360b / Shutterstock.com

Sjaak volgt al voor langere tijd de discussies tussen, hoofdzakelijk, Tino en Chris over de politieke situatie in Thailand. Met veel interesse volg ik ook de reacties hierop. Dit deed me besluiten om mijn mening, voor wat het waard is, over de Thaise politiek eens op schrift te stellen. Dit om een andere visie te laten horen en hopelijk een discussie hierover.


De prijs van een “democratie” volgens Thais model

Wat mij verbaasd in alle discussies hier op Thailandblog, is dat we verwachten dat premier Prayut weer een democratie gaat invoeren. Daar heeft de premier al duidelijk blijk van gegeven dat niet te willen doen naar westers model. Dus waarom zouden we dat van hem verwachten, juist het tegen over gestelde gaat gebeuren en er komt in Thailand een vorm die meer in lijn is met wat in de landen rond Thailand plaatsvindt.

De belangrijkste invloed nu, in Thailand, komt van China

We kunnen de invloed van Europa vergeten, daar zal hij niet naar kijken met een EU zo verdeeld en financieel zo gebonden dat de enige ondersteuning richting Thailand een memo is, waarin verteld word dat een junta niet gewenst is en of er snel verandering mag komen anders ze zullen ze de verhoudingen moeten herzien. Dat is nou niet bepaald aanmoedigend.

Amerika onder de zakenman Trump zal ook geen vinger uitsteken naar Thailand als er geen financiële deal voor Amerika aan vast zit en hoe Thailand geregeerd wordt is voor Amerika altijd al niet interessant geweest. En zolang Amerika nog welkom is in Thailand zal ze niets ondernemen.

Rusland is alleen interessant als je een kleptocratie als regeringsvorm wilt en dat past niet of tenminste niet openlijk bij Thailand.
Het enigste wat Prayut over kan hebben genomen van Poetin is de uitspraak; voor mijn vrienden alles en voor mijn vijanden de wet.

Blijft over China waar premier Xi Jinping duidelijk verklaard heeft dat de Chinese droom is om de wereldleider te worden in de 21ste eeuw. Dit blijkt nu al uit de reusachtige groei van het militair apparaat en met name de marine die in 2030 bijna het dubbele zal zijn van wat Amerika nu heeft varen. En dus de Amerikaanse invloed en macht zeer gaan beperken. Een spel dat nu al gespeeld wordt rond Formosa, de Zuid Chinese Zee en recent Trumps overeenkomst met Noord Korea.En dat allemaal met een land dat een BBP per inwoner heeft wat te vergelijken is met een land als de Dominicaanse Republiek. Dus kortweg gezegd meer geld naar de militairen en niet veel naar de bevolking.

Wat heeft dat te doen met Thailand, zal je denken? En speciaal wat voor invloed heeft dit op de regeringsvorm? Laten we eerst even kijken naar de connecties die Thailand heeft met China en dan vooral de militaire, voor Prayut als oud-generaal niet geheel onbelangrijk. De junta heeft dan ook de militaire banden met China fors aan gehaald na de coup door voertuigen en tanks aan te schaffen, maar ook gezamenlijke oefeningen te houden. Verder is men bezig om een gezamenlijk wapen en onderhoudscentrum voor de regio in Thailand te bouwen om de spulletjes te onderhouden.

De 1ste van de 3 onderzeeërs is al besteld en dit betekend dat we in Sattahip binnen kort een onderhoud en training faciliteit krijgen. Bemand door voornamelijk Chinezen en wat tegelijk een belangrijk steunpunt gaat worden voor de Chinese vloot. Je moet wat over hebben voor een koopje.

Ook zijn er nog steeds onderhandelingen gaande over het kanaal door de Kra landengte, als dat gebeurd onder Chinese leiding en met Chinese financiële steun zal Singapore buitenspel gezet worden en zal China deze handel controleren met als plus dat hun marineschepen 3 dagen minder hoeven te varen om in de Indische oceaan te komen en dat door een door China gecontroleerde route met basissen in Thailand. Dit zal de Thaise economie een geweldige boost geven in de vorm van containeroverslag havens, allen zal Thailand zich wel moeten realiseren dat dit onder Chinees management is.

