Ik – en niet alleen ik maar ook anderen – zijn al een tijd bezig de ziektekostenverzekeraars zover te krijgen dat zij een verklaring (Statement of Insurance) afgeven die voldoet aan de eisen die de Thaise overheid daaraan stelt.

Ik heb het dan met name over de verzekering die nodig is voor het verkrijgen van een Non-Imm O-A visum. Er wordt daar ondermeer een dekking verlangd van USD 100.000 en dit bedrag dient expliciet te zijn opgenomen in de verklaring. Maar ook in andere gevallen is er een dergelijke verzekering nodig.

Tot op heden weigeren de verzekeringsmaatschappijen – met uitzondering van DSW c.s. – een dergelijke verklaring te verstrekken. ANWB doet dit ook maar daar is de dekking maximaal 180 dagen, dus niet geschikt voor het O-A visum omdat de dekking moet gelden voor de gehele duur van het visum, een jaar dus .
Dit betekent dat er een aparte verzekering dient te worden afgesloten. Dat kost niet alleen een hoop geld, in mijn geval was dit voor 2021-2022 ongeveer € 800, maar wat erger is dat wordt heel moeilijk boven het 75ste levensjaar.

Daarom ben ik in beroep gegaan bij het SKGZ (Stichting Klachten- en Geschillen Zorgverzekeringen). Binnenkort is er een hoorzitting per video call. Ik heb mijn betoog voorbereid en hieronder kunt te de tekst vinden. Mijn vraag is indien u op- of aanmerkingen hebt of suggesties heeft voor aanvullingen laat dat dan weten?

Bij voorbaat dank.
————————————-
Ik wil niet ingaan op de problemen die de verzekeringsmaatschappij denkt en zegt te hebben om een verklaring zodanig op te stellen dat die acceptabel is voor de Thaise overheid.

Onze zorgverzekeringsstelsel biedt een polis aan met wereldwijde ongelimiteerde dekking en hiervoor betalen wij verzekerden een flinke premie. Ik ben daarom van mening dat de uitvoerders van deze verzekering, de zorgverzekeraars zich maximaal moeten inspannen om te waarborgen dat verzekerden hun recht uit kunnen oefenen. Mijn verzekeringsmaatschappij OHRA belemmert mij in het reizen naar in dit geval Thailand omdat zij weigeren mee te werken aan het afgeven van een verklaring die gewenst wordt door de Thaise overheid. Dit zou op zich logisch en begrijpelijk zijn indien die overheid voorwaarden stelt aan die verzekering waarin de polisvoorwaarden van onze verzekering niet voorzien. In dat geval is het duidelijk dat men een andere verzekering moet sluiten of zich voor het hiaat/de hiaten bij moet verzekeren. Maar dit is geenszins het geval, onze dekking overschrijdt meer dan ruimschoots de dekking die door de Thaise overheid wordt gewenst.

Ik stel namelijk vast:

a. dat ik bij de OHRA – net als bij andere maatschappijen die de wettelijke zorgverzekering uitvoeren – verzekerd ben tegen ziektekosten en dat deze dekking wereldwijd is.
b. dat deze dekking – binnen de voorwaarden en Nederlandse normen (prijzen) – indien noodzakelijk ONGELIMITEERD is.
c. dat de Thaise overheid een dekking vereist van max. USD 100.000. In Thailand is een ziektekostenverzekering – in tegenstelling tot Nederland – een sommenverzekering;
d. dat dit bedrag dus gelimiteerd is en dus ligt beneden de dekking van onze Nederlandse zorgverzekering. in ieder geval past binnen de grenzen.

Ik van mening ben dat de maatschappij de plicht heeft ervoor zorg te dragen de ik binnen de voorwaarden en normen naar ieder land in de wereld moet kunnen reizen zonder hierdoor gehinderd te worden door niet op feiten gebaseerde weigering van medewerking door mijn verzekeringsmaatschappij. Nogmaals een gelimiteerde dekking ligt altijd binnen onze ongelimiteerde dekking.

De Thaise overheid geeft niet het door mij gewenste inreisvisum Non-Imm O-A af als de Statement of Insurance (SoI) niet voldoet aan de door haar gewenste voorwaarden, de belangrijkste voorwaarde is dat een dekkingsbedrag van USD 100.000 expliciet wordt genoemd. Ik besef dat het onlogisch is dat de Thaise overheid niet accepteert of beseft dat de vermelding ongelimiteerd zoals vermeld in de SoI voldoet aan haar eisen. Maar feit is dat zij bepalen welke regels er gelden voor toelating tot het Koninkrijk en niet wij.

