Nederlanders klagen graag, maar of het soms terecht is daar kan je vraagtekens bij zetten. Vooral de huidige generatie babyboomers die nu van hun pensioen genieten hebben volgens het CBS weinig reden tot klagen. Ook ten opzichte van jongere generaties is hun financiële positie sterk verbeterd. Het aantal arme ouderen is sinds 1995 fors afgenomen.

Het vermogen van ouderen is nu veel hoger ten opzichte van 20 jaar geleden. Ouderen hebben dan ook in vergelijking met de jongere leeftijdscategorieën veel meer financiële reserves: in 2015 kwam het doorsnee vermogen van 65-plus huishoudens (86.500 euro) vijf keer zo hoog uit als bij alle huishoudens. De stijging van het vermogen van de 65-plussers is voornamelijk te verklaren door het eigenwoningbezit. Maar ook als de eigen woning buiten beschouwing gelaten wordt nam het vermogen van deze groep toe van 9.000 tot 12.000 euro.

Ook het besteedbaar inkomen van ouderen is in de afgelopen twintig jaar erop vooruit gegaan. Dat komt omdat de vrouw steeds vaker een aanvullend pensioen ontvangt. Daarnaast zijn de nieuwe ouderen gemiddeld hoger opgeleid en hebben ze meer aanvullend pensioen opgebouwd.

Koopkracht

Alleen wat koopkracht betreft gingen ouderen er meer dan gemiddeld op achteruit. Ook toen in 2015 de jongere Nederlanders weer meer te besteden hadden, bleef de koopkrachtstijging van ouderen nog onder de nullijn. Dat komt omdat werkenden inkomenssprongen maken door bijvoorbeeld promoties, loonsverhogingen of bonussen en ouderen dat achter zich hebben gelaten.

De jaarlijkse reële verhoging van de AOW heeft ervoor gezorgd dat het aantal arme ouderen is afgenomen. Huishoudens met een ‘kale’ AOW zijn boven de lage-inkomensgrens terechtgekomen.

Bron: CBS en NOS.nl


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

34 reacties op “CBS: ‘Huidige generatie 65+ rijkste ooit’”

 1. Khun Peter zegt op

  Ik begrijp dan ook niet goed waarom sommigen pensionado’s altijd afgeven op Nederland. Vergelijk je eigen situatie eens met die van 65 plusser in Thailand. Dan heb je toch weinig te klagen, lijkt mij?

  • Joseph Jongen zegt op

   Een reactie van Khun Peter die uit mijn hart is gegrepen en waar ik niets aan heb toe te voegen.

   • Tino Kuis zegt op

    Idem, maar ik heb er wel iets aan toe te voegen. Begrip en empathie voor de wijze waarop de Thais dagelijks moeten vechten voor een minimaal bestaan, en regelmatig die strijd verliezen, is vaak ver te zoeken onder de Nederlandse pensionado’s. Het is goed dat de Inquisiteur ons die waarheid over die dagelijkse inzet voorhoudt.

  • Nico zegt op

   Tja,

   Ook ik ben het met Khun Peter eens, maar men mag natuurlijk niet vergeten dat men in Nederland vanaf zijn 15e jaar, ongeveer 10% van zijn loon in de pensioen potten heeft gestopt. (al dan niet, met een bijdrage van zijn werkgever) en dus 50 jaar lang gespaard hebben.

   Groetjes Nico

  • Ton zegt op

   Mee eens, niet te klagen. U vergelijkt echter appelen met peren. Sociaal-economisch veel verschillen tussen de twee landen. In TH weinig werkende mensen gezien, die zoals in NL verplicht tientallen jaren lang een behoorlijke pensioenpremie afdragen. (Tevens jarenlang VUT-premie afgedragen, leuk voor anderen, maar vele inleggers zelf geen profijt). Terug naar het artikel: gepensioneerden in NL hebben geen mogelijkheden om als niet-werkende de inflatie (koopkrachtverlies) te compenseren. Tenzij men met eventueel spaargeld risicovol gaat beleggen. Wel wordt het spaargeld boven een bepaalde grens belast, waarbij de belasting hoger is dan de renteopbrengst, zodat ook daar koopkrachtverlies optreedt. Nivelleren is een feestje?

