Verhuizen van Belgie naar Nederland met mijn Thaise echtgenote

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags: ,
10 augustus 2018

Beste lezers,

Net zoals jullie zie ik de berichten die op Thailandblog verschijnen, elke dag met belangstelling tegemoet. Nu zit ik zelf met een vraag, waarop ik geen duidelijk antwoord krijg.

Ik beschik over een Nederlands paspoort en ben vanaf 2004 woonachtig in België. In 2013 ben ik in België, een samenlevingsovereenkomst aangegaan met een Thaise vrouw met Thaise nationaliteit. In 2017 zijn wij in België een wettig huwelijk aangegaan.

Mijn echtgenote is ruim 5 jaar in België, haar huidige ID verloopt in november en hebben nu de F+ kaart aangevraagd welke wij in de maand oktober verwachten te ontvangen. Tijdens haar inburgering in België heeft zij voldaan aan de gestelde voorwaarden en is in het bezit van certificaat 1.1 en 1.2. Nu hebben wij samen besloten om vanaf begin volgend jaar naar Nederland terug te keren.

Ik neem aan dat ik niet de enige ben die op een bepaald moment en om diverse redenen terug gaat naar Nederland.

Omdat ik nu van alle kanten verschillende verhalen te horen krijg, zou ik graag willen delen in de ervaringen van lezers die hier onlangs mee te maken hebben gehad of ons de juiste weg kunnen wijzen.

Het zou ons geweldig kunnen helpen om in een keer de juiste informatie bij de juiste instantie neer te leggen.

Wij willen jullie alvast danken voor de positieve inbreng.

Paul en Noi

No votes yet.
Please wait...

13 reacties op “Verhuizen van Belgie naar Nederland met mijn Thaise echtgenote”

 1. David Mertens zegt op

  Ik denk dat het beste is dat zij de Belgische nationaliteit aanvraagt, volgens jouw uitleg voldoet ze aan de voorwaarden en dan zijn metteen alle problemen opgelost. Ik vermoed dat ze anders in Nederland terug de volledige papiermolen moet doorlopen van inbburgering etc..

  Met vriendelijke groeten,
  David

 2. Rob V. zegt op

  Als het goed is hebben jullie in België de eenvoudige/soepeler EU procedure gevolgd waarbij jouw Thaise lief niet aan de strikte Belgische eisen moest voldoen maar aan de basale afspraken volgens EU Freedom of Movement directive 2004/38. Dat betekent onder o.a. geen inburgeringsplicht in België en een verblijfskaart waarop staat dat de ouder een ‘familie van een EU/EER onderdaan’ is en daarmee bijvoorbeeld visumvrij naar alle EU/EER landen mag reizen (ook het VK bijvoorbeeld zolang die nog in de unie zit!). Maar ook als jullie per abuis door Belgische ambtenaren uit onkunde of onwil de reguliere Belgische procedures hebben doorlopen maakt het weinig uit.

  Verhuis je als Nederlander terug naar Nederland met een niet-EU/EER gezinslid (familie) na woonst in een ander EU/EER land (dwz dat je minstens 3 maanden in een ander EU/EER land hebt gewoond) dan zijn jullie bij terugkomst een stel wat gebruik heeft gemaakt van de in de vorige alinea genoemde EU rechten. Daaruit volgt dan dat zij in Nederland (ook) niet inburgeringsplichtig is. Ook haar verblijfsrecht is wat beter beschermd dan met een reguliere verblijfsvergunning die Thai-NL koppels krijgen die rechtstreeks vanuit Thailand naar NL verkassen. De details ken ik niet maar in het kort komt het er op neer dat je bij de IND langs gaat voor EU toetsing en bij de gemeente jullie laat inschrijven. Binnen een paar maanden moet alles rond zijn terwijl jullie gewoon aan je leven kunnen beginnen (wonen, werken etc.) zonder gezeik, gedoe of verplichtingen.

  Zie daar over de alinea in het Immigratie Thaise partner handboek hier op het blog, menu aan de linkerhand. Op pagina 9 schrijf ik:

