Minster Koolmees (Nancy Beijersbergen / Shutterstock.com)

Zo goed als alle media maakten afgelopen weekend gewag van het feit dat afgelopen donderdag in de Tweede kamer een debat plaatsvond met minister Koolmees van Sociale Zaken. Uiteraard over de pensioenen. 50PLUS had een jaar geleden dit debat al aangevraagd, maar nu bleek het allemaal des te dringender omdat menig pensioenfonds eerder in de week al brandbrieven had doen uitgaan vanwege dreigende kortingen.

De Pensioenfederatie waarschuwde dat 8% minder uitkeren een denkbaar scenario kon gaan blijken. Het eerder gesloten pensioenakkoord had als doel juist kortingen en hogere premies te voorkomen, maar instabiel wordende financiële markten en daardoor lage rekenrentes doet dat doel teniet. Alle seinen staan inmiddels op rood, zo meldde de pensioenbranchevereniging. De door Trump ontketende handelsoorlog van de VS met China, plus geruchten over nieuwe monetaire stappen van de Europese Centrale Bank, én dan nog de Brexit-chaos, doen eveneens geen goed, laat staan een duit in het zakje.

Minister Koolmees zegde de Tweede Kamer toe op korte termijn met de pensioenfondsen in gesprek te gaan om een oplossing te zoeken dreigende kortingen af te wenden. Er moet toch al gesproken worden over de uitvoering van het gesloten pensioenakkoord. Het al dan niet voorkomen van kortingen kan dan toegevoegd aan de agenda, en in december as mag dan nader bericht te verwachten.
www.nu.nl/politiek/5988579/koolmees-gaat-met-pensioensector-in-gesprek-over-mogelijke-kortingen.html

Het toeval wil dat een dag eerder, afgelopen woensdag dus, in het Europees Parlement te Brussel Christine Lagarde, op dat moment nog directeur van het Internationaal Monetair Fonds, haar opwachting maakte. Mevrouw Lagarde gaat zo goed als waarschijnlijk per 1 november as de voorzitter van de Europees Centrale Bank (ECB)worden, zijnde opvolger van de Italiaan Mario Draghi. Zij werd met name door Nederlandse parlementariërs bevraagd naar de lage rentestand, en haar werd nog maar eens medegedeeld dat die rentestand menig spaarder in de EU problemen oplevert. Maar Lagarde reageerde niet afwerend op die vragen. Zij meldde dat ze het inderdaad tijd vindt om het monetaire beleid van de ECB te herzien, incluis huidige lage rentebeleid. Ze kon geen toezeggingen doen, en wilde geen valse verwachtingen scheppen. “Ik ben geen toverfee”, gaf ze te kennen. www.volkskrant.nl/es-be34b498

Ingezonden door RuudB

No votes yet.
Please wait...

16 reacties op “Lezersinzending: Wordt Christine Lagarde als opvolger van Mario Draghi de redder in nood?”

 1. Tom zegt op

  Nee, zij word niet de redder in nood , want ze gaan gewoon door met hun beleid , de vernietiging van de euro en zodoende de bevolking arm houden.
  Dat soort linkse politiek leidt alleen maar tot een derde wereldoorlog en dat de arme landen nog armer worden zodat zij daar alles kunnen overnemen,
  Van Europa word 1 groot industrie gebied gemaakt en dat rijke graai volk gaat straks in de andere landen wonen terwijl Europa 1 groot Arbeids ghetto is , The New World Order , en allemaal links blijven stemmen.
  De EU moet uiteen

 2. Tom zegt op

  De leugen regeert , beleggen de pensioenfondsen dan zo slecht ?
  Terwijl mijn beleggingen groeien?

  • Goort zegt op

   De pesnioenfondsen maken heus rendement op hun aandelenposities, maar zij zijn wettelijk genoodzaakt een groot deel in staatsobligaties te beleggen, die momenteel hetzij 0%, en soms een negatieve rente opleveren. Daar ligt het probleem.

