Niemand weet het precies maar de meest accurate schattingen gaan er van uit dat tussen de 90 en 93% van de Thaise bevolking Boeddhist is en meer specifiek het Theravada Boeddhisme belijdt. Dit maakt van Thailand meteen ook, weliswaar na de Volksrepubliek China, de grootste Boeddhistische natie ter wereld.

Vandaag de dag staat het Theravada-boeddhisme in Thailand bekend als “Lankavamsa”. Dit heeft volgens de meeste historici en antropologen te maken met het feit dat meer dan 700 jaar geleden Ramkhamhaeng, de vorst van Sukhothai, de leidende Sri Lankese monniken die zich in Nakhorn Si Thammarat  – in het zuiden van wat nu Thailand is – hadden gevestigd, uitnodigde om het Sri Lankaanse boeddhisme in Sukhothai te onderwijzen. Vandaar de geboorte van Lankanvamsa (Langka-traditie) in Thailand.

Om de aanwezigheid van deze Sri Lankaanse monniken in Thailand te verklaren moeten we evenwel nog een stapje verder in het verleden zetten. Na de dood van de Boeddha werden een aantal concilies gehouden waarin niet alleen de leer en uitspraken van de Boeddha werden vastgelegd maar ook de in de ‘vinaya’ gebundelde disciplinaire regels voor de ‘sangha’ de gemeenschap werden bepaald. Op het derde concilie, dat onder impuls van keizer Asokha Priyadarshin in 245 voor onze jaarteling plaatsvond in Pataliputra werd beslist om er zendelingen op uit te sturen om de ‘Dharma’ , de leer van Boeddha te verspreiden. Monniken vertrokken onder meer naar het Dekanplateau, Kashmir, Sri Lanka en Achter-Indië. Eén van Ashoka’s edicten geeft aan dat er niet alleen ook gezanten met de leer naar de Griekse vorsten en Macedonië werden gestuurd maar ook naar Egypte, Syrië, Libië en het met een mystiek waas omklede Suvarnabhumi, een mythisch vorstendom in Zuidoost Azië… Birmezen, Cambodjanen en Thai claimen vandaag – evenwel zonder geloofwaardige historisch bewijzen – dit Suvarnabhumi want dat zou concreet betekenen dat hun respectievelijke natie tot de vroegste Boeddhistische landen ter wereld behoorden….

Het was echter wellicht pas in het Mon-koninkrijk Dvaravati (6e tot 11e eeuw) in wat vandaag Centraal – Thailand is dat er sporen kunnen worden teruggevonden die wijzen op het Boeddhisme.  Nakhorn Si Thammarat waar de Sri Lankaanse monniken verbleven die door Ramkhamhaeng werden uitgenodigd, was een belangrijke nederzetting die deel uitmaakte van het Indonesische Srivijaya-rijk (ca. 630-1377) dat een groot deel van het huidige Zuid-Thailand controleerde.

In de nasleep van het derde Boeddhistische concilie ontstonden er verschillende scholen ‘nikaya’ of strekkingen die elk een eigen canon van teksten samenstelden om de authenticiteit en geloofwaardigheid van hun strekking aan te tonen. Volgens overleveringen zouden er in die periode niet minder dan 18 verschillende strekkingen zijn ontstaan; 11 ‘conservatieve’ en 7 ‘progressieve’. De enige school of strekking die overleefde en tot op vandaag bestaat is het Theravada Boeddhisme, in het Sanskriet ‘Sthaviravada’ genoemd wat ‘weg van de ouderen’ betekent. Deze school die een ascetische en atheïstische verlossingsleer predikte, legde in de eerste eeuw van onze jaartelling in Sri Lanka de canon vast in het Pali. Daarmee werd dit zogenaamde ‘zuidelijke Boeddhisme’ de vertegenwoordiging van het oude, orthodoxe en naar de bron teruggaande Boeddhisme. Door het zendingswerk van de Sri Lankaanse monikken kreeg het Theravada Boeddhisme ruime weerklank in wat vandaag de staten Myanar (Birma), Thailand, Laos en Cambodja zijn.

De Theravadaleer is gestoeld op de oudst bewaard gebleven basis van het Boeddhisme, zijnde de vier Nobele Waarheden en het achtvoudige Eerbiedwaardige Pad. De vier Nobele Waarheden zijn kort samengevat:

 1. Er is lijden (Dhukka) in de meest brede zin van het woord.
 2. Het lijden heeft een oorzaak.
 3. Er is een einde aan het lijden mogelijk.
 4. Het einde van het lijden kan worden bereikt door het Eerbiedwaardige Pad te bewandelen.

