De al of niet bestaande werkelijkheid van opwarming van de aarde, het verband met CO2 en het menselijk handelen is een heet onderwerp en is na deze zeer warme zomer weer opgelaaid.  De meningen lopen uiteen van gehele ontkenning tot de voorspelling dat de aarde over 100 jaar onbewoonbaar zal zijn. Minder bekend is dat deze materie al meer dan honderd jaar geleden nieuws was in  vele landen, waaronder Nederland. Thailand  is zeer kwetsbaar.

De hele wereld zal  hoogst waarschijnlijk te maken krijgen met toenemende problemen als gevolg van de opwarming van de aarde. Thailand is misschien wel meer kwetsbaar dan veel andere landen en dat geldt met name voor Bangkok, haar omgeving en de kustprovincies.  Bangkok ligt nog geen 2 meter boven de zeespiegel,  daalt een 2 centimeter per jaar terwijl de zeespiegel een halve centimeter per jaar stijgt.  Pessimistische voorspellingen gaan er van uit dat Bangkok over een 30 tot 50 jaar onder water staat tenzij er zeer dure maatregelen worden getroffen.  Ook toenemende heftige moesson regens dragen daartoe bij.

Bangkok stoot ook veel CO2 uit, 7.1 ton per inwoner per jaar, vergeleken met resp. 5.9 en 5.7 ton voor Londen en Tokyo.

Er zijn veel sceptici die ontkennen dat de wereld opwarmt of ontkennen dat menselijk handelen daarvoor verantwoordelijk is. Interessant vond ik berichten die al vóór 1900 die  opwarming voorspelden.  Daarover gaat dit volgende verhaal.

Een nieuwsbericht in het Nieuwsblad van het Noorden, 1 februari 1913

Veranderd ons klimaat?

Verschillende geleerden hebben reeds vroeger een waarschijnlijke klimaatsverandering van onze aarde voorspeld en zulks op grond der steeds toenemende koolzuur in de lucht, welk hoog koolzuurgehalte te danken is aan het geweldige verbruik  van steenkool.

Thans heeft prof. Van Hise, verbonden aan de  Hoogeschool in Wisconsin statistieken gepubliceerd tot steun zijner theorie van de geleidelijke toename der temperatuur van de aardatmosfeer.

Men weet n.l., dat de aardatmosfeer een beschermende laag vormt, die de uitstraling der warmte belemmert, en dat zij zulks te sterker doet naarmate het gehalte aan waterdamp en koolzuur in de lucht grooter is. Welnu zegt Hise, daar het gebruik van steenkool jaarlijks toeneemt, stijgt ook het koolzuurgehalte der lucht en bijgevolg ook de luchttemperatuur.  Volgens Hise zal over 800  jaar de hoeveelheid koolstof in de lucht dubbel zoo groot zijn als thans, de warmteuitstraling wordt dan zooveel meer tegengehouden en derhalve moet over de geheele aarde het klimaat warmer geworden zijn.

Wat andere geleerden en media daarover zeiden in de 19e en begin 20e eeuw

Onder het kopje ‘Coal consumption affecting climate’  in een Nieuw-Zeelandse  krant in 1912  stond dat de verbranding van 2.000.000.000 ton kolen per jaar  7.000.000.000 ton kooldioxide In de atmosfeer bracht, wat de temperatuur in de ‘komende eeuwen’  beduidend zou doen stijgen.

De Franse natuurkundige Joseph Fourier stelde in 1824 al vast dat de samenstelling van de armosfeer de temperatuur zeer waarschijnlijk zou beïnvloeden.

Een studie van Svante Arrhenius in 1896 was getiteld  ‘On the influence of carbonic acid in the air upon the temperature  on the ground’. Hij maakte een berekening in welke mate dat het geval zou kunnen zijn.

In het tijdschrift Nature van december 1882 schrijft H.A. Phillips het volgende:

Volgens een onderzoek van prof. Tyndall hebben de gassen waterstof, methaan en ethyleen de eigenschap in sterke mate hitte te kunnen opslaan en weer uitzenden, zozeer dat slechts een heel geringe verhouding, zeg éénduizenste, een groot effect heeft. Daaruit mogen we afleiden dat een toenemende vervuiling van de armosfeer een duidelijke invloed zal hebben op het klimaat.

