In het AD kan men lezen dat er tot nu toe geen verblijfsvergunningen zijn ingetrokken van nieuwkomers die niet zijn ingeburgerd. Het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt berichtgeving hierover. Er is ook nog geen procedure begonnen, die tot intrekking moet leiden.

Wanneer je Thaise partner in Nederland wil wonen moet hij of zij eerst op de Nederlandse ambassade het Basis Examen Inburgering afleggen. Bij goed gevolg kan men op een MVV visum naar Nederland. Daar moet dan binnen drie jaar het inburgeringsexamen worden gehaald om een definitieve verblijfsvergunning te kunnen krijgen. Volgens de regels moet je kunnen aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om dit examen te halen, zo niet dan moet je Nederland weer uit. In de praktijk blijkt dat deze regels niet worden toegepast.

Minister Asscher schreef vorige maand nog in een brief aan de Tweede Kamer dat het verwijtbaar niet-inburgeren, in principe altijd consequenties heeft voor het verblijfsrecht. Maar in de praktijk blijken er allerlei redenen te zijn, waardoor dit niet het geval is. Van asielzoekers met een status bijvoorbeeld, kan de vergunning niet worden ingetrokken.

Eind april bleek dat de helft van de mensen die in 2013 naar Nederland kwamen, hun inburgeringsexamen niet op tijd hadden gehaald. Asscher noemde dat toen zorgwekkend.

De regeringspartijen VVD en PvdA, die in het regeerakkoord hebben afgesproken dat de verblijfsvergunning van nieuwkomers die geen Nederlands leren moet worden ingetrokken, noemden dat nieuws toen schrikbarend en alarmerend.

Er zijn wel boetes uitgedeeld aan nieuwkomers die niet aan hun inburgeringsplicht voldoen. Die kunnen oplopen tot 1250 euro.

Bron: NOS.nl

No votes yet.
Please wait...

17 reacties op “Niet inburgeren heeft (nog) geen consequentie voor verblijfsvergunning”

 1. Slagerij van Kampen zegt op

  Inburgeren? Gaat moeilijk als men enkel werk vindt in Thaise restaurants. Goed Nederlands leren de meesten dan ook nooit. Dat kan men constateren als men eens een tempelfeest hier te lande bezoekt. Een enkeling daargelaten. Maar dat betreft dan meestal vrouwen die hier op heel jonge leeftijd zijn gekomen. Ondanks dat het inburgeren vaak nauwelijks lukt vormen de Thais nauwelijks een probleemgroep. Net als de Chinezen. Eeuwige outsiders, maar niet zwaar aanwezig zoals sommige andere groepen.

 2. harry zegt op

  Ik kan me maar voor een klein deel vinden in het bovenstaande.Er zijn genoeg Thais in Nederland die ander werk doen dan alleen maar het Thaise restaurant.Ik ken er verschillende wat bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer zijn,of ergens in loondienst werken .Deze groep spreekt in het algemeen vrij aardig Nederlands.
  Er zijn inderdaad ook Thais wat absoluut niet willen inburgeren en alleen maar met andere Thais omgaan.Deze vormen inderdaad geen probleemgroep voor de Nederlandse samenleving ,maar veelal des te meer een probleem voor hun partner.Overdag zijn ze bij hun zogenaamde Thaise vriendinnen en als ze dan thuiskomen heeft de partner het zwaar te verduren.Ze liggen elkaar behoorlijk op te fokken en nieuwkomers nemen die onzin verhalen van de al langer in Nederland verblijvende Thais klakkeloos aan .Dit is inderdaag geen inburgering te noemen.

  • johannes h zegt op

   Wat dat betr wordt er ook hier met 2, 3 en zelfs met 4 of meer maten gemeten…………
   Ik was behoorlijk veel geld kwijt voordat mijn vrouw, die erg hard en intensief haar inburgering in Pattaya had gedaan, haar MVV-examen op de ambassade in BKK heeft gehaald.
   Ik ben nu bijna 4maanden in ons “prachtig georganiseerd” Nederland.En ik blijf maar kosten maken om aan onze vaderlandse eisen te kunnen voldoen……….
   Wat ‘n toestanden om voor deze waanzinnige kosten (minstens € 3300,=) Bij D U O ‘n financiering geregeld te krijgen. Inmiddels ben ik A O W er. En mijn maandelijkse “beloning” ziet er helemaal niet goed uit. Maar ‘t eerste wat mij duidelijk werd gemaakt !! ZELF ALLES BETALEN………Dat geldt echter niet voor de mensen met ‘n asielzoekers-status !!

