visum-thailand

De melding op dit blog dat Immigration in Thailand kan vragen om daadwerkelijke overschrijving van gelden naar een Thaise bankrekening heeft nogal wat vragen en opmerkingen opgeleverd.

Vooropgesteld zij dat elke Immigration de regels op een eigen wijze uitlegt/kan leggen. Onze trouwe lezer Martin Brands uit Pattaya heeft alles nog eens overzichtelijk op een rij gezet waar het gaat om het aanvragen van een jaarvisum. Binnenkort komt hij met uitleg over de zin en onzin van een internationaal rijbewijs en het verlengen van het Nederlandse exemplaar.

Jaarvisum voor 50-jarigen & ouder

Voor regelgeving zie http://www.mfa.go.th -Visas and Travel Documents.

LET OP: De toepassing van de daargenoemde regels wijzigt behoorlijk van tijd tot tijd en is op dit moment zeer klantvriendelijk. Onderstaand is de procedure vermeld die thans in Pattaya wordt gehanteerd. Op pagina 3 is een lijst met afwijkingen vermeld van de officiele procedure.

Het jaarvisum voor 50-jarigen & ouder staat bekend als Non-Immigrant Visa O-A Long Stay. Het is geldig voor 1 jaar, en wordt ook wel Retirement Visa genoemd. Dit visum is bedoeld voor buitenlanders van 50 jaar of ouder die niet zullen werken in Thailand (werk van enige aard is strikt verboden). Het visum kan elk jaar worden verlengd; men hoeft Thailand daarvoor niet te (hebben) verlaten.

De meest gebruikelijk wijze is het aanvragen bij het Immigration Bureau in Pattaya, gevestigd in Soi 5, Jomtien, Beach Road. De eerste maal kan dat alleen op basis van een nog geldig visum Non-Immigrant O-A Short Stay dat u eerder in Nederland of elders heeft verkregen (echter, zie ook punt 6 hieronder).

Algemene vereisten voor de aanvraag van het Long Stay Jaarvisum:

1. Kleed u behoorlijk (= beslist geen korte broek & interlock; heren: goed geschoren; desgewenst vergezeld van uw NL of Thaise partner = idem).

2. Gedraag u onder alle omstandigheden vriendelijk. Als u dit niet doet dan is de kans groot dat u wordt gevraagd naar aanvullende documenten (= conform de regels!) die bv alleen door de ambassade kunnen worden verstrekt.

3. Alle door u te verschaffen documenten dienen te zijn voorzien van uw handtekening. Dat geldt in Thailandvoor alle ‘wettelijke’ documenten.

4. U moet 50 jaar of ouder zijn op de dag van de aanvraag.

5. U dient een geldig paspoort te hebben (de resterende geldigheidsduur is niet van belang) met de 1e maal eennog geldig ‘Non-Immigrant O-A Short Stay’ visum, of (later) een retirement visum dat uiterlijk op die dag vervalt.

6. Heeft u een ‘Tourist Visa’ dan kan dat tegen betaling van (heden) 2000 Baht. worden overgezet in een ‘Non-Immigrant O-A Short Stay’ visum.

7. Een (1) ingevuld aanvraagformulier + pasfoto + 1 set kopieën van het paspoort (vraag vooraf aan de information desk welke pagina’s dienen te worden gekopieerd, en vraag dan ook het aanvraagformulier TM7).

8. Bewijs van inkomsten. Zie verder voor Optie A en Optie B.

9. Een bewijs van uw woonadres in Thailand (bv huurcontract op uw naam, telefoonrekening, rijbewijs, eenkopie van een eerder door het Immigration Bureau verstrekt ‘proof of address’ dat u gebruikt heeft voor uw rijbewijs, of voor aankoop van een auto of motor, etc.). Ook bij vervolgaanvragen tenminste een op uw naam gestelde telefoonrekening of soortgelijk meenemen.

10. Na verkrijging dient u zich elke 90 dagen bij het Immigration Bureau te melden. (Vraag Immigration naar deprocedure indien u dan niet in Pattaya kunt zijn.) De 90-dagentermijn wijzigt indien u Thailand tussentijdsverlaat; u moet de 90-dagentermijn dan zelf bijhouden. Tel alle dagen en reken niet verder dan 89!

