Lezersvraag: Verzoek tot het voorkomen van dubbele belasting afgewezen

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags:
9 september 2020

Beste lezers,

Ik ben in 2006 geëmigreerd naar Thailand en woon Chiang Mai. Heb me uit laten schrijven uit Nederland en dan ben ik belastingplichtig in Thailand. In 2005 kreeg ik AOW.

Die uitkering heb vanaf 2006 direct maandelijks laten sturen naar mijn bank in Chiang Mai. In Nederland heb ik die tijd geen belasting hoeven betalen door de vrijstelling. Maar dat veranderde in 2019. Daar kwam per maand € 140,- loonbelasting bij jaarlijks ongeveer € 1.600,- met mijn aangifte voor dat jaar kon ik geen aftrekposten opgeven.

In 2019 opgaven gedaan van mijn inkomstenbelasting bij de belastingdienst in Chiang Mai. Mijn bank heeft een uitdraai gemaakt van inkomsten van de AOW en daar moest ik inkomstenbelasting over betalen. Gelukkig hebben ze in Thailand veel aftrekposten

Nederland en Thailand hebben beiden het recht om over het uitkeringsbedrag van de AOW belasting te heffen. Nu heb ik het probleem, dat ik in twee landen over hetzelfde belasting betaal. Zodoende heb een verzoek om teruggaaf van loonbelasting over 2019, en dat is afgewezen
Beide verzoeken heb ik alle documenten die nodig waren incl. Residence R.O 22 bij gevoegd.

Vervolgens heb een verzoek gedaan bij Ministerie van Financiën in Den Haag tot het voorkomen van dubbele belasting en dat is ook afgewezen.

Antwoord van Ministerie van Financiën:
Op grond van het NL-Th. kan zowel Nederland als Thailand heffen over deze uitkering Er is geen sprake van dubbele belasting die in strijd met het verdrag NL- Th. De inhoudelijke beoordeling van uw verzoek geeft daarom geen aanleiding om op grond van verdrag af te zien van de heffing van Nederlandse belasting.

Wie kan mij helpen om vrijstelling krijgen van loonbelasting uit Nederland?

Groet,

Henk

No votes yet.
Please wait...

15 reacties op “Lezersvraag: Verzoek tot het voorkomen van dubbele belasting afgewezen”

 1. Erik zegt op

  Henk, waarom vind jij dat Nederland moet terugtreden? En niet Thailand?

  Ik laat de juridische kant over aan de deskundigen maar denk dat je bij artikel 25 van het verdrag uit gaat komen omdat AOW en soortgelijke uitkeringen NIET in het verdrag staan genoemd en er geen regeling voor dubbele heffing over de AOW in het verdrag is opgenomen. Zie hier https://wetten.overheid.nl/BWBV0003872/1976-06-09

  Een veel gemakkelijker oplossing is jouw AOW eens een heel jaar NIET naar Thailand over te maken maar in Nederland op de bank te laten staan en pas in de eerste helft van januari daarop over te boeken. Dan is het in Thailand geen inkomen mee al zal het je mogelijk moeite kosten de ambtenaar daarvan te overtuigen. Het probleem is dan opgelost.

  Overigens, je zegt dat je pas in 2019 loonbelasting moet betalen. Dat is al ingaand 1-1-2015.

  • Erik zegt op

   Henk, een heel jaar is mogelijk wat rigoureus. Ik denk dat een paar maanden al genoeg is zodat jouw inkomen zo hoog/laag is dat de heffing nul is. Die maanden maak je eerste week januari over en is dan geen inkomen meer maar spaargeld.

   • Henk O zegt op

    Erik, wat wat je zelf in Nederland heb je geen aftrekposten en in Thailand vele

 2. Martin zegt op

  Stoppen met je inkomen naar Thailand te laten doorstorten. Zelf 3 á 5 keer per jaar geld overboeken via een Geldservice bijv. TransferWise scheelt je een pak miserie.

  • Lammert de Haan zegt op

   Martin, als het geld wat je via TransferWise overboekt naar Thailand inkomen betreft, wat je in dat jaar hebt genoten, dan is het nog steeds belast in Thailand (voor zover Thailand op grond van het Verdrag daarover mag heffen).

   De wijze van overmaken is niet leidend. Ook als je in Thailand met je bankpas geld opneemt of betaalt t.l.v. je Nederlandse bankrekening en het gaat daarbij om inkomen, spreken we nog steeds over door Thailand te belasten inkomen.

   LET WEL: ik propageer geen middelen om inkomen zover mogelijk buiten het gezichtsveld van de Thaise fiscus te houden om daarmee belasting te ontduiken!