OHRA en de meeste verzekeringsmaatschappijen weigeren in hun verklaring te vermelden dat zij dekking verlenen voor ziektekosten in het buitenland, ook als die USD 100.000 betreffen. Dit houdt in dit ik een aanvullende verzekering heb moeten sluiten om naar Thailand te kunnen reizen. Dit soort verzekeringen zijn erg duur maar wat erger is, zij zijn niet af te sluiten boven het 75ste levensjaar.

Wat het geheel nog vreemder maakt is dat verzekeringsmaatschappij DSW, die dezelfde wettelijke verzekering uitvoert, wel een dergelijke verklaring afgeeft. Het makkelijkste zou zijn geweest wanneer ik per 1 januari zou zijn overgestapt naar DSW maar ik wil deze zaak om principiële redenen uitvechten.

Samengevat, ik ben van mening dat OHRA alles moet doen om mij in staat te stellen – in dit geval – naar Thailand te kunnen reizen, ZEKER OOK OMDAT DE THAISE OVERHEID NIETS VRAAGT WAT BUITEN DE DEKKING VALT. Dit kan door de statement of insurance zodanig aan te passen dat het zal worden geaccepteerd of bijvoorbeeld in overleg treden met de Thaise overheid, direct of via hun overkoepelend organisatie Zorgverzekeraars Nederland, teneinde de Thaise overheid te overtuigen dat onze dekking, zijnde ongelimiteerd verder gaat dat de door hen gewenste dekking of anderszins.

Op dit moment is er veel te doen omtrent zorgplicht van banken ed. Ik vind dat dit onder de zorgplicht van de verzekeringsmaatschappijen valt en indien mijn beroep wordt verworpen zal ik trachten via andere wegen, waaronder samen met vele andere gedupeerden het aanspannen van een rechtszaak om uiteindelijk mijn gelijk te krijgen.

Tot zover in eerste termijn.

Ingezonden door Mattheus

13 reacties op “Beroep bij SKGZ (Stichting Klachten- en Geschillen Zorgverzekeringen) hoorzitting per video call (lezersinzending)”

 1. Frans Pattaya zegt op

  “Dit houdt in dit ik een aanvullende verzekering heb moeten sluiten om naar Thailand te kunnen reizen”.
  Ik zou niet de term “aanvullende verzekering” gebruiken omdat dit geïnterpreteerd zou kunnen worden als de standaard aanvullende verzekering die Nederlandse verzekeraars aanbieden bovenop de basisverzekering.
  Beter is in de betreffende zin te spreken over een separate verzekering.

  De zin “Het makkelijkste zou zijn geweest wanneer ik per 1 januari zou zijn overgestapt naar DSW maar ik wil deze zaak om principiële redenen uitvechten” voegt niet zoveel toe dus kan je weglaten.

 2. MarkL zegt op

  Ik zou bij de afsluiting het volgende toevoegen:

  “Mijn conclusie is dat er geen discussie is over de vraag of OHRA dekking verleent voor de kosten van zorgverlening zoals de Thaise overheid vraagt. Dat doet OHRA, dat is een feit. Dat dient OHRA alleen in de correcte bewoordingen en in het Engels te bevestigen. Ik begrijp niet waarom zij dat niet doet, want het is een kleine moeite die zij zeker mag doen voor haar klant, haar verzekerde. En met bevestigen wat een feit is, is niets mis.”

  Succes!

 3. Theo zegt op

  Ik ben verzekerd bij Unive , deze maatschappij maakt geen problemen, binnen 24 uur een verklaring in het Engels voor een garantie van $ 20.000 voor covid.

  • Mattheus zegt op

   Goed te horen. Maar a deze garantie in bedrag is blijkbaar alleen voor COVID en b bij een O-A visum heb je algemene garantie van USD 100.000 nodig.

  • Hans zegt op

   Dag Theo,

   Heb jij een volledige ziektekosten verzekering of alleen een reisverzekering met ziektekosten dekking bij Unive afgesloten?

