Beste lezers,

Er is al veel geschreven over de Nederlandse belastingdienst die weigert een vrijstelling van loonheffing op bedrijfspensioen te verlenen.

Ik kan echter niet terugvinden wat er, na zo’n weigering, gebeurt bij de latere aanslag inkomstenbelasting. Wordt de onterecht ingehouden loonheffing dan automatisch terugbetaald door de fiscus? Of blijft de fiscus bij het standpunt dat er inkomstenbelasting over het bedrijfspensioen betaald moet worden zolang niet aangetoond wordt dat je in Thailand belastingplichtig bent?

Alvast dank voor een antwoord!

Groet,

Hans


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

34 reacties op “Lezersvraag: Weigering vrijstelling loonheffing bedrijfspensioen Belastingdienst, wat met latere aanslag?”

 1. Ger zegt op

  Vaag verhaal. Als de Belastingdienst weigert dan ben je toch onderworpen aan de loonheffing op je bedrijfspensioen en zal dit toch toch ook in de aanslag getoond worden ? Blijkt het onterecht dan betaald de Belastingdienst dit terug. De aanslag zou het dus moeten weergeven wat er daadwerkelijk gebeurd.

 2. Peter zegt op

  Ik begrijp niet waarom zoveel mensen bang zijn om echt belasting te betalen in Thailand. Als je bedrijfspensioen veel meer dan een miljoen baat per jaar bedraagd dan moet je goed uitzoeken wat je doet. Als je een bedrijfspensioen (excl. AOW) hebben van onder een miljoen dan is belasting in Thailand erg laag omdat je alle soort dingen kan aftrekken. Ga uiutzoeken wat het jou echt zou kosten om af te zijn met correspondentie met de belastingdienst dat je nooit zal winnen.

  • erik kuijpers zegt op

   Peter, hoe kom je aan dat miljoen? Voor het jaar 2017, aanslagjaar 2018:

   Aftrekbare kosten pensioen 40% met een max van 100.000 baht.
   Vrijstelling pp 60.000 baht
   Vrijstelling >64 of invalide 190.000
   Nulprocent schijf 150.000

   Dat is een half miljoen baht. Je kunt meer hebben maar dan moet je uitgaven hebben als charity, studerende kinderen, opbouw van een estate, hoge premie voor levensverzekering. Die laatste twee zijn denk ik uitzonderingen; mensen die pensioen genieten hebben al een estate.

   Kleine pensioenen blijven buiten de heffing; dat heeft niks te maken met angst om hier belasting te betalen.

   • Ger zegt op

    In een posting in dit blog van 14 december 2016 staan wat percentages en voorbeelden genoemd dus kan men uitrekenen hoeveel belasting men ongeveer in Thailand verschuldigd is, lees hierbij dan ook de reacties met informatie.

    Ik denk dat Peter dit bedoelt ; zorg dat je een Thaise belastingaangifte kan doen want je bent vocor je bedrijfspensioen belastingplichtig in Thailand. En zodra je een aangifte hebt gedaan in Thailand kan je de Nederlandse belastingdienst informeren en krijg je de vrijstelling loonheffing. Soms kan ik het niet eenvoudiger maken.

  • Lammert de Haan zegt op

   Beste Peter,

   Begin, voor dat je een reactie plaatst, met het lezen van de vraag. Hans is niet een van de “zoveel mensen die bang zijn om echt belasting te betalen in Thailand”. Ik treft dat nergens aan in z’n vraagstelling!

   Zijn vraag betreft louter het weigeren van z’n verzoek om vrijstelling van inhouding van loonheffing over z’n bedrijfspensioen en dat heeft heel wat meer voeten in de aarde dan jouw wel erg simpele reactie.

   In de loop van de dag (misschien wel avond) zal ik hem daar uitvoerig over berichten, nl. zodra ik weer terug ben in Heerenveen (ik ben nu nog even in Noord-Holland bezig en bezoek daar vandaag een drietal belastingklanten).

