Beste lezers,

Woon vanaf 2011 in Thailand. In de buurt van Udon Thani. Ben volledig uitgeschreven in Nederland. Heb inmiddels twee keer zonder probleem ‘Verklaring Vrijstelling Loonheffing’ gekregen. Binnenkort moet de derde aanvraag worden ingediend. De formulieren voor de aanvraag vragen een bewijs dat ik in Thailand beschouwd wordt als een fiscaal inwoner, dat bewijs mag niet ouder mag zijn dan een jaar.

Hoe kom ik aan zo’n bewijs? Eerdere pogingen liepen op niets uit. Gaarne verneem ik jullie ervaringen.

Groet,

Peter

18 reacties op “Hoe kom ik aan een bewijs dat ik in Thailand beschouwd wordt als een fiscaal inwoner?”

 1. erik zegt op

  Je zegt helaas niet welke eerdere pogingen op niets uitliepen.

  De belastingdienst in Udon Thani is een regionale dienst, zeg maar boven-provinciaal, en die geven de verklaringen af. Neem iemand mee die Thais spreekt tot je bij de juiste mensen bent die wel Engels spreken. Laat je niet op een zijspoor zetten; lang niet iedere ambtenaar kent de verdragsregels.

  Doe je al aangifte in Thailand dan heb je die stukken al in huis en dan haal je een verklaring bij de mensen waar je je ieder jaar meldt.

  Doe je geen aangifte in Thailand omdat je beneden de aanslaggrens blijft neem een Thaise adviseur mee die het verdrag met Nederland kent. Lees verder de adviezen na die in dit blog staan (onder dossiers) en in de commentaren van Lammert, Joost en ondergetekende.

  Over de vraag of ‘Heerlen’ dat wel mag vragen lopen de meningen sterk uiteen; ik heb in 16 jaar Thailand nimmer zo’n verklaring afgegeven en toch steeds de vrijstelling gehad. Succes!

 2. timker zegt op

  Omdat ik ieder jaar in Thailand taxes betaal ga ik volgende maand naar de halfjaarlijkse tax controle. Tijdens die controle in september hoop ik mijn formulier voor mijn 3e pensioen uitkering te laten ondertekenen… Maar het is voor mij ook de eerste keer met dit nieuwe formulier !!! Ik hoop dat ze in Sawang Daen Din (Sakon Nakhon) dit nederlands/engelse formulier willen ondertekenen zonder gecertificeerde vertaling…

 3. Henk zegt op

  Hallo ik heb een vraag.

  Ik ontvang hier in Thailand mijn pensioen en AOW. Over beide betaal ik nog steeds loonheffibg terwijl ik al meer dan 8 jaar uitgeschreven ben. Hoe kom ik er van af om geen loonheffing meer te betalen
  Ik hoop dat iemand ide hier ook al lang woont in Thailand en ook uitgeschreven is mij hier een antwoord op kan geven

  gr Henk

  • Alex zegt op

   Ik heb alles laten regelen door een fiscalist in NL die gespecialiseerd is in de Thaise belastingwet, en voor mij alles legaal heeft geregeld in Heerlen. Begin dit jaar weer 10 jaar vrijstelling gekregen.
   Heeft in het begin zelfs voor elkaar gekregen om volledige teruggaaf te krijgen van de eerste drie jaar dat ik hier in Thailand woonde, maar nog niet uitgeschrven was. Toch alles teruggekregen.
   Google maar eens: Marty Duyts, belastingadvies Raamsdonkveer.

  • erik zegt op

   AOW en staatspensioen blijven belast in NL. Bedrijfspensioen is aan Thailand toegewezen.

