Het is algemeen geweten dat de Thaise strijdkrachten tijdens de Vietnamoorlog een belangrijke rol hebben gespeeld als bondgenoot van de Verenigde Staten. Heel wat minder bekend is dat ze een decennium eerder ook actief betrokken waren bij het conflict dat de geschiedenisboeken in zou gaan als de Koreaanse oorlog.

De banden tussen Thailand en Korea zijn eeuwenoud. De eerste contacten tussen Siam, nu Thailand en Goryeo, nu Korea dateren uit de regeerperiode van de Koreaanse vorst Gongyang (1389-1392). Volgens de Goryeo-Sa, officiële kroniek van het Koreaanse koninkrijk zond het koninkrijk Xienluohu (Siam) de diplomaat Nai Gong met geschenken en een introductiebrief naar Gongyang in 1391.

De Koreaanse Oorlog, een van de bloedigste conflicten uit de Koude Oorlog, begon op 25 juni 1950 toen de door de Sovjet-Unie en de Volksrepubliek China gesteunde Noord-Koreaanse troepen Zuid-Korea binnenvielen. Het was de escalatie van een lange reeks van incidenten die de voorgaande maanden hadden plaatsgevonden. Gelet op de ernst van de situatie autoriseerde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vrijwel meteen de oprichting van een United Nations Command en zond een internationale troepenmacht om de Noord-Koreaanse invasie te stoppen. 21 Landen waaronder België en Nederland maar ook Thailand zouden deelnemen aan deze door de VN gepatroneerde peace-enforcing mission. Thailand zond niet alleen een van de grootste contingenten maar was ook het eerste Aziatische land dat een voedseltransport van 20.000 ton rijst naar Zuid-Korea stuurde.

Thaise infanteristen in Korea

Dit was beslist geen toeval. Thailand, dat zich ten opzichte van het westen gecompromitteerd had tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd op het ogenblik van de Koreaanse crisis geregeerd door maarschalk Plaek Phibunsongkhram (1897-1964). Dezelfde Phibun die voor het grootste deel van de Tweede Wereldoorlog in Thailand de touwtjes in handen had gehad. De net van oorlogsmisdaden vrijgesproken en door het leger aangestelde Phibun hoopte zich nu te rehabiliteren door een uitgesproken pro-westerse en anti-communistische koers te varen. Gestimuleerd door het vooruitzicht van forse Amerikaanse steun en zoals steeds overtuigd van zijn eigen Grote Gelijk, negeerde Phibun de critici die aanstuurden op een neutrale koers en verklaarde hij, met koninklijke steun, dat Thailand gereed was om haar plaats in te nemen bij de verdediging van ‘de Vrije Wereld’. Dit resulteerde in september 1950 in het ondertekenen van het eerste van een hele reeks samenwerkingsakkoorden met de Verenigde Staten. Deze toenaderingspolitiek legde de Thaise regering geen windeieren: Tussen midden 1952 en midden 1954 steeg de Amerikaanse steun aan Thailand van 6 miljoen US-dollar naar 11 miljoen US-dollar. In 1955 ontving Thailand zelfs 24 miljoen dollar van Washington… Lang niet al deze steun werd geïnvesteerd in de grote infrastructuurwerken die in deze periode werden uitgevoerd of belandde in de Thaise schatkist. Een substantieel deel zou immers ook in de diepe zakken verdwijnen van politici, ambtenaren, militairen en politie.

As van gesneuvelden keert-terug naar Bangkok (juni 1955).

De grondoorlog verliep ruwweg in drie fasen. De eerste fase begon met de Noord-Koreaanse invasie op 25 juni 1950 en duurde tot 31 december van dat jaar. In die periode werd er zowat in heel het land strijd geleverd maar tegen het einde van het jaar stabiliseerde het front zich langs een frontlijn die ten zuiden van de 58e breedtegraad liep. Tijdens de derde en laatste fase van de strijd liep het front in grote lijnen van de monding van de Imjin via Chorwon, Kumhwa en Mundungni naar de oostkust.

