Vraagsteller: Yan

Ik betreur het dat de laatste 2 dagen geen reacties mogelijk waren op de onderwerpen omtrent “verzekering” voor houders van een Non-immigrant O of OA visum.

Het is verwarrend om bedragen te zien van 400.000 ThB dekking en anderzijds nieuwsgeving te lezen waarbij een dekking van 100.000.-$ vereist is.

Kan dit even uitgeklaard worden?


Reactie RonnyLatYa

Een verzekering van minstens 40 000 Baht Outpatient en 400 000 Baht Inpatient is enkel van toepassing indien je een Non-immigrant O-A of Non-immigrant O-X visum gaat aanvragen, of bij het verlengen van een verblijfsperiode bekomen met een Non-immigrant O-A. Dat was voor de COVID-19 periode ook al zo. Deze ziekteverzekering wordt trouwens niet gevraagd voor een Non-immigrant O visum, of bij het verlengen van de verblijfsperiode bekomen met een Non-immigrant O.

De 100 000 Dollar verzekering die ook COVID-19 moet dekken, is een eis die er gekomen is door de COVID-19 toestand en is om een CoE (Certificate of Entry) te kunnen bekomen.

Beide verzekeringen staan dus los van elkaar en worden om verschillende redenen gevraagd d.w.z. de ene voor het bekomen van een visum of verlenging, de andere voor het bekomen van een CoE.

Wat niet wil zeggen dat misschien aanvaard kan worden dat je 100 000 Dollar verzekering ook kan dienen om aan de verzekeringseisen van je visum te voldoen, voor zover het ook die eisen dekt van bijvoorbeeld 40 000 Baht out patient en het ook andere zaken dekt dan COVID-19.

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website