   • Eddy zegt op

    Het devies is dus 2 NL betaalrekeningen gescheiden aan te houden, een voor je inkomsten, de ander gevoed uit je spaarstromen. En de overboekingen naar Thailand altijd uit de betaalrekening die gevoed is uit spaarstromen zijnde spaar- of effectenrekeningen.

 3. Peter zegt op

  Nederland en Thailand hebbenj afspraken over privé pensioenen. Wat betreft AOW of andere pensioenen van ambtenaren, enz. wordt belasting ALTIJD in Nederland afgetrokken. Pensioenen van privé pensioenen, uitkeringen van niet-overheid instanties, vermogen, enz. vallen onder de afspraak. Dus je mag zelf kiezen in welke land je belasting wil betalen. Nederland mag wel bewijs eisen dat je echt belasting in Thailand hebben betaald. Zonder bewijs of acceptatie van de belastingdienst wordt belasting ingehouden in Nederland bij de bron van de uitkering. Wat betreft de inhouding van loonbelasting op AOW in vanaf 2017 heeft dit mee te maken met een verandering in de belasting wet met terugwerkende kracht. Vanaf 2017 mensen die buiten Europe wonen mogen niets meer aftrekken van hun AOW, enz. maar krijg eeb vaste percentage aftrek (ik debk 6%). Ik heb nooit belasting betaald op mijn AOW tot 2019. Begin dit jaar heb ik aanslagen gehad voor 2017 en 2018 over mijn AOW (rondom €3.000). Over 2019 was mijn aanslag zero omdat loonbelasting is ingehouden over 2019. Ik heb ook een aantal privé pensioenen uit Nederland en heb gekozen (zonder problemen van de belastingdienst) om belasting hierover te betalen in Thailand.

  • Lammert de Haan zegt op

   Peter, anders dan wat jij stelt mag je niet kiezen waar je belasting betaalt. Daarvoor geldt immers het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting.

   Ook jouw bewering dat Nederland bewijs mag eisen dat je echt belasting in Thailand hebt betaald, is onjuist. Als je, om wat voor reden dan ook (denk aan de vele en hoge vrijstellingen, aftrekposten en de belastingvrije som) geen Personal Income Taks verschuldigd bent, dan keer het recht om te heffen niet terug naar Nederland.
   Voor het verkrijgen van vrijstelling voor de inhouding van loonbelasting moet je enkel aantonen dat je fiscaal inwoner bent van Thailand. Hoe je dat aantoont is al vele malen besproken in Thailand Blog.

   Voor het op aangifte terugkrijgen van de niet in Nederland verschuldigde loonbelasting hoef je zelfs dat niet eens aan te tonen. Alsdan volgt de Belastingdienst feilloos de informatie zoals opgenomen in het Register Niet-Ingezetenen.

   Voor wat betreft de wijziging van de fiscale wetgeving in Nederland ingaande 2015 (en dus niet zoals jij schrijft ingaande 2017) verwijs ik naar mijn aan Henk (steller van deze lezersvraag) gerichte reactie.

 4. Lammert de Haan zegt op

  Dag Henk,

  Voor wat betreft jouw AOW-uitkering schrijf je o.a.:
  “In Nederland heb ik die tijd geen belasting hoeven betalen door de vrijstelling. Maar dat veranderde in 2019.”

  Je hebt echter nooit vrijstelling voor de loonbelasting/inkomstenbelasting genoten t.z.v. je AOW-uitkering. Over elke AOW-uitkering werd de loonbelasting berekend. Dat er vervolgens geen inhouding heeft plaatsgevonden komt door het feit dat jij kennelijk koos voor behandeling als binnenlands belastingplichtige en waardoor je, net als bij wonen in Nederland, recht had op o.a. heffingskortingen. In jouw geval waren de algemene heffingskorting, de ouderenkorting en de alleenstaande ouderenkorting hoger dan de berekende loonbelasting en waardoor er geen inhouding heeft plaatsgevonden. Maar dat is wezenlijk iets anders dan “vrijstelling”.

  Ingaande 2015 is het keuzerecht voor behandeling als binnenlands- dan wel buitenlandsbelastingplichtige komen te vervallen en werd in de Wet inkomstenbelasting 2001 de tweedeling aangebracht in kwalificerende en niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. Bij wonen in o.a. Thailand word je aangemerkt als niet-kwalificerende buitenlands belastingplichtige, waardoor jij het recht op o.a. heffingskortingen verloor. De S.V.B. had ingaande 2015 bij jou de loonbelasting moeten inhouden en dus zonder het daarop in mindering brengen van de heffingskortingen. Bij duizenden uitkeringsgerechtigden heeft de S.V.B. deze wetswijziging echter aan z’n laars gelapt, zoals ook bij jou.

