In opdracht van de Nederlandse Ambassade in Bangkok heeft Alex van der Wal in 2008 een studie gemaakt van de Thaise watersector.

In dat document wordt een goed beeld geschetst van de marktsituatie met veel cijfers, grafieken, foto’s en nuttige adressen. Het rapport was hoofdzakelijk bedoeld om het Nederlands bedrijfsleven te informeren over de (on)mogelijkheden om zaken te doen in Thailand in deze sector. Ik heb de meest interessante delen van het rapport hieronder samengevat. Voor de NWP missie, die onlangs in Thailand is geweest was dit rapport ook een goede leidraad. Het missierapport komt in Deel 3. aan de orde.

Op het moment wordt er in Thailand veel aandacht besteed aan plannen op het gebied van overstromingspreventie, waterdistributie en waterzuivering-technologie. Er wordt dan vaak naar Nederland gekeken, omdat Nederland een bijzonder goede reputatie heeft als “master of water”. Die goede naam is ook in Thailand niet onbekend. Zo deed de nieuwe gouverneur van Bangkok onlangs de uitspraak om voor de problemen in watermanagement te kijken of het mogelijk is hulp in te roepen van de Nederlanders. Ook zijn er vanuit verschillende instanties suggesties gedaan om een Nederlands-Thais waterkennisplatform op te richten, waar kennis gedeeld kan worden en mogelijk vraag en aanbod op het gebied van waterbeheer in brede zin aan het woord kunnen komen.

Verschil

De Thaise watersector wordt vooral gekenmerkt door het grote verschil in neerslag tijdens en buiten het regenseizoen. In het regenseizoen heeft Thailand te kampen met vele overstromingen, die veel schade veroorzaken. Buiten het regenseizoen is er juist sprake van een tekort en proberen huishoudens, industrie en de landbouw elk voldoende water te krijgen. Pas vrij recent wordt er door middel van prijsaanpassing stimulans gegeven om efficiënt met water om te gaan. Hierdoor zoeken veel fabrieken naar mogelijkheden om zo weinig mogelijk water te kopen en zo zuinig en milieuvriendelijk mogelijk met het water om te gaan.

Het huishoudelijk waterverbruik in Thailand bedraagt ongeveer 4,5-5 miljoen m³ per jaar. Uiteraard is het verbruik in de regio Bangkok het grootst naar ook in het Noordoosten is het verbruik boven het gemiddelde. De industrie verbruikt 3 miljoen m³ water per jaar. Het centrale gebied van Bangkok is daar ook de grootste verbruiker, terwijl het verbruik van water in de industriegebieden van Ayutthaya, Rayong en Chonburi ook noemenswaardig is.

Landbouw

De grootste verbruiker van water is echter de landbouw met ruim 31 m³ water per jaar. Dat verbruik is redelijk over het land verdeeld met wat uitschieters rond Bangkok, Ayutthaya en Chiang Mai. Opvallend is, dat het Noordoosten relatief weinig water in de landbouw verbruikt, terwijl het toch het grootste oppervlak aan landbouw besteed

Voor het Noordoosten zijn er dan ook plannen opgesteld om deze “droge” regio door middel van watermanagement te veranderen in een “groene oase”. Vooral betere irrigatie dus, want dat is in deze regio nooit goed ontwikkeld.

Overstromingen vinden plaats door het hele land. Zo komt het vaak voor dat wegen moeten worden afgezet, zodat bepaalde gebieden onbereikbaar worden. De schade is meestal het groots bij de arme bevolking die van de landbouw leven.

Preventie

In Thailand is behoefte aan goede software op het gebied van overstromingspreventie. Zo zijn er plannen van verscheidene organisaties om een database te creëren waarmee bruikbare informatie kan worden opgeslagen. Deze informatie kan dan gebruikt worden om beleidsplannen en nieuwe projecten op te zetten, die effectiever zullen zijn doordat er beslist wordt op grond van betrouwbare informatie.

