Al vele malen heb ik over voormeld issue postings geplaatst en voor de trouwe lezer is de kwestie voldoende bekend, te weten “De eis van Thaise immigratie voor een Non Immigrant visum dat verzekerde bedragen vermeld moeten worden in een statement of insurance, en de weigering van NL zorgverzekeraars (m.u.v. DSW) om dat te doen”.

Deze kwestie loopt dus nog steeds tot mijn almaar toenemende frustratie. In juli kreeg ik het bericht dat het ministerie van VWS een conceptbrief had opgesteld voor de Thaise autoriteiten, met uitleg over ons zorgstelsel. Deze brief, waarvan ik de inhoud niet ken, was sindsdien ook in Thailand en ik veronderstelde dat daarmee wel aktie zou worden ondernomen. Ik heb sindsdien diverse mails gewisseld en nu blijkt eindelijk dat er in principe niets gedaan is met dat concept.

Na aandringen mijnerzijds is nu dat concept weer terug bij VWS tezamen met mijn zoveelste uitleg.

Voorts heb ik zelf VWS nu ook nog eens verblijd met onderstaande mail.

******************
Ministerie VWS
T.a.v. Directie Zorgverzekeringen/Publieksvoorlichting Zorgverzekeringen

Breda 29 augustus 2022
Betreft: Probleem Buitenlanddekking Zorgverzekering / Toelatingseisen Thailand
Uw ref.: DPC ticket EM2244941 coronavirus covid-19

Geachte heer/mevrouw!

Helaas moet ik constateren dat het in deze kwestie, dat al meer dan een jaar loopt, niet erg vlot. Kortheidshalve verwijs ik naar het reeds bestaande dossier en onderstaande mail waarmee ik u op 18 april jl om een oplossing heb gevraagd. Op 2 juni ontving ik een ontvangstbevestiging met de mededeling dat het in behandeling is. Sindsdien is het van uw zijde, stil. Daarom heb ik Zorgverzekeraars Nederland om meer info verzocht en die konden mij op 12 juli jl. het volgende melden:

###############
In reactie op uw bericht kunnen we u het volgende meedelen. VWS heeft in samenspraak met ZN een tekst opgesteld ten behoeve van de Nederlandse ambassade in Thailand. Doel is dat de ambassade hiermee het Thaise ministerie gaat benaderen teneinde uit te leggen hoe het Nederlandse verzekeringsstelsel er uitziet in de hoop dat dit voor Thailand aanleiding zal zijn dat deze ervan doordrongen is dat aan de grens geen checks nodig zijn op de verzekeringsdekking van inreizende Nederlands ingezetenen. Of Thailand hier daadwerkelijk de invulling aan geeft als gewenst kunnen wij helaas geen garantie over verstrekken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Zorgverzekeraars Nederland
#########################

Vervolgens heb ik contact opgenomen met onze ambassade in Bangkok, die bevestigde dat inderdaad bij hen de tekst van VWS is ontvangen doch daar meende men dat het momenteel niet meer relevant was omdat de inreisregels waren versoepeld.

Hierop heb ik 20 juli gereageerd dat dit onjuist is en dat wel degelijk voor het verkrijgen van een zogenaamd Non Immigrant “O” visum (dat geliefd is bij Nederlanders, die langer dan 90 dagen in Thailand willen verblijven) nog steeds de “verzekeringseis” bestaat (Zie: https://hague.thaiembassy.org/th/publicservice/e-visa-categories-fee-and-required-documents). Vervolgens is geen reactie meer ontvangen; ook niet op een herinneringsmail van 11 augustus jl.

Dus heb ik heden weer contact opgenomen met de ambassade en bleek dat men aldaar uitgegaan is van onjuiste informatie. Ik heb dat nu (weer) rechtgezet en de ambassade heeft me daarop meegedeeld dat zij uw concept tekst of brief heden aan u hebben geretourneerd met mijn opmerkingen.

Derhalve verzoek ik u vriendelijk of u deze kwestie met spoed wilt opnemen en mij op de hoogte stellen of nu de oplossing in zicht is. Zo niet, dan zullen toch hier Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hun beleid daarop moeten aanpassen en verzoek ik u hierover weer met ZN in contact te treden. Links- of rechtsom zal er een oplossing moeten komen want anders blijft het conflict met de wettelijke verzekeringsplicht bestaan hetgeen niet acceptabel is.

Volledigheidshalve vermeld ik nog dat ik zelf vanaf medio oktober voor 5 maanden in Bangkok verblijf en enkel per mail makkeljk bereikbaar ben.

Vriendelijke groet,

************************************Einde mail VWS

Mijn geduld wordt dus wel erg op de proef gesteld en ik heb voor mij zelf al informatie bij DSW ingewonnen om eventueel naar hen over te stappen omdat mijn eigen verzekeraar, CZ, ook bij de weigeraars behoort. Overigens heb ik zelf momenteel geen statement nodig omdat ik nu beschik over een Non Imm O visum en verlenging; Maar de kans is groot dat in de toekomst toch weer een nieuw visum moet worden aangevraagd en mede daarom zet ik momenteel deze kwestie ook door.

