Wanneer de regering Yingluck koppig vasthoudt aan haar huidige financieel-economisch beleid berokkent ze het land blijvende schade. Dan stevent Thailand binnen enkele jaren af op een crisis.

In een doorwrochte en heldere analyse noemt Korn Chatikavanij, minister van Financiën onder de vorige regering Abhisit, vier zaken: het hypotheeksysteem voor rijst, leningen buiten de begroting om, beïnvloeding van het monetaire beleid van de Bank of Thailand en dure, ineffectieve schuldondersteuning. Puntsgewijs Korn’s argumenten:

Hypotheeksysteem

 1. De export is dit jaar met bijna 50 procent ingezakt.
 2. Het verlies bedraagt bijna 100 miljard baht.
 3. Slechts eenderde van de boeren profiteert van het systeem.
 4. Het verlies wordt niet gefiscaliseerd, want het komt ten laste van de Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC).
 5. Boeren worden niet gestimuleerd aan kwaliteitsverbetering te doen, want de hoge garantieprijzen worden ongeacht de kwaliteit van de rijst uitbetaald. [Alleen de vochtigheidsgraad speelt een rol.]
.

Leningen buiten de begroting om

Investeringen in infrastructuur zijn nodig, daar mag je geld voor lenen, maar de geëigende manier om dit te doen is via de begrotingsprocedure. De regering heeft echter buiten het parlement om besloten 350 miljard baht te lenen voor anti-overstromingsmaatregelen. Daar zou haast bij zijn.

Tot nu toe is slechts 700 miljoen baht toegewezen. De terms of reference voor projecten zijn nog niet bekend; welke projecten ervoor in aanmerking komen is evenmin bekend. Volgens topambtenaren wordt dat pas volgend jaar.

Dat geld moet uiterlijk in juni 2013 worden geleend, maar dan zijn de werken nog nauwelijks begonnen. Wanneer de regering het geld leent, zadelt ze de belastingbetaler met nog eens 12 miljard aan jaarlijkse rentebetalingen op. Alsof dit niet krankzinnig genoeg is, wil de regering ook 2 biljoen baht voor infrastructurele werken lenen, zij het deze keer niet buiten het parlement om.

Bank of Thailand

Internationaal bestaat groot vertrouwen in het monetaire beleid van de Bank of Thailand. Dankzij een restrictief rentebeleid is Thailand’s inflatie lager dan die van vergelijkbare landen. De wens van de regering om niet de inflatie maar de wisselkoers als criterium te hanteren bij de bepaling van de rente is onnodig en gevaarlijk. Singapore hanteert weliswaar dat systeem, maar Singapore’s exporten bedragen 200 procent van het bruto binnenlands product tegen 70 procent voor Thailand.

Schuldmoratorum

Deze regering ontbeert echte zorg voor het financieel welbevinden van de grass roots. Het schuldhulpprogramma benadeelt zowel de crediteuren als de bank. De BAAC verliest 10 miljard baht aan renteinkomsten per jaar en de mensen met schulden betalen 3 jaar extra rente, zij het iets minder. Maar ze moeten daarna nog steeds hun hoofdsom aflossen. Bovendien komen alleen crediteuren, die geen betalingsachterstand hebben, ervoor in aanmerking; degenen die het geld het hardst nodig hebben omdat ze bij loansharks hebben geleend, staan met lege handen. Hieruit blijkt wel dat de regering de prioriteiten niet begrijpt.

Morgen deel 2: Wat moet de regering volgens Korn Chatikavanij doen?

(Bron: Bangkok Post, 21 augustus 2012)


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

24 reacties op “Thailand stevent af op een crisis (deel 1)”

 1. Ik zou ook niet verwachten dat een geelhemd als Korn Chatikavanij staat te applaudisseren voor het beleid van Yingluck. Je moet je daarom afvragen hoeveel waarde deze kritiek heeft.
  Al moet ik zelf wel vaststellen dat het economische beleid van Yingluck vooral gebaseerd is op snel scoren en populisme. Niet anders dan wat vrijwel alle politici doen. Er komen namelijk om de zoveel jaar verkiezingen en dan is op korte termijn scoren handiger dan een lange termijn visie.