  —-
  HELP, wij kunnen niet aan de eisen voldoen, wat nu?
  Als de Nederlandse immigratieregels een onmogelijk hobbel zijn dan is er nog een alternatief: uit
  Nederland of Thailand naar een ander EU land verhuizen en daar enige tijd gaan wonen met jouw
  partner. Bijvoorbeeld in België (België route), Duitsland (Duitsland route) of elk ander EU land.
  Kortom de EU-route. Hierbij maak je gebruik van het recht op vrij verkeer van EU burgers en hun
  familie, vastgelegd in de Europese Richtlijn 2004/38/EG. Deze richtlijn legt het recht op samen zijn
  van familieleden vast mits jullie maar niemand (inclusief de overheid) tot last zijn. Je dient hiervoor
  meestal gehuwd te zijn, alleen in België volstaat een Wettelijk Samenwoonst. In het kort komt het er
  op neer dat jij en je gehuwd partner tenminste 6 (volgens de Richtlijn tenminste 3) maanden verblijf
  in een andere lidstaat dan waar jij onderdaan van bent. Je moet je banden met Nederland dan wel
  zoveel mogelijk doorsnijden, het ‘centrum van je belangen’ mag niet langer in Nederland zijn.

  Je zult dus buiten Nederland moeten gaan wonen (je mag er nog wel werken) en zo min mogelijk
  connecties met Nederland houden. Als EU burger heb je per definitie verblijfsrecht en jou partner
  mag zich (zonder inburgeringseisen e.d.) bij jou voegen: inreizen op een kosteloos C (kort verblijf) of
  D (lang verblijf, migratie) visum onder EU regels. De eerste 3 maanden mag je in dat andere land
  wonen zonder voorwaarden, daarna als je er werkt, studeert of voldoende middelen hebt (alle
  inkomsten die jij ontvangt uit legale bronnen bij elkaar opgeteld, bijvoorbeeld uit een baan in
  Nederland, huren die jij int, familie die jou helpt etc. ). Na enige tijd zou je terug kunnen keren naar
  Nederland waarbij je EU toetsing aanvraagt bij de IND. Ook hier gaat de nodige voorbereiding in
  zitten, raadpleeg daarvoor bijvoorbeeld het partnermigratie forum van http://www.buitenlandsepartner.nl
  Zie ook: http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/index_nl.htm
  —-

  Maar wil je stap voor stap weten wat er op jullie af komt werp dan eens een blik op een forum zoals buitenlandsepartner.nl of mixedcouples.nl

  https://buitenlandsepartner.nl/forumdisplay.php?32-De-België-route
  https://buitenlandsepartner.nl/forumdisplay.php?160-Terugkeer-uit-België-naar-Nederland.

  Daar o.a. een handboek en ervaringen van mensen die dit hebben gedaan plus tevens enkele mensen die professioneel hier mee bezig zijn (advocaten) .

  Of kijk eens rond op:
  https://belgie-route.startpagina.nl/

 3. barry zegt op

  Hallo,

  Ik zou persoonlijk adviseren om te kijken of het mogelijk is om de Belgische nationaliteit aan te vragen. Hiermee kan ze zonder problemen in Nederland wonen. Daarnaast is het in België standaard mogelijk om twee nationaliteiten te hebben.

  Groet,

  Barry

  • rori zegt op

   Eh het maakt een heel groot verschil met betrekking tot de sociale wetgeving en latere AOW of je als belg in Nederland woont.
   Om zo hier meteen te schrijven belg worden is wat te snel door de bocht. Wel geldt vrij verkeer van wonen en dergelijke maar binnen de nederlandse wetgeving zijn er wel verschillen. Ook heb je dan te maken met de belgische belastingen. Zo maar ongefundeerd iets doen is niet goed.

   Na te vragen bij een advocaat of het buro grensarbeiders van de UWV in Breda. Bij het UWV gaat alles bijna alles alleen via de telefoon en dat werkt NIET.
   SVB is ook een mogelijkheid. Ook in Breda.
   CAK ook vragen

   Beste is een advocaat in deze met kennis van. Mijn tip zie lang verhaal later

 4. rori zegt op

  I deze 1 tip.
  Neem eens contact op met advocatenkantoor SERVAAS is Amsterdam.
  Vraag naar meester SARKISIAN. Heeft ons ook geholpen.

  Is erg goed om in dit soort zaken advies te geven. Oh ja op de eerste zaterdag van de maand beschikbaar voor vragen en antwoorden (gratis advies) in de bibliotheek bij plein 45.
  Even bellen van te voren.

  Als je huwelijk in Belgie is ingeschreven en geregistreerd en je wilt verhuizen naar Nederland is dit GEEN enkel probleem. Er geld dan de EU rechtspraak in deze. Ze is ingeburgerd in Belgie dit is prima.
  Jullie zijn op 3 jaar of al langer dan 5 jaar getrouwd. Prima. Volgens europees recht heeft de partner automatisch verblijfsrecht.

  Wat geldt is het volgende. Is gekopieerd uit zijn mails naar mij en ons na CONSULT.