Wat mij nu ook interesseert is of onze Belgische vrienden niet met eenzelfde probleem zitten. Mochten er Belgen zijn, die dit lezen, willen die dan hierop reageren en uitleg geven over hun verzekeringsplicht en hoe zij omgaan met de eis voor vermelding van bedragen in een statement of insurance van hun verzekeraar.

Bovendien zou ik het waarderen als ik een beetje een indruk krijg, in hoeverre deze kwestie nog leeft bij de lezers. Ik doe het dus ook uit eigen belang doch wil ook graag weten in hoeverre ik in mijn pogingen om een oplossing te krijgen, nog gevolgd/gewaardeerd wordt door anderen.

Ingezonden door Haki

Rating: 4.77/5. From 30 votes.
Please wait...

40 reacties op “Statement of insurance, update/vervolg (lezersinzending)”

 1. Chris zegt op

  Beste …

  Door mij worden uw berichten met bevindingen en acties nog met veel interesse gelezen. Ik hoop dat deze casus d.m.v. de lange adem tot een correcte oplossing komt.
  Mocht het voor mij nodig zijn dan zal ik zeker van zorgverzekering veranderen. Dit alleen al om de D.S.W te laten weten dat hun beleid gewaardeerd wordt.

  Vriendelijke groet.

  Chris

 2. Ton Gerritzen zegt op

  Beste Haki, toevallig heb ik vandaag nog eens via mail de Thaise ambassade in Den Haag gevraagd of de visum eisen tov de zorgkosten nog steeds actueel zijn. Heb aangegeven dat mijn verzekeringsmij, Menzis, geen bedragen op de verklaring vermelden maar dat er UNLIMITED wordt vergoedt. Daarbij nog extra vermeldt: dus de Thaise zorg verstrekkers lopen hier geen enkel financieel risico. Hun antwoord: de voorwaarden werden me gemaild waarbij ze in hoofdletters EXPLICITLY MENTION aangeven dat het statement de bedragen: 13,000 euro en 100.000 $ wel degelijk vermeldt moeten worden op de verklaring van de verzekeringsmij. Kortom, ook de Thaise ambassade in NL heeft geen weet van de draagwijdte verplichte zorgverzekeringswet polissen of in Thailand houdt men vast aan deze ridicule regels voor Nederlandse toeristen. Fijn dat je in de weer blijft om deze onzinnige eis wellicht te laten vervallen.

  Ton Gerritzen

 3. Ferry zegt op

  Beste Haki,

  Ik hoop dat hier idd snel duidelijkheid over komt. Ik ben mij aan het orienteren voor een NON O en loop idd tegen de verzekeringseis In- en Out patient. Ik heb zelfs bij mijn zorgverzekeraar (Zekur) een aanvullende (reis)verzekering met werelddekking dus ook voor (hogere) ziektekosten. Maar idd. Ze willen geen bedragen in de verklaring noemen. Ben er ook nog niet zeker van of een verzekering bij een van de genoemde partijen voor 90 dagen ( een soort reisverzekering kost ongeveer 120 euro) geaccepteerd wordt door door de ambassade. Ander dan toch maar een TR visum Multiple entry en dan in Thailand verlengen met 30 dagen. Ik wilde met een NON O deze verlengingen voorkomen en dus 2 x 90 dagen in Thailand vertoeven.

  Groet Ferry

 4. Jacobus zegt op

  Beste Haki, deze kwestie leeft bij mij nog steeds. Ook ik heb dit jaar met het probleem te maken gehad. Echter er zijn 2 manieren om een non-immigrant O aan te vragen. Nl, op basis van pensioengerechtigd en op basis van getrouwd zijn met een Thai resident. De vereiste documenten die de aanvraag moeten begeleiden zijn verschillend. Voorheen verlangde men geen bedragen in de verzekeringsverklaring als men het visum aanvroeg op basis van retirement. Sinds enige tijd wel. Als men het visum aanvraagt op basis van Mariage wordt er zelfs helemaal niet gesproken over een health insurance declaration. Dus, na vele jaren een visum op retirement basis te hebben aangevraagd heb ik het afgelopen jaar een visum op basis van Mariage aangevraagd en gekregen. Zonder overhandiging van een verzekeringsverklaring.
  Deze optie geldt natuurlijk alleen als men ook daadwerkelijk getrouwd is met een Thai national.

 5. Willem zegt op

  Gewaardeerd is het zeker.
  Wij gaan 1 november ook 4 naanden en n beetje naar Thailand met O retirement visum, net single entry. Maken een borderrun ( als dit nog 45 dagen is) of per vliegtuig buite Thailand.
  Ik bewonder je doorzettingskracht die je NIET ALLEEN voor jezelf maar ook voor veel andere Thailand gangers hebt. Dank!!!