 3. BramSiam zegt op

  Het debat in de tweede kamer was voor mij een ontluisterende ervaring. Slechts een beperkt aantal woordvoerders van de politieke partijen was aanwezig. Corrie van Brenk van 50 plus wist redelijk te verwoorden wat er speelt. De overige vertegenwoordigers maakten niet de indruk inhoudelijk goed op de hoogte te zijn. Iedereen had het voortdurend over de rekenrente, een fictief percentage. Het woord rendement, waar het eigenlijk om gaat is nauwelijks gevallen.
  Niemand stelde ter discussie dat bij de huidige renteniveaus een stelsel dat gebaseerd is op kapitaaldekking onhoudbaar is. Zonder rendement kun je niet de toekomstige pensioenen van over 40 tot 60 jaar nu al veilig stellen. Dit zou tot absurde premies leiden. Voorlopig wordt de oplossing gezocht in het niet indexeren en zelfs korten van degenen die de onvoorstelbaar grote reservebedragen bij elkaar gespaard hebben, terwijl de logica zegt dat de toekomstige pensioenen toch primair bij elkaar gespaard moeten worden door de toekomstige pensioendeelnemers.
  Minister Koolmees loopt aan de leiband van de Nederlandse Bank en Dijsselbloem die heel andere belangen vertegenwoordigen dan die van de pensioendeelnemers. Zij willen de pensioenreserves, niet alleen niet aanspreken, maar eindeloos door laten groeien om de kredietwaardigheid van de b.v. Nederland overeind te houden. Ze vergeten echter dat het geld a. niet van hen is en b. daar niet voor bedoeld is. Van mevrouw Lagarde is voorlopig geen koerswijziging te verwachten. De ingeslagen weg van de ECB, die de zuidelijke landen incl. Frankrijk in de lucht houdt, wordt gewoon voortgezet tot de bom barst.

  • ruud zegt op

   Wat u zegt, is niet helemaal waar.
   De huidige reserves zijn niet alleen opgebouwd door de huidige gepensioneerden, maar door iedereen die al een keer pensioenpremie heeft betaald, ook de mensen die nog geen pensioen ontvangen.
   Of dat pas 1 keer premie betalen is geweest, of al 20 jaar.
   De korting op de pensioenen geldt overigens ook voor de toekomstige gepensioneerden, niet alleen voor de mensen die al gepensioneerd zijn.
   De eventuele toekomstige indexaties vinden immers plaats over de verlaagde pensioenuitkering.

 4. Joop zegt op

  Van mevr. Lagarde hoeven we niets te verwachten. Zij meldde dat zij het beleid van Draghi zal voortzetten; dat betekent dus het kunstmatig laag houden van de rente (ten behoeve van de zuid-Europese landen!). Dat beleid van de ECB gaat ten koste van onze pensioenen; voor mij volstrekt onbegrijpelijk dat de Nederlandse regering dat accepteert.

  • E zegt op

   Ik las dat lagarde het beleid gaat herzien nu lees ik alweer verschillende berichten.

 5. Dirk zegt op

  De geld transfer van Noord naar Zuid is al veel langer gaande, het is de prijs die wij betalen voor de Euro.

  Thans is Merkel een “sitting duck”, Macron viert alle successen; De Franse La Garde het nieuwe hoofd van de Centrale Bank, de francophone Duitse oud-minister Ursula von der Leyen die mislukte op defensie en nogal volgzaam is, als voorzitter van de Europese Commissie.

  Kortom, Frankrijk is de baas en wen maar vast aan een lager pensioen en een nog sterkere Baht.

  Zie ook The Nation 27 aug. econ Thailand als “save haven”.

 6. L. Burger zegt op

  Ach 10 jaar geleden kreeg men nog een beloning voor spaargeld in de vorm van rente.
  De grieken gaan van uw penisoen met pensioen.
  EU prestige project met alle nieuwe bewoners die er bij komen betaald door hardwerkende mensen.
  Lekker naar het NOS propaganda van rutteclub kijken die u ook zelf betaald.
  En vervolgens weer hetzelfde gaan stemmen.
  Ik geef de brexitters geen ongelijk. Hoezo brexitchaos.

 7. Goort zegt op

  Reken er maar niet op. Door de aanhoudende hoge schuldenlasten van met name de Zuid-Europese landen kan de EU zich niet veroorloven de rente te verhogen. Dat zou een te groot van het BNP opslokken om de rente te betalen.
  Daarnaast heeft Lagarde al aangegeven dat ze een groen beleid wil ondersteunen, lees: nog meer geld printen om de klimaatmaatregelen te bekostigen.

  Lagarde is verkozen boven Noord-Europese haviken(zoals de Duitser Weidmann) omdat die de stimuleringsmaatregelen willen afbouwen.
  Maar dat kwam de Fransman Macron niet uit, die natuurlijk al grote moeite heeft om in eigen land de Gele Vestjes van zich af te houden, en geen grote hervormingen kan doorvoeren. De welvarende Noord-Europese landen zoals Nederland, Duitsland, Finland moeten de tol betalen, en daarmee dus ook de gepensioneerden.

  De Eurozone zal binnen 5-10 jaar uit elkaar vallen in een Neuro en Zeuro zone, want anders klapt de EU als totaal.