 2. Dick van der Lugt zegt op

  @Khun Peter en Tjamuk. Dit zijn reacties van het type: niet de bal spelen, maar de man. Ik zou beiden willen uitdagen op Korn’s argumenten in te gaan.

  • Ik denk dat Korn in grote lijnen wel gelijk heeft. Ik heb zelf laatst nog een stelling gedeponeerd dat de huidige regering geen zegen voor Thailand is.
   Maar de boodschap komt minder over omdat hij misschien een dubbele agenda heeft. Als zijn uitspraken door een vooraanstaande Thaise econoom waren gedaan, zonder een politiek verleden, dan had ik de boodschap meer serieus genomen dan nu.

  • jogchum zegt op

   Iedereen heeft zijn eigen mening over een politieke-partij. Drie dagen geleden (20 -8) stond
   een heel ander verhaal over de economie van Thailand. In het tweede kwartaal groeide de Thaise economie met 3.3%. Analisten hadden een groei van 1.7% voorspeld.
   Thailand is in vergelijking met andere Aziatische landen 1 van de meest veerkrachtige
   economieen voor wat betreft risico en tegenwind zo zei Philip Wee van de DSB bank.

   Dat Thailand af stevent op een crises? Zo lang er hier in dit land nog een groei is, waar elk
   EU land jaloers op kan zijn, is er niemand die het weet.

   • Maarten zegt op

    Jogchum, groei en schuld zijn twee verschillende dingen. Het is wel degelijk mogelijk dat de Thaise economie momenteel hard groeit en dat de regering zoveel geld uitgeeft dat het land op de langere termijn in de problemen komt.

 3. Dick van der Lugt zegt op

  Beste Tjamuk,
  Ik ben het met je eens dat Bangkok Post meer pro-geel dan pro-rood is. Maar de krant heeft vaak genoeg kritiek gehad op de regering Abhisit, toen die aan de macht was.
  Ik vind het geen bezwaar wanneer een krant partij kiest, mits daar goede argumenten voor gegeven worden. En met die argumenten kun je het als lezer eens of oneens zijn. Dat lijkt me geen reden de krant verder maar te negeren. Leve de kritische krantenlezer!
  Wat ik Bangkok Post veel meer kwalijk neem, is de slordige berichtgeving, tegenstrijdige informatie en het gebruik van anonieme bronnen. En rekenen kan de krant ook al niet, heb ik vaak vastgesteld.
  Laatst nog: senator Boonsong zou zijn nicht en secretaresse hebben doodgeschoten. Dat foutieve bericht is nimmer gerectificeerd. Wel verscheen dagen later een correcte reconstructie van het incident, maar ook hierin geen woord over de eerste foutieve berichtgeving.

 4. chaliow zegt op

  Het is jammer dat meneer Korn zijn stukje eindigt met de opmerking dat het beleid van deze regering alleen ten doel heeft Thaksin te plezieren en in het geheel niet gericht is op het verbeteren van het welzijn van het land. Hij doet daarmee afbreuk aan de objectiviteit van zijn verhaal. Verder is het jammer dat de BP niet iemand van de tegenpartij, de Pheua Thai, heeft uitgenodigd een antwoord te schrijven. In Matichon gebeurt dat meestal wel.
  De diverse punten: Het hele rijst hypotheek systeem is verderfelijk. Wat de boeren nodig hebben is kwaliteitsverbetering, herverkaveling, gebruik van braakliggende grond en minder boeren. Het is gewoon onmogelijk alle boeren een goed bestaan te geven met hun huidige hoeveelheid land, wat je ook doet. Maar dit te zeggen durft geen enkele regering aan.
  Leningen voor infrastuctuur buiten de begroting om lijkt mij geen probleem. Dat gebeurt overal ter wereld.
  En de regering moet niet proberen het beleid van de Bank of Thailand te beinvloeden.
  En de schuldsanering, tja, daar weet ik te weinig van.
  Ik denk dus dat meneer Korn voor een groot deel gelijk heeft. Maar het doemscenario: Thailand streeft af op een crisis, dat moet ik nog zien. Er zijn genoeg positieve economische factoren, lage inflatie, groei van 4 procent, toename binnenlandse consumptie.

