Beste Rob V.

Ik ontving op 16/06 de info. van de heer A. Berkhout, Attache van de NL Ambassade dat de aanvraag voor het Schengen Visum volledig is uitbesteed aan VFS Gobal. Je kunt dus niet (meer) rechtstreeks bij de ambassade een verzoek indienen voor een afspraak voor indiening van de documenten zoal nu nog in het dossier staat vermeld. Dit vraagt dus om een correctie.

Indien nodig, kan ik de reactie van de heer Berkhout aan u toesturen.

Groeten,

Hans


Beste Hans,

De Schengen regels zijn al jaren ongewijzigd, volgens de Schengen Code is er recht op directe toegang tot de ambassade. De handleiding op het blog is daarmee dus nog correct op dit punt. Wat wel gewijzigd is is het personeel op de ambassade alwaar de heer Berkhout sinds dit jaar het stokje heeft overgenomen van mevrouw Deveci. Of het toeval is of niet maar rond diezelfde tijd verdween ook de mededeling op de site van de ambassade dat je een mailtje kon sturen voor een directe afspraak indien je geen gebruik van VFS wenste te maken.

Ik citeer artikel 17, lid 5:

“Verordening (EG) nr. 810/2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode), Artikel 17, Dienstverleningskosten:

 1. Aanvullende dienstverleningskosten kunnen door een externe dienstverlener als bedoeld in artikel 43 worden geheven. De dienstverleningskosten staan in verhouding tot de kosten van de externe dienstverlener voor het uitvoeren van een of meer van de in artikel 43, lid 6, genoemde taken.
 2. Die dienstverleningskosten worden gespecificeerd in het in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsinstrument.
 3. In het kader van de plaatselijke Schengensamenwerking zorgen de lidstaten ervoor dat de aan een aanvrager in rekening gebrachte dienstverleningskosten naar behoren de door de externe dienstverlener verleende diensten weerspiegelen en aan de plaatselijke omstandigheden zijn aangepast. Voorts streven zij ernaar de dienstverleningskosten te harmoniseren.
 4. De dienstverleningskosten mogen niet meer bedragen dan de helft van de visumleges als genoemd in artikel 16, lid 1, ongeacht de mogelijke ontheffingen of vrijstellingen van de visumleges als bedoeld in artikel 16, leden 4, 5 en 6.
 5. De betrokken lidstaten behouden voor alle aanvragers de mogelijkheid rechtstreeks een aanvraag in te dienen bij hun consulaat.”
  Bron: eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0810

Dat lijkt mij overduidelijk.

Daarnaast zijn er op de website van EU Home Affairs handboeken voor ambassade personeel te vinden. Uit het handboek “Handbook for the organisation of visa sections and local Schengen cooperation” citeer ik:

“4.3. The service fee
Legal basis: Visa Code, Article 17

As a fundamental principle, a service fee may be charged to an applicant using the facilities of
an external service provider only if the alternative is maintained of direct access to the
consulate incurring the payment of just the visa fee (see point 4.4).
This principle applies to all applicants, whatever the tasks being performed by the external
service provider, including those applicants benefiting from a visa fee waiver, such as family
members of EU and Swiss citizens or categories of persons benefitting from a reduced fee.
(…)
4.4. Direct access
Maintaining the possibility for visa applicants to lodge their applications directly at the
consulate instead of via an external service provider implies that there should be a genuine
choice between these two possibilities.”
Bron: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm

Voorts heb ik in 2014 hier over contact gehad met de Europese Commissie en met de EU vertegenwoordiging in Thailand (zeg maar de EU ambassade), ook deze bevestigde bovenstaande. Het is wel zo dat sommige ambassades of lidstaten minder happig zijn om dit correct uit te voeren. Immers betekent het inschakelen van VFS Global een leuke kostenbesparing op voor de ambassades, en in het geval van Nederland is dat zeer welkom daar het budget van BuZa de afgelopen jaren teruggebracht is. Vanuit de ambassade is het dan ook niet meer dan logisch dat men naar VFS verwijst maar onder de huidige regels is directe toegang nog steeds onderdeel van de Visum Code.