 2. chris de boer zegt op

  Deze waarheid als een koe verkondig ik al enige jaren. Het is gek om te zien dat de politieke partijen daar in deze weken niet mee kunnen omgaan omdat men denkt dat het niet steunen van de 65+ers hen stemmen gaat kosten.
  Mijn moeder is 90 en klaagt helemaal niet. Mijn ouders hadden geen eigen huis maar mijn moeder heeft een vol pensioen en haar AOW. Daar kan ze ruim van rondkomen, geeft ze zelf toe. Natuurlijk is het leven de laatste jaren duurder geworden maar dat geldt voor iedereen. Ze is meer bezorgd over het feit dat alle bankfilialen sluiten zodat ze haar geld uitsluitend nog uit de muur kan trekken. Dat voelt niet veilig. Politici zouden daar meer op moeten letten.
  Ikzelf werk in Bangkok. Krijg tzt 76% AOW (voor elk van de 12 jaar dat ik hier werkte trekt men 2% AOW af) en mijn pensioen. Dat is ruim MEER dan ik nu verdien met 40 uur werken voor een Thais salaris op een universiteit. Ik verdien naar Thaise normen goed tot zeer goed. Ik heb nog wel het voordeel dat ik voor 750 baht per maand verzekerd ben en nooit een rekening van de dokter of de apotheek hoef te betalen. Daar maak ik overigens nauwelijks gebruik van….gelukkig.

 3. Marijke zegt op

  Zo lust ik er ook wel 1.Natuurlijk hebben de oudere het nu beter omdat we altijd samen gewerkt hebben.Maar liefst 51 jaar mogen we het dan ook iets beter hebben.Ook de werkende hebben nu meer dan 20 jaar geleden omdat daar ook meestal twee inkomens zijn.Sorry hoor niet iedereen heeft duizenden euro s op de bank.Wij hebben het ook niet slecht kunnen ieder jaar naar thailan maar daar liggen we wel iedere maand geld voor opzij.

 4. rob zegt op

  Dat zal allemaal best zo zijn volgens het CBS, maar als je als alleenstaande AOW”er een uitkering hebt van 1100 euro plus een paar tientjes pensioen per maand en geen eigen huis maar een duur huurhuis dan heb je het ook in Nederland niet breed….

  • Kees 2 zegt op

   Tja, dat heb je met gemiddelden. Niet voor niets geldt vooral voor mensen die hun hele leven gewerkt hebben EN een pensioen opgebouwd hebben EN een eigen, afbetaald, huis hebben, dat die het BIJZONDER goed hebben.

   Helaas zijn er ook mensen die alleen AOW hebben en vroeg in hun leven niet de keuze hebben gemaakt om een eigen huis te kopen (of zich dit gewoon niet konden permitteren). Als je dan 500-700 euro per maand huur moet betalen… dan leef je in armoede. Die groep wordt kleiner.

   Elsevier.nl had gisteren een goede kop boven hun artikel: “De arme oudere sterft uit”.
   Mijn ouders hadden alleen AOW en een klein eigen afbetaald huis in een heel goedkope regio, overleden als 90+-er.
   Een jaar later gingen mijn broer en vrouw met pensioen. Hebben AOW + beiden een vet pensioen + een mooi, eigen en afbetaald huis in een dure regio. Dat soort gebeurtenissen trekt het gemiddelde op.

   • Cornelis zegt op

    Statistieken, uitmondend in papieren gemiddeldes, dan lijkt het er inderdaad goed uit te zien voor de oudere. Maar zoals Kees 2 en anderen ook aangeven: dat geldt niet voor de velen die om wat voor redenen dan ook altijd zijn blijven huren en die nu geconfronteerd worden met al vele jaren niet meer geïndexeerde pensioenen en vaak forse huurstijgingen. Als je 700 euro per maand betaalt en daar komt elk jaar 4% o.i.d. bij omdat je een redelijk goed pensioen hebt – dat al vele jaren in waarde/koopkracht daalt omdat er geen aanpassingen meer plaatsvinden – dan nader je op een gegeven moment toch een punt waarop je in de problemen raakt, ondanks dat goede pensioen,

