Sinds 2013 is de financiële situatie van Nederlanders over het algemeen beter geworden. Ruim de helft van de Nederlanders (57%) bestempelt hun financiële situatie als goed tot zeer goed. 53% komt nu (zeer) makkelijk rond, tegenover 47% in 2015 en 41% van de mensen in 2013.

Dit blijkt uit de Monitor financieel gedrag 2017 van Wijzer in geldzaken, uitgevoerd onder ruim 1.000 consumenten van 18 t/m 80 jaar. Het platform ziet dat voor het eerst sinds 2013 bij meer Nederlanders hun financiële situatie is verbeterd dan verslechterd.

Minder rood en minder vaak te laat betaalde rekeningen

In vergelijking met 2015 zijn Nederlanders hun geld strakker gaan managen. Circa de helft van de Nederlanders (52%) houdt altijd nauwlettend hun financiën in de gaten. Een kwart van de Nederlanders doet dat vaak en bijna een vijfde (19%) met regelmaat. In vergelijking met 2015 betalen Nederlanders hun rekeningen vaker op tijd (77% versus 73%). Sinds 2013 staan Nederlanders bovendien minder vaak rood en bijna driekwart heeft geen enkele keer een betalingsherinnering gekregen. 67% geeft aan de afgelopen 12 maanden geen enkele keer rood te hebben gestaan (2015: 63% en 2013: 52%).

Toekomst positief

Ook voor komend jaar verwachten meer Nederlanders verbetering dan verslechtering in hun financiële situatie. 30% van de Nederlanders denkt dat hun financiële situatie het komende jaar zal verbeteren, 57% verwacht stabiliteit, terwijl slechts ongeveer een tiende (13%) verslechtering verwacht. In 2015 verwachtte 27% een verbetering en in 2013 17%. Ruim de helft van de Nederlanders kan ten minste zes maanden in het eigen levensonderhoud blijven voorzien als de voornaamste inkomsten wegvallen.

Financieel welzijn: gevoelens van stress of alles-onder-controle?

Acht op de tien Nederlanders zeggen niet teveel schulden te hebben en zes op de tien ervaart geen stress door hun financiële situatie. Van de groep die weleens financiële stress ervaart is bij een tiende van hen dit van grote invloed op hun dagelijks functioneren. Acht op de tien Nederlanders hebben het gevoel dat zij hun financiële zaken goed zelf kunnen regelen. 71% heeft het gevoel controle te hebben over hun financiële situatie.


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website