Als extra bevestiging hoef je maar te kijken bij diverse andere ambassades die in o.a. Bangkok actief zijn. Die vermelden wel -soms niet altijd even duidelijk- het recht op direct toegang. Kijk maar eens op de site van de Belgische, Spaanse of Italiaanse ambassade om zo maar een paar te noemen. Dus nu, ik kan bij dus zeker niet vinden in de reactie van de heer Berkhout.

In de concept Visum Code die al sinds 2014 in behandeling is -maar nog steeds niet akkoord/af- is het recht op directe toegang komen te vervallen. Dit omdat de aantallen reizigers en dus aanvragen flink gestegen zijn en het moeilijker wordt voor ambassades om dit (geheel) zelf te doen. In de toekomst zal VFS dus haast wel zeker onvermijdelijk worden. Persoonlijk ben ik daar geen fan van, als je op populaire websites omtrent visa’s en immigratie kijkt lees je nog te vaak dat VFS Global of concurrent TLS Contact met Schengenvisums, Britse visums etc. onnodige of domme fouten maken. Nee geef mij maar een goed opgeleid p balie personeel mét jaren ervaring en korte lijntjes naar de back office (vooral handig bij meer zeldzamere of complexre aanvragen). VFS kan prima een standaard aanvraag doorlopen door een checklijstje af te lopen maar zelfs dat verprutsen ze soms, en bij bijzondere situaties help zo’n checklijst per definitie niet en heb je gewoon kundig personeel nodig.

Groet,

Rob V.

10 reacties op “Schengenvisum: Niet meer direct bij de ambassade terecht voor een Schengenvisum”

 1. Khun Peter zegt op

  Ik denk dat de ambassade de informatie zoals Rob V. die geeft graag onder de pet wil houden. Ze hebben er geen enkel belang bij om uitzonderingen te maken. Je kan je daarbij ook afvragen of je enig voordeel hebt om nu nog een Schengenvisum rechtstreeks bij de ambassade aan te vragen. VFS Global doet dat professioneel en ze handelen de de procedure efficient af. Ik hoor geen klachten daarover. Naar de ambassade gaan heeft dus geen enkele toegevoegde waarde. Wel is het zo dat men daar wel eerlijk moet zijn en de juiste volledige informatie moet verstrekken zoals Rob V. doet. Als je er echt een zaak van wil maken kan je een brief sturen naar de Nationale Ombudsman.

  • Rob V. zegt op

   De inzet van VFS Global begrijp ik, BuZa heeft immers minder en minder budget en dan merken we dan ook op diverse fronten waaronder visumafhandeling: opzet van een RSO systeem (back office met visum beoordeling in Kuala Lumpur voor de hele region ipv per ambassade, inzet van VFS die kosten van de ambassade naar de aanvrager doorschuift etc.).

   Zelf blijf ik geen fan van VFS, je leest nogal eens dat men toch de boel verkloot door bijvoorbeeld ten onrechte papieren uit een aanvraag te verwijderen of verkeerde informatie te geven. Bij standaard aanvragen zonder bijzonderheden kan een basaal getrainde VFS medewerker (of andere derde partij) nog een checklist aflopen, bij complexere of bijzondere situaties wordt het al lastig als de loketmedewerker geen goede kennis van de Schengen Visum Code heeft of het EU Directive 2004/38 op vrij verkeer van EU onderdanen en hun niet EU familieleden.

   Op forums als buitenlandsepartner kom ik toch topics tegen van VFS medewerkers die verkeerde dingen doen. Op Thaise expat forums lees je dat ook, neem ThaiVisa. Daar heeft het UK (geen Schengenlid!!) alles uitbesteed aan VFS. Het VAC (visum application centre) neemt stukken in. Het VAC voor Britse visums zit in hetzelfde gebouw als het VAC voor Nederland, het Trendy Building in BKK. Nu zijn de Britse visumprocedures iets anders dus 1 op 1 valt het niet te vergelijken maar op ThaiVisa lees je weekelijks over fouten van VFS die verkeerde informatie geeft, stukken verwijderd etc. Met als gevolf dat aanvragers ten onrechte worden heen gezonden of dat een aanvraag geweigerd wordt door het geklooi van VFS. Neem recentelijk dit voorbeeld: http://www.thaivisa.com/forum/topic/926984-new-rules-for-attending-interviews-at-vfs/

   Ik kan alleen maar hopen dat Nederland/Schengen-lidstaten hier dichter op zitten met betere kwaliteitscontroles en laagdrempelige klachtenprocedures zodat BuZa/ambassade er dicht op zit als VFS de boel verprutst.

