Als je jouw partner naar Nederland wil laten komen komt daar het een en ander bij kijken. In dit dossier worden te belangrijkste aandachtspunten en vragen behandeld. Een goede en tijdige voorbereiding is erg belangrijk voor een voorspoedig verloop van de verblijfsaanvraag.

Er zijn diverse migratie doelen zoals partner/gezinsmigratie, studie en arbeid. In dit dossier zal alleen partnermigratie worden besproken, voor informatie over de overige doelen kun je de website van de IND raadplegen. Komen er bijvoorbeeld ook kinderen mee dan moet voor elk kind een aparte TEV procedure worden opgestart. Vergeet dan ook vooral niet zaken als ouderlijk gezag/toestemming te regelen, dit in verband met de controle op kinderontvoeringen.

Als je jouw partner naar Nederland wil laten komen zijn er diverse stappen en procedures die jullie zullen moeten doorlopen: de immigrant zal een taalexamen af moeten leggen, er moet een procedure worden gestart om naar Nederland te komen en eenmaal hier zijn er ook nog diverse stappen te voltooien.

Migratie begint met het aanvragen van de Toegang- en Verblijfsprocedure (TEV), waarmee je de Immigratie & Naturalisatie Dienst (IND) toestemming vraagt om je partner naar Nederland te laten overkomen. Hiervoor gelden een aantal strikte eisen, te weten:

 • Jullie hebben een exclusieve en duurzame liefdesrelatie (gehuwd of ongehuwd).
 • Jij (als referent) bent Nederlander of in het bezit van een Nederlandse verblijfsvergunning.
 • Jij bent tenminste 21 jaar oud.
 • Jij staat ingeschreven in Nederland in het Basisregistratie Personen (BRP) van jouw woonplaats.
 • Jij hebt een ‘duurzaam en voldoende’ inkomen: je verdient tenminste 100% van het wettelijk minimumloon (WML) op basis van een volledige werkweek. Dit inkomen uit Nederlandse bron moet voor minimaal de komende 12 maanden beschikbaar zijn óf je moeten de afgelopen 3 jaar onafgebroken aan de WML norm hebben voldaan.
 • Jouw Thaise partner (de vreemdeling) is tenminste 21 jaar oud.
 • Jouw partner heeft het ‘basisexamen inburgering buitenland’ behaald.
 • Jouw partner gaat met jou samenwonen en schrijft zich in op hetzelfde adres.
 • Jouw partner heeft een geldig reisdocument (paspoort, nog minstens 6 maanden geldig).
 • Jouw partner zal meewerken aan een Tuberculose (TBC) onderzoek.
 • Jouw partner is geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid.

Zoals je kunt zien komt er nog best wat werk bij kijken. Een goede en tijdige voorbereiding is dan ook essentieel. Op IND.nl (ind.nl/particulier/familie-gezin) tref je actuele brochures aan over de TEV procedure en kun je jullie precieze situatie invullen, je krijgt dan exact te zien welke regels op jullie van toepassing zijn.

Er zijn verschillende manieren op de TEV procedure op te starten, maar meestal start de referent de procedure. Hiervoor download je het formulier “Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘familie en gezin’ (referent)” dat te downloaden valt van de IND website: ind.nl/documents/7018.pdf

Nadat de TEV procedure is goedgekeurd door de IND moet jouw partner –kosteloos- een MVV (Machtiging Voorlopig Verblijf,een Schengenvisum type D) aanvragen bij de ambassade om af te reizen naar Nederland. Eenmaal in Nederland haal je –kosteloos- bij de IND het VVR (Vergunning tot Verblijf Regulier, bepaalde tijd) pasje op.

Het bijgevoegde PDF dossier behandeld de volgende items:

Immigratie van jou Thaise partner naar Nederland:

 • Welke papieren moet ik als referent in orde brengen?
 • Welke papieren moet de Thaise partner (vreemdeling) in orde brengen?
 • Hoe vul ik het aanvraagformulier in?
 • Mijn partner is zojuist aangekomen in Nederland, wat nu?

Veelgestelde vragen over de TEV eisen:

 • Hoeveel kost een aanvraag?
 • Hoeveel moet ik precies verdienen?
 • Moet ik de IND bijlage ‘werkgeversverklaring’ gebruiken of volstaat een bedrijfsversie?
 • Moet de werkgeversverklaring origineel zijn?
 • Op welke deadlines moet ik letten?
 • Het formulier vraagt om een V nummer, wat is dat?
 • Kan ik aan de balie bij het IND loket betalen?
 • Moet ik een eigen woning hebben?
 • Kan een ander persoon garant staan voor mijn partner?
 • Ik woon samen met mijn partner in Thailand, kunnen we samen naar Nederland reizen?
 • Kan ik niet samen met mijn partner naar Nederland verhuizen en dan pas werk zoeken?
 • HELP, wij kunnen niet aan de eisen voldoen, wat nu?

