Ingezonden: Lijfrente valt vrij tussen Scylla en Charybdis

Door Ingezonden Bericht
Geplaatst in Lezersinzending
Tags: ,
8 maart 2014

Op 15 juni as valt mijn lijfrente na 20 jaar premiebetaling vrij zodat ik het kan omzetten een periodieke betaling gedurende minimaal vijf jaar. Hoera zult u denken, maar helaas is het tegenovergestelde het geval en beland ik van het ene probleem in het andere.

Het polisbedrag is een kleine twintig duizend Euro en dat zou normaal gesproken circa 1000 Euro bruto per drie maanden moeten opleveren. U moet verder nog van mij weten dat ik in 2012 met vroegpensioen ging, naar Thailand emigreerde en dat ik in februari 2014 mijn eerste AOW heb gekregen.

Met het prettige vooruitzicht van een driemaandelijkse aanvulling op mijn pensioen en AOW belde ik met de ABN-AMRO bank waar mijn lijfrentepolis was ondergebracht. Ik had wat onderzoek gedaan wat bij vrijval van de lijfrentepolis het gunstigste was en ik had gekozen voor “Banksparen met een direct ingaande Leefrente”. Creatievelingen bij deze bank hadden bedacht dat lijfrente een wel erg oubollige term was en bedachten daarop Leefrente. “Nou meneer, u kunt dat product niet bij ons afsluiten want daarvoor moet u ingezetene van Nederland zijn”. En “Op 15 juni maken wij het geld aan u over onder aftrek van de vereiste 52% Inkomsten belasting”.

Als dit zou gebeuren dan wordt er door mij inbreuk gemaakt op de regels zoals die gelden voor de Conserverende aanslag en zou deze aanslag direct opeisbaar worden ter grootte van de prijs van een meest luxe Bentley Continental. Goed, dus Banksparen met een directe lijfrente is geen optie. Is dan een tijdelijke ouderdomslijfrente bij een verzekeringsmaatschappij dan voor mij een mogelijkheid? (het verschil tussen Banksparen met lijfrente en een lijfrente bij een levensverzekering is – kort door de bocht – dat bij voortijdig overlijden het resterende bedrag tussen storting en uitbetalingen naar de erfgenamen gaan en in het tweede geval naar de verzekeringsmaatschappij).

Daarop heb ik dus twee grote verzekeraars gebeld: Centraal Beheer en Nationale Nederlanden en ik denk dat u het resultaat al raadt: “u moet ingezetene in Nederland zijn en wij mogen volgens onze vergunning geen direct ingaande Lijfrentes aanbieden aan niet-ingezetenen”. Dit betekent voor mij dat ik bij uitbetaling inbreuk maak op de voorwaarden die gelden bij de Conserverende aanslag en dat over 2014 de vrijgevallen Lijfrente in de IB aangifte 2014 bij mijn AOW wordt geteld en als kers op de taart wordt de lijfrentevrijval ook nog belast met 20% boete (circa € 4.000), met een eufemisme “revisierente” genoemd. Het feit dat het buiten mijn handelen en mijn schuld is volgens de Belasting Almanak geen reden voor de Belastingdienst om af te zien van het opleggen van een dergelijke boete.

Tja, wat nu? Ik zie een drietal mogelijkheden:

 1. Niets doen en het verlies nemen. Behalve de boeterente moet je feitelijk ook nog de naar voren getrokken Inkomstenbelasting over de veronderstelde lijfrente betalingen 2014-2019 in één keer betalen en kan je ook nog een invordering van de Conserverende aanslag tegemoet zien;
 2. Doen tegenover de verzekeringsmaatschappij alsof ik in Nederland woon en proberen op mijn Nederlandse postadres een lijfrente af te sluiten, maar dat is fraude. Als het uitkomt dan geldt het bovenstaande en wellicht ook nog taakstraf zoals het aanharken van de tuin van de Belastingdienst;
 3. Volgende maand naar Nederland reizen, weer laten inschrijven bij de gemeente, contract voor (Banksparen met) direct ingaande lijfrente afsluiten, weer uitschrijven bij de gemeente en weer terug naar Thailand. Dus voor de tweede keer emigreren en weer een M biljet invullen.