 5. Maarten zegt op

  Khun Peter en Tjamuk, het gaat toch niet om de kleur, maar op de argumenten? Het verhaal is duidelijk en wordt ondersteund door heldere cijfers.

  Overigens zijn er sinds de start van de Pheu Thai regering regelmatig ‘onafhankelijke’ economen geweest die dezelfde kritiek hebben geuit (onafhankelijke heb ik tussen aanhalingstekens gezet omdat je maar nooit weet hoe onafhankelijk men daadwerkelijk is). Ik heb nog geen sterke tegenargumenten op de kritiek gelezen.
  Ook van buitenlandse analisten heb ik kritiek gelezen op bijvoorbeeld rijsthypotheeksysteem en inmenging in Bank of Thailand. Die beschouw ik toch wel als onafhankelijk.

 6. Printen zegt op

  Thailand wordt sinds een paar maanden wel het Griekenland van Azie genoemd. Dit vanwege de grote staatsschuld die men bezig is te creeren. Daar staat wat groei tegenover, maar die is weer wat teruggedraaid voor dit jaar. De huidige Regering leent veel meer, dan dat er binnenkomt.

  Om de populistische zaken te kunnen financieren en met name die rijsthypotheekschema, moet Thailand enorme sommen lenen op de kapitaalmarkt.. En dat terwijl de export minder wordt, de euro-landen en de VS nemen minder af en de vooruitzichten niet al te goed zijn.

  En wat de Bangkok Post betreft. Bij die krant, die ik overigens met plezier lees en zeker voor de sport, moet men tussen de regels lezen. Net zoals je De Telegraaf moet lezen.

 7. Dick van der Lugt zegt op

  De staatsschuld valt wel mee. Die bedraagt nu 41 procent van het bbp, terwijl een limiet van 60 procent wordt gehanteerd. Korn heeft geen bezwaar tegen extra lenen, maar die moeten wel op de begroting zijn terug te vinden.

  De conclusie van Korn dat Thailand afstevent op een crisis, lijkt me veel te zwaar aangezet. Maar het is zonneklaar dat de huidige regering grote financiële risico’s neemt met zogeheten open-eindregelingen (hypotheeksysteem, autoplan, huizenplan) en financiering via fondsen (o.a. State Oil Fund) en staatsbanken.

  En meneer Chaliow: volgens mij sluit het kabinet in Nederland niet op eigen houtje leningen af voor investeringen. Die zijn terug te vinden op de begroting en het investeringsplan.

  Wat Korn’s analyse m.i. sympathiek maakt, is dat hij in deel 2 ook de hand in eigen boezem steekt.

 8. Ruud zegt op

  Ik heb te weinig inzich om met jullie te discussieren over dit onderwerp, maar wil wel vragen is het zo erg als ik lees; b.v. Thailand is een tweede Griekenland en de staatsschuld loopt enorm op . Thailand moet grote sommen lenen, .
  Hoe moet het dan met de “waterhuishouding”van met name midden Thailand en Bangkok. Dat is toch een reuze project , wat ze dan toch niet betalen kunnen als ik het zo hoor. Ik noem zo maar één ding. Hoe zit het met financiering van andere grote projecten ???
  Dit is toch niet Taksin plezieren. A l s Taksin terug komt wil hij toch geen puin ruimen.
  Hoe gaat het dan straks met het toerisme ??? Er komt b.v. bijna geen kip in Griekenland nu. ( onzekerheid en geld problemen) Hoe zal het gaan met al die Nederlanders die in Thailand wonen. Word het net zo duur als in Nederland. ???
  Zouden toch geen prettige vooruitzichten zijn.
  Zo zijn er nog meer vragen denk ik .

