Hallo allemaal,

Ik raak helemaal in verwarring door tegenstrijdige informatie. De belastingdienst zegt weer wat anders als het ABP.

Wat is nou het geval; Ik ga per 1 januari eerder met pensioen, dus nog geen AOW. Nu las ik gisteren in reacties op het stuk van dat het leger de economie vooruit willen hebben dat de belasting in Thailand 7% is.

Als ik pensioen ontvang en in Thailand woon moet ik dan belasting in Nederland betalen of in Thailand? En hoe moet ik dat regelen?

Met vriendelijke groet,

Berth

No votes yet.
Please wait...

52 reacties op “Lezersvraag: Moet ik in Nederland of Thailand belasting betalen over mijn pensioen?”

 1. theoS zegt op

  Wel,ik heb al jarenlang een koopvaardij pensioen,bovenop mijn AOW,en daar betaal ik gewoon belasting over aan Nederland.Nu is het zo dat ingevolge het Belasting verdrag,tussen Thailand en Nederland,men over het staatspensioen-AOW-belasting betaald aan NL en over het aanvullende pensioen aan Thailand.Nu komt het,als men in Thailand woont! Men woont hier niet,men is een toerist met een Retirement Extension.Men mag hier verblijven,dat is alles.Een bevriende Thaise Accountant is voor mij naar de Thaise Belastingdienst geweest en daar werd ook gezegd dat ik niet belasting plichtig was/ben aan Thailand,want ik ben een toerist en dan krijg je geen belastingnr.Wat men in Nederland zegt,bij de verschillende instanties,wel die gaan uit van de Nederlandse wetgeving en weten niet beter.Heb maanden in de clinch gelegen met de SVB,pensioenfonds en Belastingdienst.Wil je belasting betalen aan Thailand,wat volgens NL moet,dan moet je een verzoek indienen bij de NL belastingdienst en die willen eerst bewijzen zien dat je belasting betaald aan Thailand.Die krijg je niet want ,zoals gezegd,je bent toerist voor de TH belasting en hebt dus geen belasting verleden of nr.

 2. Albert van Doorn zegt op

  In thailand betaald u over uw pensioen en AOW geen belasting.
  U werkt hier toch niet.

  • MACB zegt op

   ONJUIST.

   Over AOW (maar dat heeft de vraagsteller nog niet) betaal je altijd in NL belasting. De hoogte daarvan wordt bepaald door of je al dan niet bent uitgeschreven.

   Belasting over het pensioen (vroegtijdig of niet) is onderworpen aan het zgn. Belastingverdrag tussen Nederland en Thailand. Schakel daarvoor een ter zake belastingdeskundige in (de gemiddelde belastingadviseur heeft van deze materie geen kaas gegeten!). Zie bv http://www.nvtpattaya.org onder ‘Handig!’ het document LINKS – Basisinformatie Thailand (etc.) pagina 13.

   De ‘7%’ waarover de vraagsteller het heeft, heeft niets met inkomstenbelasting te maken, want het is het huidige Thaise BTW tarief. Mogelijk wordt dat door de Junta verlaagd.

 3. Albert van Doorn zegt op

  Als aanvulling teruwer informatie…zolang u in nederland bent ingeschreven valt u onder de nederlandse belastingwet.
  Als u zich in thailand wilt vestigen en u zich volledig laat uitschrijven bij uw gemeente …belasting…etc valt u niet meer onder de nederlandse belasting wet. Wilt u zich permanent vestigen in thailand dan dient u in nederland het belastingbiljet M van migratie in te vullen.
  Verder als u niet meer in nederland woont hoeft u over uw inkomen ook geen belasting meer te betalen..inhoudelijk u bent geen ingezetende meer in nederland geen belasting…komt u in thailand te wonen…ook dan valt u niet onder de thaisebelastingwet…uitleg…u werkt hier niet….uw inkomen is niet belasbaar.

 4. Erik zegt op

  Overheidspensioen is belast in Nederland. Ik lees ABP dus ik denk dat je overheidspensioen bedoelt.

  Na emigratie kun je vrijstelling krijgen van de heffing van premie volksverzekering en de ziekenfondswet (en jouw zorgpolis raak je kwijt…) en die vrijstelling vraag je aan de belastingdienst. Op hun website kun je een formulier downloaden.

  De 7 procent die je noemt is geen tarief in de Thaise inkomstenbelasting maar is de BTW hier.