Zoals ik in de titel als schreef blijft het varen tussen Scylla en Charybdis ofwel varen van het ene gevaar naar het andere. Maar wellicht heeft u als lezer een betere zeekaart en kompas om deze gevaren te omzeilen.

Ingezonden door Rembrand van Duijvenbode


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

37 reacties op “Ingezonden: Lijfrente valt vrij tussen Scylla en Charybdis”

 1. Erik zegt op

  Mijn tijdelijke lijfrente die liep tot 65 is ingegaan NA emigratie naar Thailand. Ik had aanbiedingen van OHRA waar de polis liep en van Aegon waar ik hem sloot. Niemand vroeg om mijn woonplaats, Niemand deed moeilijk. De polis is ingegaan en was toen in NL vrijgesteld van inkomstenbelasting (maar dat is nu anders na het arrest van Hof den Bosch).

  Maar misschien zijn de regels veranderd ? Het kapitaal in mijn geval was groter dan 20 k euro.

  Deze tijdelijke lijfrente was NIET opgenomen in mijn conserverende aanslag; weet vraagsteller zeker dat die bij hem wel daarin zit ? Daar heb je een opgave van gekregen. Verder heb je altijd de mogelijkheid de vraag voor te leggen aan de belastingdienst of een dergelijk relatief klein bedrag (klein ten opzichte van de pensioenaanspraken) wel leidt tot integrale invordering van de conserverende aanslag. Ik betwijfel dat.

  Mijn advies is:

  als je nog een verzekeringsagent in NL hebt, zet die er achter.

  als je een direct contact hebt met jouw huisbankier, bel de ‘chef’ op en leg het uit.

  of doe de laatste optie: schrijf je in in NL, bericht belastingdienst en SVB en pensioenuitbetaler, sluit een verplichte zorgpolis met maandbetaling, regel de lijfrente, laat eventueel nodig medisch onderhoud dan ook gelijk maar doen en emigreer daarna naar Thailand.

  Het laatste betekent wel een pak werk extra, opnieuw vrijstelling premie VV, ziekenfondswet en inkomstenbelasting vragen, een hoop formaliteiten en extra reiskosten, maar als je daarmee integrale invordering van de conserverende aanslag tegenhoudt dan is het dat waard.

  Goed, ben benieuwd. Als dit echt waar is dan zullen blogs en forums nieuwkomers moeten waarschuwen. Maar ik denk dat deze ondiepe geul snel uitgediept wordt.

  De redactie van dit blog heeft mijn email en als je verder hulp nodig hebt mogen ze dat (alleen aan) jou geven.

 2. Erik zegt op

  Een zijspoor :

  Strikt juridisch genomen hoef /mag/moet/kan je je pas in NL inschrijven als je het voornemen hebt daar 4 maanden te blijven. Dat voornemen is duidelijk niet aanwezig.

  Dit is een punt van aandacht waarvoor je een deskundige ‘burgerzaken’ zou kunnen raadplegen.

 3. Erik zegt op

  Het ziet er naar uit dat je pech hebt…..

  http://internationaljustice.rnw.nl/nederlands/article/lijfrente-het-buitenland-wees-op-je-hoede

 4. RichardJ zegt op

  @Erik,

  In artikel 65 van het GBA lees ik hierover:
  “Degene die naar redelijke verwachting gedurende een half jaar ten minste twee derden van de tijd in Nederland verblijf zal houden, is verplicht zich …….. aan te melden …..”.

  Er bestaat dus onder bepaalde omstandigheden een verplichting. Maar naar mijn mening betekent dit dat je je altijd in “mag” schrijven (ook al is het voor 2 weken).
  Maar om zeker te zijn, kan het geen kwaad om de GBA nog es goed te bestuderen en/of hierover een deskundige te raadplegen.

