Wel of niet inenten, dat is de kwestie

Door Hans Pronk
Geplaatst in Opinie
Tags: , ,
11 juli 2021

In mijn vorige leven had ik te maken met vrijwilligers voor het testen van cosmetische producten. Die vrijwilligers moesten vooraf schriftelijk geïnformeerd worden over wat de proef inhield en wat de risico’s waren. De vrijwilligers moesten ook een verklaring ondertekenen dat ze geïnformeerd waren over die risico’s en dat ze akkoord gingen. Dat heet een “informed consent”.

Nu ging het in de praktijk vaak om een smeerseltje dat op de huid aangebracht werd en de risico’s waren dus vaak verwaarloosbaar, toch was zo’n informed consent altijd nodig (wettelijk voorgeschreven). Uitstekend natuurlijk want de vrijwilligers moeten weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast kregen de vrijwilligers een vergoeding voor de tijd die ze kwijt waren aan de test plus nog een extraatje afhankelijk van de hoogte van de risico’s. Maar nu in Thailand (en de rest van de wereld) met vaccinaties die alleen goedgekeurd zijn voor noodsituaties? Dat gif (want dat is het) wordt nota bene in je lijf gespoten. Is er van een goede voorlichting sprake? Als er al van sprake is van enige voorlichting, dan is dat een gekleurde voorlichting: “veilig!” wat absoluut niet waar is, of “de voordelen zijn groter dan de nadelen” wat ook voor grote groepen mensen onwaar is (afgezien nog van de onbekende langetermijneffecten). En een ondertekend “informed consent”? Nee, dat houdt de zaak alleen maar op en bovendien zouden veel mensen zich wel eens kunnen bedenken en dan zou het door het WHO gestelde ideaal van minimaal 70% inentingen wel eens niet gehaald kunnen worden.

Wil ik hiermee beweren dat niemand zich tegen COVID moet laten inenten? Nee, het moet alleen een weloverwogen keuze zijn en ik kan daar mogelijk een beetje bij helpen. Adviezen om het wel of niet te doen zal ik natuurlijk niet geven want ik ben geen medicus en bovendien ligt het voor elk persoon weer anders.

Om te beginnen: een COVID-vaccinatie is geen griepvaccinatie; de bijwerkingen komen veel vaker voor en zijn ook ernstiger. En die bewering is niet gebaseerd op wat er zomaar geroepen wordt (er staat ook veel onzin op internet natuurlijk) maar op degelijke onderzoeken.

Nu de voordelen afgewogen tegen de nadelen:

Uit deze tabel blijkt dat voor de twintigers de nadelen van een COVID-vaccinatie groter zijn dan de voordelen. Voor “iedereen” ouder dan 30 is het omgekeerde het geval. Het onderzoek heeft zich echter beperkt tot het Astra-Zeneca-vaccin (de risico’s van andere vaccins zullen niet wezenlijk anders zijn) en voor dat vaccin zijn enkel de risico’s met bloedproppen meegenomen in de cijfers. Alle andere risico’s zijn verwaarloosbaar verondersteld en ook de lange-termijn risico’s zijn niet meegenomen want nog onbekend. Een andere correctie zou moeten zijn dat de “potental benefits”, dus de voordelen (=lager risico op COVID) overdreven voorgesteld zijn want zoals bekend wordt zo’n beetje iedereen die doodgaat met COVID verondersteld dood gegaan te zijn door COVID, soms in het absurde toe (verkeersdoden). Als we met die gekleurde voorstelling van zaken rekening houden, dan zal het omslagpunt niet bij 30 maar in de buurt van 40 jaar komen: vaccineren heeft alleen zin voor 40-plussers.

De gegevens in de tabel gelden als er sprake is van “low exposure risk” wat gedefinieerd wordt als “coronavirus incidence of 2 per 10,000”. Op een populatie van 70 miljoen zoals in Thailand zijn dat dus 14.000 geïnfecteerden per dag. Daar zitten we zelfs nu op de huidige top (circa 9.000) in Thailand nog niet aan en het zou best kunnen dat het aantal de komende weken snel zal afnemen en nooit meer in de buurt van die 9.000 zal komen. Ten slotte was de Spaanse griep in een tijd zonder vaccins na ruim een jaar ook zo’n beetje uitgewoed. Dat blijft natuurlijk koffiedik kijken of we zouden moeten afgaan op de modellen van experts die echter helaas nog nooit betrouwbare voorspellingen hebben opgeleverd. Omdat we in Thailand nog steeds minder dan “low exposure risk” hebben zal het omslagpunt waarschijnlijk nog wat wel hoger liggen. Zeg voor “iedereen” boven de 45 jaar heeft een vaccinatie zin en daaronder niet. Nee, niet “iedereen” want in de tabel wordt uitgegaan van een gemiddelde mens die natuurlijk niet bestaat. Dus sommigen onder de 45 hebben wel voordeel aan een prik terwijl er natuurlijk ook oudjes zijn die best wel zonder kunnen.

Je risico wordt door drie factoren bepaald: of je immuniteit hebt opgebouwd (door vaccinatie of door blootstelling aan het virus), met hoeveel virussen je in contact komt en hoe je natuurlijke/aangeboren weerstand is.

Als je met weinig virussen in contact komt zal je niet ziek worden en geen ziekteverschijnselen vertonen. Als het er veel zijn kan je natuurlijk wel ernstig ziek worden. Maar wat is veel en wat is weinig? Dat hangt af van je weerstand en eventuele immuniteit. Om een goede afweging te kunnen maken moet ieder voor zichzelf afvragen hoe groot de kans is dat hij/zij met veel virussen in contact komt en ook hoe goed zijn/haar weerstand is.

De hoeveelheid virussen die je binnenkrijgt heb je voor een groot deel zelf in de hand. Veel krijg je binnen bij een langdurig en intensief contact met een drager van het virus. En dan maakt het natuurlijk ook uit hoeveel virussen die persoon rondstrooit. Zolang hij/zij zijn/haar mond houdt is het risico op grote hoeveelheden virussen zeer klein. Met praten al wat meer, met hard praten (“lallen” bijvoorbeeld) nog meer en met zingen, roepen, juichen en hijgen (dansen, sport, seks) weer meer. En het maakt natuurlijk uit of jezelf en de virusdrager gebruik maken van een mondkapje want mondkapjes houden veel tegen zolang de speekseldruppeltjes groot en kleverig zijn. Maar op een afstand van een paar meter zijn de grote druppels al op de grond gevallen en de overige zijn door uitdroging nog kleiner geworden en ook minder kleverig. Mondkapjes helpen dan niet meer. Voorbeelden van intensieve en vaak langdurige contacten zijn in de huiselijke kring (geen mondkapje), bij verpleging van een zieke, bij prostituee-bezoek (ongetwijfeld geen mondkapje) en bijeenkomsten met drinkebroers (ook geen mondkapje) waarbij bij zo’n drankgelag ook nog eens het risico bestaat dat uit elkaars glazen wordt gedronken. Kortom, in situaties dat mondkapjes zouden werken worden ze niet gebruikt.

Een andere mogelijkheid om veel virussen binnen te krijgen is een langdurig verblijf in een (soms slecht geventileerde) ruimte met daarin één of meerdere virusdragers. Voorbeelden zijn gevangenissen, ziekenhuizen, illegale casino’s, dancings, indoor sportaccommodaties en slaapzalen en werkplaatsen voor met name buitenlandse werknemers. Het risico wordt in zo’n situatie sterk bepaald door het aantal virusdragers in je omgeving, dus in Bangkok is het risico vanzelfsprekend veel groter dan in de Isaan.

Zolang bovenstaande risico’s niet van toepassing op je zijn is het risico zeer klein. Want op straat, in een winkel en ook in een restaurant (mits niet te druk en redelijk geventileerd) is het risico erg klein. In de buitenlucht is er overdag nog een extra voordeel omdat de hoge UV-intensiteit in Thailand virussen binnen een paar minuten inactiveert.

De andere belangrijke factor is je natuurlijke weerstand. Iedereen weet zelf wel hoe het met zijn weerstand is gesteld want het aantal griepinfecties en verkoudheden die in het verleden zijn opgetreden zijn daartoe een redelijke indicatie. Een gezond leven met voldoende vitamine D (zonlicht) voor de weerstand en bijvoorbeeld een dagelijks zinktabletje dragen natuurlijk daar ook toe bij. Sommige ziekten zoals suikerziekte en hoge bloeddruk verhogen het risico echter en een andere risicofactor is overgewicht. Een onderzoek met 7 miljoen Britten heeft opgeleverd dat iemand met een BMI (Body Mass Index) van 23 de kleinste kans heeft op een ziekenhuisopname met COVID. Daarna loopt het risico exponentieel op (zie https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(21)00089-9/fulltext):

 • Iemand met een BMI van 28 heeft een 20% grotere kans
 • Iemand met een BMI van 33 heeft een 50% grotere kans
 • Iemand met een BMI van 38 heeft een 100% grotere kans
 • Iemand met een BMI van 43 heeft een 180% grotere kans.

Zeer waarschijnlijk is het effect van overgewicht in werkelijkheid nog groter omdat de BMI geen goede indicator is van overgewicht. Voor opname op de Intensive Care is de toename zelfs nog veel sterker (zie het artikel).

Met bovenstaande gegevens wordt het nu mogelijk om een schatting te maken of je een groter of juist een kleiner risico loopt dan je leeftijdsgenoten. Dat kan je helpen om te beslissen of het wel of niet zin heeft om je te laten inenten.

