Algemeen

Het kan zijn dat u voor langere tijd in Thailand wenst te verblijven. Dan is er o.a. het Non-immigrant “O” visum. Dikwijls ook afgekort als “NON-O”.  “O” komt van “Others” (andere).  Meestal gebruikt door zij die gepensioneerd zijn, getrouwd met een Thai, Thaise kinderen hebben of er voogd van zijn, familie in Thailand hebben of hun partner volgen naar Thailand.  Het kan echter ook aangevraagd worden om nog andere redenen zoals sportcoach, medische behandeling, aanwezigheid bij rechtszaken, etc….

Je kan het visum bekomen als Non-immigrant “O” Single entry (NON-O SE) en als Non-immigrant “O” Multiple Entry (NON-O ME).

Doel van het “NON-O” visum

Het Non-immigrant “O” visum kan aangevraagd worden indien men langere tijd in Thailand wil verblijven en de reden niet enkel toeristisch is. Op je visum zal dit vermeld zijn bij “Type of Visa” als “Non-immigrant” en bij “Category” met de code “O”.

Geldigheidsperiode van het “NON-O ” visum

 1. Non-immigrant “O” Single entry (NON-O SE) visum heeft een geldigheidsperiode van 3 maand.  Dat wil zeggen dat u een periode van drie maand, na uitgifte, de tijd hebt om Thailand binnen te komen.  Vraag het dan ook niet te vroeg aan. Op uw visum zal u die geldigheidsperiode vinden naast de vermeldingen “Date of Issue” (begindatum) en “Enter Before” (einddatum).
 2. Non-immigrant “O” Multiple entry (NON-O ME) visum heeft een geldigheidsperiode van 1 jaar.  Dat wil zeggen dat u een periode van een jaar, na uitgifte, de tijd hebt om Thailand binnen te komen.

Op uw visum zal u die geldigheidsperiode vinden naast de vermeldingen “Date of Issue” (begindatum) en “Enter Before” (einddatum).

Aantal binnenkomsten met een NON-O visum

 1. NON-O SE. Je kan er slechts éénmaal mee binnenkomen binnen de geldigheidsperiode van het visum.  In de meeste gevallen zal de immigratieofficier bij binnenkomst dan ook de stempel “Used” (gebruikt) op je visum plaatsen. Op uw visum zal u het aantal binnenkomsten vinden naast “No of Entry” al “S” van Single.
 2. NON-O ME. Je kan er onbeperkt mee binnen komen en dit binnen de geldigheidsperiode van het visum.  Bij elke binnenkomst, binnen de geldigheidsperiode, zal je steeds een nieuwe verblijfsperiode bekomen. Op uw visum zal u het aantal binnenkomsten vinden naast “No of Entry” al “M” van “Multiple”.

Duur van de verblijfsperiode

Zowel bij een binnenkomst via een luchthaven als via een grenspost over land, zal u bij elke binnenkomst en binnen de geldigheidsperiode van uw NON-O visum, een verblijfsperiode van maximum 90 dagen ononderbroken verblijf bekomen. De einddatum van de verblijfsperiode kan u terugvinden in uw “Arrival” stempel naast “Admit until”.

Prijs

 • De prijs van een Non-Immigrant “O” Single entry is 2000 Baht. De tegenwaarde is 60 Euro.
 • De prijs van een Non-immigrant “O” Multiple entry is 5000 Baht. De tegenwaarde is 150 Euro

Aanvraag van een NON-O visum

Het NON-O visum moet u voor uw vertrek naar Thailand aanvragen.

Dat kan bij een Thaise Ambassade of Consulaat. Informeer u voorafgaand aan uw aanvraag of er lokaal geen beperking zijn in het afleveren van het NON-O visum.  Mogelijk kan je voor een NON-O ME enkel terecht in de ambassade, of moet je de nationaliteit hebben of officieel geregistreerd zijn in het land waar de Thaise ambassade is gevestigd, of kan je enkel de “Single entry” versie bekomen.

Afhankelijk welke ambassade of consulaat u gaat gebruiken, zal u volgende documenten en bewijsstukken moeten voorleggen.

Deze lijst is zoals ze is opgenomen op de website van de betreffende ambassade of consulaat.  Hou er rekening mee dat er aanpassingen kunnen zijn die niet vermeld zijn op hun website, of dat men het recht heeft om bijkomende documenten of bewijsstukken te vragen. Het is daarom nooit een slecht idee om hierover ook eens contact op te nemen met de betreffende ambassade of consulaat voor u uw aanvraag gaat indienen.

