Beste lezers,

Ik ben een Thaise vrouw en heb een jaar of 10 in Nederland gewoond, gestudeerd en gewerkt. Heb een Nederlandse partner met notariële samenlevingsovereenkomst.

In 2009 ben ik tot Nederlandse genaturaliseerd en heb telefonische toestemming van de IND via de gemeente waar ik toen woonde, om mijn Thaise nationaliteit te behouden. Thaise mensen hoeven volgens de IND hun Thaise nationaliteit niet op te geven. Ik zou dan geen grond meer mogen bezitten in Thailand en daarmee feitelijk ook geen eigen huis, en ook het recht op de nog onverdeelde boedel van mijn overleden vader verliezen. Bovendien is de procedure om de Thaise nationaliteit te laten vervallen zo lastig en zo langdurig dat dat volgens de IND niet van iemand verwacht mag worden. Heb dit helaas niet op papier.

Ik ben nu uitgeschreven uit Nederland en woon nu met mijn Nederlandse partner in Thailand. In oktober 2014 heb ik bij de Nederlandse ambassade in Bangkok verlenging van mijn Nederlandse paspoort aangevraagd. Na de nodige e-mails heb ik op nu een afwijzing ontvangen. Het gaat hier dus om verlenging/vernieuwing van een Nederlands paspoort aan een Nederlands onderdaan. Men wil een verklaring van de Thaise autoriteiten dat zij geen bezwaar hebben tegen afgifte van een Nederlands paspoort cq dubbele nationaliteit.

Volgens de Thaise wet kun je als je dat wilt afstand doen van de Thaise nationaliteit. Dus het hoeft kennelijk niet. Het is in mijn ogen absurd dat Thailand moet verklaren geen bezwaar te hebben tegen verlenging van een Nederlands paspoort van een Nederlands onderdaan (dat ik daarnaast ook nog Thaise ben lijkt me niet relevant). Na een belronde langs binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, en politie/immigratie van Thailand lijkt het erop dat niemand zo’n verklaring wil afgeven. Heeft mogelijk ook te maken met de huidige politieke situatie.

In de afwijzingsbrief staat ook dat ik de Nederlandse nationaliteit automatisch zou hebben verloren omdat ik de Thaise nationaliteit zou hebben behouden. Ook zou ik de Thaise nationaliteit automatisch hebben verloren omdat ik de Nederlandse nationaliteit heb. Ik zou volgens Nederland nu dus statenloos zijn. Allemaal een beetje krom verhaal. Ook human Rights Watch Thailand kan me niet verder helpen.

In Nederland kun je zo ver ik weet tot nu toe bij dubbele nationaliteit nog probleemloos je Nederlandse paspoort verlengen zonder verdere vragen, maar ja, ik woon nu in Thailand. Laat de bezwaar procedure nu over aan een advocaat.

Mijn vraag: Ben ik de enige of zijn er meer van deze gevallen? Vragen ze vaker om zo’n Thaise verklaring? Weet iemand waar en hoe ik zo’n Thaise verklaring kan krijgen en of die in het verleden wel werd afgegeven?

Mer vriendelijk groet.

Mam


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

17 reacties op “Lezersvraag: Dubbele nationaliteit Thais/Nederlands en weigering verlenging Nederlands paspoort”

 1. Gringo zegt op

  Op de website van de IND staat het volgende over Thailand in geval van een mogelijke dubbele nationaliteit:

  “Bij verkrijging van de Nederlandse nationaliteit verliest u de Thaise nationaliteit automatisch. Wanneer u Nederlander wordt, moet u zelf bij de Thaise overheid aangeven dat u Nederlander bent geworden. Zij zullen vervolgens in de Thaise Staatscourant publiceren dat u uw Thaise nationaliteit hebt verloren. Deze publicatie (of een kopie daarvan) moet u vervolgens opsturen aan de IND.

  Als u de Thaise nationaliteit bezit en gehuwd bent met een niet-Thaise persoon verliest u niet automatisch de Thaise nationaliteit, u kunt wel afstand doen van de Thaise nationaliteit.
  Let op!

