Thailand kan gemakkelijk de belangrijkste handelsnatie van de regio worden, wanneer eind 2015 de Asean Economic Community van kracht wordt. Maar de particuliere sector kan dat niet alleen, ze heeft de hulp nodig van de overheid en die krijgt ze ook.

Vice-minister-president Pridiyathorn Devakula, belast met economische zaken, was gisteren tijdens het (jaarlijks) Bangkok Post Forum ‘Economic Reform: How will it be achieved?’ optimistisch over Thailand’s toekomst.

Maar vanzelf gaat dat niet: het belastingstelsel moet meer concurrerend worden vergeleken met de andere Aseanlanden; de kosten die bedrijven in Thailand betalen, moeten omlaag; er moeten betere wetten komen om corruptie te bestrijden; de logistiek dient verbeterd te worden inclusief de ontwikkeling van een nieuwe industriële zone aan de Andaman zee, de belastingopbrengst moet omhoog en de digitale economie moet ontwikkeld worden.

Dat laatste is op alle gebieden nodig: communicatie, omroep, sociale uitwisseling, onderwijs, productontwerpen, productpromotie, industrie, banken, liefdadigheidsdonaties en zelfs winkelen, aldus Pridiyathorn. Veel landen in de wereld zijn al bezig digitale economieën te worden.

– Drie Thaise en drie Myanmarese provincies worden zusterprovincies. Tijdens het bezoek van premier Prayut aan Myanmar vandaag en morgen zetten de zes provinciale gouverneurs hun handtekening onder drie Memorandums of Understanding waarin de nauwere samenwerking tussen de grensprovincies geregeld wordt. In Thailand gaat het om Chiang Mai, Prachuap Khiri Khan en Ranong.

Op de agenda staat verder de ontwikkeling van het Dawei project, nu nog een samenwerking van Myanmar en Thailand maar het is de bedoeling dat Japan aanschuift bij de aanleg van een diepzeehaven, industrieterrein en pijpleiding in Dawei in Myanmar. De Thaise regering is een groot voorstander van Japan’s deelname, die vorige week ter sprake kwam tijdens een bezoek van de Japanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken aan Thailand.

Andere onderwerpen die aan de orde komen, zijn armoedebestrijding en drugssmokkel. Morgen vliegt Prayut naar Yangon, waar hij Thaise zakenlui ontmoet.

– Er is nog geen toestemming gevraagd en dus ook niet verleend voor de bouw van een 21 meter hoog beeld van de vereerde monnik Luang Por To in Wat Rakang Kositaram, zeg de directeur-generaal van het Fine Arts Department (FDA).

De abt van de tempel wil het beeld neerzetten op een gebied met geregistreerde historische ruïnes vlakbij de Chao Phraya rivier tegenover het Grand Palace. De locatie maakt ook deel uit van de oude stad Rattanakosin waarvoor strikte bouwvoorschriften gelden. Zo mag binnen 45 meter vanaf de rivier niet hoger dan 16 meter worden gebouwd. Voor het beeld is slechts een kleine ruimte beschikbaar.

De abt beweert dat het FAD toestemming heeft verleend. De constructie begint over een à twee maanden. Elders in het land staan al beelden van Luang Por To, die de zesde abt was van de tempel in Bangkok. De kosten worden begroot op 100 miljoen baht; dat bedrag zou al binnen zijn dankzij bijdragen van gelovigen, de marine en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De Association of Siamese Architects heeft bezwaren. Het beeld wordt een eyesore (doorn in het oog) en devalueert de tempel. Het schaadt de esthetische waarde van een historisch gebied.

– Minister Rajata Rajatanavin (Volksgezondheid) buigt voor de kritiek op zijn dubbelfunctie. Hij treedt af als rector van de Mahidol universiteit. Rajata was tot gisteren door de universiteitsraad de tijd gegeven om te kiezen. Tegen de twee petten had onder anderen de decaan van het College of Music geprotesteerd door een metalen kist om zijn hoofd te dragen, een verwijzing naar een Thais gezegde.

– Thailand is in staat de uitstoot van broeikasgas in 2020 naar 7 procent terug te brengen, wanneer de regering zich daarvoor inzet. Dit zegt Bundit Limmeechokchai, energie-expert verbonden aan het Sirindhorn International Institute of Technology. De vermindering kan bereikt worden door het gebruik van ethanol, biobrandstoffen en verbetering van de elektriciteitsopwekking.

