Op de Universiteit van Tilburg is een projectgroep bezig met een langdurig onderzoek naar heimwee en spijt van Nederlanders in den vreemde.

Ik heb aan dit onderzoek meegewerkt door in een tijdsbestek van pakweg een half jaar drie keer een vragenlijst in te vullen. Ik kreeg nu een tussenrapport met een kleine greep uit de bevindingen, waarvan ik een ingekorte versie heb gemaakt.

De deelnemers

Het totale aantal deelnemers aan het onderzoek wordt niet vermeld: de Nederlanders uit het onderzoek wonen in meer dan 90 landen, waarvan de meesten in Frankrijk (8,6%) gevolgd door Spanje (7,4%), Thailand (7,3%), de VS (6,5%) en Canada (6,1%).
De gemiddelde leeftijd lag met 56 jaar vrij hoog. Een overgrote meerderheid (66,2%) is gehuwd of samenwonend en de gemiddelde duur van de huidige relatie is 22 jaar. Maar liefst 73,4% heeft kinderen.
Qua woonomgeving is het redelijk evenredig verdeeld maar er wonen net iets meer respondenten in een landelijke woonomgeving dan stedelijk. Maar liefst 83% woont geheel of grotendeels te midden van de lokale bevolking

Spijt

Ten eerste was opmerkelijk dat er relatief weinig Nederlanders spijt hadden van hun verhuizing. Zo’n 60% bleek helemaal geen spijt te hebben en de anderen hadden verschillende gradaties van spijt. Er zijn dus niet echt veel Nederlanders in het buitenland die heel veel spijt hebben van hun beslissing om hun geluk buiten de grenzen van Nederland te zoeken.

Voor de volledigheid moet wel opgemerkt worden dat de resultaten toch met voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. Het grote probleem bij dit soort onderzoeken is altijd dat niet uitgesloten kan worden dat juist mensen voor wie het vertrek uit Nederland allemaal erg positief is uitgevallen eerder bereid waren om aan dit onderzoek mee te doen dan de mensen voor wie het allemaal minder rooskleurig is verlopen. En die laatste groep zal, tenminste gedeeltelijk, misschien na een tijd weer zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat maakt dat niet te stellig mag worden geconcludeerd dat het met de meeste Nederlandse expats goed gaat. Met velen gaat het heel goed, dat is wel duidelijk.

Uit dit onderzoek blijkt dat vrouwen meer spijt hebben dan mannen en dat spijt lichtelijk toeneemt naarmate men al langer weg is. Verder is het opmerkelijk dat Nederlanders die in Noord Amerika en ook wel Australië/Nieuw Zeeland wonen beduidend meer spijt hebben dan Nederlanders die in Azië zitten.

Heimwee

Er is een sterke samenhang tussen heimwee en spijt, bij vrouwen nog iets sterker dan bij mannen. Vrouwen missen met name familie en vrienden, Nederlandse boeken en andere gedrukte media en de Nederlandse mentaliteit. Er is maar een ding dat Nederlandse mannen meer missen dan de vrouwen: het Nederlandse voetbal.

Heimwee naar Nederland bleek niet seizoensgebonden. Op alle meetmomenten bleekheimwee naar Nederland even sterk te zijn en was het niet zo dat het versterkt werd in zomer of kerstperiode.

Tevredenheid

Ook blijkt uit het onderzoek dat Nederlanders buiten de grenzen meer tevreden zijn met hun leven vergeleken met hun landgenoten thuis. Ze scoren namelijk iets hoger als het gaat om “life satisfaction”. Dat geldt in sterkere mate voor de mannen dan de vrouwen. In Nederland scoren mannen en vrouwen even hoog als het gaat om “life satisfaction” (25,3) maar in het buitenland blijken de Nederlandse mannen nog positiever in het leven te staan dan de Nederlandse vrouwen. (27,7 versus 26,6).

De (fysieke) woonomgeving, klimaat en rust van het nieuwe woonland wordt door zowel mannen als vrouwen als heel belangrijk voor hun welbevinden beschouwd. Voor vrouwen is de manier van omgaan met anderen en veiligheid ook heel belangrijk. Spijt hebben beïnvloedt de mate van tevredenheid van je leven in negatieve zin. Omdat de woonomgeving heel belangrijk is, kan spijt hebben van de keuze van woonland grote gevolgen hebben op “life satisfaction”.

Beoordelen woonland

We hebben ook gekeken op welke aspecten Nederlanders in het buitenland hun nieuwe woonland als beter of slechter beoordelen dan hun land van herkomst. Daarbij werden de volgende dimensies onderscheiden:

 1. Omgaan met mensen
 2. Overheid
 3. Leefomgeving: klimaat en natuur
 4. Voorzieningen
 5. Gezondheid (zorg)
 6. Veiligheid
 7. Cultuur: w.o. religie, eten
 8. Vrijheid
 9. Mogelijkheden persoonlijke ontwikkelingen
 10. Economie

Vergelijking van het huidige woonland met Nederland laat zien dat Nederlanders in het buitenland hun nieuwe woonland wat betreft de (fysieke) woonomgeving, klimaat en rust beter vinden dan Nederland. Nederland wordt hoger gewaardeerd dan hun huidige woonland als het gaat om de overheid en sociale voorzieningen. Voor het overige zijn er geen systematische grote verschillen gevonden.

Afstudeeronderzoeken

Intussen hebben ook drie studenten aan de hand van jullie antwoorden een afstudeeronderzoek afgerond. Hieronder heel beknopt wat de uitkomsten van hun onderzoeken waren.

1. Nostalgie als therapie
Omdat heimwee een aandoening is die gepaard kan gaan met ernstige en langdurige klachten die het functioneren in het dagelijks leven kunnen belemmeren, is gekeken of mensen met heimwee zichzelf beter kunnen laten voelen door nostalgische herinneringen op te halen. Kan het ophalen van herinneringen aan vroeger in Nederland mensen helpen? Uit het onderzoek bleek dat heimwee een trigger kan zijn voor nostalgie en dat heimwee inderdaad gepaard gaat met meer nostalgie. Het werd echter niet duidelijk hoe de richting van de samenhang tussen heimwee en nostalgie precies is. Wij konden niet aantonen dat het induceren van nostalgie een gunstig effect had op heimwee.

2. Spijt en cultuurbehoud
Heeft het behouden van eigen cultuur en/of aannemen van de nieuwe cultuur invloed op hoeveel spijt iemand heeft? Ten eerste bleek uit het onderzoek dat de meeste Nederlanders in het buitenland het belangrijk vinden om de cultuur van hun nieuwewoonland in meer of mindere mate aan te nemen. De meesten hielden zich niet zo bezig met in hoeverre ze de Nederlandse cultuur zouden behouden. Vooraf werd verwacht dat mensen die zowel hun eigen cultuur zouden behouden én de nieuwe cultuur zouden aannemen (integreren) het minste last zouden hebben van spijt. Dit blijkt niet het geval. De mensen die de nieuwe cultuur aannemen en hun eigen cultuur loslaten (assimilatie) bleken het minst last van spijt te hebben.

3. Spijt, controle en doelen
Wellicht niet verrassend, maar uit het onderzoek bleek ook dat als Nederlanders het gevoel hadden dat ze hun gestelde doelen zouden halen, ze minder spijt hadden van de verhuizing. Vrouwen waren vooral naar het buitenland vertrokken op zoek naar betere leefomstandigheden en avontuur. Voor mannen waren was dat ook belangrijke redenen, maar daarnaast was werk ook van groot belang. Ook werd uitgezocht of de mate waarin iemand het gevoel had controle te hebben over de uitkomst van hun toekomst invloed zou hebben op spijt. Hier was echter geen duidelijke samenhang gevonden.