  • NicoB zegt op

   Erik, enig aanvulling.
   De vrijstelling kun je niet krijgen, uit Nederland uitgeschrijving gedaan, krijg je automatisch een brief dat je geen Premies volksverzekeringen meer betaald en geen opbouw Aow meer doet.
   Ook wordt je medegedeeld, dat je uit de AWBZ en Zorgverzekering gaat, hoef je ook niet aan te vragen.
   Er bestaat geen Ziekenfondswet meer, het wordt nog wel vaak gezegd, maar het Ziekenfonds is al jaren geleden vervangen door de Zorgverzekeringswet.
   NicoB

 5. koosski zegt op

  hallo
  Ik heb sinds 3 maanden ook pre pensioen van het ABP en betaal geen belasting in Nederland en ook niet in Thailand.Je moet wel uitgeschreven zijn uit Nederland.
  Koos

  • Willem zegt op

   Beste Koosski,
   Het Abp zal van het bruto pre-pensioen wel gewoon belasting inhouden. V/a december a.s. Zal ik in dezelfde omstandigheid verkeren en voor overheidspensioen (dus ABP, maat tzt ook AOW) blijft belastingplicht in NL. U maakt mij, helaas, niet blij met een dooie mus

 6. Albert van Doorn zegt op

  Nog een advies ter aanvulling, persoonlijk heb ik een gemachtigde in nederland…het is in dit geval mijn belastingadvies kantoor…tevens zijn zij beiden mr in de rechten.ik heb hun de machtiging gegeven en naar alle betrokkeninstanties heb ik een brief gestuurd met de door mij aangewezen gemachtigde + postadres p/a zij zijn dan de snelste personen die mijn belangen behartigen.wellicht heeft u iets aan dit voorbeeld.

  • Tom Teuben zegt op

   Ik heb in mijn werkzame leven als kleine zelfstandige een lijfrente voorziening opgebouwd en heb de belastingdienst buitenland ( na emigratie ) verzocht de uitkerende verz. mij. vrijstelling te verlenen om inhoudingen te doen op de periodieke lijfrente uitkeringen. Verzoek afgewezen. Aangifte gedaan over het betreffende jaar en mijn fiscalist in NL heeft bezwaar ingediend. Afgewezen en in beroep gegaan. De rechtbank heeft het beroep onontvankelijk verklaard en dus is mijn advocaat in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof in Den Bosch. Eindelijk werd ingezien dat de door mij afgesloten polissen dateerden van voor de Brede Herwaardering en dat de uitkeringen voor een buitenlands belastingplichtige (ik dus) vrij van IB dienden te geschieden. Eind goed…al goed…

 7. Soi zegt op

  Berth, jouw pensioenfonds houdt automatisch loonheffing in. Loonheffing is: inkomstenbelasting én premie volksverzekeringen. Als je jouw pensioenfonds duidelijk hebt gemaakt dat je vanaf 2015 definitief in TH woont, (de pensioenfonds wacht tevens op automatisch bericht van jouw gemeente dat je je hebt uitgeschreven), zal jouw pensioenfonds enkel inkomstenbelasting inhouden. Dus geen premies volksverzekeringen meer.
  In 2015 krijg je, als je definitief in TH woont, van de Fiscus een zgn M-formulier toegestuurd. Daarmee klaar je met de Fiscus jouw situatie. Alle informatie over jouw fiscale situatie als je in TH woont, is te vinden op de website van de Belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/internationaal/internationaal

  Als je aan de Fiscus tzt vrijstelling vraagt van betalen van inkomstenbelasting aan NL, wordt je geacht dit te doen in TH. Alleen over jouw pensioen is dit mogelijk. Niet over jouw AOW tzt. Dat blijft aan NL.
  (Er zijn er die in TH vrijstelling hebben van betaling van inkomstenbelasting aan NL, en ook niet in TH belasting betalen. Die mogelijkheid is er, maar feitelijk verboden dus strafbaar.)

  De 7% Thaise Tax waarover je hebt gelezen betrfet het taxtarief van ex pats die in TH werken. Is dus voor jou niet van toepassing. Kortom: niets aan de hand! Kom gewoon naar TH nadat je administratief je zaken hebt geregeld. De Belastingdienst neemt zelf contact met je op dmv eerdergenoemde M-formulier.

 8. Alex zegt op

  Als u permanent in Thailand woont en uitgeschreven bent in Nederland betaalt u geen belasting over particuliere pensioenen. Dat geldt NIET voor ABP en AOW, daar moet u altijd belasting over betalen in Nederland! Als u gewoon in Nederland ingeschreven blijft, blijft alles hetzelfde en betaalt u alle belastingen in NL. Als u dus een ABP pensioen heeft, schiet u er niets mee op: dan betaalt te allen tijde belasting in Nederland!