  Als u de Thaise nationaliteit bezit en gehuwd bent met iemand met de Nederlandse nationaliteit wordt niet van u verlangd om afstand te doen van Thaise nationaliteit (uitzonderingscategorie op grond van artikel 9 lid 3 RWN)”

  Hebt u de procedure in de eerste alinea gevolgd? Wel goed onderscheid maken tussen trouwen met een Nederlander of genaturaliseerd worden tot Nederlander!
  .

  • NicoB zegt op

   Moderator: niet chatten svp.

 2. Denny zegt op

  Je zou kunnen checken of de IND jullie notariële samenlevingscontract dezelfde status toedicht als een huwelijk. Is dit samenlevingscontract ook in Thailand erkend/gelegaliseerd?

  Momenteel moet je in NL ook heel goed opletten want als je na je inburgeringscursus een NL paspoort aanvraagt, wordt er gevraagd of je afstand wil doen van je Thaise nationaliteit. Gelukkig had ik bovenstaand artikel geprint en meegenomen, waardoor ik de gemeente duidelijk kon maken dat mijn vrouw ( zijn gehuwd ) geen afstand hoefde te doen van haar Thaise nationaliteit en dus een dubbel paspoort/nationaliteit heeft. Beide paspoorten worden probleemloos verlengd.

  • NicoB zegt op

   Denny, deze probleemloze verlengingen, worden die steeds gegeven terwijl je vrouw in Nederland woont? Mijn partner heeft wonend in NL bij alle verlengingen van haar NL paspoorten ook nooit problemen gehad.
   De situatie van vraagsteller is anders.
   Vraagsteller woont nu in Thailand en deed haar aanvraag bij de NL Ambassade in Bangkok ipv. bij de woongemeente in NL.
   Vraagsteller vraagt of er mensen zijn die in dezelfde situatie als haar verkeren.
   Ik zie dat bij de aanvraag bij de NL Ambassade in Bangkok er op het aanvraagformulier, in tegenstelling tot het aanvraagformulier in NL, een vraag gesteld wordt over het al dan niet hebben van ook een andere nationaliteit en zo ja, dan moet een kopie van dat paspoort ingeleverd worden.
   Dat mond voor de vraagsteller nu uit in het opeisen van een verklaring van de Thaise autoriteiten, welke autoriteiten?, dat vraagsteller sinds de naturalisatie doorlopend de Thaise nationaliteit heeft gehad.
   Ook mij interesseert dit, hebben anderen die ervaring ook gehad en hoe is dat afgelopen?
   NicoB

 3. Jos zegt op

  Wij wonen in Nederland.
  Mijn vrouw heeft de Nederlandse nationaliteit maar heeft het 2de deel van de procedure niet gedaan.
  Ze heeft dan ook niet aan de Nederlandse overheid gemeld dat zij ook nog Thai is.

  Volgens mij heeft dat geen enkele Thaise in Nederland gedaan.

 4. Bacchus zegt op

  Ik vind het maar een raar! Mijn partner heeft ook een dubbele nationaliteit en heeft onlangs zonder problemen weer een nieuw Nederlands paspoort gekregen in Bangkok. Nu verandert er veel in Nederland en niet ten goede! Toch zou ik in dit geval niet al teveel problemen verwachten, gezien de regelgeving. Hieronder een stukje tekst dat ik integraal van de website van de rijksoverheid heb gehaald met betrekking tot het verliezen van het Nederlanderschap ( http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/verliezen-nederlandse-nationaliteit ).

  Als u een dubbele nationaliteit had. En u woonde minimaal 10 jaar aaneengesloten buiten het Koninkrijk der Nederlanden. (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten vormen samen het Koninkrijk der Nederlanden.) U woonde in deze periode ook buiten de gebieden waarvoor het Verdrag van de Europese Unie geldt.

  In deze situatie verliest u uw Nederlandse nationaliteit niet als:

  – u van deze 10 jaren minimaal 1 jaar in het Koninkrijk der Nederlanden heeft gewoond. Of in een gebied waarvoor het Verdrag van de Europese Unie geldt;
  – u de periode van 10 jaar niet heeft laten verstrijken. U heeft op tijd een nieuw Nederlands paspoort aangevraagd. Vanaf de dag dat u het paspoort ontvangt, begint een nieuwe periode van 10 jaar te lopen.