Tot zover het onderzoek. Ik heb inmiddels contact met de projectgroep, omdat ik graag de resultaten van Thailand in het onderzoek wil kennen. Hoeveel Nederlanders, die in Thailand wonen, hebben meegedaan aan dit onderzoek en welke conclusies zijn daar uit te trekken? Ik kom op dit verhaal dan nog terug.

Woont u in Thailand en wilt u meedoen aan toekomstige onderzoeken, stuur dan een mailtje naar NederlandersinhetBuitenland@tilburguniversity.edu


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

32 reacties op “Weinig Nederlanders in het buitenland hebben spijt”

 1. Farang tingtong zegt op

  Wat ik mij altijd af vraag als ik weer over een dergelijk onderzoek lees, dat is wat heb je er aan?
  En wat ga je met de uitslag van zo een onderzoek doen?
  Of gaan ze dan nog meer onderzoeken, bijvoorbeeld wat voor invloed heeft de zon op de gemoedstoestand van de mens, nou dan kan ik hen daar alvast het antwoord op geven, van de zon word je vrolijk!
  Misschien zie ik het helemaal verkeerd hoor maar het lijkt mij allemaal zo nutteloos, waar studeer je dan op af?
  Nee ik heb het niet op onderzoeken als deze, anders dan medische onderzoeken daar zie ik het nut en belang wel van in, maar ik heb er geen onderzoek voor nodig om te begrijpen waarom en in ons geval de meeste expats geen spijt hebben om in Thailand te wonen.
  Als je nog in Nederland woont zoals in mijn geval, ik woon nog in Rotterdam dan hoef je maar om je heen te kijken en het is duidelijk waarom mensen emigreren naar landen zoals bv Thailand en hier geen spijt van hebben.
  En als je dat niet ziet dan ben je na de oorlog niet meer buiten geweest, hier is echt geen studie voor nodig, de mensen zijn het vooral zat in Nederland en natuurlijk zijn er ook nog andere redenen om te emigreren, zoals het klimaat, natuur, bevolking, cultuur etc.
  En ja ik weet het de veiligheid in Thailand gaat ook achter uit hoewel ik daar zelf nog weinig van heb gemerkt, maar als ik `s avonds in Bangkok loop dan heb ik niet het gevoel dat ik constant over mijn schouder achter om hoeft te kijken of men mij niet wil beroven, in Rotterdam heb ik dit wel.
  En zo kan ik nog wel een waslijst aan voorbeelden opnoemen waarom een Nederlander zich gelukkiger voelt in een land als Thailand, en geen spijt heeft van zijn keuze om te emigreren, en voor de onderzoekers zou ik zeggen kijk om je heen en je hebt het antwoord.
  ftt

  • Gringo zegt op

   Ik zal niet zeggen, dat alle (zogenaamde) wetenschappelijke onderzoeken nut hebben, althans niet direct aantoonbaar, maar elk onderzoek kan in de context van een ander onderzoek best van belang zijn.

   Het eerste wat mij in dit onderzoek aansprak, hoewel voor Thailandkenners niet direct verrassend, is het feit, dat Thailand in de top van landen staat, waar Nederlanders naar toe emigreren.

   Ik heb contact gezocht met de projectgroep om meer inzicht te krijgen in de antwoorden van de respondenten uit Thailand. Hoeveel mensen hebben er gereageerd en kunnen uit hun antwoorden conclusies worden getrokken?

   Mijn punt is, dat steeds meer Nederlanders naar Thailand emigreren, maar we weten niet hoeveel en we weten niet wat voor hun de drijfveer is geweest.
   Als de Universiteit van Tilburg een demografisch onderzoek zou kunnen en willen doen, krijgen we misschien meer inzicht in de Nederlandse gemeenschap in Thailand.

   Dat kan dan weer van belang zijn om Thailand in “Den Haag” erkend te krijgen en dat sommige regelingen voor het buitenland ook voor Thailand gaan gelden. Denk daarbij in de eerste plaats maar aan het feit, dat Nederlanders, die zich uitschrijven uit de zorgverzekering worden geknikkerd als zij naar een ander dan Europees land verhuizen. Thailand zou dezelfde status moeten krijgen, mensen moeten gewoon in de Nederlandse zorgverzekering kunnen blijven.

   Zo zijn er nog wel meer argumenten te bedenken waarom dit onderzoek van de Tilburgse Universiteit van belang kan zijn.

   • Farang tingtong zegt op

    @Gringo, zijn goeie argumenten en deze kunnen zeker van belang zijn helemaal mee eens!…maar is daar een onderzoek voor nodig, is het bij de Nederlandse regering dan niet bekend hoeveel landgenoten zich voor goed hebben gevestigd in Thailand?

    We hebben het wel over Nederland regeltjesland, waar alles over jan en alleman word bijgehouden en geregistreerd, want als ik het nieuws er op na sla heeft men het over de wet van privacy, die weer is over treden, of het nu om medische dossiers gaat, of over mobieltjes, of over sites op internet die worden afgetapt, men weet nog net niet welke kleur onderbroek je aan hebt, alles is bekend.

    Misschien drijf ik nu te veel door hoor, maar je maakt mij niet wijs dat er onderzoeken nodig zijn om er achter te komen hoeveel Nederlanders er in het buitenland wonen.
    En dik denk ook niet dat de het de Nederlandse politiek ene reet interesseert wat de drijfveer is als mensen immigreren, en als dat wel zo is dan kan ik ze uit de droom helpen de drijfveer is dat dit dankzij de politiek in Nederland en Europa het woon en leefklimaat dusdanig naar de kloten is geholpen dat men zijn heil ergens anders gaat zoeken.

    • Rob V. zegt op

     “Misschien drijf ik nu te veel door hoor, maar je maakt mij niet wijs dat er onderzoeken nodig zijn om er achter te komen hoeveel Nederlanders er in het buitenland wonen.”

     Nederland registeerd niets van mensen die vertrekken, als je langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft dien je jezelf uit te schrijven (of schrijft de gemeente je uit als ze er achter komen, een “administratieve correctie”). Maar waarheen, waarom, voor hoelang de verhuizing beoogt is etc. registreerd men niet. Dat heeft zijn nadelen: er zijn geen exacte cijfers te geven over hoeveel Nederlands bijvoorbeeld in Thailand verblijven, waarom (werk, liefde, de oude dag, tijdelijke studie, …) en hoelang men van plan is te blijven (enkele een jaartje, enkele jaartjes, permanent, alles daar tussen in).

     Bij het poortje naar binnen registreerd men wel weer van alles. Over immigratie zijn veel cijfers bekend (CBS, IND, …).

     Natuurlijk zouden er wel wat schattingen gemaakt kunnen worden als je bijvoorbeeld kijkt of er uitkeringen naar het buitenland gaan (AOW, pensioen, kinderbijslag, …), waar men de post ontvangt etc. maar dan heb je ook niet meer dan een heel globaal beeld. Iemand kan bijvoorbeeld in Thailand wonen maar de post via Nederland doen, inkomsten op een Nederlandse rekening laten storten etc.