Tot nu toe zijn de lange termijn risico’s niet meegenomen in de beslissing wel/niet inenten. Indien je op basis van het bovenstaande beslist om je te laten vaccineren is het toch nog goed om je af te vragen of de voordelen van vaccineren de lange termijn risico’s wel rechtvaardigen. De vaccins zijn tenslotte alleen goedgekeurd voor noodsituaties. Is er bij jou sprake van een noodsituatie? En dan is het nuttig om naar het werkelijk risico met COVID te kijken. Zo zijn er in Thailand na anderhalf jaar pandemie ruim 2000 COVID-doden te betreuren. Mogelijk komen er nog 2000 bij waarvan naar ruwe schatting 1600 boven de 65 jaar. In Thailand wonen momenteel 8 miljoen mensen ouder dan 65 jaar en van die 8 miljoen zouden er dus alsnog 1600 aan COVID kunnen bezwijken. Dat komt neer op 0.2 promille. De kans voor 65-plussers op ernstige complicaties zal natuurlijk wel wat hoger liggen dan die 0.2 promille. Voor de gemiddelde 65-plusser lijkt er echter niet echt van een noodsituatie sprake te zijn. Er kunnen natuurlijk ook andere afwegingen gemaakt worden. Zo durft mijn bejaarde zuster in Nederland eindelijk weer te winkelen omdat ze ingeënt is: ze heeft haar vrijheid weer terug. En ook potentiële reizigers zullen veelal voor een vaccinatie kiezen. Iedereen moet voor zichzelf natuurlijk die afweging maken.

Er zijn natuurlijk ook mensen die een vaccin nemen om een bijdrage te leveren aan de groepsimmuniteit. Daar draag je ook aan bij door gezond te leven (afvallen o.a.) en weinig risico’s te nemen. Bovendien is er al groepsimmuniteit in grote delen van Thailand omdat daar R (de reproductiefactor) kleiner is dan 1 en dan is er per definitie groepsimmuniteit. Hier in Ubon bijvoorbeeld is er al lang groepsimmuniteit en dat komt omdat de mensen veelal buiten leven, overlopen van vitamine D, in maximaal geventileerde huizen wonen, al hun leven lang blootgesteld zijn aan virussen van de veestapel, gemiddeld minder dik zijn dan de mensen in Bangkok en ook nog eens weinig last hebben van luchtverontreiniging. Hier zijn griep en verkoudheid onbekende verschijnselen.

Ook in Ubon is er natuurlijk COVID, veelal geïmporteerd vanuit Bangkok, die gevallen leiden veelal niet tot grote aantallen geïnfecteerden: het dooft vanzelf uit. Natuurlijk kan hier ook een plaatselijke haard ontstaan (ook hier zijn huizen van plezier) maar een grootschalige COVID-explosie kunnen we hier gelukkig uitsluiten. Toch willen ze ook in Ubon 70% van de mensen vaccineren met een vaccin alleen goedgekeurd voor noodsituaties terwijl vaccineren van wat risicogevallen ruim voldoende zou moeten zijn. Pas wanneer de 70% gehaald is mogen buitenlandse toeristen Ubon weer in…

Als niet-gevaccineerden moeten we ook nog een dikke huid hebben want er wordt gesuggereerd dat wij bronnen zouden zijn van nieuwe varianten. Er wordt dus geprobeerd ons een schuldgevoel aan te praten. Gerenommeerde experts als viroloog Geert Vanden Bossche beweren echter juist het omgekeerde: doordat gevaccineerden selectief het originele virus aanvallen geven ze nieuwe varianten juist een kans.

Hoe heeft het zover kunnen komen dat wereldwijd de mensen aangespoord worden om zich te laten inenten, ongeacht of het zin heeft. Daar zit zeer waarschijnlijk de farmaceutische industrie achter. Die hebben fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van vaccins en willen die investeringen terugverdienen en daar bovenop goudgeld verdienen voor de bonussen van de top. En er is trouwens best wel wat voor te zeggen dat ze die investeringen terug willen verdienen maar niet ten koste van de wereldbevolking natuurlijk.

Om die winsten te kunnen maken moesten de concurrenten uitgeschakeld worden. Een concurrent als Ivermectine bijvoorbeeld moest eraan geloven want een kuur met Ivermectine kost maar 50 eurocent en je hoeft alleen maar de mensen te behandelen die ziek geworden zijn door een COVID-besmetting. Dus ruwweg 1% van de wereldbevolking. Met de vaccins willen ze 70% van de wereldbevolking tegen een veel, veel hogere prijs 2-3 per jaar inenten. Kassa.  En hoe hebben ze dat bereikt? Door eerst de WHO voor hun karretje te spannen en dat was totaal geen probleem. De WHO is sterk afhankelijk van de farmaceutische industrie. In de eerste plaats omdat bij die industrie de expertise zit. Zo had ik een collega die expert was op een bepaald gebied en hij werd ook veel gevraagd om cursussen te geven en op die cursussen kwamen met name ambtenaren af. En ook na de cursus kwamen ze hem nu en dan om raad vragen. Diezelfde ambtenaren moesten ook wetten opstellen en controles uitvoeren bij ons bedrijf… Iets dergelijks is bij de WHO ongetwijfeld ook het geval.

De WHO is ook afhankelijk van de farmaceutische industrie omdat die subsidies verstrekken en omdat ze geneesmiddelen en vaccins ontwikkelen. En ze zijn gevoelig voor het argument dat die industrie de investeringen terug moet verdienen. En als klap op de vuurpijl is de WHO ook een zeer corrupte organisatie gebleken, dat behoeft geen toelichting.

Het heeft lang geduurd voordat de WHO de ernst van de pandemie wilde inzien (pas na maanden werd het uitgeroepen tot een pandemie en grenzen sluiten was uit den boze) toen de eerste vaccins in zicht kwamen draaide de WHO als een blad aan de boom om: 70% van de wereldbevolking moest gevaccineerd worden en dat moest bereikt worden door de bevolking angst aan te jagen. De lockdowns kwamen ook uitstekend van pas want zonder 70% zou er geen einde aan de noodzaak van een lockdown komen (dat is dus waarschijnlijk de werkelijke achtergrond van de lockdowns want er zijn intelligentere manieren om de pandemie onder de knie te krijgen dan een totale lockdown, lockdowns die mensen ook nog eens dikker en minder gezond maken).

Toen de WHO eenmaal om was, was het een klein kunstje om de medische experts ook mee te krijgen, hier en daar geholpen met wat bruine enveloppen. En die experts adviseren de regeringen die nergens ter wereld hun boerenverstand lijken te gebruiken. Zelfs leugenaars als Fauci adviseren de Amerikaanse overheid nog steeds. Een man met kilo’s boter op z’n hoofd. Wonderlijk.

Voor degenen die nog steeds veel vertrouwen hebben in de grootindustrie en overheidsorganen, twee recente voorbeelden:

Twee Boeing 737-Max zijn uit de lucht gevallen. Waarom? In de top van het bedrijf zitten tegenwoordig geen techneuten meer met liefde voor het bedrijf maar managers die alleen oog lijken te hebben voor hun bonus. En de Amerikaanse toezichthouder die de vliegtuigen luchtvaardig verklaarde? Die kneep een oogje toe.

Een maand geleden keurde de FDA (de Amerikaanse Food and Drug Administration) een medicijn van Biogen tegen Alzheimer goed ondanks dat alle leden van de adviserende commissie tegen hadden gestemd. Sommige leden van die commissie zijn daarom opgestapt en gisteren werd bekend dat er een onderzoek komt hoe het medicijn toch goedgekeurd kon worden. Om een tipje van de sluier alvast op te lichten: per patiënt moet het medicijn 56 duizend dollar per jaar opbrengen….

Wil ik daarmee beweren dat we niets en niemand meer kunnen vertrouwen? Nee, maar als er veel geld in het geding is, dan is het oppassen geblazen!


» Laat een reactie achter


Rating: 3.87/5. From 31 votes.
Please wait...

81 reacties op “Wel of niet inenten, dat is de kwestie”

 1. De belangrijkste reden in Nederland, om je te laten vaccineren tegen Covid-19 is: overbelasting van de zorg en de ziekenhuizen voorkomen. Dus omdat de Nederlandse regering jarenlang heeft bezuinigd op de zorg moet iedereen (en zelfs kinderen) maar gevaccineerd worden met een experimenteel vaccin dat alleen is goedgekeurd voor noodgevallen. Dat roept toch op zijn minst vragen op?

  • Lees ook dit boek eens: https://www.bol.com/be/nl/p/dodelijke-medicijnen-en-georganiseerde-misdaad/9200000046075523/

   Medicijnen zijn na kanker en hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak. Dat zou aanleiding moeten zijn voor een nationaal gezondheidsalarm en een parlementaire enquête over de overheid die de gezondheid van burgers heeft uitgeleverd aan de farmaceutische industrie. In plaats daarvan overleggen ambtenaren van het ministerie ‘met de benen op tafel’ met vertegenwoordigers van de industrie. Ministers tekenen contracten waarin zij beloven de afspraken over de prijzen van nieuwe geneesmiddelen geheim te houden. De Deense arts en onderzoeker Peter Gøtzsche, die zelf jarenlang werkzaam was in de farmaceutische industrie, laat zien dat deze industrie niet alleen patiënten, maar ook artsen voor de gek houdt met frauduleuze praktijken. ‘Er is veel moed voor nodig om klokkenluider te worden’, aldus Gøtzsche.
   Met een voorwoord van Bert Keizer

   Het boek van Peter Gøtzsche is bekroond met de British Medical Association’s Book Award. Bert Keizer heeft het voorwoord bij de Nederlandse vertaling geschreven. Hij zegt: ‘Niemand heeft het probleem van Big Pharma zo onweerlegbaar, systematisch en nietsontziend op tafel heeft gelegd als de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche. De farmaceutische industrie maakt zich schuldig aan misdadige praktijken op systematische schaal. De grote farmaceuten verdoezelen onderzoeks-resultaten, verzwijgen bijwerkingen, kopen artsen om, infiltreren nascholingen, corrumperen patiëntenorganisaties, plaatsen leugenachtige advertenties en bedriegen tijdschriftredacties via ghostwriters. Ze verdienen miljarden met hun dubieuze pillen door te liegen over de kosten van ontwikkeling en productie.’