   Uiteindelijk moet VFS winst maken, dus is het alleen maar goedkoper als de kosten op de visumaanvrager worden afgewenteld. Zelf zou ik liever “EU/Schengen ambassades” (visum application centers) zien waar de lidstaten gezamenlijk aanvragen innemen en zelf lokaal personeel inhuren. Dat kan dan zonder winstoogmerk. De service fee of zou kostendekkend gemaakt kunnen worden en lager uitvallen dan een externe partij. Ik heb liever mijn visumaanvraag zo goedkoop mogelijk en in een gesloten circuit (zijn immers toch vertrouwelijke gegevens). Dus nee, ik heb het niet zo op VFS.

   Helaas zal direct access in de toekomst komen te vervallen, o.a. doe toenemende reizigersaantallen en kosten. In de concept voorstellen voor een nieuwe Visum Code is er geen direct access meer.

   Overigens gaf de ambassade mij per mail gelijk, direct access is nog steeds mogelijk. Op mijn vraag of dat nog steeds per e-mail en/of zonder service fee kan (zoals tot media 2015 het geval was en hoe andere Schengen ambassades direct access implementeren) heb ik nog geen antwoord.

   Feedback omtrent de visumprocedure zou ik in eerste instantie met de ambassade (BKK) en RSO (KL) delen. Heb je klachten over deze dan kun je nog terecht bij BuZa ( https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken/inhoud/contact/interne-klachtbehandeling ).

   Ben je niet tevreden over de Nederlandse aanpak dan kun je ook nog je ervaringen delen met de Europese Commissie (EU Home Affairs http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/index_en.htm ) via JUST-CITIZENSHIP(at)ec.europa.eu

   Tot slot kun je nog de EU vertegenwoordiging in BKK, zeg maar de EU ambassade, aanschrijven:
   http://eeas.europa.eu/delegations/thailand/about_us/contacts/index_en.htm

   Ik ben een positief mens dus ik start liefst vanuit een positie met onderbouwde kritiek en gezonde discussie. Voel je je niet serieus genomen dan kun je natuurlijk escaleren naar hogere instanties en stevigere woorden. Ik heb dan ook best begrip voor de ambassade en BuZa maar deel hun visie niet 100%. Ik hoop echter wel dat men weer netjes de aanvragers op hun rechten en mogelijkheden zal wijzen.

   Ben tot slot benieuwd hoe andere dit alles hebben ervaren. Hoe verloopt de procedure in de praktijk? Zijn er opmerkingen te maken voor verbetering van het Visumdossier? IIk hoor het graag!! 🙂

   • Harrybr zegt op

    Helemaal mee eens.
    IK kan maar niet begrijpen, waarom een commercieel bedrijf, met winstoogmerk, uit een ander land als de visum uitgevende, het beter zou kunnen doen dan het uitgevende land zelf. Tenzij de betreffende ambtenaren niet rekenen kunnen…
    Verder is het ten zotste, dat je als NL-er wel over Frankfurt, Keuken of Düsseldorf, Brussel of zelfs Charles de Gaulle-Parijs kunt reizen en dus bij die landen net zo goed een Schengen visum kunt aanvragen, dit niet via een “EU-Schengen” bureau kan. DAN zijn echte besparingen mogelijk.
    Zal wel komen uit: beter kleine baas dan grote knecht syndroom.

    Overigens adviseer ik mijn Thaise relaties al lang over Duitsland of Frankrijk naar Nederland te komen. gaat allemaal beduidend soepeler. je wilt als zakenman of -vrouw toch niet 2 weken je paspoort kwijt zijn aan eens stel buitenlandse visa-ambtenaren

 2. Bert (E.C.) Schot zegt op

  Beste Hans,

  Zou je, ondanks de heldere uiteenzetting van Rob V., de reactie van de heer Berkhout kenbaar kunnen maken?

  Dank en groet,

  Bert (E.C.)

