Gemakshalve schrijf ik ‘overheid’. Ik bedoel daarmee alle bestuurders, leiders en machtigen in de staat. Overal op de wereld, in alle landen, komt corruptie voor. Dat hoeven we dus niet meer te benadrukken. Maar in veel landen viert de corruptie hoogtij. Thailand is zo’n land.

Ik poneer bovenstaande stelling omdat ik nogal eens hoor dat bij corruptie het volk steelt van de overheid. Ik stel dat het juist andersom is: de overheid, de machtigen, stelen van het volk. Laat ik het uitleggen.

Ik ben van mening dat de overheid eigendom is van het volk. Het volk stelt een overheid aan om wetten te maken, regels op te stellen, die wetten en regels te handhaven waarvoor zij geld int en uitgeeft uitsluitend met instemming en ten behoeve van het volk. Het is het bloed en het zweet van het volk dat de overheid in stand houdt. Overheidsgelden zijn gelden van het volk. De overheid beheert het zoals onze gelden door een bank beheerd worden.

Mijn definitie van corruptie is de volgende: ‘Corruptie is het misbruik maken van toevertrouwde macht (erfelijk, opleiding, huwelijk, verkiezing, benoeming of anderszins) voor persoonlijk gewin’. Dat persoonlijk gewin kan ook ten goede komen aan bijvoorbeeld familieleden of vrienden. Dat persoonlijk gewin zal vaak geld zijn maar kan ook ingrijpen zijn in gerechtelijke processen, wetgeving ed.

Alle onderzoek wijst uit dat corruptie verreweg het meeste plaats vindt in machtige kringen, zoals ook uit de definitie volgt. Het zijn de overheidsdienaren, bureaucraten, militairen, politie en politici en de innig met hen verbonden grotere zakenmensen (tezamen noem ik dat voor het gemak ‘de overheid’) die de meeste corruptie plegen. Zij stelen het geld dat het volk gaf aan de overheid om voor hen te beheren en te gebruiken. Zij worden nog rijker en dus ook machtiger. Het is een vicieuze cirkel.

Corruptie is natuurlijk ook een morele kwestie maar het is toch vooral een zaak van de verdeling van macht. Een morele veroordeling en een vervolging is beslist nodig maar zal nooit voldoende zijn om het probleem op te lossen. De macht staat centraal.

Daaruit volgt ook de enig juiste weg om corruptie te bestrijden. De machtigen moeten minder machtig worden en de ‘machtelozen’, het volk, moet meer macht krijgen. Die macht moet zich uiten in vrijheid van spreken en vrijheid van informatie. De overheid moet niet het volk bevelen maar het volk moet de overheid beheren, controleren en zo nodig bestraffen. Als de sluier van geheimzinnigheid over de rijksuitgaven wordt weggetrokken zal de corruptie afnemen maar nooit geheel verdwijnen. Als een burger de geldstromen kan controleren is er al veel gewonnen.

Zijn jullie het met deze gedachtegang eens? Reageer op de stelling: ‘Bij corruptie steelt de overheid geld van het volk!’

No votes yet.
Please wait...

20 reacties op “Stelling v/d week: ‘Bij corruptie steelt de overheid geld dat toebehoort aan het volk!’”

 1. Daniel VL zegt op

  Het mes snijdt langs twee kanten.
  Ik siteer een uitspraak van mijn moeder. “Groten stelen,kleinen stelen, groten stelen het meest.”
  Iedereen die macht heeft en die macht gebruikt in eigen gewin doet aan coruptie.
  De hoog geplaatsten op hoge schaal, het grut op hun schaal.
  De ministers welke veel geld behandellen op grote schaal Zij het met steekpeningen zij het met postje bij benoemingen. Ook in Belgie en Nederland.
  De politie agent in Thailand die het geld in eigen zak steekt en de betrapte die het betaald om een hogere boete te vermijden. Waar ik woon komt de politie nazien wie er allemaal veblijft. Doen ze niet, tekenen enkel een boek dat ze er die dag en die tijd geweest zijn. Komen wel op het eind van de maand hun betaling? ophalen.

 2. Slagerij van Kampen zegt op

  Alles staat of valt natuurlijk met het al dan niet functioneren van democratische controle van de overheid. Een onafhankelijke niet gemuikorfde pers is daarbij van cruciaal belang. Onafhankelijk onderzoek van hun kant brengt de schandalen aan het licht, en in het parlement kan daar dan op worden gereageerd door onafhankelijke partijen. Hoe het daar in Thailand mee gesteld is?

  • Daniel VL zegt op

   Lees nog eens hoe de elite in Thailand elkaar beschermd.Wat jij er zelf over denkt zie ik aan het vraagteken aan het eide van de reactie.

