Lezersvraag: Hoe zit het met erfrecht in Thailand?

Door Redactie
Geplaatst in Lezersvraag
Tags:
3 juni 2013

Berste lezers,

Mijn vrouw is de oudste dochter van nog drie zusters. Haar vader is vijf jaar geleden overleden. Haar oude moeder leeft nog.

Volgens mij heeft ze als oudste het erfrecht als haar moeder overlijdt. Tenzij ergens anders via een advocaat dat is beschreven.

Het gaat mij persoonlijk nergens om. De familie bezit veel grond waar rubberbomen en rijst op staan. Ik ga goed met de familie om. Haar moeder heeft laatst een klein stukje grond aan mijn vrouw weggegeven. Ze moest er maar blij mee zijn. Het gaat mij niet om die grond. Het gaat over het principe. Mijn vrouw kan dan uitdelen aan haar zusters wat zij wil.

De oudste heeft volgens mij de meeste rechten?

Ik hoor het van de specialisten.

Groeten,

Cor van Kampen

24 reacties op “Lezersvraag: Hoe zit het met erfrecht in Thailand?”

 1. Paul zegt op

  Moderator: het is niet de bedoeling dat een lezersvraag met een wedervraag beantwoord wordt. U kunt lezersvragen insturen.

 2. loe zegt op

  Ik zou met dit soort vragen niet te rade gaan op een ”prikbord”.
  Raadpleeg een advocaat. Op de site van stickman (laatste deel van
  Stickmans weekly) worden
  dit soort vragen voorgelegd aan Sunbelt advocaten.
  Moet je wel een beetje Engels kennen.

 3. Ronald zegt op

  Bij mijn vrouw in de familie, is de oudeste diegene die de bezittingen gelijkelijk verdeeld over de andere familieleden en heeft ook de eerste keus, maar of hett voor heel Thailand zo gaat…sorry, dat durf ik niet te zeggen.

 4. boodhaa zegt op

  Het thais erfrecht verschilt met het nederlands. De 1ste groep erfgenamen zijn alle kinderen . De 2de groep zijn broers en zusters en echtgenoot. Dit heb ik van een thaise advocaat omdat mijn vrouw overleed in 2002 en ik dus daar mee te maken kreeg.

  • Loeng Johnny zegt op

   Tja ik heb dan ook een vraag.
   Hoe zit het wanneer je echtgenote sterft?

   Kan jij als Farrang dan in Thailand blijven wonen? En onder welke voorwaarden??

   • Bacchus zegt op

    indien je praat over grond en onroerend goed – uitzondering condo’s – kun je als buitenlander in Thailand niets erven. Je kunt in een testament laten opnemen dat je eventueel het vruchtgebruik hebt van bijvoorbeeld een huis, maar dan blijven er nog haken en ogen. Je zou voor de zekerheid een huurcontract kunnen laten opstellen.

    • loeng Johnny zegt op

     De vraag betreft eigenlijk over het visum, kan je als weduwnaar van een Thaise vrouw nog een visum of dergelijke krijgen?

     • Bacchus zegt op

      Indien je nu een extension/”visum” hebt op basis van marriage dan komt die te vervallen. Indien je aan de voorwaarden voldoet zou je dan een extension/visum op basis van retirement kunnen aanvragen.

     • teun zegt op

      Dat klopt. Maar dan moet je wel opeens TBH 800.000 aan inkomen/deposito hebben, terwijl in geval van huwelijk met thaise je genoeg hebt aan TBH 400.000. Vraag me niet waarom, want ik heb dat niet verzonnen. Logica geeft immers aan, dat je eerder bij huwelijk over TBH 800.000 beschikt (immers 2 moeten ervan leven) en als alleenstaande over TBH 400.000. Echter: in thailand is niet altijd de logica te volgen. Vandaar.

 5. Frank zegt op

  Erfrecht in Thailand is in principe hetzelfde als in Nederland enBelgie.
  Alleen kan je in Thailand wel iemand onterven. Dit kan je bij een notarieel advocaat laten registreren.
  Verder is nergens vastgelegd dat een oudste kind de meeste of de eerste rechten zou hebben. Ook in Nl en B is dat niet zo, ook al wordt vaak gedacht van wel. Wettelijk gezien hebben alle kinderen een gelijk recht op de nalatenschap. Het schenken bij leven is in Thailand echter veel uitgebreider dan bij ons. Een ouder kan bij leven hele stukken weggeven aan een kind. Dit moet echter wel weer worden beschreven.
  Als aangetrouwde heb jij in elk geval nergens recht op, of het moet je bij leven geschonken zijn, en dus weer geregistreerd.
  de belasting die op een nalatenschap en vererving betaald moet worden is afhankelijk van de commerciele waarde van het verorvene. M.a.w. zaken als goederen worden nor maal gesproken niet belast. Goud en grond echter wel. Maar bij grond is dit verschillend en heeft dus te maken met lokatie en zo.

