Het leven van Charly zit gelukkig vol prettige verrassingen (helaas soms ook minder prettige). Tot een aantal jaren geleden had hij nooit durven voorspellen dat hij de rest van zijn leven in Thailand zou gaan doorbrengen. Inmiddels woont hij echter al een tijdje in Thailand en de laatste jaren dichtbij Udonthani. 


Ziektekostenverzekering in Thailand

Voor expats en pensionado’s die in Thailand wonen is een ziektekostenverzekering vaak een heikel punt. De kosten voor een dergelijke verzekering zijn in het algemeen hoger dan in Nederland. Voor een aantal mensen is dit een showstopper.

Laat ik voorop stellen dat ik absoluut geen deskundige ben op het gebied van ziektekosten verzekeringen. Wel heb ik redelijk goed uitgezocht wat voor mijn situatie de beste zorgverzekering is. Dit artikel over ziektekostenverzekeringen in Thailand is dan ook uitsluitend bedoeld om weer te geven hoe ik tot mijn ziektekostenverzekering ben gekomen. Voor een ieder kunnen vele andere varianten van belang zijn, om tot een juiste keuze te komen.

Neem dus mijn verhaal slechts ter kennisneming aan en kijk of er aspecten zijn die voor je van belang zouden kunnen zijn. Neem vervolgens contact op met bijvoorbeeld Matthieu of Andre (zie www.verzekereninthailand.nl) en stel daar je vragen en vraag om adviezen.

Door het grote aanbod van de verschillende maatschappijen en brokers zie je op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer. Verstandig is dan om voor je zelf een aantal criteria op te stellen die voor jouw keuze van de zorgverzekering belangrijk is.

Criteria waaraan je zou moeten denken, zijn:

 • Wil ik me voor alles verzekeren, zoals doktersbezoek, medicijnen, ziekenhuisopname en operaties (in- en outpatient), of beperk ik me tot bijvoorbeeld ziekenhuisopname en operaties en dure ziektes zoals kanker (inpatient).
 • Wil ik een wereldwijde dekking, inclusief Europa, of is bijvoorbeeld een dekking in de Aziatische landen voldoende
 • Kan ik me financieel gezien veroorloven om een bepaald bedrag per jaar als eigen risico te accepteren, waardoor de te betalen ziektekosten premie verlaagd kan worden.
 • Wat is de maximale ziektekostenvergoeding die de maatschappij wenst uit te betalen.
 • Is die maximale uitbetaling per jaar of per gebeurtenis.
 • Eist de maatschappij een dokters controle vooraf, dus voor je als cliënt eventueel wordt geaccepteerd.
 • Hoe gaat de maatschappij om met de zogenaamde “exclusions”. Dit zijn van vergoeding uitgesloten ziektebeelden uit je verleden. Om die reden zal de maatschappij een overzicht willen hebben van je medische verleden (ongevallen, artrose, vorm(en) van kanker, operaties, enz.).

Het is verstandig dit overzicht zo eerlijk en zo compleet mogelijk aan te leveren. Bij grote claims zal de maatschappij namelijk je hele medische dossier uitpluizen.

 • Wat is de maximale leeftijd die een maatschappij hanteert om je überhaupt als cliënt te accepteren
 • Is na acceptatie de ziektekostenverzekering levenslang per jaar te verlengen
 • Wat zijn de verwachten stijgingen van de premies ziektekostenverzekering na het eerste jaar, het tweede jaar enz.

Wat je ook moet weten is dat in Nederland de ziektekosten verzekeraars een acceptatieplicht hebben. Als je je aanmeldt, moet men je als cliënt accepteren. Deze acceptatieplicht is er niet in Thailand. Dus verzekerings maatschappijen kunnen je weigeren, bijvoorbeeld omdat je te oud bent, of een ziektebeeld geschiedenis hebt waar de maatschappijen een te groot risico in zien.

Er zijn een aantal mogelijkheden:

 1. Je hebt genoeg geld, dus mocht je iets overkomen dan kun je de ziektekosten gemakkelijk zelf betalen. Dit is natuurlijk de best denkbare situatie, maar ik vrees dat er weinig pensionados in Thailand in deze categorie vallen.
 2. Je gaat er van uit dat er niets bijzonders met je zal gebeuren en dat je helemaal geen ziektekostenverzekering nodig hebt. En dat je kleine zaken, zoals wat medicijnen, doktersbezoek en dergelijke wel zelf kan betalen.

Handig is dan wel dat je in ieder geval voldoende geld achter de hand hebt om, als de situatie daar dringend om vraagt, terug te kunnen vliegen naar Nederland om daar een beroep te doen op medische bijstand. Let wel: soms is de medische situatie zo slecht, dat terugvliegen naar Nederland niet tot de mogelijkheden behoort. En dan heb je dus echt een groot probleem, want de ziekenhuizen hier zullen je niet helpen als er geen zicht is op vergoeding van de geleverde medische bijstand.

 1. Je verblijft niet het gehele jaar in Thailand en zorgt ervoor dat je maximaal acht maanden per jaar in Thailand verblijft, en dus vier maanden in Nederland.

Op die manier blijf je in Nederland tegen ziektekosten verzekerd. Nadeel is dat je daar dan toch iedere maand de premie voor moet betalen (en je eigen risico) en dat je een woonadres in Nederland moet aanhouden. Dat laatste kost veelal geld.

 1. Het simpelste is vaak gewoon hier een ziektekostenverzekering af te sluiten. Dat kost natuurlijk ook geld, maar je hebt dan op het gebied van ziektekosten minder scores.

Ik heb voor het laatste gekozen. Ik heb geen zin meer in dat heen en weer vliegen naar Nederland. In de eerste plaats kost dat ook geld en bovendien ben je een dag reizen op de heenweg bezig en idem dito op de terugweg. Als je alle reiskosten optelt, en dat tweemaal per jaar, kun je hier rustig een bedrag van minimaal 2.000,- euro voor invullen.

En daar komen alle extra (verblijf)kosten in Nederland nog bij.

Nee, ik ben er wel uit en ik heb besloten om hier een ziektekostenverzekering af te sluiten. Bij een aantal partijen geïnformeerd, zoals ook bij onze Nederlandse vrienden in Hua Hin, Matthieu en Andre (zie www.verzekereninthailand.nl).

