Beste lezers,

Net een

Ik ben 25, woon nu een jaar in Thailand. Heb mijn werkvisum en belastingnummer net gekregen. Uitgeschreven bij de NL’se gemeente, en Nederlandse verzekering.

Zijn er verder nog zaken die altijd geregeld moeten worden vanaf hier? Moet ik NL informeren dat ik vanaf nu in Thailand belasting betaal?

Groet,

Jan

16 reacties op “Lezersvraag: Moet ik mijn Thais belastingnummer melden bij de Nederlandse belastingdienst?”

 1. Wim zegt op

  Op zich hoef je dat niet te melden. Wel moet je een emigratie aangifte invullen. Ik geloof dat het een M-biljet is.
  Daara heb je met de NL fiscus niets meer van doen.

  • timker zegt op

   Dat is waar, op voorwaarde dat men geen uitkering uit Nederland krijgt.

 2. Henk Hauer zegt op

  Indien u salaris uit Nederlans ontavangt, Moet u vrijstelling inhouding inkomsten belasting aanvragen. Hievoor moet u een bewijs hebben ingeschreven te sttan bij de Thaisa belasting diens. Het Thais belating nummer door geven. Verder gewoon de Nederlandse belsing aan gifte doen voor buiten land belasting plichtigen. Iedere 5 jaar opnieuw aanvragen.
  Kan van april.
  Succes

 3. Erik zegt op

  Als je geen NL inkomen hebt (en niet onder box 3 valt vanwege enkele vermogenscomponenten) hoef je dat niet door te geven. Dat gaat pas komen als je AOW gaat trekken en mogelijk pensioen in de verre toekomst.

  Je hebt wel nog met de NL fiscus van doen bij schenkingen van jou aan derden, en jouw erfgenamen bij jouw overlijden, want voor schenk- en erfbelasting blijf je tien jaar (en als je geen NL-er bent nog een jaar) belastingplichtig in NL.

  • Erwin Fleur zegt op

   Beste Erik,

   Deze man krijgt geen AOW! De opbouw begint pas bij 25(ongeveer zo iets).
   Dus, de rest klopt.

   Met vriendelijke groet,

   Erwin

   • Leo Th. zegt op

    Hoe kom je er nu bij dat de opbouw van de AOW rond je 25ste begint? Je bouwt jaarlijks 2% op, dus doe je er 50 jaar over om aan de 100% te geraken. De overheid telt terug, 2% voor ieder jaar voorafgaande aan de ingangsdatum van de AOW, momenteel 66 jaar en 4 maanden. In theorie begint de opbouw nu derhalve op 16 jaar en 4 maanden. Degenen die Nederland voor hun Aow-leeftijd hebben verlaten hebben dubbel pech. Niet alleen hebben zij na hun vertrek geen Aow rechten meer opgebouwd, tenzij ze vrijwillig premie hebben afgedragen, maar zij verliezen ook het reeds eerder opgebouwde percentage over de eerste 16 maanden van de opbouw. Al naar gelang de Aow-leeftijd opschuift wordt het verlies groter.

   • TnT zegt op

    De opbouw van de AOW is 50 jaar. Terugrekenen van wanneer u AOW verwacht.
    Dus als u denkt dat uw AOW opbouw met 25 jaar begint, moet u blijven werken tot uw 75e.
    mvg

  • chris zegt op

   Woon hier nu 13 jaar. Heb vorig jaar geerfd van mijn tante maar moest gewoon belasting betalen !!

  • chris zegt op

   bron: https://www.doehetzelfnotaris.nl/erfbelasting-ik-woon-in-buitenland-en-krijg-erfenis-uit-nederland/

   • Erik zegt op

    Ja, Chris, als de overledene in NL woont heft NL. Het maakt niet uit of de erfgenamen elders wonen. Voor jou is de tienjaars termijn voorbij als ik goed lees wat je schrijft, maar dat helpt je niet als je erft van iemand die in NL woont.

    • Chris zegt op

     Waar slaat die 10 jaar dan op in je eerste reactie?

     • Erik zegt op

      Chris, die tien jaar is voor wanneer JIJ schenkt of JIJ nalaat binnen de 10 jaars termijn. En dat staat ook in mijn reactie.

 4. Jacob zegt op

  Je kan eraan denken om te AOW op persoonlijke naam af te dragen en zo voor je pensioen te zorgen
  Social Security hier is geen vetpot, maximaal 3,500 thb per maand retirement, en de particuliere maatschappijen zal je een hoger bedrag als in NL gaan kosten…en uiteraard max belastbaar hier met wel de premie-aftrek

  In mijn tijd zo een 20 jaar geleden heb ik niet aan de mogelijkheid van AOW doorzetten gedacht…en was er niet op geattendeerd…anders had ik dat wel gedaan

  • Kees zegt op

   Omdat je zo jong bent zou ik ZEKER NIET in de AOW ‘investeren’ waarbij je nog maar moet zien wat daar nog van over is over 40+ jaar…je kunt beter zelf beleggen als je voor je pensioen wilt zorgen!

   Zeg dat je op je 65e ongeveer 386,000 Euro in de pot wil hebben…dat zou je van je 65e tot je 90e ongeveer 1,285 Euro per maand geven…als je dan NU begint met investeren en gemiddeld zo’n 6% per jaar pakt (en da’s redelijjk conservatief) volstaat het als je iedere maand zo’n 208 Euro inlegt (dat dan wel voor de komende 40 jaar blijven doen)

 5. Lammert de Haan zegt op

  De vraag van Jan is: “Moet ik mijn Thais belastingnummer melden bij de Nederlandse Belastingdienst?”