  • Soi zegt op

   Ik ben al jaren uitgeschreven uit NL, heb een particuliere pensioen. Ik betaal in NL enkel inkomstenbelasting, geen premies volksverzekeringen dus. Ik heb geen vrijstelling gevraagd aan de NL Fiscus van betaling inkomstenbelasting, omdat ik niet van plan ben aan TH die tax te betalen. Dat ga ik hooguit pas overwegen als TH ons pensionados gaat zien als volwaardige meerjarige inwoners, minimaal zonder jaarlijks verblijfsverlengingen, en zeker zonder dat 3 maandelijks opdraven voor je adresnotificatie.

   Wereldwijd betaalt elk mens met een inkomen aan zijn woon- en/of thuisland inkomstenbelasting. Als je inkomsten niet in NL als thuisland worden belast, word je geacht in je woonland belasting te betalen conform regelgeving. Het is niet zo dat over particuliere pensioenen geen belasting wordt geheven in NL zijnde thuisland. Daartoe dien je vrijstelling te vragen bij de Belastingdienst. Heb je die vrijstelling vervolgens gekregen, dan wordt je geacht inkomstenbelasting naar vigerend tarief te betalen in TH zijnde woonland. Dat dit niet altijd gebeurt is een andere kwestie, en pookt slechts het gerucht op dat sommige pensionados naar een land als TH ‘vluchten’ uit economisch gewin. Afkeurenswaardig!

  • Richard zegt op

   Let op , als je uitgeschreven bent uit Nederland , vervalt automatisch je ziekenkosten verzekering,
   Dan zou je hier een ziektekosten verzekering moeten nemen .

   Weegt dat op tegen de voordelen ?

  • Marianne zegt op

   Als je uit bent geschreven betaal je geen enkele belasting meer in NL.
   Richard: het is niet mogelijk om hier te wonen en een ziektekostenverzekering aan te houden vanuit NL. Dat gaat goed tot dat je tegen de lamp loopt, of anders gezegd tot dat je ziek wordt en ze er achter komen dat je in het buitenland woont.

   • NicoB zegt op

    Marianne, dat is niet juist, uitgeschreven uit Nederland, blijf je toch ALTIJD belasting betalen over je Aow, dat is conform verdrag Nederland – Thailand.
    Sommigen hebben zich wel van een zorgverzekering in NL kunnen voorzien, de premie is veel hoger, die zorg verzekering kunnen ze dan aanvragen alleen maar omdat die aansluitend is op de vervallen verplichte zorgverzekering.
    Wel merkwaardig dat niet elke verzekeraar die mogelijkheid biedt.
    NicoB

 9. Ko zegt op

  Als gewezen ambtenaar betaal ik over mijn prepensioen bij het ABP gewoon belasting in Nederland. Dat is bij wet zo geregeld, dus niet veranderbaar. Had het allang gedaan als het anders kon. Betaal inderdaad geen sociale lasten meer omdat ik er ook geen recht meer op heb zolang ik in Thailand woon. Ook dat is geen keuze, bij wet zo geregeld. Bij veel andere bedrijfstakken gelden andere regels in zake belastingheffing en soms zijn deze ook aangesloten bij het ABP, maar gelden er dus andere regels! Na pensioenbreuk kan er zelfs voor gedeelten van een (pre)pensioen een andere regeling gelden.

 10. Joop zegt op

  ABP pensioen valt onder pensioenuitkeringen door de Nederlandse overheid. In het belastingverdrag tussen Nederland en Thailand staat duidelijk dat Nederland daarover belasting heft.
  Overigens heeft de rechter intussen bepaald dat Nederland ook belasting heft over pensioenuitkeringen van lijfrentepolissen die via een verzekeringspolis tot uitkering komen.
  Premies sociale verzekeringen stoppen in Nederland als u zich heeft uitgeschreven en dit kenbaar maakt aan uw de uitkerende istantie.

 11. Marianne zegt op

  Als je uitgeschreven wordt in Nl ben je niet meer belastigplichtig in Nl.
  Een tip: als je eerder met pensioen gaat en je uit laat schrijven in Nl, is het misschien gunstiger om op vrijwillige basis je AOW te blijven doorbetalen. Dit omdat je anders voor elk jaar dat je in het buitenland woont 2% wordt gekort. Het bedrag wordt berekend over je inkomen (dus pensioen). Dit moet wel binnen een jaar worden geregeld.

  • ruud zegt op

   ik vraag me af, of die AOW doorbetalen erg gunstig is.
   De ingangsdatum wordt steeds opgeschoven en de inflatiecorrectie vindt ook vaak niet plaats.
   Waarschijnlijk kun je dat geld beter op een rekening zetten.
   Bovendien is de uitkering belast, terwijl je de vrijwillig betaalde AOW premie verder nergens af kunt trekken.
   Het lijkt me financieel dus erg ongunstig uit te pakken.