Uiteindelijk op advies van Manfredo van het Italiaanse restaurant daSofia, terecht gekomen bij Michelangela Collosini. Zij is werkzaam voor Pacific Prime in Shanghai/Hongkong, China. Pacific Prime is een broker in verzekeringsland. Michelangela heeft mij voorstellen gedaan van een aantal ziektekosten verzekeraars. Binnen elk van die ziektekosten verzekeraars zijn weer een aantal verschillende opties mogelijk, zoals wel of geen eigen risico (met daar binnen weer een aantal opties), alleen inpatient of inpatient en outpatient, maand-, kwartaal- of jaarbetaling van de premie, enz.

Zij heeft mij uitstekend en zeer professioneel geholpen. Prima service en uitstekende uitleg als antwoord op mijn vele vragen. Het is niet mijn bedoeling hier alle varianten uit de doeken te doen. Dat lijkt me ook weinig zinvol, omdat een ziektekostenverzekering maatwerk is. En voor ieder persoon weer anders zal zijn

Wel wil ik hier verhalen waarvoor ik heb gekozen. Omdat dit mogelijk sommige lezers aan het denken zal zetten en die lezers zal aanzetten om toch ook een ziektekosten verzekering af te sluiten. Maak daarvoor een correcte kosten vergelijking waarin je zoveel mogelijk meetbare factoren meeneemt. Hieronder mijn kostenvergelijking, met een paar aannames. Uitsluitend bedoeld om je een indruk te geven en factoren te benoemen waarmede je rekening zou moet houden.

Kosten                                                 Nederland            Thailand

Premie per jaar, stel 12 x 120 euro =  1.440                          3.126

Eigen risico                                                 380                           2.550

Doktersbezoek en medicijnen                     0                              300

Exclusions                                                 Geen                           Enkele

Reiskosten,                       2 x 800 euro  = 1.600                         Geen

Verblijfskosten 4 maanden:  x 800 euro  = 1.600                    Geen

Subtotaal                                                 5.020                        5.976

Aanhouden woning / pension / hotel / familie     p.m.            Geen

Het bovenstaande is natuurlijk voor iedereen anders. Ik geef het hier als voorbeeld en ik denk dat de genoemde factoren door een ieder voor zijn of haar situatie ingevuld kan worden. Ik heb bewust geen kosten opgenomen voor het aanhouden van een woning, omdat dit op vele verschillende manieren kan worden ingevuld, met daarbij behorende totaal verschillende kosten plaatjes.

Uitgangspunt voor mij is dat ik uitsluitend wil verzekeren datgene wat ik zelf niet zou kunnen betalen. Dus gewoon doktersbezoek en medicijnen betaal ik zelf. Ziekenhuis opnames, als gevolg van een ongeval of een ziekte, operaties en dergelijk, inpatient genoemd, zijn dan wel verzekerd. Hieronder vallen ook de eventuele consultaties voorafgaand aan een geplande operatie en de nazorg nadat je uit het ziekenhuis bent ontslagen. Daarbij heb ik ook nog een eigen risico bedongen van euro 2.550  per jaar.

De verzekering is niet aan een leeftijdsgrens gebonden en je kunt de verzekering levenslang per jaar verlengen. Medische voorgeschiedenis wordt bij “exclusions” opgenomen. Eventuele problemen die daar duidelijk direct mee te maken hebben, worden uitgezonderd van vergoeding.

Ik betaal een jaarpremie in euro’ s, hoewel het ook mogelijk is per maand of per kwartaal de premie te voldoen. Bij een jaarbetaling krijg je een korting.

Zonder alle bijzonderheden verder te benoemen (want niet relevant voor het totaal plaatje) kan ik zeggen dat ik een jaarpremie betaal van 3.126 euro (dus zeg maar 260 euro per maand). De jaarpremie zal ieder jaar wat stijgen. Op basis van de gegevens van Michelangela ga ik uit van een stijging met ongeveer 3%. Ik ben 70 jaar. Dat is uiteraard wel relevant. Als je jonger bent, zal de premie lager zijn, ben je ouder dan zal de premie logischerwijs hoger zijn.

Verder bepaalt je medische geschiedenis het aantal exclusions.

Ik heb besloten voor deze verzekering te kiezen omdat:

 1. Verzekerd is datgene dat ik wilde verzekeren, namelijk ziektekosten die door mij zelf onmogelijk betaald kunnen worden.
 2. De premie acceptabel is (de jaarpremie gedeeld door twaalf maanden komt uit op 260 euro per maand).
 3. In vergelijking met de premie in Nederland is de absolute premie wel hoger, maar als je inderdaad twee maal per jaar naar Nederland moet vliegen om die Nederlandse premie te behouden, kom je met de Nederlandse verzekering nauwelijks goedkoper uit.
 4. Het maximale bedrag dat per jaar vergoedt wordt, 1.275.000 euro, lijkt mij voldoende. Het is een maximaal jaarbedrag, niet een maximaal vergoedingsbedrag per “schadegeval”, zoals bijvoorbeeld een vorm van kanker.
 5. AXA PPP International is een verzekeringsbedrijf dat opereert vanuit Kent in Engeland. Dat geeft mij vertrouwen in dat bedrijf.

Ingezonden door Charly

Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...

54 reacties op “Lezersinzending: Ziektekostenverzekering in Thailand”

 1. Wat veel mensen vergeten (ook jij) is dat de kosten voor de Nederlandse zorgverzekering bestaat uit twee componenten:
  1. de nominale premie: de premie die je betaalt aan de zorgverzekeraar.
  2. de inkomensafhankelijke bijdrage die je betaalt aan de overheid (middels je werkgever of via de belasting).

  Die laatste is het hoogste bedrag. Dus jouw vergelijking klopt dan niet.

  Zie: goo.gl/3e3skq

  • Harry Romijn zegt op

   Juist. Wederom wordt er niet verder gekeken.
   Met zo’n 17.1 miljoen NL-ers maken we € 97,5 MILJARD op, oftewel: € 5700 per hoofd per jaar. (1)
   De werkgeversheffing Zvw = 6,90% van uw bruto loon, waarvan uw werkgever of uitkeringsinstantie 5,65% inhoudt op uw loon of uitkering.(2)
   Wat er dan nog tekort is, wordt uit de gezamenlijke pot ( ook wel Staats-Schatkist genaamd) bijgepast. U ziet dus zelf maar een schijntje als je niet naar je loon- of AOW enz opgave kijkt, post Zvv.
   Dan geldt, dat 1% van de zorgtrekkers 25 % van het budget opmaken (3).
   Het moge duidelijk zijn, dat die solidariteit verdampt als een zorgvrager zo duidelijk aangeeft elders te willen wonen ( van wege leukere omgeving, lagere kosten van levensonderhoud, jonge vriendin enz)
   Hoogste tijd om een ieder, die niet ook meebetaalt in de “Grote Pot”= inkomstenbelasting, geweigerd wordt voor alle zorgdeclaraties.

