Beste lezers,

Als Belgische pensionado woon ik sinds vier jaar permanent in Thailand. Ik heb een zeer specifieke vraag inzake belastingen waarop ik in uw dossiers en lezersvragen geen antwoord vind.

Ik ben uitgeschreven in Belgie en ingeschreven bij de Belgische ambassade in Bangkok. Als gepensioneerd ambtenaar krijg ik een ambtenarenpensioen en daar word ik aan de bron op belast. Ook dien ik elk jaar een belastingaangifte van mijn inkomsten in, waarin ik mijn pensioen als enige inkomen aangeef. In die aangifte vermeld ik ook nog een aantal (wettelijk voorziene) fiscale aftrekposten.

Naast mijn pensioen genereer ik ook nog wat inkomsten uit beleggingen bij een Belgische bank. Deze beleggingen zijn normaal onderworpen aan een roerende heffing van 27% (vanaf 1 januari 2017 30%). Die roerende voorheffing werkt bevrijdend, wat betekent dat je de inkomsten na betaling van de roerende voorheffing niet meer in je belastingaangifte dient aan te geven.

Als niet-inwoner (wat ik dus ben) kan je in België echter een vrijstelling van betaling van die roerende voorheffing aanvragen. Ik overweeg momenteel die vrijstelling van roerende voorheffing aan te vragen, maar ik twijfel nog omdat ik me afvraag of ik in dat geval die roerende inkomsten niet zal moeten aangeven.

Mijn vraag is nu: moet ik, als ik een vrijstelling van betaling van roerende voorheffing krijg, die inkomsten uit beleggingen waarop ik dus geen roerende voorheffing meer zal betalen alsnog in mijn belastingaangifte aangeven? Of blijft het principe van het bevrijdend karakter van de roerende voorheffing (die dus niet meer verschuldigd is) desondanks gelden?

En zo ja: moet ik die roerende inkomsten dan aangeven in Belgie of in Thailand?

Graag uw antwoord.

Groet,

Iks


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

4 reacties op “Lezersvraag: Belgische pensionado en vrijstelling van betaling van roerende voorheffing”

 1. lung addie zegt op

  Beste Iks,
  ik heb Uw vraag gelezen en bestudeerd.
  Doch ik heb de indruk, mogelijk zit ik fout, dat je het dossier” belastingen niet goed gelezen hebt. Ik meen eerder dat je het gewone belastingformulier voor “Belgen, wonende, en niet uitgeschreven in Belgie” voor ogen hebt en nog steeds gebruikt.
  Indien je hier enkel je pensioen, waar het ook vandaan komt, aangeeft, dan gaat U in de fout bij deze aangifte daar je ook nog over andere inkomsten beschikt. Er bestaat ook een ander formulier van belastingaangifte, waar U zich wel, volgend de door mij aangegeven weg, zelf dient op in te schrijven, voor “uitgeschreven Belgen”, en dat moet U invullen, niet het andere. In dit geval wordt er automatisch rekening gehouden met Uw vrijstellingen van roerende inkomsten en hoeft U die zelfs niet aan te vragen.
  Op dit formulier komt deze rubriek zelfs niet voor, net als de rubriek, waar je buitenlandse rekeningen dient op aan te geven.
  Indien je verdere vragen hebt mag je me persoonlijk ( via de redactie) contacteren. Ik ben wel geen fiscaal adviseur en vul geen belastingaangiften in..

 2. Lammert de Haan zegt op

  Beste Iks,

  Jij geniet een (overheids)pensioen en daarnaast nog inkomsten uit beleggingen bij een Belgische bank. Ik neem aan dat je hiermee dividend bedoeld en dat je dit dividend geniet als ‘natuurlijk persoon’.

  In het door België met Thailand gesloten belastingverdrag is de heffing van inkomstenbelasting over Belgische pensioenen uitsluitend toegewezen aan België.

  De heffing van inkomstenbelasting over dividend aan natuurlijke personen is toegewezen aan Thailand. Voor de heffing van belasting over dividend aan rechtspersonen gelden afwijkende bepalingen. Deze laat ik echter buiten beschouwing.

  Ik begrijp uit jouw vraag dat je over je dividend een bronbelasting wordt ingehouden in de vorm van een roerende voorheffing. Voor de Nederlanders onder ons: voor ons is dat de dividendbelasting. Deze belastingen gelden als voorheffing op de inkomstenbelasting.