   • Hans Pronk zegt op

    Bedankt Peter, dit is tenminste een stevige onderbouwing van mijn niet optimaal onderbouwde vermoeden van de rol van de farmaceutische industrie in deze hele geschiedenis.

   • Hans Udon zegt op

    En dan durven wij te zeggen dat Thailand corrupt is! Wat voor mij opmerkelijk is, dat wij als Nederlanders van Thailand zeggen en vinden dat het corrupt is, maar de ‘dealings’ van de farmaceutische industrie. die toch wel een graatje erger zijn qua corruptie, geaccepteerd worden.

   • Tino Kuis zegt op

    Citaat:
    ‘De grote farmaceuten verdoezelen onderzoeks-resultaten, verzwijgen bijwerkingen, kopen artsen om, infiltreren nascholingen, corrumperen patiëntenorganisaties, plaatsen leugenachtige advertenties en bedriegen tijdschriftredacties via ghostwriters. Ze verdienen miljarden met hun dubieuze pillen door te liegen over de kosten van ontwikkeling en productie.’

    Ik denk dat dit wel voor een groot deel waar is. Maar ik heb een paar opmerkingen. Uiteindelijk zijn het de artsen die de pillen voorschrijven, zij zouden beter moeten weten. Daarnaast zijn er best wel goede farmaceutische bedrijven die goede medicijnen maken en er eerlijk over zijn.

    Ik geloof niet dat bijwerkingen van medicijnen de derde doodsoorzaak is. Dat kan ik in de literatuur nergens terug vinden.

  • Tom zegt op

   De belangrijkste reden is dat de bevolking gechanteerd word om het vaccin te nemen .
   Beroepschauffeurs blijken immuun te zijn , zo ook bouwvakkers en kassières .
   Het is 1 grote leugen om totall controll te creëren via de corona app
   Eerst de QA status erdoor drukken voor het zogenaamde virus en dan ineens de de zogenaamde besmettingen laten exploderen om hun gelijk te krijgen , ik zeg beek af die NWO

 2. Paul zegt op

  Dit is nu een “een recht voor de raap” artikel.

  Natuurlijk is dit een georchestreerde bangmakerij met in de hoofdrol de famaceutische industrie. Zelf een blinde ziet dit. Daar moet je geen geleerde voor zijn.

  Ik zit absoluut niet te springen voor het krijgen van mijn spuitje. De rommel die ze in Thailand toedienen blijkt maar voor 60% werkzaam te zijn – zelfs de mensen werkzaam in de medische sector eisen nu dat ze een vaccinatie van een ander merk kunnen krijgen.

  Waar ik absoluut van walg is dat, indien men er voor kiest om niet gevaccineerd te worden, men je langs alle kanten beperkingen oplegt. Het vaccinatiepaspoort is daar een mooi voorbeeld van.

  De angst voor het Corona virus in Thailand is groot, echter de angst voor het vaccin dat de overheid hier toedient is ook groot. Er is heel wat ongerustheid onder de bevolking, zo erg zelfs dat velen zelfs geen spuitje meer willen.

  Ik zou ook zeggen, leef gezond, doe wat aan sport, beperkt alcoholconsumptie en … inderdaad, al die vuile medicijnen die men hier aan de lopende band voorschrijft doen soms meer kwaad dan goed! Met dank aan de geldhonger van de farma industrie.

 3. Ron zegt op

  Redelijk goed verhaal , zou mooi zijn als je volgende ook ernaast zet waarin eea goed uitgelegd wordt op een humoristische wijze dus makkelijk leesbaar.

  https://www.janbhommel.com/post/de-dolgedraaide-vaccinatiestaat

  de IFR, de infection fatality rate, dus de kans dat je doodgaat als je besmet bent met corona. Zie de link.

  Ander punt is : Wat is de effectivitetit van de verschillende vaccinaties? Die zijn niet zo hoog als dat gesuggereerd wordt ,komt deels doordat de onderzoeken maar beperkt zijn geweest (Immers we zitten nog in een experimetenteel fase.) Deels ook door interpretatie ,het toeredeneren naar een een doelstelling.

  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554

  Conclusions

  All systematic evaluations of seroprevalence data converge that SARS-CoV-2 infection is widely spread globally. Acknowledging residual uncertainties, the available evidence suggests average global IFR of ~0.15% and ~1.5-2.0 billion infections by February 2021 with substantial differences in IFR and in infection spread across continents, countries and locations.

 4. HenryN zegt op

  Wat ook zo onbegrijpelijk is voor mij dat er in Bangkok lange rijen staan van ik denk toch gezonde mensen die zich laten testen. Het is nergens voor nodig maar de meeste ook hier op Thailandblog weten niet dat de WHO op 25 juni zijn regels voor asymptomatische mensen heeft gewijzigd; Hier is de tekst:
  Widespread screening of asymptomatic individuals is not currently recommended strategy due to the significant costs associated with it and the lack of data on its operational effectiveness.

 5. ruud zegt op

  Quote: Als je met weinig virussen in contact komt zal je niet ziek worden en geen ziekteverschijnselen vertonen.

  Dat met veel of weinig virus in contact komen hangt er natuurlijk van af hoeveel mensen zich laten vaccineren.
  Als je met drie besmette mensen in een ruimte bent is de kans om erg ziek te worden, of zelfs dood te gaan groter, dan dat je met een enkel besmet persoon in een ruimte bent.

  Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf, maar vooral ook voor anderen.

  • Ron zegt op

   Je suggereert dat wanneer je gevaccineerd bent geen virus kan krijgen ,geen drager kan zijn en niet ziek kan worden.Dat is dus NIET waar.

  • HenryN zegt op

   Prof. dr. Jan Grandjean hartchirurg denk daar toch anders over. Vaccineren doe je echt voor jezelf. Mensen die zeggen ik doe het ook voor anderen hebben niets begrepen van vaccinaties ( Kijk BLCKBX). Hetzelfde voor maskers: hij zegt ik draag een masker niet om de patient te beschermen maar om te vermijden dat ik bloedspetters in mijn gezicht krijg!!! Het draait helemaal niet meer om het virus maar om controle.
   Dan het laatste rapport van de Public Health authority in de UK (9 juli): De delta variant is minstens 10x minder gevaarlijk dan de vorige varianten. Het is onschadelijker dan welke griep dan ook. Rapport met statistieken niet verzonnen maar echte gegevens van de Public health.
   Virussen worden zwakker( voorspeld in de wetten van de evolutie ,Charles Darwin)

  • Rudolf P. zegt op

   Je doet het voor een ander?

   Zoals je, zelfs al man ook de pil slikt zodat vrouwen niet zwanger worden?

   Overigens, inmiddels is toch wel bekend mag ik hopen, dat ook gevaccineerden anderen kunnen besmetten en, ondanks hun vaccinatie, toch gewoon bemset kunnen raken.

   Het vaccin beschermt. Nee, het beschermt niet, je kan besmetten en besmet raken, maar als je gevaccineerd bent, zijn de gevolgen van besmetting minder ernstig. Ja natuurlijk.
   Wel even elk jaar een boostershot halen want ….

 6. Tino Kuis zegt op

  Hans,

  Citaat:
  ‘Ten slotte was de Spaanse griep in een tijd zonder vaccins na ruim een jaar ook zo’n beetje uitgewoed.’

  Nee hoor. Er waren 4 golven Spaanse griep waarvan de latere dodelijker waren. Deze pandemie duurde van februari 1918 tot april 1920, ruim twee jaar. Toen waren er ook mondkapjes en lockdowns en dezelfde discussies als nu.

  Ik schrijf nu een artikeltje waarin een ook zekere vergelijking wordt gemaakt tussen de resultaten van wel of géén lockdowns in Amerikaanse steden. Lockdowns bleken gunstig voor het aantal zieken en doden maar ook, verrassend voor de economie.

  • Jos zegt op

   “In de tijd van de Spaanse Griep waren er ook lockdowns en mondkapjes.”

   Juist ja, wat wordt er hier weer onzin verkocht. Gelukkig was er toen geen internet en sociale media om de mensen bang te maken.

  • Maarten Vasbinder zegt op

   De vergelijking met de Spaanse griep is ook niet goed gekozen. Beter is het te vergelijken met de Hong Kong griep van 1968 en de A-griep van 1957.

   Toen werd er echter veel minder geregistreerd en ook alleen maar zieken en niet het aantal positieven bij een test, die daar totaal ongeschikt voor is, omdat die geen virus aantoont maar slechts deeltjes van een virus, of iets anders.

 7. khun Moo zegt op

  ik verkies betrouwbare info.

  https://www.lareb.nl/pages/update-van-bijwerkingen

  • Ton zegt op

   Dat is pas betrouwbaar als hersenbloedingen, overlijden etc. daadwerkelijk worden doorgegeven aan Lareb, door de huisarts of andere medici. Dat is nu niet het geval, meerdere ervaringsverhalen van mensen zijn te lezen en te beluisteren buiten de MSM. Uitleg waarom het niet wordt doorgegeven aan Lareb is dat het niet aan de vaccinatie kan liggen. Terwijl men wel 1 of 2 weken ervoor is gevaccineerd. Betrouwbare informatie is ver te zoeken tegenwoordig.

   • khun Moo zegt op

    Betrouwbare informatie is ver te zoeken tegenwoordig.

    Dat geldt zeker voor facebook waar alle niet medici hun mening uiten.

    Wanneer ik 2 weken geleden een vaccin tegen mazelen gehad zou hebben en vandaag hoofdpijn , ligt het dan aan het vaccin of komt het mischien door de 10 pilsjes van gisteren of aan het gezeur van mijn vrouw.
    Er moet een causaal verband zijn en dat geldt ook voor de ervarings verhalen.

