Vier vragen van ‘Gringo’ op 8 september

Vraag 1.: Kunt u op de ambassade checken of een aanvrager al eerder een inreisvisum in Nederland, maar ook in andere Schengenlanden geweigerd is, m.a.w., bestaat er Europese samenwerking in dit verband?

Antwoord : Sinds 1995 vindt er binnen het Schengengebied, bestaande uit een aantal Europese landen, geen controle meer plaats aan de binnengrenzen. Deze landen geven een “gemeenschappelijk” visum af: het Schengenvisum. De Schengenlanden hebben afspraken gemaakt over gemeenschappelijke voorwaarden voor binnenkomst en gebruiken een eenduidig visumaanvraagformulier.Op dit moment vormen 25 landen een gezamenlijk gebied. Gedetailleerde informatie hierover staat op: www.minbuza.nl/Visa

Zodra een paspoort wordt aangeleverd voor het indienen van een visumaanvraag, kan aan de hand van een stempel worden vastgesteld of aan die paspoorthouder in het verleden geen Schengenvisum is verleend.

Artikel 20 van de Visumcode schrijft voor dat een stempel wordt aangebracht op de eerste beschikbare pagina in het paspoort. De Schengenlanden gebruiken allen hetzelfde stempel en vullen daarna hun land code in. Bij het indienen van een visumaanvraag wordt dus een stempel op de 1e blanco pagina van het paspoort gezet. In het geval een visum wordt verleend, wordt een visumsticker over dit stempel geplakt.

Na registratie van de visumaanvraag in het software programma  NVIS wordt digitaal een bericht verstuurd naar de Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV) om te zoeken of de personalia van de aanvrager daar al zijn vastgelegd. De BVV is een centraal vreemdelingenregister, waarop alle overheidsinstanties die deel uitmaken van de vreemdelingenketen zijn aangesloten (o.a. IND, DT&V, KMAR, COA, Raad van State, Vreemdelingenkamers). De BVV heeft als voornaamste doelstelling om binnen de vreemdelingenketen tot een unieke identificatie van de vreemdeling te komen. Hiermee moet worden voorkomen dat bv. Een vreemdeling die is uitgezet door de Koninklijke Marechaussee zonder enig probleem bij een ambassade een visumaanvraag kan indienen zonder dat het verleden van de persoon in de Nederlandse vreemdelingenketen wordt opgemerkt.

Na maximaal een uur is er een antwoord van de BVV. Dit antwoord is zichtbaar voor de uitgezonden beslismedewerker die de beoordeling van de visumaanvraag gaat verrichten. Als een visumaanvrager gesignaleerd staat, kan de ambassademedewerker geen verdere details hierover zien. Er komt alleen een korte melding en de aanvraag wordt daarna door de ambassade voorgelegd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken of de IND die vervolgens een beslissing neemt. De ambassade kan dus niet ‘kijken’ in de BVV.

Als de vreemdeling niet bekend is in de BVV, wordt deze als nieuw persoon geregistreerd en krijgt een zogenaamd vreemdelingennummer (V-nummer). Dit gebeurt automatisch.

Als de vreemdeling wel bekend is in het systeem, dan verschijnt een pasfoto en gegevens van de kandidaat op het beeldscherm. Dit kunnen ook meerdere personen zijn. De personalia worden vergeleken met die van de visumaanvrager. Mocht de kandidaat overeenkomen dan is er sprake van een ‘match’. Het proces van ‘matching’ zorgt ervoor dat de databank zuiver blijft.

Vraag 2.: Hoe kan de beslismedewerker bepalen of een aanvraag wel of niet bonafide is als referent en aanvrager vooraf hebben gerepeteerd wat ze op vragen gaan antwoorden.

Antwoord: Afhankelijk van het reisdoel zal gevraagd worden om bepaalde bewijsstukken te overleggen. Op basis van de overlegde documenten kan de beslismedewerker zich een oordeel vormen. Als referent en aanvraagster al meer dan een jaar een relatie hebben, kunnen ze dit echt onderbouwen d.m.v. telefoonrekeningen, foto’s, meerdere Thaise visa van de referent etc.