  Ik hoop dat het allemaal een beetje zwart kijken is en zo niet dan is het triest. Zon mooi land .

  Ruud Louwerse

 9. HansNL zegt op

  Economische crisis in Thailand?

  Voor het geval het nog niet doorgedrongen is tot de goegemeente, de crisis is driftig bezig zich te ontwikkelen, de luidkeelse uitingen zijn volop waar te nemen in de Isan, Khon Kaen bijvoorbeeld.

  – In de afgelopen maanden zijn tientallen bedrijven gesloten, groot en klein, resulterend in een toename van ruim 6000 werklozen. (bron: Amphur, KvK)
  – De ongelimiteerde groei van het aantal eetstalletjes aan de kant van de weg is een goede indicatie van de groei van de werkloosheid. (bron:oogjes)
  – Het grote aantal onverhuurde en te sluiten winkeltjes in de kleinere winkelcentra. (bron:oogjes)
  – Velen kunnen hun huur en/of afbetalingen niet meer betalen. (bron: van horen zeggen)
  – Dankzij de enorme bouwwoede staan steeds meer oudere en nieuw opgeleverde huizen en condo’s leeg. (bronnen: ogen, oren, condoverhuurster, condohuurders)
  – Diverse grotere en kleinere winkels zijn volledig gespeend van klandizie, ook zaken die altijd een grote toeloop hadden.(bron: klachten van kennissen/winkeluitbaters)
  – Het is nog nooit zo druk geweest bij de sociale dienst in Khon Kaen, de groei van het aantal aanvragen is waanzinnig. (bron:sociale dienst)

  De gevaarlijkste indicator is natuurlijk de enorme leegstand van woningen en gebouwen en de groei van het aantal aanvragen bij de sociale dienst.

  De huidige regering van Thailand is, volgens de VN, eigenlijk maar druk met een ding, zij het direct of indirect, de terugkeer van Oom T.S. (bron: VN, maandrapport CIA)

  En daar moet alles voor wijken, desnoods het land in burgeroorlog.
  Kwalijke zaak.

  Overigens, de situatie in het zuiden van Thailand begint aardig op Irak te lijken.
  En reken maar dat veel nog niet gemeld wordt.
  En wat dat gaat betekenen voor Thailand?

  Zou ik als besluit kunnen opmerken dat economische cijfers “gemasseerd” kunnen worden en inderdaad aangepast worden aan de wensen van een regering.
  Dat is zo in Nederland, waar dan nog enigermate een controle door parlement en rekenkamer is op de geproduceerde cijfers
  Maar dat ik ook zo in Thailand waar ik dan enige twijfel voel over de geproduceerde cijfers, vooral als ik hier en daar verschillende uitkomsten zie uit dezelfde bron en over hetzelfde onderwerp.

  • Dirk zegt op

   Van alle reacties , die ik tot nu toe gelezen heb, is die van Hans nl het meest realistische en dicht bij de zichtbare waarheid. Ik wil hier nog het volgende aan toe voegen:
   Het maakt natuurlijk nogal wat uit of je in Bangkok woont en vanuit de waarnemingen daar een reactie geeft, of vanuit het hart van de Issaan (Udonthani)
   Ik nodig een ieder uit om eens op de motorfiets een dorpentochtje te maken en de waarnemingen dan objectief vast te leggen. Je neemt dan een infrastructuur waar, die hard achterstallig onderhoud nodig heeft. Tevens is veel verborgen werkloosheid waar te nemen aangevuld met kleine neringkjes die zeer lokaal aanwezig zijn, zoals veel dezelfde soort straat winkeltjes etc, maar die geen impuls geven aan de staatseconomie.
   Onderschat tevens niet dat de Issaan een derde van het grondgebied van Thailand beslaat.
   Er leven 20 miljoen mensen dus ook bijna een derde van de bevolking. Een voor bijna 100 procent agrarisch gebied, kleinschalige landbouw. Bedrijven, die hoogwaardige technologie produceren zijn er eigenlijk niet te vinden.
   Hoewel het straatbeeld soms anders doet vermoeden, auto’s groot, groter, grootst is zowat alles met geleend geld aangeschaft. Dit moet een keer misgaan en is bijna voorspelbaar.
   Andere remmende factoren voor de Thaise economie zijn in mijn ogen oa:
   – Wereldeconomie zit in een dip, afnemende export
   – Corruptie en het ontbreken van een stuwende middenklasse in Thailand
   – Slecht onderwijs, waardoor komende generaties nog steeds op kennisachterstand staan.
   – Achterstanden in onderhoud infrastructuur, spoorweg, waterbeheer en wegen
   – Veel is met geleend geld betaald, rentedruk

