Vijftien vragen en antwoorden over wonen in Thailand

Eerder verscheen een artikel van Jacques Koppert, Verblijf in Thailand, woonadres in Nederland? In het artikel was ook beperkte informatie opgenomen over België. Jacques stelde in zijn artikel dat het echter niet mogelijk was gedetailleerd in te gaan op de gevolgen voor Belgen die naar Thailand vertrekken of er langdurig verblijven. ‘Hier ligt een taak voor een Belgische deskundige’, eindigde hij.

Ik zou mezelf nu zeker geen deskundige willen noemen zoals Jacques hoopte, maar ben toch op de uitdaging ingegaan. Het was. zoals ze bij ons zeggen ‘ne serieuse boterham’ om te lezen, maar af en toe mag je wat terugdoen voor TB en zijn lezers. Ik ben tenslotte ook al geholpen door hun. Zie dit artikel dus als een voortzetting van het eerder verschenen artikel van Jacques, maar dan voor Belgen.

Evenals Jacques, zet ik eerst de meest voorkomende vragen die ik regelmatig opvang even op een rijtje, met een kort antwoord van wat ik daarover teruggevonden heb. Voor een uitgebreide uiteenzetting verwijs ik naar het complete artikel Verblijf in Thailand, woonadres in België?, dat als pdf kan worden gedownload.

Q&A

1) Mag ik voor langere tijd in het buitenland verblijven (vb Thailand) om toeristische redenen zonder dat dit gevolgen heeft?
Ja, om toeristische redenen mag je minder dan een jaar afwezig zijn van je wettelijke verblijfplaats. Sommigen langer, maar dan moet je behoren tot die categorie van mensen waarvoor het toegestaan is.

2) Moet ik mijn langdurige afwezigheid melden?
Ja, indien je langer dan 6 maanden van je hoofdverblijfplaats afwezig bent, moet je dit melden aan je gemeente. Je wordt dan beschouwd als tijdelijk afwezig. Het feit dat je beschouwd wordt als tijdelijk afwezig verandert niets aan je hoofdverblijfplaats.

3) Mag ik na thuiskomst weer vertrekken?
Ja, er staat nergens dat dit niet mag. Echter, wanneer verschillende tijdelijke afwezigheden na elkaar worden gemeld, kan dit een aanleiding zijn om een controle uit voeren of dit nog wel de hoofdverblijfplaats is van betrokkene.

4) Wat gebeurt er wanneer ik langer wegblijf dan 6 maanden, zonder dit te melden?
Indien, na controles, blijkt dat betrokkene niet op zijn wettelijke verblijfplaats kan worden aangetroffen, kan dit een aanleiding zijn om over te gaan tot een schrapping van ambtswege. Dit kan in principe al gebeuren na 6 maanden, indien de tijdelijke afwezigheid niet gemeld werd, en na een jaar indien de tijdelijke afwezigheid gemeld werd.

5) Wat zijn de mogelijke gevolgen indien ik langer afwezig ben dan een jaar?
Je kan van je hoofdverblijfplaats afgevoerd worden. Tevens kan dit dan gevolgen hebben voor ziekenfonds, en eventuele uitkeringsrechten.

6) Bestaan er straffen indien ik niet in orde ben met mijn inschrijving in het bevolkingsregister?
De mogelijkheid bestaat dat u een boete oploopt die kan gaan van 26 tot 500 euro.

7) Mag ik ingeschreven zijn bij mijn zuster en daar mijn hoofdverblijfplaats hebben?
Ja. Uw zuster moet natuurlijk akkoord gaan.

Opgelet : Kijk wel uit dat dit geen andere gevolgen heeft . Misschien betrekt ze een sociale woning of geniet u of zij van bepaalde sociale gunstmaatregelen. Uw inschrijving op dat adres kan dan mogelijk gevolgen hebben. Ga hiervoor te rade bij uw Sociale Dienst.

8) Kan ik een referentieadres nemen op het adres van mijn zuster?
Neen, het inschrijven op een referentieadres is strikt beperkt tot een bepaalde categorie van personen en dit voor een specifieke reden. Toerisme of vakantie in het buitenland behoren daar niet bij.

9) Wat met mijn hoofdverblijfplaats als ik definitief naar Thailand zou vertrekken?
Als u uw hoofdverblijfplaats wenst over te brengen naar het buitenland, meldt u dit aan de gemeente waar u bent ingeschreven, uiterlijk de dag voor het vertrek. De afvoering neemt een aanvang op de datum van aangifte van vertrek. De gemeente zal u een Mod 8 overhandigen waarmee u zich kan inschrijven in de Ambassade. Zij zullen dan in de toekomst fungeren als uw ‘gemeentehuis’.

11) Heeft België een verdrag met Thailand betreffende de Sociale zekerheid?
Neen, ik kan Thailand niet terugvinden als land waarmee een overeenkomst bestaat. Ik ga er dus vanuit dat er geen verdrag bestaat tussen België en Thailand betreffende de Sociale zekerheid.