   (1) http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2019/zorgkosten-nederland-bijna-100-miljard
   (2)www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/zorgverzekeringswet/
   (3) https://www.rtlnieuws.nl/algemeen/binnenland/artikel/3782326/1-procent-duurste-patienten-verantwoordelijk-voor-kwart-van-de

   • Erwin Fleur zegt op

    Beste Harry,

    Het laatste is belangerijk, (als iedereen mee betaald) zeker als het gaat over Personen
    die geen ziektekosten afdragen, en dat zijn er heel veel.
    De regering doet hier ook weinig aan.

    Ik moet toch nageven dat deze verzekering met uitzondering van bebaalde componenten
    die die je zelf uitsluit niet duur is, maar! Als je hieraan gaat bezuinigen kun je toch wel eens
    op je neus getikt worden als er echt wat gebeurd.

    Voor veel mensen is het een gat in hun uitgave en nemen de gok.
    Toch, ga voor zekerheid en kijk goed wat u zelf heeft voor ouderdoms gebreken.
    Ik ook.555

    Met vriendelijke groet,

    Erwin

   • Peter de jong. zegt op

    Beste harry
    Heb je er als over nagedacht wat het betekent voor de Grote pot als :
    Al die Nederlanders weer officieel in Nederland komen wonen
    Gr peter

  • Charly zegt op

   Beste Peter,

   Ik heb de inkomensafhankelijke bijdrage bewust niet meegenomen. Zou je dat wel doen, dan is het helemaal duidelijk dat je goedkoper uit bent om hier in Thailand een goede en betaalbare ziektekosten verzekering af te sluiten.
   Met vriendelijke groeten, Charly

   • Dan had je dat beter even kunnen melden.

 2. Tino Kuis zegt op

  Vraagje Charly. Is je partner ook meeverzekerd?

  Ik had jarenlang een verzekering bij BUPA, samen met mijn zoon en toenmalige echtgenote. Ik had alleen een tijdelijke uitsluiting voor nierstenen. Alleen ziekenhuisopnames, vergoeding tot een maximaal bedrag per aandoening. Ook vergoeding kosten behandeling in het buitenland (behalve de VS), repatriëring bij ziekte en overlijden. Premie afhankelijk van leeftijd, voor mij 1.200 euro per jaar, zoon en echtgenote samen 750 euro per jaar. In 18 jaar kreeg BUPA 36.000 euro van ons, en wij ontvingen eenmaal een vergoeding van 400 euro voor een kleine operatie. Zo werkt dat.

  • Bert zegt op

   @Tino

   Al je het zo bekijkt betaal je meestal te veel voor je verzekering.
   Ik betaal al meer dan 35 jaar verzekering voor mijn auto, gelukkig nog nooit nodig gehad.
   Ik betaal al bijna 40 jaar voor ziekenfonds/zorgverzekering, gelukkig nog niet nodig gehad.
   Ik betaal al 30 jaar voor brand/opstal en inbraak van huis, gelukkig nog nooit nodig gehad.

   Maar ik weet ook dat als ik het nodig heb ik in 1x de premie “terug”heb.
   Dus ja ik vind het niet zo erg om die premie te betalen, want mocht ik het ooit nodig hebben dan ben ik blij dat ik die verzekeringen heb.

   En mocht ik het nooit nodig hebben dan kan ik mij een zeer gelukkig mens prijzen als ik in de hemel zit 🙂

  • Charly zegt op

   Beste Tino,

   Een verzekering sluit je af om kosten, die je zelf niet zou kunnen betalen, te verzekeren. Het mooiste is als je nooit op een dergelijke verzekering een beroep hoeft te doen. Want dan heb je op die gebieden ook geen problemen. Ik zie het betaalde verzekeringsgeld dan ook niet als weggegooid geld.

   En nee, ik heb mijn partner niet meeverzekerd.

   Met vriendelijke groet, Charly

   • Tino Kuis zegt op

    OK, Charly. Nee hoor, ik zie de premie voor mijn ziektekostenverzekering niet als weggegooid geld.
    ‘Zo werkt dat’ bedoelde ik in positieve zin. Solidariteit.

 3. P.C.Brouwer zegt op

  Tussen 70 en 80 stijgt de premie.Ging bij mij naar 10 000 euro voor een minimale verzekering.Nog nooit een euro gedeclareerd. Conclusie: Verzekering onbetaalbaar.

  • Charly zegt op

   Beste P.C. Brouwer,

   Ik ben 70 jaar en ik betaal een jaarpremie van 3.126 euro.
   Dat is over een paar jaar absoluut geen 10.000 euro.
   Misschien een betere verzekeringsmij. uitzoeken?

   Met vriendelijke groet, Charly

 4. De Inquisiteur zegt op

  Allemaal mooi. Tot je een ‘chronische’ aandoening krijgt.
  In mijn geval: nieren.
  Zeker, ze hebben alles betaald in 2015. 1,4 miljoen baht.
  Toen kwam er de melding dat vanaf dan ieder probleem gerelateerd aan de nieren nooit meer gedekt zal zijn. Geen enkele privemaatschappij zal dat nog aanvaarden.
  Zijn ze ook nog eens zo pienter: als ik, stel, wat aan mijn lever zou krijgen – komt dat door de nieren. Bloedproblemen: door de nieren. Enzovoort … .
  Mijn premie destijds in 2015: inpatient, gedekte kamerprijs 12.500 baht/dag, schadedekking 15 milj. Baht per case.
  Jaarlijkse premie op die leeftijd (57):
  79.900 baht/ jaar. Die zou verhogen op 60 jaar, vervolgens iedere 5 jaar.
  Heb ze stop gezet want ze vragen dezelfde prijs voor een veel lager risico hunnentwege.
  Het wordt in die makelaarskantoren allemaal optimistisch verteld. En we vergeten dat die maatschappijen enkel op winst uit zijn.

