Weer is enige tijd verstreken, en weer zonder enige bekende ontwikkelingen. Daarom heb ik nu maar de stoute schoenen aangetrokken en heb zowel minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) als het bestuur van Zorgverleners Nederland (ZN) aangeschreven.

Hieronder kunt u de inhoud van de brief lezen en ik hoop dat dat bij zowel VWS als ZN een positieve reactie geeft en in elk geval bekend maakt wat men nu momenteel daadwerkelijk heeft gerealiseerd.

Ingezonden door Haki


Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport AANGETEKEND T.a.v. de heer Dr.E.J.Kuipers, minister 

Postbus 20350 

2500 EJ Den Haag 

Zorgverzekeraars Nederland 

T.a.v. het Bestuur e/o de Directie 

Postbus 520 

3700 AM Zeist 

Breda: 18 april 2022 

Betreft: Probleem Buitenlanddekking Zorgverzekering / Toelatingseisen Thailand 

Geachte heer Kuipers en geacht bestuur/directie ZN! 

Dit schrijven, dat betrekking heeft op op de onontvankelijkheid van onze zorgverzekering (of beter: de bijbehorende “Statement of Insurance”) in het buitenland (met name Thailand), stuur ik gelijktijdig aan minister Kuipers (VWS) en het bestuur/directie van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), aangezien het onderwerp beiden aangaat en hen inmiddels ook bekend zal zijn. 

Wat vooraf ging: 

In 2020-2021 werden, vanwege de Covid problematiek, de immigratie eisen van de Thaise overheid verscherpt en werden onder meer verzekeringseisen gesteld aan de minimale dekkingen voor medische zorg, waaraan binnenkomende buitenlanders moesten voldoen. En het ziet er niet naar uit dat in de (nabije) toekomst deze eis (die inmiddels wel iets is versoepelt door verlaging van de vereiste maximale dekking) zal verdwijnen, mede omdat men reeds in de pre-covid periode, veel nadeel ondervond van onverzekerde buitenlanders, met name toeristen. 

De kern van dit onderhavige probleem: 

Bijkomende toelatingseis van de Thaise overheid is nu, dat verzekeraars expliciet het verzekerd bedrag in hun “Statement of Insurance” moeten vermelden. Ik verwijs hiervoor naar de bijlage (afkomstig van de website van de ambassade van Thailand in Den Haag: https://hague.thaiembassy.org/th/content/test-go-scheme ), updated 31 maart 2022, waar u onder punt 6, het navolgende kunt lezen: 

 1. Medical Insurance 

– have medical insurance with a minimum coverage of USD 20,000. The amount of coverage must be explicitly mentioned 

– the insurance must cover the entire period of your stay in Thailand

En dat nu, wordt door vrijwel alle Nederlandse zorgverzekeraars (op DSW na) geweigerd! Hierdoor moeten talloze Nederlandse Thailand-reizigers, zich apart, middels een reisverzekering, nog aanvullend verzekeren. Dat, terwijl ze al goed verzekerd zijn middels de wettelijk verplichte zorgverzekering!! 

Ook ondergetekende, wiens zorgverzekeraar eveneens weigerde om de vereiste verklaring (met bedragen) af te geven, werd hierdoor gedwongen een extra reisverzekering af te sluiten (a raison van € 200) en heeft dit geschil vorig jaar bij de SKGZ (Stichting Klachten en Geschillen Ziektekostenverzekeraars) onder dossiernr.: G452021011699, aanhangig gemaakt. Het SKGZ heeft dit in behandeling genomen en uiteindelijk is bepaald dat verzekeraars geenszins verplicht zijn om een verzekeringsverklaring mét bedragen, af te geven aan hun verzekerden. 

Inderdaad hebben zorgverzekeraars geen verplichting om bedragen te vermelden, maar er geldt evenzo geen verbod om dat wel te doen! Daarvoor hoef ik enkel te verwijzen naar DSW, de enige zorgverzekeraar, die wel de bedragen vermeld en hun verzekerden onnodige kosten voor een extra reisverzekering bespaard! 

