Twee groepen domineren op het ogenblik het Thaise politieke landschap. Daar is Suthep Thaugsuban, de leider van wat genoemd wordt het ‘People’s Democratic Reform Committee’  (PDRC), ofwel ‘Het Volkscomité ter Hervorming van de Democratie’.

Dit is een groep bestaande uit de ultra-nationalistische en royalistische geelhemden, leden van de Democratische Partij en veel andere aanhangers. Zij demonstreren al weken bij het Monument van de Democratie op de Rachadamnoen Avenue en op andere plaatsen. Laat ik ze voor het gemak ‘de geelhemden’ noemen.

De andere groep zijn ‘de roodhemden’, verbonden met, maar niet helemaal hetzelfde als, de Pheu Thai Partij en premier Yingluck Shinawatra. Zij demonstreerden een aantal weken geleden in het Rajamangala stadion in Ban Kapi in Bangkok. Officieel heten zij ‘United Front for Democracy Against Dictatorship, UDD in het kort.

Hoe kun je deze twee groepen nou kenschetsen? Is het rijk tegen arm? Bangkok tegen de provincie (het platteland)? Opgeleid tegenover niet-opgeleid? Deze groepen zijn natuurlijk niet homogeen, in elk van die groepen zitten veel verschillende soorten mensen, qua afkomst, inkomen, opleiding en beroep. Maar er zijn wel een paar kenmerkende en redelijk grote verschillen.

Hierna bespreek ik er drie wat betreft inkomen, werk en opleiding. Ik plukte deze gegevens van de website asiancorrespondent, zie de link hieronder, met meer gegevens. Er is ook een pdf met het hele onderzoek uit begin december naar 24 kenmerken van de demonstranten van deze twee groepen demonstranten.

De bedoeling was om tijdens de demonstraties begin december uit iedere groep 250 mensen een vragenlijst te laten beantwoorden. Door de aanhoudende onlusten lukte het om slechts 161 ‘roodhemden’ en 154 ‘geelhemden’ te ondervragen. Dat is te weinig voor een degelijke steekproef, maar het geeft toch wel een redelijk beeld van de verschillen tussen deze twee groepen.

In onderstaande drie grafieken geven de blauwe kolommen het nationale gemiddelde aan, roze kolommen zijn de ‘roodhemden’(UDD) en de zwarte kolommen stellen de ‘geelhemden’ (PDRC) voor.

Maandelijks Inkomen per huishouden (‘5.000’ betekent tussen ’5.000’ en ’10.000’)

Hier zien wij grote verschillen.  Tweederde van de ‘roodhemden’ verdient minder dan 30.000 baht per maand, van wie de meesten minder den 20.000, terwijl van de ‘geelhemden’ de helft meer verdient dan 50.000 per maand, van wie het grootste deel meer dan 60.000. Ik denk dat we er niet ver naast zitten als we de ‘roodhemden’ definiëren als relatief arm en de ‘geelhemden’ als relatief rijk.

Opleiding

Ook hier grote verschillen. Tweederde van de ‘roodhemden’ heeft hoogstens een middelbare schoolopleiding (inclusief beroepsopleiding), slechts eenderde een universitaire opleiding. De ‘geelhemden’ daarentegen hebben in tweederde van de gevallen een universitaire opleiding.

Beroep

Ook hier duidelijke verschillen, hoewel minder dan bij bovenstaande twee grafieken. De ‘roodhemden’ bestaan voor het grootste gedeelte uit landbouwers en ander ‘blauwe-boorden’ werk, terwijl het bij de ‘geelhemden’ juist meer ‘witte-boorden’ arbeid betreft.

Conclusie

De karakteristieken bij de ‘roodhemden’ zijn vooral relatief arm, lager opgeleid en doen blauwe-boorden werk. De ‘geelhemden’ daarentegen zijn relatief rijk, hoger opgeleid met vooral witte-boorden werk. Die verschillen zijn behoorlijk groot, maar let op het woordje ‘relatief’, het geldt natuurlijk niet voor iedere demonstrant.