   • NicoB zegt op

    Ruud, zo is het gegaan met de Aow, langzaam maar zeker uitgehold, een hoogleraar in deze materie aan de universiteit van Tilburg heeft uitgerekend, dat de Aow die nu wordt uitbetaald maar de helft is van wat je eens beloofd is en premie betaalde.
    Leuk nieuw wetje, heb je nu een hoog inkomen dan wordt je partnertoeslag in 3 jaar afgebouwd ook al voldoe je aan alle voorwaarden.
    De Aow is door eenieder betaald als Premies Volksverzekeringen, zie je aanslag, dat is dus een Verzekering, daar is weinig van overgebleven, de overheid verandert de polisvoorwaarden voortdurend; net een scheidsrechter die tijdens of na de wedstrijd de spelregels verandert, bv. alleen doelpunten gescoord met het hoofd tellen of alleen doelpunten gescoord met het linker been, goed opletten, kijken of we dat ook tijdens het WK gaan zien.
    Ik wil het eigenlijk niet in de lucht brengen, maar zie nu het verdrag dat Nederland met Marokko wil veranderen, de uitkeringen die naar Marokko gaan moeten omlaag.
    De reden, noem het ‘t politieke excuus, aanpassing aan de kosten van het woonland, oké, dat gaat over uitkeringen, dat is iets anders de Premieheffing volksverzekeringen, nou dat zou er lekker uitzien als dat ook op Thailand betrokken gaat worden tav. de Aow.
    Heb je dus enige garantie met het betalen van een vrijwillige premie? Nee dus.
    Die premie is dan ook nog afhankelijk van het inkomen dat je nu hebt.
    NicoB

  • Soi zegt op

   Beste Marianne, dat is niet waar wat je zegt. Als je bent uitgeschreven betaal je gewoon inkomstenbelasting, maar niet premies volsverzekeringen. Over de inkomstenbelasting kun je vrijstelling vragen, maar bv AOW en (rijks)ABP vallen al buiten die vfijstelling. Heb je trouwens in NL vrijstelling, wordt je geacht in TH belasting te betalen. Zie overige reacties.

 12. NicoB zegt op

  Als je in Nederland bent uitgeschreven en in Thailand woont, dan betaal je ALTIJD IB over je Aow aan Nederland, conform verdrag, daar is absoluut geen enkele uitzondering op, ook al wordt dat op Thailandblog wel eens beweerd; dat de IB over Aow laag is, zegt niet dat het niet belast is in Nederland.
  ABP pensioen betaal je in principe ook in Nederland IB over, ambtenaren, maar … er zijn groepen, welke weet ik niet precies, die weliswaar een pensioen betaald krijgen van het ABP maar daar in Nederland geen IB over hoeven te betalen. Iemand die een pensioen betaald krijgt van het ABP moet dat gedegen uitzoeken.
  Dat Thailand geen IB vraagt over inkomen uit Nederland dat niet in Nederland belast is doet niet ter zake.
  @theoS, met een Retirement visa ben je géén tourist in Thailand, er is geen enkele toerist die in Thailand
  op een visum 1 jaar mag blijven.
  @Joop, ik vul je wat aan, een lijfrente is geen pensioen, een lijfrente is een uitkering van een verzekeraar op basis van een polis, een lijfrente is niet belast in Nederland, mits de lijfrentepremie niet ten laste gekomen is van de winst van een bedrijf in Nederland, zo is dat bepaald door de Staatssecretaris.
  NicoB

 13. john mak zegt op

  Vraag, als je naar Thailand gaat emigreren en je weet al je adres (ga bij mijn vriendin wonen) kun je dan al je belasting vrijstelling met de belastingdienst regelen of kan it alleen als je al in Thailand woonachtig bent ?

  Krijg je belasting vrijstelling (niet over AOW) of krijg een uitgestelde belastinvrijstelling van enkele jaren?

  Dank voor de reacties

  • Soi zegt op

   Het geregel met de Fiscus begint nadat je bent uitgeschreven, sterker nog: nadat de Belastingdienst bericht heeft van uitschrijving door de gemeente. Maw, je moet dus echt feitelijk en fysiek uit NL zijn vertrokken.
   Zie ook de website van de Belastinfdienst.