  Daardoor ontstond er een tweedeling binnen de niet-kwalificerende buitenlandsbelastingplichtigen. Om aan deze ongewenste ongelijke behandeling een eind te maken is per 1 januari 2019 een wetswijziging ingegaan, inhoudende dat geen enkele uitkeringsinstantie bij wonen in het buitenland de heffingskortingen meer in mindering mag brengen op de loonbelasting.

  Voor de jaren 2015 tot en met 2018 heb jij het geluk gehad dat de Belastingdienst jou niet een uitnodiging heeft gestuurd om aangifte te doen. Voor jou hoop ik dat dat zo blijft. Met het door jou gedane verzoek om vrijstelling voor de loonbelasting t.z.v. jouw AOW-uitkering had jij jezelf bij ontdekking behoorlijk in je eigen voet kunnen schieten!

  Jij spreekt enkel over een AOW-uitkering. Dit, in combinatie met het feit dat je geen uitnodiging hebt gehad tot het doen van aangifte, doet bij mij het vermoeden rijzen dat jouw inkomen zich beperkt tot deze AOW-uitkering. Op basis van de door jou vermeldde bedragen concludeer ik dat jouw Personal Income Taks zo rond de € 220 á € 225 heeft bedragen en is er dus nauwelijks sprake van dubbele belasting.

  Maar hoe het ook zij: het antwoord wat je hebt gekregen van het Ministerie van Financiën is min of meer terecht. Zowel Nederland als Thailand mogen heffen over een sociale zekerheidsuitkering, zoals een AOW-, WAO-, WIA- of WW-uitkering. Dat is echter niet op grond van een verdragsbepaling in het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting maar op basis van het gemis van zo’n bepaling en waardoor voor beide landen de nationale wet van toepassing is. Nederland belast vervolgens jouw AOW-uitkering als bronland en Thailand doet als woonland hetzelfde (voor zover jij deze uitkering hebt ingebracht in het jaar van genieten daarvan).

  Dezelfde situatie doet zich ook voor m.b.t. de met Pakistan, Sri Lanka en de Filipijnen gesloten Verdragen ter vermijding van dubbele belasting.

  • Henk O zegt op

   Beste Lammert,

   Bedankt voor je professionele advies aan mij.!
   G
   Mijn idee was om inlichtingen vragen aan de lezers, die zitten het zelfde probleem als ik. Namelijk om uit vinden de weg om vrijstelling van loonbelasting te krijgen van het jaar 2019
   .
   Ik ben fiscaal inwoner van Thailand en heb over 2019 inkomstenbelasting belasting in Thailand volgens mij heb ik het recht om vrijstelling te vragen ??

   Thailand heeft de rechten om belasting te heffen op de AOW uitkering uit Nederland als wereldwijde inkomsten van een fiscaal inwoner.

   Als dat niet mogelijk is leg ik er maar bij neer.

   Lammert heb jij klanten die enkel AOW heeft en toch vrijstelling hebben gehad ??

   Groetjes Henkq

   • Lammert de Haan zegt op

    Dag Henk,

    T.a.v. de inhouding van loonbelasting op een AOW-uitkering bij wonen in Thailand bestaat er geen enkele juridische mogelijkheid om hiervoor vrijstelling te verkrijgen.

    Geen van m’n Thaise klanten heeft dan ook zo’n vrijstelling.

 5. Erik zegt op

  Henk O, je hebt de adviezen gelezen en het is duidelijk dat je niets kunt doen aan de dubbele heffing over jouw AOW. Het verdrag noch de NL nationale wetgeving kunnen je daarbij helpen en ik vrees de Thaise wetgeving ook niet.

  Wat jou rest is artikel 25 van het verdrag, het overlegartikel, maar of je voor een paar honderd euro of zeg 10 k baht twee departementen in beweging kunt krijgen is een vraag waar je zelf het antwoord wel op hebt. Bovendien, dat verzoek moet je in jouw woonland indienen; daar heb je een goed ingevoerde Thaise belastingadviseur voor nodig en die werkt niet voor niets.

  Heb ik dan soelaas voor jouw allerlaatste vraag?

  1. Het gaat mogelijk om minder dan een maand netto AOW per jaar; denk daar eens over na. Zie mijn eerste opmerking bij jouw vraag.
  2. Over een jaar of 3-4-5 is er mogelijk een nieuw verdrag en ik reken er op dat de lacunes in het bestaande verdrag (1975) daarin worden gedicht.

  Succes!

  • Henk O zegt op

   Dank je Erik
   Ik zal alles op rijtje zetten en kijken wat ik ga doen..
   Groetjes Henk

  • Lammert de Haan zegt op

   Erik,

   Anders dan wat jij stelt moet Henk O zijn verzoek ex artikel 25, lid 3, van het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting niet indienen in zijn woonland Thailand maar, als zijnde Nederlands belastingplichtige, bij de Minister van Financiën in Nederland. Daaraan zijn in principe geen kosten verbonden.