De activiteiten op het gebied van overstromingspreventie kunnen worden opgedeeld in structurele en non-structurele maatregelen. Wat de structurele maatregelen betreft zijn er in de loop van de tijd veel voorstellen gedaan door allerlei instanties. Door budgetbeperkingen konden niet alle projecten gelijktijdig worden uitgevoerd en dus moest er selectie van de meest doelmatige projecten plaatsvinden. Voorbeelden van structurele projecten zijn (stuw)damconstructies, waterkeringen, dijken, bevloeiingsomdijking, enz. De effectiviteit van structurele projecten werd duidelijk tijdens de zware overstroming in 1995. Naar aanleiding van de overstromingen in 1980 waren er diverse maatregelen getroffen: er zijn dijken aangelegd, afvoerkanalen verbeterd. Door deze maatregelen werd de schade van de overstromingsramp in 1995 in grote mate beperkt.

Om tot een goed beleid te komen van waterbeheer zijn non-structurele maatregelen onmisbaar. In Thailand is men zich hiervan bewust en wordt er onderzocht welke methodes hiervoor toepasbaar zijn. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar nieuwe computersystemen voor voorspellingen, waarschuwingen en geschiedenis van overstromingen. Een “real time” overzicht is onontbeerlijk voor een dergelijk beleid.

Waterdistributie

Thailand wordt geteisterd door zware regenval, maar ook door periodes van extreme droogte. Dat maakt waterdistributie een belangrijk onderwerp in de Thaise watersector, niet alleen voor de huishoudens, maar ook voor de industrie en de landbouw. Over het algemeen zijn de leidingwerken niet van een erg hoge kwaliteit. , maar er is weinig animo om leidingen te vervangen die nog functioneren.

In Thailand kun je een jaar in drie seizoenen opdelen: van maart-juni is het zomerseizoen, juli-oktober het regenseizoen en november-februari het droge seizoen (winter). In Thailand valt de meeste neerslag dus in de zes maanden tussen maart en oktober, doorgaans met september als de “topregenmaand”

De overstromingen in Thailand worden veroorzaakt door tropische stormen en depressies, meestal in september/oktober van een jaar. Het was ook de oorzaak van twee grote overstromingsrampen, die Thailand gekend heeft

 • In 1980 werden er 48 provincies overstroomd door twee depressies tijdens een tropische storm. Ongeveer 60 mensenlevens gingen verloren, meer dan 2300 woningen werden verwoest en bijna 1 miljoen ha landbouwgrond liep zware schade op. De schade van die overstroming werd geschat op meer dan 60 miljoen US$.
 • In 1995 leed Thailand onder vele overstromingen, die werden veroorzaakt door de tropische storm Lois, de mansoon en de lagedruksystemen. Meer dan 60 provincies werden geteisterd. Ruim 400 mensen kwamen om het leven, 12000 huizen werden verwoest en bijna 2 miljoen ha landbouwgrond ernstig beschadigd. Geschatte schade van toen ruim 400 miljoen US$.

De ander kant van het verhaal is, dat er na een regenseizoen een enorm tekort is aan water. In vooral het Noordoosten en Centraal Thailand – waar over het algemeen de grootschalige rijstproductie plaatsvindt – drogen de riviertjes, meren en waterbassins op en het water wordt een schaars goed. Op het moment wordt er maar 1 of 2 maal per jaar geoogst, terwijl dat bij voldoende water 4 maal per jaar zou kunnen zijn.

Doordat er in Thailand een aantal dammen zijn aangelegd voor het opwekken van elektriciteit is ook de droogteperiode nadelig voor die capaciteit. Hydro-elektriciteit in Thailand bedraag ongeveer 7% van de totale elektriciteitsproductie.

Er wordt geëxperimenteerd met de zogenaamde “cloudseeding” techniek om de regenval te stimuleren. Vliegtuigen (cloud fighters) verspreiden chemicaliën in de lucht waardoor regenvorming wordt veroorzaakt. Of deze methode daadwerkelijk resultaat oplevert is nog niet bekend.

No votes yet.
Please wait...