 1. Thaise Ambassade in Den Haag (Thai marriage/Retired)

– 60 Euro (NON-O SE)

– 150 Euro (NON-O ME)

(Opgelet, kan niet meer worden teruggevorderd na het indienen

– Aanvraagformulier volledig ingevuld.

– Paspoort of reisdocument met een geldigheid van minstens 6 maand (NON-O SE)

– Paspoort of reisdocument met een geldigheid van minstens 18 maand (NON-O ME)

– Recente pasfoto’s (3,5×4,5) van maximum 6 maand oud.

–  Bewijs van voldoende middelen (juiste bedrag wordt niet vermeld, maar neem als richtprijs de tegenwaarde in Euro van 65 000 Baht of 800 000 Baht)  Meestal worden Thaise rekeningen ook aanvaard, maar zal je een bewijs moeten voorleggen dat die rekening recent is (1 maand ?).

– Een bewijs dat u (vroeg) gepensioneerd bent (NON-O Retired)

– Een huwelijkscertificaat (NON-O Thai marriage)

– Geboortecertificaat (NON-O Thais kind)

www.thaiembassy.org/hague/th/services/76474-Non-Immigrant-Visa-O-(others).html

 1. Thaise consulaat in Amsterdam. (Thai marriage/Retired)

In het Thaise consulaat in Amsterdam kan enkel het Non-immigrant “O” Single entry bekomen worden.  Voor het Non-immigrant “O” Multiple entry moet je de aanvraag indienen in de Thaise Ambassade te Den Haag.

– 60 Euro voor het visum

(Opgelet, kan niet meer worden teruggevorderd na het indienen

– 50 jaar of ouder en volledig pensioen/AOW/WAO (aantoonbaar)

– Geldig paspoort, minimaal 9 maanden geldig vanaf de dag van binnenkomst

– Kopie van uw paspoort

– Kopie van de vliegticket/vluchtgegevens

– 1 recente  pasfoto

– Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier

– Kopie van uw bankafschriften van de laatste twee maanden met daarop uw ter naam stelling, positief saldo, uw inkomsten gegevens van minimaal € 600 per maand per persoon en alle af- en bijschrijvingen.

(Volgens sommige bronnen zou dit ondertussen 1000 Euro zijn ?)

– Indien gehuwd kopie huwelijksakte/trouwboekje (geen samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap).

Heeft een partner geen inkomsten dan dient het inkomsten bedrag minimaal 1200,- euro te zijn. (Kan dan ook best zijn dat dit ook naar een hoger bedrag is gebracht.)

– Bent u jonger dan 50 jaar en gehuwd met een persoon met Thaise nationaliteit, of bent u de ouder(s) van kinderen met een Thaise nationaliteit, dan kunt u ook voor dit visum in aanmerking komen.

We hebben dan naast de bovengenoemde formulieren/documenten, een kopie van het trouwboekje, kopie van de geboorteakte van de kinderen, kopie van de ID van de Thaise vader/moeder van het kind nodig.

http://www.royalthaiconsulateamsterdam.nl/index.php/visa-service/visum-aanvragen

 1. Thaise Ambassade Brussel (Thai marriage)

Opmerkelijk en vreemd, maar de Thaise Ambassade vermeldt geen Non-immigrant “O” als “Retired” op haar website. Ik heb ooit wel eens contact genomen hierover met de Thaise Ambassade in Brussel en die bevestigde dat een Non-immigrant “O”  (Retired) daar niet kon aangevraagd worden.  Voor “Retired” verwijzen ze naar het Non-immigrant “O-A” Multiple entry. (Hierover meer later).

Je kan natuurlijk altijd zelf contact opnemen met de Thaise Ambassade voor bijkomende informatie hierover.

Tel : (+32) 02 640.68.10 van 15.00 – 17.00 hrs of

E-mail: consular@thaiembassy.be

https://www.thaiembassy.be/?lang=en

Voor een NON-O (Thai marriage)

– 60 Euro (NON-O SE)

– 150 Euro (NON-O ME)

– 1 aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend

– 2 pasfotos in kleur (3,5 x 4,5 cm), niet ouder dan 6 maanden

– Uw reispas die nog minstens 6 maanden geldig is

– 1 kopie van uw Belgische of Luxemburgse identiteitskaart

– 1 kopie van de reservatie van de vliegtuigtickets

– 1 kopie van een hotelreservatie of een uitnodigingsbrief/mail van een persoon in Thailand met zijn/haar volledige adres + 1 kopie van zijn/haar identiteitskaart

– 1 kopie van de huwelijksakte waarop u schrijft eensluidend gewaarmerkt afschrift + handtekeningen van beide personen

– 1 kopie van de Thaise identiteitskaart van uw echtgeno(o)t(e) waarop hij/zij schrijft eensluidend gewaarmerkt afschrift + handtekening

www.thaiembassy.be/wp-content/uploads/2018/02/Marriage-visa-O-NL.pdf

 1. Thais Consulaat in Antwerpen

– 60 Euro (NON-O SE)

– 150 Euro (NON-O ME)

– 2 Originele ingevulde aanvragen

– 3 Pasfoto’s. Niet ouder dan 6 maanden.