   Tot slot een groeipercentage in procenten geeft voor opkomende economieen meestal een optimistisch beeld, van niets naar iets geeft al gauw een optimistisch percentage, of dit in absolute aantallen ook zo is, is nog maar de vraag.

   Thaiand kan een zeer welvarend land zijn, maar dan moet er wel anders omgegaan worden met bepaalde bevolkingsgroepen, natuurlijke bronnen en de welvaart op alle fronten eerlijker verdeeld worden.

 10. thaitanicc zegt op

  De vraag of Thailand afstevent op een crisis, kan denk ik – in elk geval deels – beantwoord worden met de vraag waarom Thailand tot op heden relatief weinig hinder heeft ondervonden van de kredietcrisis in Amerika en de schuldencrisis Europa. De reden, in mijn ogen, is dat (hoewel de Thaise economie nog steeds erg afhankelijk is van export) vergeleken met tien jaar terug is veel export nu regionaal c.q. intra-Aziatisch. Met andere woorden, Thailand is, in geografische zin, zeer gunstig gesitueerd; te midden van groeiende economieën, zoals China, India en andere Aziatische landen. Dit maakt de thaise economie weerbaarder.

  Verder is het zo dat de wereldwijde stagnatie van de economie (en bijbehorende inflatie) met name heeft geresulteerd in hogere voedselprijzen en energieprijzen. Thailand lijdt onder hogere energieprijzen, maar hogere voedselprijzen (prijzen van mais en sojabonen zijn 70-80% gestegen dit jaar) zijn niet per definitie nadelig voor Thailand. Thailand produceert namelijk een voedseloverschot. Wat wil zeggen: het produceert meer voedsel dan het consumeert (ze is de grootste rijstexporteur ter wereld). Dit schermt Thailand af tegen de huidige globale crisis.

  Derdens, verstrekken de overstromingen van vorig jaar een impuls aan de economie, of beter gezegd: de wederopbouw activiteiten die volgden. In de korte termijn ondervindt de economie doorgaans een voordeel van rampen, omdat de overheid geforceerd wordt om projecten voor wederopbouw te starten; en dit creëert werkgelegenheid, en een vraag naar goederen en diensten. Uiteraard gaat de groei ten gevolge van wederopbouw ten koste van de schuldpositie van een land, maar de “ouput” van een land wordt er in de korte termijn niettemin door verhoogd (Bruto Nationaal Product).

  Ook andere indicatoren lijken erop te wijzen dat de Thaise economie niet aanstonds in een recessie zal belanden. De werkeloosheid is tussen de 1- en 2%, en economen spreken in dat geval van “full employment” (aangezien de werkeloosheid nooit 0% kan zijn). Toch wil dit alles niet zeggen dat er geen wanbeleid plaatsvindt – integendeel, dat vindt er wel degelijk plaats in mijn ogen. En het betekent ook niet dat Thailand niet op de middenlange termijn (2-4 jaar) in een crisis zou kunnen geraken. Maar zowel een positief als negatief beleid bepalen veelal meer de lange dan de korte termijn. En het is niet allesbepalend wat die lange termijn betreft, het is meer een van de factoren die daar in een rol spelen.