  • Marcus zegt op

   Mijn vrouw heeft zich eens een week inbgeschreven omdat we een nieuwe auto op naam moesten zetten. Gemeentehuis vondt het maar veel werk en heeft haar onder protest weer uitgeschreven. Toen ging voor haar de 10 jaar van sucessie rechten weer in.

 5. Erik zegt op

  Richard J, bedoel je de Wet BRP ?

  Artikel 2.4

  1. Op grond van zijn aangifte van verblijf en adres wordt degene die rechtmatig verblijf geniet, niet in de basisregistratie is ingeschreven en naar redelijke verwachting gedurende een half jaar ten minste twee derde van de tijd in Nederland verblijf zal houden, ingeschreven in de basisregistratie door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar hij zijn adres heeft.

  2. Indien een persoon als bedoeld in het eerste lid in gebreke is met het doen van aangifte, draagt het college ambtshalve zorg voor de inschrijving. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd de betrokkene alsnog op grond van zijn aangifte in te schrijven, indien de aangifte na afloop van de aangiftetermijn geschiedt.

  3. Inschrijving geschiedt niet dan nadat de identiteit van de betrokkene deugdelijk is vastgesteld.

  Bedoel je deze wet ?

  Maar daarmee heeft nog niemand een oplossing voor het probleem van vraagsteller gegeven…..

 6. RichardJ zegt op

  Erik, het betreft de Wet op de Gemeentelijke Basis Administratie, artikel 65. Heb ik in 2008 van internet gehaald.
  Jouw BRP tekst geeft inderdaad een ander beeld. Ik weet niet welke wet op dit moment “leidend” is. Dat zou dan moeten worden uitgezocht. Mogelijk dat ook de term “redelijke verwachting” enige speling toelaat.

 7. Evert van der Weide zegt op

  Als je uitgeschreven bent uit Nederland en woont in Thailand, dan verzoek je om vrijstelling van heffingen in Nederland. Daar heeft de belastingdienst een mooi formulier voor. Zoeken op vrijstelling volksverzekeringen of zo iets. Ingevolge het belastingverdrag tussen Thailand en Nederland, wordt de heffing toegerekend aan woonland Thailand. Er is alleen wel een verschil tussen particuliere lijfrente of uit onderneming.

 8. Erik zegt op

  Allereerst ik ben een andere Erik dan degene die hierboven e.e.a. heeft geschreven.

  Ik heb de ervaring opgedaan dat als je bankrekening in NL op een adres staat geregistreert van een EU land (waar NL dus ook toe behoort) je in dat land automatisch belast wordt voor je inkomsten op die rekening. Als je bij je ABNAMRO rekening een adreswijziging naar NL opgeeft en dus voor hun “terugverhuist” naar NL is er voor hun geen beletsel meer de lijfrente normaal op een NL belastingplichtige rekening uit te keren. Waar je staat ingeschreven of niet doet er volgens mij voor hun niet toe. Ik geloof niet dat zij bij anderen om een uittreksel daaromtrent vragen.

  Als alles geregeld is geef je VOOR het einde van het jaar opnieuw een adres wijziging op naar Thailand en en in de komende Jaaropgaven voor de belasting sta je dan weer geregistreert op Thailand. Mogelijk kan je de zaken afwikkelen met een andere bank dan de ABNAMRO om het wat ondoorzichtiger te maken.

  Misschien hebben anderen op dit blog nog vergelijkbare ervaringen opgedaan. Ik geef hier geen advies. Ik vertel alleen over mijn eigen ervaring met belasting en inschrijvings problemen sinds ik in Thailand woon en hoe ik die heb kunnen oplossen.

 9. John zegt op

  Dit vond ik bij een belastingconsulent op het internet.

