Beste lezers,

Als eigenaar van een condominium wil ik mijn Thaise echtgenote, die géén kinderen heeft, na mijn dood het vruchtgebruik geven. Dan kan ze daar voor de rest van haar leven blijven wonen of het gaan verhuren. Dit wil ik in mijn testament laten vastleggen. Daarin wordt ook vermeld dat mijn 4 Nederlandse kleinkinderen de erfgenamen zijn.

In onderstaande toelichting blijkt dat vooral bij een woning met grond, de farang het vruchtgebruik krijgt. Is dit dus ook mogelijk voor een condominium dat mijn vrouw het vruchtgebruik krijgt? Het lijkt mij van wel want er wordt geschreven over onroerend goed.

Bij voorbaat dank voor de reacties.

Hartelijke groet,

Jan S

Recht van Vruchtgebruik.(Usefruct)

Gebruiksgebruik in Thailand is het recht om een ​​onroerend goed van een andere persoon te gebruiken of te bezetten voor zijn leven of tot 30 jaar onder secties 1417 1428 van het Burgerlijk en Handelsrecht. Het recht op vruchtgebruik is niet compleet, tenzij geregistreerd bij de landelijke afdeling van Thailand. Opgericht en geregistreerd in het officiële landregister van het lokaal kantoor voor een bepaalde termijn of voor het leven van de vruchtgebruiker, bestaat het vruchtgebruik zolang de vruchtgebruiker in leven is. Na zijn of haar overlijden keert het onroerend goed terug naar de eigenaar. (In mijn geval dus mijn kleinkinderen als erfgenamen.)

Een vruchtgebruik wordt vaak gegeven aan een familielid zoals een buitenlandse echtgenoot met het voornemen dat de buitenlandse echtgenoot wordt beschermd bij overlijden van de Thaise echtgenoot (geregistreerde eigenaar). Het vruchtgebruik geeft het recht aan de buitenlandse echtgenoot om bij de overlijden van zijn of haar Thaise echtgenoot in het bezit te blijven.

Bij het recht van vruchtgebruik kan je geen hypothecaire lening afsluiten bij de bank.

Let op! Ben je de eigenaar van het huis en heeft iemand anders het vruchtgebruik? Dan mag je de woning wel verkopen, maar het vruchtgebruik van de ander verandert niet.

11 reacties op “Lezersvraag: Mijn Thaise echtgenote het vruchtgebruik van condo geven na mijn dood”

 1. Ger-Korat zegt op

  De laatste zin in het artikel is niet af:
  “Ben je de eigenaar van het huis en heeft iemand anders het vruchtgebruik? Dan mag je de woning wel verkopen, maar het vruchtgebruik van de ander verandert niet.”

  “niet” hoort er aan het eind te staan, dit ts juist een belangrijk punt want zelfs bij verkoop door de eigenaar blijft het vruchtgebruik bestaan.
  Ik weet niet waar de tektst vandaan gekopieerd is maar als je het kopieert doe het dan compleet.

  • Ger-Korat zegt op

   Ik zal ook nog even uitleggen waarom het vruchtgebruik bij verkoop blijft bestaan. Vrij recent zijn de tarieven voor het overschrijven van onroerend goed fors verlaagd ( even terzijde) en voor een paar duizend baht kun je een woning overschrijven naar zus-lief. Weg vruchtgebruik indien het niet mee zou gaan en dan vervolgens voor een paar duizend baht terugkopen na 1 dag. Dus gelukkig ben je dan als vruchtgebruiker goed beschermd en blijft het vruchtgebruik bestaan bij verkoop aan een ander.

 2. Erik zegt op

  De toelichting die je geeft is helaas niet duidelijk; de ‘landelijke afdeling van Thailand’ en meer woorden zijn onduidelijk. ik wil je adviseren de Thaise wettekst te (laten) raadplegen.

  Jij hebt de eigendom van een appartementsrecht, denk ik, dus niet van huis+ondergrond. Jij laat het vruchtgebruik over het recht van appartement na aan jouw vrouw en de blote eigendom van dat recht aan kleinkinderen. Dat betekent na jouw dood een akte die het kadaster dwingt op het chanoot (van het hele gebouw) dat vruchtgebruik en de blote eigendom vast te leggen.