– Geldig paspoort (reispas). Minimum 6 maanden na retour (NON-O SE)

– Geldig paspoort (reispas). Minimum 18 maanden (NON-O ME)

– Kopie recto verso van ID Card (voor alle andere EU onderdanen of wereldburgers: kopie van het paspoort + ID kaart)

– Kopie vliegtuigticket (heen en terug) (NON-O SE)

– Kopie vliegtuigticket (minimum een heen-ticket) (NON- O ME)

– Kopie boeking hotel, guesthouse eerste nacht(en)…. OF verklaring van volledig verblijfadres in Thailand en/of uitnodigingsbevestiging door gastheer/vrouw in Thailand

– Gepensioneerden en/of minstens 60+ jaar zijn. Indien geen band met Thailand kunnen gepensioneerde en 60+ enkel een NON-O SE bekomen. (NON-O Retired)

– Bewijs van inkomsten (één recente loonfiche, pensioenfiche, uitkering…) (NON-O Retired/Thai marriage)

– Recent uittreksel min. 1500€ op een rekening  (Opgelet, de rekeningen moeten op naam van de aanvrager zijn) (NON-O SE Retired/Thai marriage)

– Kopie recto verso van Belgische ID Card van de Thaise echtgenoot indien uitgereikt + datum en handtekening (NON-O Thai marriage)

– Bewijs van inkomsten van de 3 laatste maanden (loonfiches, uitkering, …) van minimum 1500€ per maand.  Indien geen uitkering, minimum 850.000 Thai Bath op een rekening in Thailand (bewijs mag niet ouder zijn dan 1 maand), of een Belgische spaarrekening met minimum 20.000€ of een mix van rekeningen (de rekeningen moeten op naam van de aanvrager zijn) (NON-O ME Thai marriage)

– Indien getrouwd met een Thaise onderdaan, dan is een kopie meebrengen van een recent uittreksel huwelijk (maximaal één (1) jaar oud) in het Engels of het Nederlands verplicht. (NON-O Thai marriage)

– Een kopie van de originele akte in het Thai moet vergezeld zijn van een Engelse of Nederlandse vertaling van de huwelijksakte (NON-O Thai marriage)

www.thaiconsulate.be/portal.php?p=regelgeving.htm&afdeling=nl

(Deel 2 “Verlenging” volgt)

Note: “Reacties zijn zeer welkom op het onderwerp, maar beperk u hier tot het onderwerp van deze “TB Immigratie Infobrief.  Heb je andere vragen, wil je graag een onderwerp behandeld zien, of heb je info voor de lezers, dan kan je dat steeds sturen naar de redactie.

Gebruik hiervoor enkel www.thailandblog.nl/contact/.  Bedankt voor uw begrip en medewerking”

Vriendelijke groeten,

RonnyLatYa

No votes yet.
Please wait...

16 reacties op “TB Immigration Info Brief 022/19 – Het Thaise visum (7) – Het Non-immigrant “O” visum – (1/2)”

 1. Chaing Moi zegt op

  Weer een een duidelijke uitleg en omschrijving van de Thaise visa perikelen. Na 50 jaar arbeid mag ik eind van het jaar ook eens van mijn welverdiende pensioen gaan genieten. Ik kom al heel wat jaartjes in Thailand maar nooit langer aaneengesloten 30 dagen 1x ben ik 60 dagen geweest Ik ben getrouwd voor de Nederlandse wet met een Thaise en zij woont al een aantal jaren bij mij in Nederland. Nu willen wij na mijn pensioen voor 4 maanden in Thailand verblijven. Mijn vraag: wat betreft het Visum NON-O-ME lees ik kan op basis van huwelijk met een Thai maar is dat op basis van een Thai huwelijk (geregistreerd in Thailand) of geldt het ook als het huwelijk geregistreerd is in Nederland? Andere vraag: kan een in Nederland geregistreerd huwelijk ook bijvoorbeeld geregistreerd worden in de Thaise ambassade in den Haag?
  We hebben nog even de tijd maar wil alles vooraf goed geregeld hebben.