 6. marc mortier zegt op

  Moderator: u kunt niet in een reactie een vraag stellen. Deze moeten naar de redactie worden gezonden.

 7. jan splinter zegt op

  Is bijna hetzelfde als in ned, De kinderen hebben recht op de grond als allebei de ouders gestorven zijn. Meestal doet het oudste kind dan dat verdelen .En als een van de mannelijke kind sterft, en hij is getrouwd heeft de zoon van de getrouwde zoon er recht op, mits die de familie naam blijft dragen anders verspeelt die dat recht .Geef wel raad blijf er tussen uit ,is een wespennest

 8. Erik zegt op

  Mijn Thaise vrouw en Ik hebben een aantal jaren geleden een testament in Thailand laten maken.

  Het is absoluut niet korrekt dat het erfrecht ongeveer hetzelfde is als in Nederland. Bij het ontbreken van een testament bepaald de wet de vererving die vooral in grote families problemen oproept. Diverse mensen van verschillende generaties kunnen dan erven en moeten het samen eens worden als er iets verkocht moet worden.

  De problemen van de wet kunnen direkt opgelost worden met het maken van een testament. Er bestaat dan volledige vrijheid om dat testament te maken zoals men wil.en dat testament zorgt ervoor dat het bij wet vastgestelde erfrecht niet meer van toepassing is.

  Als je in Thailand langdurig woont, langer dan 10 jaar, kan je voor al je bezitingen wereldwijd een testament maken of ervoor kiezen dt voor Thaise bezitingen in Thailand te reglen en voor nederlandse bzittingen in nederland. Je kan zelfs in nederland dan een aanvulling maken op je thaise testament en ook naar Thais recht, simpelweg door dat erin op te nemen.

  Voor onroerend goed dien je altijd aan testament te maken in het land waar het zich bevind.

  Er bijft tot slot nog 1 verschil met nederland. In nederland kennen we een testament register, waarin wij ook via de notaris onze thaise testamenten hebben laten opnemen. In Thailand bestaat zoiets niet. Daar deponeer je het testament bij bv een advokaat en wij hebben dat ook nog bij familie in Thailand en nederland gedaan. Na overlijden is er in Thailand altijd een risico wat de beschikbaarheid aangat van je thaise testament.

  • Bacchus zegt op

   Nog even een puntje van aandacht. Buitenlandse testamenten dienen altijd vertaald te zijn en gelegaliseerd door het ministerie van buitenlandse zaken (of ambassade?).

   De uitvoering van een buitenlands testament is in Thailand altijd onderhevig aan een gerechtelijke procedure en die kunnen zeer veel tijd in belag nemen. Men dient voor de uitvoering dus altijd een advocaat in de arm te nemen. Kosten………

  • HansNL zegt op

   Je kunt je testament ook gewoon bij de Amphur op laten maken en laten regisitreren.

   Dit zeker rechtsgeldig en in veel gevallen is een gang naar de rechtbank NIET nodig.

   Heb je alles goed beschreven, dan is alleen diegene die je hebt aangewezen de erver.

   En Jan Splinter, bij overlijden van je echtgenote heb je een jaar de tijd om je huis van de hand te doen, tenminste als bij testament bepaald is dat je erfgenaam bent.
   Zo niet, gaat de titel.eigendomsrecht naar een advocaat, ambtenaar, of wie dan ook,
   De bepaling dat je mag blijven wonen in het huis?
   Niets waard op dat ogenblik dat het eigendomsrecht wijzigt, en daar gaat het om, niet meer bij jou ligt.

   • teun zegt op

    Hans,

    Natuurlijk is alleen de bepaling dat – bij overlijden echtgenote – de achterblijvende “farang” in het huis mag blijven wonen onvoldoende cq. risicovol.

    De oplossing is simpel:
    1. grond op naam van echtgenote (en als Farang grond de facto heeft betaald)
    2. leningovereenkomst waarbij rente/aflossing gelijk loopt aan
    3. huurcontract voor grond (farang huurt van thaise echtgenote)
    4. huis op naam van Farang laten stellen (als hij tenminste ook de bouw ervan heeft bekostigd)

    Zo voorkom je problemen. Immers, grond nog niet betaald door overleden thaise echtgenote en huis niet haar eigendom…….