 14. Marcus zegt op

  Wat een bedrijfs pensioen betreft en opgebouwd uit belasting vrij gestelde premie, moet je IB over betalen , of je nu in Nedrland ingeschreven staat of niet. Maar heb je voor je bedrijf in het buitenland gewerkt en pensioen opgebouwde, dan is slechts het in Nederland opgebouwde pensioen belastbaar. Men praat dan over de breuk. In mijn geval 60% onbelast 40% belast. Maar dan heb je de belasting vrije voet, de lage schalen en dan valt het wel mee. Dit per belastings verdrag naar Thailand draaien is gevaarlijk want dan moet je aantonen belasting in Thailand te betalen. Dat dan wel over het volle bedrag. Ook komen dan andere liquide zaken in de vergelijking, je nest egg, je aandelen etc. Gewoon je IB in Nederland betalen over je AOW en belastbaar pensioen en niet met de billen bloot in Thailand. Thaise wetten veranderen en als een Thai er winst in ziet dan draaien ze een voor jouw voordelige regeling gewoon weer terug.

 15. Henk Hauer zegt op

  Het belasting verdrag tussen Thailand en Nederland. Geeft niet direkt veel duidelijkheid.
  Je kan vrijstelling in Nedrland krijgen voor het betalen van belasting . Je moet dan wel dit aanvragen en je moet een Thais belasting nummer overleggen. Dan ben je wel verplicht hier in Thailand belasting te betalen.
  Beste door een adminstratie kantoor laten regelen. Thaise belasting is afhangkelijk van de hoogte van je inkomen. . De Ned belasting dienst will voor de AOW nog geen vrijstelling geven. Dit is vreemd daar dit ook een pensioen is.
  Je kunt mij altijd advies vragen ( henk2223@gmail.com)
  succes Henk

  • Cornelis zegt op

   Henk, het is niet vreemd dat de Belastingdienst voor de AOW geen vrijstelling wil geven; dat daarover in NL wordt geheven is nadrukkelijk in het betreffende verdrag tussen Nederland en Thailand bepaald.

   • Cornelis zegt op

    Ter aanvulling: het draait hier om de tekst van artikel 19 van het belastingverdrag met Thailand:

    “Artikel 19. Overheidsfuncties

    1. Beloningen, daaronder begrepen pensioenen, betaald door of uit fondsen in het leven geroepen door een van de Staten of een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam daarvan aan een natuurlijke persoon ter zake van diensten bewezen aan die Staat of aan dat onderdeel of dat plaatselijke publiekrechtelijke lichaam daarvan in de uitoefening van overheidsfuncties, mogen in die Staat worden belast.”

    • Soi zegt op

     Dat de AOW buiten de verdragen wordt gehouden, en dat dus NL niet toestaat dat een ander land belasting heft over de AOW-uitkering, heeft te maken met de fiscalisering van de AOW. Dwz dat de AOW niet volledig uitgekeerd kan worden uit de opbrengst van de premiegelden, maar dat er belastinggeld/fiscusgeld bij moet. Geen enkel land staat toe dat een ander land nog eens tax heft over reeds betaalde belastinggelden.
     Bij de AOW is hdt niet alleen dat je vroeger flinke premies hebt betaald, je betaalt er nu nog eens belasting over. Je betaalt 2 x aldus.
     Doordat er elke maand opnieuw flink belastinggeld bij moet om alle AOW uitkeringen uit te betalen, worden ook nog eens steeds maar weer allerlei maatregelen en kortingen bedacht om op die betalingen te bezuinigen.
     Om de bereikbaarheid van die betalingen in digen hand te houden, is een tweede reden van NL, om de belasting-inning niet aan een derde land te gunnen.

     • NicoB zegt op

      Soi, de Aow wordt juist niet buiten het belastingverdrag gehouden, er is juist in het belastingverdrag bepaald dat de het heffingsrecht over de Aow aan Nederland toekomt.
      NicoB

      • Soi zegt op

       Dat zeg ik toch voortdurend, vanaf het begin van de posting. Voor de duidelijkheid geef ik aan dat de AOW buiten het werkingsgebied van het verdrag valt, maar tekstueel wordt NL natuurlijk in het verdrag besproken. Daar gaat het juist om de positie van NL.

 16. Guus zegt op

  Inderdaad,over AOW betaal je altijd belasting aan Nederland. Voor wat betreft ABP pensioen is het criterium of het pensioen opgebouwd is in de private- of particuliere sector. Ik heb dit in een eerdere reactie al eens vermeld. Ik ontvang pensioen van het ABP. Voor een deel wordt dat belast. Dit is het deel dat ik bij de Luchtmacht werkzaam was, voor het andere deel, opgebouwd in het onderwijs en bij een waterleidingbedrijf wordt er geen belasting ingehouden. De verdeelsleutel is door de Belastingdienst gemaakt. Indien u in uw specifieke situatie precies wilt weten hoe het zit kunt u dit uit laten zoeken door Jongbloed fiscaal juristen in Enschede. Kost een paar centen, maar je weet precies waar je aan toe bent. Zij zijn helemaal gespecialiseerd in deze materie. Tot slot veroorloof ik mij nog een kritische opmerking. Ik lees op dit blog dat een groot aantal mensen goed weet hoe bepaalde zaken in elkaar steken. Dat is fijn en leerzaam en heeft mij al eens verder geholpen. Helaas zijn er ook mensen die met stelligheid beweren dat iets zus of zo zit, zonder dat zij deskundig zijn. Hierdoor kunnen lezers op het verkeerde been worden gezet. Een voorbeeld is de bewering van Albert van Doorn, dat je bij uitschrijving uit Nederland geen belasting meer over je AOW betaalt. Dit is echt onzin. Het feit dat een belastingadviseur een academische titel voert biedt geen enkele garantie. Ik kan het weten. Met vriendelijke groet Drs.Guus Worrell