  • Karel zegt op

   Beste Inquisiteur, Stond dat dan in de polisvoorwaarden dat een chronische aandoening na verloop van tijd niet meer vergoed zou worden? Of staat er dat ze je eruit mogen gooien? Ben ik benieuwd naar…

   • De Inquisiteur zegt op

    Ik heb 14 maatschappijen gecontacteerd, op zoek naar vervanging.
    Geen enkele maatschappij aanvaard of dekt een medische historie. En er is een meldingsplicht dus je moet alles vertellen, zoals ik: een gebroken voet 30 jaar geleden – uitgesloten en vermeld op polis.
    En eens in het hospitaal gaan ze je verleden na voor het geval dat je iets was “vergeten” te melden. Via artsen die voor de maatschappij werken – ivm medisch geheim- zoeken ze contact met de hospitalen. Ook -in mijn geval- in Belgie. Zelfs mijn huisarts was gecontacteerd, het is door hem dat ik het weet.

    • Jacob zegt op

     Die maatschappijen zijn er wel, je mag 24 maanden niets claimen en dan ben je 100% verzekerd voor de bestaande zaken. Morganprice, via de al vernoemde Matthieu en Andre

  • Charly zegt op

   Beste Inquisiteur,

   Natuurlijk zijn al die ziektekosten verzekeraars er op uit om winst te maken. Gelijk hebben ze.
   Maar toen je in 2015 problemen kreeg met je nieren, hebben ze toch netjes 1,4 miljoen baht uitbetaald (laten we zeggen zo’ n slordige 35.000 euro).
   Niet netjes is, vind ik, dat ze vervolgens alle nier-gerelateerde toekomstige complicaties onder de exclosures schuiven. Ik ken natuurlijk je polis van indertijd niet, maar ik vermoed dat dit niet zomaar zou kunnen. Exclosures zijn volgens mijn uitsluitingen op basis van je medische dossier, van voor de tijd dat je de ziektekosten verzekering aanging.
   Maar wat doe je nu? Geen ziektekosten verzekering? Lijkt mij toch een risico als je b.v. een ongeluk krijgt in het verkeer. Hoop dat je het goed gaat en nooit met dat soort problemen wordt geconfronteerd.
   Groeten, Charly

 5. Aad zegt op

  En wat ik niet begrijpt hier in thailand waarom zit er geen verschil in staatsziekenhuis of privékliniek
  Ik vind het niet erg om verzekerd te zijn Alleen maar voor een staatsziekenhuis
  Kosten zijn daar veel lager dus ook mijn premie is dan veel lager

 6. khun zegt op

  Ik heb hier een zeer ernstig ongeluk gehad waar je normaal geen rekening mee houdt.
  Gelukkig gewoon goed verzekerd en de totale uitkering van ca. 250.000€ gewoon gehad en zonder verdere uitsluiting.
  Het ongeluk zit in een klein hoekje en ik vind het onverantwoord, als je uit eigen middelen de eventuele kosten niet kunt dragen, je niet te verzekeren.

  • erwin zegt op

   beste Khun,
   Bij welke verzekeringsmaatschappij ben je aangesloten dan ?

 7. Bob zegt op

  In uw opsomming gaat u bij de 8 / 4 maanden optie voorbij aan het feit dat men inkomsten belasting dient te betalen wat bij die 12 maanden optie = emigratie vervalt. In Thailand zul u geen of heel weinig belasting betalen geziene de vele aftrekposten en leeftijd opbouw.

 8. l.lagemaat zegt op

  Volgens mij moeten de verblijfskosten 4 x € 800,- = € 3200,- zijn en geen € 1600,-

  Een vraag, die ik niet duidelijk kan terugvinden.
  Stel de verzekerde heeft bijpasses nodig wordt dit eenmalig vergoed en daarna verder van de verzekering uitgesloten?

  Betaalt de verzekering rechtstreeks uit aan het ziekenhuis of moet een gedeelte eerst voorgeschoten worden?

  Is op de informatielijst na te gaan wat men b.v. betaalt wanneer men 74 jaar is?

  • Charly zegt op

   Beste heer Lagemaat,

   Je hebt gelijk, de verblijfskosten moeten zijn 4 x 800 euro = 3.200 euro.
   Even over het hoofd gezien. Sorry.

   Ik heb de definitieve polis met alle voorwaarden nog niet in mijn bezit. Die verwacht ik, samen met mijn verzekeringskaart, binnen enkele weken.
   Mij is verzekerd door Michelangela dat de vergoeding per jaar is, niet per geval.Staat ook zo in jun brochures.

   AXA PPP International betaalt rechtstreeks uit aan het ziekenhuis. Het ziekenhuis neemt contact op met de maatschappij en geeft door wat de diagnose is. De maatschappij geeft vervolgens een Guatantee of Payment af (GOP).

   Ik heb geen idee wat de premie is op 74 jarige leeftijd. Als je dat echt wilt weten, stuur mij dan een mail. Dan kan ik je de contact gegevens geven van Pacific Prime en Michelangela.

   Met vriendelijke groeten, Charly

 9. Koos zegt op

  Je schrijft dat behandelingen van kanker inpatient zijn. Dit is een misverstand, veel chemokuren zijn outpatient en heel duur.
  Ik ben “ervaringsdeskundige” en betaalde 10 jaar geleden al meer dan 100.000 thb per maand aan chemokuren. De behandeling na relapse kost ruim 300.000 thb per maand. Outpatient.
  10 jaar geleden was ik enkel inpatient verzekerd en moest dus zelf dokken. Nu heb ik een Nederlandse buitenland verzekering. Duur, 572 euro per maand maar wel outpatient gedekt.

 10. Rene Martin zegt op

  Uit een eerdere reactie werd de inkomensafhankelijke bijdrage al genoemd maar ik denk dat gezien je berekening je ook niet een eigen adres in Nederland hebt meegenomen maar dat je dan ergens 4 maanden verblijft en niet werkelijk een huur/koop huis in NL aanhoudt. Uitsluitingen en mogelijke uitsluitingen als je werkelijk ziek wordt is m.i. ook een belangrijke factor om mee te nemen in je beslissing om een ziektekostenverzekering in Thailand af te sluiten. Uiteraard als je werkelijk in Thailand gaat wonen brengt dat ook wel voordelen mee als de hoogte van bijvoorbeeld de belastingen en leefkosten welke voor mij beduidend minder zouden zijn.