  • timker zegt op

   Beste Henk, de loonbelasting vrijstelling kan bij de belastingdienst in Nederland aanvragen. Je kan het echter alleen aanvragen over niet Overheidspensioen en niet over he AOW. Echter de belastingdienst in Heerlen maakt het niet eenvoudig, ze willen tegenwoordig bewijzen hebben dat je in Thailand belasting aangifte doet. Dat dit geen verplichting in de verdrag tussen Nederland en Thailand maakt ze niets uit…
   Redelijk nieuw is het formulier waarover dit blog gaat, wat je samen met je aanvraag verplicht bent mee te sturen. Beide formulieren kan je downloaden bij de Belastingdienst in Nederland.

  • maryse zegt op

   Henk, loonbelasting blijf je betalen op je inkomen ongeacht waar je woont en of je uitgeschreven ben of in het land van herkomst. Daarom heet het loonheffing! Wat wel stopt in NL als je uitgeschreven bent is het betalen van premies volksverzekeringen.

   • erik zegt op

    Maryse, jouw info is niet juist en ook nog onvolledig.

    Inkomen waarover Thailand mag heffen wordt in NL op verzoek vrijgesteld van loonbelasting. Wat de volksverzekering betreft, klopt maar je vergeet de inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet die vervalt bij emigratie naar Thailand.

    Misschien is het zinvol als je het belastingdossier bestudeert in dit blog.

  • Lammert de Haan zegt op

   Beste Henk,

   Even als aanvulling op de reeds gegeven reacties.

   Je AOW is belast in Nederland en wordt zelfs zwaarder belast dan wanneer je in Nederland zou wonen. Over je pensioen (tenzij dit is verkregen vanuit een overheidsfunctie) mag slechts Thailand heffen. Nu er toch nog loonheffing/loonbelasting wordt ingehouden op je pensioen, hoop ik dat je deze onterechte inhouding toch wel weer terug vraagt d.m.v. het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting?

   Ik kom in m’n belastingadviespraktijk maar al te vaak tegen, dat men dit nalaat. Vandaar mijn opmerking.

   Ben jij ook een van hen, dan kun je alsnog aangifte doen over de jaren 2013 tot en met 2017.

 4. Danny zegt op

  wil je het correct doen dan zal je eerst over je inkomen of een deel daarvan in Thailand inkomsten belasting moeten betalen. Althans zo heb ik het middels een Law office gedaan.
  Die hebben daarna bij het provinciale belastingkantoor na overlegging van de benodigde bewijsstukken zonder enig probleem de fiscale inwonersschap document afgegeven.
  Dat opgestuurt naar NL en ziedaar direct een vrijstelling voor 10 jaar ontvangen.
  Je kunt het natuurlijk ook proberen zonder eerst hier belasting te betalen , misschien lukt dat , maar ik wilde de legale weg volgen en dat ging dus prima

  • erik zegt op

   Jammer, maar helaas gebruik je het woord ‘betalen’ en dat is niet nodig, je moet aangifte doen van het in Thailand belaste inkomen. Maar door het stelsel van aftrekposten, persoonlijke vrijstellingen en een nul-procents-schijf kom je niet altijd aan betalen toe. Is het inkomen uitsluitend pensioen dan kom je ook niet toe aan de half-procents-regel.

   Belastingplicht en belasting betalen zijn totaal verschillende begrippen en ‘Heerlen’ verlangt ook niet dat je in Thailand betaalt, verlangt slechts dat je bewijs van fiscaal inwonerschap afgeeft.

  • Han zegt op

   Hoeveel heb je dan als inkomen opgegeven? Ik heb begrepen dat dit aan een minimum gebonden is?