In het Climate Change Master Plan heeft het land zich vastgelegd op een reductie met 7 tot 20 procent in 2020. In 2020 moet 25 procent van de energie uit alternatieve energiebronnen komen. Een reductie met 7 procent is geen probleem, zegt Bundit, maar voor 20 procent is de hulp van de regering vereist voor wetshandhaving, technologie en financiële steun.

– Misschien herinnert u het zich nog, het gekrakeel tussen de gemeente Bangkok en de regering Yingluck over het waterbeheer tijdens de grote overstromingen in 2011. Gouverneur Sukhumbhand Paribatra vindt dat de gemeente het alleenrecht moet hebben en daarom pleit hij ervoor het beheer over de stuwen die nu nog beheerd worden door het Royal Irrigation Department, aan de gemeente over te dragen.

Sukhumbhand zei dit gisteren tijdens de eerste vergadering van de deels vernieuwde gemeenteraad. De kwestie was door raadslid Chotipon Janyou aangesneden naar aanleiding van de zware regens de afgelopen weken, waarvan het verkeer op sommige wegen veel last had. Op 28 september liepen sommige plaatsen in de stad al na 15 minuten onder water.

Chotipon wilde niet de gemeente de zwarte piet toespelen, maar hij deed wel een beroep op de gemeente het probleem op te lossen en de stadsbewoners te informeren. Stuur staf naar de overstroomde plaatsen en laat die naar de bewoners luisteren, zei hij.

Sukhumbhand zei dat het rioolstelsel van Bangkok de afgelopen vijf jaar is verbeterd. Kanalen en rivieren in het stadsgebied worden regelmatig gebaggerd. Hoofdwegen staan nooit langer dan drie uur onder water. In 2009 was dat op twee wegen nog drie tot vier dagen. Op de wensenlijst staat nog de constructie van drie grote watertunnels.

– Ik stipte het al even aan in de posting Pranburi treedt buiten haar oevers: het Royal Irrigation Department draait de kraan tot 30 april dicht en daarvan zijn de boeren in de centrale regio de dupe. Maar het kan niet anders, want de vier grote waterreservoirs bevatten bar weinig water, niet genoeg voor irrigatiedoeleinden.

Tweede en derde oogsten in Ayuthaya zijn daardoor zo goed zo als uitgesloten. Er is trouwens nu al sprake van watertekorten in de grote rijstvelden aan de oostkant van de Chao Phraya: vanaf veel districten in Ayutthaya tot aan Rangsit in Pathum Thani.

– Breken gouden tijden aan in Thailand? Gaat er werkelijk iets gebeuren tegen corruptie en verandert het energiebeleid? De leden van de nieuw benoemde NRC (National Reform Council) zijn vol goede moed dat ze ‘het verschil’ kunnen maken. De krant baseert die conclusie op gesprekken met vijf NRC-leden en dat valt me dan weer mee want vaak citeert de krant slechts één bron of ontbreekt een bron en verdenk ik de krant ervan de eigen duim als bron te gebruiken.

De NRC bestaat uit 250 (benoemde) leden en heeft tot taak hervormingsvoorstellen te formuleren op basis waarvan een commissie de nieuwe grondwet kan schrijven. Thans geldt een beknopte tijdelijke grondwet.

– Er moeten weer eens geruchten worden ontkracht. De regering zou van plan zijn zijn lokale bestuursorganen de nek om te draaien. Niets van waar, zegt vice-premier Wissanu Kreangam. Maar de structuur moet wel gewijzigd worden, zei hij gisteren. De geruchten betitelde hij als gooien met modder. Volgens die geruchten zouden TAO’s verdwijnen (bestuursorgaan van een tambon) en PAO’s (provincie) zouden provinciale stadsgebieden worden waarin gemeentes worden opgenomen. [Snapt u wel?]

Er zouden nog meer veranderingen in het vat zitten, maar die laat ik ter wille van de begrijpelijkheid achterwege. Voorstanders van de veranderingen beschouwen lokale bestuursorganen als een bron van corruptie voor politici die ze gebruiken om stemmen te werven.

Wissanu zegt dat er geen plannen bestaan om de LAO’s op te heffen. In tegendeel, bevoegdheden verhuizen van de centrale overheid naar PAO’s, TAO’s, gemeentes en de special administrative zones.

Economisch nieuws

De Wereldbank verwacht dat de Thaise economie dit jaar hooguit 1,5 procent groeit. Boosdoeners zijn het trage herstel van de binnenlandse bestedingen en de export. Die nemen dit jaar respectievelijk met 0,3 en 0,7 procent toe.