 6. Thea zegt op

  Reactie op Statement of insurance:

  Ook wij wilden Non-immigrant O – retirement aanvragen voor een verblijf van 90 dagen komende winter. Hiervoor een Engelstalige verklaring aangevraagd bij onze ziektekostenverzekeraar Nationale Nederlanden (risico drager CZ). We kregen een verklaring ZONDER genoemde bedragen en hebben om een hernieuwde verklaring gevraagd met uitleg en kopie van de tekst uit de visum eisen van de Thaise ambassade voor eerder genoemde visum. Daarop kwam onderstaande reactie van onze ziektekostenverzekeraar:

  Hartelijk dank voor uw e-mail. U vraagt naar een aangepaste buitenlandverklaring voor uw reis naar Thailand. Vervelend dat de Thaise ambassade u het visum niet geeft.

  Bedragen in een buitenlandverklaring
  U heeft een verzekeringsverklaring aangevraagd voor uw verblijf in Thailand. De Thaise overheid eist dat in de verzekeringsverklaring bedragen vermeld staan voor Thailand. Dit is niet mogelijk. Graag leggen wij aan u uit waarom er geen bedragen in de verzekeringsverklaring vermeld worden. Nederlandse zorgverzekeraars vermelden geen bedragen op de verzekeringsverklaring. De Nederlandse zorgverzekering is een wettelijke verzekering. De Nederlandse overheid bepaalt welke zorg vergoed wordt. U bent hierdoor verzekerd voor bepaalde vooraf vastgestelde soorten zorg en niet voor een bepaald bedrag. Welk bedrag wij vergoeden voor een bepaalde behandeling als u in het buitenland verblijft, is gerelateerd aan wat die zorg in Nederland zou kosten (Nederlands marktconform tarief). In de Zorgverzekeringswet worden geen bedragen genoemd. Hierdoor kunnen Nederlandse zorgverzekeraars geen verzekeringsverklaring afgeven waarin verklaard wordt wat een buitenlandse overheid wil zien. We geven een verzekeringsverklaring af op basis van de inhoud van de Nederlandse zorgverzekering.

  Om u tegemoet te komen vermelden we in de verklaring dat er geen algemene maximale vergoeding is. Dit is in feite ruimer dan wat gevraagd wordt. Op landelijk niveau (Zorgverzekeraars Nederland) is hierover gesproken. Zorgverzekeraars Nederland bevestigt dit beleid en gaat dit ook communiceren richting VWS en ambassades. In september 2021 heeft SKGZ in een uitspraak bevestigd dat een zorgverzekeraar niet kan worden verplicht bedragen te noemen. SKGZ geeft onder andere aan dat een zorgverzekeraar daardoor ook het risico loopt zorgkosten te vergoeden, waarvoor verzekerde niet verzekerd is.

  Gezien bovenstaand verhaal verwacht ik, dat de meeste ziektekostenverzekeraars niet (meer) bereid zijn een verklaring af te geven met bedragen.
  Men zal o.a. bang zijn om ziekenhuiskosten voor COVID-19 te moeten vergoeden voor situaties waarvoor je in Nederland niet in een ziekenhuis belandt en in Thailand wel. Denk bijvoorbeeld aan verplichte ziekenhuis quarantaine die er was/is bij positieve test.

  Laten we hopen dat de Thaise eisen alsnog aangepast worden….

  De Thaise ambassade in Nederland is niet bereid voorafgaande aan een visum aanvraag een Statement of Insurance goed te keuren of af te wijzen, maar verwijst met een link naar de visa eisen en reageert niet op schriftelijke vragen. Dit ondanks een banner op de Thaise site, waarin dit geadviseerd wordt te doen!

  We zullen dus creatief moeten zijn met de keuze van ons visum als we toch naar Thailand willen gaan.

  • haki zegt op

   Weer geneuzel van een verzekeraar, NN in dit geval. Maar als NN wel tegemoet wil komen door duidelijk te stellen dat er geen maximum geldt, wellicht is dat dan het proberen waard. Ik zou het zeer op prijs stellen indien u bij NN die aangepaste verklaring aanvraagt. Mocht u niet onnodig de kosten willen maken om daarmee toch het visum aan te vragen dan bedacht ik het volgende; Wat ook mogelijk is is dat u mij die verklaring dan stuurt/mailt en ik dan de Thaise ambassade daarmee confronteer, waarbij ik de Thaise ambassade dan gelijk duidelijk kan maken dat aan deze kwestie al een jaar lang speelt en wij overal, zowel in NL als in T, tegen een muur van onwil aanlopen.

   Hopelijk hoor ik van u en u kunt mij in dat geval mailen aan: prive.nummer@zoho.eu

   Succes!