 5. Jacques zegt op

  Hoe denk je dat dit allemaal tot stand is gekomen. De ouderen hebben een leven lang hard gewerkt en gestreden voor een beter leven. Ze hebben heel wat offers gebracht. Dit is niet uit de lucht komen vallen, maar wordt wel door de huidige generatie om zeep geholpen, mede omdat men veel te veel op zichzelf gericht is. De solidariteit is weg en een hoop mensen denken ieder voor zich en god voor ons allen. Stemmers op de Veel Vrije Dagen partij zijn hier mede debet aan en er wordt kennelijk nog steeds veel op gestemd. Onbegrijpelijk. Het negatieve denken van sommige politici, zich uitende in hun beleid, vindt zijn weerga op het volk, zoals het feit dat het niet anders kan met het alsmaar minder wordende pensioen. Het is niet meer betaalbaar mensen, wat een onzin. De ware winnaars zijn niet zo zeer te vinden onder het volk, maar dat zijn de banken en andere financiële instellingen geweest die dik geld hebben verdient aan hypotheken en leningen en onze belastingcenten om maar eens wat te noemen.
  Er zijn vreemde krachten bezig om Nederland te slopen en ik hoop dat men op tijd wakker wordt en hier paal en perk aan gaat stellen, zodat ook de toekomstige generatie nog een goede oude dag voorziening kan krijgen.
  Er zouden te weinig werkenden zijn over tig jaar om het pensioen te kunnen betalen. Hoe los je dit op door o.a.,meer (gekwalificeerde) jongeren naar Nederland te halen en meer bedrijvigheid geënt op de toekomst. Goed en innovatief onderwijs. Iedereen weer enthousiast maken om te gaan voor inleg voor een toekomst bestendig pensioen. Veel ZZP-ers die hier niet mee bezig zijn???? Nogmaals onbegrijpelijk.
  Nederland is niet te vergelijken met Thailand dus dat heeft volgens mij geen zin om dit te benoemen. Wij lopen jaren voor maar het moet anders, meer solidair met het hart op de juiste plaats. Prioriteiten moeten worden verlegd met het maken van politieke keuzes, het menselijke welbehagen dient daarbij te prevaleren.
  15 maart zal mij benieuwen hoe de verkiezingsuitslag zal zijn. Hoopvol ben ik echter niet gestemd maar wie weet is er toch nog wat licht aan het eind van de tunnel.

  • John zegt op

   Denk dat je de spijker op zijn kop slaat. De huidige maatschappij is keihard en ieder voor zich. Solidariteit is ver te zoeken. Tijd voor een nieuwe wind in Nederland, door echte politici en niet snelle jongens die ff de blitz willen maken met een job in de 2e kamer op hun CV of nog beter minister. De echte politicus met een hart voor volk en vaderland bestaat al lang niet meer.
   Ik zeg altijd dat Europa aan het ver-oosteren is, net zo goed als dat Azie aan het verwesteren is

  • Kees 2 zegt op

   Jacques, je ziet het deels verkeerd:
   De offers van de ouderen vallen wel mee en dat geldt ook voor de solidariteit.

   Lees dit artikel, een eye-opener!
   http://www.volkskrant.nl/vonk/-beste-60-plussers-hoezo-oud-en-zielig~a3513800/

   Enkele zinnen daaruit:

   1 Jongeren betalen via fors hogere premies het overgrote deel van de almaar stijgende AOW-kosten.

   2 Jongeren draaien via eveneens fors hogere premies op voor de kosten van de gestegen levensverwachting in het aanvullend pensioen.

   • Ger zegt op

    Wat punt 2 betreft : men betaaldt voor zijn eigen aanvullend pensioen, samen met de werkgever. Dus dat geldt voor iedereen vanwege de gestegen levensverwachting. De AOW is er voor de mij al 2 jaren opgeschoven. Wel speelt dat de vervroegde uittreding is afgeschaft. En velen dienden voorheen hiervoor wel premies op te hoesten en de huidige jongeren niet meer.

    Wat punt 1 betreft: er vinden voortdurend veranderingen plaats. In de jaren ’80 en ’90 zat men met bijna een miljoen WAO ‘ers waar (in)direct ook voor betaald diende te worden. Idem was de werkloosheid in die jaren zo hoog dat men een behoorlijk percentage van het loon hiervoor moest afdragen voor werkloosheidsuitkeringen terwijl die nu stukken lager is. Zo zie je maar in het verleden betaalden men voor andere of hogere uitgaven d.m.v. inhoudingen op het loon.