11. Om tussentijds Thailand te verlaten & terug te komen is een re-entry permit nodig (1000 Baht). Wanneer u regelmatig Thailand verlaat is een multiple re-entry permit handiger (3800 Baht). De multiple permit is 1 jaar geldig, en kan direkt na het verkrijgen van het jaarvisum worden aangevraagd (direkt klaar).

12. Mocht de vergezellende echtgenoot/echtgenote niet in aanmerking komen voor een Retirement Visa, dankomt deze, onder overlegging van een door de ambassade gelegaliseerde huwelijksakte, in aanmerking voor een ‘Non-Immigrant O-A visum Short Stay‘.

13. Vervolgaanvraag na 1 jaar: dezelfde eisen.

14. Zelfde of de volgende werkdag klaar. Kosten: op dit moment 1900 Baht.

Inkomensvereisten voor Long Stay Jaarvisum

Alle vermelde bedragen gelden per persoon.

Er bestaan 2 hoofdopties:

Optie A: Op basis van uw banktegoed(en) in Thailand

1. U dient een of meer tegoeden bij Thaise bank(en) te hebben van tezamen tenminste 800.000 Baht, en deze 800.000 Baht dient tenminste al 3 maanden (*) op uw rekening(en) te hebben gestaan (2 maanden bij de eerste aanvraag).

2. De 800.000 Baht mag ook een combinatie zijn van banktegoed (als boven, echter geen eis van 3 maanden) plus een periodiek inkomen (zie optie B). De formule is: banktegoed + 12 x gemiddeld maandinkomen = 800.000 Baht.

3. Uw Thaise bank moet van het (de) betreffende tegoed(en) een verklaring verstrekken. Als u meldt dat dit voor een ‘retirement visa’ is, dan weet de bank wat te doen. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 1 week. U dient kopieen te maken van het (de) betreffende bankboekje(s), o.a. van de transacties van de laatste 3 maanden, en de bankboekje(s) mee te nemen.

4. Pas op: Indien een bankrekening op naam staat van 2 personen, dan wordt door Immigration slechts 50% aan u toegekend!

5. Pas op: Lange-termijn deposito’s worden niet erkend voor de visumaanvraag!

6. Indien gehuwden een gezamenlijke aanvraag doen, dan dienen zij een gelegaliseerde vertaling van dehuwelijksakte te overleggen. Zie pagina 4.

7. Vervolgaanvraag: exact dezelfde procedure.

Optie B: Op basis van periodieke inkomsten in/uit het buitenland

1. U dient gemiddelde maandinkomsten te hebben van tenminste 65000 Baht, en daarnaast een Thais banktegoed van tenminste 5000 (vijfduizend) Baht.

2. Uw maandinkomen moet worden gecertificeerd. Daarvoor heeft u nodig: originele documenten zoals de jaaropgave(n) van uw pensioen(en), en/of lijfrente(n), en/of andere authentieke overzichten van inkomsten waaruit blijkt dat de gemiddelde netto maandinkomsten in het afgelopen jaar tenminste 65000 Baht bedroegen (omgerekend in Baht tegen de geldende koers). Het is in het algemeen niet nodig te bewijzen dat al deze inkomsten naar Thailand zijn overgemaakt, want u kunt bv geld van uw NL-rekening via ATM hebben ontvangen. Het is echter aan te bevelen enige bewijzen van overmakingen bij u te hebben (via bv uw bankboekje of ATM-slips).

3. De certificatie van uw inkomen kan op 2 manieren:

a. Bij de Consul van Oostenrijk in Pattaya, Mr Rudolf Hofer, 504/26 Moo 10, schuin tegenover de hoofdingang van Yensabai Condo (op de hoek; ‘Pattaya-Rent-a-Room’). Openingstijden: maandag-vrijdag van 11:00 tot 17:00 uur. De Consul maakt van uw Nederlandstalige papieren een summary in het Engels en certificeert dit document. Kosten 1200 Baht. Dit document is voldoende voor Immigration.

b. Bij de NL ambassade in Bangkok. Zie http://www.netherlandsembassy.in.th Klik op ‘consulaire zaken en dan ‘consulaire verklaringen’. Kosten 30 Euro.

4. Daarnaast een verklaring van uw Thaise bank mbt een bankrekening op uw naam waarop tenminste 5000 Baht dient te staan. Zie daarvoor A-3 en B-2.5.

Vervolgaanvraag: exact dezelfde procedure.