12) Mag ik als steuntrekker voor langere tijd in het buitenland verblijven?
Ja, in sommige gevallen wel, maar u zal aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Neem daarom steeds persoonlijk contact op met de betrokken diensten van de SZ om te weten aan wat u te houden i.v.m. verlof of langdurige afwezigheid.

13) Ben ik als Belg verzekerd tegen ziekte en ongeval in Thailand?
Ja, de verplichte ziektekostenverzekering geldt ook voor het buitenland en wordt geregeld via Mutas (het vroegere Eurocross).

14) Wat is Mutas en moet ik altijd contact nemen?
Mutas is een intermutualistisch project. U kan best altijd contact opnemen met Mutas. Als u niet tijdig, binnen de 48 uur, contact opneemt kan de tussenkomst eventueel beperkt worden tot 125 euro (SocMut/FSMB) of zelfs geen tegemoetkoming worden uitgekeerd (CM).

15) Hoe lang geniet ik medische verzorging en is er een maximum bedrag?
We zijn Belgen en we verenigen ons wel onder dezelfde alarmcentrale, maar zoals het goede Belgen past, gaan we onderling toch verschillende afspraken maken. Kwestie om toch maar niet overeen te komen.

CM stelt dat de dienstverlening is gegarandeerd gedurende drie maanden en gaat in de eerste dag van de zorgverlening, de SocMut stelt dat het verblijf in het buitenland niet langer dan 3 maanden mag duren (studenten een jaar), en bij FSMB moet het gaan om een verblijf van maximaal drie maanden per kalenderjaar.

Tevens zijn er belangrijke verschillen in de maximum en minimum bedragen. CM en FSMB dekken blijkbaar het totale bedrag van de medische kosten, maar de SocMut beperkt de tussenkomst tot € 5.000 per rechthebbende. Informeer u dus goed voor u vertrekt om verrassingen te vermijden.

Leg alle voordelen en nadelen eens naast elkaar en misschien is het zelfs de moeite om hiervoor van ziekenfonds te veranderen.

Tot slot

Ongetwijfeld zijn er nog meerdere vragen die bij u opkomen of als u uitgebreider antwoord wenst, kan u naar de bijgevoegde PDF File aanklikken. Deze bevat tevens nuttige links naar de officiële websites.

Alles is in beweging en wat vandaag voorgeschreven wordt, is morgen misschien achterhaald.

Indien u andere, bijkomende of recentere informatie in uw bezit hebt of verkrijgt, deel deze dan met de lezers. Zorgt u er dan wel voor dat u de bron vermeldt zodat iedereen deze ook kan raadplegen.

Ik hoop evenwel dat ik de lezers met deze Q&A en met bijgevoegd artikel van dienst ben geweest en het onduidelijkheden heeft verklaard of misverstanden heeft opgelost. Ik wens iedereen een aangenaam en vooral een veilig verlof/verblijf.

RonnyLadPhrao


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

16 reacties op “Vijftien vragen en antwoorden over wonen in Thailand, ingeschreven staan in België en alles wat ermee samenhangt”

 1. Cor de Leeuw zegt op

  Goede morgen,

  Kan iemand mij helpen aan het artikel van Jacques Koppert waaraan wordt gerefereerd?
  Ik ben nog niet zo lang aangesloten bij Thailondblog of het artikel is mij, heel dom, ontgaan. Dank.

  Cor.

  • Dick van der Lugt zegt op

   @ Cor de Leeuw U vindt een doorklik naar het artikel van Jacques aan het begin van het artikel.

 2. David zegt op

  Zeer interessant artikel. De info is ook conform het wettelijk stelsel. Wat belangrijk is voor een bepaalde categorie van toeristen die langere periode naar Thailand willen reizen/verblijven: indien u een uitkering geniet moet u navraag doen bij betrokken instanties hoe lang u op reis mag. Als u die termijn nl overschrijdt, en er volgt hospitalisatie, is de ziektekostenverzekering niet meer in regel. Dan zal Mutas misschien de kosten dekken tijdens het verblijf, maar ze nadien integraal terugvorderen. Bezin eer je begint 😉

  • RonnyLadPhrao zegt op

   David,
   Klopt. In de PDF file schrijf ik daarom ook dat je best steeds navraag doet bij de betrokken instantie. Elk geval kan anders zijn en de, vooral financiële, gevolgen kunnen zeer ernstig zijn.

 3. Noel Castille zegt op

  Het CM garandeerd u niet tot 5000 euro maar tot 500 euro per kalenderjaar indien u uitgeschreven bent in Belgie en dan nog alleen als je minimaal een overnachting gehad hebt
  voor elke tussenkomst spreek van ondervinding heb het zelf meegemaakt ! Indien ge een probleem hebt in de 3 maanden na inschrijving ben je nog verzekerd zoals normaal helaas na
  de 3 maand is het een forfaitair bedrag 500 euro PER JAAR !