   Haki

 7. danny zegt op

  beste Haki,

  Ik waardeer je inzet en doorzettingsvermogen enorm.
  Het is een zeer terechte actie die jij al lange tijd voert en daar heeft iedereen baat bij die een Nederlandse verplichte ziektekostenverzekering heeft en maar enkele maanden per jaar in een ander Thailand verblijft.
  Ook ik heb een extra ziektekostenverzekering (vooral Covid dekking) moeten afsluiten naast mijn verplichte ziektekostenverzekering in Nederland wat waanzin is en onnodig geld kost.
  De Nederlandse ambassade zou hier een heel goede rol in kunnen spelen en zich kunnen sterken met andere Europese ambassades.
  Ik hoop dat meerdere lezers een reactie willen plaatsen om jouw inzet te steunen omdat het ook hun kan helpen tegen dubbele kosten.

  Danny

 8. Hennie zegt op

  ik liep ook hier tegen aan, ik ben daarom overgestapt en naar ik vernam velen met mij.
  dsw geeft je WEL zo,n papier en is daardoor de kwestie voor mij opgelost .
  al wat ik kan adviseren … stap over naar dsw en je problemen zijn de wereld uit
  vriendelijke groet Hennie

 9. Frans zegt op

  Haki,
  Stop eens met deze frustrerende aktiviteiten en accepteer dat Thailand de toelatingseisen voor een visum bepaald en dat Nederland zijn regeltjes heeft m.b.t. het verstrekken van informatie. Soms lopen deze zaken niet parallel en moet er gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden die er zijn.

  • Erik zegt op

   Frans, dit ben ik toch niet met je eens.

   Laten we blij zijn dat forumlezers de nek willen uitsteken en Haki is zo vriendelijk dit voor hem frustrerende werk op zich te nemen. Thea zou ik willen zeggen dat Thailand echt niet voor een klein EU landje de regels gaat wijzigen dus we moeten roeien met de riemen die we hebben.

   En als straks alle virussen en apenpokken de wereld uit zijn dan zijn we van die briefjes af…. Blijf hopen!

  • Liesbeth Schrijvers zegt op

   Frans,
   Wat ben je zelf aan het zeuren! Heb jij er geen last van dan? Mijn man en ik willen in december weer naar Thailand gaan. Dan kunnen we alleen een visum voor 60 dagen krijgen en moeten die dan weer verlengen als we in Phuket zijn. Dat is toch te gek voor woorden! Ik ben blij met Haki want ikzelf zou er allang de brui aan gegeven hebben, vanwege de negatieve reactie van Thailand. Vechten tegen de bierkaai. Haki, onze volle steun heb je.

   • John1 zegt op

    Ik waardeer Haki’s inspanningen maar wees eerlijk, wat heeft het voor ons al opgebracht? Juist, helemaal niets.

    Je hebt het helemaal juist, dit is vechten tegen de bierkaai en ik kan nu al zeggen wie er als winnaar uit de bus zal komen. Als je nu echt denkt dat men als individu de Thaise wetten en regels kan veranderen dan kan ik enkel zeggen: “droom verder” … En dit heeft helemaal niets te maken met negativiteit of zeuren. Maar goed, het is volstrekt Haki’s recht hiermee verder te doen.

  • Gaston Dierick zegt op

   Beste,
   Onlangs heb ik een aanvraag ingediend op de Thaise ambassade in Brussel voor een O-A visum.
   Wat betreft de Health Insurance.
   Ik heb een jaarpolis algemene bijstand “Prestige” bij Europ assistance.
   Ik heb 2 documenten toegevoegd bij mijn aanvraag:
   1 Het document dat beschikbaar is op de site van de ambassade “Foreign Insurance certificate” ingevuld door mijn verzekeraar Europ Assistance.
   2 Een standaard certificate dat ik kon downloaden op de site van Europ assistance in “Mijn klantenzone”
   Mijn aanvraag werd aanvankelijk niet goedgekeurd omdat op de documenten niet voorkwam:
   Inpatient 400.000 Thb en Outpatient 40.000 Thb. Na tussenkomst van mijn verzekeraar op de ambassade zat mijn O-A visum twee dagen later in mijn mailbox.
   Wat betreft de vraag aangaande Medische verklaring van Bert:
   Mijn huisdokter heeft het document dat te downloaden is op de site van de ambassade ingevuld.
   Met vriendelijke groeten,
   Gaston

   • RonnyLatYa zegt op

    Is algemene verzekering van 100000 dollar geworden voor een O-A.
    Gaat ook vanaf september voor een O-A verlenging zo zijn

  • Herman zegt op

   Daar heb je inderdaad een punt. Thailand bepaalt de eisen en niet omgekeerd. Moest elk land zijn voorwaarden opleggen om in Thailand te verblijven (of binnen te komen) zou de warboel compleet zijn.