   Vr. gr.
   Hans

 4. Rebel4Ever zegt op

  Eerst een vraag. Als u hier een jaar onder een O-A visum (= verblijfsvergunning) verblijft, hoe kunt u dan als niet NL- ingezetene bij een NL- ziektekostenverzekeraar verzekerd zijn? Is mij na 15 jaar nog niet gelukt. Ik moet hier in Thailand een – erg dure – verzekering afsluiten.

  Eens met een vorige schrijver: “ een separate, dus onnodig overlappende verzekering heb moeten afsluiten etc…

  Je hoeft niet met de pet in de hand te staan, maar de laatste zin mist de juiste toon voor een afsluiting. Het klinkt als een dreigement. Het gaat niet om gelijk te krijgen, maar de verzekeringsmaatschappij en nu met name de SKGZ te bewegen de dienstverlening voor hun cliënten te optimaliseren, zeker als het financieel voor hen geen consequenties heeft.

  • Erik zegt op

   Rebel4Ever, ook na emigratie kun je een Nederlandse ziektekostenverzekering hebben; echter geen zorgverzekering in de zin van de zorgverzekeringswet. Er zijn verzekeringsmaatschappijen in NL die dit aanbieden maar reken op stevige premies…

   Voorts, een O-A visum hoeft niet te betekenen dat je meer dan acht maanden in Thailand verblijft of dat je feitelijk in Thailand woont zodat Nederland je mag uitschrijven.

 5. ruud zegt op

  De vraag is of je een zorgverzekeraar kunt verplichten die tekst op te nemen.
  U bent verzekerd, en daarmee voldoet de verzekeraar aan zijn verplichtingen.
  Dat het voor u vervelend is dat die tekst niet opgenomen wordt in de polis is in principe iets tussen u en de Thaise overheid, en uw probleem hoort dus ook op het bordje van die Thaise overheid thuis.

  Ik denk dat de verzekeraar hier niet zoveel zin in heeft, omdat ze bang zijn dat als ze hieraan toegeven ze mogelijk op een gegeven moment voor allerlei landen allerlei aparte teksten in de polis moeten gaan opnemen, die allemaal verschillend zijn.
  Bovendien zou zo’n tekst prijsopdrijvend kunnen werken als u naar het ziekenhuis moet in Thailand.
  Een dekking van minimaal 100.000 Euro klinkt bij onderhandelingen met het ziekenhuis over de prijs toch heel anders dan het volledig betalen van de behandeling.

  • mattheus zegt op

   Ik ben er inmiddels – dankzij een lezer – achter er al voor verschillende landen aparte formulieren zijn zoals voor Turkije, Rusland enz. enz.

 6. Liesbeth Schrijvers zegt op

  Er staat precies in wat mij ook is overkomen. Via mijn ticket van Emirates was ik afgelopen winter toevallig verzekerd bij AIG. Een Engelse verz mij. Maar voordat ik daar achter kwam ben ik eerst te rade gegaan bij VGZ, waar wij bij verzekerd zijn. Die wilde wel een brief meesturen maar zonder dat expliciete bedrag te noemen. Dus daar had ik niets aan. Gelukkig via een kennis kwam ik er achter dat AIG tot afgelopen 1 december deze verzekering bijgesloten had. Wij moesten ons wel aanmelden. Maar daarna was alles een fluitje van een cent. Sterkte met deze actie. Ik blijf hem volgen. Liesbeth

 7. haki zegt op

  Mattheus!

  Ik heb je al eerder laten weten, dat momenteel de bal in Nederland ligt en in behandeling zou zijn bij VWS en Zorgverzekeraars Nederland. Toevallig ben ik nu bezig om de juiste contactpersonen of afdeling te traceren, waar ik kan verzoeken om me in te lichten omtrent de stand van zaken.

  Desalniettemin succes met je aktie.

  Haki

  • Mattheus zegt op

   Prima Haki, blijkbaar zijn er ook aan de Nederlandse ambassadeur in Thailand vragen over de materie gesteld. In het algemeen hoe meer aandacht hoe beter.

   • haki zegt op

    Ik heb zelf de zaak aangekaart op de ambassade in BKK tijdens mijn verblijf in Thailand. Eerst heb ik het bij de nieuwe ambassadeur (tijdens kennismaking ochtend) ter sprake gebracht en toen is daar de bal gaan rollen. Van daar weet ik ook dat nu VWS bekend is met deze kwestie. Ik probeer nu de juiste contactpersonen bij VWS en ZN te weten te komen om over de stand van zaken te horen.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website