 11. Pieter zegt op

  Beste Charly,

  In de vergelijking tussen NL en Thailand heeft u 2 maanden a 800 euro berekend maar u geeft aan dat u 4 maanden verblijft waardoor de kosten 1600 euro in NL hoger uit zullen vallen. 400 euro per maand verblijfkosten in NL is wel erg weinig, toch?

  Verblijfskosten 4 maanden: x 800 euro = 1.600? (3200 euro)

  • Charly zegt op

   Beste Pieter,

   Je hebt helemaal gelijk. Even over het hoofd gezien, maar het moet natuurlijk 4 x 800 euro = 3.200 euro zijn.

   Met vriendelijke groet, Charly

 12. tooske zegt op

  Woon al ruim 10 jaar in Thailand en heb destijds na rijp beraad besloten me niet te verzekeren voor ziektekosten.
  Gezien mijn medische voorgeschiedenis zoals nieren, bloeddruk en hart bleef er maar weinig over wat wel te verzekeren was.
  Derhalve besloten de premie elke maand opzij te zetten en dat is ondertussen een aardig spaarpotje.
  Verder dekt de auto verzekering medische kosten na een ongeval tot thb 200k.
  Verder heb ik nog een expad ongevallenverzekering bij Assudis die tot €12.500 dekt.
  Natuurlijk is de situatie voor iedereen anders en zul je de voors en tegens zelf af moeten wegen.
  Rest nog te zeggen dat ik goed slaap en me om de zorgverzekering totaal geen zorgen meer maak.
  Nederlanders denken van huis uit dat ze zich voor alles moeten verzekeren (verzekeringssyndroom).

  • Sir Charles zegt op

   Alle begrip voor uw wijze echter kom dikwijls ook landgenoten tegen die bewust onverzekerd zijn omdat ze anders een Singha minder moeten drinken, dat hebben ze er niet voor over.

 13. Wim van Beveren zegt op

  Ik ben 72 en heb in het verleden een zwaar hartinfarct gehad, ben dus totaal onverzekerbaar.
  Spaar ik toch wel mooi een hoop geld uit.

 14. chelsea zegt op

  Ik ben begonnen met een verzekering na mijn definitieve vestiging in Thailand bij LMG , een Amerikaanse verzekerings Mij voor inpatient verzekering.
  Ik moest na een paar jaar een operatie ondergaan in beide schouders door verhoogde kalkafzetting(ouderdomsoorzaak) Kosten operatie geschat door Samitivej Hospital Tbhy 1000.000,-
  Deze kwestie aangemeld bij LMG.Hun reactie was , om eerst maar eens uit te gaan zoeken of ik daar voorheen, in Europa ook al last van had gehad.Natuurlijk hun goed recht om te twijfelen aan mijn opgave van mijn bestaande gezondheids situatie op moment van mijn aanmelding voor deze verzekering.
  Dit onderzoek door LMG in Nederland heeft ongeveer 3 maanden geduurd en toen was hun gebleken dat mijn (op dat moment voor mijn operatie ) huidige klachten onbekend waren in hun geschiedenisonderzoek in Nederland..Ik heb daartoe wel eerst mijn complete medische Nederlandse geschiedenis aan LMG moeten voorleggen.
  Omdat ik op dat moment door de pijn mijn armen niet meer kon optillen , mijn haar niet meer kon kammen en zefs mijn T shirt niet meer zelf kon aantrekken, op advies van mijn Thaise partner, een 2nd opinion aangevraagd bij het Siriraj Hospital= een overheids ziekenhuis.
  Daar heeft men mij op een geweldige, zeer geavanceerde wijze geopereerd in beide armen voor ……….Thbt 380.000- !!!! Even een mega verschil met het Siriraj Hosptal.
  Operatie zelf betaald en vele maanden later als nog het bedrag terug gekregen van die LMG.
  Maar stel dat ik kanker had gehad en als je dan na 3 maanden als nog groen licht krijgt van deze Mij tot opereren , ben je ondertussen misschien al overleden op dat moment (als je tenminste de operatie daarvoor niet had kunnnen vorschieten ).
  Op advies van Matthieu (www.verzekereninthailand.nl).nu inpatient verzekerd bij April , een Europese maatschappij zonder Amerikaanse cowboy praktijken maar met bewezen betrouwbaarheid en e premie te betalen in Euro’s..

  • tooske zegt op

   Ook april hanteert de befaamde uitsluitingen, bestaande kwalen worden niet gedekt en de premie blijft 100%
   verder een betrouwbare verzekering.

 15. Rene Martin zegt op

  Kosten Nederland zou m.i. uitgebreid moeten worden met eigen de bijdrage 2e persoon(380 euro), verblijf NL met 1600 euro ivm 4 in plaats van 2 maanden en de inkomensafhankelijke bijdrage (iab). Uitgaande van een bruto inkomen van 30.000 euro betaal je ongeveer 1680 iab. Dan wordt de berekening de eerder genoemde 5020+1680+1600+380= 8680 euro.

  • Charly zegt op

   Beste Rene,

   Je hebt helemaal gelijk.
   Dit doorberekenend wordt het afsluiten van een ziektekosten verzekering in Thailand alleen maar aantrekkelijker.

   Met vriendelijke groeten, Charly

 16. RichardJ zegt op

  Het is niet duidelijk of Pacific Prime het nieuwe jaar met een uitsluiting komt wanneer je in het lopende verzekeringsjaar een zware aandoening hebt gehad.
  Bij mijn weten zullen ze in ieder geval wel de premie fors verhogen (alles binnen het wettelijk toegestane).

  Verder is een premie-verhoging van 3% per jaar n.m.m. niet realistisch; medische kosten in TH nemen met 7-8% per jaar toe. Daarvan heb je in NL minder last.

  En dan zijn er die uitsluitingen: enkele “kleine” is geen probleem. Maar heb je al iets groots, bijv. je hebt het al aan je hart, dan heb je niet zo veel meer aan een TH verzekering.

  Al met al: het blijft een moeilijke afweging die voor iedereen anders uitvalt!