Het achtvoudige Eerbiedwaardige Pad bestaat uit volgende stappen

 • Juist zien (Begrijpen wat het lijden – Dukkha – inhoudt en hoe het kan ophouden)
 • Juiste intentie(ook wel juiste motivatie of juiste gedachten. Een juiste intentie kan je onder meer ontwikkelen door de beoefening van meditatie)
 • Juiste intentie (het hebben van de juiste motivatie)
 • Juist spreken (geen leugens, roddelen of laster)
 • Juist handelen (niet stelen, bedriegen, seksueel wangedrag, etc.)
 • Juiste manier van levensonderhoud (ethisch en moreel verantwoord handelen)
 • Juiste inspanning(vermijd spanning en krampachtigheid in denken en doen)
 • Juiste aandacht/opmerkzaamheid/meditatie (mindfulness)
 • Juiste concentratie (waarvoor je zelf de voorwaarden schept).

Binnen het Theravada Boeddhisme ontstonden een aantal strekkingen die de tand des tijds niet hebben overleefd maar die wel een interessante inkijk boden in de filosofische rekbaarheid van het Theravada Boeddhisme. De Sarvastivadin-school bijvoorbeeld stelde dat alle dingen gelijktijdig in het heden, verleden en toekomst plaatsvinden. De Boeddha was voor hen absoluut geen bovennatuurlijk wezen en de ‘arhat’ de monniken die naar hun verlichting streven konden – niets menselijks bleef hen vreemd – een regressie of terugval krijgen. De Dharmaguptaka-school was in het begin van onze jaarteling de meest invloedrijke Boeddhistische school op de historische zijderoute. Het belangrijkste punt des geloof van deze school was dat de Boeddha buiten en boven de ‘sangha’, de geloofsgemeenschap stond waardoor enkel giften aan de Boeddha en niet aan de gemeenschap zinvol waren. Een andere strekking, de Samkrantika, stelde dat bij de dood, een fijne substantie de stervende verlaat en overgaat naar de volgende incarnatie. Met deze stelling werd de deur op een kier gezet voor het bestaan van zoiets als een ziel, in tegenstelling tot wat de Boeddha had voorgehouden…

Als een reactie op wat als het eerder elitaire en conservatieve Theravada Boeddhisme wordt beschouwd, ontstond in de 1e eeuw een volkse massabeweging die zich als snel, dankzij hun cijfermatige overwicht, de Mahayana ‘Het Grote Wiel’ ging noemen terwijl het Theravada Boeddhisme ietwat smalend als ‘Hinayana’ of het ‘Kleine Voertuig’ werd omschreven. De snel aan populariteit winnende Mahayana-strekking zette zich af tegen de Theravada-monniken omdat die te veel met zichzelf en het bereiken van hun individuele verlichting bezig waren… Mahayana bepleitte een socialere, volkse interpretatie van het Boeddhisme waarin de historische Boeddha in feite slechts uiterlijk verbonden was geweest aan het aardse bestaan. Hij was een ‘bodhisattva’, een wezen dat bestemd is om de verlichting te bereiken, maar deze verlichting niet voor eigen, persoonlijke belangen nastreefde maar voor de redding van de anderen. De historische Boeddha was in zijn vorige levens al een bodhisattva en ook in zijn historische bestaan tot op het moment dat hij de verlichting bereikte. Zo werd hij – in tegenstelling tot wat de Theravadastrekking vooropstelt – een transcendente, vergoddelijkte figuur die van en voor alle tijden is…..

Koning Ramkhamhaeng nodigde niet alleen Theravada monniken uit aan zijn hof maar  hij bouwde kloosters voor hen en stuurde vervolgens meer monniken naar Sri Lanka om te studeren. Deze openlijke koninklijke steun verhoogde het prestige en de invloed van Theravada in Thailand. Tijdens het bewind van Ramkhamhaeng werd de studie van Pali-boeddhistische teksten gepromoot en werden er her en der stoepa’s gebouwd, die de Sri Lankaanse architecturale invloed weerspiegelden. Een daarvan is de nog steeds bestaande Wat Chang Lom die in het Sukhothai Historical Park te bewonderen valt. Thaise reizigers naar Sri Lanka brachten ook de wortel van een bodhiboom mee, waaronder volgens de overlevering de Boeddha verlichting bereikte, waarmee de Thaise traditie van het vereren van bodhibomen begon. Boeddhabeelden in Sukhothai-stijl weerspiegelden in de eerste decennia ook duidelijk de invloed van Sri Lankaanse kunststijlen vooraleer de kunstenaars in Sukhothai een eigen, typische iconografie begonnen te ontwikkelen.

