(Chatchai Somwat / Shutterstock.com)

Er zijn nogal wat verschillen tussen de autoverzekeringen in Thailand en wat wij vanuit Nederland en België gewend zijn. Hieronder een uitleg van de regels en hoe het werkt in de praktijk.  

1. Welke soorten autoverzekeringen kan men in Thailand afsluiten?

 • Compulsory (CTPL): een door de overheid verplicht gestelde verzekering voor ieder motorvoertuig. Deze dekt alleen lichamelijk letsel of overlijden (lage dekkingen). Zaakschade is niet gedekt. De Compulsory heeft u altijd nodig, naast één van onderstaande verzekeringen.
 • First Class verzekering: deze staat beter bekend als de All Risks of volledig cascoverzekering. Een First Class verzekering biedt uitgebreide dekkingen voor uw eigen auto inclusief o.a. zaakschade, lichamelijk letsel of overlijden, ongevallendekking, dekking voor medische onkosten voor de bestuurder en passagiers, brand, diefstal en borgtocht.
 • Third Class verzekering: deze is te vergelijken met de Nederlandse WA-verzekering. Deze dekt schade aan eigendommen en medische kosten van derden. Daarnaast is er ook dekking voor medische onkosten voor de eigen inzittenden plus bailbond (borgtocht).
 • 3+1: dekt hetzelfde als 3rd class, maar tevens is schade aan de eigen auto gedekt. Deze verzekering dekt niet als u een eenzijdig ongeval heeft of als de identiteit van het andere motorvoertuig niet bekend is.
 • 2+1: deze verzekering dekt hetzelfde als de 3+1 verzekering echter hierbij is ook brand en/of diefstal van uw eigen auto gedekt.

Vanuit Europa zijn wij vaak gewend om een auto niet meer All Risks te verzekeren als deze wat ouder wordt, zeker als men zelf zo goed als nooit schade heeft. Het is echter aan te raden om in Thailand zolang mogelijk een First Class verzekering aan te houden. In België en Nederland kan men ervan uit gaan dat andere weggebruikers allemaal verzekerd zijn. Dat is een groot verschil met Thailand waar veel bestuurders niet zijn verzekerd. Als u schade oploopt waarbij een derde partij schuld heeft, kunt u in Thailand alsnog makkelijk in een situatie komen waarbij u zelf voor de kosten opdraait als de andere partij niet is verzekerd en geen geld heeft. Bij een First Class verzekering vergoedt uw maatschappij altijd uw schade en verhaalt dit vervolgens op de tegenpartij. U heeft daar dus geen omkijken naar. U kunt tegenwoordig tot de auto 20 jaar oud is First Class verzekeren.

2. Waarom is de verzekerde waarde van mijn auto lager dan de dagwaarde?

 Op iedere First Class polis vindt u in de middelste kolom de verzekeringswaarde van de auto. Dit is het bedrag dat u ontvangt bij total loss of diefstal van uw auto.

U zult zien dat dit verzekerde bedrag lager is dan de daadwerkelijke waarde van uw auto. In Thailand wordt de auto voor maximaal 80 tot 85% van de dagwaarde gedekt. De belangrijkste reden hiervoor is dat het vermelde bedrag zowel op de 1e dag van de polis als op dag 364 wordt uitbetaald. In het laatste geval is de auto bijna een jaar ouder en dus minder waard.

3. Krijg ik een vervangende auto als mijn auto in reparatie is?

Normaal gesproken zult u geen vervangende auto krijgen. Sinds een jaar of 2 kunt u echter wel “Loss of Use” claimen bij de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij (ervan uitgaande dat de tegenpartij schuld had aan de aanrijding en verzekerd is). Voor een sedan ligt het vergoedingsbedrag op 500 baht per dag die u de auto niet heeft kunnen gebruiken.
Loss of Use dient rechtstreeks door uzelf bij de maatschappij van de tegenpartij te worden geclaimd. Als de tegenpartij niet is verzekerd, kunt u Loss of Use nog steeds bij hem/haar claimen. Als deze echter niet kan of wil betalen, is de enige weg via de rechtbank.