     Ik vind wel aardig om te weten wie, waarom, hoelang naar elders vertrekt. Er wordt veel onzin verkondigt over migratie cijfers, deels slap geleuter, deels omdat sommige cijfers er simpelweg niet zijn en men zelf het plaatje maar bet de beste/slechtste bedoelingen gaat inkleuren… En indirect heeft het natuurlijk wel zijn nut zoals Gringo betoogt. Zo vergeet de Nederlandse politiek nogal eens het belang van expats en emigranten. Denk aan de heibel over het opheffen van dubbele nationaliteit (de VVD krabbelde weer snel terug toen expats en multinationals aan de bel trokken dat het schandalig is, veranderd het standpunt dat inleveren van meervoudige nationalteit alleen voor immigranten naar Nederland zou moeten gelden en niet voor mensen die tijdelijk of permanent zijn vertrokken uit Nederland). Of “de politiek” écht intresse heeft in burgers elders? Onder de streep lljken centjes (econimische belangen, handelsbelangen etc.) toch vaak doorslaggevend…

  • Soi zegt op

   Het gaat er niet om hoe iemand persoonlijk zijn leven ervaart in NL, en daarin redenen ziet om uit NL te vertrekken. In het algemeen is het zo dat ‘men’ de belastingdruk te hoog vindt, de verzorgingsstaat ziet worden afgebroken, en de overheidsbemoeienis beu. Van daaruit geredeneerd is er inderdaad geen enkel onderzoek nodig, tenzij het gaat om het meten van de hoeveelheid chagrijn in NL.
   Mensen kunnen besluiten NL te verlaten omdat men meer mogelijkheden ziet bij een zekere mate van inkomen. Mensen kunnen ook weg willen omdat zij meer persoonlijke mogelijkheden tot ontwikkeling zien.
   Daartussen liggen ontzettende hoeveelheden verschillen en variaties aan motieven.

   Hoe dan ook: omdat mensen zich willen vestigen in een ander land dan NL kan er geen onderzoek genoeg gedaan worden. Gringo zegt dat het onderzoek van de UvT gaat over spijt, heimwee, tevredenheid en woonland in 10 dimensies. Dat Gringo meegedaan heeft aan het onderzoek, en dat hij ons deelgenoot maakt van de voorlopige uitslagen is hem te prijzen. Dit soort onderzoeken leveren veel gegevens op waar we nu of later veel baat van kunnen hebben. Om maar wat simpels te noemen: als zou blijken dat ‘tevredenheid’ laag zou scoren bij mensen in den vreemde, zou menigeen nog eens zich achter de oren krabben bij de gedachte
   te willen vertrekken.

   Het is goed dat men nader vervolgonderzoek doet op al dit hoofd- en subitems. Hoe meer we weten hoe de werkelijkheid in elkaar zit, anders dan vanuit persoonlijk getinte en gekleurde observaties en meningen van hen die er al wonen (gepensioneerden en andere farang), hoe gemakkelijk het wordt een goed besluit te nemen. Hoe beter de voorbereiding kan zijn. En hoe beter ingespeeld op de omstandigheden waarmee men te krijgen maakt. Meten is weten. En hoe meer je weet, hoe beter je kunt anticiperen. Ook dat is een weet!

 2. jan geluk zegt op

  Waarom voelen zo veel Nederlanders zich gelukkiger in Thailand dan in Nederland?
  Ten eerste het weer is er gemiddeld goed te noemen in Thailand.Hier geen belasting op wegen en hoge belasting op auto,s
  Hier geen vrouwen die hoofdpijn hebben als je ze wil beminnen in de nacht.
  Hier geen hoge huren.
  Hier geen hoge energie rekeningen.
  Hier geen amtenaren die de hele dag zitten te denken hoe kan ik de mensen financieel nog een poot meer uit rukken.Hier geen jeugd bendes die ouderen op straat bespuwen en beroven.
  Hier geen dure kosten in de supermarkten.
  Hier via je vrouw vrijheid van zaken doen.
  Hier mag je door rijden zonder helm kost wel 200 bath in Udonthani
  Hier gezellige protestdemonstratie die het straatbeeld vullen ha ha .
  Hier geen echte armoede iedereen heeft te eten zelfs de zwervers krijgen bij sommige restaurants gratis eten.
  Hier niet allerlei wetjes en regels bij de gemeentes waar je in NL altijd veel leges geld voor moet betalen.Hier geen hondenbelasting.
  Hier kan je heerlijk met 80 km per uur als een overjarige nozem rondscheuren op een snelle scooter.
  Hier heb je nog vrije ondernemings mogelijkheden.
  Een biertje 600 cl is hier net zo duur als in de super in NL,maar een varkenshaasje kost minder dan de helft in NL.
  Reinigings rechten 20 bath per maand ,komen ze je huisvuil 12x per maand ophalen!
  De klagers hier zijn meestal de kroegenlopers en Nederlanders die de grote bink willen uithangen bij de bar grieten.
  In NL een huurhuis en hier moeten ze een huis voor een vrouw kopen die ze amper hebben leren kennen .dat maakt indruk denken ze dan.
  Zo zijn er nog honderden voor delen op te noemen.
  En Heimwhee is voor watjes zeiden wij zeelui vroeger al.
  Uit vele reacties blijkt eens temeer dat de beste stuurlui aan wal staan (wonende in NL).

  Dan de nadelen
  Uitkijken dat je niet gefopt wordt door je geliefde( kan op allerlei manieren uitgelegd worden)
  Zorgkosten zijn wat hoog maar te betalen.

  Je niet met de binnenlandse politiek bemoeien is een must,maar je mag wel een mening voor je zelf hebben,
  Verders is het geniet van het leven,want soms duurt het maar even.En roddel gerust over mij .dan weet ik dat je een Fan van me bent.
  Jan Geluk

  • Sir Charles zegt op

   Je spreekt wel heel denigrerend over vrouwen, Nederlandse vrouwen simuleren en voor Thaise vrouwen moet je uitkijken.
   Zou het niet zo kunnen zijn dat de Nederlandse vrouwen simuleerden dat ze hoofdpijn hadden en Thaise vrouwen fakend letterlijk en figuurlijk alles over zich heen laten gaan?
   Daar kunnen verscheidene redenen ten grondslag aan liggen. Ongewassen, geen frisse adem en die bierbuik met de afstandsbediening binnen handbereik languit liggend op de 3-zitsbank kortom niet meer de man waar ze aanvankelijk zo verliefd op waren?

   Of wellicht dikwijls in het verleden een blauwtje opgelopen wat al begon op de middelbare school als tiener en nu daar een soort van trauma aan overgehouden is, een trauma zo sterk dat zelfreflectie in de loop der jaren is gaan ontbreken en zelfs zo sterk dat roddels prettig zijn geworden in de veronderstelling er fans aan overgehouden te hebben.

   Inderdaad kijk maar uit dat je niet gefopt wordt, het zijn je eigen woorden…

   • jan geluk zegt op

    Moderator: niet chatten svp.

  • Adje zegt op

   Jan, met het geld wat een Nederlander verdient in Nederland en kan uitgeven in Thailand zal het zich inderdaad gelukkiger voelen. Dat zou ook voor een Thai gelden. Dan is ook voor hen ineens ook alles goedkoop.Geen ambtenaren die denken hoe ze mensen financieel een poot kunnen uitrukken? Ik wist niet dat er geen corruptie meer is in Thailand. Natuurlijk heeft het heel veel voordelen om in Thailand te wonen. Maar er zijn ook heel veel nadelen. Als voor je gevoel er meer voordelen zijn dan nadelen dan zal je je inderdaad gelukkiger voelen. Voor zolang het duurt natuurlijk.

 3. Bruno zegt op

  Tja, het gaat niet alleen op voor Nederlanders hoor, dat zij weinig tot geen spijt hebben om Nederland te verlaten. De belgen die ik ken en die belgie verlaten – en dat aantal gaat gestaag omhoog, iedere maand verneem ik wel van iemand dat hij/zij hier weg wil – trekken echt wel heel graag de deur achter zich hier dicht.