Bodhiboom

Het was ook onder het bewind van Ramkhamhaeng dat de positie van ‘sangharaja’ – de ‘leider’ van de Boeddhistische kloostergemeenschap – werd gecreëerd en belast met het beheer van de ‘sangha’, de ordes van monniken en nonnen. Andere monniken versterkten het staatsapparaat toen de vorst hen lagere bestuurlijke functies verleende. Latere Sukhothai-koningen zouden dit beleid voortzetten. Dat was geen toeval want intussen onttrokken deze vorsten de legitimatie van hun koningschap uit het vorstelijke concept zoals dat bestond binnen de Theravadische traditie. Dit was gebaseerd op het idee dat de boeddhistische koning regeerde in overeenstemming met de ‘dharma’ (de universele wet en de leer van de Boeddha die ernaar verwijst), met name de tien koninklijke deugden die worden genoemd in de ‘ Aggañña Sutta’; waaronder het geven van aalmoezen, moraliteit, vrijgevigheid, zachtheid, geen woede en geen schade toebrengen.

Mahathammaracha I, die van 1346 tot 1368 over Sukhothai de scepter zwaaide was wellicht één van de belangrijkste promotoren van het Theravada Boeddhisme in de regio. Hij stond naar wijd en zijd bekend als een groot geleerde en beschermheer van het boeddhisme, die zelfs – en hij was wellicht de eerste Thaise vorst die dit deed – voor een korte periode van vier maanden monnik werd. Een belangrijke verhandeling over Boeddhistische kosmologie, de ‘Tribhumikatha’ of ‘ Trai Phum Phra Ruang’ (De Drie Werelden volgens koning Ruang), is aan hem toegeschreven en is een van de oudste traditionele werken uit de Thaise literatuur.

9 reacties op “De komst van het Theravada-boeddhisme in Thailand”

 1. Henk zegt op

  Bedankt voor dit interessante stuk. Wist eigenlijk niets van deze geschiedenis.

  • Louis zegt op

   Inderdaad, een heel interessant stuk. Ik zal het meerdere malen intensief lezen. Ik wil met name proberen een beeld te krijgen van wat nu werkelijk nog leeft onder de thaische bevolking van die leefregels. Ik heb zelf op dit moment het idee, dat de meeste Thai de meeste ceremoniele activiteiten volgen, zonder te begrijpen wat zij werkelijk betekenen. En het volgen van een aantal intenties van het Eerbiedwaardige Pad, zoals: Juiste motivatie, juist spreken, juist handelen en juiste manier van levensonderhoud ook niet erg serieus gevolgd worden. Er zal voor alles wel een reden of excuus te vinden zijn, maar het gemak waarmede die leefregels genegeerd worden, vind ik soms stuitend. Maar wel heel devoot naar de tempel om te mediteren. Tegen deze achtergrond is het te meer een interessant stuk. Ik wil niet oordelen, maar proberen een en ander te begrijpen.
   Mij is van jongst af aan bijgebracht, om bij alles wat je waarneemt, (je af) te vragen: WAAROM?
   Nogmaals bedankt voor dit interessante stuk.

   • Johnny BG zegt op

    “Mij is van jongst af aan bijgebracht, om bij alles wat je waarneemt, (je af) te vragen: WAAROM?”

    Dit is nou ook iets wat in een groot gedeelte van de Thaise samenleving totaal niet leeft. Waarom zou je het waarom willen weten staat bijna gelijk met het opnieuw uitvinden van het wiel voor deze mensen.
    En aan de andere kant, uiteindelijk zijn mensen ook maar compost van de toekomst en zijn er misschien wel belangrijkere dingen tot die tijd te doen ipv de levensbeschouwelijke waarnemingen te analyseren.
    Ontkerkt NL weet ook steeds minder vaak waarom er Pinksteren, Pasen en Hemelvaartsdag een vrije dag oplevert en is het wachten op de tijd dat gelovigen van die religies het in hun eigen tijd gaan vieren zoals moslims het ook moeten doen in NL. Iets met inclusieve samenleving of zo.