  • RonnyLadPhrao zegt op

   Ik denk niet dat ik ergens geschreven heb dat het CM tot 5000 Euro garandeert ?
   Dit is van toepassing voor SocMut en voor mensen die ingeschreven zijn in België.

   Toch bedankt voor uw informatie voor de personen die uitgeschreven zijn in België.
   Kunt u dit ook bevestigen door een bron zodat we dit kunnen raadplegen ?
   In het geval er mensen zijn die in deze situatie terecht komen hebben ze een referentie om hun kosten te verhalen tot 500 Euro.

 4. Willem de Kedts Houtman zegt op

  Heel interessant artikel
  is er ook iemand die dit kan vertellen voor nederlanders
  ben op zoek geweest via google en kan dit niet zo gespecificeerd vinden
  mijn voornemen is om dit jaar al te vertrekken naar Thailand voor goed
  dus het zou heel goed uitkomen als ik iets meer te weten kan komen
  vriendelijke groet Willem

  • Dick van der Lugt zegt op

   @ Willem de Kedts Houtman Aan het begin van het artikel wordt verwezen naar een soortgelijk artikel voor Nederlanders (met een doorklik). Leest u wel goed?

 5. Noel Castille zegt op

  Bedoelde minimaal een overnachting in het hospitaal ? Aanvulling van vorige mail om misverstanden te vermijden.

 6. eddy zegt op

  Tof om zoveel opzoekingswerk te doen en duidelijk ter beschikking te stellen, er zijn inderdaad soms vele vragen zonder duidelijk antwoord.
  het moeten melden van een lange afwezigheid was mij onbekend, Belgische democratie.

  bedankt

 7. Khun Martin zegt op

  Een leerzaam artikel. Ik zou graag de PDF file willen downloaden, maar de link werkt niet!

  • Dick van der Lugt zegt op

   @ Khun Martin Dat snap ik niet, want bij mij werkt de link wel. Ik stuur je het basisartikel als bijlage naar je emailadres.

 8. RonnyLadPhrao zegt op

  Ondertussen ben ik terug in België voor enkele weken en heb nog bijkomende info ontvangen van de CM.

  Het is terug te vinden in hun brochure CM 2013 (blz 37- en 60) maar kan dit niet direct terugvinden in hun statuten met Mutas op het Internet.

  Zie vraag 15 – Ook bij CM is de reisbijstand gegarandeerd voor maximum drie maanden per jaar. Zij vangt aan op het moment van de zorgverlening.

  • David zegt op

   Inderdaad Ronny, reisbijstand is maar tot 3 maand gegarandeerd. Betreft statuut werknemer (al dan niet met ziekteverlof of invaliditeit). Je moet dan eerst toelating vragen aan de adviserend geneesheer om te reizen, en als je die krijgt is dat wettelijk bepaald voor max 3 maanden per kalenderjaar.
   Heb overigens eens langer dan 3 maand in het hospitaal geleden, AEK Udon Thani International Hospital. Met volledige reisbijstand. Dit in afwachting van medische toelating voor een repatriëring, beslissing in samenspraak van Mutas en AEK Udon. Dus kon niet anders. De enige kosten die zelf werden betaald waren internet, internationale telefoongesprekken, en zaken als haarkapper etc.

  • Daniel zegt op

   in Belgie is het altijd moeilijk om op zulke vragen een duidelijk en gegrond antwoord te krijgen, steeds word je van de ene dienst naar de andere doorverwezen Blijkbaar wens men geen verantwoordelijkheden te nemen Ik heb vele diensten een email gestuurd maar nooit in een antwoord een totale uitleg gekregen, wel vele puzelsrukjes. .
   Heb zelsf bij vreemdelingen zaken gevraagd om asielzoeker te worden in eigen land want die weten overal de weg.
   Op de website van consulaat Antwerpen is er wel vermelding in verband met uitschrijving indien langer dan 6 maand afwezigheid.
   De CM komt tussen in hospitalisatiekosten gedurende 3 maanden na vertrek hiertoe vroeg men mij waar ik mij nvliegyuig had gekocht en vroeg men ook om een terugvluchtdatum (controle van 3 maanden) en het mocht enkel gaan om reis met toeristisch karakter. Zij hebben mijn 15 dagen opname in Ram zoekenhuis en vlucht naar Belgie voledig terugbetaald via eurocross.

   • RonnyLadPhrao zegt op

    Daniel,

    Je schrijft – in Belgie is het altijd moeilijk om op zulke vragen een duidelijk en gegrond antwoord te krijgen, steeds word je van de ene dienst naar de andere doorverwezen-

    Ik denk dat sommige van onze Noorderburen wel hetzelfde zullen zeggen.

    Of dit nu terecht is of niet…..
    Goed voorbereid naar een instantie stappen help ook heel veel en verhelpt dikwijls veel misverstanden.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website