  De redenen? Of ze nu al geemigreerd zijn of nog niet, alle mensen die ik ken gaven me zonder uitzondering volgende redenen. De bestemmingslanden zijn oa Zwitserland, Chili, Frankrijk, Griekenland, Thailand, en de VS.
  – belastingdruk.
  – bureaucratie.
  – geen rechtszekerheid.
  – politiek.
  – klimaat.
  – gebrek aan respect in de maatschappij.

  Misschien zijn enkele van deze factoren ook aanwezig in de bestemmingslanden, dat kan ik niet uit eerste hand bevestigen … Maar het is echter wel frappant dat iedereen redenen aanhaalt die wijzen op een gebrek aan vertrouwen in onze instellingen.

  Dus als de heren politici nog willen dat mensen hier blijven bijdragen aan onze economie, dan zal er toch wel een en ander moeten veranderen … Anders zie ik niet direct wie er binnen x aantal jaren nog onze pensioenen gaat betalen … Of het zouden immigranten moeten zijn die nu hier ook wel aanvoelen dat ze niet welkom zijn …

 4. chris zegt op

  Wat nu wel interessant zou zijn is een onderzoek of de Thai die naar Nederland zijn geemigreerd al dan niet spijt hebben van hun keuze. Of moeten die ook gewoon in Thailand om zich heen kijken om de redenen te zien waarom zij van die keuze geen spijt hebben: geen sociale zekerheid, lage salarissen, grote kloof tussen arm en rijk, de hoge mate van corruptie, rechteloosheid, hoge mate van criminaliteit, aantal verkeersdoden….en niet te vergeten: meer regen……(er valt in Thailand gemiddeld meer regen dan in Nederland: das nou een onderzoek waar je wat aan hebt…wink)

  • janbeute zegt op

   Beste Chris .
   Van de kennisen uit het verleden en heden , van Thais die naar Nederland maar ook naar andere landen
   zijn gaan wonen .
   Wil bijna iedereen weer terug naar Thailand .
   Vraag mij niet waarom .
   Maar ik denk , dat ze eerst denken dat als ze eenmaal in bv Nederland komen wonen alles veel beter is .
   Maar daarna slaat zeker de levenswijze , hunner cultuur weer toe .
   Daar waar ik woon in Thailand , zijn er vele die jaren in het buitenland hebben gewoont en gewerkt .
   Zelfs hoger opgeleide Thai met een Farang spouse .
   Ze leven nu allen weer hier .
   Nederlanders , Grootbritanie , Duitsland , Zwitserland , Zweden , Frankrijk , USA , Canada en Australie .
   Jaren daar gewoont en gewerkt te hebben en na pensionering of er net voor .
   Met de Farang ega terug naar Thailand .
   En ik woon in een klein gehucht niet ver van Chiangmai .

   Jan Beute .

 5. Jan zegt op

  Ik lees een hoop onvrede over Nederland maar in feite is de situatie hier nog steeds erg goed te pruimen ook al worden voorzieningen waar onze bevolking lang voor heeft gestreden flink afgebroken. Dat er grote groepen mensen zijn die uit Nederland willen vertrekken of al vertrokken zijn is duidelijk.

  Ik heb zelf (praat even over enige decennia terug) familie in Canada en Australië die o zo graag weer even in Nederland wilden zijn maar er geen geld voor hadden… Daar was het harder werken dan in Nederland en desondanks was er geen geld genoeg om wat bijzonders te doen zoals familiebezoek in Nederland….

  Ik heb toch redelijk vaak Nederlanders in den vreemde meegemaakt (in Thailand en Indonesie) die eigenlijk wel spijt hebben dat ze hun schepen hebben verbrand. Ze zijn om diverse redenen (vooral financieel) niet in staat terug te komen. Dat er mensen zijn die nooit meer terug willen komen is een feit… maar als ze diep in hun hart kijken dan is de realiteit toch vaak anders dan zoals ze voordoen. Wie wil nu een “loser” zijn…

  Ik ga graag tegen de winter weg uit Nederland (alleen vanwege de koude en om tegelijkertijd vacantie te vieren) maar ben altijd weer blij dat het lente in Nederland gaat worden: dan wil ik ook terug. Want Nederland is echt nog steeds een paradijs vergeleken met wat ik in de tropen meemaak. Heerlijk de vrijheid om weg te gaan en weer terug te komen.

  Het is afzien in de tropen (dat is altijd al zo geweest) en wie wil er nu (als ik even aan Thailand denk) in een land wonen waar een “apenregering” de dienst uitmaakt…… Niet dat ik blij ben met de Regering hier (in tegendeel) maar het is hier ontegenzeglijk beter (geregeld) dan in de tropenlanden.

  Mijn conclusie is dat Nederland het paradijs maar de warmte ontbreekt meest…

 6. Robert48 zegt op

  Nou hoop ik voor Jan dat er straks een plekje in een Hollands bejaardenhuis is want die zijn ze allemaal aan het sluiten en worden studenten huizen.
  Je kan alleen terecht in een verpleegkliniek maar dan moet je wel dement zijn als een deur en dan nog geselecteerd.
  Ze zijn de verzorgingsstaat aan het afbreken die wij hebben opgebouwd en als je straks bij je kind in woont of zus of broer wordt je 300euro gekort op je AOW dank zij mevr.Klijnsma PvdA die er mee bezig is.
  Dus ze hebben 2 vliegen in een klap en bejaardenhuizen dicht en korten op de AOW bij inwoning,dus zo lekker is het niet meer in Holland dunk mij.

  • Jan zegt op

   Zie het als een uitzondering op de regel dat het in NL beter wonen is dan in Thailand.

   Verschil van mening houd je toch altijd.

   Thailand is van oudsher geen land dat sterk wordt bestuurd. Corruptie viert hoogtij. Maar als je er geen last van hebt dan gaat dat aan je voorbij. Totdat er wat gebeurt en dan mag je “moven”. Je wordt geduld in Thailand en wel tot nader orde…

   Over oudere mensen: je doet alsof ieder ouder mens graag in een bejaardentehuis wenst te wonen…. Dat is toch ook echt een uitzondering op de regel…
   Maar als het een verpleegtehuis wordt dan is alles anders. Dat wensen we ook niemand toe. Het verzorgen van een dement persoon is niet voor iedereen weggelegd. Maar het is in ieder geval geen vrije keuze om dement te zijn.

   In Thailand woont de oma en/of de opa vaak bij hun kinderen in en ik kan je op een briefje geven dat dat in Nederland over het algemeen niet erg op prijs wordt gesteld. Het is wel handig in die zin de de grootouders gemakkelijk op de kleintjes kunnen passen.
   Dat oma en opa in Thailand bij de kjnderen wonen is daar heel normaal maar in Nederland vinden we het een vorm van armoede.

   En over geld en het korten op een uitkering raken we maar niet uitgesproken. Vaak is het terecht dat wordt gekort en soms is het schrijnend maar veel mensen hebben daar een oplossing voor gevonden. Hier laat ik het even bij.

 7. Johannes zegt op

  Vorige week ontving ik van de S V B de ergste onaangename verrassing van mijn leven……
  N B twee weken na mijn eerste A O W betaling.
  Ik ben nu net 3maanden geleden 65 geworden.

  De eerste 5 woorden : U bent verhuisd naar Thailand ………

  En dan ‘n hele hoop gefantaseerde lariekoek !!
  Je vraagt je af waar men aan ‘t zoeken is om , kost wat ‘t kost , zoveel mogelijk van de pensionado’s af te trekken !! Waar ze toch hun hele leven voor gewerkt hebben.
  Want nu moet de man in “ruste”toch weer in de strijd om zijn rechten te verdedigen.