De economische groei in de tweede helft van het jaar wordt geschat op 3 procent op jaarbasis met als belangrijkste aanjagers de export, openbare investeringen, binnenlandse bestedingen en particuliere investeringen.

Voor volgend jaar rekent de bank op 3,5 procent wanneer het toerisme zich hersteld heeft, de openbare bestedingen zijn toegenomen en de export weer op peil is. Risico’s volgend jaar zijn de mondiale economische onzekerheden met name in de eurozone en binnenlandse politieke onzekerheid.

Ulrich Zachau, directeur Zuidoost Azië, geeft als verklaring voor het trage herstel van de export Thailand’s afnemende concurrentiekracht in technologische productie en arbeidspotentieel. Dat zijn volgens hem structurele factoren die nog lange tijd een rol zullen spelen. De Thaise export zal weliswaar groeien, maar langzamer dan de export van andere landen totdat Thailand er een oplossing voor vindt.

De regering heeft onlangs bekend gemaakt de komende maanden een bedrag van 324,5 miljard in de economie te willen pompen. Een maatregel die Zachau toejuicht is de eenmalige subsidie voor rijstboeren. Daardoor neemt volgens hem het bruto binnenlands product in 2014-2015 met 1,4 procent toe. De andere voorgenomen uitgaven voegen daar dit jaar 0,8 en volgende jaar 1,5 procent aan toe.

De Wereldbank adviseert Thailand vier gebieden te ontwikkelen om de economische groei te bevorderen: upgrading van de export van handelswaar, verbetering van het plattelandsonderwijs en vakbekwaamheid, bestrijding van de sociale ongelijkheid door belastinghervormingen, met name de onroerendgoedbelasting, en reductie van de intensieve energieconsumptie. (Bron: Bangkok Post, 7 oktober 2014)

www.dickvanderlugt.nl – Bron: Bangkok Post

Meer nieuws in:

Huishoudschulden blijven stijgen; deflatie dreigt
Pranburi treedt buiten haar oevers

No votes yet.
Please wait...

2 reacties op “Nieuws uit Thailand – 9 oktober 2014”

  1. teun zegt op

    Gouverneur Sukhumbhand Paribatra vindt, dat het waterbeheer in geheel Thailand aan de gemeente Bangkok moet worden overgedragen????!!!!!???? Hoe komt iemand op zo’n merkwaardige gedachte? Als hij stelt, dat het rioolstelsel de afgelopen 5 jaar in BKK is verbeterd dan ziet hij toch iets over het hoofd nl. dat er in de decennia daarvoor weinig aan gedaan is. En bovendien, ik kan mij nog goed de beelden herinneren uit 2011: wat er toen allemaal tijdens de overstromingen uit de riolen werd gehaald en vooral de manier waarop dat gebeurde geeft m.i. weinig blijk van professionele aanpak.

    Wat denkt Sukhumband te bereiken? Water afsluiten? En dus bovengelegen gebieden te laten overstromen? Tot slot denk ik, dat noch de heer Sukhumband nog de gemeenteraad van BKK voldoende verstand van zaken heeft op dit vlak. Het regenwater komt vroeg of later altijd bij BKK. Dus het lijkt beter dat de heer S. zich blijft concentreren op het op regelmatige wijze blijven verbeteren van het totale rioolstelsel van BKK en het regelmatig blijven uitbaggeren van de rivieren en kanalen. Dus niet alleen tijdens het regenseizoen, maar ook daarbuiten. Maar ja, dat heet onderhoud en preventief onderhoud. Een moeilijk begrip.

  2. Leo Th. zegt op

    De vice-premier Devakula wil de kosten voor de bedrijven omlaag hebben en tevens een hogere belastingopbrengst ontvangen. Benieuwd wie daarvoor gaat betalen, toch niet de gezinnen die steeds dieper in de schulden zijn geraakt of de boeren die steeds minder geld voor hun grondstoffen zoals rijst, suiker en rubber krijgen. Volgens hem moeten er ook betere wetten komen om de corruptie tegen te gaan.
    In afwachting van die “betere” wetten stel ik hem voor die corruptie gewoon nu al keihard te bestrijden in alle geledingen van de maatschappij en zowel bij de bestuurlijke als de uitvoerende macht. De corruptie bevindt zich natuurlijk niet alleen bij de taxi-chauffeur op Phuket, die na de machtsovername door het leger maar heel kort geschrokken was, of bij de simpele agent, bij wie je een veronderstelde overtreding kan afkopen. Thailand heeft een lange en moeilijke weg af te leggen alvorens de door hen gewenste positie van belangrijkste handelspartner in de regio te kunnen realiseren.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website