  • Rob V. zegt op

   Hans vroeg mij het volgende te plaatsen voor hem:

   ———–
   >> Dear mr. Hans………
   >>
   >>
   >> The complete process of applying for a Schengen visa to travel to the Netherlands has been outsourced to VFS Global.
   >>
   >> The first step is to book an appointment through VFS Global. On the day of the appointment, all applicants must go in person to VFS Application Centre to submit the application and all documents required. It is thus no longer required for applicants to go to the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, but instead to the Visa Application Centre. Fingerprints will be also taken the same day of application. VFS service incurs a fee which has to be added to the visa fee, both to be paid when submitting your application.
   >>
   >> This service aims to deliver a better service within the shortest time possible. In addition, VFS Global will provide permanent assistance in the process, offering additional information you might need. The Embassy will not answer any question regarding your application during the whole process.
   >>
   >> Please also note that VFS Global is not involved in the decision-making process and cannot influence the decision on your visa application in any way or make comments on possible outcome of your application. On behalf of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, only the Regional Service Office in Kuala Lumpur is entitled to refuse or grant visa applicants with a visa to travel to the Netherlands.
   >>
   >> It is recommended that you plan your trip well in advance with sufficient time to schedule for an appointment and to process your visa application and then to receive back your passport. Please read the information on the website of VFS (see http://www.vfsglobal.com/netherlands/thailand) as the provided guidelines will help you to prepare your visa application as accurately as possible and to prevent any processing delays.
   >>
   >> For resident permits and visas exceeding 90 days, applications will be submitted directly at the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Bangkok.
   >>
   >> Kind regards,
   >> A. Berkhout
   >> Attaché

  • Rob V. zegt op

   De reactie van de ambassade hierboven (en hieronder) is vergelijkbaar met die ik zelf van andere BuZa medewerkers heb ontvangen. En naar ik verneem komt deze visie ook tot uiting op andere ambassades (o.a. in Indonesië en de Filipijnen). Dus ik onderstreep maar even dat dit geen ‘eigen beleid’ van de heer Berkhout is. Of het een correcte opstelling van BuZa is, dat is een tweede…

   Mijn eigen correspondentie met de ambassade. Dit antwoord kreeg ik van de ambassade toen ik hen aanschreef:

   —-
   Geachte heer …. ,
   U heeft gelijk. Het staat niet specifiek vermeld op onze website dat men – zo men wenst – nog steeds een visum direct bij deze ambassade kan aanvragen na het maken van een afspraak. De Belgen hebben dat inderdaad specifiek verwoord op hun website.
   Conform de Verordening (EG) nr. 810/2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode), Artikel 17 onder punt 5, bestaat echter wel degelijk nog steeds de mogelijkheid voor alle aanvragers om rechtstreeks een aanvraag in te dienen bij deze ambassade, waarbij In overeenstemming met artikel 9.2 de wachttijd tot de afspraak in de regel ten hoogste twee weken bedraagt, te rekenen van de datum waarop om de afspraak is verzocht. Van die mogelijkheid wordt dan ook nu en dan gebruik gemaakt.
   De Visum Code legt echter geen verplichting op om deze mogelijkheid (op onze website) bekend te stellen, wel om de mogelijkheid te bieden.

   Dat niet vermeld zou staan dat er geen kosten aan verbonden zijn is niet juist. Het volgende staat vermeld: “VFS Global zal een vergoeding toevoegen aan de kosten boven op de visumleges welke door de aanvrager betaald dient te worden op de dag van de aanvraag.”
   (…)
   Voor wat betreft het gestelde onder “How To Apply” inzake de verwerkingstijd van een visumaanvraag op de website van VFS heeft u gelijk: de maximale behandeltijd is maximaal 15 kalenderdagen (of 30 dan wel 60 in gevallen zoals ontbrekende stukken of nader onderzoek door de Visumdienst).
   Ik zal dat opnemen met het VFS.
   Dank voor uw oplettendheid.

   Vriendelijke groet,

   A. Berkhout
   Attaché

   Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
   —-

   Ik heb hierop toen dit terug geschreven aan de ambassade:
   —–
   Geachte heer … ,

   Dank voor uw spoedige reactie. Ik kan me grotendeels vinden in uw reactie. Echter ben ik van mening dat de ambassade een plicht heeft om visumaanvragers van volledige en correctie informatie te voorzien. Zo stelt artikel 47 van de Visum Code dat “De centrale autoriteiten en consulaten van de lidstaten verstrekken het publiek alle relevante informatie met betrekking tot het aanvragen van een visum en in het bijzonder: (..) b. de wijze waarop in voorkomende gevallen een afspraak kan worden gemaakt;”

   Dit betekent dat de ambassade het publiek toch dient te informeren dat men ook een directe afspraak op de ambassade kan doen. Deze informatie kan ik nu niet meer terugvinden op de website van de ambassade.