Een Schengenvisum geeft niet automatisch toegang tot het Schengengebied. De Immigratie autoriteiten in Thailand worden ondersteund door Immigratie Liaisons van een aantal Schengenlanden op de internationale luchthaven. Deze groep immigratie deskundigen ondersteunen de luchtvaartmaatschappijen en de Thaise immigratie beambten. Zo worden dagelijks passagiers de toegang ontzegd tot een bepaalde vlucht omdat het visum wat ze hebben gekregen niet wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor het was aangevraagd. Of reist een zogenaamde ‘look alike’ met het paspoort van een ander.

Ten slotte wordt door de nationale immigratie autoriteiten op de luchthavens in Schengen bepaald of de vreemdeling Schengen mag inreizen.

Vraag 3a: Wordt de garantstelling getoetst en het inkomen van de referent?

Antwoord: Op het formulier logiesverstrekking/garantstelling moet de referent zijn/haar handtekening zetten. De daartoe bevoegde ambtenaar legaliseert vervolgens de handtekening van de referent.

Mocht de uitgenodigde vreemdeling niet tijdig Nederland verlaten, dan is de referent verantwoordelijk voor de kosten die daaruit voortvloeien. Dat staat ook onderaan het formulier vermeld.

Bij een garantstelling moet de referent financiële gegevens overleggen. Mocht dit vragen oproepen of onduidelijkheden, kan om meer informatie worden gevraagd. De aanvraag kan ook voorgelegd worden en dan neemt de Visadienst contact op met een referent d.m.v. een vragenlijst en zal dan nader onderzoek verrichten. In een dergelijk geval beslist de Visadienst of een visum kan worden verleend.

Vraag 3b: Wordt er gecontroleerd of de referent vaker en dan met een zekere regelmaat als sponsor optreedt voor verschillende aanvraagsters?

Antwoord: Ja, de gegevens van elke referent worden ingevoerd in het softwaresysteem. Als een referent eerder is ingevoerd, komt er automatisch een melding, dat hij/zij al bekend is.

Vraag 4: Hebt u een verklaring voor het feit dat er 500 Thaise dames in erotische massagesalons kunnen werken nadat zij kennelijk op legale wijze in Nederland zijn gekomen?

Antwoord: De ambassade beschikt niet over de exacte gegevens van het aantal Thaise dames die met een geldig Schengen visum Nederland zijn in gereisd en zonder werkvergunning aan de slag zijn gegaan. Er worden controles uitgevoerd door de vreemdelingenpolitie in samenwerking met de IND. De 3-tal meldingen die de ambassade vorig jaar heeft ontvangen van de IND, betrof Thaise mensen die voor familiebezoek naar Nederland gingen en werkend werden aangetroffen. Niet alleen vrouwen maar ook mannen en niet alleen in massagesalons maar ook in Thaise restaurants.

Vraag van Kees op 8 september

Vraag: Waarom is het bureau tussen de Ambassade en de aanvrager nodig?

Antwoord: De visum afsprakenkalender was sinds 2008 al uitbesteed aan een zogenaamde ‘web hosting bedrijf’. Deze kalender vervuilde echter door nepafspraken en in het hoogseizoen werden zelfs tijdslots doorverkocht aan Thaise reisbureaus via allerlei bemiddelaars.

Een aantal Schengenlanden zoals Frankrijk, Denemarken, Zweden, Noorwegen hebben het gehele inname proces van Schengenvisa uitbesteed. Spanje start dit jaar en Italië eind van het jaar. Ook Japan, het Verenigd Koninkrijk en India werken met externe dienstverleners. Ze richten zich alleen op het visum besliswerk. Het uitbesteden op het gebied van inname van visumaanvragen is een wereldwijde trend. De ambassades kunnen de tijd besteden aan de ‘core business’: het beslissen op visumaanvragen en de dienstverlener verzorgt de administratieve processen.