  Kijk even hoe het exact zit. Voor mij geldt vanuit nederland naar belgie. Maar principe is het zelfde. Ik geef dit ter informatie en ohne Gewaehr

  EU-wetgeving / gemeenschapsonderdaan.

  U wordt als Nederlander in beginsel niet aangemerkt als gemeenschapsonderdaan, tenzij wordt vastgesteld dat u ook verblijfsrecht ontleent aan het gemeenschapsrecht. Hierbij kan worden gedacht aan een in Nederland gevestigde Nederlander die vanuit Nederland diensten verricht ten behoeve van dienstenontvangers in een nadere lidstaat.

  Gemeenschapsonderdaan is ook de Nederlander die in een andere lidstaat gevestigd is geweest en zich daarna weer in Nederland heeft gevestigd en zijn economische activiteiten hier in Nederland voortzet of als economisch niet-actieve in de zin van het EG-verdrag kan worden aangemerkt.

  U zou onder de tweede categorie Nederlanders/Belgisch kunnen vallen, aangezien u hebt aangegeven eventueel in Belgie – Nederland te willen vestigen.
  U dient zich samen in een andere EU-lidstaat te vestigen en aldaar te gaan wonen. Er moet sprake zijn van ‘een reëel en daadwerkelijk verblijf’ in België. Dat moet blijken uit uw dagelijkse uitgavenpatroon in België en eventueel uit rekeningen van afname van gas, licht, water, televisie- & telefoonabonnementen enz. (voor bewijsstukken zie punt 3 van de samenvatting).

  Indien wij kunnen aantonen dat u in België hebt gewoond als gemeenschapsonderdaan, dan zou het gemeenschapsrecht ook voor mevrouw gelden in plaats van de Nederlandse Vreemdelingenrecht (de zogenoemde MVV-procedure). Om daarvoor in aanmerking te kunnen komen, dient u te voldoen aan de voorwaarden genoemd onder 2 van de samenvatting.

  Het verzamelen van bewijsstukken betreffende het verblijf in België is zeer van belang voor de procedure na terugkeer in Nederland.

  2 EU-toetsing / afspraak bij de IND
  Voor de indiening van de EU-toetsing vanuit Nederland – dus dat is na uw verblijf in België en terugkomst – zal ik na overleg en ontvangst van het opdrachtformulier desgewenst een afspraak maken bij één van de IND-loketten.
  Na ontvangst van de afspraakbevestiging van de IND zal ik een toelichting opstellen en het formulier invullen, die ik aan u zal verzenden t.b.v. de indiening van de EU-toetsing. Voor mijn toelichting heb ik alle mogelijke bewijsstukken nodig, waaruit blijkt dat u in België bent verbleven.

  Ter aanvulling van de EU-toetsing na uw terugkeer uit België, heeft u de stukken genoemd onder 3 en 8 van de samenvatting nodig:

  Tevens zal de IND eventueel de volgende vragen kunnen stellen:
  1. Vanaf welke datum bent u exact in België gaan wonen?
  2. Waar verbleef mevrouw voorafgaand aan uw vestiging in België?
  3. Vanaf welke datum bent in België gaan wonen?
  4. Wat is de reden dat u in België bent gaan wonen?
  5. Wat is de reden van het verblijf van mevrouw in ander land dan België?
  6. In welke periode heeft u samengewoond met mevrouw in België?
  7. Wat is de reden van uw terugkeer naar Nederland?
  8. Sinds wanneer woont u beiden weer in Nederland?
  9. Heeft u en of mevrouw in België gewerkt?
  10. Duurde inschrijving BRP Nederland voort tijdens uw verblijf in België?
  11. Heeft u kinderen? Indien ja: waar verbleven deze kinderen tijdens uw verblijf in België?

  Voor de advocaatkosten verwijs ik u naar de ‘Opdracht’

  Ik ben genoodzaakt de kosten bij u in rekening te brengen, nu in een reeks van procedures gebleken is, dat de Raad voor Rechtsbijstand geen vergoeding toekent voor de juridische werkzaamheden voor het voorbereiden, op correcte wijze indienen, documenteren en begeleiden van een aanvraag als deze. Indien de bezwaarprocedure nodig blijkt te zijn i.v.m. een weigering van de aanvraag, zal ik in dat geval een toevoegingsaanvraag bij de Raad in indienen.