(*) Twee maanden plus 1 dag is al voldoende, maar het verdient aanbeveling een wat ruimere periode tehanteren.

Afwijkingen van de officiele ‘Retirement Visa’ procedure

Niet verlangd in Pattaya, maar wel genoemd in de procedure van het Thai Ministry of Foreign Affairs:

• een paspoortgeldigheidsduur van 18 maanden op de dag van de aanvraag

• 3 sets formulieren, etc. En een medische verklaring van goede gezondheid verstrekt door een bevoegdeautoriteit in Thailand = een gecertificeerde arts (= bij elke kliniek)

• de mogelijkheid om een bewijs te vragen van het niet hebben van een criminal record in Nederland (kan viaeen ‘verklaring van goed gedrag’, zie pagina 5; het bewijs mag niet ouder zijn dan 3 maanden).

Overstay van Visumperiode

Elke dag kost een boete van 500 Baht, tot een maximum van (heden) 20,000 Baht, ongeacht visumsoort. Te voldoen bij het verlaten van Thailand, bv op luchthaven of bij de grens. Tot 6 maanden ook mogelijk bij Immigration Service in Pattaya. Bij langer dan 6 maanden overstay moet men fysiek de grens over.

Jaarvisum voor hen die gehuwd zijn met een Thaise onderdaan (er is geen leeftijdsvereiste)

De procedure voor dit type jaarvisum is aanzienlijk uitgebreider en vereist, naast diverse documenten &inkomensbewijzen, ook bewijzen dat de relatie daadwerkelijk bestaat. Ze is min of meer een tegenhanger van de Nederlandse (-Schengen) regelgeving die op ‘ontmoediging’ is gebaseerd. Zie ‘beoordelingscriteria’ hieronder. Dit kan uiterst onprettige & ongewenste vragen & bewijzen vergen, en tot een langdurig proces. De meeste buitenlanders van 50 jaar of ouder volgen dan ook de aanzienlijk eenvoudiger ‘Retirement Visa’ methode, ook al vergt deze hogere inkomenseisen.

Beoordelingscriteria

• Er moeten aantoonbare bewijzen zijn van een bestaande relatie; het echtpaar moet zowel een wettelijke als een feitelijke huwelijksrelatie hebben. Dit houdt o.a. in diverse foto’s van de familie en van de woonplaats,zoals woonkamer, keuken, slaapkamer, ‘en andere bewijzen’ (niet nader gespecificeerd) die de Immigration Officer kan verlangen. Zelfs een huisbezoek is niet uitgesloten.

• Als inkomensvereisten gelden de opties A & B als vermeld op pagina 2, echter het totale banktegoed is tenminste 400.000 Baht (tenminste 3 maanden al op de bankrekening), dan wel een gemiddeld maandinkomen van tenminste 40.000 Baht, dan wel een combinatie van beide als vermeld bij A-2 en B-2.

• De aanvrager moet een geldig Non-Immigrant Visa A-O Short Stay hebben.

• De benodigde documentatie en de daarvoor geldende regels, en de vereiste certificatie en legalisatie zijn behoorlijk complex (en kostbaar). Het is niet zinvol deze hier te vermelden. Het Immigration Bureau heeft een volledige lijst.

• Kosten op dit moment 1900 Baht.

No votes yet.
Please wait...

39 reacties op “Antwoorden op prangende vragen over een retirement visum”

 1. Chang Noi zegt op

  Toch even goed opletten met de termen die je gebruikt.

  Een visum voor Thailand vraag je naamlijk aan bij een Thaise embassy buiten Thailand. Bij een immigration office in Thailand kun je alleen verkrijgen een “extension of stay” ofwel “verlenging van verblijf”. Dus een verlenging van de verblijf die je al had vanwege een visum die je reeds hebt.

  Iedereen die hier verblijft op basis van een “extension of stay” EN langer als 90 dagen aan een gesloten in Thailand is moet zich melden bij de dichts bijzijnde imigration office op dat moment. Dit noemt men “Notify of alien staying longer as 90 days”. Als men Thailand verlaat na bvb. 50dagen dan gaan de 90dagen gewoon weer tellen vanaf het moment dat je weer Thailand binnen komt.

  Let op, hoewel er nooit echt over wordt gesproken maar het langer als 90dagen aan een gesloten in Thailand zijn maakt je fiscaal gezien resident voor Thailand.

