Lezersvraag: Belasting wil kopie van mijn laatste aangifte in Thailand

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersvraag
Tags:
27 oktober 2016

Beste lezers,

Ik woon al jaren in Thailand. Ik heb al diverse vrijstellingen voor inhouding van loonbelasting, maar nu komt het. Voor een nieuwe aanvraag, waar ik bij mijn aanvraag mijn Thaise belastingkaart met nr als bijlage heb mee gestuurd, vraagt de des betreffende ambtenaar een kopie van mijn laatste belastingaangifte/aanslag van mijn woonland (Thailand) als bewijs dat Thailand mijn woonland is.

Mijn vraag is: is een in inschrijving bij de Thaise belastingdienst niet genoeg? Of gaat deze beambte zijn boekje te buiten?

Groet,

John


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

17 reacties op “Lezersvraag: Belasting wil kopie van mijn laatste aangifte in Thailand”

 1. erik zegt op

  Het staat je vrij aan te tonen dat Thailand jouw woonland is met alle middelen die je ter dienste staan. Dat kunnen ook de stempels in jouw paspoort zijn, of beter: het ontbreken van in- en uit-stempels. Medische uitgaven, investeringen, het sociale leven, maar de paspoortstempels of het ontbreken er van zijn het krachtigste signaal. Jouw 90-dagen briefje is dat ook, de TM30 ook, een polis op jouw naam ook.

  De belastingdienst is vrij die bewijsstukken te beoordelen, bij discussie is het woord aan de rechter.

  Er is geen enkele reden de laatste aangifte niet te tonen als je die hebt gedaan; hoef je geen aangifte te doen om welke reden dan ook (vrijstellingen, nul-tarief eerste schijf) dan vertel je dat en stuurt kopietjes mee van de paspoortpagina’s van eerste tot laatste die bestempeld is.

  De vrije bewijsleer leidt wel meer tot fricties maar je moet er samen uit kunnen komen. Lees het belastingdossier in dit blog; daar staat ook info in.

 2. lung addie zegt op

  Eerst een kleine rechtzetting: U spreekt over LOONBELASTING. Als je over loonbelasting spreekt dan zou dit betekenen dat je reeds jaren in Thailand woont en in Nederland werkt, anders heb je geen loon. Ik veronderstel dat je INKOMSTENBELASTING bedoeld, een groot verschil.
  De Nederlandse fiscus gaat zijn boekje niet te buiten, in tegendeel, die man doet zijn job perfect. Daar je verschillende vrijstellingen vraagt wil hij enkel controleren of dit wel terecht is en je in Thailand wel degelijk op AL je inkomsten waar je vrijstelling voor geniet, belastingen betaalt en niet op een klein deel. De fiscus in Nederland weet perfect over welke inkomsten je beschikt want je vraagt er vrijstelling voor. Aan de hand van je aangifte in Thailand kan hij zien of de bedragen kloppen en je niet sjoemelt. De fiscus in Thailand die kent AL je inkomsten niet niet en moet afgaan op jij hier in Thailand aangeeft op je fiscale fiche. Dit is dus enkel om te beletten dat je van twee potjes zou likken: vrijstelling in Nederland en niet aangeven in Thailand. Indien je alles correct in Thailand aangeeft hoef je niet bevreesd te zijn dat de Nederlandse fiscus uw vrijstellingen zou weigeren en je eventueel een fiscale boete aan je been zal lappen. De fiscus mag in geval het niet klopt zelfs verschillende terug gaan en, in geval het om zware misbruiken gaat, zelfs de fiscale fiches van jaren terug opvragen.

  • erik zegt op

   Lung Addie, dit is de vraag van John:

   “… vraagt de des betreffende ambtenaar een kopie van mijn laatste belastingaangifte/aanslag van mijn woonland (Thailand) als bewijs dat Thailand mijn woonland is….”

   Dan is het antwoord dat wat ik gaf. Je mag met alle middelen aantonen dat je 1) NL metterwoon verlaten hebt en 2) wat dan wel jouw woonland is, het centrum van jouw sociaal en economisch leven.

   Of je in TH eerlijk alles aangeeft gaat NL niet aan. NL heeft in het verdrag alleen het artikel 27 opgenomen waarover ernstig wordt betwijfeld of dat van toepassing is op inkomen dat bij uitsluiting aan TH is toegewezen. Bij dubbele heffing is er de overlegprocedure tussen de landen zoals voorzien in het verdrag.

   Voorts: over pensioenen betaal je ook loonbelasting; loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Er is geen koppeling met ‘loon’ als je inkomen uit arbeid bedoelt. Verder verwijs ik naar mijn eerdere antwoord en het dossier.

   Maarten: er staat niets hiervan in het verdrag.