31 reacties op “Waterbeheer in Thailand (2)”

 1. trees zegt op

  Ik heb met heel veel belangselling het verhaal gelezen.
  Het wordt tijd dat onze Alex de kans krijgt zich voor deze prangende kwestie in te zetten.
  Dan een vraag voor khun Peter. Ik heb een heel leuk filmpje van mijn man.
  Hij vist heel veel in Huahin en tenslotte heeft dat ook met water te maken!
  Op het (korte) filmpje is te zien hoe hij een grote jongen uit het water haalt.
  Dus Peter, heb je daar belangstelling voor en kan ik ergens je email adres vinden?

  Tenslotte, elke ochtend als ik opsta zet ga ik douchen, maak koffie, zet de laptop aan en ga het Thailandblog lezen. Een heerlijke manier om de dag te beginnen!

  • @ Trees. Ik heb het filmpje al van Pim toegezonden gekregen. Ik zal het a.s. weekend op het blog zetten.

 2. Over water beheer gesproken,ik weet niet hoeveel golfbanen er zijn in Thailand,ik weet wel
  dat er in en om Hua-Hin ong. 15 golfbanen zijn, 1 golfbaan van 16 holes gebruikt net zoveel water als een dorp van 12.000 inwoners, dus dat is in Hua – Hin en omstreken al
  15 maal 12.000= een verbruik van een stad van 180.000 inwoners.
  versta me niet verkeerd ik.gun iedereen zijn sport.
  Golfbanen worden hoofdzakelijk gebruikt door Farangs, terwijl de gewone Thai regelmatig zonder water moet doen.
  Het zijn natuurlijk economische belangen die dit veroorzaken.
  Heb je ideeën om het op te lossen, laat mij het weten.

  • hans zegt op

   Als ze leidingwater gebruiken flink duur maken voor de commercieeel instellingen.

   Vermoed echter dat ze hun eigen waterbronnen gebruiken, weet wel dat in mijn huis in prachuap khiri khan maximaal een half uur oppomt en dan stopt vanwege de kwaliteit van het water, word bruin en zou eigenlijk logischerwijs zilt moeten zijn de bron is namelijk denk ik zo een 40 meter van de zee,

   Kennis meer landinwaarts denk 5 km, heeft een bron op 80 meter diep, maar dat is na een uur ook al afgelopen.

   Maxima zei eens tegen W.A. beetje dom, maar dit probleem van voedsel en water en energie word nog een lekker probleem voor de toekomst.

   Wat je ook bedenkt op elk hier bovengenoemde genoemd gebieden geld elk oplossing geeft weer probleem. Bijvoorbeeld biodiesel voor brandstof ontrekt weer landbouwgebied en natuur. Die geiten wollen sokken figuren snappen er echt niks van, naar mijn bescheiden mening.

   Johan cruyf heeft een mooi spreekwoord bedacht, kennen we allemaal.

   Maar om niet al te depri te worden, de techniek en wetenschap gaat razend snel.

   Misschien kun je over 10 jaar wel in je tank van de auto piesen en dat ie fijn verder rijdt.

   • hans zegt op

    Maar bedoelde nog te zeggen. W.A. niet dom, zeer slim bedacht om hem daar iets over te laten zeggen, en daar zijn thema van te maken.

  • Henk van't Slot zegt op

   Volgende maand Songkran,heb je enig idee hoeveel water er dan verspeelt wordt door 65 miljoen Thaien en een zooitje touristen.
   Kan je een hoop golfbanen van besproeien

   • Hans Bos (redactie) zegt op

    @Henk: volledig mee eens; dom misbruik van een waardevol goedje….

   • Gringo zegt op

    Heel veel water, ja, en dan met name in het Songkran gekkenhuis Pattaya. Het waterverbruik zal trouwens dit jaar een stuk minder zijn dan andere jaren, want ik ben er dit keer niet bij. Ik vlucht naar de Philippijnen en dat scheelt toch gauw een paar druppels.