4. Wat is het verschil tussen dealer- en contract garage?

Er zijn in Thailand 2 soorten polissen verkrijgbaar:

 1. Een polis gebaseerd op dealer garage.
  Hiermee kunt u met uw auto naar de officiële dealer gaan voor reparaties. Een verzekering met dealer garage kan in het algemeen worden afgesloten tot de auto 5 jaar oud is. Deze polis is duurder dan een polis met contract garage maar toch is het een aanrader. Dealer garages leveren meestal betere kwaliteit, gebruiken originele onderdelen en zijn met reparaties sneller dan contract garages.
 2. Een polis gebaseerd op contract garage.
  Met dit soort polissen is het niet toegestaan om de auto naar de officiële dealer te brengen (tenzij u zelf de meerkosten betaalt). Iedere maatschappij heeft een ruim netwerk van contract garages overal in Thailand.

 5. Wat zijn wettelijk gezien uw verzekeringsverplichtingen?

De enige verzekering die wettelijk verplicht is, is de CTPL (Compulsory Third Party Liability). De jaarpremie voor een sedan is 645.21 baht. Weliswaar goedkoop maar deze verzekering dekt alleen lichamelijk letsel/overlijden en dat tegen relatief lage bedragen. Schade aan eigendommen – of dit nu uw eigen auto is of die van een ander – is niet gedekt.
Alle andere verzekeringsopties zoals First, Second, Third Class, 2 + 1 etc. zijn vrijwillig.
Ondanks dat u niet bekeurd zult worden is het uiteraard niet aan te raden om met alleen de CTPL rond te rijden.

6. Bouw ik in Thailand No-Claim Bonus (NCB) op?

Normaal gesproken is de NCB-opbouw als volgt:
Na 1 jaar: 20%
Na 2 jaar: 30%
Na 3 jaar: 40%
Na 4 jaar: 50%

Note 1: De NCB wordt alleen berekend over de basispremie. De totale premie is opgebouwd uit verschillende componenten en niet over ieder component wordt NCB verrekend.

Note 2: In tegenstelling tot wat wij gewend zijn, hoort de NCB hier bij het voertuig en niet bij de bestuurder. Als u een nieuwe auto koopt, zult u weer met 0% NCB beginnen (overschrijven van NCB naar een andere auto is alleen mogelijk onder speciale omstandigheden).

7. Hoe kan ik mijn premie verlagen?

 1. Switchen van dealer garage naar contract garage.
 2. Door het nemen van een eigen risico. Een eigen risico van bijvoorbeeld 5,000-baht voor eigen schade, hoeft alleen betaald te worden als u schuld heeft aan de aanrijding.
 3. Door een polis af te sluiten op basis van “Named Drivers”. Men kan maximaal 2 namen opnemen op de polis. Dit verlaagt de premie. Als u de auto vervolgens een keer uitleent en er wordt schade gereden door de lener (die niet op de polis staat), is de auto nog steeds verzekerd maar geldt er een eigen risico van 6,000-baht.
 4. Door het plaatsen van een Dashcam kunt u in veel gevallen ook 5 tot 10% korting krijgen.

8. Hoe kan het dat ik 1,000-baht zelf moet betalen?

Het kan voorkomen dat u een First Class verzekering heeft zonder eigen risico maar dat u alsnog wordt gevraagd om 1,000-baht te betalen. Dit kan gebeuren als u schade heeft opgelopen dis is veroorzaakt door een ander motorvoertuig waarvan de identiteit niet bekend is. In Thailand geldt in dat geval de wettelijke regel dat men 1,000-baht zelf moet betalen. Het is dus het overwegen waard om, als u bij uw geparkeerde auto terugkomt en ziet dat er iemand tegenaan gereden is zonder een briefje achter te laten, aan de maatschappij te melden dat u zelf tegen een paaltje bent gereden.

(PongMoji / Shutterstock.com)

9. Zijn de dekkingen voor de tegenpartij veranderd?

Tot medio 2020 vond men vaak hoge dekkingsbedragen voor overlijden van de tegenpartij. Deze hoge bedragen werden echter in de praktijk nooit betaald. Het uit te keren bedrag bij overlijden werd altijd bepaald tijdens onderhandelingen tussen de maatschappij en de nabestaanden. Medio vorig jaar is dit veranderd en schrijft de OIC (de Thaise verzekeringstoezichthouder) voor dat maatschappijen, in dergelijke situaties, het bedrag moeten betalen dat op de polis staat vermeld. Een gevolg hiervan was dan ook dat vrijwel alle maatschappijen de verzekerde bedragen gingen verlagen. Nu is 500,000-baht per persoon een beetje de standaard geworden. Verhogen van het dekkingsbedrag is vaak mogelijk tegen geringe meerkosten. Dat is een aanrader: 500,000-baht is eigenlijk een beetje te laag.