   Persoonlijk zou ik in dit dossier geen energie meer steken, dat zou me veel frustraties besparen. Het is nu meer dan duidelijk dat er geen oplossing komt wat ergens logisch is.

   • Ger-Korat zegt op

    Ja ik volg de discussie over de ziektekostenverzekering al langer. Je kunt toch niet van Thailand gaan verlangen dat ze van alle 200 landen lijstjes gaan bijhouden welke uitzonderingen op de vereiste regelingen van toepassing zijn. Thailand stelt de bedragen op de verzekeringsverklaring vast en dan heeft de bezoeker die het nodig heeft er maar aan te voldoen. Naar nee dat kost een paar centen want men wil geen extra Thaise verzekering afsluiten en vind dat Thailand het maar goed moet vinden dat Nederland een uitzondering is. Maar ondertussen is de gemiddelde vliegprijs een paar honderd maar vaak meer dan 500 Euro duurder geworden; geen reactie van de reageerders, om maar een voorbeeld te geven. Je zou dan ook in de pen moeten klimmen bij oliemaatschappijen met hun miljarden extra winsten en bij vliegmaatschappijen. Accepteer dus dat je wat geld kwijt bent voor een extra verzekering en niet klagen. Steek je energie beter in een bijbaantje, als je geen geld genoeg hebt, heb je in een paar uur werken de extra premie voor de extra ziektekostenverzekering zo terug verdiend en vooral geen stress.

    • Mark zegt op

     Dat er voor dit specifiek probleem geen oplossing komt, dat had Haki toch al lang moeten begrijpen. Maar helaas, hij blijft volharden in de boosheid.

     Nu vraagt hij zelfs onrechtstreeks de steun van de Belgische lezers. Dit heeft geen enkele zin, elk land heeft zijn eigen regels en kunnen absoluut niet met elkaar vergeleken worden.

     Zoals je stelt Ger-Korat zijn er alternatieven voorhanden die een kleine financiële inspanning vragen. Maar goed, ondertussen blijft dit dossier hier de revue passeren. Als Haki eerlijk is met zichzelf zou hij beter zijn energie sparen want koppig blijven hameren op diezelfde nagel biedt geen oplossing. Thailand zal absoluut niet van standpunt veranderen.

     • haki zegt op

      Als je goed leest vraag ik nergens de steun van de Belgische lezer. Ik vraag enkel informatie die ik dan weer zou kunnen toespelen aan de NL ambassade. Die vroeg mij nl. vorig jaar of ik wist hoe deze kwestie in andere EU landen lag. zodat ze wellicht samen zouden kunnen werken richting Thaise overheid. Niets vreemd aan toch?

      En een kleine financiele inspanning (voor mij vorig jaar € 200) is voor velen, en zeker momenteel, een grote inspanning. Wil je die mensen onthouden van reizen naar Thailand? Niet erg sociaal. Bovendien zou die kleine financiele inspanning straks weleens een groot worden als men, zoals met het Non Imm O-A, ook deze verzekeringseis bij verlenging van het Non-Imm O gaat verlangen, hetgeen niet ondenkbaar is.

      En ik begrijp überhaupt niet waarom het lezers als u stoort, dat ik dit doe. Ik schaad er niemand mee, hooguit help ik sommigen op termijn. Dus waar heeft u het over? Lees mijn komende berichten op dit blog gewoon niet en sla het over, zo ik ook doe met berichten die mij niet interesseren.

      Haki

      • Kris zegt op

       Citaat: “Bovendien zou ik het waarderen als ik een beetje een indruk krijg, in hoeverre deze kwestie nog leeft bij de lezers. Ik doe het dus ook uit eigen belang doch wil ook graag weten in hoeverre ik in mijn pogingen om een oplossing te krijgen, nog gevolgd/gewaardeerd wordt door anderen.”

       Haki, uw reactie is toch wel heel kort door de bocht hoor.

       U vraagt zelf in hoeverre dit ons nog interesseert en als er dan een reactie komt is het weer niet goed. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat je frustraties de bovenhand nemen.

       Ik veronderstel dat onze lezers nog altijd zelf mogen beslissen welke topics ze al dan niet volgen. Het mooie van dit blog is dat iedereen zijn mening kan uiten – zolang het maar beleefd blijft.

       Er zijn trouwens nog andere reacties die stellen dat, ondanks je vele inspanningen, er weinig vooruitgang geboekt werd in dit dossier. Dit is absoluut geen gebrek aan waardering maar enkel de harde realiteit.

       Persoonlijk vrees ik dat dit kat en muis spelletje op het einde van de rit geen oplossing zal bieden. Ik hoop dat ik dit langs deze weg mag zeggen (en nee jouw topic stoort me helemaal niet hoor …). Ik volg dit trouwens al vanaf het begin en zal dit in de toekomst ook blijven doen.

       Veel succes met de verdere strijd!