Verder moeten we kijken hoe China economisch verschillende projecten zoals de opwaardering en uitbreiding van de spoorwegen oppakt in Thailand. Dat geldt ook voor projecten op en rond de Mekong rivier die alle als onderdeel van de Chinese Silk Road beschouwd kunnen worden. Want dit alles valt onder het Chinese belt and road iniative. Wat niet alleen gezien moet worden als een spoorverbinding met Antwerpen, maar als een globaal geheel met havens, transport en management geheel onder Chinese controle en uiteraard dus onder Chinese controle.

Het is voor mij duidelijk en ik denk ook voor de premier, dat de gekozen regeringsvorm zo moet worden, dat China niet gefrustreerd word. Als we de Thaise historie in democratie met een schuin oog in de gaten houden en wat de premier gezegd of al vastgelegd, zien we al vaag wat ontstaan. Zo als het nu lijkt zal de regeringsvorm enigszins op die van Iran lijken, vrije verkiezingen waar iedereen aan kan deelnemen die goedgekeurd is door de raad van Islamitische geestelijken. Deze partijen zullen de lijn, als uit gezet is, op de hoofdlijnen moeten volgen en zullen meerjaren plannen vrijwel unaniem aannemen. De Thai zal “vrije verkiezingen” krijgen met een keuze uit lokale politica die goedgekeurd zijn door de junta.

Als de junta verstandig is zal het kleine kiesdistricten maken en naar Amerikaans model werken met kiesmannen. Want daar kan je mooi grip op houden speciaal als je de verkiezingen ook nog spreidt over meerdere weken. Dan wordt bijsturen wat eenvoudiger als de bevolking toch niet gesnapt heeft dat ze alleen op de voorgedragen personen mogen stemmen.

We hebben dus een democratisch gekozen regering met de monarch als staatshoofd, alles volgens de grondwettelijke regels als op gesteld door de Junta. Waar bij ze er fijntjes bij kunnen vermelden dat ze het beste uit alle regeringsvormen hebben gekozen om Thailand de 21ste eeuw in te leidden.

Dat de Thai zelf er gemiddeld genomen niet op vooruit zal gaan zal wel duidelijk zijn, maar dat geldt ook voor de gemiddelde Chinees. En die wordt geacht zeer tevreden te zijn over zijn regering. Dus premier Prayut zal helemaal voor het “one man, one vote” principe gaan, maar het wel zo uitleggen dat zolang hij de man is en de stem heeft dat alles goed is. En iedereen die het daar niet mee eens is zal wel gecorrigeerd worden in een heropvoedingskamp. Ook daar kan Xi hem wel in adviseren hoe je dat doet op een niet al te opvallende manier. Want ook daar experimenteert Prayut al mee, zie de oproep voor een gesprek op een kazerne voor degenen die wat te luidruchtig kenbaar maakten het niet met hem eens te zijn.

Voor het hier boven beschrevene heb ik veel op vrij toegankelijke websites gezocht en zeer veel info gevonden. Wie meer wil weten over China’s expansiepolitiek raad ik aan eens te zoeken op Captain Fanell docs.house.gov/ Dit is een niet geheel omstreden rapport in Amerika, maar met dit in het achterhoofd en een tijdje kijken hoe China nu wereldpolitiek bedrijft word al wel snel duidelijk dat zeker Thailand als buurland hier mee geconfronteerd word.

Ingezonden door Sjaak P.

No votes yet.
Please wait...

9 reacties op “Lezersinzending: De prijs van een “democratie” volgens Thais model”

 1. Tino Kuis zegt op

  Het is ongetwijfeld waaar dat China zijn economische, politieke en militaire invloed sterk wil uitbreiden. Dat lukt redelijk maar we moeten ook niet overdrijven, en zeker niet waar het Thailand betreft.

  Laten we eerst naar militaire uitgaven kijken, in miljarden dollars, 2016
  Ver. Staten 602
  China 150
  Japan, Zuid-Korea en India samen: ongeveer gelijk aan China
  Frankrijk, Duitsland en Ver. Koninkrijk samen: ondgeveer gelijk aan China

  Vliegdekschepen: Ver. Saten 10, China een, in een proeffase

  Investeringen in Thailand (wisselt redelijk sterk per jaar, hier 2016 in miljarden baht)
  Japan 80
  China 54 (2015 slechts 15)
  Nederland 29
  Ver. Staten 25
  Australië 20

  Verder denk ik dat economische en zelfs militaire banden nog niet hoeven te betekenen dat er sterke politieke of ideologische banden worden gesmeed. Ik zou liever van geen of enige invloed willen spreken.