De Nederlandse ambassade houdt het gehele proces van inname tot en met dichtplakken van de enveloppen met paspoorten in eigen beheer. We hebben gekeken hoeveel efficiency winst we kunnen behalen met het uitbesteden van een aantal administratieve taken en die vervolgens uitbesteed. Ook heeft dit te maken met de wettelijke verplichting waaraan Schengen ambassades moeten voldoen sinds 5 april 2010 (invoering van de gezamenlijke ‘Visumcode’), te weten, maximale wachttijd van 14 kalenderdagen voor het verkrijgen van een afspraak om een aanvraag in te dienen (vooral in de maanden maart t/m mei een uitdaging in Bangkok). Daarnaast zijn Schengen ambassades gebonden aan een wettelijke termijn van 15 kalenderdagen om op een visumaanvraag te beslissen.

VFS verzorgt het afsprakensysteem, het verstrekken van Schengeninformatie via een call center/website en het aangetekend versturen en ‘tracken’ van de enveloppen met paspoorten via Thailand Post. VFS zorgt dat alle visumaanvragers een e-mail ontvangen met de boodschap dat de aanvraag is afgerond. De mensen die het paspoort thuisgestuurd willen krijgen, ontvangen een link van Thailand Post met hun barcode zodat ze kunnen zien waar de enveloppe uithangt. Het call center is bovendien op werkdagen van 8 tot 15 uur bereikbaar en men spreekt Thais en Engels. De visumaanvrager kan zelf alle informatie vergaren zodat men de visum aanvraag goed voorbereid. Wat wij merken is dat het merendeel van de alle aanvragen compleet wordt ingeleverd in tegenstelling tot voorheen. We waren veel meer tijd kwijt met bellen en mailen om de benodigde documenten op te vragen. De administratieve werkzaamheden zijn dus verminderd. Voorheen kwam een 30-tal telefoontjes per dag binnen en ca. 55 e-mails. Op dit moment ontvangen we 3 telefoontjes per dag en 5 e-mails. Ook hoeft er geen administratie te worden bijgehouden van de koerierskosten voor het verzenden van paspoorten per EMS. Geen ambassadechauffeur meer naar het EMS kantoor en dagelijks tientallen bonnen invullen. Geen vervuilde afsprakenkalender. De ambassade verstrekt binnen 1 of 2 dagen zakenvisa en binnen 3 tot 5 dagen een toeristenvisum.

Opmerkingen Cor van Kampen

‘Je moet mijn verhaal natuurlijk niet plaatsen maar diezelfde mevrouw heeft een paar jaar geleden gezegd dat een bewijs van in leven zijn dat niet afgegeven wordt voor een Thai”.

Reactie mevrouw Verkerk: Een bewijs van in leven zijn wordt niet gevraagd bij het indienen van een visumaanvraag. Hoewel ik niet aan de consulaire balie zit waar deze vragen binnenkomen en deze reactie niet gerelateerd is aan visumzaken, kan ik hier wel een duidelijk antwoord op geven.

Een bewijs van in leven zijn voor een Thais staatsburger kan niet door een Nederlandse ambassade worden afgegeven. Consulaire verklaringen kunnen alleen voor Nederlandse staatsburgers worden verstrekt. In Thailand kan een inwoner van Thailand bij de ampur terecht voor een bewijs van in leven zijn. Duitse paspoorthouders moeten bij de Duitse ambassade aankloppen en Britten bij de Britse Ambassade enz.

Vervolgens beweert Dhr. Van Kampen dat ik ‘na het weigeren van een bewijs van leven ondertekening in een dikke Mercedes met chauffeur naar buiten werd gereden. Misschien voor het kopen van een broodje’.