  In 2011 ben ik naar Thailand geëmigreerd. Mijn in 1989 gesloten kapitaalverzekering met lijfrenteclausule loopt dit jaar in principe af. Ik kan met het kapitaal dan een direct ingaande lijfrente kopen of die aankoop maximaal uitstellen totdat ik 75 jaar word. Ik heb gehoord dat wanneer ik een jaarlijkse lijfrente koop zodra de huidige polis expireert, dat de jaarlijkse termijnen dan vrij zijn van inkomstenbelasting in Nederland, maar niet in Thailand. Is dat correct?
  Inderdaad, de hoofdregel is dat lijfrentebetalingen in uw geval ter heffing zijn toegewezen aan Thailand. Dit houdt in dat Nederland geen belasting over de lijfrente (of afkoop) mag heffen. In het belastingverdrag met Thailand wordt een uitzondering gemaakt indien de inkomsten ten laste komen van een onderneming of vaste inrichting in Nederland.

  Mijn advies: neem contact op met de belastingdienst

 10. kees zegt op

  Geachte,
  Ik ken het probleem.
  Neemt u contact op met Allianz-verzekeringen in Rotterdam.
  Via hen is een constructie mogelijk om de lijfrente in termijnen te laten uit betalen.
  Zij hebben namelijk een buitenlandvergunning.
  Ook kunnen ze u aan een bemiddelaar helpen in deze(particulier buro).
  Voor mij is het buro Heuveling te Arnhem momenteel bezig om dit te regelen ad 350 euro.
  Veel succes.Ik ken de miserie,maar er is echt een uitweg.
  Kees

  • Leo Th. zegt op

   Kees geeft goed advies, Allianz werkt internationaal en is zgn. “genoticifeerd”. Bewijs van “in-leven-zijn” is verplicht, op de site van Allianz.nl zijn de formulieren in diverse talen opgesteld en dus niet alleen voor ingezetenen bestemd. Ook op de link van Erik, “internationaljustice”, staat veel informatie, b.v. dat vanuit je huidige lijfrenterekening bij de ABN-AMRO bij expiratie van dit produkt uitkeringen in termijnen kunnen plaatsvinden. (Althans voor zover ik het heb begrepen). Daarvoor moet je overleg voeren met ABN-AMRO. Een nieuw produkt wat jij wilde, banksparen bij ABN-AMRO, is echter niet toegestaan. Laat ons ter lering van anderen t.z.t weten hoe het is opgelost. Overigens kan je altijd de uitkering van lijfrenterekening een aantal jaren laten uitstellen. Succes!

  • RichardJ zegt op

   Beste Rembrand,

   Ik denk dat Kees hierboven de oplossing heeft aangegeven. In geval je deze weg op gaat, kun je aan ons/ het blog doorgeven of het in jouw geval ook gelukt is?
   Ik denk dat ik over een paar jaar ook met dit probleem te maken krijg en ik vermoed dat er nog meer zijn.

  • Rembrand van Duijvenbode zegt op

   Kees,
   Bedankt voor het goede advies. Ik ga maandag contact met hen opnemen.

   Er is zo links en rechts onduidelijkheid waar de lijfrente belast wordt. Ik heb uit eerste hand ervaren bij de lijfrente uitkering van NN van mijn broer dat de Nederlandse Belastingdienst zich op het standpunt stelt dat deze ten koste van de winst gaat en dus dat Nederland daar over belasting mag heffen. Dat staat in het belastingverdrag met Thailand en de Nederlandse Belastingdienst houdt zich daar aan vast.

   Rembrand

  • Joop zegt op

   Gisteren met een medewerker van ING gesproken. Nationale Nederlanden sluit alleen een verzekering t.b.v. uitkering af als je in Nederland staat ingeschreven.

   Maar ………… Ze sluiten ook gewoon voor je af als je dit via een tussenpersoon (verzekeringsadviseur) in Nederland doet. Die betaal je zijn kosten, zoals dat tegenwoordig in de wet staat, en NN maakt de uitkeringen rechtstreeks naar jou over. Zonder tussenkomst van de verzekeringsadviseur.
   Het contract staat op jouw naam.