    Nu heb ik weinig problemen met de onjuiste of twijfelachtige informatie , behalve wanneer het mensenlevens gaat kosten en de economie verlamt.

    Er zijn inmiddels 17 millioen vaccins gezet in nederland.
    De 17000 niet gevaccineerden doden door covid lijken vergeten te zijn
    Nee, het vaccin ga je aan dood of minstens bijwerkingen na een aantal jaren.

 8. Ger-Korat zegt op

  Even al het eigen gelijk aan de kant en kijk eens naar de echte getallen; daaruit blijkt dat zonder vaccinaties er als maar meer ziekenhuisopnames en overlijdens zijn/waren. Nu er in Nederland massaal is/wordt gevaccineerd verdwijnen de opnames als sneeuw voor de zon en overlijdens idem. En zoals een andere schrijver een paar dagen geleden opmerkte: mogen we eindelijk ons normale leven na 15 maanden terug zonder beperkingen. Of wil men nog een tiental jaren door aanmodderen ? Want ja zonder vaccinaties was het einde zoek, wat zieken, overlijdens, economie en meer betreft.

  • khun Moo zegt op

   Inderdaad,
   helemaal gelijk.

   Ook de tekst in het artikel
   (Maar nu in Thailand (en de rest van de wereld) met vaccinaties die alleen goedgekeurd zijn voor noodsituaties) zoals andere beweringen raken kant noch wal .

   zie de fact check: https://www.nu.nl/nucheckt/6123842/nucheckt-goedgekeurde-coronavaccins-zitten-niet-tot-2023-in-de-testfase.html

   • Hans Pronk zegt op

    Nu.nl lijkt mij niet zo betrouwbaar voor een fact check, net zo min als Facebook en Twitter. Laat ik dit keer de WHO maar nemen voor informatie: “WHO has also listed the Pfizer/BioNTech, Astrazeneca-SK Bio, Serum Institute of India, Janssen and Moderna vaccines for emergency use”.
    https://www.who.int/news/item/07-05-2021-who-lists-additional-covid-19-vaccine-for-emergency-use-and-issues-interim-policy-recommendations.
    Duidelijke taal.

    • Erik2 zegt op

     Hans, corrigeer me als ik het verkeerd zie maar naar mijn weten is het de EMA die toelating van de vaccins regelt in de EU en niet de WHO. Ik heb ook geen onwaarheden in het stuk op Nu.nl kunnen vinden, wat mij betreft een gedegen stuk journalistiek.

     • Hans Pronk zegt op

      Ja Erik2, wat EMA betreft heb je natuurlijk gelijk. Maar waarom verwijst nu.nl niet naar wat de WHO stelt? Dat wordt verzwegen en dat past niet in een gedegen stuk journalistiek. De WHO is er juist alles aan gelegen om zo veel mogelijk mensen aan het vaccin te krijgen. Als ze dan stellen dat het alleen voor nood is, dan is dat niet voor niets.

 9. Marc zegt op

  Een heleboel geciteerde woorden, die allemaal de afgelopen tijd al gepasseerd zijn. Laat u a.u.b. vaccineren. Het is toch al lang aangetoond dat het risico van niet vaccineren groter is dan wel vaccineren. Bovendien het enige middel om de pandemie te bedwingen. Uiteraard kunnen er sporadisch medische redenen zijn om het niet te doen, maar zowel voor u zelf als voor uw medemens is vaccineren feitelijk een sociale plicht.

  • Yak zegt op

   Ik ben voor vaccineren, is het niet voor mijzelf dan wel om anderen niet te besmetten, maar ik las dat de eerste gegeven vaccins al bijna zijn uitgewerkt, m.a.w. ieder jaar moet er weer opnieuw gevaccineerd worden, ook omdat er meer agressieve virussen komen. Zoals de meeste ben ik ingeënt tegen pokken, dit is eenmalig en niet zoals bij dit virus. Ik weet dat het je niet kan vergelijken, maar ieder jaar weer een opnieuw een injectie te krijgen (zoals bij de griep welke ik niet neem), daar zit ik ook niet op te wachten. Pfizer is nu met een booster bezig, leuk maar zolang het virus niet onder controle is moeten wij ons dus ieder jaar weer een booster laten injecteren, dit staat mij tegen.

 10. Erik zegt op

  Hans Pronk, jouw ‘Wil ik daarmee beweren dat we niets en niemand meer kunnen vertrouwen? Nee, maar als er veel geld in het geding is, dan is het oppassen geblazen!’ neem ik ter harte.

  Je nuanceert zo een beetje de mededelingen van Peter (voorheen Khun) en van Paul die met de botte bijl zwaaien en ieder pilletje, drankje en zalfje wel lijken af te keuren.

  Maar wat ik mis in jouw verhaal is hoe ik als gewone burger dat ‘oppassen geblazen’ in de praktijk moet brengen. Alles dan maar weigeren en terug naar de kruidenthee van Klazien uut Zalk?

  Ook hier zal de waarheid wel ergens in het midden liggen.

  • Hans Pronk zegt op

   Helaas Erik, het is inderdaad moeilijk te beoordelen wat goed is en wat slecht. Maar medicijnen en vaccins die zich bewezen hebben zijn er natuurlijk genoeg. Zelf probeer ik gezond te leven en probeer ziekenhuizen zoveel mogelijk te vermijden.

 11. Castor zegt op

  Mensen zijn vrij om te doen en laten. Er is geen enkele vaccinatie plicht.
  Dus ventileer vooral uw (on)gefundeerde mening.
  Net als Thierry Baudet…..het is niet meer dan een griepje. Wat een nonsens! Kijk wat er het afgelopen jaar in de ziekenhuizen is gebeurd en open uw ogen.

  Natuurlijk wordt de farmaceutische industrie hier niet bepaald armer van, integendeel. Maar beweer niet dat het allemaal maar flauwekul is en vaccinatie alleen maar is om de kas van de industrie te vullen.

  Men moet vooral het gezonde verstand gebruiken en doen wat men goed dunkt.

  “Medicijnen zijn de grootste doodsoorzaak na…..” Een beetje meer nuance zou wel op z’n plaats zijn. En zo niet, volg dan klakkeloos die Deense arts want zijn mening mag best ook wat genuanceerder gelezen worden. Hij heeft de wijsheid ook niet alleen in z’n hand. Het is maar 1 mening.
  Maar de verkoop van dit boek brengt wel geld in het laatje!

 12. GeertP zegt op

  Allemaal prima argumenten, en iedereen heeft de keuze om wel of niet te vaccineren maar zoals Ruud al aangeeft je doet het niet alleen voor jezelf maar ook voor de kwetsbaren onder ons.
  Wat ik wel graag zou willen weten van de weigeraars, stel je raakt besmet en de klachten zijn dusdanig dat je medische hulp nodig hebt, ga je dan toch een beroep doen op de gezondheidszorg?

  Ik heb het afgelopen jaar teveel meegemaakt met betrekking tot corona, ik vraag maar één ding van iedereen, haal a.u.b. je informatie van betrouwbare bronnen en niet van Facebook en Wappie sites.

  • Puuchaai Korat zegt op

   Beste GeertP, waarom gebruikt u de term ‘weigeraars’? Ik vermoed dat er veel twijfelaars zijn onder de (nog) niet gevaccineerden, maar om al deze mensen als weigeraars te kwalificeren vind ik niet getuigen van respect voor de medemens die wikt en weegt en niet direct bezwijkt voor de politieke druk, zelfs chantage die wordt uitgeoefend door politiek en MSM. Op dit moment blijkt dat gevaccineerden nog steeds anderen besmetten. Een vaccinatie neemt men dus alleen voor zichzelf en niet ter bescherming van anderen. Ik heb mijn informatie uit wetenschappelijke bronnen vnl uit USA, Duitsland, Oostenrijk en UK. Ik ben het verder helemaal met u eens dat het moeilijk is onderscheid te maken tussen objectieve informatie of politiek of commercieel gevoede. Als een site ook zijn bronnen (studies /rapporten) vermeld, kun je dat zelf verifiëren. Ik neig op dit moment naar niet vaccineren. Mocht ik klachten krijgen, medische kosten zijn sowieso voor mijn eigen rekening, zal ik in eerste instantie de arts vragen om behandeling met medicijnen,die al in ruime mate aanwezig zijn en hun nut ook al ruimschoots bewezen hebben. Iedereen die nog niet beslist heeft, wens ik veel wijsheid toe.

  • Hans Pronk zegt op

   Ik zou mijzelf geen weigeraar willen noemen, dat is te principieel. Ik ben wel tot de conclusie gekomen dat de nadelen voor mij zeer waarschijnlijk groter zijn dan de voordelen. Mocht ik toch ziek worden van COVID, dan heb ik ivermectine in het medicijnkastje klaar liggen. En mocht dat niet helpen, dan zoek ik inderdaad een ziekenhuis op. Trouwens, een beroep doen op de gezondheidszorg hangt natuurlijk niet alleen samen met het wel/of niet krijgen van COVID. Mensen die gezond leven en niet te dik zijn, die maken gemiddeld veel minder gebruik van de gezondheidszorg. Dat zet veel meer zoden aan de dijk dan een COVID-vaccinatie. Ik laat mij geen schuldgevoel aanpraten, dat is onzinnig.

 13. Johnny BG zegt op

  Het is een leuk artikel maar er zijn wel ergere dingen die de mensheid gewoon over zich heen laat komen. Geld verdienen heeft de overhand gekregen in hoe een leven ingericht wordt en links of rechts wordt er door de samenleving een prijs voor betaald. Het ergste is dat velen een na ons komt de zondvloed mentaliteit erop na houden maar wel de luxe hebben om ongestoord hun leventje voort te zetten. Bang voor een prikje …laat mij niet lachen. Wisten ze het 60 jaar geleden beter met de jeugdvaccinaties en denk dan ook even aan softenon?
  Morgen gaan we gewoon weer onze slaappillen en bloeddrukverlagers als vanouds ophalen…. Clowns zijn we bij elkaar.