Eén grafiek liet ik niet zien. Daaruit blijkt dat de ‘roodhemden’ wat meer uit de provincie komen en de ‘geelhemden’ wat vaker in Bangkok woonachtig zijn.

Bron: asiancorrespondent.com/author/bangkokpundit/

Zie voor het volledige onderzoek van The Asia Foundation de bijgaande pdf: profile-protesters-Bangkok-2013.pdf

17 reacties op “Suthep en Yingluck, de achtergrond van de ‘gele’ en de ‘rode’ demonstranten”

 1. chris zegt op

  beste Tino,
  Er is geen speld tussen te krijgen als het gaat om een profiel van de demonstranten. Naar mijn mening is er echter veel meer aan de hand dan alleen maar de mensen op straat. En dat is het gedachtengoed of de zorgen die beide groepen delen. De roodhemden hebben zich met name DOOR de massaliteit van de geelhemden (en hun maatschappelijke druk) als 1 man achter de regering geschaard. Voordien was men helemaal niet zo eensgezind. De Pheu Thai heeft bijna in zijn geheel (op een paar blanco stemmen van red shirt leiders na, zoals Nattawut) VOOR de omstreden amnestiewet gestemd. De fanatieke red shirts noemden dit verraad omdat ook Abhsiist en Suthep amnestie zouden krijgen. NU staan ze allemaal achter Yingluck. Een behoorlijke, opportunistische ommezwaai. Thaksin heeft zich verkeerd laten adviseren en/of heeft de situatie geheel verkeerd ingeschat.
  De Suthep-demonstranten willen een niet gekozen volksraad. Ik heb de indruk dat alleen DAAROM een aantal mensen en organisaties die de demonstranten in het begin steunden (zoals het HELE Thai bedrijfsleven, de Toursm Authority Thailand, ziekenhuizen, universiteiten) zijn afgehaakt. Zij vinden deze eis niet passen in deze tijd en ook niet in de ontwikkeling van een verdergaande democratie.
  Interessant in het door jou aangehaalde onderzoek is ook dat een meerderheld van rood- EN geelhemden ontevreden is met het huidige democratische gehalte van de politiek. Er is nog hoop dus.

  • Tino Kuis zegt op

   Inderdaad, Chris, is zo’n 70 procent van de mensen in dit onderzoek, bijna evenveel ‘gelen’ als ‘rooien’ niet, of heel erg niet, tevreden met de huidige democratie. Maar je weet niet waarom niet. Misschien willen sommigen meer en anderen minder democratie, hoewel iedereen natuurlijk een betere democratie wil.
   Nog twee interessante gegevens. ‘Rood’ demonstreerde vooral om de ‘democratie’ en de gekozen regering te beschermen en ‘geel’ vooral om een eind te maken aan de ‘Shinawatra dynastie’ en wat minder om de monarcie te beschermen. Verder kiezen de ‘gelen’ wel erg vaak voor een ‘sterke, niet gekozen’, leider.

 2. Ruud zegt op

  Beste Tino,
  Ik probeer de politiek te volgen omdat deze van veel invloed is op de koers van de Thais baht.
  Maar ik denk dat je het verder dient uit te splitsen:
  De roodhemden zijn verdeeld in 2 groepen: Een groep die achter Yingluck (lees Thaksin) staat en
  een groep die niet meer van Thaksin wil weten.
  Hierdoor kreeg de amnestiewet geen meerderheid, met name door de tweede groep.