   Geen paniek dus.

 11. Leo zegt op

  Interessant onderwerp.
  Ik krijg hier over 3,5 jaar ook mee te maken.
  Mogelijk wil ik voor die tijd al wel of niet emigreren naar Thailand.
  Dit eens nader onderzoeken of dit op mijn lijstje wel of niet emigreren moet komen te staan.

 12. Jo Beerkens zegt op

  Hallo Rembrand,

  Uit jouw beschrijving leid ik af dat je al heel degelijk onderzoek hebt gedaan en heel goed weet waarover je praat. Ook diverse reacties laten zien dat men met verstand van zaken reageert. Ik aarzel daarom met mijn reactie.

  Ik heb nog eens precies nagekeken in het Verzoek Vrijstelling inhouding loonbelasting / premie volksverzekeringen (van de Belastingdienst). In dat formulier wordt onder hoofdstuk C gesproken over een Afkoopsom lijfrentepolis. Deze optie zou mijns inziens denkbaar zijn, als je het bedrag ineens uitgekeerd zou krijgen (en waarmee je dus deels in het 52% tarief terecht zou komen).

  Het spaarbedrag zal -voor zover ik van jou begrijp- echter eerst in een lijfrentepolis moeten worden gestort, voordat het hoe dan ook tot eenmalige of periodieke uitkering kan komen.

  Afhankelijk voor het antwoord op de vraag, waar deze lijfrente vandaan komt, moet men dan voor het aanvragen van vrijstelling in het Verzoek vraag C.3 of C.5 invullen (en de benodigde bescheiden meesturen). Ik denk dat vraag C.3 betrekking zal hebben op lijfrenten, afkomstig uit een gouden handdruk.

  Het probleem waar u mee zit zal echter zijn, dat u nog geen uitkeringspolis of dergelijke kunt overleggen. Dat neemt echter niet weg dat het aanvraagformulier vrijstelling IB wel degelijk suggereert dat vrijstelling -ook bij een eenmalige uitkering- mogelijk is.

  Ik kan dus geen 100% sluitende oplossing geven, maar in elk geval lijkt een verzoek om vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting mogelijk.

  Maar hoe dan ook. Het advies dat Kees geeft lijken slechts weinige mensen te kennen. En het is natuurlijk altijd het best om gebruik te maken van ervaring van anderen.

  Het is wel fijn als je ons via het forum op de hoogte blijft houden, want het is een interessante casus.

  PS, ik neem aan dat je het formulier Verzoek om vrijstelling in je bezit hebt. Anders vraag je het even telefonisch op bij het Belastingkantoor Heerlen.

  Succes.

  • Rembrand van Duijvenbode zegt op

   Beste Jo,
   Je suggestie om het via vrijstelling Loonbelasting en premies te doen is helaas niet mogelijk. Toen mijn broer in 2012 overleed en de NN aan zijn Thaise vrouw de lijfrentepolis wilde uitkeren heb ik voor haar – nadat zij een BSN had gekregen – een dergelijke vrijstelling aangevraagd en dat is afgewezen met verwijzing naar het belastingverdrag omdat het een uitkering is die ten laste van de winst gaat. Overigens is die 52% LB een voorheffing en omdat het IB tarief voor buitenlandse belastingplichtigen voor de eerste schijf circa 5% is en voor de tweede schijf circa 10% is krijg je de teveel ingehouden belasting via de IB aanslag gewoon terug. De pijn zit natuurlijk bij de 20% boeterente en het gevaar van het invorderen van de conserverende aanslag. Zelf heb ik tot 2018 vrijstelling gekregen voor inhouding LB en premies. Niettemin dank je voor het meedenken en je suggestie.
   Rembrand

 13. Erik Isan zegt op

  Kees, jij bent er mee bezig lees ik.

