Rare vogels heb je soms. Abt Luang Pu Pim van Wat Weruwan in Chaiyaphum ging dinsdagavond in een doodskist liggen om mediterend dood te gaan. Dat zou om 21 uur op 9 september gebeuren, was hem in 1995 voorspeld.

Gisteren maakten de lokale autoriteiten en oudere monniken een einde aan de ‘vastentijd’ van de 65-jarige abt en brachten hem naar het ziekenhuis (foto). De abt zei moe en zwak te zijn.

De actie van de abt trok grote belangstelling; de krant heeft het over duizenden volgelingen. Aanvankelijk wilden ze de reddingsploeg niet toelaten. Maar ze gaven hun verzet op nadat hen gevraagd was: Willen jullie dan dat een goede monnik overlijdt? Het kostte de redders overigens wel een uur om de abt te overtuigen zijn doodsbed te verlaten.

De dochter van de abt zegt dat haar vader eerder in een grot is overleden en op wonderbaarlijke wijze uit de dood is opgestaan. [’t Is al eens vertoond.]

– 10 miljoen baht voor een ondeugdelijke reparatie. Dorpelingen die afhankelijk zijn van Thailand’s langste houten brug in Kanchanaburi, vinden het ongehoord dat de aannemer van de provincie dat bedrag gaat krijgen. Ze gaan de NCPO (junta) vragen het besluit van de provincie terug te draaien. De dorpelingen wijzen erop dat de aannemer niet alleen de deadline heeft gemist, maar ook niet in staat bleek het werk af te maken, toen hij nog eens dertig dagen extra kreeg.

Vorige week donderdag werd het contract door de provincie geannuleerd. De aannemer was gehuurd om 70 meter van de 850 meter lange brug te repareren, die vorig jaar door een sterke waterstroom was weggeslagen. Het werk wordt thans afgemaakt door soldaten van het 9th Military Engineer Regiment en lokale timmerlui.

In een vorig bericht stond dat de aannemer te dunne planken had gebruikt, maar dat lees ik deze keer niet. Wel staat er dat het bedrijf het landschap aan de voet van de brug heeft veranderd met erosie van de oever tot gevolg, maar wat daarmee wordt bedoeld, begrijp ik niet.

– Een bedrijf in Bang Phli (Samut Prakan) dat verpleegsters in fabrieken en bedrijven plaatst, heeft gisteren bezoek gekregen van politie, soldaten, ambtenaren van Volksgezondheid en actievoerders (foto homepagina). De verpleegsters zouden ongediplomeerd zijn.

De task force, zoals de krant de ‘bezoekers’ aanduidt, stuitte op een lijst van honderd verpleegsters en artsen, die te werk zijn gesteld in bedrijven in Bangkok, Samut Prakan en enkele oostelijke provincies. Medische apparaten en medicijnen (antibiotica, hoestsiroop en medicijnen tegen winderigheid) zijn voor nader onderzoek in beslag genomen. Het bedrijf zou geen vergunning hebben om medicijnen te verkopen c.q. te leveren.

De tewerkstelling is wettelijk vereist voor bedrijven met meer dan tweehonderd personeelsleden. De bedrijven moeten een bedrijfsgeneeskundige dienst hebben met een verpleegster, bed en medicijnen. De inval is een vervolg op bedrijfscontroles vorige week in Phra Pradaeng en Phra Samut Jedit. Daarbij bleek dat veel bedrijven ongediplomeerde verpleegsters en assistentes in dienst hadden.

– De Association of the Provincial Administration Organisations verwelkomt het voorgesteld wetsontwerp dat strengere regels stelt aan overheidsaanbestedingen en -verhuur. Thans gelden daarvoor alleen regels van het Prime Minister’s Office.

Secretaris-generaal Chatree Yuprasert verwacht niet dat de voorgestelde wetgeving van de ene op de andere dag een eind aan corruptie maakt. ‘Op zijn best helpt ze corruptie te verminderen bij overheidsaankopen en bevordert transparantie bij de aanbestedingen.’ Hij wijst erop dat er al enkele wetten zijn, die betrekking hebben op corruptie en die door ambtenaren moeten worden gevolgd. Maar om corruptie te stoppen is een geweten nodig, zegt hij.