 5. Puuchaai Korat zegt op

  Na aangifte te hebben gedaan in Thailand over 2017 heb ik een verklaring van de Thaise belastingdienst ontvangen waaruit blijkt dat ik fiscaal inwoner van Thailand ben. Echter, de Nederlandse belastingdienst vraagt voor de vrijstelling van loonheffing een door henzelf opgestelde verklaring die de belastingdienst in Korat niet wil ondertekenen. Wat ik niet vreemd vind, want blijkbaar eenzijdig en zonder enkel overleg met Thailand door de Nederlandse belastingdienst opgesteld. Op het arrogante af zou ik zeggen. Ben dus benieuwd of ze de verklaring door de Thaise fiscus opgesteld en ook aan andere nationaliteiten verstrekt (op het bureau van de ambtenaar lagen dossiers van Zwitsers, Italianen en Duitsers die deze verklaring ook hadden) zullen accepteren in Heerlen. Het zoveelste bewijs van ambtelijke willekeur, zonder het met de plaatselijke autoriteiten af te stemmen. En wie kan er weer voor opdraaien ? Juist, de burger die van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Net als bij die bewijzen van in leven zijn door pensioenfondsen en weet ik al niet welke instanties. En dat terwijl iedereen tegenwoordig toch over programma’s als Whats app en Line beschikt. Even op deze wijze contact leggen met de uitvoeringsorganen en ze kunnen zo zien of iemand in leven is. Dat is blijkbaar teveel moeite, maar de burger moet er uren of dagen voor uittrekken om een persoon of instantie bereid te vinden (tegen betaling natuurlijk) die een dergelijk document wil ondertekenen. Je zult maar ziek te bed liggen of je niet kunnen verplaatsen.

  • Lammert de Haan zegt op

   De Belastingdienst accepteert als bewijs van fiscaal inwoner enkel:
   a. de verklaring belastingplicht woonland, getekend en gestempeld door de bevoegde autoriteit van (in dit geval) Thailand;
   b. een recente aangifte en aanslag voor de inkomstenbelasting.

   In plaats van haar eigen in het Engels opgestelde verklaring, accepteert zij ook verklaringen van de belastingdienst van het woonland waarvan de inhoud overeenkomt met die van de Nederlandse verklaring. Zij moet dus bevatten een verklaring dat jij fiscaal inwoner bent voor de inkomstenbelasting in Thailand.

   Mogelijk is zo’n Thaise verklaring (vertaald in het Engels) correcter opgesteld dan haar Nederlandse tegenhanger, want daar schort, fiscaal juridisch gezien, nogal wat aan.

   Met het enkel accepteren van de onder a. en b. genoemde documenten gaat de Belastingdienst haar boekje echter verre te buiten en pleegt hiermee een onrechtmatige overheidsdaad. Niet de Belastingdienst bepaalt wat toegelaten wordt als bewijs van het zijn van fiscaal inwoner van een land. In het kader van de binnen het Bestuursrecht geldende vrije bewijsvoering beslist enkel de Bestuursrechter wat toegelaten wordt als bewijs. De houding van de Belastingdienst is dan ook de arrogantie ten top!

   Om aan te tonen dat je fiscaal inwoner bent van Thailand bevat het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter voorkoming van dubbele belastingen een groot aantal aanknopingspunten.

   Artikel 4 van het Verdrag bevat de bepalingen met betrekking tot de fiscale woonplaats. In dit artikel is een en ander als volgt geregeld:

   Ingevolge artikel 4 wordt je geacht fiscaal inwoner te zijn (en ook in deze volgorde):
   a. van de Staat waar je een duurzaam tehuis tot je beschikking hebt; indien je in beide Staten een duurzaam tehuis tot je beschikking hebt, wordt je geacht inwoner te zijn van de Staat waarmee je persoonlijke en economische betrekkingen het nauwst zijn (middelpunt van de levensbelangen);
   b. indien niet kan worden bepaald in welke Staat je het middelpunt van je levensbelangen hebt, of indien je in geen van de Staten een duurzaam tehuis tot je beschikking hebt, wordt je geacht inwoner te zijn van de Staat waar je gewoonlijk verblijft;
   c. indien je in beide Staten of in geen van beide gewoonlijk verblijft, wordt je geacht inwoner te zijn van de Staat waarvan je onderdaan bent;
   d. indien je onderdaan bent van beide Staten of van geen van beide, regelen de bevoegde autoriteiten van de Staten de aangelegenheid in onderlinge overeenstemming.