Vanaf november 1950 was de Thaise marine actief in Zuid-Korea met twee oorlogsbodems, de HTMS Prasae en de HTMS Bangpakong. Kort na aankomst liep de Prasae tijdens een felle sneeuwstorm aan de grond bij Yangyang. Verschillende pogingen om het schip te lichten liepen faliekant af en daarom werd de Prasae op 7 januari 1951 door eigen vuur vernietigd. Later kreeg de Bangpakong versterking van de HTMS Prasae II en HTMS Tachin, twee oorlogsbodems die kort voordien door de US Navy waren overgedragen aan Thailand. De Thaise zeestrijdkrachten voerden diverse taken uit gaande van het patrouilleren in de Koreaanse territoriale wateren, over het begeleiden van Amerikaanse of Britse vliegdekschepen tot het beschermen van aanvoerlijnen of het beschieten van vijandelijke troepen en/of infrastructuur. De manoeuvres van de Thaise zeemacht werden evenwel met argusogen gevolgd door regeringsleider Phibun, die in juni 1951 met harde hand een poging tot staatsgreep door een aantal marine-officieren had moeten neerslaan.

Thaise mortiersectie

Ook de Thaise luchtmacht droeg haar steentje bij en stelde een dertigtal Douglas C 47-toestellen met crews en technische ondersteuningsteams ter beschikking van het U.N. Command. Deze toestellen werden uitsluitend gebruikt voor transporttaken.  Enkele van deze luchtmacht-detachementen zouden overigens nog lang na het beëindigen van de vijandelijkheden in Zuid-Korea actief blijven.

De operationele taken van het Thaise contingent hingen over het algemeen nauw samen met de verschillende fases van de strijd in Korea. Periodes aan het front werden afgewisseld met rustperiodes in Regiments-, Divisie- en Legerkorpsreserve. De Thaise infanterie was bij de eerste buitenlandse troepen die in Korea verschenen. Nog geen drie weken na het begin van de oorlog, omstreeks 11 juli 1950 vertrok een eerste infanteriebataljon dat grotendeels was samengesteld uit vrijwilligers naar het front in Korea. Deze troepen werden toegevoegd bij de IIe  U.S. Infantry Division en zouden zich onder meer in oktober en vooral november 1952 onderscheiden bij de zware afweergevechten tegen elementen van het Chinese XXXIXe Leger rond de felomstreden Pork Chop Hill.  Op 7 november 1950 landde het grootste Thaise infanteriecontingent, zijnde het 21e Royal Thai Regiment met drie bataljons in Busan. De voorhoede van dit regiment was al op 3 oktober in Korea aangekomen. Deze infanteristen zouden hoofdzakelijk hand- en spandiensten gaan verlenen aan de XXIVe   U.S. Infantry Division maar in de loop van het conflict zouden onderdelen van het Thaise infanteriedetachement ook binnen het operationele kader van andere eenheden zoals de 29e British Infantry Brigade, de Ie  U.S. Cavalry Division en de 3e U.S. Infantry Division worden  ingezet. De Amerikaanse viersterrengeneraal James Van Fleet, de bevelhebber van het VIIIe U.S. Army, prees de Thaise militairen voor hun inzet als de ‘Little Tigers’.

De Koreaanse Oorlog eindigde officieel op 27 juli 1953 met een wapenstilstand maar omdat hierna geen vredesverdrag werd afgesloten, kan men formeel stellen dat dit conflict tot de dag van vandaag voortduurt en daarmee een van de langst aanslepende conflicten uit de recente geschiedenis is.  Van de 11.786 Thaise militairen die tijdens de Koreaanse Oorlog werden ingezet sneuvelden er 136 en 496 van hen raakten gewond.

Na het beëindigen van de vijandelijkheden bleef er één infanteriedetachement, ter sterkte van een compagnie achter in Zuid-Korea. De opdracht van deze eenheid werd pas op 23 juni 1972 beëindigd toen deze troepen naar Don Muang werden overgevlogen.

De meest bekende van de Thaise veteranen van de Korea-Campagne was ongetwijfeld Kriangsak Chamanan (1917-2003). Deze gewezen bevelhebber van het Infanteriebataljon III in Korea was één van de weinige buitenlandse officieren, en énige Thai die voor zijn inzet tijdens deze oorlog door een besluit van het Amerikaanse Congres onderscheiden werd met de Distinguished Legion of Merit. In 1974 werd hij stafchef van het Thaise leger en na een staatsgreep, was hij tussen november 1977 en maart 1980 premier van Thailand.