 14. Puuchaai Korat zegt op

  Bedankt voor dit informatieve artikel, het 1e op dit gebied. De keuze voor wel of niet vaccineren zou moeten zijn of de kans om een ziekte te voorkomen in voldoende mate aanwezig is. Hoe meer informatie ik heb ingewonnen, hoe meer ik aan deze studies, want dat zijn het, ben gaan twijfelen. Waarom de mensen, overal ter wereld niet beter zijn geïnformeerd is voor mij niet duidelijk. Angst is in ieder geval een slechte raadgever.

 15. jos zegt op

  https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/24/zorguitgaven-stegen-in-2019-met-5-2-procent
  de kosten stijgen alleen de groei is alleen afremd afgeremd peter khum
  wel graag de feiten

 16. Johnny BG zegt op

  Ook Lareb doet met het spelletje mee.

  “In verband met de vakantieperiode zal de volgende update op 3 augustus 2021 zijn.”

 17. Thomasje zegt op

  Ik denk dat ongevaccineerden zich wel zullen bedenken als zieken en doden de straten bevolken zoals in India Indonesië Brazilië enz. Waarschijnlijke kennen ze zelf geen covid patiënten van dichtbij.
  Dat in Nederland kort na het versoepelen van de regels het aantal besmettingen zo spectaculair stijgt geeft aan dat er met simpele maatregelen heel veel leed is te voorkomen.
  Een gemiddelde pandemie duurt 4-5 jaar hoorde ik vorig jaar iemand in een radio programma zeggen. Dat zal met de covid niet veel anders zijn denk ik. Uiteindelijk stopt het als iedereen er mee in aanraking is gekomen. De gevaccineerden hebben minder kans om (ernstig) ziek te worden. Maar het is natuurlijk niet uitgesloten.

 18. Franske zegt op

  Goed artikel Hans.

  Wat ik nog graag wil toevoegen is dat de hele ‘pandemie’ gestoeld is op de PCR test.
  Nu blijkt deze test eigenlijk vrij waardeloos om besmettingen te detecteren.
  Hierover een bijzonder duidelijke link van november vorig jaar, waarin oa. ook Marion Koopmans haar zegje doet. https://www.blckbx.tv/videos/breaking-pcr-test-van-de-baan?rq=pcr

  Dus als je het cru wil stellen kan je de hele (al dan niet reële) pandemie als een groot circus beschouwen.
  Alle ‘cijfers’ over besmettingen komen hierdoor wel in een enigszins ander daglicht te staan.

  Zijn er dan geen mensen gestorven?
  Jazeker, en ieder slachtoffer was er één te veel.
  Echter, veel patiënten zijn overleden MET covid (volgens de test), maar niet noodzakelijk DOOR covid.
  Daardoor krijgen de zogenaamde ‘oversterftecijfers’ ook een heel andere betekenis.

  Is er dan niets aan de hand?
  Het coronavirus is wel degelijk reëel.
  Maar we hebben in het verleden al vele coronavirussen tegen gekomen en zonder noemenswaardige problemen overleefd, maar nooit is er zo een hype rond gecreëerd zoals nu. En nu wordt ook die vaccinatie gepusht als nooit tevoren.
  Speelt hier dan misschien toch een andere agenda? Wie weet. Maar dat is voer voor een andere discussie.

  Ik geef dan ook iedereen de raad, als je graag gevaccineerd wil worden, ga ervoor.
  Maar denk er eerst goed over na, informeer je en wik en weeg de voor- en nadelen.
  En laat ieder voor zichzelf beslissen.

  Dan rest me niets meer dan iedereen, gevaccineerd of niet, een lang en gelukkig leven te wensen…

  Franske

 19. Rob zegt op

  Beste Hans Pronk,
  Als ik je verhaal goed begrijp is er niets om ons druk over te maken, fijn dat er eindelijk iemand is die mij gerust probeert te stellen.

  Dat je stelt dat het allemaal van doen heeft met een corrupte farmaceutische industrie stelt me helemaal gerust.

  Ik weet nu tenminste dat al die regeringen honderden miljarden in de bruine enveloppen hebben gedaan om ons te kunnen beknotten in onze vrijheden.

  Ik begrijp dat jij in Thailand leeft, een land dat altijd alles onder controle heeft, een land vrij van corruptie, een land waar de regering alles doet om het voor zijn inwoners zo dragelijk mogelijk te maken, en een land dat verantwoord medicijn gebruik heel hoog in het vaandel heeft staan, en niet voor elke snotneus antibiotica krijgt.

  Dank voor je bijdrage en dream on!!!

  groet Rob

  • Hans Pronk zegt op

   Nee beste Rob, je hebt het verhaal niet goed begrepen.

 20. Inge zegt op

  Big Pharma gaat voor winstmaximilisatie en “no Liability”‘ en sommige (Pfizer) voor een experiment.
  Inge

 21. Rembrand van Duijvenbode zegt op

  Beste Hans,
  U zet de Thailandblog lezer met uw informatie op het verkeerde been door alleen het plaatje van “low risk” te laten zien en daar uw berekeningen op los te laten. U meldt correct dat het ging over het risico op trombose en thrombocytopenia (gebrek aan bloedplaatjes) in relatie tot vaccinatie met AstraZenica (Adinovirus) vaccin. Ook de mRNA vaccins hebben bijwerkingen in ontsteking van hartspieren en de verpakking daarvan. U stelt die gelijk aan AstraZenica terwijl de risico’s verschillen. Wat goed is in Thailand is de juiste vaccinatietechniek om te voorkomen dat in een bloedvat geprikt wordt. Op het gevaar van intraveneuze injectie met Adinovirusvaccins is rond 2000 al na met testen op muizen voor gewaarschuwd.

  Het overzicht met ook andere risicogroepen ziet er als volgt uit.
  Leeftijdsgroep kans ernstige bijwerking IC opname per risicogroep Per 10^5
  Per 10^5 Laag midden hoog
  20-29 1.1 0.8 2.2 6.9
  30-39 0.8 2.7 8.0 24.9
  40-49 0.5 5.7 16.7 51.5
  50-59 0.2 10.5 31 95.6
  60-69 0.2 14.1 41.3 127.7
  70 en ouder: gegevens weggelaten ca 30 ca 80 ca 250
  Risico op Corona per 10.000 in UK februari 2 6 20
  Bron: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/976877/CovidStats_07-04-21-final.pdf

  Eind februari waren er in de UK dagelijks 0.08 per inwoners nieuwe Corona gevallen. Op 10 juli is dat opgelopen naar 445 per miljoen inwoners. Daarbij speelt nog dat in de UK de vaccinatiegraad voor 18+ op ongeveer 80% ligt. Een dergelijke exponentiële ontwikkeling doet zich in Thailand zeker voor gezien de lage vaccinatiegraad en de meer besmettelijke Delta variant. Thailand zit vandaag op 1.4 gevallen per 10.000 of wel 0.014 per miljoen. De schatting van 14.000 besmettingen per dag mag dan wel mooi berekend zijn met uw aanname, echter de praktijk is toch veel weerbarstiger. Een goede prognose is zonder een exponentieel model dat rekening houdt met de juiste R factor niet goed mogelijk. Maar wat we wel weten is dat een groot ongevaccineerd potentieel ideaal is voor een rasse stijging in besmettingen.

  • Rembrand zegt op

   Excuses voor de opmaak in de tabel. Hij wordt door de app door elkaar gehusseld. De link verwijst naar de presentatie van de UK overheid waar de in het artikel getoonde plaatje in voorkomt.

   In februari 2020 waren er in de UK 0.08 Covid gevallen per dag per miljoen inwoners. Eind februari 2021 was dat 129 en op 10 juli 445 per dag per miljoen inwoners. Mijn excuses voor de fout.

  • Hans Pronk zegt op

   Ja Rembrand, het is natuurlijk waar dat vaccineren het aantal besmettingen omlaag brengt. Maar in Thailand heb je haarden waar R ongetwijfeld veel groter is dan 1 en daar zijn natuurlijk oorzaken voor te bedenken. Daar vaccineren is natuurlijk zinvol en dat gebeurt ook al (alhoewel waarschijnlijk te langzaam). Maar iemand vaccineren die weinig risico loopt en die ook niet snel iemand anders zal besmetten indien onverhoopt zelf besmet, dat is weinig zinvol. Een buitenlandse werknemer in Thailand die samen met vele anderen op een slaapzaal ligt, die kan zijn risico niet veel beperken. Maar een gepensioneerde farang, die kan zijn risico bijna tot nul terug brengen. Maar als je dan toch kroegentochten gaat houden met oude en veelal gezette maatjes, dan is het inderdaad beter om je maar te laten vaccineren. Voor jezelf en voor je maatjes.
   Zou je misschien wat meer kunnen vertellen over het risico van intraveneuze injecties? Komt zoiets vaak voor? Is dat ook (ten dele) de oorzaak van de bijwerkingen? En is het denkbaar dat bij het testen van de vaccins dat risico kleiner was dan nu in de praktijk waarbij soms geinjecteerd wordt door mensen zonder veel opleiding?