 17. Haki zegt op

  Voor mij is de kwestie van de ziektekostenverzekering vooralsnog de beslissende factor dat ik nog niet ga “emigreren” naar Thailand. Er moet niet enkel gekeken worden naar de kosten, want dat is nogal voorspelbaar. Één van de vraagtekens die ik bij ziektekostenverzekeringen in Thailand stel, is de uitsluiting van “bestaande” kwalen. Want hoe ruim moet je dat inschatten? Ik heb bijv. hoge bloeddruk (waardoor o.a. dus een verhoogde kans op hartfalen); Stel ik krijg plots een hartaanval terwijl ik nooit hartproblemen heb gehad, en moet nu hierdoor worden opgenomen. Kan de verzekeraar zich dan beroepen op de uitsluiting van een “bestaande” kwaal, omdat mijn hoge bloeddruk geleid kan hebben tot die hartaanval?
  Misschien heb ik iets teveel gezond wantrouwen jegens verzekeraars en hebben lezers van dit blog andere ervaringen. Dan hoor ik dat graag.

  • l.lagemaat zegt op

   Voordat iemand geaccepteerd wordt voor een ziektekostenverzekering zal de verzekeringsmaatschappij een onderzoek eisen door middel van een ziekenhuis.

   Aan de hand daarvan wordt iemand geaccepteerd evt. met een paar uitsluitingen van eerdere aandoeningen.

   • Charly zegt op

    Beste Lodewijk,

    In mijn geval was dit niet het geval.
    Ik werd verzocht mijn medische verleden op te schrijven, zodat zij die konden opnemen als exclusions in de polis. Maar een check in het ziekenhuis was geen vereiste.

    Met vriendelijke groeten, Charly

    • l.lagemaat zegt op

     Beste Charly,

     Dit is dus kennelijk verschillend bij de verzekeringsmaatschappijen, bovendien wat ik ontzettend
     onsympathiek vond, dat jezelf voor deze onderzoekskosten moest opdraaien. Ook al werd je daar klant!

     Nog dank voor de vorige informatie. Soms geven de maatschappijen aan in een lijst wat de te verwachten premies zijn in de loop der jaren.

     Met vriendelijke groeten,
     Lodewijk

 18. Andre zegt op

  Ik heb 16 jaar premies betaald in Thailand 14 jaar bij de Bangkokbank en 2 jaar bij Bupa en altijd mooie praatjes dat zelfs de Thaien het geloven, ik was tot 400.000 baht verzekerd en later tot 1 miljoen, dacht ik en volgens hun was het zo????
  Laat ik een gemiddelde nemen van 40000 per jaar, ik heb dat op het laatst nog opgewaardeerd.
  Toen ik een ongeval had en een kostenplaatje van 420.000 baht bij het ziekenhuis had moest ik 20.000 bij betalen????
  Toen ik 3 maanden later een hernia kreeg was ik ineens nergens voor verzekerd en zeiden ze dat er tussen het ene geval en het andere 7 maanden moest zitten en dus alles zelf mocht betalen, dit geintje heeft mij dus 750 000 baht gekost, moet hier wel bij zeggen dat ik binnen 1 week een ziekenhuis infectie had en dus nog 3 keer ben geopereeerd in 1 week.
  Ga mij nou niet meer vertellen wat wel en niet goed is het zijn allemaal uitnemers en zitten daar om aan jou te verdienen, en kom nu ook niet met het verhaal dat ik weer naar Nederland moet gaan na 23 jaar.
  Ik ga deze maand nog eenmaal contact opnemen met assudis, axa insuranse, en kijken wat die mij te bieden hebben.
  Daar rekenen ze 450 euro per jaar en kijken niet naar leeftijd en bestaande gevallen die je al hebt, wordt gezegt en val mij daar niet over aan.
  Wat ze mij zeggen is dat ze meer dan 7.5 miljoen leden hebben en dat dat de reden is waarom ze het zo goedkoop kunnen houden.
  Je bent tot 12500 euro verzekerd per schade geval??
  Terug gaan is helemaal geen optie.
  Ik heb het risico genomen om mij vanaf 2013 niet meer te verzekeren en heb dus voorlopig 200.000 uitgespaard, en die dingen die ik zelf heb moeten betalen in het staatsziekenhuis waren 50.000 op 5 jaar tijd.
  Als er iemand is die het allemaal zo goed weet dan hou ik mij aanbevolen.

  • Rene Martin zegt op

   De Assudis verzekering lijkt een reisverzekering en helaas geen ziektekostenverzekering.

   • Bob Bee zegt op

    toch wel… ik ben dit jaar in een ziekenhuis geweest met een oorprobleem
    en 3/4 van wat ik betaalde werd terugbetaald door Assudis

 19. Henk Hauer zegt op

  k heb mijnexpat verzekering niet meer verlengd naar de laatste premie vehoging. Was verzekerd voor in patient . Ik heb me nu 7 jasr een ooor aan laten naaien door deze clubs. Ik ben 75. Overkomt me iets ernstigs dat ik niet kan betalen dan laat ik me nier behandelen. Verder goed uitkijken bij de weg overstekenZal wel goed gaan.. Indien niet jammer dan

 20. PKK zegt op

  Heeft iemand ervaring met de Duitse agency German competence center?
  https://www.german-competence-center.de
  Heft o.a. BDAE in de portefuille en is niet duur.
  En hoe zijn de ervaringen met Pacific Prime?
  Ik wil volgend jaar voorgoed verhuizen en ben mij aan het oriënteren voor o.a. een goede en niet al te dure ziektekostenverzekering