De historicus Jeff Nichols vond dat tussen 1883 en 1912 in veel kranten artikelen verschenen die verwezen naar de mogelijkheid dat het klimaat zou kunnen veranderen door hogere koolzuur  gehaltes in de lucht.

Ongetwijfeld zal in die jaren rond 1900 hebben meegespeeld dat steenkool verbranding een meer zicht-en reukbare vervuiling teweegbracht. Als je iets niet ziet, ruikt, voelt of hoort, bestaat het dan wel echt?

Koolzuurgehalte in de atmosfeer

Het koolzuurgehalte in de lucht wordt uitgedrukt in ppm, parts per million. Prof. Van Hise voospelde een toename van 100 procent in de komende 800 jaar. Daar ging hij een beetje in de fout wat wij hem niet kwalijk kunnen nemen.

In 1900  bedroeg het koolzuurgehalte 300 ppm, zij nam vooral na de WOII exponentieel toe en bedraagt nu  410, het hoogste getal in de afgelopen 400.000 jaar.  Als de stijging even snel  doorzet bereiken we over 60 jaar de verdubbeling waarvan de geachte professor Van Hise eind 19e eeuw voorspelde dat die verdubbeling pas over 800 jaar zou plaatsvinden.  Maar ter zijner verontschuldiging kan aangevoerd worden dat hij de explosie van  energie vretende werktuigen niet kon voorzien.  Alleen het internet al draait op de energie van 5 middelgrote energiecentrales.

Daarnaast is duidelijk aangetoond dat schommelingen in de temperatuur in de afgelopen 400 miljoen jaar gelijk opgaan met de schommelingen in het CO2 gehalte van de lucht. Die schommelingen in het verleden strekten zich uit over (tien)duizenden jaren terwijl de veranderingen nu gemeten worden in honderd(en) jaren.

Conclusie

Dat het CO2 gehalte in de atmosfeer snel toeneemt staat vast.  Dat dit verschijnsel  zorgt voor een zekere opwarming van de aarde staat ook vrijwel vast. De temperatuurstijging bedraagt nu gemiddeld, over  de hele aarde en over een heel jaar gemeten, 0.5 tot 1 graad Celsius. Dat lijkt niet veeel maar bedenk wel dat het een gemiddelde is, over de hele aardbol en over een heel jaar. Het is zeer waarschijlijk dat over zekere gebieden en in zekere periodes er helemaal geen stijging optreedt terwijl  elders en in andere seizoenen een stijging van wel 4-6 graden kan laten zien, zoals nu in de poolgebieden.

Wie die stijging van CO2 in de lucht heeft veroorzaakt is volgens sommigen nog een vraagstuk en een onderwerp van nader onderzoek.

qz.com/817354/scientists-have-been-forecasting-that-burning-fossil-fuels-will-cause-climate-change-as-early-as-1882/

Impact van klimaat veranderingen op Thailand

climate.org/archive/topics/international-action/thailand.htm


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

21 reacties op “Klimaatverandering? Zorgen daarover waren er al in 1900! En Thailand is zeer kwetsbaar”

 1. ruud zegt op

  De mens zal ongetwijfeld bijdragen aan de opwarming van de aarde.
  Waarschijnlijk echter meer door het kappen van bossen en het leggen van betonnen vloeren met gebouwen (steden in de volksmond) over de hele planeet, dan door de CO2 uitstoot.
  Het is echter ook duidelijk dat de aarde al tienduizenden jaren aan het opwarmen is, want die honderd dikke meter ijslaag die over Noord-Europa lag, is niet in de laatste paar honderd jaar verdwenen.

  Dat opwarmen zal ook steeds sneller gaan, ondanks wat de mens verder aan maatregelen neemt.

  Daar zijn een aantal redenen voor.

  1. IJs weerkaatst het zonlicht terug de ruimte in.
  Naarmate er minder ijs is, zal dus minder zonlicht worden weerkaatst en de temperatuur zal sneller toenemen.

  2. IJs heeft een koelend effect, door te smelten, denk daarbij aan de ijsklontjes in je glas.
  Naarmate er minder ijs is, zal dat koelende effect afnemen.