   Maar Plassterk heeft nu nog 700 MILJOEN ter beschikking gesteld voor inburgering en Te werk Stelling…
   Dus dat is opgelost……..
   Warme douche voor die man !!

   Binnenkort krijgen we geld !!

 3. Rob V. zegt op

  Tja, Asscher is al ruim een jaar geleden gewaarschuwd dat de het met de inburgeringsplicht voor het overgrote deel mis zou gaan. Na zo’n beetje een jaar de kop in het zand steken is met nu opeens ‘ verbijstert’ , knap hoor als je vanuit het veld al signalen krijgt dat het niet goed gaat sinds de hervorming van in inburgeringsplicht. Per 1-1-2013 verviel de gratis inburgering via de gemeente, of de mogelijkheid tot een lening met 70% vergoeding via DUO, de termijn ging van 3,5 naar 3 jaar. Het examen zelf had diverse mankementen, vooral de TGN (toets gesproken Nederlands), dat is ook heel lang niet serieus genomen totdat men uiteindelijk toch voor een nieuwe examenvorm koos. De ministers op deze post zijn niet serieus te nemen, hebben oogkleppen op, handen in de oren, vrolijk “lalala er is niets aan de hand, we moeten hard zijn tegen immigranten want anders stemt met PVV, alles gaat prima zo, verbeteringen kosten geld, kost ons stemmen, lalala” .

  Het systeem is gewoon niet degelijk opgezet, mag niets kosten, er op vertrouwen dat de immigrant het zelf wel allemaal doet onder de noemer zelfredzaamheid (dat idee heeft Den Haag ook bij thuiszorg en PGB, gaat ook niet goed daar). Men wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten, negeert waarschuwingen uit de praktijk totdat men niet langer de boel kan negeren. Dit ten kosten van mensen, in dit geval de inburgeraar.

  En dat er geen VVR wordt ingetrokken is niet zo vreemd, als men hier enige tijd is dan heeft men recht op een gezinsleven, als iemand hier woont met partner en soms ook kinderen, en verder de maatschappij niet tot last is, dan kun je iemand niet zomaar de VVR afpakken en deporteren. Wisten ze in Den Haag vast ook, maar men laat liever de spierballen rollen voor de bühne.

  En nu heeft Asccher al weer een geweldig idee om streng over te komen: de termijn nog verder terug brengen. Je mond valt er van open Zie: http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?63820-Asscher-inburgeringstermijn-moet-minder-dan-drie-jaar-worden

  Zijn immigranten deels ook niet ‘schuldig’ ? Ja, als je binnen je eigen kliek blijft dan wordt het lastig om de taal te leren. Genoeg westerlingen in Thailand die amper onder de Thai komen en dus de taal nooit leren, genoeg Thai (en anderen) die binnen de eigen clubjes blijven en dus nooit Nederlands leren of dat weer snel vergeten. Mijn schat was er duidelijk in: jij praat alleen maar Nederlands met mij (deed ik dat niet dan kreeg ik de wind van voren), ik wil maar enkele Thai kennen en daarbuiten een gemengde vriendenclub, dit is mijn nieuwe thuis, als ik hier onder de mensen kom dan vind ik zo snel mogelijk mijn eigen plaatsje.