   • Slagerij van Kampen zegt op

    Komt natuurlijk nog bij, dat was ik vergeten maar wel van essentieel belang, een onafhankelijke rechterlijke macht. Overigens zijn er economen die menen dat vooruitgang van een land staat of valt afhankelijk van de kwaliteit van zijn instituties. In Thailand valt er wat dat betreft nog heel wat te verbeteren.

 3. chris zegt op

  Voor mij is corruptie: met medeweten/toestemming/medewerking van partij A (kan een persoon zijn, een organisatie) doet partij B (uit vrije wil) dingen die ontoelaatbaar of illegaal zijn. Partij A en Partij B beide zijn de bevoordeelde partijen en de benadeelde partij is een derde partij (of het rechtssysteem of de samenleving als geheel). Corruptie is niet beperkt tot de overheid en daarom is de stelling naar mijjn mening onvolledig. Twee voorbeelden: matchfixing van voetbalwedstrijden in de diverse Thaise leagues, en het bewust lagere of slechte kwaliteit produkten gebruiken in wegenaanleg maar betere kwaliteit in rekening brengen.
  Niet alleen politici en ambtenaren zijn corrupt, ook bedrijven en/of hun managers.

 4. Hans zegt op

  Helemaal mee eens en daarnaast bestaat er ook nog klassejustitie

 5. Simon zegt op

  De uitspraak van de moeder van Daniel VL is gebaseerd op een situatie in Amsterdam, ver voor de 2e wereldoorlog.
  Een sigarenwinkel, ik meen in de Reguliersbreestraat, die veel Goudse pijpen verkocht, had een bordje in zijn etalage staan tussen zijn pijpen met dezelfde tekst: “Grote stelen, kleine stelen, grote stelen het meest”.
  Mijn ouders vertelden, dat de winkelier op last van de politie (?) het bordje moest weghalen, wat door hem werd geweigerd. Of er een rechtszaak van gekomen is, of hoe het anders is afgelopen, weet ik niet meer.
  Maar de uitspraak: “Grote stelen….etc” is wel een gevleugelde uitspraak in onze familie gebleven.

 6. Willem zegt op

  Ben het volkomen eens met de schrijver van dit goed geformuleerde artikel.
  Corruptie ten overvloed overal waar je maar kijk .
  Overheid , banken , staats instellingen regeringen waar ook ter wereld ga zo maar door.
  Wat heeft het gepeupel of de TOKKIES nog in te brengen of mede te delen aan de macht hebbers die gekozen zijn door hun, luisteren en doen wat die GROTE mannen zeggen meer niet.
  Mijn moeder zei eens tegen mij ,
  de burgemeester zei tegen de pastoor hou jij ze maar dom hou ik ze wel arm.
  Democratie ??????? waar en wanneer alleen de macht hebbers hebben het voor het zeggen.
  Dus ik ben het helemaal eens met de bovenstaande stelling.

 7. Gringo zegt op

  Afgezien van het feit, dat corruptie ook in het bedrijfsleven voorkomt, ben ik ben het met de stelling eens! Zo, enne…….wat nu?

  Wat wil je eigenlijk bereiken met deze – in mijn ogen – opruiende posting: “De machtigen moeten minder machtig worden en de ‘machtelozen’, het volk, moet meer macht krijgen. Die macht moet zich uiten in vrijheid van spreken en vrijheid van informatie. De overheid moet niet het volk bevelen maar het volk moet de overheid beheren, controleren en zo nodig bestraffen”. Laat mij niet lachen! Dat zullen jij en ik niet meer meemaken, vrees ik!

  Corruptie in Thailand is er altijd geweest door de eeuwen heen en is niet uit te roeien, althans niet nu of in de eerstvolgende generaties. Het heeft niets met de huidige regering te maken, integendeel zelfs, deze regering tracht er wat aan te doen en in sommige gevallen met succes.

  Ik raad je aan, het artikel van Ronald van Veen nog maar eens te lezen, zie: https://www.thailandblog.nl/maatschappij/corruptie-thailand-2. Hij begint zijn uitleg over de corruptie als volgt: “Hoewel Thailand een wettelijk kader en een reeks instellingen heeft om doeltreffend tegen corruptie op te kunnen treden blijven de Thai endemisch lijden onder de corruptie.”

  Ik heb daar niets aan toe te voegen!

  • Tino Kuis zegt op

   Wat het huidige regime Prayut betreft citeer ik Ronald van Veen uit het door jou genoemde artikel:

   ‘Het huidige regime (Prayuth) heeft aangekondigd dat anti-corruptiewetten streng gehandhaafd worden in haar poging de corruptie de nek om te draaien. Om succesvol corruptie te bestrijden dient Thailand eerst haar (ineffectieve) overheidsapparaat aan te pakken. Daarbinnen bevinden zich de corrupte ambtenaren bij overvloed. Hoe wil je nou corrupte ambtenaren bestrijden door deze te vervangen door ambtenaren die net zo corrupt zijn. Holle woorden dus van Prayuth die dit soort retoriek aanwendt om de corruptie in haar top te maskeren.’