  De geelhemden zijn ook verdeeld in 2 groepen: Absahit voor de rijken en
  Suthep voor de zuiderlingen (rubberplantages) en
  voor de
  grootse hervormingen die Thailand moet ondergaan.
  De aanhangers van de geelhemden die achter Suthep staan noemen zich de “Thai” en die willen niet stoppen met demonstreren totdat Yingluck is afgetreden en er mogen pas verkiezingen komen nadat de
  hervormingen zijn geaccepteerd en uitgevoerd.
  Dit laatste geeft veel problemen bij Yingluck want dat zou betekenen dat het land enige tijd stuurloos zou worden, want die hervormingen kunnen maanden zelfs jaren in beslag nemen.

  Al met al zullen de protesten door blijven gaan en ik ben bang dat als de roodhemden naar Bangkok komen dat daar “Egyptische” taferelen uit voort kunnen komen.
  Al met al: er staat Thailand nog veel te wachten de komende maanden, want praten doen ze niet.

  Dit heeft tot gevolg dat de Thaise baht tav de euro verzwakt en bijna de 45 aantikt.

  PS De groep Suthep aanhangers dragen de kleuren van de koning => Thaise vlag en gele koningsvlag

  Ik hoop dat er een echte leider in Thailand opstaat.

  • chris zegt op

   beste Ruud.
   Ik zie het als volgt.
   De roden bestaan (grofweg gesproken) uit:
   – de Pheu Thai parlementsleden die nagenoeg allemaal in directe zin aan de leiband lopen van wat de man in Hongkong (vroeger Dubai) vindt, zegt en skyped. Mensen die zich onderscheiden door in positieve zin het voor Thaksin op te nemen in het parlement (of de oppositie aan te vallen) krijgen extra bonussen;
   – de leiders van de red shirt beweging die allemaal (de terugkeer van) Thaksin steunen en ervoor zorgen dat het rode volk op tijd zijn natje en droogje krijgt en wordt gemobiliseerd als dat nodig is. Zij worden rijkelijk beloond met geld, snoepreisjes, aandelen en nietszeggende maar wel geld opleverende bijbaantjes. Hiertoe reken ik ook de rode dorpshoofden;
   – het ‘rode’ bedrijfsleven: bedrijven waarin de Thaksin clan grote belangen heeft middels aandelen, onroerend goed en geld en de bedrijven die sterk geprofiteerd hebben van de rijstpolitiek en andere geldstromen die gevoelig zijn voor corruptie;
   – het corrupte politie-apparaat dat in ruil voor vergoedingen in velerlei vormen het ‘normale’ politiewerk verontachtzaamt, traineert en zelfs tegenwerkt, indien nodig (het is op zichzelf interessant dat twee weken geleden opperbevelhebber Prayuth de hoogste politiefunctionarissen heeft gecorrigeerd bij het gebruik van traangas tegen de demonstranten);
   – het rode voetvolk dat vooral via de televisie (eigen omroepen en radiozenders) wordt voorgelicht over de situatie.

   De tegenstanders van Thaksin, Yingluck en consorten bestaan uit:
   – de demonstranten olv Suthep;
   – het nagenoeg gehele georganiseerde bedrijfsleven in Thailand (met uitzondering van de rode bedrijven), inclusief de Thai beurs;
   – de groeiende middenklasse in Bangkok maar ook daarbuiten (mensen met een inkomen van 40-100.000 baht per maand);
   – de boeren in het zuiden (rubber, palmolie, ananas);
   – het overgrote deel van de intelligentsia op de universiteiten (zelfs in Chiang Mai, de bakermat van de Thaksin clan);
   – de moslim-gemeenschap in het zuiden;
   – een deel van de politieke partijen (waaronder die van Abhisit en Chuwit).

   Al deze tegenstanders dringen aan op hervormingen, een deel ervan ook op uitstel van de verkiezingen van 2 Februari en alleen de demonstranten willen een niet gekozen volksraad. Volgens de anderen zijn er andere mogelijkheden onder een demissionair kabinet of onder een door de koning aan te wijzen premier (met helpers) als de regering zijn ontslag indient.

   Hoop dat ik niemand nu vergeten ben.

