Beste lezers,

Het volgende doet zich voor. Er is een testament opgemaakt bij een notaris in Nederland. Dit testament heeft de notaris opgenomen in het testamentregister en heeft van het testament mij een afschrift gegeven. In het testament is bepaald dat het Nederlands recht van toepassing is.
Van dit afschrift heb ik een kopie gegeven aan mijn Thaise partner. Echter mocht ik komen te overlijden dan is dit testament in het Nederlands dus voor een Thai niet te lezen.

Nu doet zich het geval voor dat ik een kind heb met een voormalige partner in Thailand. Zowel mijn kind als mijn huidige partner zijn begunstigden. Nu ben ik bang dat de moeder van mijn kind bij mijn overlijden alles wil inpikken en mijn huidige partner met lege handen achter blijft. Mijn huidige partner is niet opgewassen tegen mijn ex. Mijn ex zal met politie en familieleden alles proberen in te pikken en mijn huidige partner berooid achter te laten.

Graag ontvang ik advies hoe het testament te vertalen en legaal te maken in Thailand en of wat te doen.

Alvast vriendelijk dank.

Groet,

Peter

11 reacties op “Lezersvraag: Hoe mijn testament te vertalen en legaal te maken in Thailand?”

 1. Johnny BG zegt op

  Even een vraagje: gaat bij overlijden de afwikkeling via de Thaise rechter plaats vinden?

 2. Han zegt op

  Ik heb een testament in nederland voor mijn nederlandse bezittingen en in thailand voor mijn thaise bezittingen. Dat laatste heb ik laten opmaken bij Isan Lawyers, daar werken ook ebgels sprekende advocaten. Alles gaat naar mij thaise eega.
  Neide notarissennhebben de contactgegevens van elkaar dus mocht er iets gebeurenndan kunnen zij de belangen van mijn eega behartigen.
  Dus zoek een advocatenkantoor op waar ook redelijk engels gesproken wordt zodat zij met de nederlandse notaris kunnen communiceren.

 3. eugeen zegt op

  Uw testament dat in Nederland is opgemaakt vorlgens de Nederlandse wetgeving, zal vermoedelijk gaan over uw eigendommen in Nederland.
  Als je eigendommen of bankrekeningen in Thailand hebt, laat je best door een advokatenkantoor in Thailand een testament opmaken volgens de Thaise wetgeving in het Thais. In je testament zal ook een verantwoordelijke uitvoerder aangeduid worden. Het is die persoon die er zal op toezien dat alles gebeurt volgens de wil van de overledene, zoals in het Testament is beschreven. Het feit dat een van de erfgenamen of iemand die niets erft, harder kan roepen of klagen, heeft daarmee niets te maken.
  Je kan ondermeer vrijblijvend info inwinnen bij het kantoor Magna Carta in Pattaya, Zij rekenen voor een testament 7500 baht.

  • Harry Romijn zegt op

   Zeker weten, dat een NL testament enkel gaat over de NLe eigendommen ?
   Of geldt gewoon, dat de wereldwijde bezittingen van een NL-s staatsburger onder de NLe wet vallen ?
   Aannames zijn de moeder van menig fuck-up

 4. Bob zegt op

  Zou graag eerst weten waar u woonachtig bent. Dat is tamelijk belangrijk.
  Bob
  Surin2533@outlook.com

 5. Ronald Schütte zegt op

  Dat zal niet lukken / kunnen.

  Een testament is voor de Thaise wet slechts geldig indien opgemaakt door een in Thailand beëdigd advocaat, opgesteld in de Thaise taal. (dus dat mag een Farang advocaat zijn die erkend is in Thailand of uiteraard een Thaise advocaat). De eerste optie is vaak gemakkelijk voor een goed begrip van de bedoelingen in het Nederlandse testament.
  Geen andere optie is mogelijk.