  Vraag 1: kan dat wel? Dat schrijf je zelf ook al.
  Vraag 2: is mogelijk daarvoor toestemming nodig van alle andere rechthebbenden op dat gebouw? Ik zou dat eerst maar eens laten nakijken want als er een gaat dwarsliggen gaat het verhaal niet door en jij kunt dan niet meer ingrijpen.
  Vraag 3: is er kans dat, als er hypotheek zit op een van de appartementen, er extra beren op de weg komen?

  Neem mee in jouw overweging dat als er minderjarige kleinkinderen zijn (en dat is in Thailand tot 20 jaar) jouw familie tegen een pak werk aanloopt met legalisaties, vertalingen enz. De papierstapel zal zonder dat al hoog genoeg zijn.

  Een mogelijk veiliger optie is om NU reeds het vruchtgebruik af te splitsen en de blote eigendom aan de kleinkinderen te geven. Schenkbelasting komt in Thailand pas om de hoek kijken bij hoge bedragen.
  Of de kleinkinderen Nederlandse schenkbelasting verschuldigd zijn en of die blote eigendom box 3 vermogen is weet ik niet.

  Als je het nu afsplitst zie je direct welke beren er op de weg liggen. Lukt het allemaal dan neem jij het vruchtgebruik, of jouw vrouw, of beiden. Daarvoor zul je juridisch advies moeten vragen.

  Dus raadpleeg een deskundig jurist! Als straks een radertje hapert kan het aflopen in strijd met jouw plannen.

  • Kees 2 zegt op

   Over erfbelasting door NLse belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/erfbelasting/content/ik-heb-een-erfenis-uit-het-buitenland-waar-betaal-ik-erfbelasting

   Ik heb een erfenis gekregen uit het buitenland. Waar betaal ik erfbelasting?

   Het antwoord is eigenlijk heel simpel. U betaalt geen erfbelasting in Nederland als 1 van de volgende situaties van toepassing is:

   de waarde van uw erfenis lager is of gelijk aan uw vrijstelling
   de overledene was geen Nederlander
   de overledene was wel Nederlander en woonde langer dan 10 jaar buiten Nederland

   Wanneer betaal ik erfbelasting in het buitenland?

   Dat hangt af van het land waar de overledene woonde. Zo zijn er landen waar je nooit erfbelasting betaalt. Of heel weinig. We kunnen hier helaas niet per land uitleggen hoe dat zit, omdat overal andere regels gelden. U kunt het best onderzoeken wat de erfbelastingwetgeving is in het land waar het in uw situatie om gaat.

 3. ruud zegt op

  Ik weet er niet zoveel van, maar als uw vrouw het vruchtgebruik krijgt en uw kinderen eigenaar van het condominium worden, wie gaat dan de kosten voor dat condominium betalen?
  Daar zitten toch servicekosten aan vast?

  Het lijkt me, dat de eigenaar die moet betalen, uw kinderen dus.

 4. mairoe zegt op

  Beste Jan, het zo fijn geweest zijn als je bij een vraag volledig bent kwa informatie. Per slot van rekening wil je dat ook van degene die reageren, anders zou je op dit blog jouw vraag niet hebben gedeponeerd. Je plaatst een een toelichtingover Thai Usefrucht in het Nederlands maar je zegt niet van welke bron. Maar goed: via Google is op allerlei manieren informatie te vinden over juridische aspecten in en van de Thaise samenleving. Dus ook over hoe te handelen als je eigenaar bent van een condo en je wilt deze na je overlijden vermaken aan (klein)kinderen, en jouw echtgenote het vruchtgebruik geven tot na haar dood.
  Een voorbeeld wat er juridisch over condo’s te lezen valt is bv: https://www.samuiforsale.com/real-estate/condo-inheritance.html Via deze link is nog veel meer te vinden. Dus ook over testamenten.
  Wat jij wil kan prima. Ga naar een Thaise advocaat en maak een testament op. Geeft aan dat na jouw dood 4 kleinkinderen eigenaar worden. Deze 4 kleinkinderen dienen aan een paar voorwaarden te voldoen, waaronder meerderjarigheid en gerechtigd Thailand binnen te komen.
  Beschrijf tevens dat jouw vrouw met instemming van de nieuwe eigenaren het vruchtgebruik krijgt.
  Geef aan de VvE door wie na jouw dood eigenaren/lid worden en de maandelijkse en andere kosten voor hun rekening nemen.
  Je had je met jouw vraag ook gewoonweg tot een geschikte Thai advocaat kunnen wenden juiste beantwoording tot gevolg. Jouw VvE weet heus wel een terzake kantoor te noemen. Sukses.