Veelgestelde vragen over het verloop van de TEV procedure

 • Hoelang duurt een aanvraag?
 • Kan ik tussentijds contact opnemen met de IND?
 • Ik heb een brief ontvangen van mijn behandelaar met instructies?
 • De behandeltermijn zit er (bijna) op, wat kan ik doen?
 • Mag mijn partner de TEV procedure afwachten in Nederland?
 • Hoe kan mijn partner zich voorbereiden om het basisexamen inburgering buitenland?
 • Wat moet mijn partner meenemen naar de ambassade?
 • Moet mijn partner nog andere documenten meenemen, de geboorteakte bijvoorbeeld?
 • Mag mijn partner met MVV via België of Duitsland komen?

Veelgestelde vragen over verblijf in Nederland

 • Mag mijn partner werken?
 • Mogen ik of mijn partner huur/zorg/… toeslagen aanvragen?
 • Hoelang mogen mijn partner en ik op vakantie buiten Nederland?
 • Kunnen we op vakantie binnen Europa?
 • Welke informatie moet ik aan de IND doorgeven?
 • Hoe vraag ik verlenging aan van de verblijfsvergunning?
 • Ik ben werkloos geworden, wat nu?

Het volledige dossier kun je hier downloaden: www.thailandblog.nl/wp-content/uploads/Immigratie-Thaise-partner-naar-Nederland.pdf

Tot slot: de auteur heeft zijn uiterste best gedaan de meest recente informatie zo correct mogelijk op te nemen. Het dossier gezien worden als een service aan de lezers en kan desondanks fouten of verouderde informatie bevatten. Raadpleeg daarom ook altijd officiële bronnen zoals de website van de IND en de ambassade voor actuele informatie. Veel succes met de aanvraag en veel geluk samen in Nederland!


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

13 reacties op “Dossier immigratie: Thaise partner naar Nederland”

 1. Khun Peter zegt op

  Een goed en gedegen werk! Dit dossier is weer een aanwinst voor Thailandblog.nl
  Namens de redactie, bedankt Rob!

 2. Rob V. zegt op

  Graag gedaan, ik hoop dat dit de meeste vragen van mensen beantwoord en hen vlot door de procedure helpt. Samen met het visum kort verblijf dossier weet je exact wat er komt kijken bij het halen van een Thai(se) naar Nederland voor kort of lang. Succes!

  Ik heb nog wel een laatste tip: een reisverzekering is voor een MVV niet verplicht, vrij snel na aankomst kun je de zorgverzekering regelen die met terugwerkende kracht zal ingaan vanaf de dag van inschrijving in de gemeente. Het staat je wel vrij, en is mogelijk wel zo verstandig een reisverzekering af te sluiten voor de eerste paar dagen. Om dubbele verzekering (zorg + reisverzekering) te verkomen je even goed laten informeren, zo heeft bijvoorbeeld Oom de mogelihkheid om dubbel betaalde dagen terug te draaien.

 3. Johan zegt op

  Weet dat per 1 januari 2015 de partnertoeslag is afgeschaft. Dus ben je met pensioen en je woont samen of getrouwd moet je 300 euro van je pensioen inleveren. Lekker als je partner geen inkomsten heeft.

 4. Jan zegt op

  Aanvulling op dossier
  Nederland / EU-lidstaten mogen geen taaleisen stellen aan de echtgenote of echtgenoot bij een gezinshereniging van buitenlanders. Dat stelde een belangrijk adviseur van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg woensdag.
  Dit besluit wordt normaal overgenomen door de lidstaten behalve Nederland, nog even wachten en dan zal deze eis vervallen

  • Japio zegt op

   Ik verwacht dat het even wachten totdat deze eis vervalt in de praktijk wel eens tegen kan vallen. Nederland wijkt namelijk al een aantal jaren van het EU beleid af voor zover ik weet. De EU routes via diverse andere EU landen bestaan niet voor niets al redelijk wat jaren.

 5. Rori zegt op

  Hallo voor zover ik weet is de grootste horde het basis examen inburgering buitenland.