    • haki zegt op

     Ben je beetje in de war, Ger-Korat? Ik heb het niet over vliegtarieven, noch over al die andere zaken die hier in NL momenteel volkomen mis gaan. Als u het goed heeft gevolgd, zoals u stelt, dan weet u ook dat ik eerst getracht heb de Nederlandse verzekeraars tot coulance over te halen, maar zelfs dat kunnen ze niet opbrengen. Dat een onafhankelijk land als Thailand, zelf bepaalt welke regels gelden, is mij volkomen duidelijk. Niet echter, dat er totaal niet gereageerd wordt op het redelijke verzoek om onze wettelijke verplichte zorgverzekering te accepteren. Zoals u kunt weten of hier ook had kunnen lezen, weigert de Thaise ambassade voorshands te bevestigen/ontkennen of een statement of insurance acceptabel is of niet. Ik heb tot nu toe in dit hele dossier geen echte concrete medewerking mogen ervaren; noch van NL zijde, noch van Thai zijde.

     Dan nog even terzijde: Ik heb zelf tijdens mijn laatste verblijf aanvang dit jaar een medische ingreep moeten ondergaan in het BangMod ziekenhuis in Bangkok. Omdat ik toen ook gedwongen was om een extra verzekering af te sluiten, heb ik die reisverzekering bij een Thaise maatschappij afgesloten. Wie echter betaalde de nota? Niet de Thaise, wel mijn zorgverzekering bij CZ.

     Tot slot: Ik ben 70 en dan adviseer je me maar liever hiervoor een bijbaantje te nemen om het voor dit doel over de balk te gooien? Doe beetje normaal…….

 10. khun moo zegt op

  In mijn optiek een compleet onzinnige regel van Thailand en voornamelijk bedoeld om hun eigen ziektekosten verzekerings uitgaven te compenseren met buitenlands geld van toeristen.
  Thailand is ook een van de landen met de grootste schuld per inwoner.

  Ik kan me ook geen ander land in de wereld bedenken die deze regel heeft.

  Een voortreffelijke Nederlandse ziektekosten verzekering die alle kosten dekt zonder een maximum is voor Thaise begrippen een fenomeen , wat ondenkbaar is.

  Er is zelfs een tweedeling in ziekenhuizen wat betreft iemands financiele status.

  Vraag me af waarom Thailand eigenlijk nog populair zou blijven, gezien alle alternatieven zoals Vietnam, Cambodja en Laos

 11. Evan zegt op

  Haki,

  Het ‘leeft’ zeker nog.
  Het is een grote frustratie want ik ben ook NIET van plan een extra verzekering af te sluiten omdat de Ned. zorgverz. het nalaten een simpele verklaring op te stellen.

  Want, we lopen richting winter, nieuwe covid varianten zullen ontstaan en de Thaise overheid zal weer scherpere regels opstellen (lees: verplichting tot verz. verklaring)

  U bent zeer doortastend bezig terwijl een oplossing zeer eenvoudig is: het opstellen van een verklaring waarin staat dat we allen verplicht en goed zijn verzekerd.

  We blijven hopen!

  • André zegt op

   Je kan nog jaren blijven hopen. Denk je nu echt dat jullie zorgverzekeraars wakker liggen van de frustratie van enkele Thailand vakantiegangers?

   Als je de antwoorden leest die Haki terug krijgt van zowel de zorgverz. als de ambassade dan is het meer dan duidelijk dat er GEEN oplossing komt. Thailand bepaalt de regels en daar zal niets en niemand iets aan veranderen. Jammer maar helaas.

 12. Jean-pierre zegt op

  Beste Haki,

  Jouw inzet wordt zeker gewaardeerd.
  Als niemand iets doet gebeurd er meestal ook niks.
  Ik ga ook eens kijken!

 13. Siam zegt op

  Zou een verklaring van een doorlopende reisverzekering niet worden geaccepteerd door de thaise ambassade, want mijn reisverzekering van aegon geeft wel een verklaring met de genoemde bedragen.

  • haki zegt op

   Reisverzekeringen zijn nooit een probleem geweest! Het zijn de zorgverzekeringen die roet in het eten gooien! Lees het hele dossier maar dan wordt het je wel duidelijk.

 14. Zwier zegt op

  Ja het is nog steeds het probleem waar je tegen an loopt
  De thaise ambasade blijft onvriendelijk
  Wat je niet allemaal moet doen om naar thailand te komen

  Hopen dat er een oplossing gaat komen
  Maar heb mij twijfel van zowel de thaise als nederlandse instantie

 15. Bert zegt op

  Beste Haki
  Uw inspanningen worden uiteraard gewaardeerd. Ik, en mogelijk vele andere Nederlanders, lopen tegen een, administratieve, muur aan omtrent de Thaise eisen voor de ziektekostenverzekering bij het aanvragen van een Non O visum. Uw laatste bericht en de reacties daarop geven duidelijk aan dat de diverse instanties op korte termijn deze problemen niet gaan oplossen. De weinig flexibele houding van de Thaise autoriteiten bij hun ambassade in Den Haag over deze kwestie zegt iets over de “gastvrijheid” in het land van de glimlach. Het is jammer maar er zijn meer landen in Azië waar men goed kan overwinteren.