  Als je een “extension of stay hebt” EN geen re-entry permit dan vervalt je “extension of stay” bij het verlaten van Thailand (wordt ongeldig verklaart). Voor nood gevallen is het dus wel aan te raden om altijd minimaal een “Single Re-entry permit” te hebben.

  Het verkrijgen van een ‘extension of stay” op basis van het getrouwd zijn met een Thai is helemaal niet ingewikkeld of duur. Vroeger deed men in Pattaya hier erg moeilijk over, maar tegenwoordig onder nieuw bewind loopt dat heel soepel en verlenging kost mij niks meer dan een paar kopie’en, een paar foto’s en 1900thb. Ik heb op precies op papier staan het wie, wat, waar en hoe. Indien intresse wil ik dit wel eens netjes opschrijven en hier plaatsen.

  Chang Noi

  • ThailandGanger zegt op

   Het zou fijn zijn als je dat hier zou publiceren. Waarvoor alvast dank !!

  • Han zegt op

   Zijn de genoemde bedragen per persoon? Als ik samen met mijn ( nederlandse) vrouw een jaar naar thailand ga betekent dit dan dat ik 1.600.000 Bath op mijn rekening moet hebben staan?
   Groet
   Han

   • l.lagemaat zegt op

    U kunt kiezen voor optie B,maar het tegoed moet wel op een Thaise bank staan.

    groet,

    Lodewijk

  • Frank van Dongen zegt op

   Hallo Chang Noi,

   Ik ben zeer geintresseerd in het wie wat waar en hoe voor het verkrijgen van een extension of stay aangezien ik met een Thai getroud ben.

   Ik ben 8 jaar geleden getrouwd in Bangkok en heb het huwelijk laten registreren in de Nederlandse ambassade.
   Wij leven nu 8 jaar in Holland en mijn vrouw heeft een Nederlands paspoort maar we willen binnenkort ons definitief in Thailand gaan vestigen.
   Je kan ons eventueel mailen op: frank@kamdee.com

   Met vriendelijke groet,
   F.van Dongen

   • Chang Noi zegt op

    Ik een mailtje gestuurd naar dit web-blog die dat verhaaltje van mij dan kan posten omdat het als reply wat een lang verhaal werd.

    Chang Noi

  • leclercq jean-claude zegt op

   ik ben ook geinteresserd met “extension of stay” na 60 dagen visum,ik zal trouwen in BKK rond 25 februari 2012,ik zal een visum aanvragen in Belgie vanaf 15 februari,60 dagen,en een extension of stay in Hua Hin van 30 dagen,terug in Belgie rond 10 mei,daarna ik zal volledig verhuizen naar Thailand in oktober 2012,kan ik ook een retirement visa aanvragen hier in Belgie bij de thai embassy,of terug a short stay visa en daarna in Thailand een extension of stay met retirement visa,dank u voor antwoord

   jeanclaudeleclercq@gmail.com

 2. leen.egberts zegt op

  Ik heb mijn spaargeld bij de bangkok bank vast gezet voor 15 maanden tegen 3%,wordt daar bezwaar tegen gemaakt,voor een jaar visa.Van de korte broek vindt ik onzin. ik ga al 6 jaar in korte broek en met mij velen anderen farang, beleefd zijn is wel belangrijk, groetjes Leen.Egberts

  • andrew zegt op

   je hebt gelijk leen.ik heb al meer gezegd op dit blog:hier kun je overal in korte broek verschijnen als je maar geld in je zak hebt.Thailand is een tolerant land.Ook voor mensen die christen zijn,jood of moslim.De man die boven de eerste minister staat beschermt dit.
   Niemand op immigration zal geinteresserd zijn of je je al of niet geschoren hent.
   Het is en blijft jouw zaak.
   Tolerantie het wordt ze op school al geleerd RESPECT DAAR GAAT HET OM.

 3. Gringo zegt op

  Een prima verwoord verhaal, Hans/Martin!