 3. teun zegt op

  Heel goed om eens wat onderbouwde gegevens te hebben over de achtergronden van “gelen” en “rooien”.
  Het is natuurlijk niet zo verbazingwekkend, dat de beter opgeleiden ook betere/meer betaalde banen hebben.

  Interessant te weten is hoe groot de groep gelen/beter betaalden/beter opgeleiden is in verhouding tot de totale thaise bevolking van ca 67 mln. Mijn vermoeden is dat het maximaal 20-25 % en misschien zelfs nog minder. Dit uit zich in afgelopen verkiezingsuitslagen (nee, niet beginnen met omkoop verhaal!) en de kans op goed onderwijs onder de groep rooien.

  Dan rijst de vraag: waarom zouden de gelen de leiding over het land moeten krijgen? Naar mijn idee hebben zij maar 1 belang: handhaven huidige (financiele) situatie. Inkomens- en welvaartsverdeling zal niet erg hoog op hun agenda staan.

  Het is maar een gedachte. Wie weet hoe groot de beter opgeleiden groep echt is?

 4. freddy zegt op

  ja, het is duideliijk: de gelen willen de macht,eens aan de macht,met een volksraad (??),niemand die duidelijk zegt hoe die volksraad moet samengesteld en/of verkozen worden,democratie?
  Doet me denken aan het nog niet zo lang geleden Europa: rijke elite,en houdt de armen dom..geef ze zeker geen kans op beter onderwijs want dat keert zich tegen het establisment

 5. teun zegt op

  Een sterke niet gekozen (lekker democratisch!) leider. Dat is inderdaad wat Suthep cs. willen: weg met al dat kiezen! Zij (lees:gelen) zullen als minderheid wel laten zien aan de meerderheid (= rooien) hoe het moet. Ik kom zo gauw niet op het woord, maar ik weet zeker dat er een woord voor bestaat. En het is niet het woord democratie.

 6. Tino Kuis zegt op

  Teun,
  In de grafiek ‘hoogste opleiding’ zie je in de blauwe kolom het percentage mensen dat genoemd niveau gehaald heeft over heel Thailand. Achtendertig procent bv van de hele Thaise volwassen bevolking heeft alleen lagere school, zestien procent een universitaire opleiding. Cijfers uit 2009, deze zijn nu ongetwijfeld al ‘beter’.

  • teun zegt op

   Tino,

   Ondanks de door jou veronderstelde verbetering t.o.v. 2009 is het dus nog minder dan de door mij veronderstelde 20-25 %. En dus zijn de plannen van Suthep nog desastreuzer en een nog kleinere minderheid moet volgens hem de hervormingen vorm geven. Te beginnen met de kieswet natuurlijk, want je moet er wel zeker van zijn de toekomstige verkiezingen te (blijven) winnen. Nietwaar? En als je dat hebt “doorgedrukt/geregeld” kun je ervoor zorgen, dat de beter gesitueerden hun positie kunnen blijven versterken/uitbouwen.

 7. Ruud zegt op

  Er zijn van de 67 miljoen slechts 45 miljoen stemgerechtigd zijn.
  Ondanks dat er een stemplicht is in Thailand zijn er 35 miljoen stemmen uitgebracht.
  Wellicht zijn heel veel stemmen met volmacht uitgebracht, want ik zie op die betreffende dag zich niemand druk maken om naar de stembus te gaan. Ze maken zich meer druk om het feit dat er op die dag geen alcohol verkocht mag worden.

  Google eens:
  THAILAND General Election – ANFREL

  Op deze site kan je een boekwerkje mbt de verkiezingen van 2012 downloaden.
  Vanaf blz. 75 staan er interessant berichten en kun je zien hoeveel stemmen per regio op elke partij is uitgebracht.
  Het bevestigt het verhaal van Tino.

  Ik denk niet dat je de 10 % haalt, maar net zoals in Nederland beschouwen vele Thaien zich tot deze groep.
  Ik denk dat stemfraude toch wel op zijn plaats is, maar lees zelf het digitale boekwerk.