Wel zou in een bestuurscommissie van ZN, besloten zijn dat men aan andere landen, het Nederlandse zorgstelsel gaat toelichten, met uitleg waarom geen bedragen worden genoemd. Hiertoe zou ZN met verzekeraars een werkgroep vormen en een Engelstalige tekst opstellen. Ook zou VWS hierbij betrokken worden. 

Dit plan dateert alweer van september 2021! Wat is hiervan nu gerealiseerd? Gezien de tekst met uitleg over de Test & Go / Thailand Pass (updated 31 maart en specifiek vermeld voor “for travellers from the Netherlands only”; zie de kop van bijlage) heeft enige uitleg van een ZN werkgroep aan “Thailand” nog niet plaatsgevonden. 

Ook is niet bekend wat men nu met die Engelstalige tekst van de werkgroep van ZN specifiek van plan is. Is die bestemd voor gebruik bij onze ambassades wereldwijd, of stuurt men die naar de buitenlandse ambassades in Den Haag? Wat is de inhoud van die tekst en wordt daar wel goed en duidelijk benadrukt waarom geen bedragen worden genoemd (omdat onze zorgverzekeringen geen maximum in de zorg kennen) en waarom men dan niet simpelweg in hun “Statement of Insurance” vermeld dat er geen limiet zit aan onze zorgverzekering en dus ook inclusief het vereiste verzekeringsbedrag (momenteel dus $20.000) is? Want dat begrijp ik zelf, en velen met mij, ook niet en dat is dus de eerste vraag, die men van de (buitenlandse) lezer kan verwachten! Is men in die tekst daarop voorbereid? Wordt overwogen om specifiek de Thaise ambassade, als buitenlandse vertegenwoordiging van het Koninkrijk Thailand, persoonlijk uitleg te geven? Want daar ligt immers het pijnpunt, dat toch op diplomatieke wijze weggemasseerd kan worden. 

Inmiddels is er ook een andere gedupeerde, die zich door deze kwestie genoeg benadeeld voelt om hierover een klacht bij het SKGZ in te dienen en waarvan de behandeling nog gaande is. 

Ondergetekende heeft dit probleem ook aangekaart bij onze vertegenwoordiging in Bangkok, en ik heb begrepen dat die dit heeft gemeld in Den Haag. Meer is mij daarover niet bekend.

Het wordt nu toch echt eens tijd dat er resultaten worden geboekt, of moeten we ons er maar bij neerleggen dat we een dubbele (reis-)verzekeringen, en dus dubbele kosten, voortaan maar moeten accepteren. Leuk voor verzekeraars, onnodig kostbaar voor hun verzekerden! 

Tot slot wil ik wel kwijt dat het mij niet makkelijk is gevallen om voor dit (relatief kleine, maar daarom niet minder belangrijke) probleem, een minister lastig te moeten vallen. Maar ik zag geen andere manier meer om een oplossing voor dit onrecht te vinden en heb nu de hoop op hem gevestigd. Van Zorgverzekeraars Nederland en aangesloten verzekeraars, hoop ik op wat meer begrip en flexibiliteit. 

Andere belanghebbenden (met name Thailandblog bezoekers) zullen ook over deze brief geïnformeerd worden. 

Met belangstelling wacht ik uw reactie af. 

Vriendelijke groet en met hoogachting, 

H te Breda 

Bijl. Voorwaarden Test & Go / Thailand Pass


» Laat een reactie achter


Rating: 4.64/5. From 14 votes.
Please wait...