  De ergste uitspraak : “Mijnheer U verblijft ieder jaar langer in Th dan in NL. !!
  U hebt GEEN economische belangen meer in NL.
  De 8mnd/4mnd regel was voor mij niet relevant meer.

  WAT MOET IK NOU IN GODSNAAM MET ZOVEEL ONZIN ??

  En dan komt ‘t :

  Omdat U in Th woont, bent U niet meer verzekerd voor de Nederlandse Zorgverzekeringswet !!

  Bij directe navraag op G B A van mijn gemeente of ik verhuisd was naar Th vielen de desbetr beamten zowat van hun stoel.

  Graag zou ik wat ervaringen en adviezen horen via dit blog. En……Wie is ‘n geschikte raadsman in deze.
  Die moet dan wel goed geschoeid met de S V B in de clinch kunnen gaan.

  Ik heb mijn hele leven hard gewerkt en ben echt van plan om nu mijn leven te leiden op mijn manier, en daar waar ik dat wil.
  En dan wil ik best 4 maanden per jaar bij mijn 3 kinderen en 3 kleinkinderen zijn.
  Dat is best leuk.

  • Jan zegt op

   Heel vervelend Johannes,

   Ik weet weinig van de regelingen omtrent AOW en pensioen maar krijg sinds november vorig jaar beide……..
   Regels zijn regels. Of wilt u dat er geen regels zijn…

   En als het klopt wat u als informatie krijgt dan is dat toch juist… Het gaat over de uitleg van regelingen en u kunt zich eens gaan daarin gaan verdiepen.

   U hoeft niet meer alle wetten van Nederland te kennen maar wel wordt van u verwacht dat u geacht wordt de wet te kúnnen kennen. Van u wordt dus gevraagd om actie als u denkt dat de wet verkeerd op uw persoon wordt toegepast.
   Maar u wilt kennelijk van “amateurs” weten hoe de vork in de steel zit. Ik adviseer u vanuit uw positie (Thailand) in contact te komen met een rechtswinkel.

 8. Sir Charles zegt op

  Wat me wel altijd weer opvalt is dat diegenen die zo op Nederland afgeven pás vertrokken zijn wanneer ze met pensioen zijn, een enkeling heeft de courage al veel eerder permanent te vertrekken.
  Vind het heel reëel en gun het ieder van harte hoor de oude dag door te willen doorbrengen in Thailand, een ander klimaat etc. doch begrijp niet dat diegenen zolang wachten te vertrekken en al die tijd in ‘kommer en kwel’ in Nederland willen blijven totdat ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, wees dan ook zo moedig je boeltje eerder op te pakken oftewel zo slecht heeft men het niet in Nederland met haar sociale zekerheden mag daaruit toch wel gewis geconcludeerd worden.

  Er gaan zelfs Thaise vrouwen permanent naar Nederland die hun land verlaten hebben om verder te leven in Nederland, hoewel hen aansprekend hebben ze het wél altijd naar hun zin terwijl ze toch het ‘paradijs’ achter zich hebben gelaten…Buitendat in zo’n rotland laat jij je geliefde toch niet leven dan verbrand je toch direct je Nederlandse schepen achter je om bij haar in het Thaise nirwana te gaan wonen.

  Realiseer me wel degelijk dat er geknaagd wordt aan de Nederlandse verzorgingsmaatschappij en dat het een en ander mis is maar al met al is het goed toeven in dat kikkerlandje daarom een half jaar af en aan, kortom genieten van het beste van 2 verschillende werelden, beide landen zijn mij lief, ben een tevreden mens.

  • Jan zegt op

   Goed gezegd.

   Afwisseling (door tijdelijk verblijf in de tropen) is zo mooi….Dan leer je ook Nederland te waarderen. Dat is pas luxe.

  • Farang tingtong zegt op

   @Sir Charles, u ziet met uw reactie wel een aantal zaken over het hoofd, en dat is dat niet iedereen in staat is om eerder te vertrekken, niet in financieel opzicht of i.v.m. andere verplichtingen.
   Voor de ene mens is het een eitje om te emigreren, voor een ander heeft zoveel haken en ogen, bijvoorbeeld kinderen en kleinkinderen die men achter moet laten.
   Als ik voor mijn zelf spreek de generatie waar ikzelf toebehoort en die nu afgeven over Nederland, is ook de generatie die weet hoe of het vroeger was in Nederland, en vele hebben vroeger ook nooit bij de gedachten stil gestaan om ooit Nederland te verlaten.
   Maar als ik over een paar jaartjes na een leven van hard werkende pensioengerechte leeftijd van 65 heb bereikt, dan wil ik samen met mijn vrouw van een onbezorgde oude dag kunnen genieten.
   Ik ben geboren en getogen in Rotterdam (zuid) waar het altijd heel goed toeven was, tot pakweg de laatste twintig jaar, nu is het meest criminele stadsgedeelte van Nederland, waar ik woon is elke dag wel een overval of beroving, elke maand wel een schietincident en ga zo maar door.
   Dat alles er zo als nu uit zou gaan zien dat had ik vroeger echt niet in gedachten, Nederland is mijn Nederland niet meer.

  • Rob V. zegt op

   “Wat me wel altijd weer opvalt is dat diegenen die zo op Nederland afgeven pás vertrokken zijn wanneer ze met pensioen zijn, een enkeling heeft de courage al veel eerder permanent te vertrekken.”

   Statistisch gezien migreren de meeste mensen zo rond 20 jarige leeftijd. Vuistregel naarbij is dat ruim de helft of zo’n 2/3de van de migranten later weer terug keert. De regel gaat op voor mensen buiten Nederland geboren die naar Nederland komen als ook mensen in Nederland geboren die vertrekken. Hoe, wat, waarom weten we niet in detail want bij het poortje “naar buiten” houden we als Nederland niets bij… Deels kun je verklaringen zoeken in jongeren die tijdelijk emigeren dus voor studie of werk (expas dus en geen échte emigranten terwijl Nederland je emigrant beschouwt als je langer dan 8 maandjes vertrekt). En helaas al helemaal niet hoe het zit met migratie naar Thailand, dat net als enige andere landen (Spanje etc.) bekend staat als populaire bestemming voor de oude dag onder hen de migreren.

   Zie:
   http://www.flipvandyke.nl/2013/02/loopt-nederland-leeg-record-emigratie/
   http://www.flipvandyke.nl/2012/08/hoe-oud-zijn-migranten-tevens-de-nieuwste-migratiecijfers/

   Ik zou zulk soort cijfers best wel eens in detail willen zien om het hoe, wat, waarom, omvang, duur, terugblik, etc. in kaart te brengen en proberen te begrijpen van migratie in al zijn aspecten: immigratie, emigratie, re-migratie etc.

   Is tot slot ook de vraag wie je als “emigrant” beschouwt. Als bijvoorbeeld elk land de Nederlandse definitie aan zou houden (verblijf van meer dan 8 maanden buiten NL = emigratie. Iemand die een jaartje in Duitsland gaat wonen & studeren is dus al emigrant). Vanuit Nederland gezien zou de Nederlander nooit emigrant zijn, en de Thai partner zou evenmin emigrant zijn vanuit Thailand gezien, terwijl Nederland mensen die langer dan 3 maanden in Nederland verblijven wél weer als immigrant ziet. De Thai partner is dan dus immigrant naar Nederlands inzicht maar geen emigrant vanuit Thailand gezien. De Nederlander zou dan wel weer immigrant zijn in Thailand maar vanuit Nederland gezien geen emigrant.. Zelfs al zou je international 1 lijn trekken en die gelijk trekken voor emigratie en immigratie (denk bijvoorbeeld aan “langer dan een half jaar vertrekken naar het buitenland is emigratie, langer dan een half jaar jaar blijven is immigratie”) zou zo’n stel dus nooit een immigrante/emigrant koppel zijn. Moeten zij zich beiden dan als “langgdurige vakantie gangers” beschouwen?