 21. Sjaak S zegt op

  Ik heb me bij Mathieu en Andre in Hua Hin laten verzekeren bij de BDAE. De verzekering sloot ik af toen ik 58 werd en deze heeft slechts geringe verhogingen op grond van leeftijd, met 65 moet ik, iets van 50 Euro per maand meer betalen. De verzekering kost me nu nog 213 Euro per maand.
  Bekijk ik echter mijn familie geschiedenis, zie ik dat mijn oma met 65 aan kanker is overleden, mijn grootvader op 87 jarige leeftijd door een fout van het ziekenhuis en mijn moeder op 84 jarige leeftijd aan dementie. Mijn vader is nu 88 en wordt in november 89. Hij had een aantal jaren geleden een nieraandoening. Hij heeft nu wel hulp nodig, maar niet iets waar je in Thailand nou kapitalen voor moet betalen.
  De meeste mensen in mijn familie zijn op hogere leeftijd gestorven.
  Daarvan uitgaand, wil niet automatisch zeggen dat ik ook zo oud kan worden, maar het zit er genetisch wel dik in.
  Mijn verzekering houd ik nog aan, omdat ik deze met een belasting verrekenen kan, zodat deze me zo goed als niets kost. Maar over twee jaar is dat afgelopen. Dan ga ik hoogstwaarschijnlijk dat bedrag dat ik anders aan de verzekering kwijt ben (zou ik de verzekering niet hebben, was dat geld ook niet beschikbaar), op een spaarrekening zetten, voor zover ik dat dan nog kan. Ik heb vervroegd pensioen, dus er gaat een flink bedrag van mijn pensioen af.
  Het duurste dat ik ooit tot nu toe gedaan heb, is een brug laten zetten in mijn gebit, dat 12000 Euro gekost heeft. De laatste stifttand heb ik zelf moeten betalen. Dat was ook 40.000 baht en die mocht ik in termijnen betalen.
  Al met alles denk ik dat ik in Thailand beter af ben naar een Hua Hin Hospital te gaan en het van die spaarrekening te betalen, dan ieder jaar meer dan 2000 Euro aan een verzekering af te geven, die ik waarschijnlijk niet nodig zal hebben.
  Maar goed, ik heb nog twee jaar bedenktijd. Mocht er voordien iets gebeuren, heb ik geluk gehad. De BDAE is volgens Mathieu en Andre een goede verzekering. Je wordt er ook niet zomaar uit gegooid. Maar gebruik heb ik er nog niet van hoeven te maken.

 22. Bob zegt op

  Bedankt Iedereen voor die urls, door die informatie kan ik me verdiepen in de verschillende buitenlandse verzekeringen.

 23. Piet zegt op

  Het ingezonden stuk geeft een duidelijk verhaal ,
  als wilt vestigen in Thailand
  Rekening moet houden .
  Voor iedereen zal dat anders zijn zoals de schrijver ook opmerkt.

  Voor mij , ongeveer de 6mnd Thailand en 6mnd in Nederland
  Risico ziektekosten zeker bij ouder worden
  En niet te vergeten je hebt zo een plan B in je achterzak.
  Bevalt de nu gekozen optie in de toekomst niet kan je altijd je keuze makkelijker aanpassen.

  Bij een keuze maken waar je evt oud zou willen worden ,spelen meer dingen mee dan alleen kosten
  Gr Piet

 24. KeesP zegt op

  Op advies van Wim Fokkema, ook Hua Hin, hebben wij ons laten verzekeren bij DavidShield.
  Voor zover ik nu kan beoordelen is dit een goede en vooral een betaalbare verzekering. Natuurlijk ook hier uitsluitingen, in mijn geval de heupen waarvan ze beide vervangen zijn. Ook worden scans en röntgenfoto’s niet vergoed, maar verder worden mogelijke aandoeningen vergoed.
  Mijn (63 jaar) premie, $ 173,- p/m. Mijn vrouw (48 jaar) $ 106,- p/m.

  http://www.davidshield-intl.com/download/files/Table%20of%20Benefit%2022082016.pdf
  http://www.davidshield-intl.com/template/default.aspx?siteId=1&PageId=37&

 25. Jacob zegt op

  We are accepting applications for group membership.
  The policy is going to be issued by Thai Health Insurance PCL.
  Applications are accepted from individuals including the age of 70 years.
  Be aware that this insurance cover stops when you reach the age of 71 years.
  Before renewal of the policy next year, management will negotiate with additional insurance companies to cooperate in underwriting this group policy.
  We plan to increase the age limit next year, to 75 years or more.

  SUMMARY OF BENEFITS

  Health Insurance Coverage Maximum Payable per Disability/Time/Year Baht 400,000 800,000
  IN-PATIENT HOSPITAL COVER (IPD)

  -Room and Board, Including Nursing Care (Max. per disability/time) 240,000 240,000
  MAJOR MEDICAL COVER

  Maximum payable per Disability/time/year
  400,000
  (Pays 90% of the eligible expenses in excess of the deductibles

  Deductible which is covered under IPD benefits 0 50,000
  Room & Board, including Nursing care (Max. per day, starts on day 61)
  4,000
  PERSONAL ACCIDENT COVER (PA 2)

  Accident Death, Dismemberment, and Total Permanent Disability 100,000 100,000
  EMERGENCY ASSISTANCE

  Emergency Medical Evacuation (USD not Thai Baht) 1,000,000 1,000,000

  Annual premium per person (incl. Stamp duty + Tax) 15 days old to 50 years 17,582 24,405
  Annual premium per person (incl. Stamp duty + Tax) 51-60 years 21,218 29,504
  Annual premium per person (incl. Stamp duty + Tax) 61-70 years 27,885 38,851

  Details of cover on our website page: http://www.insurance-in-thailand.com/af … -thailand/

  Details of how to apply for this insurance on our website page: http://www.insurance-in-thailand.com/af … insurance/

  To speed up the process of your application:
  1.Download and print the application form.
  2.Complete the application as best you can.
  3.Sign the application form.
  4.Scan and email the application form and ID/passport to Bangkok Insurance Brokers.
  5.If you are located in Bangkok or north of Bangkok, email to: northappsbangkok@insurance-in-thailand.com
  6.If you are located south of Bangkok, email to: healthapps@insurance-in-thailand.com
  7.Send by REGISTERED POST, the original application form and copies of ID/passport to Bangkok Insurance Brokers Company, P. O. Box 204, Phuket Post Office, PHUKET 83000

  Premium payment follows after your application is accepted. Premium payment can be made by bank transfer to the Bangkok Insurance Brokers account at Krungsri Ayudhya bank. Details will be sent by email to applicants that have completed the underwriting process.

  Sincerely,
  Management of Bangkok Insurance Brokers Co. —

  Group insurance
  Underwriting department
  Bangkok Insurance Brokers Company

 26. Ko zegt op

  Los van de kosten is er nog een aspect dat je mee moet nemen. Ik heb inderdaad zo’n dure verzekering via NL. Het grote voordeel is dat ik altijd in het Nederlands communiceer met de verzekering. Ik kan mijn klachten en problemen makkelijk en snel kwijt. Indien nodig kan ik via de verzekering ( op afstand) een Nederlandse arts consulteren. Nederlandse artsen “kijken” mee met de behandeling en adviseren mij en ook het ziekenhuis, indien nodig. De alarmcentrale is gewoon in het Nederlands en in Nederland. Als er een probleem is hoef je er niet zelf achteraan in een andere taal, maar regelen zij een oplossing. Natuurlijk kom je er best redelijk uit in het Engels, maar het is zeker in veel ziektegevallen o zo fijn als dat gewoon in je eigen taal kan.