    • Henk van't Slot zegt op

     Moet de eerste druppel nog gooien in de jaren dat ik hier zit.
     Vorrig jaar 9 dagen de deur niet uit geweest,gelukkig is Foodland 24 uur per dag open,dus deet ik s’nachts de boodschappen.
     Dit jaar zorg ik dat ergens anders zit,een Songkran vrij land iedergeval.
     Komen nog touristen op af ook op dat Songkran,vinden ze geweldig?
     Van die Thaien kan ik het wel hebben als ze me nat staan te gooien,is hun feestje.
     Maar als er dan zo’n dikbuik staat met een waterpistooltje,gaan bij mij de hormonen omhoog.

     • Pim zegt op

      Maak 1 video van die dikbuiken en direct op You Tube plaatsen .
      In dat geval hoeft de dikbuik thuis niet meer uit te leggen wat 1 geweldige vakantie hij heeft meegemaakt .
      Hij wil hier met Songkran in de belangstelling staan en heeft dan ook het voordeel thuis bij ieder feestje ook het onderwerp van gesprek is .

 3. Gringo zegt op

  Rick, kijk naar het huishoudelijk waterverbruik, dat toch in vergelijking met de industrie en landbouw laag is. Neem dan een stad van 180.000 inwoners (op de 67 miljoen in Thailand) dan blijft het waterverbruik toch laag. Ik zit hier in Pattaya ook regelmatig zonder officieel water – hotels e.d. hebben kennelijk voorrang en betalen meer – en moet dan de waterman bellen.

  Ik weet niets van de golfbanen in Thailand en toch heb ik het idee, dat er meer Thais dan Farangs gebruik maken van de banen. Iemand die daar beter over kan reageren, horen we graag.

  Hoe dan ook, het waterverbruik van de golfbanen is, denk ik, niet het allergrootste probleem in Thailand.

  • Beste Gringo,

   Ik bedoel dat een stad van 20.000 inwoners voor 180.000 inwoners verbruikt.
   En het is niet belangrijk of het Thaien of Farangs Zijn , in ieder geval niet de doorsnee Thai.

  • hans zegt op

   Gringo,

   Kan goed rekenen, maar kom er niet meer uit.
   Veel people in de isaan vangen het regenwater op in grote aarden kruiken voor drink en douche.
   Steeds meer zie je links en rechts dat ze overal bronwater oppompen, bij de huizen en hotels, die kun je toch met geen enkele mogelijkheid verdisconteren in tabellen en statistieken. Heb je wel is de isaanfilters gezien,voor bronwater, werken perfect.

   3 meter hoge betonnen pijpen gevuld met rivierzand voor filtering en daar achter vooorraadvaten,heb deze ook als is gezien bij een betoncentrale alleen beetje (veel) groter.

   nb. en als jij geen water hebt moet je in tijden als de leiding loopt dit opslaan in een voorraad vat, doen de hotels ook, en particulieren die dat kunnen betalen alsmede.

   • Gringo zegt op

    De cijfers van het waterverbruik die in het rapport van Alex worden genoemd komen van officiele instanties. Je hebt zeer zeker gelijk, dat dat niet geheel juist kan zijn. Bij het huis van mijn vrouw in de Isaan is een put geslagen waaruit zij naar believen water halen. Zij zijn niet de enigen, dus het huishoudelijk waterverbruik kun je genoegzaam veel hoger stellen.
    Als je een goed waterbeheer nastreeft moet dit punt ook bekeken worden, want men onttrekt water op naar mijn mening illegale wijze. Volgens mij mag dat zeker niet in Nederland.

    Ja, ik heb ook zelfs twee tanks naast het huis staan, die door het waterleidingbedrijf veelal ‘s nachts worden bijgevuld. Als het tenminste wordt bijgevuld, want in sommige perioden gebeurt het gewoon niet. Regenwater wordt ook opgevangen in deze tanks en als er geen regen is en het waterleidingbedrijf levert ook niet, dan moet de waterman gebeld worden. Hij vult beide tanks vanuit een zelf aangeslagen bron (illegaal?) en rekent 150 Baht per keer. Het waterleidingbedrijf vraagt ca. 80 Baht per maand plus het verbruik, maar die rekening komt vrijwel nooit boven de 150 Baht.