  • bacchus zegt op

   Beste Thaitanicc, die werkeloosheidcijfers van Thailand zijn natuurlijk een farce. Om te beginnen komen alleen werknemers van bedrijven uit de private sector die deelnemen in het Soc. Sec. Fund (SSF) in aanmerking voor een uitkering. Loop een willekeurige winkelstraat in en je zult begrijpen dat de overgrote meerderheid van de winkeltjes geen deelnemer is in het SSF; met andere woorden, de mensen die daar ontslagen worden zijn niet geregistreerd en worden dus niet meegenomen in de statistieken. Indien men dus het overgrote deel van de werkbevolking buiten beschouwing laat, kun je tot dit soort schijnbaar fantastische resultaten komen.

   Ander opvallend gegeven in de werkeloosheidscijfers is, dat ondanks het feit dat de Thaise economie in 2011 enige maanden plat heeft gelegen als gevolg van de overstromingen, de werkeloosheid gedurende die periode zelfs gedaald is (ten opzichte van 2010). In ieder land waar zich zo’n ramp voordoet, zie je omgekeerde effecten/cijfers.

   Kortom: die werkeloosheidscijfers weerspiegelen geenzins de werkelijkheid in dit opzicht en zijn in Thailand zeker geen graadmeter voor de economie.

   De vraag is ook of de economie een impuls gaat krijgen van de toenemende overheidsuitgaven als gevolg van de overstromingen, daar van de geraamde 350 mld Baht nog niet 1/3 besteed is en de vraag zich bij velen al aandient of er nog wel wat gaat gebeuren?

   De Thaise economie is sterk afhankelijk van buitenlandse producenten in met name de autoindustrie en elektronische goederen. Nog een zo’n debacle als in 2011 en die vertrekken allemaal naar buurlanden, voor zover dat in de toekomst sowieso al niet staat te gebeuren gezien de loonontwikkelingen in Thailand.

   De geografische ligging maakt Thailand ook niet immuun voor de heersende crisis in Europa en Amerika. De economie in China en India zwakt al af waarmee de wereldeconomie onder een nog grotere druk komt te staan. Dit alles zal de deur van Thailand echt niet voorbij gaan.

   Zoals ik al in mijn eerdere reactie zei, durf ik geen voorspellingen te doen daar veel factoren een rol spelen, met name in Europa en Amerika. Ik vraag mij echter wel af of de huidige Thaise regering capabel genoeg is om een eventuele crisis te voorkomen. Meer dan een paar populistische maatregelen hebben ze tot nog toe niet laten zien. De tijd zal het ons leren!

   • thaitanicc zegt op

    Beste Bachus,

    De officiële werkloosheidscijfers in Thailand zullen ongetwijfeld iets hoger liggen, maar ik weet eigenlijk wel zeker dat ze op het moment aanmerkelijk lager liggen dan in Europa en Amerika (In Spanje is het 25%, in het noorden van Europa rond 5-8%). En dat lijkt me wel degelijk indicatief voor de stand van de economie. Want het feit dat het werkloosheidscijfer in Thailand niet geheel accuraat zal zijn, wil nu ook weer niet zeggen dat ze geheel niet als een indicator gebruikt kan worden; dat is wel erg radicale manier van redeneren. Overheids- statistieken hebben immers, waar ter wereld ook, een beperkte waarde. En ja, in sommige landen moet je ze met een grotere korrel zout nemen dan in andere; maar ik neem ze met een korrel zout in ieder land…