   • Jacques zegt op

    Offers brengen dat doen we al jaren en dat is soms nodig. Ik heb ook kinderen en kleinkinderen en zou graag zien dat zij het minstens net zo hebben als ik maar zoals er nu door zogenaamde ter zake deskundigen informatie wordt verstrekt lijdt dit alleen maar tot een tweedeling in de maatschappij tussen de ouderen en jongeren. Wie heeft hier belang bij??? zeg het maar. Die cijfers van het CBS geven alleen maar een vertekend beeld van de werkelijkheid.
    Geloof toch niet alles wat er geschreven wordt. In ons mooie land leven er nog steeds hele volksstammen van het bestaansminimum en iedereen wordt straks 100 jaar oud toch. Ook zo van die cijfertjes die erg berekend overkomen en misleidend zijn. Beter is het om een regering te hebben los van kleur en religie die zorgdraagt voor alle Nederlanders en niet zoals nu allemaal groepjes die bezig is voor hun eigen achterban.

 6. leon1 zegt op

  Het bericht van het CBS is dat het vermogen is gestegen, dat kan misschien wel zijn, maar het gaat om het besteedbaar inkomen, dat is gedaald.
  Als men een huis heeft van 2-ton en men raakt het aan de straatstenen niet kwijt, wat is dan mijn vermogen.??
  Wat het CBS bericht, zijn halve waarheden om de burger tegen verkiezingstijd in slaap te sussen.
  Omdat het CBS deze berichten rond strooit, kan men er op wachten dat straks diegene die een AOW hebben met een goed opgebouwd pensioen waar men tenslotte hard voor heeft gewerkt de AOW wordt ingekort.
  Onze pensioenen zijn verkwanseld aan de EU, lees maar eens het Xander nieuws,stemt tot nadenken.

 7. frans zegt op

  Een goede reden voor de ouderen om meer belasting te gaan betalen, zodat de jongere generatie straks ook weer een goed pensioen hebben.

 8. Kees en Els zegt op

  Bovenstaand ben ik mee eens. He, hallo wij (de ouderen) hebben inderdaad 40 (mijn man 42) jaar gewerkt. Samen 82, dus…. ja, ja heel wat premies betaald. Mogen we dan op onze oude dag het financieel goed hebben, Wij zijn gaan werken met 14 / 15 jaar. De jeugd van tegenwoordig studeert heel wat af en gaan pas werken als ze de 30 naderen. Met 30 hadden we er al 15 jaar opzitten en zonder uitkeringen en ‘s avonds op eigen kosten bij-studeren om mee te gaan in de maatschappij. Zo, dat moest ik even kwijt.

  • Jo zegt op

   Dit moet ik ook ff kwijt.
   Ik ben 54 en heb ook pas 38 jaar gewerkt. Mag nog 14 jaar dus totaal 52 (in goede gezondheid).
   Mijn kinderen zijn ook al aan het werk, trouwens bijna al hun vrienden van ± 15 jaar.
   Willen ze mee in deze maatschappij zullen ze echt zelf ook iets moeten verdienen (uitzonderingen daar gelaten), maar de meeste werken toch voor hun smartphone en beltegoed.

  • Kees 2 zegt op

   @ Kees en Els, Dat is mooi dat jullie al zolang gewerkt hebben, respect dat jullie ook nog bij-gestudeerd hebben, dat is knap en prijzenswaardig. Ook terecht dat je nu (of tzt ?) geniet van een mooi pensioen en AOW. Maar ik proef enig misnoegen tav mensen die vele jaren studeren, ik proef een klein beetje een houding van “die hebben het gemakkelijk gehad omdat ze pas laat zijn gaan werken”.

   Ik ken voldoende mensen die vele jaren hard gestudeerd hebben, tot hun 25e op een houtje hebben moeten bijten, studenten medicijnen die voor een fooi co-schappen gelopen hebben en pas op hun 30e gingen verdienen.. Waar zou de maatschappij echter zijn zonder doktoren, ingenieurs, leraren et cetera, die zich (soms met veel pijn en moeite en in armoe) door een zware studie geworsteld hebben?

   Iedereen zijn keuze, laten we ook iedereen daarin respecteren en waarderen.

 9. l.lagemaat zegt op

  Aardig om te lezen:

  ‘Beste 60-plussers, hoezo oud en zielig?’
  Teruglezen – acht drogredenen in het pensioendebat
  Gepensioneerden worden het hardst gepakt, krijgen niet waar ze recht op hebben en worden door jongeren verfoeid. Allemaal onwetendheid, schreef Volkskrantredacteur Yvonne Hofs in een open brief aan verongelijkte ouderen. Het artikel met daarin acht drogredenen in het pensioendebat leidde in september 2013 tot een verhitte discussie. Lees het hieronder terug.
  Door: Yvonne Hofs 22 september 2013, 00:10
  Nieuws – 24 februari 2016
  Volkskrant

 10. Roy zegt op

  Dit betreft alleen de ouderen, die het kennelijk goed hebben, die geboren zijn voor 1950, de generatie van voor 1950 waren de laatsten die in de vut konden, de laatsten die AOW kregen met 65 jaar en last but not least de partnertoeslag, de toekomstige Ouderen onder ons, de generatie na 1950, waar ik zelf toe behoor, daarvoor ziet de toekomst er veel minder rooskleurig uit.