    Ik drink dat water uiteraard niet, maar de Thais hebben er vaak geen moeite mee.

    • hans zegt op

     Of dat wel of niet mag doet er niet zo veel toe, er is geen controle op en geen sancties, geloof wel dat je dat tegenwoordig moet melden bij de gemeente, ik ken sowieso wel een paar gevallen die een zo goed waterkwaliteit hebben dat ze er zich goed mee kunnen douchen, toiletgebruik etc. Een huis verderop bij mij is niet eens meer aangesloten op het waterleidingsbedrijf.

     Ikk had zelf de pech dat na 2 punten te hebben laten staan, ik geen goed water had te veel ijzer in en om nederland nou een isaanfilter in me tuin ze zetten, zie ik ook niet zitten

     Het water in Nederland kost trouwens op zich ook niet veel, maar de vertaling van het verbruik naar rioleringsrecht e.d. maakt het toch weer duurder.

     En voor de mileu freaks op dit blog, het afval water word in nederland goed gezuiverd,
     er is alleen het probleem dat de hormonen die via de damesurine (de pil) er niet uitgehaald kan worden, en dat is weer niet zo goed voor de diertjes in de natuur

     • Henk van't Slot zegt op

      Ik wordt hier aardig in de maling genomen,ik betaal 800 bath per maand voor het water.
      Ik heb geen watermeter,dus het maakt niet uit wat ik verbruik,vast tarief.
      Toen ik nog in Nederland woonde betaalde ik 2 gulden en 50 cent per M3,ik heb geen idee wat er tegenwoordig voor water wordt betaald

      • Gringo zegt op

       Henk, controleer dan waar jouw water vandaan komt, want ergens moet er een watermeter zijn. Als je in een appartementencomplex woont, kan de eigenaar die kosten hoofdelijk verdelen. Ieder een gelijk deel, waarbij de Farang natuurlijk wat meer gelijk is dan de Thai. Die 800 Baht lijkt mij ook aan de (te) hoge kant.

       • Pim zegt op

        Henk.
        Waar zit het lek?
        In Hua-hin en omgeving betaal je 5 Thb voor 1 m3 bij weinig gebruik betaal je maar 10 Thb voor de administratie per maand ,dit is voor als je 1 eigen meter hebt .
        Deze zelf plaatsen is vrij eenvoudig al zou het maar voor controle zijn .
        Er kan ook 1 lek zitten bij de aanvoerleiding naar 1 gezamelijke meter .
        Of is het de beheerder waar het lek zit ?
        Mijn rekening is ongeveer 600.- Thb per half jaar voor 3 personen incl. wasmachine, tuin ,bad en zwembad .

       • Henk van't Slot zegt op

        Er is maar 1 watermeter voor het hele complex,52 bewoners en een zwembad op het dak.
        We zijn aangesloten op het waternet van Pattaya,en we hebben ook nog 4 watertanks in de parkeergarage staan,voor in geval van.
        Voor de stroom heb ik wel mijn eigen meter.

       • Hansy zegt op

        Met 52 bewoners is dat een vorstelijk inkomen per maand.
        Ik zoek ook nog zo’n baan.

        Een normaal waterverbruik kost slechts een tiental THB per maand.

      • Gringo zegt op

       De beheerder is duidelijk het lek!!!

       • hans zegt op

        Jij kunt wel loodgieter worden, ik betaal niks voor het water zit bij in de huur, drinkwater koop ik van die grote plasic kruiken volgens mij 20 liter of meer zelfs a 10 thb

       • Henk van't Slot zegt op

        Ja dat weet ik wel zeker dat ik opgelicht wordt door de beheerder.
        Maak me eigen dan maar weer wijs dat het maar iets meer is dan 25 bath per dag,en kan er dan wel weer mee leven.

    • Gringo zegt op

     Henk, dat is prima benadering, die ik al heel mijn leven toepas. Koop iets heel duurs, een nieuw bankstel of slaapkamerinrichting. Ga na hoe lang je er mee zult doen en reken uit wat het je per dag kost. Prima manier om de hoge investering te relativieren.