Ik kan Dhr. Van Kampen verzekeren dat ik 1x, in de afgelopen 3 jaar dat ik hier werk, in de dienstauto van de ambassadeur heb gezeten, een Mercedes inderdaad. (Geen ‘dikke’. Het is een E240). Dat was zeer recent, in juni 2011, toen Dhr. Boer me een lift aanbood terug naar de ambassade want ik was lopend naar een afspraak gegaan in de buurt van Chidlom. Mijn baan is voornamelijk op kantoor en tijdens de pauze loop ik naar de overkant voor een broodje of smeer een boterham met pindakaas. Als ik vergeet iets te halen, heb ik 4 fantastische en zorgzame Thaise collega’s die zorgen dat er eten komt. Ik rijd zelf een Honda CRV die ik in Thailand inclusief belasting heb gekocht want ik woon ca. 20 km buiten Bangkok. Een geweldig auto en het autorijden in Thailand is een verademing vergeleken bij mijn vorige post, Caïro. Daar maken ze van een 3-baansweg een 10-baans en mag je elke dag blij zijn als je levend uit kunt stappen. Ik nodig dhr. Van Kampen graag uit als hij eens in de buurt is om samen met mij een broodje te halen aan de overkant.


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

13 reacties op “Antwoorden Jeannette Verkerk (ambassade) op openstaande visumvragen”

 1. Prettig, dat mevrouw Verkerk de moeite heeft genomen om vragen van lezers te beantwoorden. Het schept in ieder geval duidelijkheid.

  • guyido zegt op

   ja alles goed en wel , mijn partner kreeg een visum voor NL in december jl.
   door omstandigheden hier konden we niet naar NL vliegen dus visum gecanceled door de ambassade.
   dus de gegevens zijn daar aanwezig begrijp ik.

   hoe gaat dit nu met nood situaties ?
   stel mijn ouders of andere directe familie zijn in een kritieke situatie beland .

   ik kan direct vliegen , maar hoe zit dat dan met je partner ?
   die kan alles gewoon vergeten , en nooit aanwezig zijn, bv bij een begrafenis.
   heeft iemand hier wel eens mee te maken gehad ?
   ben zeer benieuwd op enige reactie ook van de ambassade !

 2. Thailandganger zegt op

  Nou ben ik referent geweest voor mijn vrouw die inmiddels Nederlandse is, maar toen ik de borgstelling tekende heeft niemand gevraagd naar aanvullende bewijzen waaruit zou blijken dat ik de garantstelling wel kon voldoen. Buiten mijn inkomensgegevens heb ik nooit enigerlei andere informatie verstrekt. Ik vraag me af (in het ergste geval) als het helemaal verkeerd was gelopen hoe ik die 5 jaar x 5000 euro plus eventueel verkregen bijstandsuitkeringen had moeten ophoesten. Dus hoe controleren ze dit dan?

  • @ Thailandganger, hoe lang is dat geleden? De regels zijn inmiddels aangescherpt.

   • Thailandganger zegt op

    Al wat langer geleden, maar nu ken ik natuurlijk ook mensen die referent zijn sinds een jaar of twee en ook die hebben geen enkel bewijs moeten overleggen waaruit bleek dat ze die eventuele schuld kunnen dragen. Het enige dat ze nog steeds moeten overleggen (en dat staat ook in de regels bij de aanvraag) is bewijs van inkomen en die moet voldoen aan die norm van 120% van het minimum inkomen. Dus waar doel je op, welke aanscherping?, want ook ik moest alleen voldoen aan de eis van 120%.

    Het is trouwens wat moeilijker allemaal als je eigen baas bent want dan moet je wel via accountants verklaringen met de billen bloot. Maar als je een vast arbeidscontract hebt loop je er nog steeds fluitend doorheen.

    Maar goed ik ben benieuwd welke regels dus zijn aangescherpt. Het enig verschil dat ik met toen zie is dat het bedrag van 4300 euro naar 5000 euro per jaar is verhoogd. Voor de rest zie ik geen verschillen in de aanvraag. Neemt niet weg dat ik iets over het hoofd zie, dus ik hoor/lees het graag.

 3. Pujai zegt op

  Mevrouw Verkerk, ZEER bedankt voor de moeite en de tijd die u hebt besteed aan het beantwoorden van deze vragen en Hans Bos bedankt voor de post!
  Thailandblog.nl op zijn best!

 4. Chang Noi zegt op

  Mevrouw Verkerk ook zeer bedankt voor de moeite om te antwoorden op vragen, hoewel de antwoorden een beetje langdradig waren en m.i. niet helemaal to thé point.