   Toelichting op artikel 4 van het Verdrag

   Ad a. Je bent uitgeschreven uit Nederland en hebt hier geen duurzaam tehuis meer tot je beschikking. In Thailand huur je een huis. In dat geval wordt het al heel gemakkelijk om aan te tonen dat je fiscaal inwoner bent van Thailand: je stuurt het bewijs van inschrijving bij je gemeente, het huurcontract en bewijzen van (ook recente) huurbetalingen en betalingen voor levering van water en energiekosten op. Dat is de weg die ik meestal bewandel bij o.a. Thaise klanten die niet zijn ingeschreven bij de Thaise Belastingdienst. Het gaat er immers om, om aan te tonen dat je in Thailand een duurzaam tehuis tot je beschikking hebt terwijl dat niet in Nederland het geval is.

   Daarnaast kun je nog denken aan aanvullend bewijs, zoals je nota’s voor je telefoon- en internetaansluiting, kassabonnetjes en noem maar op, om hiermee tevens aan te geven waar het middelpunt van jouw financiële/economische levensbelangen ligt.
   Van groot belang daarbij kunnen zijn je bankafschriften, zowel van je Thaise als van je Nederlandse bankrekening. Zij geven immers ook veel informatie over het middelpunt van jouw financiële/economische levensbelangen. Daarnaast kan aan de hand hiervan worden bepaald waar je gewoonlijk verblijft (zeker als hier pinbetalingen mee gedaan worden).

   Ben je gehuwd of heb je een duurzame relatie met misschien ook nog wel een kind, vermeldt ook dat.
   Hiermee geeft je aan dat ook jouw persoonlijke levensbelangen zijn gelegen in Thailand.

   Ad b. Kun je niet aan ad a. voldoen dan bestaat altijd nog de mogelijkheid om aan te tonen waar je gewoonlijk verblijft met je inschrijving, je visa en je paspoort met de benodigde stempels. Maar in m’n belastingadviespraktijk is het zover nog niet gekomen.

   Dat je op een hoop weerstand zult stuiten bij de Belastingdienst staat wel vast. Zij hebben hun sedert november 2016 ingevoerde nieuwe beleid heilig verklaard.

   Ik heb enkele bezwaarschriften lopen tegen de Belastingdienst. Voor wat betreft een daarvan gaat begin volgende week een ingebrekestelling met het stellen van een dwangsom wegens termijnoverschrijding de deur uit. Vervolgens heeft de Belastingdienst nog twee weken de tijd om alsnog te beslissen. Mocht zij hier niet aan voldoen, dan stel ik onmiddellijk beroep in bij de Bestuursrechter wegens fictieve weigering.

   Als je niet beschikt over de eerder genoemde documenten is het verkrijgen van vrijstelling voor de inhouding van loonbelasting een weg van de lange adem en zeer tijdrovend. Echter: zodra er een positieve uitspraak ligt van de Bestuursrechter, kan iedereen zich daarop beroepen. Dat is dan ook de reden dat ik met deze zaak doorga!

   • Jos M zegt op

    Geweldig Lammert,
    Laten we hopen op een positieve uitspraak van de Bestuursrechter voor ons .

   • erik kuijpers zegt op

    Waarde collega Lammert, omdat ik nu in NL woon ben ik van die heisa af!

    Maar in 16 jaar ben ik gelukkig de beleidswijziging voor geweest en heb ik veel mensen kunnen helpen. Anders had ik nu voor de rechter gestaan met de inspecteur (m/v) uit Heerlen.

    Een ding zal niet gaan in Thailand zonder resident-permit: inschrijven in de gemeente. Dat kan wel ‘ongeveer’ met een blauw huisboek, dan sta je ergens geregistreerd maar nog steeds niet als inwoner doch als gebruiker van een huis. Doch het is een document van grote waarde; ik heb het ook altijd aan Heerlen laten zien.