   • Rembrand zegt op

    Beste Hans,
    Onderzoek naar intraveneuze injectie bij apen werd uitgevoerd in 2003. Het laat een hele sterke link zien tussen Bloedstolling en daling van bloedplaatjes met intraveneuze injectie: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1365-2141.2003.04719.x

    De injectieplaats voor intramusculaire vaccin injectie is de Deltoid spier aan de bovenkant van de arm. In Europa (muv Denemarken) en de USA jenst men de naald erin en drukt af. Indien men de zuiger zou terugtrekken kan gecontroleerd worden of een bloedvat geraakt is. Maar omdat dat niet gedaan wordt is er ook weinig zicht op. Die kans uitermate klein, maar dat geldt ook deze thrombocytopenia complicate. Aan de achterkant van de spier is wel een bloedvat, maar ik ben geen dokter en heb het van volgen van literatuur en medische programma’s. Een favoriete bron is Dr. John Campbell met dagelijkse YouTube video’s over de Covid situatie. https://youtu.be/md8pJFbMVnk

    Tenslotte wil ik nog opmerken dat het doen uitspraken over een piek in een epidemie in Thailand aan de hand van één punt op een besmettinglijn in Engeland een opinie met weinig fundament oplevert. Immers in een epidemiologisch model kijkt men naar het huidig aantal besmettingen, naar de besmettingskans (R waarde) en naar de te besmetten populatie (die daalt door vaccinatie en weerstand door eerdere besmetting). Een vooruitschatting adhv één punt in tijd en andere omstandigheid levert mi heel weinig op.

 22. Raymond zegt op

  Wat is dit een tendentieus artikel. Zelden zoveel non-professionele onzin en ongefundeerde conclusies bijeen gezien.
  Uiteindelijk zal alleen een wereldwijde voldoende graad van vaccinatie de pandemie kunnen bedwingen.
  En dat gaat zeker lukken met Pfizer en Moderna. AstraZenica en Jansen zijn minder effectief. De Chinese vaccins zijn waarschijnlijk zelfs onvoldoende effectief.
  Vaccins gif noemen is pure demagogie.
  Lange termijneffecten zijn er niet bij vaccins, anders dan een goede bescherming. Mogelijk nadelige bijwerkingen treden kort na de inenting op. Die zijn nu dus voldoende bekend en bij een verantwoord vaccinatiebeleid wordt daar ook op geanticipeerd.

  • Jan zegt op

   Beste Raymond,
   Jouw opmerking “lange termijneffecten zijn er niet bij vaccins” is naar mijn bescheiden mening ook tendentieus.!!
   Kun jij jouw opmerking staven met bewijzen.?
   Ik sta nog steeds aan de zijde van het niet nemen van een vaccinatie.
   Bovenstaande reacties van een ieder maakt het ook steeds moeilijker om een bewuste goede weloverwogen beslissing in deze te nemen…de een zegt je moet het nemen terwijl de ander het juist afraadt.
   Je ziet door de bomen het bos niet meer…ik vindt het erg moeilijk om een goede beslissing te nemen.
   Een ieder succes en sterkte met zijn of haar keuze.

   • Raymond zegt op

    Beste Jan
    Mijn opmerking is niet tendentieus, hooguit enigszins ongenuanceerd omdat ik het nogal absoluut formuleer. En (vrijwel) niets is immers absoluut. Vliegen is veilig, maar toch kan het vliegtuig waarin je zit, neerstorten. Autorijden is veilig, toch komen er dagelijks mensen om het leven die achter het stuur zitten. In Nederland goedgekeurde vaccins vallen in dezelfde categorie van veiligheid.
    Zie voor een onderbouwing van de juistheid van mijn stelling onder andere het artikel met de titel “Moeten we oppassen voor de langetermijneffecten van coronavaccins?” van Keulemans in het wetenschapskatern van de Volkskrant van 28 juni 2021.
    En als je je voor jezelf niet wilt laten vaccineren, doe het dan voor je medemens. En natuurlijk vooral om de pandemie te bedwingen waardoor we eindelijk van alle restricties afkomen!

 23. cjpronk zegt op

  Vroeger studeerde men geneeskunde, nu studeert men medicijnen.

  Dit zegt veel, zo niet alles.

  En de benaming “medicijnen studeren” is echt niet per ongeluk uit de lucht komen vallen, Maw voor wie het nog steeds niet door heeft, tijdens de studie gaat het er bepaald niet altijd om u weer gezond te maken. Veel mensen zullen zich door dit statement overvallen voelen. Zelf onderging ik dezelfde ervaring, maar ging daardoor wel steeds kritischer denken.

  Vele huisartsen praktizeren ook aan de de hand van protocollen (apps in een computer), het aanvinken of afvinken van bepaalde gezondheids uitingen om te bepalen welke ziekte u hebt. De huisarts zelf heeft relatief nog maar weinig kennis van geneeskunde om dat zelf te bepalen. Daarom komen ook regelmatig gevallen voor dat de huisarts (oftewel de app) het niet weet. Feit is dat de ziekte dan niet is opgenomen in de app en de arts zelf onvoldoende kennis heeft om dit zelf te bepalen.

  Het overgrote deel van de tijd tijdens het studeren van geneeskunde wordt dan ook in beslag genomen door de “medicijnenstudie”, omdat dit door Pharma wordt gesubsidieerd.
  En dit hoeft op zich helemaal niet slecht te zijn, mits dit vooral gericht is op het gezond maken van de patient. Helaas is het ontwikkelen van medicijnen voornamelijk gericht op symptoom bestrijding. U blijft dan de rest van uw leven afhankelijk van dit “medicijn”. “Follow the Money” is een goed middel en uitgangspunt om vele waaroms op te lossen.

  Praktisch alle praktizerende artsen zullen het voorgaande natuurlijk ontkennen of tenminste afzwakken, zou ik persoonlijk overigens waarschijnlijk ook doen. En voor de duidelijkheid, ik ben geen arts, ik heb er ook niet voor gestudeerd, ik kom uit een totaal andere branch, ik ben al vele jaren gepensioneerd, maar door toeval heb ik enige gepensioneerde artsen in mijn vriendenkring die hun gedachtengoed wel eens de vrije loop geven.

  Deze artsen hebben overigens wat studie betreft een westerse achtergrond en een typisch westerse artsengeneeskundige studie doorlopen. In niet westerse landen hoeft deze stelling niet te gelden. Een van de redenen is natuurlijk dat de niet westerse markt financieel weinig interessant is.

  Het is niet mijn bedoeling om mensen in de gezondheidszorg in een kwaad daglicht te plaatsen. Waarschijnlijk zal men met vele idealen aan een studie beginnen. Het huidige systeem dwingt echter studenten een weg te bewandelen waarvan een terugkeer onwaarschijnlijk is.

  Het is ook niet de bedoeling u weg te houden van de westerse geneeskunde. Maar wees wel kritisch en vooral met medicijnen en google tot u weet waar aan u begint.

 24. T zegt op

  Het kunnen blijven geven van een kritische blik is een goot goed dus bravo voor de schrijver.
  Want wie tegenwoordig zijn hoofd boven het maaiveld durft uit te steken…

 25. fred zegt op

  Sinds dag 1 ben ik de mening toegedaan dat er met dit virus en de aanpak iets niet pluis is. Dit is geen natuurlijk virus. Onmogelijk. Of men maakt ons dingen wijs.

  • Cornelis zegt op

   En op basis van welke kennis en kunde ben je van mening dat e.e.a. onmogelijk is?

  • Steven zegt op

   Die ‘gerenommeerde’ viroloog Vanden Bossche z’n beweringen worden als behoorlijk twijfelachtig beschouwd (zijn beweringen zijn slechts theoretisch !! hij heeft geen onderzoek gedaan). https://medika.life/fact-checking-geert-vanden-bossche-cashing-in-on-covid-misinformation/

   Vooralsnog is 1 ding heel duidelijk: vaccineren beschermt tegen ernstig ziek worden en overlijden:
   die staten in de USA met de laagste vaccinatiegraad, hebben momenteel nog de meeste overlijdens (sorry voor de lange link, maar anders kom je niet rechtstreeks bij het artikel op de NY Times):
   https://messaging-custom-newsletters.nytimes.com/template/oakv2?abVariantId=1&campaign_id=9&emc=edit_nn_20210707&instance_id=34704&nl=the-morning&productCode=NN&regi_id=3433434&segment_id=62758&te=1&uri=nyt%3A%2F%2Fnewsletter%2F57cf981f-22c5-5f45-8c8f-ee56d74bdfbb&user_id=98d47023a853d9b1723d60730fc6d133

   En uit Noors onderzoek is gebleken dat de helft van de jongere vrouwen (verder gezond!) die ziek geworden zijn door Corona, na 6 maanden of langer NOG klachten hebben !!!
   https://eenvandaag.avrotros.nl/item/juist-gezonde-jonge-vrouwen-kampen-met-long-covid-klachten-laat-je-vaccineren-ook-als-je-jong-bent/

 26. jozef zegt op

  Er is nog nooit zoveel fakenieuws geweest als over de vaccinaties . Ik heb een simpel antwoord met vaccinatie veel minder doden dan zonder .vaccinatie. Degenen die tegen vaccineren zijn hebben waarschijnlijk nog geen familieleden en vrienden verloren door besmetting. En ook vergelijken met de spaanse griep slaat nergens op ongeveer 19 miljoen doden in europa van toen. Vergelijk liever met brazilie en india nu over doden aantallen gesproken en denk na

  • Sjaak S zegt op

   Ook met het aantal doden in bepaalde landen moet je nuchter blijven. Of er in India 10.000 doden vallen en in Thailand “slechts” 1000″, is dat in India in percentages gezien véél minder dan Thailand. Klinkt alleen veel meer en verkoopt beter. Beide is natuurlijk verschrikkelijk.