  Ik heb nog wat aanvullende informatie uit de praktijk in Pattaya:

  1. Ik heb net weer mijn retirement visa verlengd, maar mijn paspoort is in december aan vervanging toe. Geen probleem, ik kreeg 2 stempels, de eerste met de vervaldatum van paspoort, de tweede met de juist datum over 1 jaar. Zodra ik mijn nieuwe paspoort heb, ga ik naar Immigration, die dan zonder dat de hele procedure moet worden herhaald, de juiste stempels in mijn paspoort.
  2. Overstay geldt alleen voor je visum. Dus niet voor het 90 dagen melden, maar dat kan je wel een boete opleveren van 2000 Baht. Een paar dagen speling geven ze je wel, maar ik was een keer 1 maand te laat (verkeerd op de kalender gezet). Ik vreesde 500 Baht per dag, maar de schde bleeft beperkt tot 2000 Baht.
  3. Mijn buurman heeft in Nieuw Zeeland een multiple visum gekregen van 1 jaar. Zodra hij hier was, liet hij het omzetten in een retirement visa. Hij reist nog een keer naar NZ en vergeet de re-entry visa. Bij terugkomst krijgt hij dus gewoon een stempel van 30 dagen. Als die 30 dagen om zijn, ziet hij in, dat er wat fout is gegaan en gaat naar Immigration. Zijn retirement visa is inderdaad vervallen, maar gezien zijn multiple visa uit NZ nog steeds geldig is, kan hij toch opnieuw een retirement visum krijgen. Wel de hele procedure opnieuw volgen en 1900 Baht betalen.

 4. Dirk B zegt op

  Misschien een domme vraag:

  Zijn er andere regels als je getrouwd bent met een Thaise vrouw.
  Ben gehuwd in België, (nog) niet in Thailand.

  Bedankt voor eventuele info.

  • Chang Noi zegt op

   Een in Thailand wettelijk huwelijk is ook in NL geldig ook zonder registratie. Ik neem dus aan andersom ook. En zeer waarschijnlijk gaat dat met Belgie ook op. Wel zul je dan je Belgische huwelijk alhier moeten registreren met wettelijke vertaalde documenten uit Belgie.

   Chang Noi

 5. Henk B zegt op

  Ik denk dat de regels die gehandhaaft worden, in div steden verschillen, van de mentaliteit beamten, heb al drie jaar een no Imigration visa, verlenging nooit een probleem, alleen een inkomsten garantie Consulaaat, minn 65000 bth, nooit gevraagt om bank tegoed.
  elke 90 dagen controle, en zetten op het strookje zelf wanneer ik terug moet komen.
  Heb nu gevraagt voor volgend jaar, ben nu 65 en wettelijk gehuwd met Thaise.
  Beamte vertelde mij een inkomen van minimaal 40.000 p.m. alleen of (aantoonbaar)inkomen echtgenote mee gerekend.
  Of alleen mijn maand inkomen, te samen met bank tegoed, dan aan een bedrag berekend van 40.000 bth. p/m
  overleggen van Huwelijks akte, blauw boekje echtgenote, en mijn bewijs van woonadres, voorheen al af gegeven ( officieel) van Imigratie office.
  Dit alles in Korat, en beleeft en medewerkzaam

 6. Robbie zegt op

  Ik meen enkele maanden geleden ergens gelezen te hebben (misschien wel op dit weblog?) dat westerse mannen van boven de 50 NIET meer mogen trouwen met een Thaise. Kan iemand mij vertellen of dit echt waar is?

  • @ Dat was een 1 april grap van Thaivisa meen ik.

   • Chang Noi zegt op

    Een grapje naar aanleiding van Cambodia waar deze wet geen grapje is sinds kort.

    Chang Noi

  • Henk B zegt op

   Beste Robbie, ik denk toch een grapje, want ik ben getrouwd hier in Thailand officieeel, in 2009 en was toen 62 jaar oud, geen problemen, wat documenten uit Holland moeten opvragen, zoals geboorte bewijs, scheidings papieren (Bevolkings register’) inkomsten bewijs.
   Toen contact met Holland voor eventuele inschrijving, maar was niet nodig, als ik de huwelijks akte kon tonen,( vertaald in het Engels) en krijg zelfs nu een toeslag voor mijn vrouw bij mijn AOW

   • leen.egberts zegt op

    Je hoeft niet getrouwd te zijn voor de toeslag voor je vrouw, ik woon 6 jaar samen met een thaise die 30 jaar jonger is ,die toeslag vervalt in 2015. Voor mensen die nu die toeslag krijgen veranderd er niets. Dus als je voor 2015 65 jaar wordt trouwen of samen wonen voor een toeslag. Anders krijg je een alleenstaande uitkering die minder wordt in 2015. groetjes Leen.Egberts

   • HansNL zegt op

    Ik ben benieuwd naar die toeslag.
    In 2012 word ik 65, krijg ik nu wel of niet een toeslag?
    Ook als de partner nooit in Nederland heeft gewoond?
    Hoe hoog is de toeslag?
    Is er iemand die mij een antwoord kan geven, het SVB is erg onduidelijk.
    Ook van andere Nederlanders hoor ik zeer tegenstrijdige berichten.
    Ik zoek toch wel duidelijkhied in deze kwestie.