Op verschillende sites in Zuid-Korea zijn monumenten terug te vinden die herinneren aan het Thaise engagement tijdens dit conflict. In 1974 werd door de Zuid-Koreaanse regering in Pocheon uit erkentelijkheid een monument en een Thais paviljoen gebouwd. Op 4 november 2008 werd door de Thaise ambassadeur in Seoel het Thai Soldier Memorial op het U.N. Memorial Cemetery in Busan onthuld.

16 reacties op “Thai in de Koreaanse oorlog”

 1. Henny zegt op

  Weer een stukje geschiedenis geleerd over Thailand. Een positief verhaal, jammer dat er niet meer reacties op dit schrijven is van andere lezers!

 2. HansG zegt op

  Ik wil bedanken voor dit stukje geschiedenisles. Toch wel belangrijk voor mij omdat dit mijn mening en respect m.b.t. Thailand qua positie nemen in internationale conflicten, enorm heeft verbeterd. Ik had het gevoel dat Thailand altijd de eeuwige reserve speler was.

 3. Joseph Jongen zegt op

  Prima verhaal en goed om de geschiedenis weer eens onder de aandacht te brengen. Moest bij het lezen even terugdenken aan mijn jonge jaren in militaire dienst waar ik op de SROI in Ermelo destijds (1955) krijgslessen heb gekregen van de 1e Luitenant Ad Ploeg die als beroepsmilitair in Korea had gediend. Zie hem nog heel krijgshaftig voor me met zijn markante grote zwarte snor vertellend over die oorlog. Later is hij de politiek ingegaan en was voor de VVD de specialist op defensie. Zijn ideaal om Minister te worden is helaas voor hem nooit in vervulling gegaan.

 4. Rob V. zegt op

  Bedankt Jan. In het War Memorial iets voorbij Don Muang airport komt o.a. de Thaise inzet in de Korea oorlog ook kort aan bod.

 5. Erwin Fleur zegt op

  Beste Lung Jan,

  Mijn complimenten, aangezien wij in die omgeving veel komen en mijn vrouw daar vandaan
  komt, al het een en ander weten over dit vergeten stukje oorlog.

  Ik vind het een leuk en knap neergezet stuk geschiedenis wat ik nog niet wist.
  Met vriendelijke groet,

  Erwin

 6. Gringo zegt op

  Een goed verhaal over “een vergeten oorlog”, waarvan ik graag de bronvermelding had gezien. De rol van Thailand zal inderdaad niet iedereen bekend geweest zijn, maar de vraag is natuurlijk in hoeverre de Korea oorlog als geheel bekend is. De oorlog wordt redelijk uitvoerig op Wikipedia behandeld, waar o.a. uit blijkt, dat tientallen landen op de een of andere manier aan de Koreaanse oorlog hebben deelgenomen.

  Het feit, dat zowel Nederland als België, en zelfs Luxemburg, actief zijn geweest in Korea, had best even gememoreerd mogen worden, al was het alleen maar om de rol van Thailand in een goed perspectief te plaatsen.

  In dit verband heb ik nog een aardige anekdote uit mijn marinetijd, heeft niets met Thailand te maken en maar zijdelings met Korea. Begin zestiger jaren van de vorige eeuw was ik geplaatst op Hr. Ms. Dubois, een zogenaamd Liberty schip, waarvan er honderden in de Koreaanse oorlog hebben deelgenomen. Op een reis van Curaçao naar Paramaribo deden we voor een weekend Port of Spain in Trinidad aan. Het schip werd een middag opengesteld voor bezoekers en daarvoor hadden we beschikking over een prentbriefkaart om uit te delen. Op die kaart een foto van het schip met een tekst, die vermeldde, dat Hr. Ms. Dubois als USS O’Neill actief was geweest in de Koreaanse oorlog.
  Een wonderschone jonge vrouw (ik heb haar foto nog altijd) vroeg mij of ik het litteken op mijn voorhoofd (ooit ontstaan na een val van een trap) in de Koreaanse oorlog had opgelopen. Ik heb dat toen niet ontkend en haar bewondering voor mij steeg als een komeet. De tijd in de haven van Port of Spain was te kort om aan die ontmoeting een gevolg te kunnen geven. Spijtig!