 17. BerH zegt op

  Bedankt voor alle reacties. Ik laat het nog even op me inwerken. Ook omdat het nogal verschillende adviezen zijn. Henk ik denk dat ik jou tip van een administratiekantoor ga opvolgen en neem nog contact op

 18. ruud zegt op

  Misschien is het handig te bedenken, dat Nederland op dit moment bezig is met veel landen de belastingverdragen te herzien.
  Thailand heb ik niet in het rijtje zien staan, maar dat wil niet zeggen, dat die niet ook aan de beurt komt.

 19. Ann zegt op

  @Ruud

  Met Marokko zijn ze al aan de gang,en er zit een kans in dat tzt je als Nederlander, bijv in Thailand
  gewoon een lokaal georienteerde uitkering(Wao/AOW, etc)krijgt.
  Veel pensionado zullen dan ook weer terug moeten keren.

  • Soi zegt op

   Beste Ann, niet zomaar wat roepen. Wat Marokko bv betreft, heeft dat te maken met een koppeling van het Woonlandbeginsel en de Wet BEU. Het gaat dan met name om de beperking van uitkeringen op grond van het sociale zekerheidsstelsel, dus bijstand, ziektewet, wao, e.d. Niet om opgebouwde AOW- en pensioenrechten. Beide zijn ook in Marokko, evenals Thailand, niet beperkt door noch woonkand noch BEU. Er is vooralsnog geen enkele politieke discussie in NL hieromtrent. Bangmakerij, nergens voor nodig!

   • ruud zegt op

    Pensioen opbouw, bestaat gedeeltelijk uit niet betaalde belasting.
    Het is in feite uitgestelde belasting.
    Dat de overheid het niet leuk vindt, als men na de pensionering vervolgens in het buitenland belasting gaat gaat betalen en in het geval Thailand helemaal niet gaat betalen, kan ik mij levendig voorstellen.

    Thailand heeft het voor buitenlanders niet aantrekkelijk gemaakt, om zich hier te vestigen, maar in Thailand wordt geen belasting geheven over een pensioen en zij moeten volgens het belastingverdrag met Nederland, Nederlandse burgers gelijk behandelen aan de Thaise burgers.

    De klagers in Nederland, blijven daar waarschijnlijk hangen, omdat ze er vrienden en familiebanden hebben.

    Ik dacht eigenlijk, dat die gepensioneerden juist NIET verplicht wilden zijn in Nederland, omdat ze daar in Spanje nauwelijks iets voor terug krijgen.

    Werknemers met een overheidspensioen bij het ABP kunnen zich niet op het belastingverdrag te beroepen, want ze zijn gewoon verplicht belasting te betalen in Nederland en hoeven dat niet in Thailand.
    Ze betalen dus gewoon 1 maal belasting.

    Dat uitkeringen van het ABP wel in Nederland worden belast en die van andere pensioenfondsen niet, zal vermoedelijk worden veroorzaakt, door wetten in Nederland die het moeilijk maken bij die andere fondsen dat geld ook te innen.
    Maar dat weet ik gewoon niet.
    Ik denk overigens dat het gewoon een kwestie van tijd is, voordat Thailand zelf belasting gaat innen over de pensioenen uit het buitenland.