  Ik maak hieruit op dat wanneer je al een dubbele nationaliteit bezat en je in het buitenland gaat wonen je alleen moet zorgen dat je paspoort niet verloopt.

  Ik snap de vraagstelling c.q. eis van de ambassade dan ook niet. Volgens mij druist die tegen de eigen regelgeving in.

  Ik hoop dat jullie wat hebben aan de informatie en wens jullie veel succes in de verdere procedure. Uiteraard ben ik erg benieuwd hoe dit afloopt, dit in verband met toekomstige aanvragen voor anderen die in dezelfde situatie verkeren. Ik hoop dan ook dat jullie ons op de hoogte houden!

  • NicoB zegt op

   Bacchus, ik citeer:

   ” Als u een dubbele nationaliteit had. En u woonde minimaal 10 jaar aaneengesloten buiten het Koninkrijk der Nederlanden. (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten vormen samen het Koninkrijk der Nederlanden.) U woonde in deze periode ook buiten de gebieden waarvoor het Verdrag van de Europese Unie geldt.
   ” In deze deze situatie verliest u uw Nederlandse nationaliteit niet als:

   – u van deze 10 jaren minimaal 1 jaar in het Koninkrijk der Nederlanden heeft gewoond. Of in een gebied waarvoor het Verdrag van de Europese Unie geldt;
   – u de periode van 10 jaar niet heeft laten verstrijken. U heeft op tijd een nieuw Nederlands paspoort aangevraagd. Vanaf de dag dat u het paspoort ontvangt, begint een nieuwe periode van 10 jaar te lopen.

   Ik maak hieruit op dat wanneer je al een dubbele nationaliteit bezat en je in het buitenland gaat wonen je alleen moet zorgen dat je paspoort niet verloopt. ”

   Ik maak hier iets anders uit op, nl dat als je 10 jaar aaneengesloten buiten NL en EU woont, dat je in die 10 jaar minimaal 1 jaar in NL of een EU gebied gewoond moet hebben of lees ik dat nu echt verkeerd?

 5. David zegt op

  Interessante casus.

  Omdat men Nederlands staatsburger is door naturalisatie, verliest men automatisch de Thaise nationaliteit. Maar zo automatisch gaat dit dus niet; de persoon in kwestie moet daar zelf voor zorgen! Dit is het geval van de poster. Dat de bevoegde instanties hieromtrent geen schriftelijke duiding kunnen geven, valt ten zeerste te betreuren.

  Een Thai kan echter wel gehuwd zijn met een Nederlander. Een Nederlandse verblijfstitel en paspoort krijgen, en uiteraard de Thaise nationaliteit behouden. Men heeft dan wel geen dubbele nationaliteit, maar wel een Nederlands en een Thais paspoort, die beiden en zonder meer verlengd kunnen worden. Is dat juist gesteld?

  Er is dus zoals Gringo post, een wezenlijk verschil tussen naturalisatie en trouwen. In het eerste geval met belangrijke consequenties naar je Thaise nationaliteit toe, en dienaangaande rechten en plichten!

  • Rob V. zegt op

   Dat is onjuist.

   Je kan nooit nooit een paspoort vernieuwen of zelfs maar behouden als je niet de betreffende nationaliteit hebt. Paspoorten en ID kaarten zijn slechts reisdocumenten die men krijgt als je de betreffende nationalititeit hebt.

   Tevens is het onjuist dat Thailand eist dat je de Thai nationaliteit opgeeft, de wetgeving stelt slechts dat je er voor kán kiezen deze op te geven. Thailand verbied dubbele nationaliteit niet en erkent dubbele nationaliteit ook niet maar het is wel degelijk toegestaan:

   Nationality Act, (No.4), B.E. 2551 (=jaar 2008)
   Chapter 2. Loss of Thai Nationality.
   (…)
   Section 13.
   “A man or a woman of Thai nationality who marries an alien and may acquire the nationality of the wife or the husband according to law on nationality of his wife
   or her husband may, If he or she desires to renounce Thai nationality, make a declaration of his or her intention before the competent official according to the form and in the manner prescribed in the Ministerial Regulations.”

   Bron: http://www.refworld.org/pdfid/506c08862.pdf

   Nederland eist afstand van de oude nationaliteit maar heeft diverse uitzonderingsgronden waaronder een huwelijk of geregistreerd partnerschap met een Nederlander of wanneer afstand doen onredelijk is (zoals verlies van erfrecht en onroerende goederen).