    • Henk B zegt op

     Bete Hans.nl
     Ben in 2009 getr met een Thaise 22 jaar jonger dan ik, kreeg in Mei 2011 mijn AOW, en mijn vrouw nooit in Holland geweest, en een toeslag voor haar van 300 € . mijn ow bedraagt min de 2.1/2 % korting oor de tijd dat ik voor mijn Aow niet in Holland verbleef.
     999 € incl d3e 300 € toeslag voor mijn vrouw, ( maar een lachertje, als ik alleen zou zijn, ook 999 € ) dus begrijpt het niet helemaal ,en misschien dat een ander daar meer over weet.

    • Peer Steen zegt op

     De AOW voor een alleenstaande bedraagt op dit moment circa 1074 euro. Als je voor (ik geloof) 1950 geboren bent komt een partner jonger dan 65 jaar dan ook in aanmerking voor een toeslag/AOW.

     Als je getrouwd bent of samenwoont (officieel) dan krijgt men allebei AOW. Dit is dan circa 748 per persoon. Van de partner wordt daar dan het loon of pensioen af getrokken. Daarna wordt er 2% per jaar dat men vanaf het 15e levensjaar NIET in Nederland heeft gewoond/gewerkt (dus geen AOW premie heeft betaald) in mindering gebracht.

     Een rekenvoorbeeld:
     Man is 65 en vrouw is 55. De vrouw heeft een pensioen van 600 euro en heeft nooit in NL AOW-premie betaald. De man krijgt 748 euro AOW. De AOW/toeslag van de vrouw (ook 748) wordt verminderd met de 600 euro(verdiensten/pensioen) en van het overgebleven bedrag wordt 80 % ingehouden (40×2%). Dat betekent: 748-600= 148 – 80% = 29,60 euro bruto AOW-toeslag voor de partner. In het voorbeeld van HansNL zou dat zijn (als de vrouw geen inkomen heeft) 748 – 56% (28x 2%) = 329 euro. De totale AOW bedraagt dan 748 (man) + 329 (vrouw) = 1077, dus een paar tientjes meer dan wanneer je als alleenstaande AOW krijgt.

     Als je partner dus veel jonger is en geen verdiensten heeft is deze regeling interessant. In mijn geval (partner 55 en pensioen uitkering) krijg ik in plaats van de AOW voor alleenstaande (1074 euro) nu 748 euro plus de toeslag van 29,60 euro. Dus in totaal 777 euro. Dus 297 euro minder dan voor een alleenstaande. Deze gegevens kreeg ik van de SVB. Genoemde bedragen zijn bruto. Dus hierover wordt nog belasting geheven. Zover ik heb gelezen verdwijnen de toeslagen voor een jongere partner in 2014. In theorie zou dat volgens mij betekenen dat, wanneer je een jongere partner hebt, jouw AOW 748 bedraagt in plaats van 1074 euro die je als alleenstaande krijgt.

 7. Peer Steen zegt op

  Als ik lees over de toeslagen dan ontvangt iemand met een jongere partner die niet in Nederland gewerkt heeft ook geen toeslag. Of heb ik het mis?

  http://www.svb.nl/int/nl/aow/hoogte_aow/toeslag/

 8. Peer Steen zegt op

  Afgelopen woensdag mijn Multiple Visa opgehaald bij het consulaat in Amsterdam. Was maandag ervoor aangevraagd. Wilde een gewoon Visa aanvragen maar de dame adviseerde mij het Multiple Visa. Omdat ik ZZPer ben kon ik geen vast salaris aantonen. Met een accountantsverklaring en een inschrijving van de Kvk was dit opgelost. Het viel me wel op dat men extra geinteresseerd was in mijn dagelijkse (zakelijke) activiteiten. Overigens hele vriendelijke behandeling in Amsterdam.