 11. Leo Th. zegt op

  Dat de ouderen van nu het beter hebben dan de ouderen in het verleden is niet op zich zelf staand. Heeft in het algemeen niet iedereen in Nederland het thans beter dan vroeger? Toen ik de school verliet, ruim voordat ik mijn 18 maanden dienstplicht tegen een minimale vergoeding moest gaan vervullen, was het studeren niet afgelopen. Het was destijds doodnormaal om naast je werk een avondstudie te volgen, uiteraard op eigen kosten. Op jezelf wonen zat er wegens een tekort aan huurwoningen niet in, je woonde tegen betaling van kostgeld bij je ouders in. Een eigen huis kopen is nu voor starters moeilijk geworden maar dat was het in mijn tijd ook, je moest door te sparen eerst zorgen dat je minimaal zelf 10% “eigen geld” kon inbrengen. Vakantie had je enkele weken, bracht ik met heel veel plezier kamperend in Nederland door. Nu zie ik de jeugd, waarvan het lijkt of de meesten toch wel de laatste dure smartphone bezitten, behalve hard studerend toch veel meer in staat om reizen te maken naar verre oorden en feest te vieren op de talloze festivals, gekleed volgens de laatste modetrend en lekker rond te toeren op een hippe scooter. Neen, ik ben beslist niet jaloers, ik gun het ze van harte! Klagen doe ik ook niet, heb ik geen reden voor maar ik verdom het om als paria weggezet te worden en daar gaat het de laatste tijd in de discussies steeds vaker op lijken. Gepensioneerden zouden de pensioenpot, nota bene merendeels door hen zelf gevuld, leeg plunderen en geen oog hebben voor de toekomstige generaties. En daar protesteer ik tegen, zeker, zoals in mijn geval, het pensioen tegen alle afspraken in al jarenlang niet geïndexeerd is aan de inflatiefactor. Overigens staat in het CBS bericht ook dat de gemiddelde netto schuld van ouderen juist is toegenomen. Het eigen vermogen zit vaak in het woningbezit en dat komt na overlijden uiteraard ten goede aan de volgende generatie. Empathie met oudere Thaise mensen heb ik zeker maar een vergelijking maak ik niet, dat is volgens mij appels met peren vergelijken. Ik wens een ieder, jong en oud, een mooie toekomst, waar dan ook!

 12. Rob V. zegt op

  De ouderen hebben het niet slecht, zeker niet hen die jaarlijks naar Thailand kunnen of er lang kunnen overwinteren. Dan heb je wat dat betreft weinig te klagen. Ja, dat de zorg duurder wordt omdat we allemaal ouder worden, en dus meer gebreken en er steeds meer mogelijk is wat steeds meer geld kost. Maar de oude dag ansich? Dat hebben we in Nederland heel behoorlijk geregeld, zeker als je kijkt naar Thailand. Laten we hen hetzelfde gunnen met een behoorlijk sociaal stelsel. We mopperen vaak wat af maar in Nederland doen we het niet slecht en we staan vaak hoog in diverse top 10 lijstjes.

  Dat je niet alleen naar vermogen (geld in stenen kun je niet uitgeven) moet kijken is waar, en ook dat het gemiddelde vermogen omhoog getrokken wordt door hen die zwemmen in het geld en je daarmee de mensen met alleen een AOW en geen tot klein pensioen te kort doet (vergeet). Je moet niet alleen naar gemiddelde kijken maar ook de mediaan (doorsnee, meest voorkomende getal). Het CBS schrijft:

  “Het gemiddelde inkomen en het doorsnee oftewel mediaan vermogen van 65-plushuishoudens zijn er in twintig jaar tijd meer op vooruitgegaan dan het inkomen en het vermogen van het gemiddelde huishouden. (…) De stijging van het besteedbaar inkomen van ouderen hangt mede samen met de toename van het aantal vrouwen die naast hun AOW een aanvullend pensioen ontvangen. (..) De koopkracht van ouderen is in de periode 1995-2009 vrijwel jaarlijks gestegen, zij het telkens iets minder dan die van de doorsnee bevolking. Na 2009 gingen ouderen er (meer dan gemiddeld) op achteruit.
  (..)
  Minder risico op armoede: In twintig jaar tijd is het aandeel 65-plushuishoudens met een laag inkomen per saldo afgenomen. (…) Deze nieuwe 65-plussers hebben vaker een koophuis met overwaarde dan de vorige generaties. Dat neemt niet weg dat er variatie bestaat in de welvaart binnen deze groep. Iets minder dan 4 procent van de oudere huishoudens moet het doen met een laag inkomen.”

  Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/10/ontwikkeling-inkomen-en-vermogen-65-plussers-na-95%20

 13. Dirk van Haaren zegt op

  Waar totaal aan wordt voorbijgegaan is dat veel ouderen tientallen jaren voor hun oude dag hebben gespaard of op een andere manier daar voor hebben gezorgd. Ook wij hebben tegenslag te verwerken gehad en zijn gekomen waar we nu zijn. De jongeren zijn daar mee bezig of moeten nog beginnen. Dus meneer Tjark Tjin-A-Tsoi en Peter Hein Mullingen, van het CBS, het zou beter zijn als jullie voor jullie juiste motieven zouden uitkomen. Nu is het manipulerend en neigt naar valse voorlichting. Tevens wil ik opmerken dat op politiek niveau, het ambtenaren app. en media, neo liberaal dominant zijn en tweeddracht zaaiend. Volgens mij tegen de Grondwet en dus strafbaar.

  Dat het leven in grote delen van de wereld veel minder is, is waar maar tot de houding van CBS, CBP, politiek en media niet vergelijkbaar. Wat er nu met de pensioenen gebeurt en dat is niet hetzelfde als de aow, is in feite dat door de houding van politiek en DNB geld waar men recht op heeft nu wordt onthouden.
  Het is vergelijkbaar als je bij de bank periodiek een deel van je spaargeld opneemt en er wordt gezegd je krijgt zoveel minder omdat wij vinden dat dat moet. Volgens mij heet dat onteigening.

 14. Kees 2 zegt op

  Het eerder genoemde artikel uit de Volkskrant. Lees !!!!!

  Een klein stuklje daaruit:

  AOW-ers zeggen: ‘Ik heb veertig jaar lang premie betaald, dus ik heb mijn pensioen wel verdiend.’ In werkelijkheid hebben AOW-ers veertig jaar lang te weinig premie betaald.

  http://www.volkskrant.nl/vonk/-beste-60-plussers-hoezo-oud-en-zielig~a3513800/

 15. Rembrand zegt op

  Tja, het CBS is een trouwe dienaar van het zittende kabinet en draagt alles aan om een beeld te scheppen van rijke bejaarden die best nog wel verder geplukt mogen worden. Ook het CBS weet dat ouderen vooral een in een huis vastzittend vermogen hebben en dat de meesten dat niet opnemen en als ze overlijden dat doorgeschoven wordt aan hun kinderen. Als je naar het “vrije”vermogen kijkt dan hebben 65+ers huishoudens in 2015 een vermogen van € 23.900, 45-65 jaar huishoudens van € 16.900 en 25-45 jaar huishoudens van € 4.800. Maar door het onroerend goed mee te nemen komen ze tot een verhaal van dat ouderen vijf keer zo rijk zijn als het gemiddelde huishouden. Maar ouderen moeten wel een appeltje voor de dorst hebben om een andere auto te kopen of een nieuwe wasmachine te kopen als die kapot gaat want banken lenen namelijk niet meer uit aan 65-plussers en ook meevallers vanuit het werk of door bijklussen is er niet meer bij. Door te vergelijken met 1995 vergeet het CBS dat de groep ouderen is een dynamische groep d.w.z. dat de samenstelling van de groep sterk gewijzigd is. Zij die nu met pensioen gaan hebben over het algemeen een beter pensioen dan zij die de groep door overlijden verlaten. Ook hebben steeds meer vrouwen hebben een pensioen opgebouwd terwijl in eerdere generaties het werken van getrouwde vrouwen “not done” was. Ze merken dat wel op, maar een analyse blijft achterwege.