   Overigens meen ik ook te moeten opmerken dat de problematiek rondom het verlenen van vrijstelling voor de inhouding van loonheffing vanaf januari dit jaar al herhaalde malen aan de orde is geweest in Thailand Blog. In januari was dat o.a. het geval met een zeer lezenswaardig artikel van Hans Bos over het nieuwe aanvraag formulier m.b.t. zo’n verzoek om vrijstelling. Wat mij betreft had dat artikel wel de ondertitel mee kunnen krijgen “De Belastingdienst pleegt op grote schaal machtsmisbruik”. Maar daarover later dus meer!

   Dus, lezers van Thailand Blog: lees met wat meer regelmaat dit Blog en gebruik anders wat vaker de ‘zoekfunctie’ van de website. Dit neemt overigens niet weg dat ik ook nu weer met alle plezier Hans van een reactie zal voorzien.

   Moderator: zinnen in kapitalen zijn niet toegestaan.

   • Ger zegt op

    Zoals Peter opmerkt in zijn reactie is het soms eenvoudig om discussie met de Nederlandse belastingdienst voor wat betreft vrijstelling loonheffing over bedrijfsoensioen te voorkomen. Simpel door in Thailand aangifte te doen. En zoals hij opmerkt voor kleine bedrijfspensioenen, zeg als voorbeeld 500.000 baht , betaal je weinig belasting. Volgens Ruud in een reactie alhier noemt 7500 baht. Nou dat is 200 Euro belasting voor een heel jaar. Als je dit afweegt tegen de onzekerheid waarmee de Nederlandse belastingdienst de gepensioneerden opzadelt, begrijp ik heel goed wat hij bedoelt.
    Juist om langdurige discussies, correspondentie en waar het in de vraagstelling ook om gaat namelijk de belastingaanslagen te voorkomen geeft hij een goed advies. Dat is niet simpel reactie zoals jij schrijft maar de juiste weg. De juiste weg ook omdat men belastingplichtig is in Thailand. En aan de hand van de tabellen kan men zelf uitrekenen wat men in Thailand verschuldigd is.

    • erik kuijpers zegt op

     Prima Ger! En als dat berekenen nu eens op nul uitkomt? Wat is dan jouw advies?

     • Ger zegt op

      Het gaat om de Thaise wet: de plicht om aangifte inkomsten te doen voor de belastingheffing. Als je nu 0 dient te betalen of geld terug krijgt of dient te betalen maakt niet uit. Zelfde geldt in Nederland : resultaat maakt niet uit maar als je belastingaangifte moet doen dien je het te doen.

      Je weet net als ik dat je vraagt naar de bekende weg. Enerzijds bekritiseer en blameren velen de Nederlandse belastingdienst , afdeling in Heerlen, die zich niet aan de regels ( verdrag) houdt, maar anderzijds wordt er niet over gerept om aangifte in Thailand te doen wat in strijd is met de Thaise regels.

      Dus doe gewoon wat je behoort te doen: aangifte in Thailand en dan heb je bewijs voor het verkrijgen van de vrijstelling loonheffing in Nederland.

     • Ger zegt op

      Uitkomst van een aangifte is niet van belang voor de plicht om aangifte doen. Dit geldt zowel in Nederland als in Thailand. Dit is een vraag naar de bekende weg.

      En met een aangifte toon je aan belastingplichtig te zijn in je woonland, Thailand, en hiermee maak je de belastingdienst in Nederland heel blij want je kunt aantonen fiscaal inwoner van Thailand te zijn. En je krijgt hiermee vrijstelling loonheffing in Nederland.

      • Lammert de Haan zegt op

       Beste Ger,

       Jouw bewering dat de uitkomst van een aangifte niet van belang is voor de verplichting om aangifte te doen, is, zowel voor Nederland als voor Thailand, volstrekt onjuist.
       Heb je een uitnodiging tot het doen van aangifte ontvangen, dan zul je hoe dan ook aangifte moeten doen. Uitgaande van de Nederlandse normbedragen ben je pas verplicht om aangifte te doen als je weet of vermoedt dat je op aanslag meer dan € 45,– aan belasting zou moeten betalen. Daarnaast kun je aangifte doen als het terug te ontvangen bedrag ten minste € 17,– bedraagt.