  3. Het ijs is niet alleen minder geworden, het is ook opgewarmd.
  Het mag duidelijk zijn, dat ijs van min 20 graden beter koelt dan ijs van min 10 graden.

  De conclusie mag zijn, dat de mens wat de opwarming betreft een verloren race loopt.
  Ze kan de opwarming misschien een klein beetje vertragen, maar waarschijnlijk, vertraagt ze alleen de toename van de snelheid van opwarmen, niet de snelheid van opwarmen zelf.

  Hoe warm het uiteindelijk gaat worden?
  Ik heb geen idee, maar het lijkt me niet onwaarschijnlijk, dat we over honderd jaar omstandigheden hebben, die vergelijkbaar zijn, met de omstandigheden uit de warme periodes van de oertijd, toen de dinosaurussen rondliepen.

  Dit tenzij de mens met spectaculaire oplossingen komt, als bijvoorbeeld een parasol in de ruimte te hangen boven de Noordpool, zodat het ijs weer aangroeit.

  Maar wat voor oplossingen de mens ook bedenkt, het zal duidelijk zijn, dat de aarde voor enorme veranderingen staat.
  Want iedere oplossing geeft weer zijn eigen verandering.

 2. Koen Lanna zegt op

  Zolang er mensen met aanmerkelijk mindere verstandelijke vermogens dan 100 jaar geleden worden verkozen (of anderszins een land besturen) die dat allemaal blijven ontkennen, het Akkoord van Parijs verscheuren en -as we speak- kolencentrales weer de vrije hand geven door te stomen, zal het niet beteren..

  • Maarten Vasbinder zegt op

   Het accoord van Parijs is een farce
   http://www.ockhams-scheermes.be/427675255

   https://www.smh.com.au/politics/federal/malcolm-turnbull-removes-all-climate-change-targets-from-energy-policy-in-fresh-bid-to-save-leadership-20180820-p4zyht.html

   Alleen NL houdt zich aan de nooit gemaakte afspraken. Lachwekkend. Het akkoord gaat slechts over intenties, waar je alle kanten mee op kunt.

   Gas is inderdaad beter dan kolen, windmolens en zonnepanelen. Nog beter is nucleaire energie, goedkoop, veilig en bijna onbeperkt. Stuwdammen daarentegen zijn het gevaarlijkst en het slechtst voor de omgeving.

   • Maarten Vasbinder zegt op

    Ook wel aardig als het over Parijs gaat.
    https://youtu.be/cVkAsPizAbU
    Binnenkort verwijderd door Youtube

 3. Harry Romijn zegt op

  Het probleem is NIET dat beetje stijging van het zeewater niveau, maar de verschuivingen van oogsten.
  Al een 15 jaar gelden zei iemand van het Thaise Grain instituut ( rijst club): “+2C gemiddeld betekent, dat Z + Z.O. Azie nog maar één rijstoogst per jaar heeft en we dus 500 miljoen monden teveel hebben om te voeden”.

 4. Fred zegt op

  Geen probleem. Degene die nu leven gaan het niet meer meemaken en de nakomelingen passen zich wel aan. Of anders doe als ik, zorg ervoor dat er geen nakomelingen meer zijn.

 5. khunangkaro zegt op

  Laat je niet opjuinen met al die onzinnige theoriën en bangmakerij voor politiek gewin.

  Lees verder: https://www.ninefornews.nl/geen-verband-co2-temperatuur/

  NineForNews.nl
  Homepagina » Natuur en Milieu » Geen verband tussen CO2-concentratie en temperatuur. Emeritus hoogleraar legt uit waarom we in Nederland volkomen van het padje zijn

  • thailandganger zegt op

   O ja die website waarop de aarde plat is, ufo’s dagelijkse realiteit zijn en je met homeopathie abortus kunt plegen. Ja nu zijn mijn twijfels wel echt weg. Het is één groot complot die hele klimaatverandering. Gelukkig ik ben nu gerustgesteld dat ik er niks aan heb bijgedragen en ik ook geen enkele verantwoordelijkheid heb.

 6. Hans Pronk zegt op

  Er is natuurlijk wel iets aan de hand, maar gelukkig is het niet zo erg als vermeld:
  “De temperatuurstijging bedraagt nu gemiddeld, over de hele aarde en over een heel jaar gemeten, 0.5 tot 1 graad Celsius.”
  Dat zou namelijk betekenen dat we over honderd jaar allemaal gekookt zijn.