 9. leen.egberts zegt op

  Je hebt het mis Peer ,ik heb samengewoond met een surinaamse die 40 jaar jonger was dan ik, we hebben van de s.v.b een toeslag gekregen, zij had nog nooit in nederland gewerkt.groetjes Leen.Egberts

  • Peer Steen zegt op

   Je krijgt toeslag ja. Mijn AOW gaat 300 euro omlaag naar circa 700 euro en mijn partner krijgt ook rond de 700 euro. Echter daar wordt haar pensioen (uit TH) vanaf getrokken en daarna 78% omdat zij (vanaf haar 15e) 38 jaar niet in NL heeft gewoond. Eindresultaat: De totale AOW wordt dan met zo’n 200 euro gekort door de toeslag. Ook als men haar pensioen er niet vanaf zou trekken zou het resultaa nog negatief zijn! Dus als je een hele jonge partner hebt die nooit gewerkt heeft is dit een mooie (kromme) regeling. In mijn geval kan ik beter geen toeslag aanvragen/krijgen, want dan wordt ik alleen maar gekort. Officiele reactie van de SVB. Dus kijk uit met het aanvragen van toeslagen!!

 10. Cor van Kampen zegt op

  Ik heb net gelezen dat de nieuwe financiele bewijsvoering voor een retirement visa
  alleen gelden voor VS, Canada en Australie. Voor Nederland/Belgie blijf alles bij het
  oude.
  Cor.

  • HansNL zegt op

   Beste Cor
   Dat WAS zo.
   We kregen van de Ambassade een officieele erklaring gebaseerd op loostrookjes, jaaropgave en dergelijke zaken.
   Tegenwoordig krijg je dus een zogenaamde eigen verklaring van inkomsten, waarop de ambassade je handtekening legaliseert.
   En deze eigen verklaring is nu juist datgene waarom de de door jou genoemde landen VS, Canada en Australie steeds problemen hebben.
   Heb het nagevraagd bij de immigratie van Khon Kaen, zou best eens kunnen gebeueren dat ook Nederland in dat rijtje komt te staan.
   Maar, volgens de ambassade hebben ze het nu makkelijker voor ons gemaakt!

 11. hans zegt op

  Hoe zit dan nou in mekaar met dat gele boekje??

 12. Cor van Kampen zegt op

  Wat bedoelt Hans met het gele boekje?
  Cor

 13. Martin Schouten zegt op

  Hallo,
  Ik ben hier nieuw en zit met het volgende: Ik ga eind dit jaar voor 9 maanden naar Thailand middels een non-o visum dat ik in Amsterdam haal. Volgend jaar heb ik mijn pensioen en dan wil ik voor goed verkassen. Eigenlijk wil ik dat definitief verkassen al een beetje voorbereiden door sommige zaken alvast te regelen zoals bijv. een Thaise bankrekening. Nu maken wij altijd gebruik van de rekening van mijn (al 15 jaar thaise partner), maar uit bovenstaand bericht maak ik op dat ik zelf ook een bankrekening moet hebben om mijn inkomsten aan te kunnen tonen. Ik ben in Thailand al een paar keer een bank binnen gewandeld om een rekening te openen maar dan vroeg men bijv. om een workpermit die ik uiteraard niet heb, en dan ging het feest niet door. Wat heb ik nodig om een thaise bankrekening te openen?
  mvrgr. Martin.

  • Gringo zegt op

   @Martin: google “bank account in Thailand” en je krijgt alle informatie, die je hebben wil. Ik heb er twee links uitgehaald:
   http://www.thaivisa.com/forum/topic/260738-opening-a-new-bank-account-in-thailand/

   http://www.samui-finder.com/en/koh-samui-info/money-in-thailand/bank-account-thailand/

   Ik heb een retirement visa en heb al vele jaren geleden zonder een enkel probleem een rekening geopend bij de Krung Thai Bank hier in Pattaya.

   Succes ermee!