– Burgemeester Sitthichai Charoenthanachinda van tambon Tha Sao (Ayutthaya) roept de NCPO op lokale verkiezingen weer toe te staan. De huidige procedure met benoemde vertegenwoordigers leidt volgens hem tot nepotisme en benoemingen van personen die er niets van bakken. Nog erger is dat ze vaak niet eens in de provincie wonen, waar ze benoemd zijn.

Sitthichai uit ook een nieuwe beschuldiging tegen minister Panadda Diskul (PM’s Office), die eerder onder vuur lag vanwege zijn uitspraken over geldverspilling op lokaal en provinciaal niveau. Sitthichai zegt dat provinciale autoriteiten die onder het ministerie van Binnenlandse Zaken resorteren, zich uitgebreid schuldig maken aan corruptie. En laat uitgerekend Panadda daar nu eerder gewerkt hebben. [In welke functie vermeldt het artikel niet.]

– ’t Is een open deur: Thailand’s onderwijs is van een abominabele kwaliteit en dat is weer eens bevestigd door het jaarlijks Global Competitiveness Report 2014-2015, vorige week openbaar gemaakt door het World Economic Forum te Genève. Het rapport bevat een ranglijst van 144 landen, gerangschikt naar de kwaliteit van lager en hoger onderwijs. De lijst is gebaseerd op meningen [van?] en niet op metingen van leerresultaten.

Thailand staat bij de kwaliteit van het lager onderwijs op de 90de plaats, hoger onderwijs 87ste en wis- en natuurkunde 81ste. Een schrale troost is dat de andere Asean-landen het niet veel beter doen. [Tenzij ik de ranking verkeerd interpreteer en een hoger getal op een hogere kwaliteit duidt, als u begrijpt wat ik bedoel.]

– Premier Prayuth regeert over zijn graf heen, want in de beleidsverklaring van het nieuwe kabinet gaat hij ook vertellen hoe toekomstige regeringen het land moeten besturen. Morgen doet hij in de NLA (noodparlement) uit de doeken wat daarover zijn ideeën zijn, maar vandaag kan de krant er al over berichten omdat de 23 pagina’s tellende verklaring gisteren is vrijgegeven.

Wat Prayuth daarover allemaal gaat zeggen, laat ik onvermeld. Belangstellenden kunnen dat lezen in Prayuth vows ‘blueprint’ for future PM’s (zie de website van de krant).

Hoofdpunten van Prayuth’s beleid zijn infrastructuur, veiligheid aan de grens, maritieme veiligheid, grensoverschrijdende misdaad, het diepe Zuiden, defensie, bevordering van een goede verstandhouding met het buitenland en bestrijding van corruptie, mensenhandel, sociale ongelijkheid en het kraken van overheidsland, alsmede verbetering van de gezondheidszorg. Kortom een hele waslijst aan goede voornemens.

– De heksenjacht die gemaakt wordt op mensen die illegaal in bossen zouden wonen, valt niet in goede aarde bij mensenrechtenactivisten. Dat is gisteren gebleken tijdens een seminar, georganiseerd door de National Human Rights Commission (NHRC). Ze vinden dat de plannen van de NCPO (junta) herzien moeten worden.

Volgens Raman Ravisode van het Nan Land Reform Network [Nan is een provincie] is de uitzetting van bosbewoners gebaseerd op onnauwkeurige luchtfoto’s; geen rekening wordt gehouden met hun historische rechten. Saman pleitte voor de uitgifte van grondaktes aan gemeenschappen, een progressieve grondbelasting en de vorming van een grondbank met fondsen om bewoners te compenseren die oneerlijk door de overheid worden behandeld.

NHRC-lid Niran Pitakwatcharam vindt dat de overheid onmiddellijk moet stoppen dorpelingen te verdrijven totdat bewijs is verzameld. De NHRC, zegt hij, heeft 20 klachten ontvangen over de uitzettingsbevelen van de NCPO in Sakhon Nakhon, Chaiyaphum, Trang, Chumphon en Mae Hong Son.

