Dit waargebeurde verhaal speelt zich af in Thailand. Doch Lung addie wil er de nadruk op leggen dat het om het even waar ter wereld kon gebeuren, zowel in België als in Nederland. Het speelt zich af in de wereld van verzekeringen en beleggingen, dus het gaat over GELD, het slijk der aarde. Vandaag deel 6.


Lung addie beschikt nu over een stevig, gemotiveerd en met harde bewijzen gestaafd dossier. Het dossier is door Professor Gobelin volledig vertaald naar het Thais en wordt op 4 juli 2018 overgemaakt aan de hoofdzetel in Bangkok met de vraag naar een dringende samenkomst voor overleg tot wat er verder moet gebeuren.

Het persoonlijk dossier van Lung addie wordt gescheiden van de overige. De bedoeling is eerst het dossier van Lung addie af te werken, heb er tenslotte heel wat werk ingestoken, en achteraf kan dan het dossier ‘Odilon’ en de andere benadeelden eventueel behandeld worden. Een vergadering op directieniveau wordt vastgelegd op 17 juli om 11 uur. Dit komt Lung addie heel goed uit daar hij op 18 juli in Hua Hin moet zijn voor de ontvangst van een heel goede Belgische vriend.

Vergezeld van Professor Gobelin, als tolk, gaan we per vliegtuig van Chumphon naar de hoofdzetel in Bangkok. Een jongere broer van Professor Gobelin is advocaat en vergezelt ons in Bangkok. De vergadering verloopt heel correct en zeer professioneel, geen bla bla bla, maar to the point. De maatschappij zit erg verveeld met deze affaire en wil tot een goed vergelijk komen. Ze zijn heel bevreesd voor een negatieve publiciteit via de Thaise media.

Resultaat van de onderhandelingen:

De maatschappij verbindt er zich toe de juridische procedure, tot terugvordering van de belegde sommen, te voeren. Tevens verbinden ze zich er toe, de verloren rente en gemaakte kosten, geclaimd door Lung addie, juridisch door hun advocaten, kosteloos te laten voeren en terug te vorderen ten voordele van Lung addie. Dat is al een heel mooi resultaat. Ook verbinden ze er zich toe de onterechte afsluiting van de hospitalisatie verzekering kosteloos te heropenen en de reeds niet doorgestorte premies van de vorige jaren (2) te gebruiken voor de komende 2 jaar.

Als beklaagden zullen echter zowel Tan als Pau gedagvaard worden. Dat Pau ook gedagvaard zal worden stoort Lung addie. In zijn ogen en resulterend uit het zelf gevoerde onderzoek, heeft Pau geen schuld aan dit alles. Lung addie en ook de anderen hebben hem zelfs nooit ontmoet, en was deze man totaal onwetend over wat Tan, zijn dochter , achter zijn rug om bekokstoofde. Wegens het feit dat zijn naam op de meeste documenten, zei het valselijk doch dat zal hij moeten bewijzen, voorkomt maakt dat hij mede verantwoordelijk wordt beschouwd door de maatschappij.

Ook hier wordt door de maatschappij tegemoet gekomen aan een vraag van Lung addie en welke, voor zowel de maatschappij als voor Lung addie, een sneller, gemakkelijker en gunstiger verloop zou kunnen hebben.

Aan Pau zou de kans gegeven worden om privaat de zaak ‘in der minne’ te regelen, t.t.z. zelf de verschuldigde som van de belegging persoonlijk terug te betalen. Er zou dan afgezien worden van een verdere juridische vervolging tegen Pau daar de maatschappij geen verlies zou leiden en Lung addie zijn totale som, inleg + rente + onkosten zou recupereren, wat tenslotte de hoofdbedoeling van Lung addie is. Op deze voorwaarde werd wel een termijn geplakt. Er moest binnen de week een principe akkoord gesloten worden tussen Pau en Lung addie en een week later moeten de terugbetalingsmodaliteiten vastgelegd worden. Alles zou op  juridisch-administratieve wijze door de advocaten van de maatschappij opgemaakt worden.

Indien geen minnelijke schikking bereikbaar zou overgegaan worden op de vorige regeling, via juridische weg, met als gevolg dat, zowel Tan, als ze ooit terugkeert uit Noorwegen naar Thailand, en Pau, voor langere tijd een verblijf in het Hilton Hotel te wachten staat.

Voor Lung addie een bevredigend resultaat. In geval er geen minnelijke schikking kan getroffen worden en de juridische weg gevolgd moet worden zou het wel een lange tijd kunnen duren al voor Lung addie zijn belegde centen zal terug zien. Dus liefst een minnelijke schikking wat Lung addie betreft.

Tot zover de onderhandeling met de hoofdzetel in Bangkok.

Wordt vervolgd.

No votes yet.
Please wait...

2 reacties op “Leven als Single Farang in de Jungle: Het verhaal van bedrog, valsheid in geschrifte, diefstal, misbruik van vertrouwen (6)”

  1. l.lagemaat zegt op

    Gefeliciteerd Lung addie bij het voorlopig behaalde resultaat!

  2. David D. zegt op

    Mondig zijn – bij hande van Gobelin- en niet wereldvreemd, heeft Lung Addie al veel geholpen tot zover.
    Ben benieuwd naar de volgende vorderingen.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website