     • hans zegt op

      Dat leer je ook op commercieele curssen, een euro per dag oftewel slechts 5 cent per uur, klinkt al stuk goedkoper dan 365 per maand, ook banken doen dat in hun hypotheekberekeningen en verzekeringen.

 4. hans zegt op

  Gringo interresant vind ik dit, kom zelf vd boer en wou eerst rijstvelden kopen, maar dat idee heb ik maar laten varen, nadat ik een paar rekensommetjes had gemaaakt.

  Dat verbouwen van 4 keer per jaar rijst lijkt me een beetje veel, ik zag in udon thani dat er gemiddeld inderdaad maar 1 keer per jaar de velden werden beoogst, heel incidenteel een paar velden 2 keer,

  Ik sprak eens met een amerikaanse landbouwingenieur die had het er ook nog van de dat de thaise gronden te “soul”zouden zijn om 2 a 3 keer per jaar te oogsten.

  Van “soul” meende ik te concluderen dat de grond hiervoor te arm zou zijn.

  Kan zo zijn.. de nederlandse boer moet ook regelmatig schuiven met de aanplant van aardappels en mais op zijn velden, anderszijds is rijst natuurlijk feitelijk niks meer of minder dan gras, en gras groeit zelfs nog tussen de stoeptegels

 5. Claire zegt op

  Hallo, ik ben bezig met een onderzoek voor school waar de Thaise bewoners hun drinkwater vandaan halen, en waarom je het niet kan drinken.

  Kan iemand mij daarme helpen?

  • Hansy zegt op

   Er zijn tig landen op aarde waar je het kraanwater niet kunt drinken, zoals bv Spanje.
   Heeft oa te maken waar het kraanwater vandaan komt en hoe het wordt gereiningd.
   Drinkwater haal je dan in de winkel, meestal in cans van zo’n 25 liter.

   Mij lijkt me dat op internet er wel meer over te vinden is.

  • hans zegt op

   Ook regenwater word opgevangen en opgeslagen in grote aarden kruiken en gebruikt als drinkwater.

   Gondwater word ook steeds meer opgepomt en word gereinigd door een (isaan) zandfilter, danwel de filters die je gewoon in de bouwmarkt kunt kopen.

   Die zandfilters heb ik ook gezien bij een betoncentrale en is met name bedoeld om het ijzer er uit te halen. Deze zandfilters zijn meestal van op mekaar gestapelde betonnen ringen gevuld onderin met stenen en dan rivierzand erin en die werken prima

   Dat het waterleidingnet (als ie werkt) geen goed drinkwater heeft denk ik te maken met het feit dat het veelal opgeslagen regenwater is in openbare bassins, Tandenpoetsen en douchen en afwassen hiermee is geen probleem.

   In elk hotel die ik in thailand heb bezocht staan altijd 2 flesjes drinkwater per nacht gratis beschikbaar, heb het vermoeden dat de thaise regering dit verplicht stelt.

   Hansy heeft gelijk met zijn opmerking dat tig landen geen drinkbaar kraanwater hebben.

   Wereldwijd is volgens mij zelf zo dat meerdere landen dat niet hebben dan wel.

   Het kraanwater van Nederland is eigenlijk zo een van de beste kwaliteit ter wereld waar
   het duur gekochte bronwater uit de winkels niet eens aan mee kunnen komen.

   Enigste probleem is op dit moment dat de waterzuiveraars de hormonen (vrouw aan de pil) er nog niet uit krijgen. Deze hormonen zijn in een dusdanige kleine hoeveelheid dat de mens er nog geen schade van ondervind, wel de natuur met name vissen.

   Het ijs dat veelal word geserveerd bij drankjes in thailand komt uit fabrieken en geeft geen enkel probleem. Tot mijn verbazing staat er haast niks op internet over thailand en drinkwater. Dus hoop dat je hier wat aan hebt.

   • hans zegt op

    oh zie nu pas dat ik hetzelfde verhaal al eerder heb vermeld

 6. Claire zegt op

  Hardstikke bedankt voor deze informatie!


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website