   Wel begrijp ik dat Nederlandse ambassade en andere EU ambassades liever mensen via VFS een afspraak of aanvraag zien maken. Dat deze informatie bijvoorbeeld als allerlaatste alinea wordt gegeven op de instructiepagina kan ik wel begrijpen. Mede daarom ook dat ik refereerde naar hoe de Belgen aan hun verplichtingen voldoen. Andere EU ambassades die in Bangkok opereren houden er vergelijkbare praktijken op na als de Belgen.

   – Bent u bereid om ergens de mogelijkheid tot een directe aanvraag te vermelden?
   – Zo ja, hoe moet men zo’n directe aanvraag doen? (overige EU ambassades kiezen voor afspraak per e-mail, Nederland deed dit tot media vorig jaar ook)
   Een dergelijke directe aanvraag zou buiten VFS om moeten kunnen gebeuren (al mag er wel een afspraak systeem zijn, zo bevestigde ook de Europese Commissie mij). Uiteraard is er dan geen service fee aan verbonden

   Hiernaar refereerde ook mijn stuk over aanvragers die onder EU Directive 2004/38 vallen. Uit de in mijn vorige mail aangehaalde stukken blijkt direct access duidelijk gecommuniceerd dient te worden, in het bijzonder voor EU familieleden. Er is dan voor hen geheel geen kosten, immers geen visa leges en geen service fee (de service is er uiteraard wel voor hen die voor VFS kiezen ipv direct access).

   Tot slot alvast bedankt voor het aanpassen van de informatie over de maximale behandeltijd. Ik hoop dat u ook de informatie aan zal passen zodat het publiek duidelijk zal worden gemaakt dat ze ook direct bij de ambassade terecht kunnen en een afspraak binnen 2 weken zal worden gegeven.

   In afwachting van uw reactie,
   Met vriendelijke groet,

   *mijn naam*
   —–

   Tot slot was dit de reactie van de ambassade aan mij terug:


   Geachte heer …,

   Ik begrijp uw beweegredenen voor uw commentaar, doch zoals ik u reeds eerder schreef bestaat er geen enkele verplichting om op de website te vermelden dat visumaanvragen ook bij de ambassade kunnen worden ingediend. Louter het feit dat die mogelijkheid bestaat, is voldoende.
   Mensen die dat wensen, kunnen een e-mail naar de ambassade sturen of even naar de ambassade bellen om een afspraak te maken. Van die mogelijkheid wordt overigens zeker gebruik gemaakt.
   En om misverstanden uit te sluiten: deze ambassade rekent geen service fee voor visumaanvragen.

   Vriendelijke groet,

   A. Berkhout
   Attaché

   Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden

   Meer info en details: http://www.buitenlandsepartner.nl/showthread.php?57751-Extra-servicekosten-heffingen-door-VFS-Global-TLS-Contact-en-andere-visum-bureaus/page9

 3. Kees zegt op

  Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat VFS zich niet houdt aan de vormvereisten. Zelfs als je al de benodigde papieren heb overgelegd, dan komt er toch een verzoek om aanvullende, niet ter zake doende en irrelevante stukken te overleggen. Deze dienen dan, indien in de Thaise taal opgesteld, ook nog eens vertaald en gelegaliseerd te worden overgelegd.

  Dat was voor mij om rechtstreeks naar de ambassade te stappen en daar werd mijn klacht aangehoord en was de zaak zonder die extra documenten, geregeld.

  Ik maak een volgende keer gebruik van mijn recht om rechtstreeks naar de ambassade te gaan temeer daar ik er toch moet zijn om mijn handtekening te legaliseren.

  Uit gesprekken van enkele vrienden van mij hier heb ik vernomen dat zij dezelfde problemen ervaren hebben. VFS weet niet waar zij mee bezig zijn of de mensen die hiervoor werken zijn onvoldoende geinstrueerd.

  • Rob V. zegt op

   Beste Kees,

   Dat Thaise tekst niet meer volstaat is geen regel die VFS uit de duim zuigt. Vreemd genoeg staat het nergens vermeld dat alles in het Engels (vertaald) moet zijn. Ook staat nergens of een eigen vertaling volstaan, alles officieel vertalen laat staan legaliseren kost natuurlijk veel extra tijd en geld.