    Neem de inflatiecijfers in Nederland… Die worden echt niet berekend op basis van alle beschikbare goederen en diensten (maar op een index) en kunnen dus nooit een correcte weergave van de inflatie zijn. Misschien herriner je je nog dat veel Nederlanders na de invoering van de euro klaagden dat de inflatie veel hoger was dan autoriteiten meldden, iets wat heel goed mogelijk is aangezien de inflatie nooit accuraat gemeten kan worden. Het is slechts een schatting, en alle politici en bankdirecteurs – waar ook ter wereld – zijn er altijd op uit om die nummers te manipuleren. Daarnaast hebben de Grieken ons jarenlang in de maling genomen met valse statistieken, en meer recentelijk manipuleerden de banken in Londen de LIBOR rentetarieven. Oftewel, ik ben er zeker van dat iedere overheid en bank loopt te klooien met getallen en statistieken – niet alleen de Thaise overheid. De Thaise overheid doet het hooguit wat knulliger…

    Ik ben met je eens dat de wederopbouw na de overstromingen traag verloopt en dat het mogelijk vertrekken van Japanse automakers een ramp zou zijn voor de Thaise economie. Maar ik zie dit niet in de heel korte termijn (op grote schaal) gebeuren. Ook is het zo dat er slechts een derde van de 350 miljard van heropbouwfondsen is uitgegeven, maar dat betekent nog steeds dat er ongeveer 110 miljard (die reeds uitgegeven is) de economie is in gevloeid. Daarvoor zijn mensen betaald, zandzakken gekocht, en God mag weten wat nog meer. China en India zwakken inderdaad af, maar groeien nog steeds met een respectabele 6-7% (vergelijk dat met Europa!). Dus persoonlijk zie ik een crisis zich niet op de heel korte termijn ontvouwen in Thailand. Wellicht later. Hoewel ik het met je eens ben dat het gevoerde beleid buitengewoon belabberd is.

   • jogchum zegt op

    Bacchus,
    Alleen mensen die in Thailand belasting betalen krijgen een uitkering. Zo worden ook de werkloos-heid-cijfers berekend. Ik woon op het platteland, denk niet dat veel mensen hier
    belasting betalen. Toch iedereen werkt hier wel degelijk. Boeren zijn bezig op de rijstvelden,
    en als het werk klaar is dan wordt men gewoon bouwvakker. Zo is het ook met eigenaren van kleine winkeltjes die personeel ontslaan. Men is bereidt om alles wat hun wordt aangeboden
    ook aan tenemen.

    • bacchus zegt op

     Beste Jogchum, men krijgt alleen een uitkering wanneer de werkgever is aangesloten bij het Social Security Fund (SSF) en premie afdraagt. Volgens mij is de bijdrage aan het SSF verplicht voor werkgevers met 10 of meer werknemers. Belasting betalen door de werkgever is dus niet het enige criterium.

     De werkeloosheidscijfers komen van het Social Security Office, die ook het SSF beheert.

     Met de opmerking dat iedereen werkt, schets je de situatie wel erg rooskleurig. Als ik praat over werk, heb ik het niet over dagloners bij koppelbazen; daarvan barst het op het platteland. Deze mensen hebben geen enkele zekerheid, laat staan recht op een uitkering. Juist dit maakt ze ook zo bereidwillig; als men niets heeft, moet men wel alles aanpakken, en daar wordt flink misbruik van gemaakt. Die bereidwilligheid wordt dus gestuwd door het gebrek aan (vast) werk.

     • jogchum zegt op

      Bacchus,
      Overal op het platteland van Thailand werken de meeste mensen zonder koppelbazen.
      Werk genoeg in de bouw. Veel nieuwe huizen zie ik om me heen gebouwd worden.
      Ik zelf heb niet de indruk dat deze mensen massaal worden uitgebuit. Heb 2 zwagers die niet beneden de 300 bath netto per dag gaan werken.
      Ze zijn niet in dienst van een koppel-baas, maar van iemand die huizen voor een vast bedrag
      aanneemt. Een soort aannemer dus. Nee, ze hebben geen recht op een uitkering, geen werk in de bouw, voorhen geen probleem. Zij gaan dan vissen op de grote mekong-rivier of een
      zij-arm daarvan. De cijfers van het Social-Security-Office lijken mij daarom on juist