Een vertegenwoordiger van het Isan Land Reform Network vertelde dat in juni dertig dorpen in twaalf noordoostelijke provincies zijn geconfronteerd met uitzettingsbevelen en in augustus werden op tien plaatsen dorpelingen verdreven.

Volgens een officier van het Internal Security Operations Command wordt elk jaar 1 miljoen rai wederrechtelijk in gebruik genomen. De NCPO streeft ernaar binnen een jaar bossen van illegale bewoning te bevrijden. Voor herbebossing wordt twee jaar uitgetrokken. Daarna zou het bosareaal van Thailand moeten zijn vergroot van 31 naar 40 procent van ’s lands totale oppervlakte.

– Premier Prayuth Chan-ocha brengt morgen een bezoek aan de provincie Sukothai, die zwaar getroffen is door overstromingen. Hij heeft het leger dat gestationeerd is in door overstromingen getroffen gebieden, de opdracht gegeven hulp te verlenen.

De wateroverlast in Sukothai neemt momenteel langzaam af, maar nu dreigt het probleem zich te verplaatsen naar de zuidelijker gelegen provincies in het stroomgebied van de Chao Phraya. In Ayutthaya worden waterkeringen versterkt rond Wat Niwet Thammaprawat, een historische tempel op een eiland in de Chao Phraya.

Het waterpeil in de provincie stijgt geleidelijk omdat de keerdam Chao Phraya in de provincie Chai Nat meer water loost. Naar verwaching stijgt het water in Bang Pa-in, Bang Ban en Phra Nakhon Si Ayutthaya met 10 tot 20 centimeter. Een zelfde verhoging wordt verwacht in de districten waar de rivieren Noi en Pasak doorheen lopen. Indien de verhoging enkele dagen doorgaat, lopen boomgaarden met bananenbomen en akkers in Bang Ban onder water.

Boeren in Bang Rakam en Phrom Phiram (Phisanulok) willen daarentegen dat hun akkers overstromen. De grond is te droog, het grondwater staat er te laag en ongedierte vermenigvuldigt zich snel.

– Thai Airways International (THAI) heeft naast een raad van bestuur nu ook een superraad van bestuur. Die moet de financiële problemen van de zwaar verliesgevende luchtvaartmaatschappij zien op te lossen. Voorzitter van de superraad wordt een lid van de ‘gewone’ raad.

THAI heeft besloten af te zien van een lening bij de Government Housing Bank van 7 miljard baht. Die is niet nodig, want de cash flow en kredietvoorzieningen zijn voldoende om de uitgaven tot 15 maart te dekken, zegt waarnemend RvB-voorziter Areepong Bhoocha-oom. Vorige maand zou het bedrijf wat meer winst hebben gemaakt dankzij valutaschommelingen en kostenbesparende maatregelen.

THAI hoopt aan het eind van het jaar op een verlies van tussen de 5 en 7 miljard baht uit te komen, minder dan de eerder verwachte 12 miljard baht. Voor het vierde kwartaal wordt een hogere winst verwacht; de bezettingsgraad is al opgelopen tot 78 procent.

– Laatste nieuws van het draagmoederfront. In Chiang Mai heeft een draagmoeder het leven geschonken aan een baby, die vermoedelijk ook verwekt is met het zaad van de Japanner Shigeta. De baby is geboren in een particulier ziekenhuis. Het plaatselijk kantoor van het ministerie van Social Development and Human Security heeft het ziekenhuis gevraagd voorlopig voor de baby te zorgen, totdat het zelf de zorg overneemt om te voorkomen dat de baby naar een ander land wordt gebracht.

De draagmoeder verdiende met haar werk 300.000 baht. Het kind werd met een keizersnede vroegtijdig geboren en ligt nog in een couveuse. De advocaat van Shigeta begeleidde de moeder bij haar ontslag uit het ziekenhuis. Hij zei de moeder tweemaal per dag terug te brengen om het kind de borstvoeding te geven.