   Op 26 november 2019 heb ik aan deze zaak ruimschoots aandacht besteed in Thailand Blog en daarmee het aanbod gedaan om namens een groep van Nederlanders dit op me te nemen. Toen stond jij nogal sceptisch tegenover dit initiatief.

   Zie:
   https://www.thailandblog.nl/lezersvraag/lezersvraag-aow-en-belasting-betalen-in-thailand/

   In een iets afgeslankte vorm bevat dit bericht o.a. de volgende tekst:

   “HET VERDRAG

   Welke mogelijkheid biedt het Verdrag om dubbele heffing over je AOW- of WAO-uitkering alsnog te voorkomen?

   Nederland heeft met ruim 100 landen een Verdrag ter vermijding van dubbele belasting gesloten. In al deze Verdragen is een bepaling opgenomen t.z.v. onderling overleg. In het door Nederland met Thailand gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting is e.e.a. geregeld in artikel 25 van dit Verdrag, voor zover van belang luidend als volgt:

   “Artikel 25. Regeling voor onderling overleg
   3 De bevoegde autoriteiten van de Staten trachten moeilijkheden of twijfelpunten die mochten rijzen met betrekking tot de uitlegging of de toepassing van deze Overeenkomst in onderlinge overeenstemming op te lossen. Zij kunnen ook met elkaar overleg plegen, ten einde dubbele belasting ongedaan te maken in gevallen waarvoor in deze Overeenkomst geen voorziening is getroffen.
   4 De bevoegde autoriteiten van de Staten kunnen zich rechtstreeks met elkaar in verbinding stellen, ten einde een overeenstemming als bedoeld in de voorgaande leden te bereiken.”

   • Als “bevoegde autoriteit” geldt in beide gevallen de Minister van Financiën of diens vertegenwoordiger.
   • Het doel van de door Nederland met Thailand gesloten overeenkomst is het vermijden van dubbele heffing.
   • In het Verdrag is geen voorziening getroffen m.b.t. sociale zekerheidsuitkeringen, w.o. de AOW- en de WAO-uitkering. Het ongedaan maken van dubbele belasting m.b.t. deze uitkeringen is bij uitstek een aangelegenheid voor beide bewindslieden.

   Er i duidelijk sprake is van dubbele belasting t.z.v. sociale zekerheidsuitkeringen omdat in het Verdrag daar geen voorziening voor is getroffen (zie de laatste zin van lid 3). Om de bevoegde autoriteiten te bewegen om hierover met elkaar in overleg te treden zou je dus een van deze autoriteiten kunnen verzoeken om daartoe over te gaan. En dan ligt het voor de hand om een verzoek daartoe te richten tot de Minister van Financiën van Nederland. Doe daarbij een beroep op de laatste volzin van het derde lid van artikel 25 van het Verdrag. Hiermee ontloop je de inschakeling van een Thaise advocaat, met name i.v.m. het taalprobleem en de daaraan verbonden kosten.

   Overigens lijkt het mij verstandig om niet als eenling zo’n verzoek te richten aan de Minister van Financiën van Nederland maar om dit te doen als collectief, dus met meerdere belastingplichtigen die ook daadwerkelijk met deze problematiek te maken hebben. Mogelijk kan Thailand Blog hierin een coördinerende rol vervullen.

   Ik ben overigens ook bereid om deze coördinerende rol op me te nemen en vervolgens contact op te nemen met een van de organisaties die de belangen van in het buitenland wonende Nederlanders behartigen dan wel zelf contact op te nemen met het Ministerie van Financiën om de heffing van dubbele belasting over een AOW- of WAO-uitkering, aldaar aan de orde te stellen. Neem daarvoor contact met me op via email: l.haan14@chello.nl.

   Als je echter niet kunt aantonen d.m.v. bijvoorbeeld het aangifteformulier PND 91, blz. 1 en 2, dat je ook daadwerkelijk Personal Income Tax verschuldigd bent of d.m.v. de verklaring belastingplicht woonland (formulier R.O. 22), dan heeft het geen zin om aan deze actie deel te nemen.

   Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen)”

   En wat was het resultaat van mijn aanbod? Een DDos aanval op mijn computer!
   Postvak IN stroomde vol met aanmeldingen. In totaal zelfs TWEE, waarvan een persoon woonde in Nederland en de ander nog geen AOW genoot (hoezo: dubbele belasting!).

   • Erik zegt op

    Tja, Lammert, heb je je best gedaan en krijg je een DDOS aanval! Ondank is…. Maar je hebt het overleefd.

    Terugkomend op de zaak, en op ons belletje van vanavond, ik denk dat een eenling geen kans heeft twee departementen te laten werken aan een paar honderd euro. In die zin is er voor Henk nu weinig hoop.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website