   Wel, Gringo, er zijn al veel landen die corruptie redelijk hebben bestreden. Hoe deden ze dat volgens jou?

   • Karel zegt op

    Daar wil ik toch iets genuanceerder op reageren Tino,

    Die Prayuth, als militair. krijgen niet zo snel de kans om “extra” corrupt geld te incasseren.
    Dus leeft bij die groep altijd al de afgunst, dat andere dat wel kunnen, nu ze aan de macht zijn, gebruiken ze dat, om die andere groep aan te pakken en met heel veel succes, zie de meer dan 1000 zeer dure auto’s die in de haven staan en niet opgehaald worden, hetgeen betekend, dat voor die andere groep, geen corrupt geld meer binnenkomt. Ook zijn door de groep van Prayuth nogal wat “hoge” bestuurders opgepakt. De volledige top van de DSI (The Department of Special Investigation) is opgepakt en heel veel andere (ook zeer corrupte) ambtenaren zijn overgeplaatst naar de Isaan.

    Maar het is Thailand en corruptie zit in de gene en dat krijg je er niet snel uit, daar zullen generatie’s overheen gaan. Ene schenkingen aan het koninklijk huis, is dat ook corruptie? Want het daar ook een zeer ondoorzichtig zootje. Maar daar zullen wij ons uiteraard niet mee bemoeien.
    .

 8. BurtBSaray zegt op

  Volledig mee eens slageij van Kampen en ook(helaas)eens met Daniel.Een volk krijgt een regering die ze verdiend.

 9. Jan zegt op

  corruptie vindt niet alleen plaats bij personen die het volk vertegenwoordigen (en daardoor feitelijk macht kunnen uitoefenen) maar ook in het bedrijfsleven buiten de Overheid om of in samenwerking met diezelfde Overheid.
  Puur vanuit het verleden redenerend lijkt het er in eerste instantie op dat het volk bepaalde taken en bevoegdheden zoals het bieden van bescherming overdroeg aan een in te stellen instantie (“Overheid”) maar de werkelijkheid is veelomvattender… in onze historie hadden we te maken met edelen (plaatselijke koningen), burgers en horigen/slaven.

  Er is veel strijd geleverd om de gewone man en vrouw stemrecht te verschaffen maar desondanks is dat geen garantie gebleken voor een goedwerkende eerlijke overheid.
  De situatie is nu dat de burgers door de Overheid worden uitgemolken en corruptie is aan de orde van de dag… ook afhankelijk van de politieke stroming.
  Hier laat ik het bij 🙂

 10. peter zegt op

  Corruptie is besmettelijk, ben je eerst degene met grote idealen, worden deze verzwolgen door de corrupte kring waar in je terecht komt. Immers het bestaat al langer. Sterke benen en ruggegraat zul je nodig hebben om er niet aan toe te geven. Je wordt mee getrokken in het heersende systeem.
  Zolang er niet 1 groot topman is, die corruptie bestrijd, blijft het gaan.

  Je wordt aan de kaak gesteld, wanneer je eigen corruptie de spuigaten uit loopt of indien ontdekt wordt door een corrupter. Jaloersheid van mede corrupter.
  Ben je dan oppermachtig, zoals een Poetin, dan loop je er gewoon mee weg.
  Hoe groter de geldpotten zijn, des te minder valt het op waar geld blijft.
  Overheden hebben controles, echter hoe zit het met de corruptie in dit controlerend orgaan en hoe dan weer in weer een controlerend orgaan?
  Ja overheden stelen het geld van het volk door invoeringen van belastingen en verhogingen, daarbij stellen zij subsecties (ambtenaren) ter controle dat dit gebeurt. Waar het geld naar verdwijnt is een dubieuze aangelegenheid.
  Bovendien zitten zij strategisch om zakenlieden te helpen en betalingen afkomstig uit deze weg worden helemaal gecamoufleerd weg gezet.
  Helaas zijn regeringen er steeds minder voor de eigen bevolking en alleen uit op eigen gewin en power en het escaleert meer en meer. Het is een teken van verval, maar geldt als normaal in deze hedendaagse maatschappij. Financial sector rules all !
  Natuurlijk bestaat corruptie ook vanuit de lagere kant van de samenleving, echter wat zijn hierin de bedragen vergeleken met de “toppers” . Zeker niet goed te praten.