  Persoonlijk vindt ik de VFS een kostbare omweg (ik mag aannemen dat de kosten van de VFS niet zelf-bedruipend zijn)

  Overigens vindt ik dat u zich hier helemaal niet behoeft te verontschuldigen en uitleg behoeft te geven over uw privé-leven.

  Chang Noi

 5. Marcus zegt op

  Goede neutrale informatie met veel bruikbare informatie.

 6. John D. Kruse zegt op

  Hallo beste mensen en mevrouw Verkerk.

  Dit was een van de antwoorden: “Op het formulier logiesverstrekking/garantstelling moet de referent zijn/haar handtekening zetten.”

  Dan grijp ik even terug op het zogenaamde feit dat alle Eu ambassades dezelfde procedures volgen bij de Schengenaanvragen. Als ik dit aanwoord lees dan denk ik zeker te weten dat dat niet zo is.
  Ik refereer dan aan de twee mislukte visumaanvragen voor mijn Thaise partner om met mij mee te kunnen gaan naar Spanje voor twee of drie maanden. De eerste keer heb een honderd Euro kostende officiele uitnodigingsbrief in naam van de koning van Espanja aangeleverd. Daarvoor moet je ook met de billen bloot!
  Volgens mij hebben ze daar bij de Spaanse ambassade hun bibs mee afgeveegd. En nu de tweede keer heb ik die niet mee kunnen nemen omdat ik in Thailand ben. Maar een formulier “logieverstrekking/garantstelling” hebben ze me niet aangeboden om vervolgens in te vullen.
  Ik ben van mening dat de regels die gehanteerd worden niet zo doorzichtig zijn als ze worden voorgehouden. Ik stop er dan ook mee en zal z.s.m. proberen mijn banden met Spanje af te snijden. Of Kob mijn partner, mijn kinderen in Holland nog eens zal zien moeten we maar afwachten. Eigenlijk is het handiger dat zij eens naar Thailand komen voor een maand. Is voorlopig nog zonder problemen en voor niets, behalve de reis. Maar natuurlijk niet alle tegelijk!
  John D. Kruse-Pakchong-Thailand

 7. jan splinter zegt op

  Kan alleen zeggen ,dat ik een paar keer met de ambassade gemaild heb.En dat ik altijd zeer correct en goed ben behandeld .Altijd nette en duidelijke mail terug gehad top

 8. AJM Donders zegt op

  Hartelijk dank aan Mevr. Jeanette Verkerk die een sussesvolle poging heeft gedaan om de vragen die op dit forum gesteld zijn te beantwoorden in een duidelijke en gedetaileerde uiteenzetting waardoor de Schengenvisaprocedure via de Nederlandse Ambasade voor mij zeer veel aan duidelijkheid heeft gewonnen.
  Dat ze zelfs ingaat op de mi belachelijke aantijging als “het halen van broodjes in een dikke mercedes” , een opmerking die meer zegt over de kinnesinne van de vragensteller, siert haar openheid maar was inderdaad niet nodig en is waarschijnlijk zelfs tevergeefs; ik denk niet dat de vooringenomenheid van de persoon die zulke een aantijging heeft gemaakt er door zal worden weggenomen.
  A.J.M. Donders

 9. Kees zegt op

  Alle antwoorden laten aan duidelijkheid niets te wensen over.

  Bedankt voor alle uitleg.

  C.A.N. Prins

 10. jo v.d.Zande zegt op

  Ik wil hiermee myn duit in het zakje doen
  mvr. Verkerk allereerst U hebt voor my een dikke 10 verdient !
  aangezien ik moet zeggen dat er voor my geen vragen zyn, omtrent visas by de Ned.
  ambassade,
  ben nu Canadees.
  wat verwachten de Hollanders nog altyd zoveel ?
  kort gezegd by de Canadese autoriteiten had dit onderwerp geen enkele kans gemaakt
  omtrent uitleg en excuses zoals U fyn hebt uitgelegd.

  zyn de boys nu tevreden ?
  denk van niet.

  Jo.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website