       Ben jij daarnaast niet op de hoogte van de praktijk in Thailand? In mijn belastingadviespraktijk komt het vaker voor dat een inschrijving bij de Thaise Belastingdienst wordt geweigerd dan dat ze worden ingeschreven. Dit is zeker het geval bij de plaatselijke kantoren. Bij de grotere regionale kantoren heb je doorgaans meer kans van slagen.

       Ook als zo’n klant zich met z’n Thaise advocaat meldt bij een plaatselijk kantoor, wordt inschrijving vaak geweigerd. In één geval nam de belastingambtenaar echter de moeite om met het kantoor in Bangkok te bellen. Vanuit Bangkok werd hij vervolgens telefonisch door de procedure geleid. Waarvoor hulde!

       Nu kun je natuurlijk ook zelf naar Bangkok afreizen om je te laten inschrijven, maar als je daarvoor uit het noorden van Thailand moet komen, dan zou ik zeker brood meenemen voor onderweg én schoon ondergoed.

    • Adri Buijze zegt op

     Hoe bepalen ze in Thailand je inkomen?Accepteren ze de brief van je bedrijfspensioen.?
     Of wat men mij vertelde alleen je bankboek. bvd voor de reply

     • Lammert de Haan zegt op

      Dat geef je in principe zelf aan, Adri. Daarbij geef je je bedrijfspensioen aan, voor zover het in het belastingjaar van genieten van dat inkomen ook daadwerkelijk is ingebracht in Thailand. Thailand heft nl. geen inkomstenbelasting over inkomen wat niet in het belastingjaar van genieten daarvan is ingebracht maar bijv. pas een jaar later. Om e.e.a. aan te tonen kan dit op problemen stuiten.

      Stel: je hebt twee bankrekeningen in Nederland. Op de ene rekening komt jouw AOW binnen en op de andere rekening je bedrijfspensioen. Je eerste (AOW) rekening staat op 1 januari en op 31 december op nul euro. Dit betekent dat je je gehele AOW-uitkering hebt opgenomen om van te leven in Thailand. Nederland heft belasting over jouw AOW-uitkering. Op jouw (pensioen) rekening staat aan het begin en aan het einde van het jaar een saldo van € 10.000. Jouw jaarlijks te ontvangen bedrijfspensioen bedraagt eveneens € 10.000,–. Dit wijst erop dat je het saldo per 1 januari ad € 10.000,– hebt aangewend om van te leven in Thailand en niet je in de loop van het belastingjaar genoten bedrijfspensioen van eveneens € 10.000,–. Dat staat immers nog aan saldo op jouw bankrekening en wendt je in het volgende jaar aan. Dus in het jaar na genieten van dit inkomen. Thailand heft dan geen belasting over je bedrijfspensioen.

      Let er daarbij wel op, dat, mocht Thailand niet heffen omdat het niet in het belastingjaar van genieten is ingebracht in Thailand, het recht om te mogen heffen terugkeert naar Nederland (artikel 27 van het Verdrag, de zgn. remittance base).

      Wil je echter je bedrijfspensioen door Thailand laten belasten i.v.m. bijvoorbeeld het voor jou gunstige belastingklimaat, ga dan omgekeerd te werk. Breng dan eerst je bedrijfspensioen in in Thailand en pas later en dan ook nog voor zover nodig je AOW-uitkering. Deze laatste uitkering is immers ten alle tijde belast in Nederland. Maar op deze manier kun je voorkomen dat Nederland inkomstenbelasting gaat heffen over (een deel van) jouw niet in Thailand ingebracht bedrijfspensioen.

      Het is even wat reken- en puzzelwerk maar kan zeker de moeite lonen. .