 16. khun moo zegt op

  Duidelijk en terecht verhaal van de verzekering.
  De nederlandse verzekeringen hebben het recht om te bepalen wat wel of niet vergoed wordt.
  Het zou een radjetoe worden , wanneer alle willekeurige kosten welke niet onder het nederlandse verzekerings stelsel vallen vergoed moeten worden.
  Nederlandse heeft een van de beste verzekerings stelsels ter wereld
  Iedereen is verzekerd en de kosten zijn niet aan een maximum verbonden.

  De Thaise regering heeft ook het recht om per land allerlei eisen te stellen.
  Ik neem aan dat ze dit voor indonesiers, philipinos, maleiers ,chinezen en indiers niet doen.
  Laat staan voor de mensen uit laos, myamar, cambodja en vietnam.

  Eeven googlen en je ziet dat toeristen uit bijvoorbeeld USA helemaal geen verzekering nodig hebben.

  Quarantine Not Required
  Covid Test Not Required
  Health Insurance Not Required
  Valid as of:Sep-02-2022

  bron: https://www.ivisa.com/thailand-e-visa

  • haki zegt op

   Inderdaad zijn er regeringen die helemaal geen verzekering hebben. Maar dan betaal je ook geen premie. Wij in NL zijn allemaal wettelijk verplicht verzekerd, ook in buitenland, en dus verplicht om premie te betalen. Maar door die Thaise eis en de onwelwillendheid van Nederlandse zorgverzekeraars moeten wij dus een nutteloze 2e verzekering afsluiten en zo onnodig onkosten maken. Lees het volledige dossier, dan zie je waar het werkelijk om gaat.

  • Peterdongsing zegt op

   Beter opletten graag, als je land van herkomst Nederland invult, heb je ook niets nodig.
   Deze site, gaat standaard uit van een visum vrije binnenkomst.
   Dan hebben wij, Nederlanders en Belgen ook geen extra verzekering nodig.

 17. Pepe zegt op

  Beste,

  Mijn man en ik gaan eind oktober voor 5 maanden naar Thailand. Hebben om van het gezeur over die verzekering maar een ME Toeristen visum aangevraagd en op de zelfde dag bekomen. Moeten nu wel 1 keer bij ambassade verlengen, en een visumtrip maken. Kost ons dus meer, maar een extra verzekering is ook niet gratis. Ik weet dat de ANWB wel een verklaring afgeeft bij een reisverzekering, maar had ook geen zin om de lopende verzekering die we hebben op te zeggen. We vinden het heel fijn dat jij je inzet om het voor elkaar te krijgen dat ofwel de verzekeringen een juiste verklaring af gaan geven, of dat de Thaise ambassade tot inkeer komt. Kunnen we volgend haar weer een NON IMM O aanvragen.

  Groet, Pepe

 18. khun moo zegt op

  Zijn de thaien nu echt zo slecht in rekenen dat men niet begrijpt dat een onbeperkte vergoeding hoger kan uitvallen dan het door hun gestelde vaste bedrag.

  De nederlandse ziektekosten verzekeringen willen de kosten vergoeden zoals die zouden gelden , wanneer deze in nederland gemaakt zouden zijn.
  Men gaat zich niet vastpinnen op maximale bedragen, zolang de kosten per behandeling niet bekend zijn en zeker niet op ziekenhuis opnames die in nederland voor een soortgelijke situatie niet nodig zouden zijn.

  Ik weet niet wat U er van denkt , maar ik vind dat men nogal hoogdravend van stapel loopt , voor een land waar een groot gedeelte van de bevolking in armoede leeft en zijn dochters in de prostitutie drijft om het hoofd boven water te houden.

  • haki zegt op

   Heer Khun Moo! Nogmaals, lees het complete dossier! Dan heeft u wellicht meer begrip voor ons standpunt.
   Haki

   • khun moo zegt op

    Haki,

    Ik heb het dossier meerdere keren gelezen en heb zeker begrip voor jouw probleem, maar niet voor je standpunt..
    Ik leg de schuld niet bij de nederlandse zorgverzekeraars , maar bij de Thaise overheid met deze naar mijn mening vrij onzinnige regel.
    Wanneer er geen medische reden is voor een ziekenhuis opname, vindt ik het ook terecht dat deze niet door de nederlandse ziekte kosten verzekeraar vergoed wordt.
    Het zou een mooie boel worden wanneer Thailand gaat beslissen wat onder de Nederlandse vergoedingen dient te vallen en tot welk bedrag.
    Nog afgezien van de 200 andere landen ter wereld die zouden gaan bepalen wat onder de nederlandse polis voorwaarden zou moeten vallen.
    Contact opnemen met de Thaise ambassade heeft weinig nut , aangezien deze voornamelijk voor hun Thaise landgenoten er zitten en trouw de politiek moeten volgen.
    Aangezien ik niet van plan ben om naast mijn nederlandse ziektekosten verzekering en reisverzekering met medische dekking ( die overigens ook niet geaccepteerd wordt) nog een derde verzekering te nemen ga ik voor de categorie 2 optie:visiting family in Thailand:175 EUR for multiple entry (1 year validity with maximum stay of 90 days per 1 entry).
    Wij gaan 6 maanden per jaar naar Thailand.