 7. Franky R. zegt op

  Ik ontken niet dat het klimaat wordt beïnvloed door de mens. Maar mijn irritatie en weerzin groeien behoorlijk, als de politiek niets anders weet te verzinnen dat lastenverzwaring.

  Dat is zeker geen oplossing, daar de extra opbrengsten (in Nederland, hoe typisch) niet worden aangewend voor innovatie.

  Waar blijven de ideeën om ge-energie, wind- en zonne-energie echt effectief en efficiënter te maken?

  Ik vind dat de innovatie ver achter blijft.

 8. Khun kamphaen zegt op

  Vreemd dat er nog steeds mensen zijn die in de hoax van co2 en klimaatverandering c.q. opwarming van de aarde geloven,te lang in de Thaise zon gezeten zeker ? Vreemd dat sommigen zo graag rampspoed in de toekomst zien,preppers,einde der aarde,armageddon,ze geloven alles,zelfs dat er menneke ergens boven ons zit die alles regeld,als we dat maar geloven dan mogen we zelfs naar hem toe,later.. En natuurlijk halen regeringen het klimaat er graag bijom hun falen te maskeren,wantt zij beseffen ook wel dat het volk dom is en je ze alles wijs kan maken,zelfs als tweederde van de aarde zee is die gemiddelt 800 mtr.diep is,ieder jaar een cm.stijgt. Heeft Al Gore al eens uitgerekend hoeveel ijs dat is? You better think than follow !

  • Rob V. zegt op

   De klimaatverandering is een feit, en dat wij mensen daar een rol in spelen ook. Hoe alles precies met elkaar in verband is, zoals de co2, kun je nog over debateren (zie link van Maarten Vastbinder). Maar klimaatverandering ontkennen is pas echt dom.

   Ik zag onlangs een mooie over, waarin een of andere dwaas van een ontkenner vertelt vooral naar de 3% wetenschappers te luisteren die sceptisch over menselijke invloed op het klimaat en dat de rest een stel onkundige oplichters zijn. Kan ik helaas niet meer vinden, dan deze maar: ‘maar wat als we dit alles voor niets doen?’ https://www.thoughtco.com/global-warming-cartoons-4122873

   • We moeten alleen al van fossiele brandstoffen af omdat er politiek mee bedreven wordt. Jarenlang hebben we door onze honger naar olie aan de ketting gelegen bij dubieuze regimes. De oliedollars worden vervolgens in een aantal gevallen gebruikt om terrorisme en oorlogen mee te financieren. Wat zou het een zegen voor de wereld zijn als we daar van verlost zijn.

  • ruud zegt op

   Realiseert u zich wel hoe snel de mens de aarde naar de rand van de afgrond heeft gebracht?
   Na de tweede oorlog is plastic op grote schaal gebruikt gaan worden.
   Zeg zo’n 70 jaar geleden.
   Nu is de hele aarde ervan vergeven, dat hebben we in 70 jaar voor elkaar gekregen.
   Hele oerwouden zijn omgehakt, en dat gaat nog steeds door.
   En de zee hebben we ook al bijna leeg gevist.

   En ik kan aantonen, dat de mens invloed heeft op het klimaat.

   In de regentijd valt er meestal veel regen in Thailand.
   Ik woon in Khon Kaen, een stad met zo’n 130.000 inwoners.
   Geen erg grote stad dus.
   Als de zon onder begint te gaan koelt de atmosfeer af, en gaat het vaak regenen.
   Maar vaak uitsluitend boven de stad.

   Waarom dit?
   Het beton is opgewarmd in de zon, en veel warmer dan het gebied buiten de stad.
   Daardoor stijgt boven de stad de warmere lucht op, waardoor die afkoelt en de waterdamp condenseert tot regen.
   Die opstijgende warme lucht zuigt de vochtige lucht uit de omgeving aan, en daardoor tot op vele kilometers afstand, de regen kaapt, die elders zou moeten vallen.
   Ga je de stad uit, dan wordt het vaak droog.

   Hoeveel invloed denkt u dat een miljoenenstad als Bangkok dan zal hebben op de omgeving?
   Aangezien steden permanent zijn, kun je het lokale weer ook klimaat noemen.