 3. Henk Hauer zegt op

  Alsje geen bewijs hebt van belasting plichtig zijn in Thailand, dan betaal je gewoon Nederlandse belasting over dit pensioen. Lijkt me vrij duidelijk

  • Ger zegt op

   Ja maar men wil liever niet teveel betalen. Opgeteld AOW en bedrijfspensioen laten belasten in Nederland dan betaal je meer dan dat je het bedrijfspensioen in Thailand laat belasten (met recht op Thaise aftrekposten ). Kwestie van progressieve belastingheffing: hoe hoger je inkomen hoe meer van je inkomen in een hogere tariefgroep valt.Dit geldt zowel in Nederland als Thailand.

 4. timker zegt op

  Omdat ik mijn eerste jaar in Thailand deels spaargeld (voor het bouwen van ons huis) en deels vervroegd pensioen vanuit Nederland naar mijn Thaise rekening overnaakte was dat te verwarrend voor ons Thaise belastingkantoor… Wij zijn toen een schikking van 5.000 Baht overeengekomen. Het 2e jaar met een kopie van de aangifte van het 1e jaar weer naar hetzelfde kantoor geweest en ook toen was de schikking 5.000 Baht… Met de 1e aangifte in NL voor 5 jaar belasting vrijstelling gekregen !!! Mijn vervroegd pensioen (niet iverheid) op jaarbasis is boven de 500.000 Baht !!!

  • ruud zegt op

   Die 5.000 Baht belasting is dan uiteraard wel zonder opbouw AOW, en sociale verzekeringen, voor als u landurige zorg zou moeten krijgen.
   Dat zou u eigenlijk moeten meerekenen.

   De berekening voor 500.000 Baht komt in mijn geval uit op 7.500 Baht.(geen aftrekposten in Thailand)

 5. Andre zegt op

  @ Eric, wat wordt er verstaan onder kleine pensioenen.

 6. erik kuijpers zegt op

  Andre, deel die 5 ton door de koers en door 12 en je hebt het vrijgestelde ‘kleine’ pensioen per maand.

  Henk Hauer, wat je zegt is onjuist; belastingplicht in Thailand vloeit uit wet en verdrag voort en DAT is het bewijs en dat weet men in Heerlen maar al te goed. Vragen naar een stuk papier is niet nodig en die eis is onredelijk. Het verdrag is in 1975 op deze wijze in elkaar getimmerd en dat het pijn doet begrijp ik maar twee landen hebben dit zo gewild. Heerlen kan niet op eigen houtje het verdrag wijzigen.

  Timker, je hebt een regeling te kunnen treffen waar je tevreden over bent; goeie zaak.

  Allen: ik verwacht komende week antwoord op mijn lijvige brief aan Heerlen, hier reeds besproken.

  Hans heeft nog geen antwoord en dat houdt mijn aandacht.

 7. Joost zegt op

  Ik zie (helaas) weer veel onjuistheden geschreven worden. T.a.v. de gestelde vraag zijn uitsluitend de desbetreffende verdragsbepalingen van belang. Die verdragsbepalingen zullen door de belastingdienst gerespecteerd MOETEN worden en niet anders. Schakel een deskundige in om het te laten afhandelen en ga vooral niet zelf zitten knoeien.

 8. Lex Pieters zegt op

  Wat een gezeur over wel of niet nederlandse belasting betalen. Toen jullie nog werkten in Nederland was de pensioen- en AOW premie die jullie betaalden een aftrekpost zowel in de loonbelasting (inhouding bij je werkgever) als bij je inkomsten belasting. Hetzelfde geldt ook voor lijfrente polissen!!
  Totaal betaalde je hierdoor minder belasting over je verdiensten toen en was wat je betaalde voor je lijfrente polissen een aftrekpost voor de inkomsten belasting.!!
  De rede voor die aftrekpost was, dat je later over je pensioen, lijfrente en Aow belasting moest betalen. Klingt redelijk lijkt mij!!
  Ik begrijp dan ook niet dat mensen daarover nu een probleem maken. Gewoon Nederlandse belasting betalen eerlijk is eerlijk niet waar.