25 reacties op “Statement of insurance – vervolg (lezersinzending)”

 1. Hermann zegt op

  Je bent misschien niet gewend ministers persoonlijk te benaderen per brief maar deze pennenvrucht mag er zonder meer zijn. Heldere formulering en ‘to the point’. Gericht op een oplossing zonder daarbij (al te) verwijtend te zijn. Ik hoop dat het je genomen moeite gaat lonen kap kuhn krap

 2. Roeland zegt op

  “En dat nu, wordt door vrijwel alle Nederlandse zorgverzekeraars (op DSW na) geweigerd!”
  Dus de oplossing is overstappen naar DSW.

  • TH NL zegt op

   Roeland die oplossing wordt al twee jaren op deze side gedaan,
   Ik persoonlijk heb bij Menzis verzekering en zolang hier van sprake is heb ik geen probleem met de verklaring.
   Ik heb in een eerdere onderwerp over dit al meerdere keren aangegeven dat de verklaring goed moet inde brief aangegeven worden, de tweede keer dat ik die verklaring vroeg was hij iets veranderd heb ze toen opgebeld en gezegd dat ik de zelfde verklaring wilde hebben, omdat mijn inziens iets wezenlijk anders was, daar op kreeg ik een nieuwe en heb die gebruikt zonder probleem.
   Zonder een bedrag te noemen.

 3. Jos zegt op

  Beste Haki. Mooi dat je zo volhardend bent, maar ik ben bang dat je er niets mee opschiet. Het ligt niet aan de Thaise ambassade, want die voeren alleen maar de richtlijnen van de Thaise regering uit. Dit probleem speelt al heel lang en daarom begrijp ik niet dat men niet tijdig ( zoals ikzelf ) is overgestapt naar de zorgverzekering van DSW. Wanneer andere zorgverzekeraars zien dat ze hierdoor een hele hoop klanten verliezen, gaan ze eerder overstag dan met het schrijven van brieven.

  • khun moo zegt op

   Jos,

   Het ligt niet aan de Thaise ambassade, want die voeren alleen maar de richtlijnen van de Thaise regering uit.. ???

   Hoe kom je op die gedachtengang ?

   De Thaise ambassade is de vertegenwoordiger van de Thaise regering in het buitenland.
   Het is dan ook de plek om iets aan te kaarten.

 4. mattheus zegt op

  Hartstikke goed Haki. Jammer genoeg moet ik zeggen dat ik niet veel vertrouwen meer heb ik de politiek. In het begin van mijn acties, ik denk al meer dan anderhalf geleden heb ik zeer regelmatig gecorrespondeerd met Aukje de Vries lid van de VVD-fractie in de tweede kamer, thans staatssecretaris voor Toeslagen en Douane. In het begin was ze responsief, zeer enthousiast en meelevend en volgens haar zeggen heeft zij het aangekaart bij ZN (zorgverzekeraars Nederland). Toen ik net als jij nu constateerde dat het wel wat lang ging duren en er weinig schot in kwam werd het waarschijnlijk te moeilijk en lastig voor haar en liet ze niets meer van zich horen. Ik wil je niet ontmoedigen, maar het is maar dat je het weet.

 5. Herman V zegt op

  Beste Haki, leuk geprobeerd. Echter ben ik van mening dat er een schrijven naar de Thaise ambassade gestuurd moet worden met een bezwaar/protest, dat Thailand als enige land deze absurde voorwaarden steld!
  Moet de rest van de wereld hun regels/voorwaarden gaan aanpassen omdat Thailand wéér met zo’n hersenspinsel is gekomen?
  Anders i.d.d. overstappen naar DSW of niet meer naar Thailand gaan, zoals ik overweeg!

  • mattheus zegt op

   Ieder land is vrij zijn eigen regels en voorwaarden te stellen. Wie zijn wij die als absurd en wat meer te omschrijven? En inderdaad als het je heel erg tegen de borst stuit gewoon niet naar zo’n land in dit geval Thailand gaan.