   Het zelfde geldt voor dichtbebouwde landen, omdat de invloed van de bebouwing zich kilometers buiten de rand van de bebouwing uitstrekt en de bebouwde gebieden elkaar voor wat betreft het lokale weer overlappen.
   In Nederland zal dit effect kleiner zijn in Thailand, omdat de zon minder kracht heeft en het verschil in temperatuur tussen bebouwd en niet bebouwd kleiner is, en het waait er vaker.

   Een troost, de aarde overleeft het wel.
   Of zoogdieren dat ook doen is wat anders, maar er ontstaat op aarde vanzelf een keer iets, dat dol is op het eten van plastic en zijn buikje rond eet – met achterlating van zijn afvalstoffen, waarschijnlijk CO2 – heel veel CO2, en misschien methaan.

 9. Marc breugelmans zegt op

  studie’s tegen een klimaatakkoord of pro ?
  De contra’s of in politieke termen de Trump fans die interpreteren dat als een vrijgeleide naar vervuiling .
  Ik persoonlijk ben een pro , ik weet verdorie goed hoe een oude diesel stinkt als ik erachter rij met men scooter , of hoe de vele vuurtjes kunnen stinken in Thailand , al dan niet gepaard met plastiekverbranding.
  Geef mij toch maar propere lucht hoor , het ademt veel beter en aangenamer .
  Ook al de andere vormen van vervuiling zijn alles behalve aangenaam en tasten het milieu aan .
  Dus ik ben een pro in hart en nieren , ik volg geen gekke president die die maatregel alleen neemt om zen vrienden oliebaronnen een vrijgeleide te geven tot vervuilen , of het nu gaat over propere lucht of een klimaatsverandering waar propere lucht voor vereist is het is mee eender , het resultaat moet propere lucht zijn . Of is het ziek worden van die vuile lucht ook fake ? Ook daar moeten we rekening mee houden .
  Voor die president is alles fake als het hem niet uitkomt , en ja ik mik op hem , omdat hij de oorzaak zal zijn van minder maatregelen zodat we meer vuile lucht gaan inademen en dan ziek worden .

 10. Thallay zegt op

  de klimaatveranderingen op de aarde zijn al een honderdtal eeuwen een bron van zorg en vermaak.
  Hoe lang is het alweer geleden dat iemand een dinosaurus heeft gezien ?
  De natuur verandert voortdurend, mede door het handelen en gedrag van zijn bewoners. De mens is daar een onderdeel van, die een dreigende overbevolking bestrijdt door oorlogvoering en massamoorden.
  En moeder aarde uitput. Wij zullen het niet meemaken, daar gaan heel wat jaartjes overheen.

 11. Peter Korevaar zegt op

  Er zijn veel onzekerheden in de klimaat modellen voor de toekomst. Opwarming modellen die extreem zijn worden vaak gebruikt in krantenkoppen, Urgenda en Groen Links. Veel veronderstellingen worden als waarheid gepresenteerd en juist daaruit haalt men de sensatie.Veel data die aantonen dat er niets aan de hand is halen het nieuws niet. Klimaatmodellen uit het verleden zaten er altijd naast, daaruit blijkt hoe moeilijk het is om het klimaat over 50 jaar te voorspellen. Je kunt natuurlijk wel kijken naar het verleden en daarin wordt weer massaal met data gemanipuleerd. Juist om aan te tonen wat met graag als uitkomst wilt hebben. Ook het KNMI doet hier aan mee… En of de date klopt of niet, in ieder ‘tonen’ deze wetenschappers aan dat er de laatste 20 jaar al geen opwarming meer plaatsvind.

  https://doorbraak.be/klimaat-opwarming-mens/

 12. Peter Korevaar zegt op

  Waarom hebben mensen altijd zo’n negatief beeld over onze aarde en de mensheid. Ten aanzien van bijna alles is het beter als 100 jaar terug. Gezondheidszorg, kindersterfte, inkomen, afnemende armoede, en vervuiling en fijnstof, oorlogen en we worden wereldwijd in een hoog tempo ouder. En ook neemt het goed nog eens toe: https://m.phys.org/news/2018-08-global-forest-loss-years-offset.html

  Mensen hebben veel zaken in hun hoofd die heel anders zijn als de cijfers aantonen. Mensen hebben op een of andere manier altijd de neiging om de wereld negatief te zien. Is dan alles perfect? Nee zeker niet, er valt nog veel te verbeteren in alle richtingen en dat heet vooruitgang en met het toenemen van het inkomen gaan we ook steeds beter de rommel achter onze kont opruimen. Kijk naar de verschillen in Europa en Azië… over 25 jaar gaat in Thailand ook alles veel schoner en netter.