  • RonnyLatYa zegt op

   – Normaal zou het alvast niet mogen uitmaken waar het huwelijk is afgesloten. Wel belangrijk is dat het een huwelijk is met een Thai natuurlijk.

   – Je in Nederland geregistreerd huwelijk kan je volgens mij niet laten registreren via de Thaise ambassade.
   Wat je waarschijnlijk wel zal moeten doen is je huwelijksdocumenten laten vertalen en legaliseren op de Thaise ambassade. Vervolgens kan je het dan laten registreren in een gemeentehuis in Thailand. Je bekomt dan geen Kor Ror 2 als bewijs, maar een Kor Ror 22. Dat is ook een bewijs van huwelijksregistratie in Thailand, maar wil zeggen dat het huwelijk eerst in het buitenland werd afgesloten. Wordt gevraagd als bewijs van huwelijk indien je later een jaarverlenging wil op basis van “Thai Marriage”.

   Maar eigenlijk ben ik daar niet echt meer in thuis. Mijn huwelijk is van 15 jaar geleden en was in Thailand.
   Ondertussen zal wel het één en ander veranderd zijn.
   Best vraag je dus aan de ambassade wat er moet gebeuren om je huwelijk ook in Thailand te registreren.
   Dan heb je de laatste info. Ze zullen dan ook wel je andere vraag kunnen beantwoorden of bevestigen.

 2. rene zegt op

  Ronny
  Bedankt voor de uitleg maar dit jaar in januari had ik mijn papieren binnen gedaan voor een non immigrant O visum in Brussel. Ben getrouwd met een thaise. Ze vroegen mij aan het loket ook een bewijs van maandelijkse inkomsten maar ik mocht dit meebrengen wanneer ik mijn paspoort kwam afhalen. Daar gekomen aan de receptie vroegen ze mij ook een copie van het blad met mijn gegevens van het international paspoort. Daar ik dat niet had wilden ze wel voor eenmaal door de vingers kijken maar de volgende maal word mijn visum geweigerd . Dit was de eerste maal dat ze dit wilden hebben . De vorige 3 maal werd er nooit naar inkomsten of copie int.paspoort gevraagd.

  • RonnyLatYa zegt op

   Daarom ook de waarschuwing in de tekst “Hou er rekening mee dat er aanpassingen kunnen zijn die niet vermeld zijn op hun website, of dat men het recht heeft om bijkomende documenten of bewijsstukken te vragen.”
   Blijkbaar is het teveel moeite gevraagd om hun website op orde te houden.

   Maar ik zal het meenemen in het nieuwe Dossier Visum. Bedankt.

  • john zegt op

   wat is een internationaal paspoort ? Een paspoort is toch altijd internationaal. Denk ik!

 3. Lung Heng zegt op

  Dag Ronny,
  De laatste keer dat ik een NonO SE aanvroeg bij het Thaise consulaat in Amsterdam overlegde ik de bankafschriften van de laatste twee maanden. Ik moest expliciet aanwijzen waar mijn pensioeninkomsten stonden en er werd mij inderdaad geadviseerd om bij een volgende aanvraag een positief saldo van 1000 euro te hebben op mijn rekening.

  • RonnyLatYa zegt op

   Ik had al zoiets opgevangen. Misschien wordt het bevestigd door aanvragers die er onlangs nog geweest zijn.
   Ik zal het in het nieuwe Dossier ook als opmerking meenemen. Bedankt.

  • zwarteb zegt op

   Zelfde mee gemaakt in ambassade den Haag in 2017.
   Visum zelfs afgewezen op te weinig positief saldo op betaalrekening!

   • RonnyLatYa zegt op

    Met “te weinig positief saldo op de betaalrekening” kan niet wat.
    We hoeven niet te weten wat op je rekening stond of wat je getoond hebt, maar wel wat het minimumbedrag moest zijn
    Graag dus het minimumbedrag dat u moest tonen.

    • RonnyLatYa zegt op

     Moet zijn – Met “te weinig positief saldo op de betaalrekening” kan niemand wat.

 4. Paul zegt op

  Ha Ronny,

  Ik heb op mijn visum bij de categorie de vermelding “O-A” staan. Kan je mij vertellen waar die “A” voor staat?

  Naast de genoemde documenten moest ik (in 2016) ook een “Verklaring omtrent het gedrag” (een VOG-tje) overleggen. Dat vond ik een heel goede zaak en ik herinner me nog dat ik toen dacht dat Nederland dat ook best zou mogen doen. Maar die is blijkbaar komen te vervallen?