   • Sir Charles zegt op

    Statistisch gezien en in definities zal je ongetwijfeld gelijk hebben maar als we het op Thailand betrekken en daar gaat het op dit blog toch om dan is tevens onmiskenbaar dat wanneer men verliefd is geworden op een Thaise schone vele besmet zijn geraakt met het zogenaamde ‘Thailandvirus’.
    Dat virus waarin bijna alles wat ook maar enigszins te maken heeft met Nederland verguisd wordt daarentegen bijna alles wat betreffende Thailand geïdealiseerd wordt.

    Het mag ook duidelijk zijn dat het overgrote deel van de Thailandliefhebbers de 20 jaren ruim gepasseerd zijn, sterker nog al met Abraham kennis gemaakt hebben, behoor daar zelf ook onder.

    Realiseer me ook heel goed dat het niet zomaar makkelijk is het boeltje op te pakken door voortijdig te vertrekken, wil beslist niet moraliseren maar laten we niet zo mopperen en klagen, het kan vele malen slechter wanneer onze wieg ergens anders had gestaan.

   • Soi zegt op

    Beste Rob V, het gaat wat dit forum betreft om de gevoelens van spijt of tevredenheid of heimwee aangaande TH. Niet om wat de grote gemene deler aangaande emigratie uit NL uitmaakt. Dat maakt zoals te doen gebruikelijk bij jou de kwestie meteen weer stoffig en oninteressant. Het gaat om hoe ‘men’ zijn nieuwe woonland ervaart: Gringo noemt een groot aantal bespreekitems. Het zou mooi zijn als je vanuit jouw ‘haagse fauteuille’ laat horen hoe jij die items beziet, en als je dat niet kan, leun dan eens gewoon tegen de meningen en opvattingen van de pensionadaas aan. Niets mis mee!

   • Rob V. zegt op

    @Sir Charles:”Het mag ook duidelijk zijn dat het overgrote deel van de Thailandliefhebbers de 20 jaren ruim gepasseerd zijn, sterker nog al met Abraham kennis gemaakt hebben, behoor daar zelf ook onder.”

    Daar hebben we dus helaas geen exacte cijfers over. et wordt wel algemeen aangenomen maar hoe het nu precies zit kan ik nergens achterhalen. Ik kom niet verder dan een bericht van het CBS:

    “In 2009 was één op de vijf autochtone emigranten 50 jaar of ouder. De ruim 5 duizend oudere emigranten vertrokken vooral naar Zuid-Europese landen als Frankrijk en Spanje. Ook de emigranten naar Portugal en Thailand waren voor een groot deel 50-plus. Hierbij ging het echter om kleine aantallen. ” bron: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-3080-wm.htm

    En: “Net als in 2011 vertrokken per saldo circa 1,5 duizend autochtone personen naar België of Duitsland, en eveneens 1,5 duizend naar de traditionele emigratielanden . Hoewel het migratiesaldo met de zuidelijke landen van Europa vrijwel nihil is, vertrokken er net als in eerdere jaren naar verhouding veel pensioenmigranten naar deze landen. Ook Frankrijk en Thailand waren in trek bij deze groep.”
    Bron: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-007-pb.htm

    Is de vraag dus hoe is die verdeling van emigranten naar Thailand? Welke achtergrond hebben ze (autochtoon, Thai, overig)? Welke leeftijd? Welk migratie doel? Hoelang emigreren ze (wat is het migratie saldo voor autochtonen, Thai, overig)?

    Ik kan slechts twee tabellen vinden maar die bieden niet die duidelijkheid die ik zoek:
    Migratie; land van herkomst
    Immi- en emigratie naar geboorteland, leeftijd en geslacht

    @Soi: Haha, stoffig en oninteressant? Mits leesbaar gepresenteerd in bijvoorbeeld een paar grafiekjes of staafdiagrammen lijken mij de cijfers juist verhelderend en in staat om het een en ander in een beter perspectief te plaatsen. Als je weet hoeveel ouderen emigreren naar Thailand en hoe lang ze daar blijven kun je dat afzetten tegen de gevoelens van heimwee en tevredenheid. Hoeveel mensen (ouderen) krijgen spijt van hun emigratie en keren weer terug naar Nederland? Hoeveel Thai keren weer terug naar Thailand? Hoeveel Thai keren uiteindelijk toch weer terug naar Nederland na eerst te zijn re-migreerd naar Thailand?

    Komen de verklaringen die men in enquetes opgeeft overeen met wat de migratiecijfers suggereren? Is het onderzoek wel een juiste afspiegeling van de migranten? Als in de enquete bijvoorbeeld bijna alleen maar ouderen mee doen terwijl deze “slechts” een ruime meerderheid een ouderen betreft dan is dat een belangrijke nuance.

    Zelf ben ik ook van plan om met mijn Thaise naar daar te emigeren, maar dat duurt nog wel een tiental jaren en wie weet hoe de dingen er dan voor staan. Belangrijkste redenen zouden o.a. zijn het klimaat, lagere lasten (als je graag bij stalletjes etc. eet), vrijheid. Het is geen paradijs, dat is Nederland evenmin. Eigenlijk is Nederland ook een prachtig land, alleen wat te nat en de koud en soms met wat teveel regeltjes. Thailand is dan soms juist weer te warm en heeft te weinig regeltjes (of slechte naleving daarvan). Maar wie weet vertrekken we wel eerder of naar een derde land. We zouden ons denk ik in Spanje ook prima vermaken.

    • Sir Charles zegt op

     Heb geen exacte wetenschappen gestudeerd beste Rob doch ben uitgegaan van eigen waarnemingen opgedaan in de loop der jaren desalniettemin blijf ik dus bij de aanname dat de meerderheid van Thailandliefhebbers de 50 jaren gepasseerd zijn en met hen bedoel ik die regelmatig Thailand bezoeken/op vakantie dus niet de emigrant, de ene elk jaar 3 á 4 weken of voor mijn part om de 2 jaren, de ander 2 tot 3 keer in het jaar, daar zijn verscheidene gradaties en allerlei redenen voor te bedenken.
     Het is ook absoluut mijn bedoeling niet het vooroordeel te bevestigen dat dé Thailandliefhebber een ‘dirty old man’ is, heb zelf zogezegd 5 kruisjes achter mijn naam staan en zeg nou zelf statistieken zeggen toch ook niet alles, iemand van 49 jaren oud heeft formeel dan nog geen handen geschud met Abraham maar gemakshalve mag hij toch wel gerekend worden als een 50-jarige.

     Om bij de titel van dit onderwerp te blijven dat weinig Nederlanders in het buitenland spijt hebben.
     Wat die leeftijd betreft, dat geldt ook met stellige zekerheid voor hen die zich gevestigd hebben aldaar, de emigrant wonend in een buitenwijk van Pattaya, in een dorp in Isan, in een der provincieplaatsen of waar dan ook in Thailand, het zijn vrijwel allemaal pensionado’s behoudens die enkele leraar Engels of die duikinstructeur.