  Wordt het dan een tijdelijke lijfrente of een levenslange en naar jouw keuze ?

  (Heb mijn naam aangepast en zal die voortaan gebruiken; ben de eerste ‘Erik’ in dit item.)

 14. Marcus zegt op

  Beste Druif, optie 3 , daar kleeft een bezwaar aan mbt sucessie rechten. Als je je registreer in nederland en dan weer “met der woon vertrekt” gaan de 10 jaar weer in waar ze bij overlijden een greep in je estate kunnen doen. Aangezien je 65 bent een risoco voor eventuele nabestaanden. Dat geldt voor alles in Nedrlsn , roeren en niet roerend

 15. Evert van der Weide zegt op

  Voorzover ik me kan herinneren heb ik het verzoek tot vrijstelling van belasting via Internet gedownmoad. Zie hier: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/verzoek_vrijstelling_loonbelasting_premie_volksverzekeringen

  Veel eenvoudiger dan bellen en tijdenlang aan de lijn hangen,

  Evert

 16. Nico zegt op

  Niet zeker zijnde van alle feiten en geen volledig inzicht hebbend in uw polis dit:
  MOET u een periodieke uitkering kopen voor minimaal 5 jaar? Waarom? Indien u de polis, eventueel vervroegd, afkoopt cq. uit laat betalen op de expiratiedatum en indien u in Nederland bent uitgeschreven ( 2012 ) uit het GBA en in Thailand woont ten tijde van de afkoop/uitbetaling ( 2014 ), valt de IB heffing over de eenmalige afkoopsom volgens het Verdrag met Thailand toe aan Thailand. U kunt daartoe een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Mis ik hier iets aan informatie die tot een ander resultaat moet leiden? Voor alle zekerheid, daar is nog tijd voor, u kunt overleggen met de verzekeraar, die om advies vragen op hun fiscale afdeling, u kunt de Belastingdienst in NL ook uw polis toesturen en om advies vragen wat er mogelijk is. Of uw polis in een conserverende aanslag zit is m.i. de vraag zoals al eerder opgemerkt.
  Ik zal verdere reakties volgen via email. Sukses.
  Met vriendelijke groet,
  Nico

 17. Nico zegt op

  Rembrand, Allianz zoals Kees genoemd heeft kan een oplossing zijn.
  Je zegt dat je polis een waarde heeft van 20.000 Euro, je verwacht daarvoor 1.000 Euro per 3 maanden, is 4.000 Euro per jaar, voor 5 jaar ( niet langer?).
  Trek dit nog eens goed na, want dan krijg je in 5 jaar dus in totaal 20.000 Euro = je poliswaarde die je inbrengt.
  Indien dat mogelijk is heb je meer aan een eenmalige afkoopsom? vrij van IB in NL? Thailand heeft wel het recht van heffing maar doet dat niet.
  Nico

 18. Braadijs zegt op

  Kan heel simpel! En kan via internet. Zoals boven al gezegd heeft Allianz vergunning voor lijfrentes aan lieden die niet in NL wonen. Ikzelf heb sinds zeven maanden bij hun een lijfrente, geregeld via 123Lijfrente:
  https://www.123lijfrente.nl/Klantenservice/tabid/458/Default.aspx
  Neem met hun contact op en zij regelen alles. Benodigde formulieren zenden zij jou toe, je vult ze in, scant ze en stuurt ze aan hun terug. Zijn zeer behulpzaam en pro-actief.
  Belastingvrijstelling moet je echt zélf regelen.
  Belastingdienst heeft mij inmiddels vrijstelling van belastingheffing verleend, inderdaad via het ‘formulier vrijstelling LB en premies volksverzekering’ dat je bij de Dienst kunt downloaden. Op te sturen naar ‘Kantoor Buitenland’ in Heerlen. Voorwaarde is wél dat je kunt aantonen dat het zwaartepunt van je huidige levensbelangen in Thailand is gelegen. Bewijslast is vrij, dus je kunt alles aanvoeren waarvan jij denkt dat het nuttig is. Het helpt natuurlijk niét als je vaker langdurig in NL bent, daar nog onroerend goed hebt e.d.
  Laat je niet bang maken door parmantig geroep dat “vrijstelling niet meer mogelijk is sinds het vonnis van het Hof in Den Bosch”. Dat is gewoon lariekoek. Een probleem is er alléén -ook dat werd boven al vermeld- als de lijfrente ten laste zou komen van de winst van een bedrijf. Bijvoorbeeld omdat de lijfrente onderdeel was van een pensioen- of vertrekregeling. Zúlk een lijfrente blijft in NL belast, zoals trouwens ook duidelijk vermeld staat in Belastingverdrag NL-Thailand.
  Succes!