  Hierop is slechts één antwoord mogelijk, nl.: dat heeft geen enkele zin. Ook niet als je nog inkomen uit Nederland geniet of nog in Nederland belast vermogen hebt, zoals ik in enkele reacties lees. Dat geldt tevens “als je in de verre toekomst AOW gaat trekken en mogelijk pensioen in de verre toekomst” zoals ik ook al in een reactie lees. Daar komt bij dat een AOW-uitkering met of zonder Thais fiscaalnummer altijd belast is in Nederland (en trouwens ook in Thailand!).

  Het hebben van een Thais belastingnummer is geen enkel bewijs van het zijn van fiscaal inwoner van Thailand. Zo heb ik een klant die eerst geëmigreerd is naar Indonesië, vervolgens naar de Filippijnen, terwijl hij nu in Thailand woont. Hij heeft in wezen drie “fiscale nummers”. Hij mag echter niet kiezen van welk fiscaalnummer hij gebruik wil maken. Om aan te tonen dat hij fiscaal inwoner is van Thailand en niet van bijv. Mali (waarmee Nederland geen Verdrag ter vermijding van dubbele belasting heeft gesloten) accepteert de Nederlandse Belastingdienst enkel:
  a. een recente aangifte met bijbehorende aanslag voor de PIT of
  b. een recente verklaring belastingplicht woonland, af te geven door de bevoegde Thaise belastingautoriteit.

  Voor wat betreft de verklaring belastingplicht woonland (een in het Engels opgestelde verklaring van de Nederlandse Belastingdienst) wordt ook geaccepteerd haar in het Engels opgestelde Thaise tegenhanger (formulier R.O. 22).

  Dat de Belastingdienst enkel de hiervoor onder a. en b. genoemde documenten accepteert als bewijs van het zijn van fiscaal inwoner van Thailand is trouwens volledig in strijd met de binnen het Nederlandse Bestuursrecht geldende leer van de vrije bewijsvoering. Enkel de Bestuursrechter bepaalt wat toegelaten wordt als bewijs. Met de door de Belastingdienst gestelde eis gaat zij op de stoel van de Bestuursrechter zitten en dat is de hoogmoed ten top!
  Wat dat betreft heb ik twee beroepszaken lopen bij de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, vestiging Breda, maar dat even terzijde.

  In de vraagstelling van Jan lees ik overigens niets over een nog vanuit Nederland te verkrijgen en mogelijk ook hier belast inkomen dan wel een in Nederland belast vermogensbestanddeel (box 3). Jan schrijft enkel over z’n verkregen werkvergunning en het feit dat hij vanaf nu in Thailand aangifte moet doen voor de Personal Income Tax. Of deze aangifte ook leidt tot het betalen van belasting in Thailand is nog maar de vraag, alhoewel ik het wel hoop voor hem!
  Hierover hoeft hij de Nederlandse Belastingdienst (zie zijn slotvraag) niet te informeren.

  Ik lees dat Jan in 2018 reeds is geëmigreerd naar Thailand. Ik lees echter niet dat hij in 2019 een uitnodiging heeft ontvangen van de Nederlandse Belastingdienst om aangifte te doen d.m.v. het Model-M wegens een deel van 2018 in Nederland en een deel van 2018 in het buitenland wonen. Dat zou kunnen betekenen dat er nog geen afrekening heeft plaatsgevonden met de Nederlandse fiscus. Overigens kom ik dat een enkele keer vaker tegen.
  Alsdan kan het aanvragen van een M-biljet i.v.m. een mogelijke teruggaaf van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen wel eens interessant zijn. Maar LET OP: als je een M-biljet aanvraagt dan ben je ook verplicht om de aangifte in te dienen. Ook als dat in je nadeel uitpakt!

  Om er zeker van te zijn dat dit laatste niet het geval is kun je contact met me opnemen via m’n e-mailadres l.haan14@chello.nl, waarna ik een doorrekening voor je maak van de te verwachten uitkomst van een in te zenden M-biljet. Daarna kun je alsnog besluiten om een M-biljet aan te vragen en dus aangifte te doen. Maar mocht dat nadelig voor je uitvallen dan laat je het aanvragen van een M-biljet uiteraard achterwege!

  Of er verder nog zaken zijn die je vanuit Thailand in Nederland moet regelen i.v.m. je emigratie, zoals jij je afvraagt, merk ik het volgende op.
  Je hebt je laten uitschrijven bij de gemeente met vermelding van je toekomstig woonland, nl. Thailand. Daarbij heb je tevens een Thais woonadres opgegeven. Alle officiële instanties zoals Belastingdienst, SVB en pensioenfonds(en) hebben de beschikking over je nieuwe woonadres via het Register Niet-Ingezetenen. Je hebt tevens je ziektekostenverzekering opgezegd. Dit laatste was in feite niet nodig daar zij automatisch vervalt bij emigratie. Jouw verzekeraar had je daar dus wel mee “geholpen”.
  Verder zijn er geen zaken die je in Nederland nog hebt te regelen.

  • Erik zegt op

   Nou, Lammert, vraagstellers AOW komt over 42 of meer jaar. Ik ben benieuwd wie van ons beiden dan mag meemaken hoe de regeltjes van ‘Heerlen’ zijn onder het (dan al weer oude) nieuwe verdrag 🙂 Al is de kans groot dat ik dan in een potje op de schoorsteen sta……


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website