Vraagsteller: Richard

Moet ik voor het verlengen van mijn Non immigrant – OA visum een nieuwe ziektekostenverzekering afsluiten? Op de site van de immigratie dienst zie ik het niet bij benodigdheden maar in verschillende forums zie ik verschillende antwoorden.


Reactie RonnyLatYa

– Sinds 31 oktober 2019 dien je bij het aanvragen van een Non-immigrant O-A visum te bewijzen dat je een ziekteverzekering hebt. Dit is ook zo als je een verblijfsperiode bekomen met een O-A wil verlengen.

De eis was dat het minimum een dekking moest bieden van 40 000 Bath Out patiënt en 400 000 Baht in patiënt.

Bij het aanvragen van een visum kon men de keuze maken tussen Thai en Non-Thai verzekeringsmaatschappijen.

Bij verlenging van je verblijfsperiode kwam enkel een Thaise verzekering in aanmerking en diende het een maatschappij te zijn die op een lijst stond die goedgekeurd was door de Thaise overheid.

– Sinds 1 oktober 2021 werd het verzekerde bedrag bij het aanvragen van een O-A visum verhoogd naar 100 000 Dollar/3 miljoen Baht en de verzekering dient alle soorten van medische kosten te dekken, inbegrepen COVID-19. Het onderscheid tussen In en out patiënt vervalt hiermee.

– Vanaf 1 oktober 2022 zal die 100 000 Dollar/3 miljoen Baht verzekering ook gelden voor diegene die een verlenging vragen van een verblijfsperiode bekomen met een O-A.

– Sinds de invoering van de 100 000 Dollar/3 miljoen Baht verzekering zal men ook geen onderscheid meer maken tussen Thai en Non-Thai verzekeringen, zolang die maar aan de verzekeringseisen voldoen. Dit zowel voor aanvragen van het O-A visum als voor het verlengen van een verblijfsperiode bekomen met een O-A visum.

– Sinds de invoering van de 100 000 Dollar/3 miljoen Baht verzekering laat men ook de mogelijkheid open dat buitenlanders zichzelf verzekeren, maar dan dient er aan voorwaarden te worden voldaan zoals o.a. een bewijs leveren dat je geweigerd werd en dat je minstens over 3 miljoen Baht kan beschikken. Dat laatste staat dan los van het eventuele bankbewijs van 800 000 Baht dat je zou gebruiken om je verlenging te bekomen.

Je kan het hier in deze folder nog allemaal eens nalezen die werd uitgegeven door de “Department of Health Service Support – Ministry of Public Health”

The_Amendment_to_Additional_Criteria_for_Purchasing_Health_Insurance_fo_Non-Immigrant_O-A_Visa.pdf (mfa.go.th)

 – Heb je zelf een visumvraag voor Ronny? Gebruik het contactformulier! –

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website