    • NicoB zegt op

     Hans, ik zie nergens staan dat iemand pensioen opbouw ” niet betaalde belasting ” noemt.
     Pensioenopbouw is ook geen niet betaalde belasting. De op een salaris ingehouden en dus betaalde premie door de werknemer betekende “minder belasting betalen”, nl. over de ingehouden pensioenpremie. Aldus werd een deel van het salaris dus niet belast.
     Het werkgevers deel van de pensioenpremie is feitelijk ook een loonbestanddeel, waarover de werkgever belastingaftrek kreeg. De totale pensioenopbouw is feitelijk uitgesteld inkomen, dus niet verwonderlijk dat er zodra het pensioen tot uitbetaling komt belasting over betaald moet worden en dat gebeurd dus ook. Dat kan anders liggen als iemand in een ander land gaat wonen, dan gelden meestal belastingverdragen, waardoor het soms zo is, dat over het pensioen geen belasting verschuldigd is.
     Zo ook de Aow, in het verleden vormde de betaalde premieheffing volksverzekeringen voor een zelfstandige een aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting, wat tot gevolg heeft, dat over de aow belasting betaald moet worden.
     Zo ook de zelfstandige, die heeft in principe geen pensioenopbouw, sluit daartoe een lijfrente, in het verleden geheel aftrekbaar van het inkomen, wat dus een belastingbesparing opleverde, dus is de lijfrente uitkering inkomen waarover belasting betaald moet worden; de lijfrente premie was dus praktisch hetzelfde als de pensioenpremie, nl. uitstel van belastingbetaling. Ook hier weer als iemand in het buitenland gaat wonen, dan gelden meestal belastingverdragen.
     Mbt. je standpunt inzake de zorgverzekering ben ik het helemaal eens, volstrekt asociaal en niet solidair.

   • NicoB zegt op

    Hans, die inconsequentie is er, sommige Abp gepensioneerden betalen wel verplicht IB in NL en anderen niet. Het is heel merkwaardig. Toch dit, pensioen belasten wel of niet in NL?
    Heb je geen pensioen van het ABP dan kun je er voor zorgen dat je geen IB in NL meer betaald, leuk voor de pensioengerechtigde, maar wel wat merkwaardig en ook inconsequent, want … de pensioenpremie die je betaalde via inhouding op je salaris heeft in het verleden je belasting in NL verlaagd, maw. dan zou je moeten concluderen dat je pensioen een vorm van uitgesteld salaris is, waar je dus later, als je pensioen krijgt uitgekeerd alsnog belasting over zou moeten betalen en dat is dus niet het geval.
    Dat in het buitenland wonende Nederlanders niet de zorgverzekering kunnen voortzetten is heel ernstig en feitelijk asociaal.
    Makkelijk te skippen doelgroep van besparing. Waarom?
    Toen je nog geen pensionado leeftijd had droeg je verplicht bij aan de relatief duurdere gezondsheidszorg van degenen die al wel die leeftijd bereikt hadden.
    Nu jij die leeftijd hebt en in het buitenland woont, en wat is daar nou mis mee in dit verband, en dus relatief duurder bent voor de gezondheidszorg, lig je er verplicht uit ipv. in. Heel onbillijk en daarmee wordt het gepensioneerden inderdaad moeilijker gemaakt en de vrijheid van handelen en mogelijkheden beperkt.
    NicoB

  • ruud zegt op

   Ze beginnen gewoon waar het meeste te halen valt.
   In Marokko spelen ook nog zaken als kinderbijslag.
   In Thailand wonen waarschijnlijk niet zoveel nederlanders, dat het verdrag met Thailand hoog op de prioriteitenlijst staat.
   We hebben ook nooit grote groepen gastarbeiders uit Thailand gehad.
   Maar het verdrag met Thailand zal ongetwijfeld een keer aan de beurt komen.
   Als de AOW ook onderwerp is van de onderhandelingen een reden te meer om niet te investeren in het vrijwillig bijverzekeren voor de AOW.

   • Soi zegt op

    Deze redenering klopt niet. De AOW staat b u i t e n het belastingverdrag met oa TH. Aldus kan het wonen in TH met een AOW-uitkering bv in TH ook niet hoog ergens op een prioriteitenlist. NL keert de AOW uit, heft er belasting over, en bezuinigt op de AOW. Heeft allemaal niets met wonen in het buitenland van doen. Een AOW-er in NL heeft te maken met dezelfde kortingen als een AOW-er in bv TH.

    • ruud zegt op

     Dat klopt, het was al laat.
     Waar ik eigelijk op doelde met die AOW, was het woonlandbeginsel.
     Maar ik heb heel iets anders geschreven.
     Als je een lagere AOW uitkering zou krijgen als je in Thailand woont, wordt het nog ongunstiger om je vrijwillig bij te verzekeren voor de AOW.

     • Soi zegt op

      Op de site van de SVB is van alles te lezen over de inkoop van de gemiste jaren van een AOW opbouw. Per gemist jaar kost het ruim 2400 euro. Mis je 5 jaar bv dan betaal je 12 duizend euro. Er is een rekenmodel voorhanden om te zien of extra inkoop voordelig is:
      http://www.svb.nl/int/nl/vv/nieuw_in_nederland/wat_kost_inkoopregeling_aow/

      • ruud zegt op

       Of het voordelig is, hangt er van af hoe oud je zult worden.
       Dat weten we gelukkig niet.
       Maar 2400 euro netto betalen voor 2% van een belaste AOW uitkering, lijkt me een onvoordelige zaak.
       Zeker, als er bovenop die AOW nog een pensioentje zit, waarmee je in een hoger belastingtarief valt.
       En meer nog, als die AOW naar een woonlandbeginsel zou worden omgezet, waardoor de uitkering nog lager wordt.
       En de rente over die 2400 euro ben je dan ook al kwijt.