  Ik ben van mening dat er maar een (1) soort democratie is, een opsplitsing in ‘westers’en ‘oosters’ vind ik onjuist. Democratie betekent zeggenschap van de bevolking als geheel, een rechtsstaat (gelijkheid voor de wet) en vrijheden (van mening (media!), demonstratie, informatie en vergadering). En ik kan daar openheid en verantwoordelijkheid aan toevoegen. Dat geldt overal ter wereld. En overal ter wereld zijn al deze elementen meer of minder perfect, maar nooit 100%. Zo zou je kunnen zeggen dat zeggenschap van de bevolking in Europa door de Europese Unie is verminderd. Al die elementen van een democratie bestaan vrijwel niet in China en mogelijk wat meer in Thailand. Bij welke onvolkomenheid , bij welke grens, je kan zeggen: dit is geen democratie meer, weet ik ook niet. Thailand vind ik geen democratie en er zijn mensen die dat ook over Nederland zeggen. Maar Nederland heeft wel veel meer democratische instellingen en een beter democratisch gedachtengoed.

 2. Laksi zegt op

  Tja,
  Het Amerikaanse systeem met kiesmanen, zal Prayut wel heel goed uitkomen (verdeel en heers).
  Er zijn in Thailand 796 districten, dus evenveel kiesmanen te verdelen. Iedereen kan een politieke partij oprichten en in ieder district een kiesman aanstellen. Kun je nagaan hoeveel werk en kosten dat dat is.
  Deze kiesmanen kiezen dan een premier (geen president, omdat we al een koning hebben) Deze premier stelt een regering samen, voor de komende 4 jaar. Dan heb je een enorm versnippert kiezers arsenaal en de premier wordt “gecontroleerd” door het parlement van de kiesmanen. Hoe verdeelt wil je het hebben.

  Het is een democratie, maar dan de regie vanuit de premier. Zelfde als in de USA.

 3. Leo Bossink zegt op

  Lezenswaardig artikel met inderdaad een persoonlijke inschatting van Sjaak. Ik heb hierover nog geen mening, omdat ik een aantal van je uitspraken wil checken met de werkelijkheid. Maar wel een leerzame mening. Fijn om nu eens een andere mening te horen dan van Tino en Chris.

 4. Mark zegt op

  Het zinnetje “Sterft, gij oude vormen en gedachten” uit De Internationale lijkt hier passend. De overige liedtekst hebben de Chinese leiders duidelijk van zich afgeworpen.

  “Sjaak’s mening over de Thaise politiek” resulteert in een scenario waarin de rijke Thaise families die vanouds de touwtjes in Thailand in hebben (in kroonraad, in administratie, in economie, in krijgsmacht, in …) zich inschakkelen in de regionale geopolitieke strategie van grote buur China. Zeg maar plat op de buik gaan om te redden wat er te redden valt.

  Ik twijfel er sterk aan of dergelijke bescheidenheid de Thaise leiders eigen is 🙂

  Sjaak maakt een soort “krachtenveld analyse” om zijn mening te staven, maa hij maakt die in mijn beleving selectief. Zo schrijft hij bijvoorbeeld niets over de Japanse rol bij tal van grote infraprojecten. Hij vermeld niet dat Thailand ook grote inspanningen doet om in bepaalde regio’s/zones (grote) buitenlandse investeerders aan te trekken, en daarbij zijn Chinese investeerders absoluut niet de enige doelgroep, integendeel.

  In de loop van de geschiedenis hebben Thaise leiders in hun eigenbelang en dat van hun clan (familie en vriendjes) hoogst zelden op “één paard gewed”. Ze verkiezen een meersporenbeleid, met meerdere bodems, zeker in relatie met de boze lastig controleerbare buitenwereld.