 19. Robbert zegt op

  Beste Rembrand,

  Er zijn partijen die wel uitkeren naar het buitenland. Verzekeraars en banken zijn niet verplicht dit aan te bieden maar als de polis er expireert bieden ze dit normaal gesproken wel aan. Een partij Waar ik voor een klant een dergelijke verzekering heb gesloten is Nationale Nederlanden(NN in het vervolg). De rente is bij NN waarschijnlijk ook beter dan bij de ABN Amro Bank. Bel even naar het centrale nummer van NN en vraag naar de afdeling bancaire lijfrente. Zij kunnen je vast verder helpen. Ik weet dat Reaal het doet als de polis daar tot uitkering komt. Of ze het ook voor niet bestaande klanten doen weet ik niet.

  Succes!

  Robbert

 20. ruud zegt op

  Ik ben ook met zo’n lijfrentepolis bezig, en heb de Aegon en Alliantz ook gevonden.
  Bij mij duurt het echter nog 2 jaar, dus ik hoop dat een en ander dan ook nog kan.
  Daar waar de polis nu loopt doen ze er niets mee.

  Die 52% belasting, wordt overigens verrekend naar de werkelijk verschuldigde belasting, als u uw belastingaangifte doet.
  Mogelijk, maar niet zeker kunt u die belasting ook nog middelen met ander jaren.

  Ik zou die boeterente overigens geen boeterente willen noemen.
  U hebt in het verleden een afspraak gemaakt met de belatingdienst.
  En daarvoor hebt u minder belasting mogen betalen.
  Als u die afspraak niet nakomt, wil de belastingdienst gewoon alsnog die belasting ontvangen.
  Daar is niets onredelijks aan (voor zover de belastingheffing in Nederland redelijk is natuurlijk).
  Voor zover ik het begrijp, betaalt u die belasting over het bedrag van de conserverende aanslag.
  Dat scheelt dan ook nog wat.
  Dat is waarschijnlijk wat lager dan het uit te keren bedrag.

  Tijdens mijn speurtocht over het net, kwam ik nog wel een ander artikel tegen, dat ik niet helemaal begrijp, maar wat wel van belang kan zijn voor mensen met een lijfrente verzekering als pensioen.
  Dat gaat dus niet over mensen met een pensioen bij een pensioenfonds.

  Als ik het goed begrijp tenminste.
  De rechtbank in zeeland heeft een uitspraak gedaan op 19-06-2013 dat Nederland bevoegd is tot het heffen van belasting over die lijfrente.

  http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2013:5593

 21. Erik Isan zegt op

  Op 6 januari j.l. is de wet BRP in werking getreden, de opvolger van de wet GBA dus. Veel is hetzelfde gebleven maar er is bijv. nu wel de mogelijkheid om een boete (van 320 euro) op te leggen als je niet aan je verplichtingen voldoet.

  In ieder geval word je niet in de BRP opgenomen als je bij aangifte van je vestiging uit het buitenland verklaart dat je slechts één maand wilt verblijven in Nederland en dat je daarna terugkeert naar het buitenland.