  • Erik zegt op

   Bram, jouw volzin zegt ‘…Zij vermeldde zelfs dat er al gerechtelijke processen werden gevoerd waarbij de erfgenamen van de blote eigendom verkregen dat het geërfde vruchtgebruik ongedaan werd gemaakt, omdat de vruchtgebruiker er niet effectief zelf woonde…’

   Maar in het advies van Mairoe is er daarvan niet eens sprake. Daar erven eerst de kleinkinderen de volle eigendom en pas daarna verlenen zij het persoonlijk recht van vruchtgebruik aan de weduwe. Als er een kleinkind dwars ligt gaat het hele verhaal niet door en kunnen de kleinkinderen gaan verkopen.

   Wat ik eerder schreef onder vraag 2 en 3 blijft van kracht. Ik vraag me af dit een goede constructie is om bij testament te regelen. Doe dit bij leven, zou mijn advies zijn, dan weet je of er beren op de weg zijn en welke.

  • mairoe zegt op

   Beste Bram, ik had Jan S al gevraagd duidelijker te zijn in de informatie bij zijn vraagstelling, maar bij een tekort daaraan moet hij ons dan maar toestaan dat we zelf wat gaan speculeren. Zoals ik de vraagstelling lees (zie eerste alinea) wil Jan S op de eerste plaats ervoor zorgen dat zijn Thaise vrouw na zijn overlijden de condo kan blijven gebruiken naar haar eigen goeddunken. Zij mag van hem de condo bewonen of verhuren. Wat zij wil. Er zijn geen eigen kinderen, noch kinderen van zijn vrouw. Vandaar dat de condo wordt beërfd door zijn 4 kleinkinderen. Letterlijk zegt hij: “de kleinkinderen zijn de eigenaar”. Hij zegt niet: “de kleinkinderen worden eigenaar”, hetgeen zou kunnen betekenen dat pas na het overlijden van zijn vrouw de condo overgaat naar de kleinkinderen. Immers, zijn vrouw erft als eerste en dan pas (klein )kinderen.
   Jan S dient in zijn testament duidelijk aan te geven wat hij met zijn condo wil met betrekking tot zijn vrouw. In dat testament kan hij tevens bepalen dat zijn vrouw naar eigen foeddunken de condo kan bewonen of verhuren, dat de 4 kleinkinderen oinder die voorwaarde eigenaren zijn, en pas na haar overlijden vrij en volledig kunnen beschikken over hun eigendom.
   Zolang zijn vrouw leeft heeft zij aldus tot in lengte van haar dagen het vruchtgebruik van een condo die in eigendom is gegeven aan de klkeinkinderen van wijlen haar echtgenoot.
   Volgens mij wordt Thaise Rechtspraak net zo consekwent en eenduidig gevoerd als je zelf maar duidelijk bent in je motieven en bedoelingen.

   • Erik zegt op

    Mairoe, waar schrijft Jan S. dat de kleinkinderen al eigenaar zijn? Hij schrijft immers ‘…Als eigenaar van een condominium wil ik mijn Thaise echtgenote,…’ ! Ook jouw bijdrage van 29 november 10:52 geeft als jouw visie weer dat de kinderen pas eigenaar gaan worden na zijn overlijden.

    Jammer dat topicstarter zo onvolledig is in zijn informatie. Ik denk dat hij beter nu al vruchtgebruik en blote eigendom kan afsplitsen zodat alle juridische voetangels en klemmen door hemzelf kunnen worden opgelost nog tijdens leven.

    • Will zegt op

     Beste.
     Wat ik niet begrijp is dat als de eigendom (condo of huis) zelfs verkocht word. Het vruchtgebruik blijft bestaan? Stel dat ik de koper ben van die eigendom. Maar ik kan er niet in omdat iemand anders nog het vruchtgebruik heeft. W

     • Erik zegt op

      Will, dat is nu net de bescherming van de andere rechthebbende. Jij schrijft ‘verkocht’ maar het object kan ook in een erfenis zitten en om die reden van blote eigenaar veranderen. En dan moet de rechtmatige gebruiker maar verkassen? Gelukkig niet.

      Als jij iets koopt vindt onderzoek plaats naar… Net als in NL, daar zoekt de notaris het kadaster af op bijzonderheden als hypotheek, beslag, recht van overpad, etc. Dat onderzoek dient ook in TH plaats te vinden. Ook in jouw belang! Er zal maar een bestemmingsplan liggen en je krijgt een drukke weg, landingsbaan of plaatwerkerij voor je deur……


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website