10. Hoe zijn inzittenden van mijn eigen auto verzekerd?

Op iedere polis ziet u de dekkingen voor lichamelijk letsel/overlijden van derden staan maar ook dekking voor medische kosten voor bestuurder en inzittenden van de eigen auto. De dekkingen voor de laatste groep zijn i.h.a. laag (bijvoorbeeld maximaal 100,000-baht per persoon waar de dekking voor de medische kosten van derden vaak minimaal 500,000-baht is). Als u passagiers meeneemt die geen eigen familie zijn, zullen deze onder de hogere dekking voor derden vallen. Uzelf als bestuurder en naaste familie vallen onder de lagere dekking.

11. Waarom is er dekking voor Bailbond?

 Als in Thailand iemand komt te overlijden bij een auto-ongeluk of dusdanig gewond raakt dat hij/zij 20 dagen of langer niet kan werken, wordt het automatisch een criminal act. In dat geval moet de politie het officieel de rechter brengen. Theoretisch gesproken kan de politie u op dat moment ook vastzetten als ze bang zijn voor vluchtgevaar. Als dit gebeurt, komt iemand van de maatschappij de borgtocht betalen. Dit is een heel theoretische dekking aangezien het in de praktijk eigenlijk haast nooit voorkomt.

12. Waar moet ik op letten als ik een auto huur?

Huurauto’s moeten een speciale verhuurverzekering hebben. Voornamelijk veel kleinere verhuurders nemen het hiermee niet zo nauw. Vraag daarom altijd om de verzekeringspolis. Let goed op wat er onderop de polis staat. Als u een tekst ziet zoals op onderstaande afbeelding kunt u ervan uit gaan dat dit geen verhuurverzekering is.

Een gevolg kan zijn dat de maatschappij niet zal dekken als er schade wordt gereden.
Als op deze plaats termen staan als “For Hire/Rent” of “commercial use” is het in het algemeen wel in orde.

13. Komt er iemand van de maatschappij naar een aanrijding?

Bij een aanrijding kunt u het beste meteen het alarmnummer van de verzekeringsmaatschappij bellen. De maatschappij stuurt dan een “surveyor” naar de plaats van de aanrijding. De surveyor zal het papierwerk regelen, indien nodig zorgen dat de auto wordt afgesleept en de contacten met de politie verzorgen.

Belangrijk te weten is dat vrijwel alle maatschappijen dit werk uitbesteden aan “Law Offices”. Als er een aanrijding gemeld wordt op de alarmcentrale van de maatschappij, zal men daar kijken welke Law Office het beste gebeld kan worden en die sturen vervolgens iemand ter plaatse.

Ondanks het feit dat het in Thailand wat dit betreft beter is geregeld dan in Nederland, levert de tussenkomst van de surveyor toch nogal eens klachten op. De meest gehoorde klachten hierover:

 • De Surveyor spreekt geen Engels.
  Dat komt inderdaad vaak voor. Als er iets afgestemd moet worden, fungeert de alarmcentrale dan vaak als telefonische tolk.
 • Het duurt lang voordat de Surveyor ter plaatse komt.
  Dit gebeurt ook regelmatig, zeker als het weer wat slechter wordt en er meer aanrijdingen tegelijkertijd zijn. Als alle surveyors van een Law Office al bezet zijn, kunnen wachttijden oplopen tot een uur.

14. Kan ik probleemloos een aanhanger trekken met de auto?

Hier gaat iedere maatschappij anders mee om. Als u een trekhaak wilt plaatsen en een aanhanger gaan trekken met de auto, informeer dan eerst bij uw tussenpersoon of dit is toegestaan. Er zijn namelijk een aantal maatschappijen die niets meer dekken als er een aanhanger wordt getrokken.

15. Kan ik de compulsory kopen als ik de wegenbelasting betaal?

Er zijn tientallen maatschappijen die compulsories aanbieden. Deze worden ook aangeboden op de transportation offices. Veel mensen, ook diegenen die al een extra verzekering hebben, kiezen ervoor om de compulsory daaraan te schaffen op het moment dat men de wegenbelasting betaalt. Op zich geen probleem want dekkingen en premie zijn overal gelijk. Toch is het verstandiger om de compulsory te nemen bij dezelfde maatschappij als waar u de extra (bijvoorbeeld First Class) verzekering heeft.
De reden hiervoor is dat de extra verzekering pas gaat dekken nadat de limiet van de compulsory is bereikt. Stel dat door een aanrijding iemand in het ziekenhuis terecht komt en de rekening is 400,000 baht. De eerste 80,000 baht worden door de maatschappij van de compulsory betaald. Pas als die limiet is bereikt, springt de extra verzekering in die verder gaat dekken tot aan de limiet. Onnodig te melden dat het in dergelijke situaties gecompliceerd kan worden als men met 2 verschillende maatschappijen moet dealen. Neem dus de compulsory bij dezelfde maatschappij als waar u de extra verzekering heeft.

