling en hoe AOW’ers deze alsnog kunnen aanvragen. Als mensen zo’n vrijstelling krijgen, geeft de Belastingdienst dat voortaan door aan de SVB. Dat scheelt veel regelwerk en paniek.

Lees hier meer: www.nationaleombudsman.nl/nieuws/columns/2019/onterecht-minder-aow

No votes yet.
Please wait...

11 reacties op “Stichting GOED: Onterecht minder AOW – Ombudsman in gesprek met SVB en Belastingdienst”

 1. Geertg zegt op

  Al dan niet vrijstelling ligt aan het land waar je woont en of de belastingdienst n verdrag met dat land heeft. Hierin staat vermeld, in ambtelijke taal, wie waarover belasting heft.
  Bij mijn aanvraag voor belastingvrijstelling over mijn AOW stuurde de belastingdienst keurig een brief waarin stond dat de vrijstelling nit et werd verleend omdat Nf Nederland n verdrag met Thailand heeft.

 2. wim zegt op

  Moderator: Reacties in uitlsuitend hoofdletters worden niet geplaatst.

 3. Lenthai zegt op

  Zou dit ook gelden voor AOW’ers die in Thailand wonen?

 4. Lammert de Haan zegt op

  Het is jammer dat zo’n bericht verschijnt in Thailand Blog. Zo kan er weer veel verwarring ontstaan. Het gaat hierin immers om een situatie die niet te vergelijken is met het als Nederlander wonen in Thailand.

  In het bericht van de Nationale Ombudsman gaat het om een in Duitsland wonend echtpaar. Dit echtpaar kwalificeert kennelijk als buitenlandsbelastingplichtigen.

  Om te kwalificeren als buitenlandsbelastingplichtige moet je aan drie eisen voldoen en wel:
  • Wonen in een EU-land, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein of wonen op een van de Bes-eilanden.
  • 90% van je wereldinkomen moet in Nederland zijn belast.
  • Je moet een verklaring van de bevoegde belastingautoriteit van je woonland kunnen overleggen.

  De regeling van kwalificerend en niet-kwalificerend buitenlandse belastingplichtigen is ingaande 2015 reeds ingevoerd. Dat is dus al weer een tijdje geleden.

  Overigens is de “90%-eis” in strijd met het EU-recht. Dit is uiteraard bekend bij de Regering. Vandaar dat inmiddels een “kapstok-artikel” in het leven is geroepen d.m.v. een algemene maatregel van bestuur.

  Kwalificeer je dan wordt je gelijk behandeld als een binnenlandse belastingplichtige. Je hebt recht op heffingskortingen, aftrek ter zake van persoonlijke verplichtingen en heffingsvrij vermogen in box 3.

  Kwalificeer je niet dan vervallen deze rechten. Bij wonen in Thailand kwalificeer je niet en heb je dus ook geen recht op heffingskortingen, enz. Je voldoet immers niet aan de “landeneis”.

  Alhoewel naast de wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 ook de Wet loonbelasting 1964 op dit punt is gewijzigd, bleef de SVB in een groot aantal gevallen doorgaan met het toepassen van de heffingskortingen bij niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. In veel gevallen werd dit door de Belastingdienst gecorrigeerd, nl. bij het doen van aangifte. Maar ook veel Nederlanders die geen recht meer hadden op heffingskortingen terwijl de SVB die wel toepaste, zijn de dans ontsprongen. Daardoor ontstond er een massale tweedeling binnen de groep van niet-kwalificerende belastingplichtigen in:
  • de groep van Nederlanders waar door de SVB de heffingskortingen niet werden toegepast of later door de Belastingdienst werd gecorrigeerd;
  • de groep van Nederlanders waar door de SVB wel de heffingskortingen werden toegepast, terwijl dit later niet d.m.v. het doen van aangifte door de Belastingdienst werd gecorrigeerd.