  • goort zegt op

   Ik ben soms het spoor beetje bijster. Eens dat je het hebt over Inkomstenbelasting, maar als je bijv. een pre-pensioen hebt, dan is dit inkomen niet genoten in Thailand, waarover je geen IB hoeft te betalen in Thailand.
   Maar ook niet in NL, volgens mij.

   Waarom zou je dan aan moeten tonen dat je hier belasting, die je niet verschuldigd bent, hebt betaald?

  • John zegt op

   Beste Lung Addie,
   Hij schrijft: om het verzoek voor inhouding van Loonheffing te beoordelen, het gaat om afkoop van een pesioen van heel lang geleden de som 1.600,= euro +-400,= loonbelasting.

   • John zegt op

    Beste Lung Addie,
    ik ging twijfelen, omdat je schrijft als je in Thailand woont en in Nederland werkt ! ik ben met pensioen ! en werk niet in Nederland ! er wordt wel Loonheffing ingehouden wel een bedrag van 458,06 van daar mijn aanvraag voor ontheffing.

 3. Maarten zegt op

  Beste john. Heb ik ook aan moeten leveren toen ik nog in nederland stond ingeschreven. Ik denk dat ze dat recht hebben vanwege het belastingverdrag met thailand.

 4. Henk Wag zegt op

  Eerlijk gezegd, lijkt ‘t mij een heel legitiem verzoek van de betreffende belastingambtenaar.

 5. ruud zegt op

  Als u in Thailand netjes de door u verschuldigde belasting afdraagt, lijkt me dat toch geen probleem?
  Gewoon in een enveloppe en een postzegel erop.

  Nederland geeft iemand het recht om geen belasting te betalen, over geld dat hij in Nederland als inkomen heeft.
  Dit omdat hij in Thailand belasting moet betalen.
  Het lijkt me dan ook redelijk dat Nederland dan ook kan controleren, of hij die belasting in Thailand ook werkelijk betaalt en die vrijstelling in te trekken, als blijkt, dat hij die belasting in Thailand niet, of niet volledig betaalt.

 6. Joop zegt op

  De belastingdienst heeft het vrije recht om van alles aan je te vragen.

  1. Echter volgens het verdrag heft Nederland geen belasting als je aantoonbaar “Inwoner bent van Thailand”.

  2. Inwoner van Thailand ben je voor het verdrag als je “in Thailand onderworpen bent aan belasting”.

  3. En volgens de Thaise wet (zie onder) ben je in Thailand onderworpen aan belasting “als je er in een kalenderjaar meer dan 180 dagen verblijft”.

  Dus dit antwoord sturen aan de belasting met kopieën van je paspoort in- en uit stempels.

  “Taxable Person”
  ” Taxpayers are classified into “resident” and “non-resident”. “Resident” means any person residing in Thailand for a period or periods aggregating more than 180 days in any tax (calendar) year. A resident of Thailand is liable to pay tax on income from sources in Thailand as well as on the portion of income from foreign sources that is brought into Thailand. A non-resident is, however, subject to tax only on income from sources in Thailand. “

 7. Han zegt op

  Ik ben geen belastingdesku dige maar volgens mij hoef je alleen aan te tonen dat je belastingplichtig bent in thailand, niet dat je daadwerkelijk belasting betaalt.

 8. Antoine zegt op

  Beste John,

  Jongbloed Fiscall juristen hebben een mooi stuk geschreven over het verdrag tussen Thailand en Nederland.

  http://www.jongbloed-fiscaaljuristen.nl/emigratie/actueel_emigratie/remittance_thailand/?highlight=thailand

  Als je de strekking volgt van dit stuk is het ook niet noodzakelijk om belasting in Thailand te betalen over je hele pensioeninkomen, maar alleen over het gedeelte dat is overgemaakt naar Thailand.
  Indien je belasting betaalt in Thailand kun je als bewijs een engelstalige brief krijgen waarin vermeld staat dat je aan je belastingverplichtingen hebt voldaan. Daarin staat niet het bedrag genoemd van de aangifte maar is als bewijs voldoende voor de belastingdienst in Nederland.

  Hier kun je de verschillende certificaten vinden: http://www.rd.go.th/publish/21974.0.html

  Ik heb een persoonlijke vraag achtergelaten bij de firma Jongbloed en daar ook een keurig advies op terug gekregen. Niet geschoten is altijd mis!