  • Lung Jan zegt op

   Dag Gringo,

   Er bestaat nauwelijk relevant bronnenmateriaal over het Thaise engagement tijdens de Koreaanse Oorlog. Een paar werken die zijdelings dit engagement aanraken zijn onder meer ‘The Encyclopedai of the Korean War’ (diverse auteurs), ‘Thailand in the Cold War’ (M. Philips), ‘The Korean War – a Historical Dictionary’ (diverse auteurs) en ‘Korea

   • Tino Kuis zegt op

    Je bedoelt natuurlijk Engels bronnenmateriaal toch, Lung Jan? Er is veel Thais bronnenmateriaal.

    Misschien leuk om twee video’s te bekijken, de eerst een algemeen overzicht van de Koreaanse oorlog met enige nadruk op de Thaise inbreng:

    https://www.youtube.com/watch?v=HoppCJY2T5I

    en een foto album:

    https://www.youtube.com/watch?v=5bROuf4LOPw

    • ung Jan zegt op

     Inderdaad Tino, zoals je wellicht hebt gemerkt floepte de verrekte cursor van m’n laptop plots weg en was de tekst onafgewerkt verzonden. Ik weet dat er een aantal werken in het Thais werden geschreven maar kan mij niet uitspreken of ze historisch ook betrouwbaar zijn.. Dit conflict intrigeert mij al jaren. Twee ooms van mijn ex hebben in het Belgische Koreabataljon gediend. Eén van de twee, een mortierschutter in de sectie ‘zware wapens’ is knettergek uit Korea teruggekomen… Jaren geleden leerde ik in mijn Antwerpse stamkroeg een altijd op z’n eentje zittende, altijd norse ouwe man kennen die, als hij te diep in het glas had gekeken steeds onophoudelijk in het Chinees zat te vloeken. Toen ik hem beter leerde kennen bleek dat hij een van de weinige Belgen was geweest die in Korea door de Chinezen waren krijgsgevangen gemaakt. Toen hij na jaren van gevangenschap mocht terugkeren bleek dat hij geen verloning, laat staan pensioen kreeg omdat de Belgische legertop hem verdacht van desertie naar de vijand..Ik denk dat ik ooit nog eens boek ga schrijven over zijn merkwaardige lotgevallen….

 7. RonnyLatYa zegt op

  Ook mijn vader maakte deel uit van het Belgisch Koreabataljon wat eigenlijk een vrijwilligerskorps was waarvan ook Luxemburgers deel uitmaakte.

  Voor de geïnteresseerde. Hier vind je er ook meer info.
  http://belgian-volunteercorps-korea.be/

  Mijn vrouw zei me trouwens dat ook haar vader deelnam in de Koreaanse oorlog. Bij de Thais dan natuurlijk.

 8. jean zegt op

  Prachtig artikkel.

 9. Vincent zegt op

  Dank voor dit artikel Lung Jan.
  Een veteraan uit de Korea oorlog is de Nederlander Hans Visser, wonende in Hua Hin. Hij is nu bijna 90 jaar oud maar nog helder van geest. Het zou interessant zijn om zijn persoonlijke ervaringen hier op te tekenen.

 10. Pierre zegt op

  ben in 64/65 in het leger gegaan met als opleiding Para Commando.
  ben in het derde bataljon geweest en het kenteken dat wij droegen was het kenteken van de Korea strijders van in kerea , en over een paar jaren terug is er in ieper een gedenkteken van korea geplaatst boven op de berg als je voor demene poort naar echts naar boven gaat kom je daar langs
  mooi verhaald

 11. Rebel4Ever zegt op

  En aan welke kant staan de Thai nu in een eventueel conflict van het Westen met de grote ‘broer’ China?
  Wie het weet mag het zeggen…

  • Jos M zegt op

   Volgens mij proberen de Thai in dit geval uit alle macht neutraal te blijven … baht komt van alle kanten