De zaak tegen de directeur van de All IVF kliniek, die alle IVF-behandelingen voor Shigeta zou hebben verricht, is nog in onderzoek. De politie heeft nog een maand nodig om getuigen te horen. Daarna wordt de zaak aan de rechter overgedragen. Maandag is de directeur gehoord. Naar verluidt zou Shigeta in totaal 15 baby’s hebben verwekt bij draagmoeders. Drie heeft hij al naar Cambodja gebracht.

– Milieuorganisatie Earth zegt dat bij een goud- en kopermijn in de provincie Loei schadelijke niveaus aan zware metalen zijn gevonden. Dat is gebleken uit een onderzoek in 2013 waarbij 82 grondmonsters zijn genomen in Wang Sapung en in twee kreken, waar water uit de mijn doorheen stroomt. Gevonden zijn arseen en mangaan. De resultaten van het onderzoek werden gisteren bekend gemaakt op een seminar aan de Chulalongkorn universiteit.

Een milieu-expert van de Rangsit universiteit deed er nog een schepje bovenop. Hij zei in november in een van de kreken gestuit te zijn op chroom, lood, arseen, koper, kwik en mangaan in concentraties die de sediment kwaliteits criteria van het Amerikaanse Environmental Protection Agency overschreden.

Volgens de directeur van het moederbedrijf van de mijn werd arseen al in 2004 in de kreek gevonden en toen was de mijn nog niet in bedrijf. Hij gelooft niet in de verontreiniging van omliggende dorpen. De dorpelingen zijn nodeloos in paniek over de vermeende gevolgen van de mijn omdat ‘die gevolgen er niet zijn’.

– Grote schrik op Koh Samui gisteren toen een straaljager door de geluidsbarrière brak. Bewoners en toeristen verlieten in paniek hun woning en hotel bij het strand van Plai Laem, Lamai en Chaweng. De op Surat Thani gestationeerde Wing 7 heeft haar excuses aangeboden.

www.dickvanderlugt.nl – Bron: Bangkok Post

Meer nieuws in:

Aanschaf van dure mics voor Government House omstreden
Decaan Sugree protesteert met Thais gezegde


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

3 reacties op “Nieuws uit Thailand – 11 september 2014”

 1. LOUISE zegt op

  Hallo Dick,

  Toen ik het artikel las dat die aannemer falikant verkeerd bezig was, dunnere planken gebruiken als was gebudgetteerd, niet op tijd etc. etc..
  Toen las ik dat hij toch nog 10 miljoen betaald kreeg.

  Toen ging ik echt uit mijn dak.
  Mijn man zei: “hold it, jij hoeft niet te betalen”

  Kan iedere contractor, aangenomen voor plan A en daarvoor ook een bedrag voor beloofd, maar bouwt dit van waaibomenhout en voor de rest maakt er een zooitje van, dan nog recht hebben op enige vergoeding???

  Dacht het niet.

  (Boy, ik denk dat ik vanavond maar een half slaappilletje neem)

  Mijn hemel, als je nu geleerd hebt hoe een ladder te repareren (neen heren, ik bedoel in een nijlonkous, welke per draad berekend werd. Ik heb wat van die krengen voor mijn moeder weg moeten brengen) en je gaat in de constructive, niet gestoord door enige kennis van het hele gebeuren, logosch dat je niet eens in staat bent om een sloot van een meter te overbruggen.
  Als je zo’n brug ziet, ziet elke…….(mag ik niet zeggen) dat per vierkante inch een bepaald gewicht te torsen moet zijn, zonder weer in een hangmat te veranderen en te breken.

  LOUISE

 2. Franky R. zegt op

  Citaat…”Wel staat er dat het bedrijf het landschap aan de voet van de brug heeft veranderd met erosie van de oever tot gevolg, maar wat daarmee wordt bedoeld, begrijp ik niet.”

  Beste Dick,

  Wellicht heeft de aannemer het een en ander afgegraven [waarom hij dat zou doen..TIT], waardoor de oevers nog meer worden blootgesteld aan het getij [en daarmee versneld afbrokkelen]?

  • Dick van der Lugt zegt op

   @ Franky R Dank voor de uitleg. Lijkt me aannemelijk. Vond het woord landscape dat de krant gebruikte, maar raar.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website