 27. Philippe zegt op

  “People (now) are suffering more from poverty than from getting infected”, dit zei een mooie intelligente Thaise dame niet minder dan 24 uren geleden in Phuket. Ik denk, ik ben er zelfs van overtuigd dat deze dame de waarheid spreekt of sprak en een groot deel van de Thaise bevolking haar mening deelt (in tegenstelling tot die 1700 at random enkele weken geleden).
  Voor alle duidelijkheid, ik hoop van harte dat ze met haar uitspraak “infected” “after vaccination” bedoelde en niet zomaar “infected” (te verstaan zonder vaccinatie) want dit zou pas een hartverscheurend noodkreet zijn.
  Is men in Thailand naïef geweest ? Is of was de “wait and see” strategie verkeerd ? Wie zal het zeggen en wie ben ik om hierover te oordelen … wel komt nu aan het licht dat “plan B” niet voorzien is of was of onvoldoende ondersteund / in acht is genomen. Nu loopt men een beetje de feiten na, nu pas ziet men de ernst van de situatie, nu pas (moeten) worden er echt onpopulaire / negatieve economische maatregelen getroffen … Hopelijk zal Thailand zo snel mogelijk iedereen kunnen vaccineren zodat het land terug zoals weleer “welvaart” kent en als er dan iemand “infected” is … dan dit, zoals een “klassieke verkoudheid”, van voorbijgaande aard is, dus geen hospitalisatie noch ernstige aandoeningen verwikkelingen … zoals bij ons nu het geval is bij diegene die gevaccineerd zijn (althans in 98% van de gevallen) ..

 28. anandwp zegt op

  misschien iets voor diegenen ( niet medisch onderlegden) die twijfelen.

  https://www.youtube.com/watch?v=Cg8ZBfTwP5g

  • Steven zegt op

   Deze video is niet serieus te nemen !
   Onwaarheden (het door het lichaam geproduceerde eiwit is synthetisch!), halve waarheden (hij verzuimt long covid bij jongeren te noemen), appels met peren vergelijken (is verontwaardigd dat vitamines niet als geneesmiddel tegen covid geclaimd mogen worden en als uitsmijter ter ondersteuning dubieuze wetenschappers noemen, zoals:

   Yeadon, al sinds 2011 niet meer werkzaam bij Pfizer en hoofd van een afdeling allergieen, die opgeheven is wegens te weinig succes! Hij deed uitspraken in 2020, die niet kloppen. Zo beweerde hij o.a. dat het vaccin vrouwen onvruchtbaar zou maken:
   https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/toch-eens-checken-is-de-coronaprik-echt-niet-schadelijk-voor-de-vruchtbaarheid~bbaa9073/

   Schetters, die een frauduleuze wetenschapper citeerde, en hier gefikeerd wordt:
   https://www.volkskrant.nl/wetenschap/youtube-hit-de-hoogleraar-die-coronavaccins-fileert-zes-uitspraken-beoordeeld~bce73b37/.

   Geert Vanden Bossche, die ik elders op deze pagina al ‘ontmaskerd’ heb.

   Robert Malone, uitvinder van de mRNA techniek, totaal gefrustreerd omdat hij geen erkening kreeg. Maar hij nam zelf WEL het Moderna vaccin (ook mRNA). Zijn uitspraken over de gevaren zijn tot nu toe nergens aangetoond.

   Dolores Cahill, uit Ierland, die in 2020 ook van alles beweerde, wat ook niet bleek te kloppen.
   https://www.thejournal.ie/debunked-dolores-cahill-covid-19-video-masks-lockdown-vaccines-5315519-Jan2021/

   Vernon Coleman is waarschijnlijk de meest ongeloofwaardige in het rijtje:
   https://en.wikipedia.org/wiki/Vernon_Coleman
   Vernon Coleman (born 18 May 1946) is an English conspiracy theorist, anti-vaccination activist, AIDS denialist, blogger and novelist who writes on topics related to human health, politics and animal issues. Coleman’s medical claims have been widely discredited and described as pseudoscientific. He was formerly a newspaper columnist and general practitioner (GP).

   Ten slotte: er wordt al decennia lang onderzoek gedaan naar mRNA vaccins.
   But multiple studies of other mRNA vaccines in humans have already taken place over the last few years.
   Vaccines for rabies, Zika and influenza were tested in humans, and despite not being licensed, none of those who participated in the studies showed any long-term adverse effects (though there were some moderate cases of inflammation).

   Kortom: antivaxers zijn zo ontzettend goed in het selectief selecteren van ‘bewijzen’, meestal afkomstig uit onbetrouwbare bronnen.

  • Jan zegt op

   Bedankt voor de zeer duidelijke en interessante video.
   Dit bewijst eens en te meer dat het nemen van met name een MNRA vaccinatie zeer discutabel is..!!!
   Ik ga mijn goede gezondheid niet in de waagschaal stellen.
   Deze video is gemaakt door een medisch deskundige…daar hecht ik veel meer waarde aan dan de verhalen op het internet.

 29. erik zegt op

  Het hele artikel is meer een geloofsbelijdenis dan een feiten relaas! En bij een geloofsbelijdenis mag je lekker selektief shoppen in alle zinnige en onzinnige bronnen. En dat gebeurt hier lustig. En net als bij ieder geloof wordt er voor de geloofwaardigheid een sausje wetenschap overheen geserveerd.
  gelukkig bestaat er ook nog wetenschap waarbij die handelswijze niet geoorloofd is.
  Ik hoop dat de meeste mensen zich aan die info zullen houden, al wordt het hen doorveelvuldig publiceren van dit soort artikelen er niet makkelijker op gemaakt. Jammer zoveel demagogen!

  • Dimitri zegt op

   En hebben jouw “wijze woorden” meer waarde dan het artikel? Ik denk van niet.

 30. KhunTak zegt op

  Jullie hebben het alleen maar over wel of niet vaccineren, griep of covid en vallen elkaar af.
  Feit is dat er sinds mei 2020 GEEN pandemie meer in Nederland is.
  Dat moet toch te denken geven. Welke agenda wordt hier uitgespeeld.
  Hier het meegeleverde bewijs

  https://m.youtube.com/watch?v=sOlqEtA8nes

  • Cornelis zegt op

   ‘Bewijs’ is een veel te groot woord hier, KhunTak. Veel wetenschappers zijn uiterst kritisch over de uitlatingen van de betreffende man. Lees bij voorbeeld de ‘factcheck’ in het Wetenschaps-katern van De Volkskrant: ‘De hoogleraar die coronanavaccins fileert. Zes uitspraken beoordeeld.’
   https://www.volkskrant.nl/tag/theo-schetters

 31. chris zegt op

  Hans geeft in zijn artikel aan dat de belangrijkste risico-factoren om Covid te krijgen en er (erg) ziek te worden van Covid zijn: overgewicht, een zwak immuunsysteem, ongezond leven, onderliggende ziekten, met veel mensen bij elkaar leven/wonen en/of werken. Eigenlijk de factoren die je kwetsbaar maken voor veel ziekten (buiten de erfelijke ziekten). Ik zou daar geslacht aan kunnen toevoegen want zowel bij het oplopen van het virus als het vaccin schijnt er een beangrijk verschil te zijn tussen mannen en vrouwen.
  Ik snap dan ook niet waarom we nog steeds het leeftijdscriterium als blijkbaar het belangrijkste criterium gebruiken voor het oplopen van Covid en het mogelijke ziektevervolg. Het lijkt volstrekt irrelevant. Ik ben er vrij zeker van dat de correlatie tussen leeftijd en Covid voor een zeer groot deel wordt verklaard door de factoren die Hans noemt. Kortom: we kijken naar de verkeerde kant. VERGEET LEEFTIJD.
  Twee voorbeelden ervan: in de afgelopen maand is er een baby in Thailand gestorven aan Covid. Verontwaardiging, droefheid en angst alom: zelfs babies kunnen het krijgen en er zelfs dood aan gaan. Men vergeet te lezen dat deze baby een aangeboren hartafwijking had.
  In Nederland komt de recente goei van het aantal besmettingen vooral op het conto van jongeren. Zwak immuunsysteem? Nee. Onderliggende ziekten? Nee. Weer uitgaan in volle kroegen en schreeuwen en zingen? Ja. Niets met leeftijd maar met gedrag. Als ik nog elke weekend naar de disco zou gaan in Nederland, loop ik ook meer kans om het op te lopen.
  Ik zou het misschien toch moeten doen want ik ben wel te zwaar……(wink)

  • Steven zegt op

   Chirs, goed verhaal, ben het grotendeels met je eens. Ik ben AOW-gerechtigd, maar sport elke dag, ben redelijk slank en eet gezond. Maak me geen zorgen, ondanks leeftijd. (Maar laat me wel inenten met liefst het Moderna-vaccin, zodra dat hier in Thailand komt.)

   Maar vergeet niet dat je er als jongere ook langdurig klachten aan kunt overhouden:
   https://eenvandaag.avrotros.nl/item/juist-gezonde-jonge-vrouwen-kampen-met-long-covid-klachten-laat-je-vaccineren-ook-als-je-jong-bent/

   • Steven zegt op

    Met nog als aanvulling dat de laatste berichten zijn dat er bij proefapen met covid eiwitklonteringen aangetroffen zijn in de hersenen, gelijk aan wat men ziet bij demente ouderen. Covid is niet zo onschuldig als velen denken.
    Ik kon betreffend artikel niet zo snel vinden.

    Wel dit, dat het virus schade kan aanrichten in de hersenen:
    https://www.sciencedaily.com/releases/2020/12/201217154046.htm

 32. Rebel4Ever zegt op

  Het is al rampzalig genoeg dat NL 17 miljoen voetbal coaches heeft. Nu hebben we er 17 miljoen virologen, quasi medische experts bij. Nog erger is dat je nu door internet de grootste nonsens zonder enige kennis van zaken rond kan spuiten; gebaseerd op onderbuikgevoelens, eeuwig wantrouwen, afgunst, aandachttrekkerij enzovoorts. Bij een slachtoffer door een onvoorziene bijwerking wordt al moord en brand geschreeuwd; “zie je wel, de farmaceutische industrie maakt gif en zijn zakkenvullers… Weet je bijvoorbeeld hoeveel vrouwen jaarlijks door de anticonceptiepil komen te overlijden? Tientallen. Moet de pil dan verboden worden met het risico op overbevolking en onnodige abortussen? Het is een kwestie van voor- en nadelen afwegen.
  Dat mensen steeds ouder worden is naast hygiëne en betere voeding mede te danken aan medicijnen en vaccins. Of willen we polio terug? Schrap alle geneesmiddelen en binnen 10 jaar belanden we in de Middeleeuwen… Soms zijn suggestieve complotdenkers dodelijker dan de bijwerkingen van vaccins…

  • Zelfs artsen en politici zijn het er over eens dat de Big Pharma alleen maar bezig is met winstoptimalisatie voor bonussen en om de aandeelhouders tevreden te houden. Daarin gaan ze vrij ver en het belang van de patient staat niet altijd voorop. Je ziel en zaligheid verkopen aan de Big Pharma lijkt mijn niet verstandig. Dus ben ik blij met dwarsdenkers en critici. Liever 17 miljoen kritische mensen dan 17 miljoen apathische goedgelovigen. Zomaar blind achter iemand aanlopen zorgt voor een slechte uitkomst, kijk naar de geschiedenis.