   Vandaar dat vele Thai tot Nederlander zijn genaturaliseerd en volkomen legaal en probleemloos in beide landen hun nationaliteit kunnen gebruiken. Enkele onkundige Thaise of Nederlandse ambtenaren daar gelaten die ten onrechte stennis schoppen.

   Mam heeft dus wel degelijk nog de Nederlandse nationaliteit (zou deze worden ingetrokken dan krijg je daar bericht over en loopt er een hele procedure, inclusief optie op bezwaar etc. totdat in de Nederlandse staatscourant staat dat je geen Nederlander meer bent). Ze is uiteraard ook nog volkomen legaal Thaise. Maar om een of andere reden vraagt een -in mijn ogen wegens knullige werkinstructies- een bewijs dat de Thaise autoriteiten okay zijn met de afgifte van een Nederlands paspoort. Ik heb nog nooit van Thai in Nederland gehoort dat de gemeente (of IND) daar om vroeg. Waarom dat wel zo zijn op de papieren van de ambassade snap ik dan ook niet.

   Om de een of andere redenen gaat Nederland er nog steeds vanuit dat Thai die niet met een Nederlander gehuwd zijn van de Thaise autoriteiten afstand moeten doen. Ik kan dat niet terugvinden in de meest recente nationaliteitswet (die momenteel met de coup buiten werking is gesteld).

   De landenlijst tot afstandsbepaling aldus Nederland vind je hier:
   https://ind.nl/particulier/nederlander-worden/landenlijst?tab=tz

   De daar gestelde “Bij verkrijging van de Nederlandse nationaliteit verliest u de Thaise nationaliteit automatisch.” is mijn inziens dan ook kolder. Ik kan dat echt niet opmaken uit de Thaise wetgeving maar dat verklaard wel het gedoe waarom men nu een bevestiging wil zien van de Thai.

   De nationaliteitswetgeving hier:
   http://wetten.overheid.nl/BWBR0003738/geldigheidsdatum_16-01-2015#Hoofdstuk4

 6. Richard* zegt op

  Uitzonderingen afstand:
  Wanneer hoeft u géén afstand te doen van uw huidige nationaliteit:
  • U bent getrouwd met of u bent geregistreerd partner van een Nederlander.
  • U zou door afstand van uw nationaliteit te doen bepaalde rechten verliezen.
  Daardoor lijdt u ernstige financiële schade. Denk aan erfrecht.
  • U hebt bijzondere en objectief waardeerbare redenen om geen afstand te doen van uw nationaliteit.

  Een samenlevingscontract is niet hetzelfde als een huwelijk of een geregistreerd partnerschap.
  Een samenlevingscontract wordt opgesteld door een notaris.
  Het regelt alleen wat de partijen zelf met elkaar afspreken.
  Vaak wordt een samenlevingscontract verward met een geregistreerd partnerschap. Terwijl het sluiten van een huwelijk of een partnerschap registratie direct juridische gevolgen heeft, is samenwonen niet aan specifieke juridische regels verbonden.
  Er ontstaan niet direct rechten en verplichtingen tegenover de partner en/of derden. Toch kan het nuttig zijn bepaalde rechten en verplichtingen zwart op wit te zetten. Dit doe je bij je notaris, door middel van een samenlevingscontract

  Naar mijn inziens blijkt dat u geen rechten heeft op een verlenging, als u niet uw Thaise nationaliteit heeft opgegeven.
  Want u heeft uw Nederlanderschap verkregen, waarbij u uw Thaise nationaliteit had moeten opgeven,
  want u had geen huwelijk of geregistreerd partnerschap.
  En u heeft bij de aanvraag waarschijnlijk niet schriftelijk kenbaar gemaakt dat u geen afstand kan doen
  van uw huidige nationaliteit om speciale redenen.

  Thailand
  Bij verkrijging van de Nederlandse nationaliteit verliest u de Thaise nationaliteit automatisch. Wanneer u Nederlander wordt, moet u zelf bij de Thaise overheid aangeven dat u Nederlander bent geworden. Zij zullen vervolgens in de Thaise Staatscourant publiceren dat u uw Thaise nationaliteit hebt verloren. Deze publicatie (of een kopie daarvan) moet u vervolgens opsturen aan de IND.