  Jaarlijks doe jij aangifte voor de inkomstenbelasting. Ik neem aan dat je hiervoor de belastingaangifte van niet-inwoners (BNI) invult. Hierin vermeld je wel je pensioen maar niet je ontvangen dividend, terwijl hierover wel roerende voorheffing is ingehouden. En dan gaat het fout.

  Over je dividend ben je immers in België geen belasting verschuldigd. Door dit dividend en de hierop ingehouden onroerende voorheffing niet op te nemen in je aangifte vindt er dan ook geen teruggave c.q. verrekening van de ten onrechte ingehouden roerende voorheffing over het dividend plaats.

  In je belastingaangifte van niet inwoners dien je je wereldinkomen aan te geven, dus inclusief het niet door België te belasten dividend. Om vervolgens vrijstelling te verkrijgen vul je vak III.6 en/of vak III.7 van de aangifte in. Deze gegevens bepalen je belastingregime.
  Ik neem aan dat je geen inkomsten in Thailand verwerft, want anders zou je ook nog deze inkomsten moeten aangeven in vak XIII (het gaat immers om je wereldinkomen en dat van je eventuele fiscale partner).

  Zoals reeds aangegeven is Thailand bevoegd om inkomstenbelasting te heffen over het dividend met als bronstaat België.

  Hierin zit tevens opgesloten het antwoord op jouw laatste vraag. Het is niet een kwestie van of je in België of in Thailand aangifte moet doen voor wat betreft het dividend maar van én in België én in Thailand hiervoor aangifte doen.
  In België krijg te vervolgens hier vrijstelling voor op de wijze zoals ik heb aangegeven. Hiermee wordt dus dubbele belastingheffing voorkomen.

  Mocht je nog met specifieke vragen zitten, neem dan gerust contact met me op via email: l.haan14@chello.nl

  Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale verzekeringen).

 3. Bram zegt op

  Beste Lammert
  Deze materie interesseert mij als Belgisch onderdaan die in Thailand woont ten zeerste.
  Uw uitleg is zeer helder en getuigt duidelijk van een gedegen kennis van de aangelegenheid, wat natuurlijk ook geen verwondering mag wekken gezien uw opleiding en specialisatie.
  Voor alle duidelijkheid wil ik u echter vragen om een verduidelijking te geven over wat u precies bedoelt met het begrip “dividend”.
  Ik begrijp dat u Nederlander bent, en als ik uw uitleg rijst er enige twijfel of Nederlanders en Belgen hetzelfde bedoelen met het begrip “dividend”.
  In Belgie bedoelt men met “dividend” uitsluitend de bedragen die door bedrijven aan aandeelhouders worden uitbetaalt.
  De intresten die worden uitbetaald aan obligatiehouders noemt men in Belgie “coupons”.
  Vandaar mijn vraag: moet ik het dividend waarover u het in uw antwoord heeft interpreteren als inkomsten, afkomstig uit ZOWEL aandelen als uit obligaties, dan wel inkomsten UITSLUITEND uit aandelen?
  Met dank voor uw antwoord
  Bram

  • Lammert de Haan zegt op

   Beste Bram,

   Het Nederlandse begrip ‘dividend’ is gelijk aan dat van België. In mijn antwoord heb ik uitsluitend het woord ‘dividend’ gebezigd. ‘Dividend’ is inderdaad te koppelen aan een vergoeding aan aandeelhouders (mede-eigenaren) van een onderneming. Maar ook voor andere soorten van vergoedingen, zoals de interest voor obligaties, geldt eenzelfde belastingregime. De vergoeding voor obligaties heet dan ook niet ‘coupon’ maar interest. Een coupon is nl. een onderdeel van een couponblad. Met deze coupon kan men de uit een obligatie te verkrijgen interest te gelde maken.

   De lezersvraag gaat uit van ‘beleggingen bij een Belgische bank’. Dat kan zowel plaatsvinden in een aandelenfonds welke banken aanbieden als in een door hen aan te bieden obligatiefonds. Echter belastingtechnisch maakt dit dus geen verschil.

   Zie voor dividenden en interest de artikelen 10 en 11 van het Belastingverdrag België-Thailand:
   http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=c8b91e33-78aa-4f99-96fc-c6c368a2a5c9&disableHighlightning=c8b


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website