    • HansNL zegt op

     Teun,

     Als de Thaise echtgenote de grond op haar naam heeft staan, en je hebt haar het geld geleend en daarvan ook nog eens een overeenkomst gemaakt, dan ik de tenaamstelling van de grond op naam van je echtgenote NIET rechtsgeldig.

     Als jullie al getrouwd waren toen de grond verworven werd heeft je echtgenote, als het goed is, ook een document ondertekent dat het geld NIET van jou afkomstig is.
     Bij gebreke van dit formulier gaat de Thaise wet er van uit dat inderdaad het geld van jou afkomstig is, en derhalve, als men kwaad wil en wanneer is dat niet, de grond onterecht op naam van de echtgenote staat.

     Een chanotte overeenkomst, dus de grond op naam van de vrouw en het “eigendom” van het huis op jouw naam is een goede regeling, mits bij de overdracht van het land op naam van je vrouw inderdaad dat document getekend is waarin je vrouw verklaart het geld NIET van jou afkomstig is.
     Geen document, dan is ook de chanotte niet geldig.

     Let wel, het bovenstaande gaat alleen maar ellende opleveren als iemand kwaad wil.
     Je zult de Thaise advocaten te eten moeten geven die smullen bij dit soort gevalletjes.

     Bij overlijden van de Thaise echtgenote geldt dat de vreemdeling een jaar de tijd heeft om het land te verkopen of weg te geven.
     Een testament dat de vreemdeling het recht geeft om daar te blijven wonen is het eerste jaar van kracht.
     De wet gaat er van uit dat het eigendom van het land daarna op een ander over is gegaan.
     Dan kun je met het testament in de hand WELLICHT een chanotte bekomen.

     Let wel, in bijna alle gevallen komen erfeniszaken zoals we het hier over hebben, voor de rechtbank.
     Het eigendomsrecht wordt dan vaak door de rechtbank aan een advocaat of een ambtenaar “ter afwikkeling” gegeven.
     Je voelt dan wellicht wel aan wat dat kan betekenen??????

     Ga na of dat documentje inderdaad ondertekend is, zo niet maak dan alsnog dit document bij de Land office, indien mogelijk.
     Gga dan de chanotte opmaken en registreren bij dezelfde landoffice.

     • Bacchus zegt op

      Er zijn bij ons toch heel wat chanots door de handen gegaan; zowel door koop, als verkoop van grond/onroerend goed; maar nog nooit is ons gevraagd een verklaring af te geven over de herkomst van het geld. Ik heb van deze formaliteit op het landoffice ook nog nooit gehoord of iets gezien.

      Indien er een financiering rust op grond wordt dit (normaal gesproken) vastgelegd op de achterzijde van het chanot. Tevens wordt het chanot door de financier als onderpand in bewaring genomen. Wordt niet aan de financieringsvoorwaarden voldaan, bijvoorbeeld niet afgelost, dan kan de financier het chanot laten overschrijven op zijn/haar naam. Voor een buitenlander heeft zo’n financieringsovereenkomst dan ook weinig nut, daar hij/zij geen grond kan bezitten, dus ook niet kan laten overschrijven.

      Meest simpele manier om problemen met onroerend goed te voorkomen is een lease overeenkomst af te sluiten met je vrouw. Ook hieraan zitten haken en ogen, dus het is altijd verstandig je goed te laten informeren door een deskundig advocatenkantoor.

 9. Bacchus zegt op

  Zoals Frank al heeft geschreven is het erfrecht in Thailand vergelijkbaar met het Nederlandse erfrecht. Dus als de ouders overlijden wordt de nalatenschap in evenredigheid verdeeld onder de kinderen. Indien een van de ouders nog leeft, gaat de helft van de nalatenschap naar die ouder, rest wordt verdeeld onder de kinderen.

  Indien er geen eerste graad verwantschap is, gaat de nalatenschap naar (volbloed) broers en/of zusters (tweede graad) van de overledene. Zijn die er eventueel ook niet volgen de halfbroers/-zusters.
  Hierna volgen de opa’s en oma’s en derde graad verwanten, zoals oom’s en tante’s.

  Is er niets van voorgenoemde, vervalt de nalatenschap aan de staat.

  Leeftijd speelt hierbij geen enkele rol. De oudste heeft dus geen speciale of afwijkende rechten op de rest! Wel is het zo dat de oudste vaak als “executeur testamentaire” optreedt.

  Het is ook algemeen gebruik dat een deel van de erfenis – vaak een deel van de (cooperatieve) overlijdensrisico verzekering – wordt geschonken aan algemeen nut dienende organisaties, zoals scholen en tempels.