 9. Nicksurin zegt op

  Ze zijn het laatste jaar veel strenger geworden in Heerlen. Mijn inziens gaat de belastingdienst hun boekje te buiten.In het belastingbedrag staat, dat waar het centrum van je sociale leven ligt, je in dat land belastingplichtig bent. Dat kan je aantonen met allerlei documenten en met je thaise TIN-card.
  Maar uiteindelijk heeft de belastingdienst het laatste woord of als je toch je gelijk wilt halen, de rechter.
  Ik heb mijn R.O.21 formulier opgestuurd, waarop exact staat aangegeven je bruto inkomen van je pensioen, waarover je vrijstelling vraagt en de daarover betaalde (thaise) belasting en per omgaande kreeg ik een vrijstelling voor 5 jaar.Ik zou voor de zekerheid ook je R.O.22 formulier meesturen.
  Alles over de formulieren lezen op de site van de Thaise belastingdienst.

 10. Martin zegt op

  Hallo John,

  Ik neem aan dat je inkomsten hebt uit een niet-staatspensioen, dus niet uit een ABP of andere overheidspensioenregeling. M.a.w. een particulier pensioenfonds, bijv bouw, metaal, AKZO, Shell, DSM, etc. Voor een overheidspensioen gaat de vlieger namelijk niet op, want daar wordt geen ontheffing van loonbelasting op verleend (bij mijn weten). Op dit “particuliere” pensioen wil je dus vrijstelling van inhouding van loonbelasting. Tegenwoordig blijkt op het aanvraagformulier al dat je moet aantonen dat je fiscaal inwoner bent van, in dit geval, Thailand en dat je bewijsstukken moet meesturen. Ik had dit ondanks ook aan de hand en heb meteen de voorpagina’s van de laatste twee Thaise belastingaangiften bijgevoegd; dus met zichtbaar het TIN. Dit was voldoende. Het wordt misschien lastig als je geen Thaise belasting aangifte doet, en je dus onvoldoende bewijs aanlevert. Wat ik overigens ook had bijgevoegd was een zgn woonstaatverklaring, die je bij de Nederlandse Ambassade kunt krijgen (tegen betaling), maar ik weet niet of dit gezien wordt als voldoende bewijs. Het lijkt er wel op dat Heerlen het steeds moeilijker maakt. Succes.

 11. Joop zegt op

  Men leert het kennelijk NOOIT. De fiscus mag daar niet naar vragen. Met name hetgeen Lung Addie beweert is persé onjuist! Ik herhaal het nog maar eens: laat je niet intimideren en ook niet chanteren door de NL-fiscus.
  Mijn advies: ophouden om via dit blog telkens weer dezelfde overbodige vraag te stellen en tegen de NL-fiscus zeggen dat men zich daar aan de wet en aan het belastingverdrag moet houden.

  • ruud zegt op

   Ik weet niet, of dit waar is.
   Ik heb een inschrijvingsbewijs van de Thaise belastingdienst.
   Dat betekent echter niet, dat ik ook werkelijk in Thailand hoef te wonen.
   Die kan ik ooit aangevraagd hebben en daarna zijn verhuisd.

   Met die inschrijving kan ik dus nooit bewijzen, dat ik daadwerkelijk fiscaal inwoner van Thailand ben.
   Als ik dat niet kan bewijzen, hoeft Nederland mij ook geen vrijstelling te verlenen.

 12. lung addie zegt op

  Het is niet mijn schuld dat de Nederlanders pensioen, werkloosheid, AOW …. als LOON betittelen. De Nederlanders,als de grote taalkenners zullen het wel beter weten dan de Vlamingen die andere, doch correct taalkundige termen gebruiken.

  Indien vraagsteller en verschillende mensen die reageerden er van overtuigd zijn dat de Nederlandse fiscus geen zaken heeft met zijn fiscale aangifte in Thailand, dat vraagsteller dan de moed toont, in antwoord op de vraag van de fuscus naar zijn aangifte in Thailand, het volgende antwoord aan de fiscus aan te fiscus te geven:

  Geachte Heer Fiscus,

  daar ik niet meer als Nederlander in Nederland woon, doch wel als nationilteit Nederlander ben en blijf, heb ik tegenover U geen fiscale plichten maar enkel nog rechten op vrijstellingen, ongeacht wat ik ik Thailand als inkomsten aangeef.
  Als in het buitenland veblijvende Nederlander heeft dus U geen zaken met wat ik fiscaal, volgend uit een fiscale overeenkomst tussen Thailand en Nederland, aangeef als inkomsten in Thailand.
  Ik heb dus recht op vrijstelling, zonder U in de mogelijk te stellen of dit terecht of onterecht is. Ik heb dus geen verplichting U een document te sturen als copy van mijn belastingsaangifte in Thailand en weiger dit U te laten geworden.

  Met Hoogachting.

  Vraagsteller zal dan wel zien of hij zijn vrijstellingen behoudt of verliest.
  Het antwoord van de fiscus kan hij dan publiceren op, dit blog.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website