 2. Chris zegt op

  citaat/aanhef: “Niemand weet het precies maar de meest accurate schattingen gaan er van uit dat tussen de 90 en 93% van de Thaise bevolking Boeddhist is”
  met sijn volges mij: “Niemand weet het precies maar de meest accurate schattingen gaan er van uit dat tussen de 90 en 93% van de Thaise bevolking zich Boeddhist noemt”.

  In mijn regelmatig gestelde vragen aan mijn Thaise studenten bleek,dat een overgrote meerderheid een Boeddhistische tempel alleen op zijn/haar verjaardag of de begrafenis van een grootouder van binnen ziet. Praktisch geen enkele student wist wanneer het een Boeddha dag is terwijl zij op de kalender staan aangegeven.
  Kortom:belijdend Boeddhist is nog niet de helft van de bevolking, naar mijn inschatting, en dat aantal gaat ook in de toekomst nog eens afnemen vanwege secularisatie.

  • Rob V. zegt op

   Beter is misschien om te stellen dat ruim 90% van de Thaise bevolking het etiket boeddhist draagt, dat is cultureel de standaard. Maar natuurlijk is het een theoretisch getal, hoe wil je immers meten of iemand wel of niet (afdoende) boeddhist is? Sommige Thai zeggen hebben op hun ID staan dat de boeddhist zijn maar vertellen je het eigenlijk niet te zijn, of niet echt, dat ze de verhalen wel kennen en er wel “iets” uit halen of mee doe. Wie is een ander om te bepalen of je wel of geen boeddhist bent? Er zijn genoeg Thai die zeggen boeddhist te zijn maar dagelijks allerhande regels en principes overtreden, bijvoorbeeld dat je geen alcohol moet drinken, niet mag roddelen en geen kwaad mag spreken (de vijf voorschriften/precepts). Vele Thai zie je alleen een bezoek aan de monnik of tempel brengen op bijzondere dagen, maar ik ga ze toch niet vertellen dat ze geen boeddhist zijn? Een deel van hen meent toch echt boeddhist te zijn en een deel zal het puur uit gewoonte of sociale druk doen..

   Nu zouden we natuurlijk een groot onderzoek kunnen doen, een enquête waarbij iemand op een schaal van 0 tot 100% aan kan geven zich boeddhist te voelen, met deelvragen over het naleven of instemmen met enkele belangrijke kenmerken en uitingen van het boeddhisme. Of misschien maakt het allemaal niet zoveel uit, al kan het natuurlijk geen kwaad als vele van ons wat loving-kindness verspreiden. Boeddhist of niet.

 3. Rob V. zegt op

  Bedankt beste Lung Jan. Deze geschiedenis kon ik in grote lijnen al maar het is fijn deze zo mooi en helder geschreven terug te zien in een blog. Zelf ben ik net begonnen met het uittikken van een bondige versie van de tien voorlaatste geboortes van de Boeddha. Opdat wij witneuzen zo maar meer te weten mogen te komen over dit belangrijke aspect van Z.O. Azië.

 4. khun moo zegt op

  Voor meer inzicht en duidelijke uitleg in de engelse taal van het teravada staan er een groot aantal video toespraken van arjan brahm op you tube.
  Ajahn brahm is een hoog geplaatste monnik opgeleid in Thailand.
  Vaak met veel humor.

  https://www.youtube.com/watch?v=jniaUr_7438

  • Rob V. zegt op

   Bedankt voor het delen Khun Moo. Humor is belangrijk en dat heeft deze monnik wel. Citaat uit deze voordracht over omgaan met moeilijkheden: “Als je je concentreert op hun moeilijkheden en daar een punt van maakt, moedig je die moeilijkheden eigenlijk aan. Je voedt ze en uiteindelijk zullen ze erger en erger en erger worden. Er is een klassiek verhaal, dat ik vaak gebruik. Als je dit nog niet eerder hebt gehoord, is het heel goed om te horen. Als je het al eerder hebt gehoord, leer je geduld te hebben met een moeilijke monnik die de verhalen blijft herhalen.”

   • khun moo zegt op

    rob,
    Van Ajahn brahm staan een honderd video’s op you tube.
    Hij heeft jaren in Isaan doorgebracht in een plaatselijke tempel en heeft onderricht gekregen van een van de hoogste thaise monniken
    Elke video heeft vaak een stuk humor in zich.

    Onderstaand enkele van zijn quotes..
    https://www.azquotes.com/author/23696-Ajahn_Brahm


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website