 8. Eugenio zegt op

  Beste Tino,
  Het is jammer, maar ik vind het allemaal net iets te simpel…
  1)
  Kun je de verontruste middenklasse (die de belastingen op hoest en protesteert tegen een regering, die er een potje van maakt, met hun belastinggeld) en het gele tuig (dat een paar jaar geleden de vliegvelden bezette) samen op een hoop gooien?

  2)
  Kun je uit deze onbetrouwbare statistieken conclusies trekken?
  Zelfs als deze cijfers kloppen, dan kun je oorzaak en gevolg nog gemakkelijk verwisselen.

  Stel dat ik beweer dat, het stemmen op de Pheu Thai partij niets met inkomen, maar met de regio, waar men vandaan komt, te maken heeft; dan kan ik met deze cijfers óók mijn gelijk halen.
  In Isaan wonen in verhouding immers meer boeren en minder mensen met kantoorbanen.
  De cijfers geven mij gelijk!

  “Er zijn drie soorten leugens: leugens, grove leugens, en statistieken” is een alom bekende uitspraak.

  Ik vind dat de meeste reageerders op jouw bericht, zich iets te gemakkelijk laten meeslepen door jouw simplificatie van deze ingewikkelde situatie.

  • Tino Kuis zegt op

   Eugenio,
   Deze is ook mooi:

   Statistieken zijn zoals bikinis. Ze trekken je aandacht maar verhullen de essentie. (Marc Matthys)

   Dan:
   1. Nee, je kan ze niet op een hoop gooien, maar ze vertonen wel veel overeenkomsten, in leiding, aanhang en ideeen.
   2. De onderzoeksgroepen waren klein (1000 is eigenlijk het minimum) maar de verschillen tussen de twee groepen zijn redelijk groot en dus ook redelijk betrouwbaar wat uitkomst betreft. Bij kleine verschillen zou ik zeggen: niet op letten. Conclusies daaraan verbinden is een tweede en die kunnen alle kanten opwaaieren. Ik ben voorzichtig en heb het vaak over ‘relatief, niet iedereen’ etc. Ik ben me, als ex-huisarts, heel goed bewust van de beperkingen van onderzoek en statistieken.
   3. Ik vind de meeste reacties waardevol. Ik geef de cijfers maar heb ook niet de wijsheid in pacht.

 9. Hans B zegt op

  Een vraag. Heeft men tijdens de enquete getracht een beeld te krijgen van de motivatie van de demonstranten? Waarom waren (of zijn) ze er? Zou best meer achter kunnen zitten dan politieke bevlogenheid. Zijn de motieven verschillend tussen de groepen?
  Wat democratie betreft, laten we even terug denken aan de uitspraken van Lee Kwan You. Geparaphraseerd: Westerse democratie is niet in overeenstemming met “Asian values”. Denk niet dat dat betekent dat Thailand moet worden overgeleverd aan de tamelijk extremistische ideeen van de gelen of de roden. Misschien moeten ze allen luisteren naar de woorden van de leger bevelhebber, die duidelijk geen trek heeft in klassiek leger gedrag, maar wel met een soort compromis voorstel komt. Kan me nog met groot ontzag een audientie bij Zijne Majesteit herinneren van twee opponenten die haarfijn verteld werden dat het nu tijd was om aan het land te denken (1992)

  • Tino Kuis zegt op

   Hans, open de pdf en daar staat het. De ‘roden’ zeggen dat ze vooral de democratie en de gekozen regering willen beschermen en de ‘gelen’ zeggen dat ze vooral de ‘Shinawatra clan’ willen verjagen en, wat minder, de monarchie willen beschermen.
   Het begrip ‘Aziatische waarden’, net als het begrip ‘Thainess’, is altijd misbruikt om dictatoriale regimes te rechtvaardigen. Democratie is universeel.