 10. teun zegt op

  Hopelijk heeft de familie niet alvast woningen gebouwd op de te erven grond. En als het wel het geval is dan is dat hopelijk schriftelijk vastgelegd. Zo niet dan is er een recept voor een knallende ruzie. Vooral als er meer erfgenamen zijn dan er grond is.

  Het thaise erfrecht is vergelijkbaar met nederlands erfrecht. Maar er wordt weinig vooraf vastgelegd. Erfenissen zijn potentiele tijdbommetjes. Vooral als de verdeling niet naar ieders zin is.

  Laat een advocaat/notaris e.e.a. vastleggen nu oma waarschijnlijk nog bij de tijd is.

 11. Bacchus zegt op

  Onderstaand (een deel van) “the Thai inheritance laws” verkregen via een Thaise advocaat.

  If you have NOT made a Last Will or Testament, or valid will, the law (intestacy rules) will determine what happens to your assets when you die. Under Thai inheritance laws this generally means that the assets will be distributed amongst the statutory heirs. Under section 1629 of the Civil and Commercial Code of Thailand there are 6 classes of statutory heirs and they are entitled to inherit in the following order:

  1.descendants
  2.parents
  3.brothers and sisters of full blood
  4.brothers and sisters of half blood
  5.grandparents
  6.uncles and aunts
  7.The surviving spouse is a statutory heir, subject to the special provisions of Section 1635 Civil and Commercial Code.

  Distribution in the absence of a will
  Thai inheritance laws designate intestate heirs and so long as there is an heir surviving in one of the classes, the heir of the lower class has no entitlement to share in the assets. The one exception is where there is a descendant and a parent in which case they take an equal share (section 1630). If there is more than one heir in any one class, they take an equal share of the entitlement available to that class. The surviving spouse is a statutory heir but their entitlement depends on what other class of statutory heir exists. If there are surviving children of the deceased, the spouse and children take the estate between them. Therefore, if there are three children, then the estate is divided in to four equal shares.

  Nog een kleine correctie op mijn eerdere reactie: Een eventuele echtgenoot of echtgenote krijgt indien er kinderen zijn niet de helft van de nalatenschap, maar een evenredig deel tezamen met de kinderen.

  Als er geen wilsbeschikking is en er problemen ontstaan, zoals Erik beschrijft, kun je een advocaat nemen en via de rechtbank de nalatenschap laten vastleggen. Deze zal de zal altijd de lijst van wettelijke erfgenamen volgen, zoals hierboven beschreven.

 12. jan splinter zegt op

  Ja blijft moeilijk om het helemaal te begrijpen .Ik ben b.v. getrouwd in Thailand voor de wet .En wij hebben bij een advocaat laten vastleggen dat als mijn vrouw komt te overlijden dat ik gebruik mag maken van het huis en het land zolang ik leef. En in Nederland staat mij vrouw in mijn testament als erfgenaam

 13. Kristine zegt op

  Interessant onderwerp.

  Ik heb een Nederlandse vader die getrouwd is met een Thaise. Hij heeft geen kinderen met haar, met eerlijk gezegd ben ik bang dat ik kan fluiten naar mijn erfenis. Doet de Thaise regering onderzoek naar eventuele kinderen in het land van herkomst?

  Of wordt alles onder de tafel geschoven als het zover is en ik sta ik met lege handen?

  • Erik zegt op

   Kristine het is van belang te weten dat als je nederland metterwoon verlaat je nog 10 jaar vanaf dat moment onder het nederlandse erfrecht valt. Als je vader nog in nederland staat ingeschreven moet die periode van 10 jaar nog ingaan. Is ie minder dan 10 jaar geleden uitgeschreven dan valt hij nog onder het nederlandse erfrecht. In Den Haag wordt het regsiter bijgehouden van niet-ingezetenen. Door daar een uitreksel op te vragen kom je meer te weten. Hoe en wat kan je daarover op de internet vinden.

   Omdat je vader getrouwd is met een Thaise en naar ik aanneem in Thailand woont waar dat huwelijk ook geldig geregistreert staat speelt het Thaise huwelijksrecht voor de bezittingen in Thailand een overheersende rol waar je vader overigens bij testament in Thailand naar eigen believen zoals hij wil van af kan wijken. Daarin is hij vrij.

   Voorts is het van belang waar de erflater zijn bezittingen heeft en waar dat uit bestaat. Onroerend goed vererft altijd naar de wet van het land waar het aanwezig is tenzij erflater een geldig testament heet laten opstellen in dat zelfde land dat anders luidt. Als je weet wat er te erven valt kan je denk ik een nederlandse notaris vragen wat jouw rechten zijn afhankelijk van de hier beschreven omstandigheden en wat je daarmee kan doen.

   Op 4 juni heb ik hierboven nog wat info gegeven.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website