  Die attitude heeft niet iedereen, dan krijg je afzondering. Dat is op zich geen probleem in mijn ogen, mits men zich verder behoorlijk gedraagt (je aan de wet houden, je eigen broek ophouden, anderen respecteren of tenminste tolereren). Lijkt mij geen pretje zo afgezonderd maar ook niet om wakker om te liggen als je niemand tot last bent. Maarja, tegenwoordig is men graag hard tegen de immigrant…

  • Leo Th. zegt op

   Kan me goed vinden in je visie over deze problematiek en de houding van politici. Mijn Thaise partner is in 2001 naar Nederland gekomen en is dus een zgn. ‘oudkomer’, in 1e instantie geslaagd voor het ‘oude’ inburgeringsexamen met uitreiking van een inburgeringscertificaat en felicitaties met het behalen daarvan door B & W van onze gemeente. Maar plotsklaps was dit inburgeringscertificaat niet meer genoeg en moest er opnieuw een cursus gevolgd worden met examen voor 4 onderdelen. Voor een buitenstaander, het gaat niet alleen om het kunnen lezen, verstaan en spreken van Nederlands maar er moeten ook diverse portfolio’s ingeleverd worden op het gebied van werk zoeken, aanvragen van uitkeringen, gesprekken met buren, collega’s, etc. Ondanks dat ikzelf een hogere beroepsopleiding heb gevolgd vond ik de leerstof bepaald niet eenvoudig. Mijn partner, die overigens helaas dyslectisch is, ging ondanks het feit dat er ook sprake was van een volledige werkweek toch weer naar cursus en deed examen met gunstig gevolg voor 3 onderdelen maar met net iets te weinig punten voor het onderdeel maatschappijoriëntatie. Wellicht kwam dat ook omdat tijdens het examen de computer zeer traag was waardoor er een aantal vragen sowieso niet aan de beurt kwamen. Dus geen nieuw inburgeringscertificaat met als consequentie dat er geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd kan worden aangevraagd en dus het verblijf alhier nu al 15 jaar geregeld is op basis van verblijf bij partner. Dat valt mij eigenlijk wel te verwijten want toen destijds het ‘oude’ inburgeringscertificaat was behaald bestond wel de mogelijkheid om een verblijfsvergunning onb. tijd aan te vragen en ik kan mij wel voor mijn kop slaan dat ik dat toen niet direct geregeld heb. Vorig jaar ontvingen wij een brief van de gemeente, de verplichting om alsnog examen te doen (en weer uitgebreider) bestond nog steeds op straffe van een boete. Na een gesprek met de gemeente hoeft dat gelukkig niet meer omdat vastgesteld en bevestigd werd dat er sprake was van ‘evident ingeburgerd zijn’. Je zou dan denken dat er dus ook een verblijfsverg. onbep. tijd aangevraagd kan worden maar die vlieger gaat niet op. De IND accepteert deze verklaring van ‘evident ingeburgerd’ nl. niet. In het algemeen snap ik heus wel het belang van inburgeren, maar na een (aantoonbaar werkzaam) verblijf van 15 jaar, het behalen van van een eerder wel geldig inburgeringscertificaat en een bewijs van ‘evident ingeburgerd zijn’ zou naar mijn mening toch wel voldoende moeten zijn voor een zelfstandige verblijfsvergunning. De politiek is bepaald niet consequent, wat blijkt uit het feit dat de éne nationaliteit wel moet inburgeren en Nederlands moet kunnen spreken en de andere nationaliteit, waaronder bijv. de Turken, die straks ook visumvrij mogen reizen, niet aan die verplichting hoeven te voldoen. Een beleid van de Nederlandse overheid dat gebaseerd is op opportunisme.

 4. Rob V. zegt op

  Overigens, een snelle rekensom leert dat de maximale boete van 1250 euro een goedkopere keuze is dan betalen voor een cursus (kost de immigrant duizenden euro’s, 3 tot 4 duizend euro of meer zijn normale bedragen).

  Voorts vind ik de zin van het AD “Geen enkele weigerachtige inburgeraar is tot nu toe zijn verblijfsvergunning kwijtgeraakt, blijkt uit navraag van deze krant.” nogal fout. Niet behalen van de examens is bij lange na nog niet wegens weigering. Het systeem is knudde, teveel mensen blijven binne het eigen clubje, de examens rammelde aan alle kanten, daarom nu deze slechte cijfers..

  Ik sluit me dan ook aan bij deze Kamerleden:
  – hmed Marcouch:. ,,Ik spreek nooit iemand die zegt: ik wil de taal niet leren. Ik kom wel mensen tegen die het moeilijk vinden, vanwege een verstandelijke beperking of laaggeletterdheid.”
  – Dat zegt ook SP-Kamerlid Sadet Karabulut. ,,Heel veel mensen willen de taal leren, maar ze moeten alles zelf uitzoeken. Dat werkt niet.”