 20. Albert zegt op

  Zie voor belasten van lijfrente uitkeringen de uitspraak van de Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
  nummer ECLI:NL:GHSHE:2011:BT9089 te vinden op internet.

  Men zegt nu dat lijfrente uikeringen ten laste gaan van winst van de verzekeringsmaatschappij,
  boekhoudkundig natuurlijk onzin.

  Iemand die hier ervaring mee heeft?

  • NicoB zegt op

   Het gaat er om of de lijfrentepremie ten laste van de winst is gekomen, wat moet je daarbij denken?
   Een verzekeraar heeft de lijfrentepremie geïncasseerd en heeft voor de toekomstige uitkeringen/verplichtingen daartoe een reservering gemaakt. De lijfrente komt tzt. ten laste van deze reservering, dus komt de lijfrente niet ten laste van de winst.
   Er wordt met niet ten laste van de winst gekomen lijfrentepremies bedoeld als volgt. Je werkt bij een baas, die had geen pensioenregeling. Je baas sluit voor jouw een lijfrentepolis, de premie wordt door je baas betaald. Die premie komt dus ten laste van de winst van je baas.
   Of je hebt een B.V., die doet hetzelfde als de voorgaande baas. De premie komt dan ten laste van de winst van je B.V.
   NicoB

 21. J.C. Heringa zegt op

  Welk land mag heffen over een pensioen is afhankelijk van de vraag of het wel of geen overheidspensioen is. Uit de vele voorgaande reacties kan men concluderen dat er veel onwetendheid is over dat onderwerp. Mijn advies: raadpleeg een echte deskundige (belastingadviseur) en ga niet zelf lopen knoeien.
  mr J.C. Heringa

 22. Albert zegt op

  Beste NicoB,

  Let op het gaat dus over de uitkeringen en niet de premies!

  Helaas verwijst de belastingdienst vanaf 2012 naar deze bedoelde uitspraak.
  Ik ben het met je eens dat het onzin is, maar de rechtbank is tot een andere conclusie gekomen.
  Lijfrente uitkeringen komen ten laste van de winst van een in Nederland gevestigde maatschapij en dus volgens het verdrag belastbaar in Nederland.

  Volgens die logica lijkt het mij dat je straks in Nederland inkomstenbelasting moet betalen over de opnames van je spaarbankboekje (die opname gaat dan ten koste van de winst van de bank).

  Het is uitermate krom, maar de uitspraak ligt er nu !?

  Belastingadviseurs zijn het met die uitspraak ook niet eens maar hebben tot nu toe geen oplossing.

 23. Erik zegt op

  Albert, het gaat om lijfrentetermijnen en niet om opnames uit een spaartegoed. Een spaartegoed staat in de boeken van de bank als een kortlopende schuld. Wordt pas winst voor de bank als je zoveel (meen 30 jaar) het tegoed niet opeist.

  De oplossing is simpel. Ga procederen en lok een uitspraak uit van een Gerechtshof. Alleen, procederen kost geld en als het een kortlopende lijfrente betreft en in NL wordt belast in schijf 1 of 2 dan zijn de kosten van een procedure vele malen hoger dan gewoon die belasting betalen.Uit een oogpunt van zinvolle besteding van de centjes doe je dan niks.

 24. Albert zegt op

  De uitkeringen van een lijfrente gaan ook niet ten laste van de winst, maar zowel de Belastingdienst en Gerechtshof zien dat dus anders.

  Mijn stelling is dus, dat als men dit dan dus ook kan hanteren voor spaarrekeningen.
  Ongeacht hoe de regelgeving ook is als het Gerechtshof anders beslist,
  doet die regelgeving er niet meer toe.

  Voor wat het procederen zie uitspraak Gerechtshof:
  http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2011:BT9089

 25. Erik zegt op

  Albert, het Arrest van het Gerechtshof is ook elders niet met gejuich ontvangen….

  http://www.aegon.nl/multimedia/pensioen-zakelijk/adfis/pensioenalert-7-2013-internationaal?int_source=/multimedia/adfis/pensioenalert-7-2013-internationaal

  En nogmaals, een opname uit een spaarrekening is geen lijfrentetermijn. Een lijfrentetermijn kent 2 belangrijke eigenschappen: periodiciteit en afhankelijk van het in leven zijn.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website