  Dit is de start indien dit niet positief is is de rest niet nodig en volstaat een uitnodiging voor 3 maanden maximaal vakantie verblijf 3 maanden niet 3 maanden wel etc.

  Oh ja en een scheepskoffer met geld helpt ook.

  Voor de visa, het betalen van de onkosten van het IND en de gelegaliseerde vertalingen van.

  • Ronny zegt op

   beste adres om Nederlands te leren voor dit examen is bij Richard van nederlands leren in bangkok. Geeft ook gratis herhaling van de lessen en heeft een slagings percentage van ruim 95%

   • Jan Hoekstra zegt op

    Rob. V. fantastisch werk geleverd, goed voor Thailandbloggers die ook de stap nemen om hun Thaise geliefde naar Nederland te halen.

    Ik ben het met Ronny eens, ik heb de scholen een paar jaar geleden bezocht in Bangkok en ik heb toen gekozen voor de school van Richard van der Kieft. Ik werd goed op de hoogte gehouden en mijn vriendin was erg goed te spreken over zijn manier van lesgeven.

 6. Jan zegt op

  De rechtbank in Den Bosch heeft een nieuw bommetje gelegd onder de Wet Inburgering in het Buitenland (WIB). De meervoudige kamer voor vreemdelingenzaken oordeelde dat een vrouw uit Azerbeidzjan niet eerst in het buitenland voor haar inburgeringsexamen hoeft te slagen voordat ze zich bij haar man in Nederland mag voegen.
  De rechtbank acht het examen in strijd met de gezinsherenigingsrichtlijn van de Europese Unie en baseert zich daarbij op een eerdere, scherpe veroordeling van de Europese Commissie. De rechters stellen dat een lidstaat volgens de Europese regelgeving aan nieuwkomers misschien wel integratievoorwaarden mag stellen, maar dat de plicht te slagen voor het inburgeringsexamen te ver gaat.

  Gerben Dijkman, de advocaat van de vrouw wier aanvraag voor een verblijfsvergunning in februari 2011 werd afgewezen, noemt de uitspraak een nieuwe doorbraak. “De WIB is hiermee van tafel geveegd.”

  Er zijn in de EU vier landen die taaleisen stellen bij gezinshereniging. Oostenrijk, Groot-Brittannië en Duitsland hebben een verplichte taaltoets in het land van herkomst. Nederland koppelt daar als enige ook een kennistoets aan vast.

  In alle vier landen staat die verplichting ter discussie, zegt Kees Groenendijk, emeritus hoogleraar rechtssociologie en gespecialiseerd in migratierecht. “De Europese Commissie heeft vorig jaar geoordeeld dat de Nederlandse wet in strijd is met de gezinsherenigingsrichtlijn. De Nederlandse regering trekt zich daar tot nu toe niets van aan. Daarom is het goed dat de rechters in Den Bosch hier nu een duidelijke uitspraak over hebben gedaan.”

  Het Nederlandse beleid verscheurt gezinnen, stelt VluchtelingenWerk. “Hopelijk zijn we nu een stap dichter bij een fatsoenlijke oplossing.”

  Wat Frankrijk doet op het gebied van integratievoorwaarden kan wel, zegt Groenendijk, en zou dus als voorbeeld voor Nederland kunnen gelden. “Als je je daar meldt voor een visum en zakt voor de taaltoets, biedt de consul je een verplichte taalcursus van twee maanden aan. Als je die netjes volgt, krijg je je visum. Er is dus wel een verplichte taalcursus, maar geen verplichting te slagen voor een examen. Dat valt wel binnen de Europese richtlijnen.”

  Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid kan in beroep bij de Raad van State, maar wil eerst de uitspraak nog goed bestuderen.
  |

 7. Piet zegt op

  Moderator: Lees het dossier Schengenvisum: https://www.thailandblog.nl/dossier/schengenvisum/dossier-schengenvisum/

 8. patrick zegt op

  Hela, een uitstekend werkinstrument zonder tegenstrijdigheden zoals je deze zo goed als altijd krijgt in de ambassade en bevolkingsdiensten. Nu nog een Belgische versie en we zijn ook gelukkig. Voelt iemand zich geroepen ?