  • Robbie zegt op

   Beste Martin,
   Ik was dit jaar februari op het Thaise Consulaat op de Herengracht in Amsterdam en daar werd mij meegedeeld, dat het consulaat alleen visa mag verstrekken tot maximaal 3 maanden. Voor een visum van langere duur werd ik verwezen naar de Ambassade in Den Haag.
   Ook ik ga volgend jaar februari met pensioen en voorgoed verkassen naar Pattaya.
   Ik was afgelopen week nog op de Thaise Ambassade in den Haag en daar werd mij verzekerd, dat men geen Thaise bankrekening hoeft te hebben! Als men maandelijkse inkomsten heeft uit AOW (en eventueel nog andere bedrijfspensioenen) volstaat zelfs dat bewijs! Men heeft mij daar zelfs verzekerd dat de regel van de 800.000,- Baht niet eens geldt! Je hoeft dus (als Nederlander) niet eens spaargeld te hebben! Misschien heb je dat wél nodig na 1 jaar, als je het visum in Thailand wilt verlengen.
   Ondanks deze geruststellende woorden van de Thaise medewerker achter het loket op de Thaise Ambassade, twijfel ik nog steeds, omdat dit zo tegenstrijdig is met mededelingen op de officiële site. A.s. woensdag ga ik er weer heen om een visum af te halen voor de 3 maanden oktober t/m december. Ik zal hem dan opnieuw vragen hoe het zit met het visum voor 12 maanden dat ik zelf ook nodig heb vanaf februari 2012! Ik zal je op deze site het antwoord laten weten.

   • Peer Steen zegt op

    In juni van dit jaar heb ik een jaarvisa gekregen op het consulaat in Amsterdam. Kwam voor een 3 maanden Visa maar de mevrouw adviseerde mij een jaarvisa. Alleen een bewijs van inkomsten hoeven te laten zien.

    • Robbie zegt op

     @Peer,
     Voor mij is het onbegrijpelijk hoe verschillend er blijkbaar gehandeld wordt door de Ambassade en het Consulaat. Er bestaat kennelijk niet zoiets als één lijn. Het lijkt wel willekeur. Hoe komen we ooit wijs uit deze voorschriften en richtlijnen, die schijnbaar elke dag veranderen.
     Hoe dan ook, ik ga a.s. woensdagochtend naar de Ambassade in den Haag en ik zal de antwoorden op mijn vragen, die ik daar krijg, ook plaatsen op dit blog. God zij dank dat er tenminste een blog bestaat, onder ank aan de redactie. Zo krijgen we misschien op den duur toch nog wat duidelijkheid…. 🙂

     • Robbie zegt op

      Excuus voor de typefout: ank = dank.

  • hans zegt op

   Ik snap het probleem niet, alleen op basis van een toeristenvisum heb ik zonder problemen bankrekeningen geopend.

   een enof rekening bij de scb en bangkok
   alleen op mijn naam bij de scb

   had bij het openen wel 20.000 thb open bloot op de balie liggen met de mededeling dat die gestort moesten worden op de nieuwe rekening

   • Henk van't Slot zegt op

    ik ken der zat die gewoon met een touristenvisa een rekening hebben geopend.
    Kasikornbank doet helemaal niet moeilijk,en lukt het bij het ene kantoor niet dan probeer je het bij een andere.
    Bij de SCB zijn ze wat minder makkelijk,doen daar trouwens over een hoop dingen moeilijk.
    Ik moest van de week een rekening van 800 dollar betalen aan een buitenlands bank,wat een toestand,koste meer dan uur met papiertjes invullen,en moest nog 1500 bath fee betalen voor die transactie.

  • HansNL zegt op

   Wat je nodig hebt, is een Thais ID-nummer.
   Heb je een geel tambien baan, heb je ook een Thais ID-nummer.

   Let wel, dat is de officieele regel.

   Maar zoals je weet, zijn wetten en regels ietwat vloeibaar hier.

 14. René van zegt op

  Voor aanvraag van een retirement visa of verlenging daarvan wordt door Hans Bos het volgende vermeld. Punt 5 Pas op: Lange-termijn deposito’s worden niet erkend voor de visumaanvraag. Ik heb 800.000 Thb bij de SCB op een deposito rekening voor drie jaar vast tegen drie procent rente. Ik ben afgelopen week bij immigration op Koh Samui langs geweest voor verlenging. De deposit rekening was geen probleem. Ze wilden alleen weten waar ik dan van leef. Kopieën van mijn saving account van mijn Thaise bankrekening of ATM slips indien geld opgenomen van mijn Nederlandse rekening zijn voldoende. Op de website van Foreign affairs hebben ze het over een deposit van 800.000 Thb, daar staat niet dat het dan een saving account moet zijn.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website