  • ruud zegt op

   Over de AOW betaal je ook gewoon belasting in Nederland, als je in Thailand woont.
   En dat zonder heffingskorting.
   Over veel pensioenen betaal je ook belasting in Nederland.
   Ik denk dus niet, dat de Nederlandse overheid veel te kort komt aan de emigranten.
   En wees blij, dat die oude Nederlanders in Thailand wonen.
   Dan zijn ze geen kostenpost voor de Nederlandse overheid, als ze zorg nodig hebben.
   Hoe ouder hoe zieker.(meestal)
   En hoe zieker, hoe duurder, voor de overheid en de premiebetaler bij de zorgverzekeraar.

  • erik kuijpers zegt op

   Lex Pieters, dit is iets te simpel al voel ik met je mee. Pensioen- en dergelijke premies hebben tot belastingaftrek geleid en het lijkt normaal dat je bij uitbetaling dus aan dat land belasting betaalt.

   Maar…Nederland heeft in veel verdragen en met name in de wat oudere verdragen dat recht afgestaan aan het nieuwe woonland. Het verdrag met Thailand dateert van 1975; zou het verdrag nu worden herzien dan zal Nederland alle pensioenen in NL belast willen zien maar zal Thailand compensatie vragen op ander verdragsterrein.

   In ‘verse’ verdragen zoals met voormalige Oostblok landen staat ook dat bedrijfspensioen aan het nieuwe woonland wordt toegewezen; alleen als dat land zelf niet over pensioen heft hangt er een protocol onder dat verdrag dat onder meer die pensioenen tijdelijk aan NL toewijst. Zie het verdrag met Roemenië en artikel XII van het protocol.

   Een verdrag gaat voor de nationale wet en als het verdrag NL geen heffingsrecht geeft waarom zou je dan aan NL betalen? Dan laat ik die centen liever na aan vrouw en pleegzoon.

  • theoS zegt op

   Lex Pieters, ben ik helemaal mee eens onverschillig wat er hier ook gezegd wordt. Ik betaal belasting aan het land waar ik mijn geld van krijg en verdiend heb. Ga niet een vreemd land vetspekken waar ik niet eens rechten heb en nooit zal krijgen ook.

  • timker zegt op

   Hier wordt voorbij gegaan aan de vraag waarom men in een land belasting betaald… Naar mijn idee is dat omdat het land voorzieningen treft voor de inwoners van het land !!! Dat is mede de reden waarom het bijna een plicht is om in je woonland belasting te betalen. Tevens is er in Thailand belasting betalen, buiten het financiele voordeel, volgens mij ook een wet die zegt dat we na een verblijf van meer dan 180 (?) dagen belastingplichtig zijn in Thailand !!!

 9. Lammert de Haan zegt op

  Beste Hans,

  Er is inderdaad al heel veel geschreven over de aanvraag om vrijstelling van inhouding van loonheffing. Dit jaar begon het al direct met een zeer lezenswaardig artikel van Hans Bos over het nieuwe aanvraagformulier van de Belastingdienst voor het verkrijgen van deze vrijstelling. Zie het op 3 januari j.l. geplaatste bericht in Thailand Blog, te lezen via de volgende weblink:

  https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/belastingdienst-nieuw-formulier-aanvraag-vrijstelling-loonheffing/

  Op 6 april 2017 heb ik in enkele reacties aangegeven hoe je in voorkomende gevallen kunt aantonen dat je fiscaal inwoner bent van Thailand. Zie de volgende weblink:

  https://www.thailandblog.nl/lezersvraag/heerlen-blijft-belastingvrijstelling-weigeren/

  Op met name deze laatste link kom ik nog terug. Zij is voor jou op dit moment van het meeste belang.

  Ik begrijp dat jij een afwijzing hebt gekregen op jouw verzoek om vrijstelling van inhouding van loonheffing. Jouw vraag is nu, of je d.m.v. het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting de in feite ten onrechte ingehouden loonbelasting weer terug kunt krijgen via een aan jou op te leggen aanslag in de inkomstenbelasting.