   Maar wie heeft dat bedacht en waarom? Dat is BuZa/ RSO Asia in Kuala Lumpur. Ik heb hen vorig jaar (mei 2015) aangeschreven en dit was een reactie:

   —-
   ” Wat betreft de taal van documenten: het klopt inderdaad dat de website van VFS vermeldt dat documenten ook in Thai kunnen worden aangeleverd. Medewerkers op de ambassade beheersen deze taal, maar medewerkers in de back office in Kuala Lumpur niet. In de praktijk leidt dit soms tot vertraging in de afhandeling van de visum aanvraag. Op korte termijn zal de informatie worden aangepast en zal om een Engelse vertaling bij alle Thaise documenten worden gevraagd.

   J. Nijssen
   First secretary/ Deputy Head
   Embassy of the Kingdom of the Netherlands
   Regional Support Office Asia”

   Dit jaar nog bevestigde zij dit:

   “De huidige werkwijze is nog steeds zoals u in uw vraag verwoord: ondersteunende documenten dienen te worden vertaald in het Engels om het op die manier mogelijk te maken de visumaanvraag goed te kunnen beoordelen. Daarnaast is het van belang deze vertalingen beschikbaar te hebben op het moment dat aanvrager naar Nederland reist, omdat ook de Marechaussee op Schiphol naar ondersteunende documenten kan vragen. ”
   —–

   Dus waarom mag wel duidelijk zijn, wederom vanuit BuZa begrijpelijk, men denkt vanuit hun standpunt om goedkoper en efficiënter te werken. Voor de klant echter geen pretje. Vandaar dat ik meer in een gemeenschappelijk Schengen kantoor zou zien dat beheert wordt door de Schengen ambassades te samen, met een balie en back office met eigen personeel etc. Ik denk dat het zo ook goedkoop/efficiënt zou kunnen maar met minder nadelen dat BuZa’s aanpak (VFS, RSO).

 4. Jan Theunissen zegt op

  Ik heb onlangs via VFS global mijn visums aangevraagd.
  kosten voor mijn dochter service VFS 996 THB, courier 200 THB, SMS service 60 THB. Totaal 1256 THB
  voor vriendin: service VFS 996 THB courier 200 THB SMS 60 THB visa 2400 THB. totaal 3656 THB
  Als jullie verhaal lees zou dat betekenen als ik dit bij de ambassade gedaan had 2400 THB voor visum plus 2 x 200 voor verzending betaald had? bijna 50 % goedkoper? Tevens had het mij een wandeling naar de ambassade gescheeld om de garantie verklaring te laten tekenen. Dit is overigens gratis en wordt gelijk uitgevoerd aan het loket dat is nog een service.

 5. Rob V. zegt op

  Beste Jan, bij een directe aanvragen zoals wél aangegeven in het Schengen dossier op dit blok (masr simds enige tijd -mijn inziens in strijd met de regels- niet meer vermeld door de ambassade) had de VFS service fee van bijna duizend baht komen te vervallen. Voor dat bedrag had je ook iets lekkers kunnen gaan eten met zijn drieetjes.

  Uiteraard had je wel de leges kwijt geweest (gratis voor jullie dochter als jonger dan 6 jaar, 60 euro ofwel 2400 baht voor jouw vrouw). De EMS (express mail service) komt daar nog bovenop als je het paspoort liever toegestuurd krijgt (ophalen kan ook). Of de SMS service er ook is weet ik niet, normaliter kreeg je een gewoon een telefoontje van de ambassade dat het paspoort klaar lag als onderdeel van de service. Als ik een gokje moet wagen zullen ze dat niet (meer?) doen als je een paspoort per EMS laat opsturen.

  Met een beetje handig plannen hadden jullie dus aan 1 ritje naar de ambassade genoeg moeten hebben gehad.

  Was je bekend met de inhoud van het Schengen Visum Dossier?
  Ik neig nu toch naar een update ondanks dat op het VFS systeem dit nog correct en up to date is.

  Als er verder nog meer mensen zijn met feedback en ervaringen zijn omtrent de Schengen visum procedure dan hoor ik dat graag!


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website