  Ten slotte deel ik u mede, dat ons kantoor aangesloten is bij de Geschillencommissie Advocatuur (zie Kantoorbrochure met de klachtenregeling hier als bijlage bijgevoegd).
  Voor vragen en overleg ben ik graag beschikbaar: info@servaasadvocaat.nl of tel. 020 – 240 38 10.
  Met vriendelijke groet,
  mr. Vigen Sarkisian advocaat

  3 Samenvatting volgorde procedure EU-toetsing & stappenplan
  VESTIGEN IN BELGIË (naar NEDERLAND toe geldt in principe hetzelfde)
  1. Uitschrijven uit Nederland – Belgie. Zonder het uitschrijven kan de procedure NIET met succes worden afgerond
  2. Inschrijven in België-Nederland en zich vestigen in België-nederland, waarbij:
  • aantonen familieband: huwelijksakte (trouwen in Nederland of Thailand) & inschrijvingsbewijs in Nederland-Belgie
  • geldig paspoort van mevrouw;
  • geldig paspoort van de man;
  • huurovereenkomst-eigendomsakte/ adres in België-belgie
  • voldoende middelen van bestaan (het kan een arbeidsovereenkomst in België of Nederland zijn of voldoende geld op de bankrekening, ongeveer € 14.000,- voor ten minste een jaar verblijf);

  3. Verzamelen bewijsstukken verblijf in België-Nederland:
  a. kopie brieven/post geadresseerd aan u beiden aan uw woonadres in België-Nederland (bijvoorbeeld: rekeningafschriften, abonnementen telefonie, internet enz.);
  b. kopie bankafschriften en bankpasjes van u beiden (zowel Nederlands als Belgische). Uit uw dagelijkse uitgavenpatroon moet blijken dat u een reëel en daadwerkelijk verblijf hebt gehad in België;
  c. kopie sollicitaties/arbeidsovereenkomst;
  d. gezamenlijke foto’s in België;
  e. kopie huurovereenkomst / kwitanties huurbetaling (liefst op naam van u beiden);
  f. kopie historisch uittreksel BRP in België , waaruit u in- en uitschrijving blijkt;
  g. kopie zorgverzekering in België;
  h. kopie gemeentelijke belastingen uit België;
  i. kopie eventuele lidmaatschap bibliotheek, zwembad, andere verenigingen enz.
  j. kopie bewijs afspraken huisarts/tandarts;

  Mocht de aanvraag afgewezen worden, dan zullen wij een advocaat in België inschakelen. De advocaatkosten in België moet u zelf aan de advocaat in België betalen.

  TERUGKEER NAAR NEDERLAND
  4. Uitschrijven uit België (dit kunt u echter pas na tenminste 6 maanden doen nadat mevrouw een verblijfsrecht heeft gehad in België);
  5. Inschrijven in Nederland;
  6. Daarna zal ik een afspraak maken bij IND-loket voor het indienen van de EU-toetsing;
  7. Vervolgens zal ik een toelichting opstellen voor de EU-toetsing (uiteraard indien u mij daartoe een opdracht geeft), zodat u en mevrouw die mee kunnen nemen naar de IND;

  8. Daarbij zijn de volgende stukken van belang (de originelen neemt u mee naar het IND-loktet):
  a. kopie paspoort van mevrouw;
  b. kopie paspoort van de man;
  c. kopie huwelijksakte;
  d. een origineel uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) ten name van de man, waaruit uw gezinssamenstelling, het adres en de inschrijving van het huwelijk blijken (Nederland-Belgie en of Thailand);
  e. kopie Belgische verblijfsvergunning van uw beiden;
  f. kopie uittreksel gemeente uit België, waaruit blijkt dat u op hetzelfde adres in België ingeschreven bent geweest;

  4
  g. korte beschrijving waarom u terug bent gekeerd en zich niet definitief in België hebt gevestigd;
  h. bewijsstukken verblijf in België: zie onder 3 9. Indiening EU-toetsing en betalen € 52,- aan de IND voor de behandelkosten

  10. Beslissing op de EU-toetsing binnen 6 maanden gerekend vanaf de indieningsdatum
  11. Indien beslissing positief: ophalen verblijfsdocument bij het IND-loket
  12. Indien beslissing negatief: bezwaar binnen 4 weken vanaf datum beslissing

  • Rob V. zegt op

   De mails lijken mij in grote lijnen correct, maar op punten al weer gedateerd. Ik volg de ontwikkelingen mbt de EU route e.d. met 1 oog en weet dat de IND inmiddels op de vingers is getikt door het EU hof wegens het ten onrechte hanteren van een 6 maanden termijn. Dat was altijd 3 maanden (werkelijke en reële woonst), de IND kreeg het een paar jaar geleden in de bol dit op te krikken naar 6 omdat Den Haag de EU routers een stok tussen de spaken wou steken maar inmiddels is de IND dus teruggefloten door het hof.