  Als u de Thaise nationaliteit bezit en gehuwd bent met een niet-Thaise persoon verliest u niet automatisch de Thaise nationaliteit, u kunt wel afstand doen van de Thaise nationaliteit.
  Let op!

  1) Als u de Thaise nationaliteit bezit en gehuwd bent met iemand met de Nederlandse nationaliteit wordt niet van u verlangd om afstand te doen van Thaise nationaliteit (uitzonderingscategorie op grond van artikel 9 lid 3 RWN).

  2) Voor Thaise personen die getrouwd zijn met een niet-Nederlandse partner geldt dat zij hun Thaise nationaliteit wel automatisch verliezen wanneer zij de Nederlandse nationaliteit verkijgen.
  Dit geldt dus ook voor een Thaise personen die getrouwd is met een Thaise partner.

  • Rob V. zegt op

   Maar Mam hoeft van Nederland noch Thailand haar Thaise (of Nederlandse) nationaliteit op te geven. Ze viel vanuit Nederlands perspectief niet onder de uitzondergrond “gehuwd met een Nederlander” (ze heeft immers geen huwelijk of geregisteerd partnerschap, slechts een samenlevingscontract) maar wel onder de uitzondering op basis van dat dit onevenredige gevolgen zou hebben (verlies van erfrecht, bezit van onroerendgoed). Vanuit Nederland is er dus nooit de plicht geweest voor Mam om afstand te doen.

   Vanuit Thailand ook niet, die verplicht niet tot afstand maar bied wel de mogelijkheid. Zie de nationaliteitswetgeving van Thailand (http://www.refworld.org/pdfid/506c08862.pdf )

   ————————–
   Nationality Act, (No.4), B.E. 2551 (=jaar 2008)
   (…)
   Chapter 2.
   Loss of Thai Nationality

   Section 13.
   A man or a woman of Thai nationality who marries a n alien and may acquire the nationality of the wife or the husband according to law on nationality of his wife or her husband may, If he or she desires to renounce Thai nationality, make a declaration of his or her intention before the competent official
   according to the form and in the manner prescribed in the Ministerial Regulations.

   Section 15.
   Except in the case under Section 14, a person who has Thai nationality and other nationality, or who acquires Thai nationality by naturalization may, if he desires to renounce Thai nationality, file an application with the competent official according to such form and in the manner prescribed in the Ministerial Regulations. The granting or refusal of permission for renunciation of Thai nationality shall lie with the discretion of the Minister.

   (…)

   Section 22.
   A person of Thai nationality who has been naturalized as an alien, or who has renounced Thai nationality, or whose Thai nationality has been revoked, shall lose Thai nationality.”
   ————————–

   Sectie 13 is niet van toepassing (niet gehuwd), sectie 15 wel, die stelt dat iemand die naturaliseerd afstand kán doen van de Thaise nationaliteit indien men dit wenst. Net zoals onder Sectie 13 iemand dat kán doen indien gewenst.

   Sectie 22 maakt het dan weer verwarrend… Als je dat letterlijk neemt zouden artikel 13 t/m 21 per definitie vervallen (want iemand zou per definitie de Thai nationaliteit verliezen door naturalisatie) en dat zou ook nergens op slaan… Maar dit artikel is denk wel de reden dat Nederland zulke vreemde afstandsverklaringsbeleid heeft voor Thai en dat verklaar weer waarom de Nederlandse overheid moeilijk kan doen.

   De oplossing ligt dus in het aan de Nederlandse autoriteiten duidelijk maken wat het standpunt van de Thaise autoriteiten is in deze casus en in zijn algmeenheid. Is de originle Thais talige nationaliteits wet misschien duidelijker om hier achter te komen? Pragmatisch is een Thaise ambtenaar vinden die zo’n verklaring dat alles okay is kan aanleveren zodat de Nederlandse ambtenaren tevreden zijn. Ander wordt het voer voor een (Thaise) advocaat met kennis van zaken omtrent de Thaise nationalitetswetgeving. Veel lezers zullen vast belangstelling hebben voor de uitkomst.