 12. Rob V. zegt op

  Wat er voorafging aan de Korea oorlog en reeks incidenten tussen de twee korea’s zou teveel uitweiding zijn van wat de Thai daar deden. Toch een korte schets: Korea was decennia door Japan bezet en tot kolonie gemaakt. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog trokken de Russen op om Japanse troepen in Korea te verslaan. Toen de oorlog ten einde kwam trokken de Russen zich terug naar de 38ste breedtegraad, daar dit zo was afgesproken op de Potsdam conferentie. Deze lijn was als tijdelijk bedoelt, met Russen in het noorden en Amerikanen in het zuiden, er zouden verkiezingen worden gehouden en Korea zou zo een eigen regering kunnen vormen. Helaas voor de Koreanen in het zuiden besloten de Amerikanen om Japanse officieren en bureaucraten -de voormalige bezetter- tijdelijk in hun functie te herstellen, dat zou de stabiliteit ten goede komen… De Amerikanen stelde dat “Communisten en onafhankelijken misbruik van de situatie zouden kunnen maken en de vrede verstoren” en de Japanners dus hun taken moesten behouden totdat de Amerikanen deze verantwoordelijkheden over konden nemen.

  In het noorden was Kim een patriottische socialistische verzetsheld en kon daar makkelijk te steun van de bevolking winnen om tot een socialistische regering te komen. Zo was er een democratisch noorden VS een dictatoriaal zuiden, want tot vrije verkiezingen in heel Korea zou het niet komen. Die Koreanen zouden, zo vreesde de VS, namelijk weleens voor de socialist Kim kunnen stemmen en op oprukken van het communisme zaten de Amerikanen echt niet te wachten. ((Overigens valt hier een parallel te trekken met Vietnam, waar de patriot en socialist Hồ Chí Minh waarschijnlijk de verkiezingen aldaar in zuid en noord zou winnen, konden de Amerikanen ook niet verdragen en in zuid Vietnam kwam er uiteindelijk een VS gezind regime aan de macht, na uiterst discutabele verkiezingen)).

  De spanning langs de 38ste breedtegraad liepen op, met duizenden grensoverschrijdingen, maar ook in zuid korea zelf volgde er in de periode 1946-1949 diverse opstanden (Taego Rebellion) tegen het niet democratische regime. Het zuiden had zodoende plannen het noorden over te nemen en visa versa. Beiden landen stoten daarom dus op gespannen voet met elkaar al gingen gesprekken om tot een hereniging te komen door. In 1950 stond Zuid Korea op het punt een invasie van het noorden te beginnen. Op 23 juni opende het zuiden een groot artillerie vuur op het noorden, op 25 juni trokken troepen vanuit zuiden over de 38ste breedtegraad. Die 25ste juni kwam het tot oorlog en trokken ook noord Koreaanse troepen de grens over en rukte vlot op richting het zuiden. Binnen 3 dagen viel was het zuiden grotendeels in noordelijke handen.

  En zo kwam het tot een stemming in de VN, waar het aan bewijs ontbrak dat noord of zuid de oorlog was begonnen, en er ook geen bewijs was dat de Russen of Chinezen achter de oorlog zaten. Echt onderzocht werden de niet onderbouwde claims van de VS niet en zo kwam het dat op 27 juni de veiligheidsraad van de VN akkoord ging met militair ingrijpen door de VS. De Chinezen en Russen waren op dat moment afwezig en zodoende konden die dus niet hun veto tegen dit uitspreken.

  Wie we de schuld van het escaleren en begin van de oorlog ook mogen geven, ik zie wel enige ironie dat de Thai wederom hun steun gaven aan wat feitelijk een dictatoriaal regime was. Tijdens WO2 had men zelf ook samengewerkt met Japan. Vanaf het begin van die oorlog tot ver in de koude oorlog waren het vooral generaals die de dienst uit maakten. Die krachtige militaire leiders hadden weinig met democratie…

  Bron, oa: No Peace for Asia,Harold Isaacs, MIT Press. & Socialist Korea, Ellen Brun + Jacques Hersh, Monthly Review Press.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website