  Als ik kijk naar de koopkrachtontwikkeling onder Rutte c.s. dan hebben 65-plussers over de periode 2011-2016 4% ingeleverd en zijn werkenden er in die periode 3.6% er op vooruitgegaan. Kunnen we dat verschil dan toeschrijven aan kabinet Rutte en aan zijn helpers D66 (VVD lite) en de kleine christelijke partijen? Vanaf 2010 staat de regering de zogenaamde “gedempte kostendekkende methode toe” en dat is een eufemisme voor pensioenrechten uitdelen waarvoor niet volledig betaald is. Een cadeau dat voor de rekening komt van de nu gepensioneerden. De DNB schrijft voor berekening van de dekkingsgraden bij pensioenfondsen zulke lage rekenrentes voor dat zelfs een kind zal begrijpen dat dat niet kan kloppen. (Toekomstige) pensioenen moeten worden betaald uit de bezittingen van het pensioenfonds en uit de toekomstige opbrengsten van die bezittingen. Heel kort door de bocht representeert de rekenrente het toekomstige opbrengstpercentage en als u weet dat pensioenfondsen de afgelopen 20 tot 30 jaar jaarlijkse rendementen hadden van 6% tot 8%, dan weet u dat de positie van pensioenfondsen door een absurd lage rekenrente kunstmatig laag wordt gehouden en zelfs zo laag dat er bij veel fondsen in 2013 en 2014 gekort is. Ja, zult u zeggen die rente komt door het beleid van de ECB en dat is ook zo, maar er is geen verplichting voor de DNB om die te volgen. Bovendien zwijgt het kabinet over het ontwrichtende rente- en geldmarktbeleid van de ECB en ramt Dijsselbloem zich op de borst dat hij het overheidstekort heeft opgelost en vergeet even dat als de overheid een normale rente op staatsleningen zou betalen we nog steeds een tekort zouden hebben. Dat gepensioneerden en zij die het van rentende waarde moeten hebben de rekening betalen vergeten we maar even. Daar bovenop komt nog even het in 2015 ingevoerde Nieuw Financieel Toetsingskader waarbij de kapitaaleisen aan pensioenfondsen zo zijn opgeschroefd dat ik met mijn 68 jaar wellicht nooit meer een pensioenindexatie zal meemaken.

  Maar goed, over tien tot 20 jaar kan het CBS dit soort jubelverhalen niet meer schrijven. Zoals u weet heeft het kabinet de pensioenopbouw nu uitgesmeerd over 50 jaar en zullen zij die niet op hun 17e met opbouw starten nooit meer een volledig pensioen opbouwen. Ook heeft Rutte cs de aftrekbaarheid van pensioenpremie ingeperkt en veel pensioenfondsen hebben daarop ook de opbouw verlaagd. Denkt u ook nog even aan het flexibiliseren van de arbeidsmarkt, de toename van zzp-ers en oudere werknemers die hun baan verloren en niet aan de bak komen; allemaal lui de nauwelijks pensioen opbouwen. En daarom zal de ontwikkeling dat mensen met betere pensioenen tot de gepensioneerden toetreden wel een keer omdraaien als u begrijpt wat ik bedoel.

 16. Jan zegt op

  Is het vermogen dan van de jongeren dan van 20 jaar geleden niet veel hoger als nu.
  Wie betaalt nu de kinderopvang ????? Dat zijn wij ja ook de ouderen, daar wordt nooit over gesproken in onze tijd kon ma niet werken moest voor de kinderen zorgen en nu de jongeren groot huis twee auto’s tig keer op vakantie tv zwart verruild voor flat screen van 3mtr breed. Wat een vraag en nog erger een vergelijking die nergens op slaat . Stop nu eens de kinderopvang zoals de PVDA wil verhogen tot 2 miljard per jaar, stort dit geld in een pot zet die 30 jaar vast met een rekenrente van 4 % dan vraag ik mij af wie er meer vermogen heeft over 20 jaar de ouderen of de jongeren. Wordt hier misselijk van om de ouderen te bestempelen als rijk en vermogend. 40 jaar gewerkt gespaard en gespaard niet 3 x per jaar op vakantie alles weg gelegd voor de oude dag en ik wordt nu genadeloos afgestraft.