    Je kunt ook bewijs leveren als je op het kadasterpapier, het chanoot, staat als rechthebbende uit hoofde van een gebruiksrecht (huur), uit hoofde van vruchtgebruik of recht van opstal. Zaken die in de wet zijn gebracht om zekerheid te geven aan de gebruiker, vruchtgebruiker of eigenaar van het recht van opstal.

    Mogelijk kan ook het roze ID -dat je tegenwoordig kunt halen als witneus- een stap in de juiste bewijsrichting zijn. En verder verwijs ik naar de toelichtingen in ‘ons’ belastingdossier: toon met alle middelen aan waar het centrum is van jouw sociaal en economisch leven: waar zitten partner/kinderen/vrije tijd/sport/cultuur/zorg, en waar geef je je centen uit. De vrije bewijsleer, en de inspecteur (m/v) mag proberen dat onderuit te halen.

    Ik wens je succes met de volgende stappen en we houden -zoals al jaren- contact.

    • Lammert de Haan zegt op

     Waarde collega,

     De bewijsmiddelen die jij aandraagt zijn niet toereikend voor “Heerlen” en terecht!

     Stel: je bent inmiddels verhuisd naar Timboektoe in Mali. Je valt dan niet meer onder de verdragsbescherming op grond van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting. Met Mali heeft Nederland geen Verdrag afgesloten.

     Terwijl je woont in Mali ben je nog steeds in het bezit van het blauwe huisboek.

     Ook je kadasterpapier, waaruit blijkt dat je gebruiksrecht (huur) hebt op een opstal is niet toereikend: je hebt immers de beschikking over een vakantiewoning in Thailand.

     Er zal beslist meer aanvullend bewijs nodig zijn om aan te tonen dat je fiscaal inwoner bent van Thailand (zoals ik al aangaf in m’n bijdrage met de verwijzing naar artikel 4 van het Verdrag en de toelichting daarop).

     Denk hierbij ook aan de 183-dagen-eis. Verblijf je korter dan 183 dagen in Thailand omdat je eigenlijk in Timboektoe woont, ook dan geniet je geen verdragsbescherming.

     Ik hou je op de hoogte van de verdere ontwikkelingen inzake “Heerlen”.

 6. janbeute zegt op

  Het is heel simple ik doe het al Jaren zo .
  Zit je langer in het systeem alhier dan krijg je het aangifte formulier met de post toegestuurd .
  Als je belasting plichtig bent en afdraagt hier in Thailand , dan krijg je elk jaar een aangifteformulier .
  Deze vul je in , ik doe het altijd met behulp van een Thaise vrouwelijke belasting inspecteur die bij het provinciaal belastingkantoor werkt .
  Kost mij niks , mijn ega neemt vaak fruit uit onze tuin oid mee als blijk van waardering .
  Als de aangifte verwerkt is en je het bedrag weet dat je betalen moet of terugkrijgt dat kan namelijk ook .
  Bij betalen ga je met de hele bups naar het Amphur afd belastingzaken in jouw woonplaats , indien daar niet mogelijk dan naar het Amphur van de hoofdstad van je provincie afd belastingzaken .
  Hier betaal je de verschuldigde belasting , vervolgens krijg je van hun een bewijs en bon dat je de belasting daadwerkelijk hebt betaald .
  Vervolgens op naar het regionale belastingkantoor , voor mij is dat in Chiangmai aan de Chatana weg .
  Hier is een afdeling voor buitenlanders , daar geef je de belastingaangifte en bewijs van betaling en kopieen van paspoort bankafschrifen en waar je verblijft .
  Na verloop van tijd krijg je van hun na goedkeuring met de post toegestuurd het incometax payment certificate of tewel de RO 21 .
  Ook kun je kosteloos van hun het certificate of residence verkrijgen het RO 22 .
  Mochten ze in Heerlen vragen stellen kun je dit als bewijs aanvoeren , de beide certificates zijn in het Engels en gestempelt en ondertekend door de daarvoor bevoegde Thaise ambtenaar .
  Ik hoop dat je hier iets aan hebt .

  Jan Beute .


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website