  • Hans zegt op

   De zorg voor minderheden is in Nederland zo groot dat men de eigen massa vaak vergeet. M.i. zijn veel zaken goed geregeld in Nederland. Ik heb ook alles betaald voor mijn partner. Zij leerde de hele dag en praat best goed Nederlands. Binnen een jaar geslaagd en ingeburgerd. Er zaten bij haar groep veel mensen die daar al jaren zijn maar niet veel doen.
   De PvdA heeft sowieso jaren geleden al de wet gecreëerd dat uitgeprocedeerde mensen niet opgepakt mogen worden en het land uitgezet. Dat mag alleen vrijwillig (vaak met een oprot premie)
   Ook is het discriminatie dat ik en mijn partner een bepaald traject moet doorlopen om een visum (3 maanden of permanent) te krijgen. Dit doen wij netjes echter anderen ( uit Afrika…etc) hoeven deze procedure niet te doorlopen. Het is zelfs zo dat mensen hun partner niet NL inkrijgen omdat zij te weinig inkomen hebben. Ook zijn vrienden (hij NL, zij Th) binnen 3 maanden uit NL gestuurd omdat zij bij een vriendin stond te kletsen in de keuken van een restaurant.(bewijs maar eens dat je er niet werkt) Dit terwijl zij een 3 maanden visum had. Dat noem ik met 2 maten meten.

  • jasper van Der Burgh zegt op

   Die boete wordt JAARLIJKS opgelegd, Rob. Dus elk opvolgend jaar dat je nog steeds niet bent ïngeburgerd” krijg je deze boete opnieuw.
   Als je echter van een uitkering leeft (zoals de meeste asielzoekers) kan de boete niet geind worden.

   • Rob V. zegt op

    Dank voor je correctie Jasper, ik dacht dat het eenmalig was.

    Ik heb op het SBP forum enkele berichten gelezen van docenten en referenten waar de inburgeringsplichtige de boete voor lief nam omdat die goedkoper zou uitvallen. Sommige migranten zoals studenten zullen na een paar jaar weer vertrekken, dan is een boete goedkoper dan lessen volgen (dacht dat buitenlandse studenten vanuit de hogeschool NL les krijgen, was een paar jaartjes terug bij mijn Engelstalige hogeschool het geval). In sommige scenario’s zal een boete dus mogelijk voordeliger uitvallen, maar voor de immigrant die hier vele jaren wil blijven niet daar de boetes twee-jaarlijks worden opgelegd.

    Ik heb het even uitgezocht:

    Wet Inburgering
    Hoofdstuk 6. Bestuurlijke Boete.

    Artikel 31:
    1. Onze Minister legt een bestuurlijke boete op aan de inburgeringsplichtige die niet binnen de in artikel 7, eerste lid, genoemde termijn, of de met toepassing van artikel 7, derde lid, of van de krachtens artikel 7, vierde lid, aanhef en onderdeel a, gestelde regels verlengde termijn, aan de inburgeringsplicht heeft voldaan.
    2 In afwijking van het eerste lid, legt Onze Minister geen boete op, indien bij of krachtens artikel 18 van de Vreemdelingenwet 2000 de aanvraag tot het verlengen van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd wordt afgewezen dan wel bij of krachtens artikel 19 van die wet de verblijfsvergunning voor bepaalde tijd wordt ingetrokken.

    Artikel 32:
    Onze Minister stelt in de boetebeschikking, bedoeld in artikel 31, eerste lid, een nieuwe termijn van ten hoogste twee jaren waarbinnen de inburgeringsplichtige na het bekendmaken van de boetebeschikking alsnog aan de inburgeringsplicht moet voldoen.

    Artikel 33
    1 Onze Minister legt de inburgeringsplichtige die niet binnen de krachtens artikel 32 vastgestelde termijn aan de inburgeringsplicht heeft voldaan, een bestuurlijke boete op. Artikel 32 is van overeenkomstige toepassing.

    2 Zolang de inburgeringsplichtige na het verstrijken van de krachtens artikel 32 gestelde termijn niet voldoet aan de inburgeringsplicht, legt Onze Minister iedere twee jaar een bestuurlijke boete op.

    Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0020611/2014-03-29#Hoofdstuk6

 5. Nicole zegt op

  Ik denk dat er toch duidelijk een verschil is tussen de farang hier en de immigrant in Nederland.
  De Thaise Staat hoeft ons nl niet te onderhouden. En de meeste immigranten in Europa worden wel door de staat gedeeltelijk of helemaal onderhouden. De farang moet hier ook niet op de Thaise arbeidsmarkt gaan solliciteren. Dus als wij Thais willen leren is dit voor onszelf

 6. Cor Verker zegt op

  Het niet geinteresseerd zijn van Thaise partners om Nederlands te leren is absoluut geen algemeen verschijnsel en ook niet leeftijds gebonden.
  Mijn vrouw woont nu 8 jaar in Nederland en spreekt goed Nederlands. Zij kwam naar Ned. toen ze 45 jaar was en is de inburgering met goede cijfers doorgekomen.
  Ook de Thaise kennissen van ons praten zonder uitzondering goed Nederlands en zijn allen werkzaam met doorsnee tot goede dienstbetrekkingen en zijn niet werkzaam in restaurants of in de massagewereld.

  Misschien dat het ook bijdraagt als de Ned. partner ook meehelpt om de Nederlandse taal te leren en ook Ned. vrienden/kennissen heeft???

  Cor Verkerk

 7. Martin zegt op

  Men moet wel eerst goed lezen voor de verhalen gaan loskomen. Het artikel in het AD gaat namenlijk over de inburgering van ASIELZOEKERS die in de procedure zitten en statushouder zijn en een tijdelijke verblijfsvergunning hebben, dus op die titel en niet over personen die op een andere titel hier willen komen/verblijven.. Daarvoor geldt de bekende en bestaande procedure en inburgeringsplicht.

  • Dave zegt op

   Artikel in zijn geheel gelezen in het AD. Ook de regelgeving met betrekking tot gezinsvorming en gezinshereniging is in strijd met Europese regelgeving. Uitzetting is ook hier niet realistisch.

   Niet tegenstaande is inburgering op zich goed. Maar we zijn in Nederland doorgeslagen en de inburgering wordt nu gebruikt om een rem op de immigratie te zetten.

   Maar Nederland is een ster om door het aanpakken van een probleem cq misstand een grotere groep goedwillende mensen die part noch deel hebben aan de situatie ook te benadelen.

   Voorbeelden zijn Pgb , kinderopvang , misbruik WAO etc.

  • Rob V. zegt op

   Beter lezen? Men heeft het toch echt over inburgeraars en ‘weigerachtige inburgeraars’. Helaas maakt de krant niet duidelijk wie er als weigeraar wordt gezien, is dat iedereen die niet binnen de 3 jaren termijn het papiertje heeft? Die suggestie wekt het wel ook al zijn er heel veel redenen dat men nog niet geslaagd is (analfabetisme, te weinig er aan gedaan, te weinig onder de Nederlanders gekomen, totaal geen talenknobbel hebben, spraak problemen etc.). Men noemt Asielzoekers met een verblijfstatus als één voorbeeld van inburgeraars die niet uitgezet kunnen worden.

   Hele AD artikel: http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4308090/2016/05/26/Wegsturen-weigeraars-van-inburgering-lukt-niet.dhtml

   Als het AD helder had geweest hadden ze geschreven:
   – wie onder de definitie weigeraar valt
   – om hoeveel mensen het gaat
   – welke types VVR verblijfsvergunning die heeft
   – Als ze echt vakwerk leveren: het aantal inburgeringsplichten noemen per VVR categorie en het aantal dat hier nog niet aan heeft voldaan.

   In een gerelateerd artikel uit April “Inburgering nieuwe stijl bij lange na nog niet succesvol” maakt het AD er een potje van. In de titel schrijft men ‘inburgeraar’, in de eerste alinea over asielzoekers en later over migranten met inburgeringsplicht (waar asielzoekers een sub groep van zijn). Maar wie nieuws rondom immigratie en integratie volgt weet dat menig journalist een compleet zooitje maakt van de diverse migratie types, cijfers en andere feiten. Er zijn blijkbaar geen journalisten die dit als specialisme hebben en dan krijg je heel vaak stukjes met vreemde of zeer foute cijfers, termen etc.