  Die kans is zeker aanwezig. Slechts in een gering aantal gevallen vindt er een fysieke controle plaats op een ingediende aangifte. Mocht zo’n controle bij jou echter wel plaatsvinden, dan kun je rekenen op een afwijzing van jouw verzoek om teruggaaf. De behandelend ambtenaar heeft dan immers de aan jou gegeven afwijzingsbeschikking op z’n scherm.

  Jou rest dan enkel het indienen van een bezwaarschrift. Doe dat onder overlegging van de documenten, zoals ik heb beschreven in de laatst aangehaalde link. In een daarin opgenomen reactie geeft ik exact aan met welke documenten je kunt aantonen dat je, op grond van artikel 4 van het Belastingverdrag Nederland-Thailand, fiscaal inwoner bent van Thailand en niet van Nederland of Mali of welk ander land dan ook.

  Hier zal onherroepelijk een afwijzing van je bezwaar op volgen. De Belastingdienst, kantoor Buitenland, accepteert vanaf eind november 2016 enkel een door de bevoegde belastingautoriteit van (in dit geval) Thailand getekende en gestempelde ‘woonland verklaring’. Zonder zo’n verklaring wordt een vrijstellingsverzoek niet eens in behandeling genomen!

  En hiermee slaat Kantoor Buitenland van de Belastingdienst voor de zoveelste keer de plank weer eens volledig mis. Dit standpunt van de Belastingdienst getuigd van een grote mate van arrogantie. Niet de Belastingdienst maar enkel de Bestuursrechter bepaald wat toegelaten wordt als bewijs, daar het Bestuursprocesrecht uitgaat van de ‘vrije bewijsvoering’.

  De Belastingdienst pleegt hiermee op een grove manier machtsmisbruik: tegen een afwijzing van een verzoek om vrijstelling is geen bezwaar en vervolgens beroep mogelijk. Haar gedrag is puur te beschouwen als een onrechtmatige overheidsdaad, niets meer en niets minder!

  Maar tegen de afwijzing van vrijstelling, voortspruitende uit de opgelegde aanslag in de inkomstenbelasting, kun je wél bezwaar aantekenen en, bij afwijzing van dit bezwaar, in beroep gaan bij de Bestuursrechter. Dien je bezwaar echter wel tijdig en op de juiste manier in, d.w.z. binnen 6 weken na dagtekening/verzending van de bestreden beslissing en op de wijze zoals is aangegeven in deze beslissing. Anders wordt jouw bezwaar c.q. beroep niet ontvankelijk verklaard en vindt er geen inhoudelijke beoordeling van jouw bezwaar of beroep plaats.

  Overigens kun je ook nu na elke onterechte inhouding van loonbelasting op je bedrijfspensioen een bezwaarschrift indienen en eventueel in beroep gaan bij de Bestuursrechter!

  Voor mijn klanten in o.a. Thailand en de Filippijnen heb ik inmiddels een document samengesteld, weergevend de gehele problematiek omtrent het aanvragen van vrijstelling voor de inhouding van loonheffing en hoe daarbij te handelen.
  Mocht jij geïnteresseerd zijn in dit document, stuur dan even een email naar l.haan14@chello.nl.

  Mocht je hulp wensen bij het indienen van bezwaar en/of beroep tegen de maandelijks inhouding van loonheffing op je bedrijfspensioen, neem dan contact met me op. En, alhoewel het mijn beroep is, zullen we het over de kosten die ik jou in rekening breng snel eens worden. Deze zullen nl. nooit hoger zijn dan € 46,–, te vermeerderen met 21% BTW wegens verschuldigde griffierechten voor het indienen van beroep bij de Rechtbank.

  En waarom dit aanbod? Heel simpel: ik vind het hoog tijd worden dat aan het machtsmisbruik, de illegale wijze van optreden in dit soort zaken door kantoor Buitenland, resulterend in een onrechtmatige overheidsdaad, voor eens en voor altijd een halt wordt toegeroepen.