16. Wat is de opzegtermijn bij een autoverzekering?

 Geen. In Thailand geldt de regel: Niet betalen is niet verlengen. Als u niet wil verlengen, hoeft u dus niets te ondernemen. Als u tussentijds wil opzeggen, is dat ook mogelijk. De maatschappij zal u dan terugbetalen volgens het terugbetaalschema uit de algemene voorwaarden. Dit is niet pro rato maar ongeveer 75 % van de nog resterende looptijd.

17. Is schade door ongedierte gedekt?

Als u een First Class verzekering heeft en bijvoorbeeld ratten knagen de kabels door, dan is dat gewoon gedekt. Als u een eigen risico heeft, is dat hierop van toepassing.

18. Hoe lang duren reparaties in Thailand?

Helaas langer dan we vanuit Europa gewend zijn. Dit heeft voornamelijk te maken met – laat me voorzichtig zijn – een andere manier van plannen. Daarnaast is het in bepaalde periodes eenvoudigweg een stuk drukker (denk aan het regenseizoen).
Het leveren van onderdelen kan ook langer duren. Als uw auto nog rijdbaar is, spreek dan met de garage af dat de auto pas binnen wordt gebracht als alle onderdelen er zijn en men tijd heeft om direct te beginnen met repareren.

19. Wanneer is uw auto Total Loss?

Indien de herstelkosten hoger zijn dan 70% van de verzekerde waarde zoals vermeld op uw polis, wordt de auto total loss verklaard. U ontvangt dan het bedrag zoals op de polis staat vermeld. Het wrak wordt dan eigendom van de maatschappij.

20. Kan ik accessoires meeverzekeren?

Het is min of meer standaard dat accessoires voor 20,000- baht zijn meeverzekerd bij een First Class verzekering. Als u echt dure accessoires heeft, zullen deze apart opgegeven moeten worden om ze onder de dekking te laten vallen.

Wilt u geen gedoe met uitzoeken en prijzen vergelijken, neem dan contact met ons op via www.aainsure.net/nl-index.html. De premies zijn altijd gelijk, of u nu rechtstreeks naar de maatschappij gaat of via ons. Met 6 Nederlanders werkzaam binnen AA nemen wij u dit werk graag uit handen.

Rating: 5.00/5. From 13 votes.
Please wait...

19 reacties op “Autoverzekeringen in Thailand, de 20 meest gestelde vragen”

 1. Maarten Vasbinder zegt op

  Bedankt Matthieu,

  Eindelijk duidelijkheid.

 2. Edaonang zegt op

  Helder artikel. Bedankt.

 3. redback zegt op

  Als ik met de auto van famillie rij ben ik dan ook verzekerd als er iets gebeurd ? Zij zijn first class verzekerd .

  • Matthieu Hua Hin zegt op

   #redback: Jazeker, in de regel geldt dat iedere bestuurder is gedekt (mits men een geldig rijbewijs heeft uiteraard). In het zeldzame geval dat het gaat om een polis met “Named Drivers” geldt de dekking nog steeds maar geldt er een eigen risico van 6,000 baht als men schuld heeft aan een aanrijding.

 4. Frans zegt op

  Aanvulling op dit helder artikel:

  Bij een goede first class verzekering heb je ook een soort Wegenwachthulp. In ieder geval een telefoonnummer wanneer je met pech komt te staan.
  Motoren en auto’s die vanwege de leefijd gekeurd moeten worden, kunnen op veel plaatsen ook bij gercertificeerde keuringsstations gekeurd worden
  Veelal, ook bij de mijne , als je ‘s morgens gaat, kun je in de namiddag je nieuwe sticker en afgetekend green/blue book ophalen , eventueel met compulsory verzekering. In mijn geval extra kosten Baht 100.

 5. Henk zegt op

  AA insure .dat is tenminste een stuk waar wij als Buitenlanders in Thailand iets aan hebben ,gewoon perfect en leesbaar uitgedrukt .Dank hiervoor .