 9. Henri zegt op

  De NL overheid en daarmee zeker de IND discrimineert al jaren! ook al staat heel duidelijk in de NL grondwet dat het verboden is. Grondwet artikel 94 is heel duidelijk dat de NL, nationale, regels ondergeschikt zijn aan internationale mensenrechten verdragen wanneer deze discrimineren in welke vorm dan ook. Leeftijd, religie, afkomst, inkomen en noem maar op. Ook internationale verdragen zijn heel duidelijk dat elke vorm van discriminatie verboden is en toch komen ze er nog steeds mee weg.

  http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnd9onfpzf

  http://www.mensenrechten.be/index.php/site/wetten_verdragen/universele_verklaring_van_de_rechten_van_de_mens_uvrm_1948

  http://www.europa-nu.nl/id/vh7dovnw4czu/europees_verdrag_tot_bescherming_van_de

  succes mensen

 10. Rob V. zegt op

  Bedankt voor de complimenten. Wat mij opviel tijdens het samenstellen nog eens opviel is dat de huidige regels en procedures ook hun opmerkelijkheden hebben. Zo ben je dus verplicht om jouw Thaise huwelijk in Nederland in te schrijven als jij in Nederland woont, dus neem je de papieren mee naar Nederland om daar het huwelijk in te schrijven bij jouw gemeente alwaar men een M46 “schijnhuwelijksonderzoek” start die via de IND en Vreemdelingen Politie loopt (deze M46 procedure staat al een paar jaar op de nominatie vervangen te worden voor een andere procedure). Die papieren kunnen dus nog rond hangen bij de autoriteiten, of jij kan ze inmiddels weer terug hebben gehad en ze hier veilig in Nederland bewaren. Als de IND dan voor de TEV procedure vraagt de originele aktes aan de ambassade te tonen is dat natuurlijk niet handig.. Het kromme is dat je van jouw Nederlandse gemeente géén uittreksel kunt krijgen ook als je gemeente, IND en VP jouw huwelijk erkend hebben en ingeschreven is. Hoe moeilijk kan het zijn een uitreksel te krijgen? De enige oplossing die er op dit moment is: uitleggen aan de IND behandelaar dat jullie aktes reeds in Nederland zijn en je ze dus bijvoorbeeld best hier (nogmaals) aan de autoriteiten wilt tonen maar terug sturen voor een vluchtige (zoveelste) blik aan de balie bij de ambassade omslachtig, prijzig en risicovol is (kans op schade of verlies als je de aktes terug naar Thailand stuurt). Dit moet toch beter kunnen?

  Persoonlijk ondervonden we de inburgeringsplicht ook niet als een positief iets, het heeft ons een jaartje oefenen gekost via o.a. Skype want mijn vriendin had echt geen tijd voor een cursus in Thailand. Het A1 niveau Nederlands had ze veel sneller, leuker en natuurlijker op kunnen pikken na aankomst in Nederland. De inburgering buitenland was gewoon een hindernis die haar komst naar Nederland en dus ook haar integratie naar Nederland heeft vertraagd. Inburgeren en integreren doe je niet vanuit het buitenland! Ook de inkomenseis vind krom, al begrijp ik die wel: verdien jij 1 euro te weinig of loopt je contract nog 10 maanden dan heb je pech, terwijl het er toch om gaat dat je gewoon je eigen broek op kunt houden. De EU Richtlijn 2004/38 vind ik dan een betere basis: je partner is welkom MITS jullie geen onredelijke last zijn. Gewoon samen kun zijn met je partner en hier rechten opbouwen. Maar dat scoort politiek natuurlijk niet.

  De ambassade hebben we goede ervaring mee, de IND waren een stel onnozele klungels. Vaak verschillende antwoorden als je belden, in 2012 toen wij de procedure deden vroeg een behandelaar om dingen die niet sinds een half haar al niet meer vereist waren, na contact gaf de ambtenaar mij gelijk maar ze gaf aan dat ze de oude manier van werken prettiger vind werken in plaats het e.e.a. in de computer na te moeten kijken (!!), Het bestellen van het verblijspasje ging niet vlekkeloos (vinkje vergeten in het peperdure INDiGO systeem), hier meermaals over moeten bellen. Telkens waren ze vergeten dat vinkje te zetten… De verblijfsstatus stond verkeerd registreerd toen ik deze nakijk met de DigID van mijn schat op mijnoverheid.nl . Herhaaldelijk moeten bellen, werdt de status na enige tijd aangepast naar géén status (dat was helemaal een feest) , nog een keer met de verkeerde datum en na nog meer bellen en mailen eindelijk correct. De IND heeft dan ook meerdere klachten ontvangen en ik heb geen goed woord over voor hun geklungel. Er zullen vast ook capabelle mensen bij de IND werken maar ik heb ze niet ontmoet. Ik blijf het geklungel omtrent migratie en inburgeren vanuit overheidsbeleid en instanties dan ook met belangstelling volgen.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website