  Één rechterlijke uitspraak kan talloze belastingplichtigen behulpzaam zijn in hun strijd tegen de Belastingdienst, kantoor Buitenland. Ik heb er zelf in mijn belastingadviespraktijk ook belang bij dat de kat nu eens de bel wordt aangebonden!

  Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekering).

  http://www.lammertdehaan.heerenveennet.nl

  • erik kuijpers zegt op

   Ik stel voor het antwoord van de dienst af te wachten.

   Indien men volhardt in het standpunt dat een woonlandverklaring vereist is dan kunnen we overleggen wie de kat de bel aanbindt en kunnen wij voor een van ons naar de rechter stappen. Doch bedenk: belastingprocedures gaan per persoon, je kunt niet als groep iets bereiken. En voorts, dit soort procedures kunnen lang duren.

   In een blog met tenminste drie belastingadviseurs en tenminste een ervaren jurist moeten we dat kunnen doen voor een emigrant. De griffiekosten voor de rechtbank zijn een paar tientjes; voor de adviestijd ligt er al een aanbod van Lammert de Haan. Anonimiteit blijft gegarandeerd.

   Dan moet de dienst met de billen bloot over de aanvraag en de remittance base. Dan komt er een uitspraak, desnoods na beroep bij het Hof, en hebben we duidelijkheid.

   Dus opnieuw: even geduld svp.

  • macb3340 zegt op

   Zie reactie van belastingexpert Joost van 4 juni 2017 om 14:56: Uitsluitend de desbetreffende verdragsbepalingen zijn van belang. Die verdragsbepalingen zullen door de belastingdienst gerespecteerd MOETEN worden en niet anders.

   Het is erg jammer dat er zoveel onjuiste reacties worden gegeven.

   • Lammert de Haan zegt op

    Beste Macb3340 (en ook Joost),

    In principe ben ik het hier mee eens. Echter beide reacties zijn te kort door de bocht en daardoor onvolledig.

    De Belastingdienst heeft het volste recht om jou te vragen om aan te tonen dat je fiscaal inwoner bent van Thailand. Het is zelfs haar plicht. Mocht jij inmiddels verhuisd zijn naar Timboektoe in Mali, dan val je niet meer onder de werking van het Belastingverdrag Nederland-Thailand. Het gevolg zal dan zijn dat geen vrijstelling zal worden verleend, omdat Nederland geen Verdrag heeft gesloten met Mali. Dit kan betekenen dat je zowel in Nederland als in Mali over hetzelfde wereldinkomen belasting moet betalen. Vervolgens kun je dan in Nederland een beroep doen op het Besluit voorkoming van dubbele belasting, waarna Nederland vermindering van belasting verleent.

    Maar dat de Belastingdienst enkel de ‘woonland verklaring’ als bewijs accepteert is in strijd met de binnen het Bestuursprocesrecht geldende leer van de ‘vrije bewijsvoering’. Dit ‘bedenksel’ van de Belastingdienst zal zeker aan de tand worden gevoeld in een procedure voor de Bestuursrechter. Deze Rechter en niet de Belastingdienst bepaalt wat aan bewijs wordt toegelaten.

    Op 6 april j.l. heb ik een uitvoerige beschrijving gegeven in Thailand Blog over de wijze waarop je kunt aantonen dat je op grond van artikel 4 van het met Thailand gesloten Verdrag aangemerkt dient te worden als fiscaal inwoner van Thailand of van Nederland.
    Zie voor de link naar deze uiteenzetting de gister door mij geplaatste reactie aan Hans.

    Dit even als aanvulling op de overigens geheel juiste stelling dat de Belastingdienst het Verdrag moet respecteren. De Belastingdienst heeft enkel als taak om de wet uit te voeren. Zij moet zich al helemaal niet bezig gaan houden met pseudowetgeving, zoals het geval is met haar nieuwe ‘bedenksel’.