 10. Bacchus zegt op

  Interessant stuk, maar je mag je afvragen welke krachten er werkelijk bepalend zijn. Om het maar bij de bekende kleurtjes te houden: wij kennen demonstranten uit beide groeperingen en weten dat die in zowel 2010 als nu betaald worden voor hun aanwezigheid bij demonstraties. Ik moet er tevens bij vermelden dat die geldelijke toezeggingen niet (altijd) zijn nagekomen en dit demonstranten uit beide groeperingen niet weerhoudt om alsnog de barrikaden te beklimmen, maar dan wel kleinschalig c.q. regionaal.

  Verder denk ik dat het gezegde “wiens brood men eet, diens woord men spreekt” hier goed opgaat. In tegenstelling tot Abbasith & Co, heeft Thaksin & Co toch wat (kleine) zaken voor de minder gegoede onder de Thai geregeld, zoals ziektekostenverzekering, pensioenen en garantieprijs rijst. Volgens mij heeft patriarch Thaksin zich, naast het amnestievoorstel, met het laatste zich zelf aardig in de voet geschoten. Onder de kleine rijstboeren en andere agrariers zal hij, door het niet uitbetalen van toegezegd geld of loze toezeggingen, zeker geen stemmen meer winnen in toekomstige verkiezingen. Echter, zoals in ieder land met grote inkomensverschillen is een kinderhand snel gevuld en doet hoop daarmee opleven. Dat is tevens de strohalm voor Thaksin in de komende verkiezingen.

 11. LOUISE zegt op

  Morgen Chris,

  Goed hoor.
  Mijn hemel, als je dit overzicht leest, dan vraag ik me af, met al deze verschillende opvattingen, zowel van tegenpartij en in de eigen gelderen, hoe men in hemelsnaam tot een oplossing KAN komen.
  En een demissionair kabinet kan ook heel lang en goed functioneren.
  Kijk maar naar Belgie.

  Het enige onderwerp wat ik mis, is hoe, welke partij dan ook, tegen de in Thailand wonende expats denkt.

  Ik vind het knap dat jullie nog e.e.a. uit elkaar kunt houden, almede Tino.
  Een grotere chaos van verschillende opvattingen lijkt me niet mogelijk.
  En Chris, je schrijft dat T. eventueel een vergissing heeft begaan???
  Kan ik moeilijk geloven, want dit onderwerp is voor hem een 24/7 gebeuren en zal naar mijn mening altijd wel ergens bij de een of andere grijze cel een vangnet gebouwd hebben.
  Fijne kerst.

  LOUISE

 12. chris zegt op

  beste TheoS,
  Thai zijn tamelijk nationalistisch en trots op wat zij bereikt hebben in deze wereld. Thaksin heeft zich ook wel eens negatief uitgelaten over de aanwezigheid van buitenlanders maar slikte dat twee dagen later wel snel weer in. Waarschijnlijk omdat een paar goede adviseurs hem hadden ingefluisterd:
  – dat de groei van de Thai economie voor een belangrijk deel op het conto komt van de export van Thai produkten;
  – dat het toerisme grote kansen biedt voor inkomen en werkgelegenheid;
  – dat expats uit de omliggende landen (Laos, Cambodja, Myanmar) het laagbetaalde en vuile werk doen dat de Thai absoluut niet willen doen (dat wordt nog ene probleem in de komende jaren wanneer met name de Birmezen naar hun land terugkeren);
  – de hele rijstsector in Isaan wellicht kan worden verkocht of verleased aan de Chinezen (heeft hij later zelf ter hand genomen);
  – er een aantal bedrijven in Thailand zijn die in buitenlandse handen zijn die veel werk opleveren (van hotelketens tot automobielfabrieken);
  – het onderwijsniveau van de Thai niet voldoende is om aan de vraag naar een betere kwaliteit werknemers (van arbeiders tot mangers en leraren) te voldoen..


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website