 11. bacchus zegt op

  De vraag is natuurlijk altijd weer hoe betrouwbaar cijfers zijn. We hoeven alleen maar naar de situatie in Europa te kijken. In een land als Thailand gaan miljarden buiten de begroting om. Probleem hierbij is dat diezelfde baht misschien wel twee keer besteed moet gaan worden; betrouwbaar inzicht op uitgaven is er namelijk niet. Ook in Griekenland, Italie, Spanje, Portugal, Ierland, Cyprus, ben ik er nog een vergeten, zagen de hooggeleerden geen crisis aankomen; hoe anders is gebleken. Ik durf voor Thailand geen voorspelling te doen, maar nijg deze heer te geloven.

 12. Willem van Doorn zegt op

  Ik pretendeer geen econoom of financieel expert te zijn. Ik heb slechts een enkele opmerking en wel ten aanzien van het door Thaitanicce gestelde in zijn tweede alinea. Daar lees ik: “Ze (Thailand) is de grootste rijstexporteur ter wereld”. Ik lees nu juist al geruime tijd dat Thailand dat juist niet meer is.

 13. thaitanicc zegt op

  @ Willem Het is goed mogelijk dat Thailand dit jaar de nummer een positie verliest. Maar dan nog is het een significante exporteur, waarop ik doelde (een voedseloverschot). Dat Thailand al geruime tijd die status kwijt zou zijn, iets wat jij beweert, lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Hieronder een fragment van de Reuters website.

  BANGKOK, Aug 9 (Reuters) – Thailand runs the risk this year
  of losing its position as the world’s biggest exporter of rice
  because of high prices brought about by a government
  intervention scheme.

  Forecasts from the United States Department of Agriculture
  (USDA) show India could leapfrog Thailand this year, having
  resumed exports last September after a four-year gap. Vietnam
  could also ship more than Thailand to retain its second place.

  India pulled out of the market in 2007 because of concern
  about food shortages that in April 2008 pushed Thailand’s
  benchmark 100 percent B grade white rice to a record high of
  $1,080 per tonne.

  The benchmark has not returned to anywhere near that level
  this year and now stands around $580 a tonne.
  Here are USDA rankings and forecasts for the world’s top 10
  rice importing and exporting countries.

  World’s top 10 rice exporters (in million tonnes):

  Country Exports Forecast
  (2011) (2012)
  1. Thailand 10.64 6.50
  2. Vietnam 7.00 7.00
  3. India 4.63 8.00
  4. Pakistan 3.41 3.75
  5. Brazil 1.29 0.90
  6. Cambodia 0.86 0.80
  7. Uruguay 0.84 0.85
  8. Myanmar 0.77 0.60
  9. Argentina 0.73 0.65
  10.China 0.48 0.50

  • math zegt op

   Beste Thaitanicc, deze keer moet ik Willem bijstaan want hij heeft helemaal niks beweerd! Het enige wat hij zegt is dat hij op dit blog andere postings hierover heeft gelezen. Daarin steun ik hem. Ik heb even nagekeken en er is hier een posting over geplaatst op bv.27 juli 2012. Wie er gelijk heeft laat ik in het midden omdat ik mij er niet specifiek in heb verdiept.

 14. thaitanicc zegt op

  @Math

  Beste Math, maar wat maakt dat uit? Ik neem aan dat Willem het eens was met wat hij gelezen had, en dat hij mijn mening erop wilde horen. En die heb ik hem gegeven. Als hijzelf het niet eens was met wat hij gelezen had, en ook niet mijn mening wilde horen, dan verontschuldig ik me. Maar dan snap ik niet waarom hij uberhaupt de moeite nam om het neer te schrijven…

  Moderator: Math, thaitanicc en anderen. De discussie over en met Willem wil ik nu sluiten. Het is alleen maar off-topic geneuzel. Alle opmerkingen over Willem, worden niet meer geplaatst. Geldt ook voor Khun Peter. Graag reageren op het onderwerp van de posting en niet op elkaar.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website