  • Ger zegt op

   Beste Lammert, lees graag je reacties daar ze inhoudelijk informeren. Misschien kun je ook eens toelichten waarom je mensen niet adviseert hun aangifte inkomstenbelasting in Thailand te doen over hun in Thailand ontvangen bedrijfspensioen. Daar deze aangifte in Thailand de basis is ter verkrijging van de Nederlandse vrijstelling inhouding loonbelasting omdat Thailand hun woonland is.

   • Lammert de Haan zegt op

    Als er voor hen een aangifteplicht is, dan zal ik hen zeker daarop wijzen, Ger. Het probleem is echter de vaak weigerachtige houding van veel Thaise belastingambtenaren om mijn klant in te schrijven bij de Thaise Belastingdienst (zie mijn reactie op een eerder geplaatst bericht van jou).

    Vaak is onbekendheid met de materie en het taalprobleem de boosdoener in dit soort zaken. Daar komt bij dat ik m’n klanten nooit zal adviseren om iets onder de tafel door te schuiven of om aan handje klap te doen, resulterend in een x bedrag aan baht aan “toelatingsgeld” tot de Thaise Belastingdienst. Dit strookt niet met mijn rechtlijnige juridisch denken als fiscalist.

    Als de belastingplicht van het belastingsubject ertoe leidt dat op basis van het uiteindelijke belastbaar inkomen er ook daadwerkelijk belasting verschuldigd zou zijn, dan is men niet alleen wettelijk maar ook moreel verplicht om alles in het werk te stellen om aangifte te kunnen doen.
    Maar als men inschrijving weigert dan houdt het verhaal een keer op.

    Overigens is een Thaise aangifte beslist niet de enige basis om vrijstelling van inhouding van loonheffing in Nederland te verkrijgen. Maar dat heb ik al uitvoering in een eerdere reactie uiteengezet.

 10. edard zegt op

  heb via mijn bezwaarschrift wat betreft het niet betalen van loonbelasting gewonnen
  ook heb ik aangetoond dat de kwalificatie wat betreft inhouding indruist tegen het internationale verdragenrecht en EU recht

  • erik kuijpers zegt op

   Proficiat! Weer een stapje gezet.

   Een van de onderdelen van mijn brief aan Heerlen is dan ook waarom de een een briefje moet halen in Thailand en de ander via een adviseur of de ombudsman of langs een andere weg zijn ontheffing krijgt zonder dat briefje. Betekent dat een houding van ‘Knijpen tot men gaat piepen? En bij piepen loslaten?’

   Het lijkt er op. En dat is niet zo fraai.

  • Lammert de Haan zegt op

   Beste Edard,

   Wat bedoel je met: “Ook heb ik aangetoond dat de kwalificatie wat betreft inhouding indruist tegen het internationale verdragenrecht en EU recht”? Kun je “kwalificatie” en “aantonen” hier ook wat verduidelijken?

   Bedoel je hiermee het al dan niet kwalificeren als buitenlands belastingplichtige? Mocht dat het geval zijn dan kan ik je nu al wel verzekeren dat je in een gerechtelijke procedure geen schijn van kans maakt om deze tweedeling bij de Rechter aan te vechten. Blijkens constante jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie is deze tweedeling (of noem het maar een vorm van belastingdiscriminatie), toegestaan, mits zij is gebaseerd op het territorialiteitsbeginsel. Zie in dit verband ook de Zaak Futura.

   Het bezigen van het territoriaalstelsel i.p.v. het wereldstelsel is in deze situatie geoorloofd daar de opdeling in al dan niet kwalificerend buitenlands belastingplichtige is gebaseerd op het territorium alwaar iemand woont.

 11. Hans S zegt op

  Beste Lammert,

  Hartelijk dank voor je uitgebreide en deskundige antwoord! Ik zal zeker van de genoemde suggesties gebruik maken. Ik krijg later dit jaar bedrijfspensioen en zal dan zeker bij je terugkomen.

  Met vriendelijke groet,
  Hans.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website