   Uit de Kamestukken (maar ook daar gaat men op dit gebied vaak de mist in) trek ik de conclusie dat het om alle inburgeraars gaat. Zie bijvoorbeeld:
   https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/04/21/kamerbrief-voortgang-inburgering

 8. Dave zegt op

  Mij lijkt het bijvoorbeeld zonneklaar dat de partner van een geboren Nederlander aanmerkelijk betere kansen heeft om sneller de taal te leren en in Nederland te integreren dan de partner van iemand die zelf nauwelijks geïntegreerd is of de Nederlandse taal spreekt. Dan heb ik het nog niet over de geweldige bijdrage aan het terugdringen van de vergrijzing door het aanleveren van een gezonde bekwame vrouw in de kracht van haar leven.

  Ook lijkt het me logisch dat mijn partner taal en cultuur van mijn geboorteland sneller ter plekke oppakken. Met andere woorden: niet eerst in eigen land een krakkemikkige cursus moeten volgen en een nog krakkemikkiger examen afleggen om Nederland binnen te kunnen komen.

  Maar een beroep doen op je Nederlanderschap teneinde een uitzonderingspositie te verkrijgen is uitermate politiek incorrect. Dan regent het verwijten met verwijzing naar Blut und Boden, eigen volk eerst, eng nationalisme, discriminatie want rechtvaardig is gelijke monniken, gelijke kappen en, natuurlijk, dat mijn Nederlanderschap geen garantie is dat mijn echtgenote ‘voldoende is geëmancipeerd om zelfstandig in de Nederlandse maatschappij te participeren’.

  Degenen die dat soort verwijten maken hebben vaak hun eng-Nederlands nationalisme vervangen door eng-Europees nationalisme. Zij vinden het geen enkel probleem dat de eisen voor gezinsmigranten niet gelden voor EU-burgers. Een Thai levert kennelijk een emancipatie en integratierisico op, een Roemeen of Bulgaar niet.

  Ook gelden de toelatingseisen en inburgeringsprocedures niet voor buitenlandse partners uit landen als de VS, Australië, Japan en Korea.
  Waarom worden wij, Nederlanders met een buitenlandse partner, niet net zo positief gediscrimineerd? Wat verbeelden die politici zich eigenlijk om mijn partner, mij en talloze anderen hun maat van ‘echte liefde’ en ‘emancipatie’ te nemen? Waarom geen gerichte maatregelen voor groepen die aanwijsbaar problemen veroorzaken en lak hebben aan Nederlandse wetgeving? Laat degenen die een buitenlandse partner naar Nederland willen halen borg staan en verplicht hen (ook na scheiding) te blijven doen om te garanderen dat het verblijf van die partner de staat geen cent extra kost.

  • Rob V. zegt op

   Ik kan er een heel eind in mee gaan, het is gevoelsmatig aannemelijk dat een buitenlandse partner met Nederlandse (al dan niet autochtone) partner soepeler zijn of haar weg vind dan bijvoorbeeld een asielmigrant. De cijfers laten ook een verschil zien, zo staat in de brief van de minister van 20 april (zie mijn andere reacties voor een link) dat “Van de gezinsmigranten heeft ruim 60% aan de
   inburgeringsplicht voldaan en van de asielmigranten 30%”. Toch is een Nederlandse partner nog geen garantie dat het wel goed komt. Er zijn toch buitenlandse partners die zich hier afzonderen tussen herkomst genoten, of die van hun partner weinig steun krijgen. Dat kan zijn omdat de partner geen zin heeft in dat gedoe, laksheid of dat men toch in het Engels blijft praten omdat dit makkelijk is.

   Als je de AO’s (algemeen overleg) volgt dan zou men in Den Haag liefst ook een taalplicht opleggen aan ‘minder gewenste’ cq ‘risico migranten’ uit Europa (lees: Oost en Zuid Oost Europa). Dat mag niet wegens vrij verkeer, jij mag ook naar Roemenië en hebt dan niet de plicht de taal te leren. Opzich geen verkeerd uitgangspunt. als jij je prima red in het Engels of andere taal, een baantje hebt en gewoon meedraait (ook als je alleen maar stamppot eet en dus niet echt integreert) dan zullen weinig mensen hinder van je onder vinden. Dat is ook een reden dat ‘westerse’ migranten zoals Amerikanen en Jappen niet hoeven in te burgeren. Die hebben vaker een internationale baan, redden zich goed met Engels, en dus geen noodzaak om Nederlands te spreken of spruitjes te eten. Men heeft geen last van hen, dus is het geen issue.