 7. Taitai zegt op

  David: Volgens mij kun je wel de Nederlandse nationaliteit hebben zonder een Nederlands paspoort te bezitten, maar niet andersom. Het paspoort kan bijvoorbeeld ingenomen zijn door de de Nederlandse Staat om te voorkomen dat iemand Nederland verlaat of er is nooit een paspoort aangevraagd. Je kunt volgens mij echter niet een geldig Nederlands paspoort bezitten/verlengen terwijl je niet de Nederlandse nationaliteit (meer) hebt.

  Het gestelde dat het niet-hebben van een dubbele nationaliteit het nog steeds mogelijk maakt om te kunnen beschikken over zowel een Nederlands als een Thais paspoort is daarom volgens mij onjuist. Om die twee paspoorten te kunnen aanhouden moet iemand ook beide nationaliteiten hebben.

  • David zegt op

   Dat klopt volledig. Uiteraard kan je zonder de Nederlandse nationaliteit te hebben, geen Nederlandse reispas aanvragen of bezitten. De vraag van de dubbele nationaliteit is niet echt aan de orde mbt tot de vraagsteller. Hoewel deze materie ook eens uitgeklaard zou mogen worden.

   De casus van de poster is, zij geeft aan genaturaliseerd te zijn.
   Bij naturalisatie vraag je de Nederlandse nationaliteit, wat o.a. inhoudt dat je je huidige nationaliteit opgeeft.
   Er is een uitzondering mogelijk, je kan afzien van afstand van je nationaliteit omdat er financiële verliezen geleden kunnen worden (erfrecht). Maar dat doe je op voorhand tijdens de aanvraag tot naturalisatie. Zie voor de betreffende regelgeving onder ‘naturalisatie’, dus niet ‘optie’:
   https://ind.nl/Documents/5013.pdf

   Poster zal dus inderdaad de Thaise nationaliteit moeten opgeven om de Nederlandse te behouden.
   Haar schrik om stateloos te zijn is wat cru gesteld, maar er is sprake van niet naleven van de voorwaarden van de Nederlandse naturalisatiewetgeving. Er zijn dus maar 2 opties, de Thaise of de Nederlandse nationaliteit.
   Van dubbele nationaliteit kon hier in spe al niet gepraat worden, tenzij je de uitzondering had aangevraagd. (https://ind.nl/Documents/5013.pdf – punt 7 ‘uitzonderingen afstand’ op pagina 6).

 8. boonma somchan zegt op

  en mocht men de thaise nationaliteit = paspoort id card weer terugwillen kan dat heel snel na het tonen van het thai birthcertificate ja ook een officieel vertaald en gelegaliseerd copie

 9. john zoet zegt op

  ga twee maanden terug naar Nederland .
  laat je inschrijven bij familie en vraag een nieuwe paspoort aan.
  dan ben je ook van die regeltjes bedenkende ambtenaar af en na de ontvangst van je paspoort terug naar Thailand.
  wel even uitschrijven

  • marcus zegt op

   Als je je inschrijft dan zal je eerst wat goede krijgen met de IB en zo, maar vergeet niet dat voor successie rechten en giften de teller weer naar nul gaat. Wat betekend dat een eventuele nalatenschap pas na tien jaar onbelast wordt (in Nederland)

 10. George zegt op

  De vraag van Mam leidt bij mij tot de volgende opmerking.
  Mijn thaise partner (wij zijn niet gehuwd, samenlevingscontract, wonend in Nederland) heeft nu een Nederlands paspoort en moest bij het aanvragen van nederlandse nationaliteit een verklaring van afstand thaise nationaliteit tekenen. Na verkrijging van paspoort kregen we een brief van de IND of ze dat wilde regelen. We zijn naar Thaise ambassade geweest in Den Haag om afstand te nemen van thaise nationaliteit en die meldde dat actie niet nodig was omdat IND niet verder zou navragen. Tot nu toe (half jaar) ook niets meer gehoord van IND. Gegeven deze vraag van Mam zou het misschien wel eens mogelijk kunnen zijn dat er straks bij verlenging paspoort (over 10 jaar) toch complicaties ontstaan. Want dat afscheid nemen van thaise nationaliteit zie ik niet gebeuren. Heeft iemand hier ervaring mee?


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website