 6. teun zegt op

  Maak een thais testament. Zorg dat eventuele bezittingen al zoveel mogelijk op naam van je kind en huidige partner komen. Bijvoorbeeld je huis op naam van je partner en grond op naam van je kind.
  Eventuele bankrekeningen zodanig inrichten, dat je huidige partner en kind daar bij kunnen op het moment van je overlijden.
  Bij banken is het overigens niet erg formeel. Zo heb ik nog steeds toegang tot een rekening van mijn vorige partner. De bank weet van haar overlijden, maar zolang er niet formeel melding van wordt gemaakt ondernemen ze geen actie.
  Desnoods maak je je huidige partner executeur testamentair van je thaise testament.

 7. Ger-Korat zegt op

  Hoe kan de moeder van je kind alles inpikken ? Heeft ze de beschikking over je spullen of geld of huis of …? Zonder wat duidelijker daarin te zijn wordt het lastig om advies hierover te geven.

 8. Henk Hauer zegt op

  Laat een nieuw testament maken, waardoor de vorige ongeldig is. De meeste law offices kunnen een testamenr in het Thais maken. Dit voldoet aan de Thaise wetgeving. Kan een Engelse vertaling van gemaakt worden.

 9. Mark zegt op

  Een Nederlands of Belgisch testament juridisch (laten) afdwingen in Thailand zal een hele opgave worden, voor Europese erfgenamen die zich geroepen voelen om te claimen. Velen beweren een onmogelijke opgave. Administratief en juridisch complex, tijdrovend en geldverslindend. Voor écht grote (miljoenen euro’s) kan dit het sop de kolen waard zijn, maar voor de doorsnee nalatenschap niet.

  Zoals Willem Elsschot al schreef: “tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren”.

  Pragmatisch kiezen velen voor een separate regeling van hun nalatenschap voor vermogen en goederen in de EU en in Thailand. Strikt juridisch is dit uiteraard volkomen nonsens, want enkel de laatste wilsbeschikking (testament) is rechtsgeldig zowel in de EU als in Thailand. Het volstaat naar de datum te kijken om te weten welk testament geldig is en welk naar de prullenmand kan. En toch in praktijk werkt de het met 2 separate wilsbeschikkingen wonder boven wonder. TiT 🙂

  De diverse vormen van wilsbeschikking (handgeschreven testament, notariëel testament, enz …) die we in de lage landen kennen bestaan ook in Thailand.

  Verschil is dat je in Thailand beroep kan doen op de gemeentelijke administratie om je laatste wilsbeschikking in procedure te brengen. Mijn Thaise vrouw en ik hebben onze wilsbeschikkingen schriftelijk onder gesloten omslag laten registreren in het “gemeentehuis”/ampur van onze Thaise woonplaats. Dit document onder omslag wordt daar bewaard en uitvoerbaar gemaakt bij overlijden van de erflater. Voor de meeste relatief eenvoudige nalatenschappen (vastgoed, bijvoorbeeld in de vorm een huis op grondstuk, en onroerend goed, bijvoorbeeld spaargeld in één of ander vorm op een Thaise bank) is dit een deugdelijke, eenvoudige en betaalbare procedure. Een heldere, ondubbelzinnige formulering (in het Engels) en dito vertaling in het Thais zijn uiteraard van het grootste belang. Wij lieten ons daarbij ondersteunen door een bevriende gepensioneerde docente Thaise taal, die de Engelse tekst vertaalde.

  Indien je “big trouble in paradise” over de nalatenschap verwacht en dit over je graf wil “regelen” is keuze van het laatst gedateerd testament van belang en ook keuze voor een notarieel testament (in Thailand via advocaat) uiteraard aangewezen.

  In Thailand bestaat er geen “wettelijke reserve” voor naaste bloedverwanten. Je kan er vrij je gehele nalatenschap verdelen. Lijkt me een opportuniteit voor vraagsteller Peter.

  De aanwijzing van een “executor” in een Thais testament is erg belangrijk. @ Peter lijkt me ook dat een opportuniteit. Mijn Thaise vrouw heeft me in haar testament aangewezen als “executor” en ik haar in het mijne. Je kan er donder op zeggen dat potentiële erfgenamen de executor met respect zullen bejegenen, al dan niet oprecht 🙂 In België en Nederland is dit niet voorzien in het erfrecht.

 10. peter zegt op

  Als vraagsteller wil ik jullie hartelijk danken voor de reacties.

  Kan er mee verder


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website