     • Rob V. zegt op

      Dankjewel Sir Charles, daar kan ik me wel bij aansluiten. Al blijf ik nieuwsgierig naar hoe het met zowel de statistiek zit (zijn het 60-70-80% ouderen? Wonen ze bijna het hele jaar in TH of is het meer 6 maanden op en af? Etc.). Ook een dergelijk onderzoek zoals Gringo hier onder de aandacht brengt maar dan met meer details over specifiek Thailand.

      Ik dacht eerst nog: leuk idee voor een poll maar dat wordt erg lastig. Je zou meerdere keuzes op moeten kunnen geven op vragen als “wat bevalt je het meest/minst aan Thailand/Nederland?” en valt niet de koppelllen aan verblijfsduur of leeftijd. Zou dus een enquete webpagina nodig voor zijn.

      Ik geef toe, ik stel misschien te veel vragen en kantekeningen. Ben wat dat betreft een pietje precies én in de media bijna alleen maar onzin gehoord over migratie gerelateerde items, waardoor ik alleen maar meer vragen stel.

      Tot dusver mijn reacties, chok dee! 🙂 Ik geniet van beide landen,

 9. Sjaak S zegt op

  Thailand was niet mijn eerste keuze om te gaan wonen. Het was mijn tweede. Maar toen ik mocht stoppen met werken op vroege leeftijd (dat betekende wel minder inkomen) stond één ding vast: ik blijf geen dag langer in Nederland. Waar het ook heen zou gaan. Weg van Nederland.
  En wat heeft Nederland mij gebracht toen ik er woonde? Heb ik veel van de sociale voorzieningen gehad? Vergeet het maar. NIKS.
  Ik heb bij Lufthansa gewerkt. Ik was steward en vloog naar vele plaatsen in de wereld. Mijn salaris werd in Duitsland op mijn rekening gezet. Belasting betaalde ik in Duitsland. Ik heb een huis in Nederland gekocht. Weet je wat ik (ondanks de EG) in Nederland van de belasting kon afzetten? NIKS.
  Ik moest ieder jaar voor de Nederlandse en de Duitse staat mijn belastingformulieren invullen. In Nederland heb je dan die regeling ter voorkoming van betaling van dubbele belasting. Ieder jaar in de afgelopen 20 jaar moest ik weer bellen en schrijven, omdat – ondanks dat ik het JUIST invulde – ik een belastingaanslag kreeg van een paar duizend Euro.
  Toen mijn kinderen in een dagverblijf brengen wilde, moest ik de hoogste bijdrage betalen.
  Een buurman van mij die in een huurhuis woonde en die al jaren niet meer werkte, had geld genoeg om een dikke motor en een auto te hebben en zijn dochtertje kon op paardrijles. Mijn salaris was aan het eind van de maand weg. Omdat hij in de sociale staat Nederland van alles kon aftrekken, toelagen krijgen, subsidie hier en daar. Terwijl ik dagen van mijn familie weg was, een salaris had dat het dubbele of nog meer van zijn inkomsten was, nauwelijks de kosten kon bestrijden.
  En toen ik stopte met werken, had ik het vooruitzicht, dat mijn Duitse inkomen in Nederland nóg eens extra belast gingen worden. Mijn pensioen later ook.
  Mijn huwelijk was al jaren kapot, mijn kinderen, die veel geleden hebben onder dat kapotte huwelijk zijn vertrokken: één naar haar moederland Brazilië, de ander bleef in Nederland en deed het enig juiste: zij wist gebruik te maken van het Nederlandse sociale stelsel – waar ik te dom voor was.
  En ik leerde op mijn vakantie, een jaar voordat ik stopte met werken mijn huidige vriendin in Hua Hin kennen.
  Nu woon ik hier samen met haar. Ik heb met Nederland, behalve de zorg dat ik mijn huis nog moet betalen, niks meer te maken. Dit, mijn ouders en Thailandblog, is het enigste dat me nog enigszins bindt
  met Nederland (sorry als ik de weinige vrienden niet opnoem).
  Dus wat houdt me nog in een land als Nederland, dat mij niks, maar dan ook werkelijk niks “gegeven” heeft?
  Het enigste dat in Nederland gratis is, is de zon en dit ook maar zelden. Overal zitten ze achter je aan om je geld af te troggelen. Overal moet je dingen doen, die vroeger voor je gedaan werden en waarvoor je betaalde. Het is toch te gek voor woorden, dat je in Nederland je uren moet bezighouden met belastingpapieren (in Duitsland ook) om correcties uit te voeren, die in de eerste plaats niet hadden moeten zijn. En dat je er een boete voor krijgt, wanneer je het niet doet. Dat je enorme boetes krijgt bij een beetje verkeerd rijden. Dat je voor alles en nog wat een vergunning nodig hebt. Dat je bemoederd wordt en bijna zelf niks meer kunt beslissen.
  Dat je zo vol met reklame gegooid wordt, dat je je verplicht voelt ieder jaar of alle paar maanden een nieuwe telefoon te kopen, of een nieuwe auto. Dat je zelfs een vergunning nodig hebt om een gat in je eigen tuin te graven of een boom om te planten.
  De bemoeizucht en regelgeving in Nederland is belachelijk. Maar misschien noodzakelijk vanwege het grote aantal mensen dat op één klein plekje samen moet wonen?
  Waar ik woon heb ik weinig buren. Om ons heen veel mooie velden, dieren die nog rondrennen kunnen. Terwijl ik schrijf zit op mijn monitor een gecko, die de hele tijd de cursor van de pc zit na te kijken. Je moest het eens zien, zijn kopje gaat heen en weer, telkens wanneer de cursor aan hem voorbij gaat. Dat is toch al fantastisch? Ik heb hier in Thailand geen grote druk op mij. Zolang ik mijn welverdiende geld uit Duitsland op mijn rekening kan zetten en daarmee kan leven. Ik heb nauwelijks kosten en ik voel me de gelukkigste man in de wereld. Mensen zijn aardig hier, er wordt geglimlacht. Niemand probeert beter dan mij te zijn en mij te vertellen hoe de dingen gedaan moeten worden, want ik blijf ook zoveel mogelijk van andere buitenlanders weg. Het eten is fantastisch lekker hier. En wanneer je niet wilt koken hoef je geen grote sommen geld uit te geven om ergens anders een maaltijd te nuttigen.
  Ik heb geen auto, maar een motor met een zijkarretje, dat in Nederland hoogstwaarschijnlijk verboden zou zijn. Daarmee gaan we onze “grote” inkopen doen. En wanneer ik bij Big Kiang in Hua Hin iets wil kopen, brengen ze het sneller naar huis dan ik zelf thuis komen kan. Of wanneer ik zand nodig heb voor de bouw van mijn zwemvijver… bestellen en een uur later is het bij me thuis. In Nederland? Ja volgende week dinsdag gaat de chauffeur onze kant uit. Of ik maar de hele dag thuis wil blijven. En een kuub zand? Nee dat is te weinig. Dat kost dan 50 Euro extra voorrijkosten.
  En zo kan ik maar doorgaan. Eigenlijk wil ik niet stoppen, want ik zit, terwijl ik schrijf me prachtig te amuseren met die Gecko, die de hele tijd op de cursor zit te wachten. Hij heeft er al een paar keer naar zitten happen…. maar dat gaat niet zo goed….
  Prettig weekend allemaal….