  Ik weet niet of het nog zo is, maar ik moest het aanvraagformulier in drievoud met de hand ingevuld inleveren.Er was heel weinig ruimte op het formulier, dus ik dacht slim te zijn en ik vulde het één keer in, kopieerder dat in kleur en ondertekende de drie exemplaren afzonderlijk met de pen. Daar trapte men in Den Haag niet in en het resultaat was dat ik daar in dat keldertje op de vensterbank alsnog twee extra exemplaren moest invullen. Misschien een waarschuwing waard?

  Een bewijs van (vroeg pensioen: Dat heb ik niet ingeleverd en wat wordt daaronder verstaan? Ik ben zelf voor mijn 65e gestopt met werken en naar Thailand gegaan. Ik genoot nog geen pensioen of AOW, nu inmiddels wel pensioen. Maar dat kwam niet ter sprake.

  Ik besef dat de regels van de Thaise immigratie zo veranderlijk zijn als het Nederlandse weer, maar het leek me goed om het even te melden.

  Groet, Paul

  • RonnyLatYa zegt op

   Beste Paul,

   Je hebt het hier over een Non-immigrant “O-A” Multiple entry visum. Dat is een variant van het Non-immigrant “O” visum. De eisen daarvoor zijn uitgebreider dan deze van een Non-immigrant “O”

   Daar komt later nog een TB Immigratie Nieuwsbrief over die enkel het Non-immigrant “O-A” visum behandeld. Ik ga er daarom nu niet verder in detail op ingaan. Nog even geduld, ik ben hem nog maar pas aan het schrijven.

   Ik kan u wel al zeggen dat de “A” van “Approved” (toegestaan) komt. Een “A” na een visumletter (niet enkel na een “O”) wil zeggen dat u tijdens de aanvraagprocedure al aan bepaalde voorwaarden hebt voldaan. Voor immigratie een bewijs dat u een langere verblijfsperiode mag ontvangen dan de standaard periode van 90 dagen
   U zal, in dit geval, bij binnenkomst dan een verblijfsperiode van een jaar bekomen ipv de standaard periode van 90 dagen. Je hoeft dan geen “Borderrun” te maken na 90 dagen, maar mag een jaar ononderbroken in Thailand verblijven.
   Dit even in het kort. De rest leest u volgende week of zo wel.

  • RonnyLatYa zegt op

   Vroeg pensioen. Mensen die vroeger op pensioen worden gesteld dan de wettelijke pensioenleeftijd die in het land geldt.
   Zo was ikzelf al officieel op pensioen op 56… Dat ik officieel al op pensioen ben kon ik bewijzen, want ik krijg mijn pensioen maandelijks uitbetaald door de Federale Pensioendienst.

 5. Winlouis zegt op

  Beste Ronny, ik heb ook nog een vraag, in verband met het voor te leggen, “Recent uittreksel van mijn Thaise huwelijk) Hoe en waar kan ik dat aanvragen in Belgie, aub. Ik heb wel kopie’s van mijn Huwelijk, in het Thais en ook vertaald en gelegaliseerd naar het Frans, maar dat was geen probleem hebben ze mij gezegd, (dat was in December 2016.) bij het Consulaat te Antwerpen, dat was ook aanvaardbaar. Ik heb toen een Non Immigrant O, Single Entry aangevraagd en daarom had ik dat Uittreksel niet nodig. Maar nu zou ik toch graag weten waar en hoe ik dit kan bekomen, misschien heb ik het later nog wel eens nodig. Met dank bij voorbaat. win.louis@hotmail.com

  • RonnyLatYa zegt op

   Met een “Recent uittreksel van uw Thaise huwelijk” wil men een bewijs dat u nog steeds getrouwd bent.
   U kan immers ooit wel getrouwd zijn en er nog de nodige bewijzen en vertalingen van hebben, het bewijst echter niet dat u nu nog steeds getrouwd bent

   Ik voegde, buiten een kopie van die vertaling van mijn huwelijk, er dan ook een “Uittreksel samenstelling van gezin” bij. Was nooit een probleem in Antwerpen en werd altijd aanvaard.
   Zo een “Uittreksel samenstelling van gezin” kan u bekomen op uw gemeente. Krijg je direct mee. Tegenwoordig kan je dat ook on-line aanvragen en krijg je dat thuis gestuurd met de post.

 6. Teunis zegt op

  Dag Ronny, je schrijft dat bij de ambassade in den Haag een bewijs van voldoende inkomen geldt van 65.000 baht (800.000 op rekening), toch zo’n 1800 euro, bij aanvraag van een Non-O (SE/ME) en bij het consulaat in Amsterdam slechts 600 euro. Geldt het eerste niet voor een jaarverlenging van een eerder bekomen visum ? Alvast dank voor je eventuele reactie.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website