 17. Jan zegt op

  Er wordt niet ontkend dat in de afgelopen regeerperiode de ouderen met alleen AOW of eventueel nog aangevuld met een klein pensioen er in koopkracht hard op achteruit zijn gegaan. Daar zijn alle partijen het wel over eens maar om daar verandering in aan te brengen kost schijnbaar nogal veel moeite. Wel toevallig dat het CBS nu met dit rapport uitkomt waar iedereen zich nu achter gaat verschuilen maar dit rapport heeft niets van doen met het echte probleem. Als de bewoners in Groningen klagen dat door de aardbevingen hun huizen in waarde zijn gedaald dan komt er toch ook geen rapport met vergelijkingen over prijzen van huizen, 20 jaar terug en nu. En als er geklaagd wordt dat de salarissen van vrouwen in dezelfde positie lager zijn dan van de mannen, dan gaat men toch ook niet zeggen, ja, maar 20 jaar geleden werden vrouwen veel slechter betaald.. Helaas constateer ik dat er een kloof gecreëerd wordt en ouderen weggezet worden als grote egoïsten.

 18. Rob zegt op

  Ik wil hier toch ook wel even op reageren, ik ben een alleenstaande man met AOW en pensioentje, 50 jaar hard gewerkt mijn kinderen laten studeren, maar ook gescheiden en op mijn 55e nog een huis moeten kopen om niet op straat te belanden, dus echt niet afbetaald.

  Nu 22 jaar jongere Thaise vriendin die naar Nederland komt, moet volgens de begrijpelijke regels op mijn adres ingeschreven staan ik moet verplicht ook ziektekostenverzekering voor haar afsluiten, maar zodra ze hier komt wonen gaat mijn AOW met € 340.= omlaag tel daar bij op de ziektekostenverzekering en dan de andere gemeentelijke belastingen dat komt neer op een netto achteruitgang van € 500,= per maand.
  Dank U .

  Mijn vriendin gaat hier echt wel werk zoeken, maar je kan toch niet verwachten dat zij ala minuut een baan zal vinden.

  En als we dan nu naar de jonge generatie kijken hebben zij meer en kunnen zij heel wat meer dan ik op die leeftijd zoals andere hier ook al schreven.

  • Henk@ zegt op

   Rob als je in het westen woont weet ik misschien werk voor jouw vriendin, maar ze moet wel vroeg op hoor. Mail me even: blackstone.68@hotmail.nl.

  • Ger zegt op

   Nou als u en uw partner een laag inkomen hebben dat krijgt uw Thaise partner een zorgtoeslag ter compensatie van de ziektekostenpremie. En daarnaast krijgt uw partner indien ze niet werkt ook nog de Algemene Heffingskorting van ongeveer 2200 Euro per jaar. Deze 2 uitkeringen leveren al zo’n 300 Euro per maand op. En daarnaast krijgt men bij een laag gezinsinkomen kwijtschelding of vermindering van gemeentelijke lasten.
   En als mijn op zijn 55e jaar nog een woning kan kopen en hypotheek aanvraagt ter financiering heeft men toch nog een behoorlijk inkomen want de banken verwachten een terugbetaling in 20 jaren i.p.v. 30 jaren op deze leeftijd.
   En uw partner bouwt ook nog AOW rechten op gedurende haar verblijf in Nederland, hoeft ze zelfs niet eens voor te werken. En uw partner en andere jonger dan 60 jaar mogen niet zoals u vervroegd met pensioen en/of met AOW bij 65 jaar maar waarschijnlijk vele jaren later. Kan zo maar 10 jaren of meer schelen in vergelijking met personen die reeds vervroegd zijn uitgetreden.

   • Jan zegt op

    Ger hier ben ik erg blij mee. Mijn situatie is exact hetzelfde als die van Rob en ik durf mijn vriendin om dezelfde reden niet naar Nederland te halen. Vooral de onzekerheid of er hier werk voor haar te vinden is op langere termijn maakt het moeilijk maar ik ga nu eens een nieuwe berekening maken met de door jou opgegeven mogelijkheden. Dus wie weet…

   • Rob zegt op

    Beste Ger, als je mijn reactie leest zeg ik niet dat ik het niet kan betalen, ik stel alleen dat ik in eerste instantie er 500 euro op achteruit ga.

    Maar ik begrijp niet hoe je er bij komt dat ik mijn huis in 20 jaar moet afbetalen, ik zal je zeggen dat ik een aflossingsvrije hypotheek heb en dat ik maar maximaal 30 jaar gebruik kan maken van de hypotheek aftrek.

    Waar het mij omgaat dat wij ouderen rijk zijn volstrekte flauwe kul is, uitzonderingen daargelaten, en dat jongeren het nu wel veel beter hebben dan toen ik jong was, en ik begon te werken toen ik 15 jaar was voor hongerloontje heb door (zelf)studie me omhoog gewerkt maar kon niet reizen na mijn schooltijd enz. enz.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website