   • Cornelis zegt op

    Ook ik ben blij met dwarsdenkers en critici, want die houden ons scherp, dwingen ons na te blijven denken, maar óók naar die categorie moeten we natuurlijk wèl kritisch blijven kijken – ook zij hebben niet bij voorbaat gelijk.

    • Ja, klopt. Einstein bijvoorbeeld werd door zijn vakgenoten ook eerste belachelijk gemaakt en uitgelachen om zijn theorieën.

   • Tino Kuis zegt op

    Citaat:

    ‘….Big Pharma alleen maar bezig is met winstoptimalisatie voor bonussen en om de aandeelhouders tevreden te houden.’

    Een beetje overdreven, Peter. Ik kijk liever naar individuele gevallen dan zo’n algemeen oordeel te vellen. Wat doet Big Pharma goed en wat niet?

    Ik heb toch ook het gevoel dat er veel mensen blind en kritiekloos achter dwarsdenkers aanlopen, het lijkt vaak op een sekte en cultgebeuren.

    • Beste Tino, jij gelooft in de goede kanten van de mens, voor jou kan dat soms tegenvallen. Ik geloof in de minder goede kanten van de mens, voor mij kan dat aleen maar meevallen. Dit ook al gelezen? https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/08/sjoemelen-met-wetenschap-komt-vaak-voor-in-nederland-blijkt-uit-integriteitsenquete-a4050423

   • Steven zegt op

    We lopen niet blind achter “iemand” aan !
    We verkopen onze ziel en zaligheid niet aan big Pharma: daar zitten FDA en EMA tussen.

   • ruud zegt op

    Uiteindelijk draait het bij ieder commercieel bedrijf om de winst, dat geldt zowel voor de bakker op de hoek, als voor de multinational.
    Aan de andere kant staat het iedereen vrij geen medicijnen te kopen, of brood.
    Maar of dat zo verstandig is…

    Verder zijn er maar weinig mensen in Nederland die echt weten hoe het zit met Corona en de rest gelooft alleen maar iets, meestal wat hij graag WIL geloven.

   • Steven zegt op

    Peter (voorheen Khun):
    Je zegt “Zelfs artsen en politici zijn het er over eens dat de Big Pharma alleen maar bezig is met winstoptimalisatie voor bonussen en om de aandeelhouders tevreden te houden.”

    “Alleen maar” vind ik overdreven. Hun prioriteit is een goed medicijn/vaccin te ontwikkelen. Ze hebben 1000-en mensen in dienst die onderzoek doen, en – onder het motto “de meeste mensen deugen” – neem ik aan dat de meeste onderzoekers gewetensvol hun best doen, zodat er een product op de markt komt dat werkt en niet iets waar mensen massaal aan gaan overlijden. Een slecht product schaadt uiteindelijk hun eigen portemonnee. (Onlangs is er een rechtszaak gestart tegen Allergan, vanwege schadelijke stoffen in borstimplantaten.)

    Wat uiteraard wel het geval is, is dat farmaceuten vervolgens hun invloed (niet macht, zoals sommige mensen zeggen) aanwenden om hun product ‘aan de man te brengen’ (man = vooral arts) en daarbij niet schuwen om met geld ‘te schuiven’. Ook vallen er vraagtekens te zetten of ze wel genoeg belasting betalen en bij de soms schadalig hoge prijzen.

    • Jij gaat uit van het goede van de mens, prima. Ik ben wat kritischer: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/08/sjoemelen-met-wetenschap-komt-vaak-voor-in-nederland-blijkt-uit-integriteitsenquete-a4050423

 33. Hans Pronk zegt op

  Rembrand van Duijvenbode heeft mogelijk een belangrijk punt aangesneden in zijn reactie, nl. dat intraveneuze injectie een risicofactor is.
  Ik kan mij heel goed voorstellen dat intraveneuze injecties minder voorkwamen tijdens het testen van de vaccins dan nu in de praktijk. Uit ervaring weet ik dat je met de gekozen testopzet het resultaat kunt beïnvloeden (manipuleren). Mogelijk is daar met het testen van de vaccins ook gebruik (of zo u wilt, misbruik) van gemaakt. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de bijwerkingen in de praktijk (die helaas niet goed bijgehouden worden) en mogelijk ook voor de langetermijneffecten. Ik kan dat echter onmogelijk beoordelen en daarom heb ik Rembrand om een toelichting gevraagd. Rembrand heeft echter nog niet gereageerd en heeft daar ook nog niet echt de tijd voor gehad; ik ben echter bang dat de reactiemogelijkheid niet lang meer open blijft. Wie kan daar iets zinvols over zeggen?

 34. Hans Pronk zegt op

  Bedankt voor alle reacties. Veel reageerders waren het oneens met het door mij gestelde maar dat was te verwachten. Ik heb geprobeerd niet te veel te provoceren en daarom heb ik bijvoorbeeld ook geen beschrijving gegeven van de bijwerkingen en van de mogelijke lange termijneffecten. Het is niet mijn bedoeling mensen angst aan te jagen, dat wordt door anderen al gedaan. Ik heb mij in mijn verhaal meer gericht op de mogelijkheden om infectie te voorkomen. Waar ik echter op tegen ben is het streven om minstens 70% van de mensen in te enten, ongeacht of dat zinvol is. Onze minister van Gezondheid gaat zelfs zo ver dat hij onlangs het volgende beweerde: “Twee keuzes op termijn: of je laat je vaccineren of je wordt ziek”. Onbegrijpelijk dat hij zoiets kan zeggen. Echt onbegrijpelijk. Daar kan zelfs Anutin nog een puntje aan zuigen.
  Wat ik mis – in Thailand en in Nederland – is een goede voorlichting hoe je besmetting kunt voorkomen. Veel verder dan anderhalve meter afstand houden en mondkapjes op zijn ze niet gekomen en zelfs die adviezen zijn lang niet algemeen geldig. Ze gaan er blijkbaar vanuit dat de bevolking alleen zoiets kan begrijpen. Wat ik ook mis zijn de alternatieven zoals ivermectine waar geen gebruik van gemaakt wordt. Ook op de overheidsmaatregelen is waarschijnlijk veel kritiek mogelijk; ik denk dat dat veel en veel intelligenter kan (maar ik ga mij daar als amateur niet aan wagen).
  Maar nu concreter: heeft het bijvoorbeeld zin om mij in te enten? Nee, absoluut niet. Ik leef in Ubon waar vrijwel geen COVID voorkomt, bovendien op het platteland met buren die op minstens 150 meter wonen. De mensen die ik spreek zie ik vrijwel uitsluitend buiten en dan ook nog eens overdag, wanneer UV-licht de weinige virussen binnen enkele minuten inactiveert. Bovendien is mijn BMI optimaal, krijg ik genoeg zink en vitamine D binnen en doe ik aan sport. Mijn kans om COVID te krijgen is kleiner dan die van een gevaccineerd persoon in Bangkok. En de kans dat ik iemand anders aansteek is verwaarloosbaar.
  Aan de andere kant van het spectrum staat een farang die elke avond met kroegmaatjes uit gaat. Kroegmaatjes die ook al op leeftijd zijn, last hebben van overgewicht en nog wat andere zaken. En na het kroegbezoek gaat die farang vervolgens op prostituee-bezoek. Die farang zou zich natuurlijk wel moeten laten inenten, om zelf niet ziek te worden en om zijn kroegmaatjes en de prostituee te beschermen. Maar de gemiddelde gepensioneerde farang in Thailand heeft genoeg mogelijkheden om het risico sterk te beperken en ik neem aan dat ze dat ook doen.
  Voor de Thai geldt een ander verhaal. Sommigen wonen/werken in brandhaarden en hebben weinig mogelijkheden om het risico te beperken. Dan is inenten wel verstandig en dat wordt ook door de Thaise overheid gedaan, maar wel wat aan de trage kant helaas.
  Ik hoop hiermee één en ander wat verduidelijkt te hebben.

 35. Raymond zegt op

  U schrijft dat als de R-factor beneden de 1 is er per definitie sprake is van groepsimmuniteit.

  U weet hopelijk dat een koe wel een beest is, maar dat een beest niet altijd een koe is.

  Als er sprake is van groepsimmuniteit is de R-factor kleiner dan 1. Omgekeerd is dat lang niet altijd waar.

  En er is pas sprake van groepsimmuniteit als een heel groot deel van de bevolking antistoffen heeft. Door ofwel de ziekte te hebben gehad of gevaccineerd te zijn. Dus uw stelling dat in grote delen van Thailand al lang groepsimmuniteit bestaat, is echt klinkklare onzin.

  • Hans Pronk zegt op

   Of het nu komt door antistoffen of door iets anders maakt natuurlijk niet uit. Het gaat erom of het virus kans krijgt om zich te verspreiden. Dat weet je natuurlijk ook wel.

 36. KhunEli zegt op

  Bedankt voor je informatie Hans.
  Je kunt er kanttekeningen bij plaatsen als je dat wilt, wat ik niet wil, maar verder vind ik dat je alles mooi en afgewogen hebt gepresenteerd. Dank voor je inspanningen en tijd.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website