  • Sjaak P zegt op

   Mark,
   Inderdaad heb ik China in dit verhaal duidelijk naar voren gehaald en ben ik niet ingegaan op de de andere investeerders in Thailand zo als Tino hier boven al beschreef.
   Dit om aan te geven dat China wel duidelijk bezig is om een voet tussen de deur te krijgen in Thailand.
   Dat de Junta een geheel eigen Thaise onafhangkelijke draai er aan gaat geven is iets wat we kunnen verwachten. en zal er inderdaad niet op 1 paard gewed worden.
   Waarschijnlijk zal er, zoals Thailand meestal gedaan heeft , een pad gezocht worden waar men zowel de kool als de geit kan sparen en trachten een balans te verkrijgen. En voor mij moeten we dan de Chinese invloed er zeker bij betrekken. Denk maar eens aan Afrika en hoe zonder vragen men geld krijgt van China alleen voor wat economische consessies, dus voor de Junta aantrekkelijk.
   Ik ben het met Tino zeker eens over zijn uitspraak over democratie, daar sluit ik me volledig bij aan.
   Alleen word het in verschillende landen anders uitgelegd, ik heb zowel in Rusland als Iran gewoond en heb daar, eigenlijk met verbazing, gehoord hoe de mensen daar van mening waren dat ze absoluut democratisch bezig waren..En dat ze in een vrij land leven.
   Eigenlijk zoals nu in Turkije gebeurd.
   Dus vandaar mijn idee over het democratische gehalte van de Junta, helaas moet ik wel zeggen.
   Want de Junta vind democratie ook een groot goed, alleen is het zo verveelend dat er zoveel mensen mee willen doen die er een andere mening op na houden. Dat is lastig als bestuurder,
   Zie het maar als het inrichten van je woning, jij als bestuurder heeft het al helemaal in gedachten voor elkaar. En dan gaat je vrouw er zich inmengen. Dat word een democratie of een dictatuur op de vierkante meter.

   Sjaak

 5. henry zegt op

  In feite ieThailand al sinds mensenheugenis een Chinese provincie. Zelfs in de Sukothai periode was het schstplichtig aan de Chinrse Keizer. Ds heroveringsoorlog op Birna werd d gefinsncierd door China. Er vochten zelfs Cbinese huurlingen mee.
  Vergeet niet dat Taksin de grote een halve Chinees was. Ook zijn opvokgers hebben Chinese roots.

  Economisch zijn er historische sterke banden. CP bijvoorbeeld heeft de 7eleven frranchise voor mainland China.

  En we gaan inderdaad naar een democratie Thaise stijl, waar het leger voor minstens 20 jaar een fameuze vinger in de pap zal hebben. Maar was dat in Zuid korea anders. Ook Maleisie heeft een senaat waarin een behoorlijk aantal niet verkozen, maar aangestelde senstoren zetelen. En is Singapore ook geen economische reus geworden met een sterke man aan het hoofd.

  Het word tijd dat we beseffen en leren aanvaarden dat democratie naar westers model ook geen onverdeeld succes is. Zeker niet na jarenlang links beleid tegen de volkswil in.

  Eerlijk gezegd heeft een goed opgeleide jongere een veel betere toekomst in Thailand dan in de Lage landen.

 6. peter zegt op

  Net zoals het gevoerde communisme een verkapt communisme was , zo is democratie net zo verkapt.
  Bij democratie, denk je dat je wat kan zeggen, echter wordt dat door “brood en spelen” (smartphone en het oranje offensief) de mensen in slaap gesukkeld en blijven er gewoon in beide situaties dictators over.
  Het systeem wat heerst, heet kapitalisme, daar draait alles om zowel bij communisme als democratie.
  Na de 2e wereldoorlog is er soort van verdeling geweest, maar is daarna wederom omgekeerd tot volledig kapitalisme en (super) rijkdom en power voor de dictators.
  Thailand met zijn bestuur, de rijken, zal voor het volk niet veel betekenen. Enig voorbeeld wat zij laten zien is, wees corrupt dan ben jij de beste die er uit komt. Met als gevolg dat corruptie altijd hoogtij vaart.
  Tja word je gepakt, door verkeerde handelingen niet juist te camoufleren, dan hang je dan toch. Echter krijg je wel tijd de dans te ontspringen door te vluchten. Echter dit geldt wel voor de allerhoogsten, zoals een Taksin en familie. Ik denk dat Thailand zijn land wel aan het verkopen is aan de Chinezen, zijn immers familie toch?
  Maar waar gebeurt dat niet, Engeland heeft London ook verkocht en zo ook Nederland verkoopt aan de rijkeren, power people, bedrijven. De EU is alleen opgericht (door Amerikanen bedacht) om makkelijker geld door te sluizen voor grote, rijke bedrijven en mensen. Onze gekozen ministers maken net zo’n zooitje ervan als een Thailand of USA.
  Nog nooit is de mens in staat geweest een harmonieus menselijk geheel te creëren, waarin dan ook. Degene aan de top is altijd het beste af en de rest is casual damage. Zit in de mens en zal nooit verdwijnen. Een reset door een 3e wereldoorlog blijft dan alsnog over.

