Beste lezers,

Ik heb formulieren ontvangen van een voor mij (tot nu toe) onbekend bedrijfspensioenfonds, voor de aanvraag van ouderdomspensioen. Ik dacht, dat het om een vergissing ging. Echter op de helpdesk vertelde ze me, dat ik in 1972 een maand of drie bij een bedrijf heb gewerkt, waar ik een pensioen heb opgebouwd van ca 3 euro per maand. Waarschijnlijk gaat dit afgekocht worden voor ca 650 euro. In eerste instantie dacht ik: “Wat een leuke verrassing”. Bij nader inzien vraag ik me af, of dat wel zo is.

Ik ben in 2009 geëmigreerd naar Thailand. Heb een M-formulier ingevuld en een definitieve aanslag inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen 2009 ontvangen. In 2012 heb ik opgaaf moeten doen van mijn conserverend inkomen. Hetzelfde jaar heb ik een definitieve conserverende aanslag 2009 ontvangen van bijna 140.000 euro. Voor deze aanslag heb ik tien jaar uitstel van betaling gekregen. Daarna volgt kwijtschelding, mits ik niks verkeerd doe, volgens de Nederlandse belastingwetgeving. Wat bijvoorbeeld niet mag is pensioen afkopen.

Aangezien ik niks van dit pensioentje afwist, heb ik dit pensioentje destijds niet opgegeven op het M-formulier en ook niet bij mijn conserverend inkomen.

Moet ik nu alsnog aangifte doen? Wat betekent dit voor mijn reeds ontvangen definitieve aanslagen? Wat gebeurt er met de tien jaar uitstel van betaling? Wat gebeurt er met de kwijtschelding? Is er een uitzondering voor kleine pensioenen?

Ik heb een paar maal contact gehad met de belastingtelefoon, maar krijg géén eenduidige antwoorden. Nu ben ik van plan deze vragen per aangetekende brief te stellen bij de Belastingdienst Buitenland. Ik zou echter graag eerst via deze weg meer te weten willen komen.

Is er iemand onder de lezers, die dit reeds aan de hand heeft gehad? Zijn er lezers, die kennis hebben van deze zaken? Of zijn er misschien andere lezers, die tips voor mij hebben?

Met vriendelijke groet,

Hans

No votes yet.
Please wait...

7 reacties op “Lezersvraag: Ik krijg onverwacht een pensioenuitkering, krijg ik nu problemen met de belastingdienst?”

 1. Christina zegt op

  Hans, probeer contact op te nemen met het desbetreffende Pensioenfonds. Ik heb zelf bij een groot Pensioenfonds 40 jaar gewerkt. Ik weet dat weduwe pensioen ook geweigerd kan worden.
  Er was en dit is meerdere malen gebeurt een man overleden heeft 3 huwelijken gehad maar een had daar niet veel goeds van overgehouden. Zij wilde het weduwe pensioen niet ontvangen. Heeft daar voor moeten tekenen en het was niet meer terug te wijzigen. Stel die vraag ook aan het Pensioenfonds waarvan Jij de brief hebt ontvangen. Veel succes! Christina

 2. erik zegt op

  Hans,

  Ik adviseer je het dossier “Belastingdossier postactieven” in dit blog te lezen.

  Het geld is er nog niet dus je hoeft nu niets te doen. Kleine pensioenen mag je afkopen en ik lees dat je dat ook doet. Het bedrag is zo marginaal dat ik me afvraag of dat iets zou uitmaken in de conserverende aanslag. Ik zou het laten rusten.

  Als het geld wordt uitbetaald is dat in Thailand belast mits op de voorwaarden als bedoeld in artikel 18 lid 1 van het verdrag. Dat kun je aan de pensioenmaatschappij vragen maar in de meeste gevallen is dat gewoon zo. Zie vraag 3 en 4 van genoemd dossier.

  In dat geval mag Thailand heffen. Thailand heft nog niet (overal) en daarvoor verwijs ik je naar vraag 6 tot en met 9 van genoemd dossier.