 11. ruud zegt op

  Bij corruptie wordt altijd van het volk gestolen.
  Maar uiteindelijk is het dus het volk, dat van het volk steelt, want die stelende overheid behoort ook tot het volk.
  De personificatie van het begrip overheid is net zo misleidend, als het begrip Nederland.
  “Het is goed voor Nederland”.
  Maar ik heb nog nooit iemand horen uitleggen wie of wat dat “Nederland” dan wel mag zijn.
  Als je het aan 150 kamerleden vraagt, krijg je waarschijnlijk 150 sterk afwijkende antwoorden.
  Maar ze praten wel over “Nederland” en nemen wel besluiten over dat “Nederland”.

  Maar los van de eksters onder de mensen, die glimmende dingen verzamelen, gaat het in de echte wereld niet om geld, maar om macht.
  Geld is niet meer dan een hulpmiddel op weg naar macht.
  De echt machtigen van deze aarde, hebben geen geld van zichzelf nodig.
  Als geld ergens voor nodig is, komt het vanzelf.

 12. Marco zegt op

  Beste Tino,

  Ben het helemaal met je eens maar de ( sprookjes) wereld die je beschrijft zal er naar mijn idee nooit komen.
  Democratie is ook zo’n woord alsof dat bestaat,overal ter wereld wordt het normale volk geregeerd door het kapitaal.
  Wij zijn slechts het sclachtvee van de kapitalisten.
  Wat betreft de corruptie die is in Nederland net zo erg als in Thailand hier verbergen ze het beter en in Thailand schaamt men zich er niet voor.
  Toch zie je overal signalen dat het werkvolk de schaamteloze uitbuiting zat is dus misschien is er nog hoop.

 13. rob zegt op

  “Die stelende overheid behoort ook tot het volk.” Zo kun je alles door elkaar husselen, en is alles waar en gelogen.
  “bij corruptie het volk steelt van de overheid.”ik denk dat dit als volgt bedoeld is; bij corruptie (waarbij de overheid steelt van het volk) is corruptie gedoogd, deel van de cultuur, en zal het volk vanzelf elkaar en de overheid gaan bestelen. Dit is de drijfveer van de overheid, corruptie aan te pakken. Daar is nog een lange weg te gaan, maar naarmate er een middenklasse ontstaat (b.v. door studie) , zal het kwaad minder worden, immers, de middenklasse krijgt er anders van 2 kanten van langs..De cynische Hollander (die niet voor niks gevlucht is) zal dit niet willen zien, dat is logisch, naïef is niet ‘cool’, en we zetten nog een tattootje bij.Opruiende meningen zullen bij b.v. studenten beginnen, maar een assertieve Thai is niet in het belang van de kapitalist, dus blijf je daar gezeur over horen.
  Tenslotte: wat Nederland is, lees je in de kranten: (citaat) “Nergens voor nodig om je eigen cultuur te verloochenen, denken Layla en Mohannad (Syrische vluchtelingen geloof ik). In Nederland kun je jezelf zijn, mensen houden er niet van als je je nep gedraagt’. Als Syriërs dit zeggen,moet het wel een beetje waar zijn, maar wie ben ik?

 14. Maarten Vasbinder zegt op

  Ben het helemaal met je eens Tino. Macht corrumpeert en de enige manier om daar iets aan te doen is de macht te verdelen in de tijd. Bijvoorbeeld een maximale periode voor elke machtspositie binnen de overheid. Zes jaar lijkt me wel genoeg. Daarna zes jaar wachtgeld en dan zoeken ze het maar uit. Hoe jonger op een machtspositie, hoe corrupter hij/of zij kan worden. Wie op zijn zestigste de politiek ingaat, hoeft niet zo nodig meer in de zakkenvullers-caroussel mee te draaien. Het probleem is echter dat zij die corrupt zijn zichzelf moeten beschuldigen.

 15. Hans zegt op

  Niet alleen de overheid is corrupt. De vakantiegangers/expats doen ook mee om de corruptie in stand te houden.
  in dit geval is de overheid de gedupeerde. B.V. Als ik zonder helm rij en gepakt wordt door de politie dan moet ik eigenlijk 400 bath betalen. Het lukt mij meestal om zonder bonnetje het bedrag terug te brengen naar 200 bath. Dus ik spek de politieman en mezelf 50/50 van het werkelijke bedrag en de overheid kan fluiten naar de 400 bath die zij anders had ontvangen.
  Zit ik daar mee, nee niet echt.
  Hans

  • chris zegt op

   Ik betaal de bon en vraag een bonnetje. ALTIJD. Ik werk niet mee aan dit systeem. Kost inderdaad iets meer maar je moet je gewoon aan de regels houden want dat is het goedkoopst. En NOOIT kan iemand mij betichten van het omkopen van een ambtenaar in functie (al dan niet gefilmd) en het land uitzetten.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website