 27. Gerard Van Heyste zegt op

  Ik heb ook die verzekering van Assudus, gevestigd in Brussel. 450 euro per jaar en verzekerd voor 500.000 bath per geval. indien opgenomen in hospitaal word de rekening volledig door de maatschappij betaald mits voorgaande verwittiging. Heb het volledige program uitgeprint waar alles duidelijk word uitgelegd.
  Een lid van de vereniging (Vlaamse club) heeft al kunnen genieten van deze verzekering.
  En zoals hierboven al is aangekaard , als je die hoge premies spaard kom je al heel wat verder na een paar jaar, wees optimist dan verminderd het de kans op hospitaal problemen.
  Indien me iets ernstig overkomt ? vijftig percent kans dat ik nog naar Belgie kan en is alles gratis, indien niet ,heb ik men spaarpot om aan te spreken.
  EN dan nog antwoord op Harry, betreffende solidair zijn, we hebben 45 jaar afgedragen aan de ziekenkassen, en betalen nog altijd dus het is gewoon ons geld waarvan ze betalen.
  Sommige mensen hebben hun land verlaten om verschillende redenen, temperatuur,goedkoper en bij opname snelle verzorging . (BKP Hospitaal ) Ik begrijp dat men daar kan jaloers op zijn, maar we zijn vrij van te genieten van onze zuur verdiende centjes waar we willen.

  • PRATANA zegt op

   beste,
   gaat het hier niet over ASSUDIS ipv ASSUDUS indien ja, wel lees ik toch op hun website het volgende
   “Geldigheid:
   De bijstand aan personen is gewaarborgd in de hele wereld met uitsluiting van het land van oorsprong van de verzekerde.
   Opgelet!

   Wij verzekeren enkel de personen indien het land van oorsprong of het land van bestemming in zone 1 liggen.
   Bij gebrek aan een dekking bij het DOSZ of een ander organisme van de Sociale Zekerheid, is de waarborg terugbetaling van de medische kosten beperkt tot 12.500 EUR.
   Zones van het land van verblijf en het land van oorsprong

   Zone 1: Andorra, België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Lichtenstein, Litouwen, Groot-Hertogdom Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, San Marino, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.
   Zone 2: Alle andere landen van de wereld.”
   Ook heb ik mijn twijfels als je uitgeschreven bent en in Thailand woont of dit geldig is, indien ja laat het mij weten ik heb een vriend van 71 die een betaalbare verzekering als expat zoekt bedankt

 28. fred zegt op

  ER wordt veel geraasd als het over ziekeverzekeringen gaat. Het is simpel. Woon je effectief in Thailand en heb je geen domicilie meer in België is de enige optie een expat ziekrekostenverzekering. Reken hiervoor op een gemiddelde van een 3000 euro per jaar.
  Blijf je je domicilie houden in België en verblijf je regelmatig in Thailand of waar dan ook ter wereld is een reisverzekering dwz verzekering voor dringende medische hulp voldoende. Dit is beduidend goedkoper gaande van een 300 euro per jaar tot 500 afhankelijk van de periode die U opeenvolgend in het buitenland verblijft.
  Weet wel dat U met dit soort verzekering zo snel mogelijk zal worden gerepatrieerd en dat slepende ziekten niet zullen worden vergoed.

 29. Jan Hendriks zegt op

  Toen ik in 1978 naar Hongkong emigreerde was ik prive verzekerd by Ohra. Toen de maatschappij stopte met het verzekeren van in Hong Kong woonachtige nederlanders kwam de agent in Hong Kong, Frans van Ginkel, met offertes van enige andere maatschappijen. De meerderheid en ook ik kozen voor AXA Unicover. De verzekering zou levenslang zijn. De premie liep ieder jaar gestadig op.

  In 2003 besloot ik mij definitief in Thailand te vestigen. Niet lang nadat ik 75 werd belande ik voor een maand in het Bumrungrad Hospitaal in Bangkok. De rekening bedroeg 1,250,000 Baht waar AXA Unicover zoveel mogelijk kleine bedragen aftrok.
  In dat jaar (2011) kwam zoals gewoonlijk de nieuwe premienota voor de periode 1/4/2011-31/3/2012 Gedurende 2011 moest ik geregeld voor controle terug naar het Bumrungrad.

  Voorjaar 2012 werd ik opnieuw opgenomen. Kosten deze keer 1.3 miljoen Baht. Axa betaalde echter niet maar deelde mij mee dat de verzekering op mijn 76ste jaar be-eindigd was en dat ik het in de kleine letters had kunnen lezen. Maar het was toch een levenslange verzekering? Geen antwoord. Zeer vreemd en uiteraard protesteerde ik terwijl ik van de dokters in het Bumrungrad hoorde dat het uitsluiten van ouderen vrij plotseling regelmatig voorkwam en sommige artsen waren daar zeer gebelgd over.

  Een bevriende advokaat in Hong Kong kwam na links en rechts informeren tot de bevinding dat inderdaad meerdere ouderen inmiddels zonder verzekering rond liepen. Hij ging in strijd met AXA Unicover die uiteindelijk mij wilde herverzekeren met uitsluiting van de dingen waarvoor ik was opgenomen geweest en wat daar mogelijk nog uit zou kunnen voort vloeien! voor een jaarpremie van HK$ 501,350 (Baht 2 million)! Ik nam kontakt op met Mathieu die mij tot zijn spijt geen andere verzekering kon aanbieden. Dus ging ik zelf op onderzoek uit en kreeg kontakt met Pacific Prime in Shanghai. Dit kantoor kwam met een offerte van AXA-London voor US$ 2.000 met idem uitsluitingen als AXA Unicover in Hong Kong.

  Volgende maand word ik 82. In de afgelopen 6 jaar ben ik een paar maal kort opgenomen geweest. Verder heb ik mijn 3 maandelijke controle in het BKPH. Ik gebruik nauwelijks nog medicijnen maar geef 15.000 per maand uit aan goede supplementen.

  Ik heb natuurlijk met interesse de input van de Thai blog lezers hierboven gelezen. Neemt u echter van mij aan dat er behoorlijk veel ouderen onverzekerd rond lopen wat nooit hun bedoeling is geweest.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website