 8. Ton zegt op

  Mw. Lagarde gaf aan, dat zij de koers van haar voorganger blijft volgen.
  Française, we weten vanuit het verleden hoe de meer zuidelijke landen omgaan met de portemonnee: begrotingstekorten, zwakke valuta. Dus keep on dreaming.
  Wat pensioenfondsen betreft: klagen tot op het bot, doorvoeren van kortingen en van de andere kant te horen krijgen, dat men vreselijk veel vet op de ribben heeft. Waar regering jaloers op is (afromen).
  Vroeger kon je rentenieren van de rente op je spaargeld.
  Nu kun je onderhand rentenieren van de rente op je schulden.
  De omgekeerde wereld. Waar is het eind?

 9. john zegt op

  dat vreselijk veel vet op de botten is demagogie. Een correctie onderstaand.

  Iedereen weet dat als je wilt weten hoe rijk of arm je bent dat je begint met de waarde van je bezittingen op te tellen en daar de schulden van af te trekken. Datzelfde geldt voor pensioenfondsen. Die hebben veel geld (veel vet op de botten) maar daar een schuld tegenover te weten alle pensioenen uit te betalen aan de de deelnemers. Zowel huidige als toekomstige. Juist dit laatste geeft veel ruimte voor veel demagogie die het vooral goed doet bij niet ingewijden.
  De discussie gaat vooral over de verwachting hoeveel er in de pot moet zitten, hoe hoog de verplichtingen, schulden dus, van het pensioenfonds zijn nu en in de toekomst. In afgelopen tientallen jaren waren de opbrengsten van de beleggingen over de jaren heen pakweg 4 a 6%. De discussie NU is hoe hoog de opbrengsten zullen zijn in de komende vel jaren. Daar komt de centrale bank om de hoek kijken die door hun beleid er voor zorgen dat de verwachte opbrengsten in de toekomst nul of zelfs onder nul zullen zijn . Dan verdwijnt het huidige vet snel en wordt schraalhans meester ! Ik heb overigens geen behoefte om aan een discussie hierover deel te nemen. De pensioenfondsen en alle andere belanghebbenden hebben dit al tot in de treure gedaan. Heb alleen behoefte om even vingertje op te steken als er demagogie wordt bedreven. Dat hebben overigens GEEN van de deelnemers gedaan tijdens het debat over dit onderwerp afgelopen jaren. Niemand heeft beweerd dat er veel vet op de botten was.!!

 10. Taxman zegt op

  Als het rentepeil daalt, neemt de waarde van de obligaties toe. Weliswaar de rente inkomsten niet, maar toch…, het bezit van pensioenfondsen groeit in waarde. De vraag zou dus moeten zijn: Verrekenen Pensioenfondsen in voldoende mate hun toegenomen waarde met de veronderstelde juiste dekkingsgraad ? Uiteraard dient ook rekening te worden gehouden met een stijgend rentepeil op enig moment, waarbij de bezitswaarde van de obligatie daalt. Maar dan zullen stijgende rente inkomsten het verlies aan waarde weer gaan compenseren. Lijkt mij dat Pensioenfondsen een te negatief gekleurd verhaal afsteken.

 11. leon1 zegt op

  Lagarde, is zij niet eens vrijgesproken voor fraude,ze konden zogenaamd geen bewijzen vinden.
  Het is bekend dat de EU het pensioen geld wil hebben van Nederland, het is 600 miljard.
  De EU stuurt er op aan, om alles naar de vaantjes te helpen ten kosten van de burgers, met onze grote leider, Flip Rutte.

  • Cornelis zegt op

   Misschien kun je een bron vermelden voor die – in mijn ogen – onzinnige bewering dat de EU het pensioengeld van Nederland wil hebben! Of ben je gewoon één van de velen die de EU overal de schuld van geven?

   • Rob V. zegt op

    Daar is geen bron voor, fake news. Maar sommige laten zich gek maken, de EU en Den Haag als ondemocratische grote boemannen met snode plannen om ons te naaien. Verkoopt natuurlijk wel lekker zulk uit de duim gezogen nieuws. Feiten vrij de onderbuik volgen en lekker griezelen.

    “Gaat Europa nu over de Nederlandse pensioenen?
    De herziene EU-pensioenregels betekenen niet dat er macht of bevoegdheden naar de EU overgaan. Nederlandse pensioenfondsen kunnen pensioenen blijven organiseren zoals ze dat zelf willen. Het pensioengeld blijft van de Nederlandse deelnemers. Er gaat dus geen pensioengeld naar de EU. Pensioenfondsen hoeven geen geld af te dragen aan de EU.”

    Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/europese-regels-voor-pensioenen

    Voor meer, zie: https://www.thailandblog.nl/expats-en-pensionado/lezersinzending-wetenswaardige-pensioenfeitjes/#comment-564253


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website