 7. Jacques zegt op

  Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is en Thailand roeit met de riemen die het heeft. Met een kapitein aan het roer die zijn ideeën niet verloren wil laten gaan. Het heeft Prayut en zijn naasten in de politiek, want hij doet het niet alleen, de overtuiging gegeven dat ze op de goede weg zijn, alleen duurt het nog wel even voordat meer vooruitgang zichtbaar wordt. Ook is de Thaise bevolking in meerderheid wars van regels en doet het wat het wil. Los van het feit dat er ook wel bedenkelijke keuzes werden gemaakt.

  Dat je niet op een paard moet gokken in de samenwerking met buitenlanden om het economisch beter te krijgen in eigen land is zeker aan te bevelen. Daar is niets mis mee. Democratie in optima forma, waar vinden we dit dan. Het is altijd een compromis van groepen in de bevolking, die allen denken de wijsheid in pacht te hebben. Amerika met de democraten tegenover de republikeinen en in Nederland nou u kent de partijen inmiddels wel. Vaak gaat dit niet goed samen. Vrijheid blijheid is een utopie dat kan de mensheid niet aan. Regels en wetten moeten er zijn en worden gehandhaafd. Als we zien hoe de mensheid elkaar naar het leven staat en gaat voor het eigen ik en ook op het geloofsvlak, dan ben ik bang dat dit niet gauw gaat veranderen. Macht, ambitie en aanzien zijn magneten die blijven trekken. Er zal leiding moeten zijn en die kan beter niets aan duidelijkheid over laten. Dat zal weer niet een ieder gezind zijn en tegen de democratie in gaan, maar tot op bepaalde hoogte heb ik daar niets op tegen. Wel vind ik dat een sociaal hart zichtbaar moet zijn en er een sterkte empathie uit moet gaan naar het volk. Als volksvertegenwoordiging hebben ze de verantwoordelijkheid te zorgen voor een evenwichtig beleid en een zekere welvaart (armoede is feitelijk onnodig) voor de landgenoten en daarbij niet vergeten dat dit land onderdeel uitmaakt van een groter geheel ( dus niet alleen Thailand first) en dat we uiteindelijk met zijn allen op deze aarde het goed moeten kunnen krijgen, zodat het leven er veel beter op wordt. En win win situatie voor iedereen, dat geeft pas echte rust. Want dat het toch in veel landen een zooitje is mag toch wel bekend worden geacht. Dat er altijd kritiek is dat gaat niet veranderen. Je kunt niet iedereen gelukkig maken. Verschillen blijven en daar zullen we het mee moeten doen, zonder ons bij alles neer te leggen. Soms zijn protesten noodzakelijk. Misdrijven ook gepleegd door regeringsleiders zijn niet te tolereren. De uiteindelijke macht (d.m.v., verantwoording afleggen) moet wel aan het volk worden gegeven, maar daar ligt gelijk weer de eeuwige dooddoener dat het volk te verdeeld is en daar niet goed mee om kan gaan. Ik denk dat diegene die alle wijsheid in pacht heeft nog geboren moet worden en tot die tijd kunnen we hier eindeloos over dooremmeren. Wel interessant dat is waar, maar dat is het dan wel.

 8. chris zegt op

  Een paar opmerkingen:
  1. Dat er maar 1 democratie is, is een achterhaald standpunt. zie onder andere: http://www.integratedsociopsychology.net/global/modernisation-theory-vs-stratified-democracy/modernisation-theory-vs-stratified-democracy-4/
  2. De invloed van de Chinezen op de Thaise elite (en niet alleen in Bangkok) is aan het groeien ten koste van de invloed uit het westen. Dat heeft zeker te maken met het feit dat de Chinezen liever een meer feodale, autoritaire (of sterke) regering zien (of dat nu militairen zijn of gekozen politici maakt hen weinig uit; dat mag het land zelf uitmaken) omdat zij daar beter zaken mee denken zaken te kunnen doen.
  3. De groeiende middenklasse in Thailand haalt zijn inkomen vooral uit export,en dan ook met name met China. De Thaise economie kan niet zonder China. En daar is helemaal niks mis mee. Nederland is economisch gezien ook een deel van Duitsland. Maar er is meer dan zakendoen en geld.
  4. Het sterke nationalisme van de Thais (hoewel soms gebaseerd op onjuiste weergave van de werkelijkheid) zal er voor zorgen dat de Thais hun land niet uithuwelijken aan een ander land. Zo zou Thainess nog wel eens een positieve draai kunnen krijgen.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website