  • Jan zegt op

   Dag Sjaak

   Ik heb je verhaal gelezen. Één ding is wel duidelijk… je situatie is niet erg representatief. Zo heb je je inkomen in Duitsland verdiend en je belasting aan Duitsland betaald. Dat maakt mij op zich niet uit. Maar dan moet je niet verwachten dat je je gelijk kan stellen aan een Nederlander die in Nederland woont en werkt en daar belasting betaalt. Dan kom je ook niet in aanmerking voor regelingen zoals subsidies (waar je over schrijft). Je had dat allemaal van tevoren kunnen weten. Maar ik verwacht dat je een goed salaris kreeg en vanuit die verwachting neem ik ook even aan dat je het allemaal wel hebt kunnen betalen.

   Groeten Jan

   • Sjaak S zegt op

    Beste Jan,
    Natuurlijk was ik niet representatief voor het overgrote deel van de Nederlandse bevolking. Maar je weet niet hoeveel Nederlanders in het buitenland werken.
    Ik mag dan niet gelijk gesteld worden? Dus waarom moet ik Duitsland belasting betalen, maar kan de rente van de hypotheek van mijn huis nergens afzetten? Ik hoefde geen dubbele voordelen, maar dezelfde voordelen die een ander ook heeft. Waarvoor bestond dan de EG?
    Ik moest wel invoerrechten in Duitsland betalen bij het kopen van spullen in het buitenland, terwijl ik in Nederland woonde. Dan moest men mij dit in Nederland laten doen. Dan was het plotseling een verenigd Europa en kon het wel. Maar wanneer het erom ging dat ik een voordeel had, dan was het eigen schuld dikke bult, moest ik maar in Nederland werken.
    En wanneer ik in Nederland bleef wonen, zou ik over mijn inkomsten (niet nu, maar later na mijn echte pensionering) belasting moeten gaan betalen, terwijl ik dit al in Duitsland had gedaan. Wat is er dan nog van dat vereningd Europa?
    Ik hoefde geen subsidie, maar ik vond het belachelijk dat ik voor anderen in dat sociale stelsel moest meebetalen, terwijl ikzelf nooit enig voordeel had.
    Een goed salaris KREEG ik niet, maar VERDIENDE ik. Daarvoor WERKTE ik. Niemand gaf mij iets cadeau. En ik heb in Nederland gewoond!
    Het grappige is ook met de opbouw van je pensioen. Er staat je moet zoveel jaar in Nederland gewoond of gewerkt hebben. Nou ik heb in de afgelopen 23 jaar in Nederland gewoond. Toch krijg ik niets. Misschien is mijn uitspraak een beetje verduitst over de laatste jaren, maar mijn Nederlands is heel goed. Als er in een zin het woordje “of” staat, betekent dit dat er een keuze is. Toch wordt er met deze zin “bedoeld” je moet er gewoond EN gewerkt hebben. Dus ik heb niks opgebouwd. Niet dat ik iets verwachtte hoor.
    Maar goed. Uit de geschiedenis weet je al dat regeringen in feite uit gelegaliseerde criminelen bestaan. En er wordt een “sociaal” stelsel gehandhaafd, waarbij, hoe rijker je bent, hoe meer van je afgepakt wordt. Ook dit is een van de redenen waarom ik blij ben weg te zijn uit dat land. Als je 1000 Euro verdient, wordt er bijvoorbeeld 5% van je loon afgetrokken, maar als je 1000.000 wordt er 50% afgetrokken. Nou, naar mijn domme berekeningen zijn 5% van 1000 Euro 50 Euro. En als je iemand die 1000000 verdient ook 5% afneemt, krijg je 5000 Euro. Waarom moet die persoon 250.000 betalen? Het mag dan wel voor de staat beter zijn, maar voor het individu is het een straf om goed te gaan verdienen. En om voor die 50% in aanmerking te komen hoef je nog niet eens zoveel te verdienen.
    Ik weet, het zijn simpele voorbeelden. Ik ben me er ook bewust van dat ik het allemaal simpel zie. Maar dat is dan ook weer het leven in Nederland. Het is een verdomd gecompliceerd leven, waar je gepakt wordt als je betere inkomsten hebt, waar je geleefd wordt, waar je gedwongen wordt om diensten te verlenen die de overheid vroeger voor je deed…. etc… dat heb ik al eens eerder geschreven…
    Ik ben blij dat ik in Thailand een overzicht over mijn uitgaven en middelen heb. De druk op de ketel is voorlopig van me afgenomen. Of dat stelsel beter is, is in het midden gelaten. Maar ik hoef tenminste niet te werken voor mensen die er te lui voor zijn. Dat hangt hier van jezelf af. Of je de luie neef van je vriendin meeverzorgt, mag je zelf bepalen. Dat doet geen overheid. En wanneer je je schoonouders een betere levensavond gunt, ligt ook maar aan je eigen middelen. Ze worden ook niet afgeschoven in een bejaardentehuis en kunnen – ondanks armoede – vaak een menswaardiger bestaan leiden dan in Nederland….

    • Soi zegt op

     Beste Sjaak, misschien een pleister op de wonde: als je 23 jaar in NL hebt gewoond krijg je 23 x 2 % AOW. Hebben we met z’n allen voor betaald, jij ook toen je in NL woonde, dus je krijgt toch nog wel iets.
     Je zegt dat jouw salaris voorheen in Duitsland op de bank binnenkwam, en dat je in DE belasting betaalde. Hou in je overwegingen aan dat je dan in DE pensioen opbouwde, als Lufthansa daartoe een regeling had, en dat je in DE hypotheekaftrek zou hebben kunnen aftrekken als je ook in DE een huis had gekocht. Hoe kun je nu in NL aftrek bedingen van belastinggelden die je niet aan NL betaalt? Je hebt in NL toch helemaal geen belastingpot opgebouwd van waaruit die aftrek had moeten plaatsvinden?
     Nou ja, wat maakt het nu uit. Je zit goed in TH, hebt er naar je zin, houden zo, schrijf eens een verhaal als je zwembad klaar is, en geniet van wat je nu hebt en TH je biedt!

 10. chris zegt op

  De beschrijving van de steekproef expats (leeftijd, hebben van kinderen, hebben van werk) doet vermoeden dat het hier voornamelijk gaat om expats die in hun nieuwe land werken. In het algemeen gaat het dan om hoger opgeleide managers die door hun Nederlandse bedrijf zijn uitgezonden en gedetacheerd in dat nieuwe land. Veel van hen zijn daar slechts tijdelijk en hebben niet de bedoeling of de idee altijd in dat land te blijven wonen. En wat wellicht belangrijker is: deze managers genieten zeer goede arbeidsvoorwaarden en hebben financieel niks te klagen. (Nederlandse sociale voorzieningen, salaris in Euro, school, huis, auto, chauffeur en werkster betaald door de werkgever).

  In zijn algemeenheid zijn er drie soorten factoren waarom mensen naar een ander land verhuizen:
  a. factoren die te maken hebben met de expat zelf zoals werk, leeftijd, opleiding maar ook houding en motivatie en voorkeuren (voor de een is Thailand lekker warm, voor een ander te warm)
  b. factoren die te maken hebben met het land waar men naar toe gaat: klimaat, kosten van levensonderhoud, politieke stabiliteit, infrastructuur, sociale voorzieningen, kwaliteit van de geozndheidszorg, mooie vrouwen, visa-gemak, mogelijkheid om te werken;
  c. factoren die te maken hebben met de situatie van de persoon: iemand denkt er niet over naar Thailand te emigreren totdat hij daar de liefde van zijn leven vindt.

  Sommige factoren zijn door overheden te beinvloeden en kunnen het aantal expats dus ook beinvloeden. Iets doen aan de factoren waardoor expats spijt hebben kan betekenen dat zij productiever zijn in hun werk en daarnaast langer blijven.

 11. jan geluk zegt op

  Moderator: niet chatten svp.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website