  Om aan deze ongewenste ongelijke behandeling van twee groepen in het buitenland wonende Nederlanders een halt toe te roepen is Staatssecretaris Snel gekomen met een wet, inhoudende dat uitkeringsinstanties (w.o. ook de SVB) bij wonen in het buitenland in geen enkel geval meer de heffingskortingen mogen toepassen op de loonbelasting. Deze wetswijziging is op 1 januari 2019 ingegaan.

  Voor zover men toch recht heeft op het toepassen van de heffingskortingen, zoals het geval is bij kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen, dienen zij een verzoek bij de Belastingdienst in te dienen om een voorlopige aanslag (wordt een teruggaaf). Kwalificeert men dan keert de Belastingdienst op basis van de voorlopige aanslag maandelijks een twaalfde deel van de heffingskortingen uit.

 5. wim zegt op

  Dan voor u nog-maals
  ja de s.v.b is verplicht loonheffing te gaan houden soort belasting vandaar krijg minder a.o.w maar als? het goed is krijg de a.o.w met januwarie 2020 30 euro er bij de a.o.w
  gr wim

 6. Erik zegt op

  Hoe dan ook, bij emigratie naar Thailand vervalt het recht op heffingskorting.

  • ruud zegt op

   Daarvoor krijg je dan natuurlijk wel het recht op heffingskorting in Thailand terug.
   En in Nederland is je spaargeld niet belast.
   Alles bij elkaar genomen lijkt me dat nog niet zo slecht.

   • teun zegt op

    Ruud, verklaar je nader aub. Heffingskorting terugkrijgen in Thailand?

 7. ruud zegt op

  teun: Ruud, verklaar je nader aub. Heffingskorting terugkrijgen in Thailand?

  Het is wat rommelig op het forum met verschijnende en verdwijnende reacties.

  Ik schreef niet dat u de (Nederlandse) heffingskorting terugkreeg.
  Wat ik bedoelde te zeggen, is dat u de Nederlandse heffingskorting kwijtraakt, maar dat u in ruil daarvoor daarvoor in Thailand een heffingskorting krijgt over uw in Thailand te betalen belasting.

  • teun zegt op

   Ruud,

   Ik weet niks van verschijnende en verdwijnende reacties. Maar los daarvan snap ik nog steeds niet wat je bedoelt met “maar dat u in ruil daarvoor in Thailand een heffingskorting krijgt over uw in Thailand te betalen belasting”. Over je AOW betaal je dus belasting in NL en ook in Thailand. Dus dat is twee keer. Misschien is belastingdruk dan wel lager dan in NL, maar dat neem niet weg dat je over 1 inkomensbron (AOW) 2 x belasting betaalt.
   Ik heb daar moeite mee, maar helaas is het niet anders.

   • Lammert de Haan zegt op

    Ik denk dat ik wel weet wat Ruud hiermee bedoeld, Teun.

    De ingaande 2001 ingevoerde heffingskortingen zijn een vervolg op de voordien geldende belastingvrije som. Wat wij dan nu onder heffingskorting verstaan is in Thailand de belastingvrije som, nl. het 0%-tarief voor de eerste schijf van de Personal Income Tax tot een belastbare som van THB 150.000.

    M.a.w.: bij wonen in Thailand raak je de Nederlandse heffingskortingen kwijt maar daarvoor treedt in de plaats de Thaise belastingvrije som.

    Een belangrijk verschil tussen heffingskortingen (Nederland vanaf 2001) en een belastingvrije sommen (Nederland van voor 2001 en Thailand nu nog) is dat een belastingvrije som sterk in het voordeel werkt van hogere inkomens. De Nederlandse heffingskortingen werken precies andersom.

    Het vraagstuk van dubbele heffing over sociale zekerheidsuitkeringen, zoals de AOW- of WAO-uitkering, is van andere orde en onlangs nog uitvoerig aan de orde geweest binnen Thailand Blog. Om die reden laat ik dit onderwerp dan ook nu buitenbeschouwing.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website