 6. billy zegt op

  Hallo
  Ik rij met een chevrolet van 6 jaar oud
  ben verzekert bij Axa first class verzekering
  men heeft mij nu laten weten dat ze mij niet langer kunne verzekeren daar de fabriek van
  chevrolet weg gaat uit Thailand daar het te lang duurt voor er wisselstukken zijn
  kan mij iemand verder helpen
  al vast bedankt billy

  • Matthieu Hua Hin zegt op

   @billy: Dit is een bekend probleem. Sinds Chevrolet heeft aangekondigd zich terug te trekken uit Thailand, weigeren de meeste maatschappijen om een First Class verzekering af te sluiten voor Chevrolet. De reden is dat ze bang zijn voor leveringsproblemen van onderdelen. Er is echter nog een klein aantal maatschappijen waar Chevrolet nog wel gewoon First Class verzekerd kan worden. Je kan een berichtje sturen naar matt@aainsure.net

 7. Marc zegt op

  Heel goed artikel. Bedankt voor deze info!

 8. Hans zegt op

  Bedankt voor de nuttige informatie Mathieu, vooral dat van die aanhanger , goed dat ik al wat op de hoogte was ,

 9. Jan VC zegt op

  Dank voor de klare uitleg.
  Ook wij verzekeren ons via AA Insurance.
  Goede service en je kan er in ‘t Nederlands verder worden geholpen!
  Een aanrader!
  Neen ik word niet betaald voor de reclame, die ik hier voor hen maak! 🙂
  Gewoon een tevreden klant!

 10. TheoB zegt op

  Citaat: “Bij een First Class verzekering vergoedt uw maatschappij altijd uw schade en verhaalt dit vervolgens op de tegenpartij.”
  Moet ik daaruit afleiden dat bij een Third Class, 3+1 en 2+1 verzekering de maatschappij eerst probeert de schade te verhalen op de tegenpartij en enkel het bedrag uitkeert dat de tegenpartij wil/kan betalen? En tot hoever gaat de maatschappij om de volledige schade vergoed te krijgen?

  • Matthieu Hua Hin zegt op

   @TheoB: Bij een 2 + 1 en een 3 + 1 is schade aan de eigen auto gedekt mits deze is ontstaan tijdens een aanrijding met een ander motorvoertuig en de identiteit van de tegenpartij bekend is. Als u betrokken raakt in een aanrijding waarbij de andere partij schuld heeft, zal uw eigen maatschappj uw schade vergoeden bij een 1st class, 2+1 en 3 +1 en dit gaan terugclaimen bij de veroorzaker.
   Bij een 3rd Class verzekering (WA) is schade aan uw eigen auto niet gedekt. Als u een 3rd class heeft en betrokken raakt bij een aanrijding waarbij een ander schuld heeft, zal uw eigen maatschappij NIETS doen om uw schade vergoed te krijgen. Uw maatschappij dekt uw schade niet en heeft er dus ook geen belang bij om de schade verhaald te krijgen op de tegenpartij.

 11. TheoB zegt op

  Nog ‘n vraag, Matthieu.
  In de tekst wordt gesproken over een First Class en een Third Class verzekering. Daaruit maak ik op dat er ook een Second Class verzekering is. Wat houdt een Second Class verzekering in?

  • Matthieu Hua Hin zegt op

   @TheoB: Een 2nd Class is een 3rd class die ook dekking geeft voor brand en diefstal van de eigen auto. Ik heb deze niet apart benoemd aangezien dit een min of meer uitstervende verzekeringsklasse is. Steeds minder maatschappijen bieden dit aan.

 12. Theo zegt op

  Matthieu, weet jij misschien of er in Thailand ook zoiets als het Waarborgfonds bestaat? In het artikel spreek je over (aanrijdingen veroorzaakt door) onverzekerde bestuurders. Als je zoiets in Nederland zou meemaken, dan kun je altijd nog een beroep op het Waarborgfonds doen.

  • Matthieu Hua Hin zegt op

   @Theo: Er is in Thailand helaas geen waarborgfonds zoals we dat in Nederland kennen.

 13. Jacob Kraayenhagen zegt op

  Ik wil graag een afschrift/print maken van bovengenoemde informatie, maar hoe doe ik dat???
  Verrekte goed geschreven en gepresenteerd, nu graag een copy/print ontvangen; maar het lukt me niet. Wat moet ik doen? welke knop/toets indrukken???? Help gevraagd.

  • Peter zegt op

   U kunt de tekst selekteren en dan met control C en dan plakken control V in een word dokument
   ” knippen en plakken ”

   suc6


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website