  • theiweert zegt op

   Toch zijn er voor andere wel uitzondering gemaakt door de ziektekosten verzekeringen.
   Om een visum voor Rusland te verkrijgen dient je een aparte verklaring te hebben met de vermelding dat ja van die datum tot die datum verzekerd bent voor ziektekosten ook in Rusland.
   Hiervoor geven de ziektekosten wel een speciaal hiervoor gemaakte brief, waarom zou dat niet voor Thailand kunnen. Ik weet niet hoe de verzekeringen van andere landen hier mee omgaan.

   Zo dien je b.v. voor de USA ook een speciale werelddekking verzekering af te sluiten, daar voldoet onze ziekteverzekering ook niet. Als je daar medische hulp nodig hebt, kan je voor erg dure niet gedekte kosten komen te staan.

   Dus het is echt niet alleen Thailand die regels stelt. Het is alleen gek dat Nederland zich op zo standpunt stelt. Zo van iedereen moet maar doen zo als ons piepkleine landje het bedacht heeft.

 6. mattheus zegt op

  Beste Haki.

  Heel fijn dat je er achteraan blijft zitten. Overigens Zorgverzekeraars Nederland is er al veel langer mee bezig zoals je onderstaand kunt lezen.

  ————

  “Van: Vries, A. de (Aukje)
  Verzonden: vrijdag 16 juli 2021 20:30
  Aan: ‘Theo Groenewegen’
  Onderwerp: RE: verzekeringsverklaring voor uw verblijf in Thailand

  Geachte heer Groenewegen,

  Zoals aangegeven, hebben wij aan Zorgverzekeraar Nederland (ZN) gevraagd of zorgverzekeraars een standaardverklaring kunnen geven, waarin staat dat de dekkingsbedragen hoger liggen dan de gevraagde drempeldekkingsbedrag die het desbetreffende land vraagt, in uw geval Thailand. Inmiddels is er reactie van ZN; ze zijn ermee bezig om dit voor verzekerden te regelen. Zij hebben (nog) geen zicht op wanneer de standaardverklaring gereed is, maar de bedoeling is wel om dit snel beschikbaar te maken. Dit biedt voor u en anderen die in dezelfde situatie zitten dus hopelijk snel een oplossing.

  Met vriendelijke groet,

  Aukje de Vries
  Lid VVD-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal”

  ——–

  Ik heb mevrouw De Vries maar weer een mailtje gestuurd, zie onder, en hoop dat er wat mee wordt gedaan.

  ——–

  “Mevrouw De Vries,

  Ik besef dat u het als staatssecretaris erg druk zult hebben, zeker gezien uw portefeuille.

  Echter ik zou toch graag even een momentje uw aandacht willen vragen.

  Zoals u onderstaand kunt lezen in uw eigen mail van 16 juli schijnt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) al tenminste vanaf die datum, maar waarschijnlijk als eerder, bezig te zijn met een passende standaardverklaring (Statement of Insurance) voor Thailand samen te stellen.
  Tot op heden is er nog geen enkele reactie van welke kant dan ook gekomen.
  Momenteel zijn een flink aantal gedupeerden bezig individueel een beroep voor te bereiden bij het SKGZ en indien dit wordt afgewezen collectief bij de civiele rechter. Dit zal een grote druk leggen op SKGZ.

  Is dit nu echt nodig, kan het werkelijk niet anders?
  Een simpele verklaring waarin wordt vermeld dat onder ongelimiteerde dekking ook een bedrag van USD 100.000 valt indien dit nodig is en conform de Nederlandse voorwaarden is.

  Misschien dat u nog even ZN kunt aansporen de zaak spoedig op te lossen.

  Bij voorbaat dank voor uw medewerking en veel succes met het uitoefenen van uw moeilijke en verantwoordelijk functie.

  THEO GROENEWEGEN”

  ——–

  • haki zegt op

   Beste Theo/Mattheus!