   Blijft over de hele categorie overig. Dan worden Russen, Thai, Nigerianen en Brazilianen over een kam geschoren. Puur op herkomst land kijken is dan ook wel erg kort door de bocht, al zal er in algemeenheden vast meer of minder succes zijn onder specifieke herkomstgroepen. Maar wat er echt toe doet is het individu. Is de individuele immigrant een last, iemand die aan de zijlijn opereert of die snel in alle opzichten opgaat in de Nederlandse taal en maatschappij.

   Persoonlijk zou ik mensen liefst zoveel mogelijk vrijlaten en gelijk behandelen. Waar je vandaan komt doet er niet toe, maar om bijvoorbeeld Nederlander te worden mag men best vragen dat je redelijk Nederlands spreekt en dat is objectief het beste te meten door het overleggen van een examenresultaat. Voor verblijfsvergunningen van onbepaalde tijd zou je daar aan kunnen denken als is de vraag of er werkelijk een probleem is dat iemand geen Nederlands spreekt. Als die zich verder zelf red, prima toch? Voor verlenging van een tijdelijke verblijfsvergunning die ik geen noodzaak tot een taaleis. Als iemand van te voren al weet dat men maar enige jaren hier zal blijven kan die persoon mogelijk prima af zonder degelijke kennis van onze taal. Uiteraard sluit je verblijfsvergunninghouders wel uit van uitkeringen zoals de Bijstand om oneerlijke taferelen (gratis geld vangen) tegen de gaan. Op andere gebieden draag je premies af (WW, AOW etc.) en groei je stapsgewijs in.

   Ik zou dus graag minder betutteling vanuit Den Haag zien, met fatsoenlijke maatregelen en stok achter de deur om misbruik tegen te gaan. Tuig pak je aan, een immigrant die hier zijn draai heeft gevonden hoef je toch geen “participatie contract” te laten ondertekenen? Of te verplichten een soort van werk/sollicitatie portfolio (terug van weggeweest, nu weer een verplicht onderdeel) te laten doen -waarbij je dat moet doen zelfs als je aantoonbaar al werk hebt en dus vrij moet vragen van je baas om te leren hoe je in Nederland een baan kan vinden e.d. !! Echt achter een bureau bedacht!-. Inburgering buitenland is helemaal te zot voor worden, de taal en cultuur pik je pas goed op als je er elk uur van de dag mee in aanraking komt. Ga eens de Tibetaanse cultuur en taal leren uit een boekje… Dat gaat pas echt goed lukken als je naar daar verhuisd. De huidige inburgering en inburgering buitenland is een gedrocht en trieste poging de spierballen te laten rollen voor de bühne zodat het volk ziet dat we “de immigranten” hard aanpakken. Het volk (en de journalisten) weten toch het verschil niet tussen de diverse immigranten groepen of het verschil tussen immigranten ende (klein) kinderen van gastarbeiders. Allemaal 1 pot nat. Tenminste, men heeft het idee dat de immigranten van nu niet veel verschillen van de immigranten destijds ook al zijn de herkomst landen, sociale ladder niveau, motivaties etc. geheel anders.

 9. Rob V. zegt op

  Voor de liefhebber, op Officiele Bekendmakingen is een dossier over Integratie/Inburgering, Hier zijn kamerstukken, kamervragen, AO’s (algemeen overleg) etc te vinden.
  Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32824

  Dergelijke dossiers zijn er ook over Immigratie, over Naturalisatie etc. Voor wie interesse en/of tijd heeft dagelijks veel leesmateriaal. Met namen de AO’s houden je wel even van de straat, en de kamervragen zeggen ook een boel over hoe partijen nu werkelijk tegen immigranten en voor ons in het bijzonder partner immigratie (liefdes migratie) aankijken.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website