  In de hoofden van mensen wordt het weer en het klimaat vaak met elkaar verbonden Vroeger hadden we mooiere zomers, was het kouder in de winter wat we konden meer schaatsen etc.. De hel wereld staat in brand, Syrië Afghanistan, Rusland etc dat zijn persoonlijke observaties en die zijn vaak gelinkt aan emotie. Deze zeggen niets over de gemeten data.

  Voor wie echt wil weten hoe goed het met onze mensheid en aarde gaat: https://humanprogress.org

  • ruud zegt op

   Alles gaat beter zegt u.

   De zee zit vol met plastic, maar het is blijkbaar nog niet genoeg, want we blijven er enthousiast nog meer ingooien.

   De oerwouden worden nog altijd gekapt en of in brand gestoken voor landbouwgrond.

   Er wordt ieder jaar meer gevlogen, met alle vervuiling van dien.

   We willen aardolie uit de leisteenlagen pompen, met een risico van vervuiling van het oppervlaktewater.

   Trump wil weer op kolen gaan stoken.

   In de zee zwemt steeds minder vis rond.

   Over een tijdje wordt de laatste vrij rondlopende olifant afgeschoten voor zijn slagtanden.

   Ik kan nog wel een tijdje doorgaan met dit lijstje, maar voor u is het glas blijkbaar halfvol, en voor mij is het bijna leeg.

   En onze milieumaatregelen?
   We kopen hout in Canada, dat vervoeren we met een zwaar vervuilend vrachtschip naar Nederland, en verbranden het daar.
   Dan zeggen we met droge ogen, dat we wat voor het milieu hebben gedaan.
   Als je de verbruikte stookolie rekent, en de vervuiling en CO2 uitstoot voor het oppompen, transporteren, en raffineren van die olie, is het milieu waarschijnlijk alleen maar slechter geworden van het meestoken van dat hout in de centrale.
   Maar het klinkt natuurlijk wel mooi.

 13. Sjaak S zegt op

  Het is een zeer interessant thema. Het probleem is, naar ik begrijp, niet de stijging van de temperatuur en de verandering die er door komt, maar de snelheid waarmee het gepaard gaat.
  Van de andere kant, heb ik ook vroeger geleerd, dat de ijstijden ook vrij snel kwamen en dat daardoor veel diersoorten uitgestorven zijn.
  De verhoging in temperatuur zal ons mensen nog niet laten uitsterven. We zijn met genoeg mensen op de aarde om dat als soort te overleven en ons daar aan te passen. Niettegenstaande zal er ongetwijfeld veel leed ontstaan. Daar maalt de natuur niet om. Is de natuur niet een beetje als onze regering? Als de cijfers maar kloppen. Wat de individu denkt interesseert het niet. In de natuur omgezet: er kunnen net zoveel soorten leven en overleven als dat er middelen bestaan. Zijn die niet voldoende aanwezig, zullen velen het onderspit moeten delven.
  Wat de verhoging van de temperatuur betreft, denk ik dat het niet meer om te draaien is. We kunnen wel zoveel mogelijk zorgen dat we niet verder er aan toe bijdragen…

  Trouwens, in 1913 ook al spelfouten in officiële kranten of artikelen:

  Een nieuwsbericht in het Nieuwsblad van het Noorden, 1 februari 1913

  Veranderd ons klimaat? (ik denk ook toen had het met “t” geschreven moeten worden)

 14. Maarten Vasbinder zegt op

  Vervuiling is niet hetzelfde als klimaatverandering. Die fout wordt veel gemaakt.
  Hier een filmpje van de helaas overleden George Carlin, die met Moeder Aarde heeft gesproken en vertelt wat zij van dit alles denkt.
  https://youtu.be/7W33HRc1A6c


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website