   Waarom zou je nu niet gelijk nog een mail aan mevrouw De Vries sturen en refereren aan mijn onderstaande brief aan de minister en ZN, dat ook anderen nu eens resultaten willen zien. Eventueel kun je haar ook “mijn brief” meesturen, daar ik in die brief ook eerlijk vermeld dat ik het niet vertrouwelijk hou en ook anderen erover bericht.
   We zullen nu moeten doorpakken, zeker nog voordat jouw zaak bij het SKGZ tot een uitspraak komt. Waar ik nl. zo bang voor ben is, dat als ook jij, net als ik vorig jaar, het geschil verliest, ZN zich meer kan verschuilen achter, niet één, maar twéé “gewonnen” procedures.

   • haki zegt op

    Overigens heb ik hier op Thailandblog mijn naam en adres uit de brief verwijderd t.b.v. plaatsing op Thailandblog. Maar ik wil je met alle plezier de volledige brief met naam (voluit) en adres mailen, mocht je dat willen. Laat hier dan even weten….

    • mattheus zegt op

     Haki, zal je brief knippen en plakken en naar mevrouw de Vries sturen.

    • mattheus zegt op

     Haki als je dat wilt kun je me bereiken via:

     https://www.facebook.com/theo.groenewegen.9

     • haki zegt op

      Zo gaat dat niet lukken, want ik doe niet aan Facebook , Instagram e.d. Enkel je emailadres zal lukken en dan kan ik ook de volledige brief als bijlage bijvoegen.

 7. khun moo zegt op

  Ik zie nog geen pogingen om schriftelijk de Thaise ambassade te benaderen.
  Thailand is de veroorzaker en kan niet verwachten dat verzekerings maatschappijen in 100 landen , zich gaan richten op de grillen van een derde wereld land.
  Bij mijn weten is er geen land ter wereld met dit soort eisen.

  • mattheus zegt op

   Al mijn correspondentie is cc naar de Thaise ambassade Den Haag gegaan.

 8. Richard zegt op

  Ik waardeer het zeer dat er mensen zijn die dit soort problemen aankaarten, en proberen op te lossen.
  Ik vraag me echter af of de realiteit het probleem niet achterhaalt. Wellicht dat alle restricties verdwijnen per 01-07-22. Wat is het dan nog waard om hier nog energie in te steken ?
  Voor mij persoonlijk is de keuze heel simpel, zolang men deze regels hanteert ben ik er schijnbaar niet welkom, en zullen ze mij er niet zien.

  • mattheus zegt op

   Het is niet zeker en zelfs onwaarschijnlijk dat de verzekeringsplicht verdwijnt.

 9. khun moo zegt op

  Wellicht kan de nederlandse ambassadeur in Thailand het eens ter sprake brengen bij een van zijn overleg sessies met de Thaise overheid.

  Het is namelijk een probleem tussen nederlanders en Thailand..

  Leg het probleem daar neer waar het hoort.
  Bij de Thaise ambassadeur in Nederland of bij de nederlandse ambassadeur in Thailand.

  • Het probleem is bekend bij de Nederlandse ambassadeur.

 10. Alex zegt op

  Ik begrijp het probleem niet.
  Ik ben verzekerd bij OOM verzekeringen, stuurde hen een email met het verzoek om zo’n verklaring, kreeg deze dezelfde dag op mijn email.
  Een correcte verklaring, in het engels, met mijn gegevens en verzekerde bedragen erbij. Geheel conform de eisen die door Thailand worden gesteld..!

  • matteus zegt op

   Je kunt je inderdaad verzekeren bij OOM maar dat is geen wettelijke zorgverzekering maar gewoon een particuliere ziektekostenverzekering.

 11. TH NL zegt op

  Matteus ik begrijp het ook niet net als Alex , alleen met dit verschil ik zit niet bij OOM maar bij Menzis heb ook een correctie verklaring in het Engels alleen zonder de verzekerde bedragen erbij wordt ook elke keer geaccepteerd.

  • haki zegt op

   Dan bof je; maar dat je tot nu toe (enkel sinds afgelopen jaar) geen probleem bent tegengekomen, geeft geen garantie dat dat volgende keer ook zo probleemloos zal gaan.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website