   Stukken zoals deze zijn dan ook niet geheel correct meer, al kun je er donder op zeggen dat de IND je het niet makkelijk gaat maken als iemand na 3 maanden en 1 dag verblijf terug naar Nederland komt. De vraagsteller heeft ruim langer in België gewoond dus de IND zal hem vermoed ik niet snel beschuldigen van misbruik/fraude oid. Maar o.a. dit citaat uit de mail is dus al weer verouderd:
   “TERUGKEER NAAR NEDERLAND
   4. Uitschrijven uit België (dit kunt u echter pas na tenminste 6 maanden doen nadat mevrouw een verblijfsrecht heeft gehad in België);”

   • rori zegt op

    Mijn schrijven is minder dan twee weken oud.

    Eh te weten dat Sarkisian van een kennis waarvan de zoon 20 is. Via een 3 maand touristenvisum naar Nederland gekomen toch in Nederland bij de moeder mag blijven.
    Is niet het enige geval. Deze advokaat word gezien als een goeroe op het gebied van immigratie.
    Om nu te stellen dat hetgeen ik geschreven heb outdated is wil ik ten alle gevallen bestrijden.

    • rori zegt op

     Wij volgen dus de omgekeerde route. Vanuit Nederland naar Belgie en dan weer terug. Ja daar is de termijn 6 maanden.
     Wij “wonen” echter meest in Thailand op 3 verschillende adressen.
     Echter de naam WONEN is al een hele discussie.
     Het gaat om in welke land je bent ingeschreven in de EU.
     Ik ben ook ingeschreven in Thailand doch woon daar niet.
     Heb maar een 1 jaar visum dus dan is het geen “wonen”

    • Rob V. zegt op

     Toch is het zo. Een kleinigheidje maar toch. Nieuwsberichten van het EU hof die de termijn van 6 naar 3 maanden terug bracht bij de IND kan ik zo 1-2-3 niet vinden. Maar ala je recente berichten van vreemdelingen advocaten leest zul je zien dat ik gelijk heb.

     Zo schreef vreemdelingenadvocaat mr. A. Agayev bwgin dit jaar: “Als jullie ten minste 3 maanden samen in België verbleven hebben kunt u in Nederland om EU-toetsing vragen. Op het moment dat u België verlaat – uitschrijft- verliest uw partner uiteraard zijn verblijfsrecht in België. Maar dat is niet erg zolang hij maar een verblijfsdocument krijgt in Nederland.”

     Met wat Googlen kun je dergelijke info ook van Prawo (mr. G. Adang) vinden. Hij is de EU route pionieer doe als vreemdelingen advocaat ons allen op dit pad heeft gebracht. Servaas is ook kundig hoor van wat ik her en der oppik! Alleen die mail is dus niet (langer) 100% correct.

    • Rob V. zegt op

     Gevonden, EU hof bevestigde (nogmaals) dat de termijn 3 maanden is en niet 6 zoals de IND hanteerde:

     https://lawyeragayev.wordpress.com/2017/03/13/de-raad-van-state-maakt-korte-metten-met-het-zesmaandenbeleid-van-de-ind/

     De Raad van State verklaart het hoger beroep van de IND over het ‘zesmaandenbeleid’ ongegrond

     Gepost op 13 maart 2017 door lawyeragayev

     Derdelander partners van Nederlanders, die gebruik hebben gemaakt van hun recht  op vrije verkeer van personen door zich in een andere EU-lidstaat te vestigen, en die  zich samen met hun Nederlandse partner in de andere EU-lidstaat hebben gevestigd kunnen samen met de Nederlandse partner naar Nederland terug keren. Dit is al lang geleden door het Hof van Justitie bepaald in de arresten Eind en Singhen later bevestigd en nader gespecificeerd in het O. en B. arrest.  In het laatste genoemde arrest heeft het Hof het volgende overwogen:
     (…)

 5. Prawo zegt op

  Wacht totdat jullie de F+ kaarten hebben. Dan is naar NL verhuizen zeker zonder enige voorwaarde.
  Alblijft het meer gedoe dan een gewone verhuizing. Zo zal je partner bij de IND een aanvraag om EU toetsing moeten doen.
  Kijk ook een op http://www.belgieroute.info of neem bij vragen even contact met me op via http://www.prawo.nl

 6. Paul en Noi zegt op

  Wij willen jullie allen hartelijk bedanken voor jullie inbreng!

  • rori zegt op

   Paul en Nok
   Neem aub contact op met kantoor Servaas en vraag naar mr Sarkisian.
   Echt heeft bij ons veel problemen opgelost


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website