  Maar als je verklaart dat je zeker 4 maanden wilt blijven voor bijv. een medische behandeling, dan word je wel opgenomen. Kom je vervolgens na een maand terug en zegt dat je je dan wilt uitschrijven dan kun je natuurlijk altijd zeggen dat de behandeling korter duurde dan verwacht. Of dat je na een eerste behandeling pas een half jaar later terug mag komen o.i.d. Smoezen genoeg!

  Wat wel belangrijk is, dat is de ambtshalve afvoering oftewel uitschrijving uit de BPR op initiatief van het gemeentebestuur. Als dat constateert dat jij langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft kunnen ze je ambtshalve uitschrijven plus een boete van die 320 euro geven wegens het in gebreke blijven van het doen van verhuisaangifte.

  Dan ben je wel de zorgpolis kwijt !

 22. Rembrand van Duijvenbode zegt op

  Beste Thailandbloggers,

  Ik dank u allen voor het meedenken en voor de vele suggesties. Ik ga daar mee aan de gang en ik zal – als ik alles heb kunnen regelen – u via een nieuw ingezonden artikel op de hoogte stellen.

  Rembrand

 23. gerrit van Elst zegt op

  Hallo, ik heb ook een lijfrente gehad en moest daar ook 52 % over betalen. Maaaaaarr!!!!…….omdat ik nu in Thailand woon krijg ik belasting terug……..en meer dan normaal…….ik betaalde 24 duizend belasting en krijg van die 24 nu als nog 15 duizend terug…….dat zal dus ook voor jou het geval zijn…

  • marcus zegt op

   Heb je het al terug? Ik weet hoe dit soort ambtenaren denken en het zal een dobber zijn.

 24. Christina zegt op

  Leg je vraag eens voor bij het programma Radar. Zij vinden dit interessant genoeg om er wat mee te doen.
  Op internet kun je contact maken succes!

 25. Henk D zegt op

  Ruud, de belastingkamer van het gerechtshof Den Bosch heeft de uitspraak van de rechtbank op 10 januari 2014 in hoger beroep vernietigd. Wel wordt er speciaal gesproken over pre- Brede Herwaarderings lijfrentes.

 26. Felitzia zegt op

  Henk D

  Heb jij een link naar deze uitspraak van 10 januari 2014.

 27. Henk D zegt op

  Als je de link http://www.wkggroep.nl/download.php?fid=735&id=65 laad je de uitspraak down in een pdf file van de wkg groep. Ik had het zelf via google gevonden.

 28. Evert van der Weide zegt op

  Hartelijk dank voor de link. Helder stuk en bruikbaar

 29. marcus zegt op

  Huurwaarde in box 1 of box 3. Ik kreeg kortgeleden een verrassing in de vorm vcan een blauwe brief op de mat in Thailand. het gaat om mijn huis in Nederland dat blijkbaar in 2011 de huurwaarde naar box 3 had moeten gaan. Resultaat, hik maar even vele duizendn euro;s op. Wat blijkt nu, als je in het buitenland ben voor werk mag het in box 1 blijven staan. Geen werk, dan woon je in het buitensland en wordt het Nederlandse huis een investering. 1.2 % over huurwaarde. Wel maar alhoewel gepensioneert werk ik nog als adviseur en reis wat af. Toen ik dus copien van een van mijn mijn werk contracten opstuurde is het weer naar box 1 gezet en dus niet 4000 euro lichter gemaakt.

  Advies is dus dat als je eenzelfe situatie hebt, even kort werken en een contract kunnen laten zien.

 30. gerard maastricht zegt op

  optie 3…. heb t zelfde gehad

  regiobank heeft t prima voor mij geregeld.. de beastinginhouding is terug te vorderen
  gewoon inschrijven in nl doe ik zelfs voor pasoort eens in de 5 jaar… .
  en weer uitschrijven in thailand helemaal niks doen .
  de registratie loopt in thai gewoon door …


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website