  • Jacques zegt op

   Daar slaat u de spijker op zijn kop. De Thaise regering staat inmiddels wel bekend om zijn onzinnige acties en maatregelen. De Thaise privé ziekenhuizen en verzekeraars verdienen hier een aanzienlijk bedrag aan ten koste van het gepeupel. Je zult maar preventief gedwongen worden te verblijven in zo’n ziekenhuis dan wordt het niet vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraar en zal men een aanzienlijk bedrag zelf op moeten hoesten. In de perioden dat dit speelt is het zeker iets dat men vooraf moet afwegen alvorens af te reizen naar Thailand. Misschien dat dit ook wel de reden is dat de Thaise regering vasthoudt aan die vooraf vastgestelde bedragen voor verzekering en derhalve aanvullende verzekering. Ik dacht dat dit nu niet meer speelt, want men neemt covid-19 perikelen veel minder serieus als voorheen, maar misschien kan het in de toekomst wel weer gaan spelen. Dat de Thaise regering goed bezig is voor zijn inwoners blijkt onder anderen uit het feit dat mijn vrouw net weer haar maandelijkse pensioenpremie van 800 baht in ontvangst heeft mogen nemen. Kunnen we zeker weer iets leuk van gaan doen. Hoezo armoede in Thailand.

   • Johnny BG zegt op

    Beste Jacques,
    Buiten dit bedrag heeft de overheid deze maand nogmaals 800 baht gratis geld gegeven.
    Ik snap dan weer weinig van een systeem dat je een deel van loon aan een derde partij moet geven om daarna maar te zien wat het rendement is als je oud en grijs bent. Als jongere van de jaren 80 mocht ik een bijdrage leveren aan mensen die dan met 57 jaar met pensioen konden gaan en zelf mag je afwachten tot bijna 68 jaar. Geef mij maar het Thaise systeem van eigen broek ophouden zonder teveel overheids gezeur. Volwassenen zijn toch geen kleuters die op vadertje overheid zitten te wachten? Wijs de vinger naar jezelf als je een probleem heb en doe wat met die conclusie als je die al kan trekken.

    • Jacques zegt op

     Beste Johnny als ik u mag adviseren is het wellicht verhelderend om eens de informatie te lezen die de stichting pensioenbehoud wereldkundig maakt. Ook ik ken als jongere van de jaren 50 vorige eeuw nog ex collega’s die met 57 jaar al met pre pensioen gingen en meer overhielden (eindeloonregeling i.p.v., middelloonregeling) als ik die met 60 jaar dit mocht meemaken. Het onrecht is overal zichtbaar. De meeste mensen die met 68 met pensioen gaan maken die keuze zelf. Ik heb heel wat ingeleverd, maar had het er voor over en daar klaag ik niet over. Dat er in Thailand geen fatsoenlijke pensioenregeling is voor de overgrote meerderheid van haar inwoners is een teken aan de wand, dat mij niet blij maakt. De overheid heeft vele taken en een daar van dat is te zorgen voor haar onderdanen. De zorg is vaak ver te zoeken dan wel onvindbaar. Dat ontslaat het individu niet om zelf de handen uit de mouwen te steken daar heeft u gelijk in en mijn vrouw is er een, zoals er velen zijn in Thailand, want aan de regering heb je niets, die altijd bezig is en goed voor haar zelf kan zorgen. Weest u daar maar niet ongerust over. Zij klaagt niet over dit bedrag en was er verbaasd over dat deze aalmoes haar ten deel was gevallen. Mijn vrouw voor kleuter uitmaken kan ik niet waarderen. Dat u kennelijk niet zo veel op heeft met problemen van anderen zegt ook iets van uzelf en dat vind ik spijtig. Ik heb mijn zaakjes wel goed geregeld en nooit mijn hand opgehouden en ik hoop dat velen dit met mij gedaan hebben, zodat de oude dag periode geen stress tijd gaat worden.

 19. Peterdongsing zegt op

  Beter opletten graag, als je land van herkomst Nederland invult, heb je ook niets nodig.
  Deze site, gaat standaard uit van een visum vrije binnenkomst.
  Dan hebben wij, Nederlanders en Belgen ook geen extra verzekering nodig.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website