  Ik zou me geen zorgen maken en dat geld gewoon incasseren. Houdt de pensioenmaatschappij toch loonheffing in dan zou ik die na afloop van het jaar terugvragen.

 3. Davis zegt op

  Beste Hans, zeer verstandig dat u zich de vraag stelt!

  Immers, als ik het goed lees, zou je door de eenmalige afkoop 650 € incasseren, wat niet mag, en daardoor riskeren toch 140.000 aanslag op te moeten hoesten…

  Ben zo vrij te stellen dat dit een eigenaardig zaak is en – niet helemaal koosjer – lijkt. Ben je zeker dat de gegevens van 1972 correct zijn?
  Als die onbekende pensioenkas die gegevens van voor het gedigitaliseerde era heeft, moet de Nederlandse belastingdienst die ook hebben… en zouden ze initieel in hun berekeningen vervat moeten geweest zijn. Toch?

  Raad dan ook aan het aan de bevoegde belastingdienst voor te leggen, om verrassingen op termijn te vermijden.
  Daar doe je ook niets verkeerd mee. Doe het nog niet aangetekend, dat is bindend. Misschien per gewone brief (of mail). Bij een vergelijk zal je sowieso documenten moeten ondertekenen die dan bindend zijn. Zou graag de uitkomst weten!

 4. erik zegt op

  Davis, je leest in het belastingdossier, vraag 18 en de laatste vraag, dat kleine pensioenen mogen worden afgekocht. Daarmee overtreed je geen enkele regel. Ik heb dat zelf na emigratie ook gedaan, het ging om 750 euro afkoopsom.

  • Davis zegt op

   Bedankt Erik, ineens een antwoord op de vraag van Hans!

 5. NicoB zegt op

  Feiten, je bent in 2009 geëmigreerd naar Thailand, werkte je aangifte 2009 af via een M formulier. Conclusie, je bent vanaf 2010 dus buitenlands belastingplichtige.
  Dit pensioen gaat zeker afgekocht worden, dat moet de pensioenuitvoerder, daar kun je niets tegen doen.
  Je definitieve aanslag IB 2009 zal niet herzien worden, de afkoop en belastbaarheid valt in het jaar van uitkering, dat is 2014, ook al is er voor het berekenen van de afkoopsom eventueel gerekend vanaf 2009.
  Het pensioen is indien je vrijstelling vraagt niet in NL maar in Thailand belast, behalve als het een pensioen is van het ABP op grond van destijds werken voor de NL overheid.
  Je conserverende aanslag en het uitstel blijven dus ongewijzigd van kracht.
  Ik deel je mening dat het beste is om aan enige onzekerheid een einde te maken dat aan de belastingdienst buitenland te vragen.
  Je kreeg dit jaar bericht van het pensioenfonds, tot nu toe deed en doe je niets verkeerds mbt. je conserverende aanslag. Indien je nu hoort van een pensioenfonds waar je je niet van bewust was, dan is hier sprake van een nieuw feit. Indien dit alsnog gebleken pensioen niet afgewikkeld wordt zoals hiervoor uiteengezet, dan zou in het allerergste geval die aanslag enige aanvulling behoeven en tevens het uitstel ietsje verhoogd moeten worden.
  Wens je succes met het schrijven aan de belastingdienst, m.i. niets om je ongerust over te maken.
  Stuit je op onverwachte problemen, neem dan een belastingadviseur in de arm.
  NicoB

 6. Hans zegt op

  Beste lezers hartelijk dank voor jullie reacties.

  Ik moet echter toch nog één ding kwijt. Het gaat hier om een pensioen, dat voor 1 januari 2007 is gestopt. Het voldoet dus niet aan de voorwaarden om zonder mijn toestemming afgekocht te kunnen worden. Mischien valt het daardoor echter ook niet onder de pensioenwet en zou het toch niet afgekocht mogen worden, maar dat weet ik niet, de info op de belastingsite is voor mij niet echt begrijpelijk.

  Met vriendelijke groet,

  Hans


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website