Is Prayut op de vingers getikt?

Door Hans Pronk
Geplaatst in Column
Tags: ,
6 oktober 2020

(Brickinfo Media / Shutterstock.com)

Zijn er veranderingen op til in Thailand? Zelf ben ik niet goed ingevoerd in de Thaise politiek en zijn mijn voornaamste bronnen van informatie, Thailandblog en Bangkok Post, dus de vraag kan ik zelf niet beantwoorden. Maar in de afgelopen maanden is er toch wel wat gebeurd waar ik met enige verbazing kennis van heb genomen.

Het begon al ruim een jaar geleden met Premchai, de “powerful construction tycoon” die tot 16 maanden gevangenisstraf werd veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij het doden van een zwarte panter en ook voor zijn mislukte (!) pogingen om de parkwachters om te kopen.

Dan is er natuurlijk de zaak “Boss” die na het doodrijden van een politieman nu toch veroordeeld lijkt te gaan worden, ondanks dat de Red Bull-familie tot de rijkste families in Thailand behoort. Prayut heeft hierbij persoonlijk ingegrepen en aangedrongen op een gedegen onderzoek. Bij dat onderzoek bleek dat er tientallen functionarissen bewust fouten hebben gemaakt. Het onderzoek lijkt er ook toe te leiden dat misstanden zoals in deze zaak in de toekomst minder snel zullen voorkomen. Dat zal de toekomst natuurlijk nog moeten uitwijzen.

Het faillissement van Thai Airways heeft geopenbaard dat er op grote schaal sprake was van misstanden (corruptie). Of dit tot strafzaken zal leiden is mij nog onduidelijk, maar het feit dat dit boven water is gekomen lijkt toch ook van belang.

Verder was de benoeming van de nieuwe politiechef voor mij een aangename verrassing: hij staat in contact met alle lagen van de politieorganisatie en wilde geen groot feest voor zijn benoeming: een digitale felicitatie zou meer dan voldoende zijn. Dit doet vermoeden dat hij de corruptie zal aanpakken.

Het aandringen op aanpassingen in de privileges van het koningshuis is niet met geweld de kop ingedrukt. Prayut heeft tot mijn grote verbazing maanden geleden al aangekaart dat dit leeft onder een deel van de Thaise bevolking. Doodzwijgen had toch meer voor de hand gelegen.

De recente studentenprotesten zijn niet ontsierd door bijvoorbeeld ingehuurde raddraaiers of geweld van de kant van de politie. Er wordt natuurlijk wel druk uitgeoefend op de hoofdrolspelers maar voorlopig heeft dat nog niet geleid tot excessen.

Zelfs op milieugebied lijkt er wat te veranderen. Zo wil Thailand af van het elektronisch afval van andere landen: Thailand wil niet meer de dumpplaats van de wereld zijn. En het platbranden van bossen en landbouwgebieden in het noorden van Thailand moet nu afgelopen zijn. Prayut zelf heeft zich daarvoor ingezet. Dat is al vaker beloofd maar dit keer verwacht ik eindelijk resultaat. Eén en ander is natuurlijk gebeurd onder druk van de publieke opinie, maar het feit dat die druk er is en dat er blijkbaar naar geluisterd wordt, is toch ook veelzeggend.

Met dit alles wil ik niet beweren dat Thailand op korte termijn een volwaardige democratie zal zijn, dat corruptie uitgebannen zal worden en dat alle milieuproblemen daadkrachtig aangepakt gaan worden. Toch lijkt er wat in positieve zin te veranderen. Het is mogelijk dat Prayut ondanks zijn gevorderde leeftijd en zijn militaire achtergrond zo flexibel is dat hij op eigen initiatief die veranderingen doorvoert, maar misschien zijn er andere krachten werkzaam (wellicht is het de invloed van zijn vrouw wel, ze heeft hem tenslotte al zover kunnen brengen dat hij zijn woede-uitbarstingen beter kan beheersen, maar er zijn waarschijnlijk nog andere, meer voor de hand liggende mogelijkheden).

Wie kan daar iets zinnigs over zeggen? En wat zijn de verwachtingen?


» Laat een reactie achter


Rating: 4.21/5. From 19 votes.
Please wait...

12 reacties op “Is Prayut op de vingers getikt?”

 1. ruud zegt op

  Ik heb uiteraard geen zicht op de Thaise politiek.
  Persoonlijk heb ik echter het vermoeden, dat de elite in twee, of meer, partijen uiteen is gevallen.

 2. Erik zegt op

  Hans, dat is meer mensen opgevallen dan jou alleen. En ik mis nog iets in jouw opsomming.

  Ik mis de reacties van de ultra-royalisten zoals de Phakdee groep met de leider Warong Dechgitvigrom en daarnaast de groep rond ‘ijzervreter’ Rienthong Nanna, de ziekenhuisdirecteur die desnoods mensen in zijn ziekenhuis zal weigeren als ze van de andere partij zijn.

  ‘Het zijn de Amerikanen’ en ‘De communisten’ luidde het en dat lijkt ook wel verstomd. Wat is er aan de hand? Wie het weet mag het zeggen maar ik denk dat het niet mevrouw Prayuth is hoor…

  Wie dan wel? De legerleiding mogelijk die, denk ik zomaar vrijuit, best wel geschoffeerd zal zijn nu de Koning een legertje van 5.000 man onder zijn persoonlijk bevel in Bangkok heeft gelegerd? De Koning is opperbevelhebber, is land- zee- en luchtmaarschalk maar zo’n stap is hoogst ongebruikelijk en helemaal van een legerleider op pensioenleeftijd.

  Zal ik hem noemen? De vorst zelf?

  Ik heb de ene keer de indruk dat hij als actieve monarch wil regeren, het einde van de absolute monarchie uit 1932 wil terugdraaien (er zijn standbeelden verdwenen en vergeet de bewuste ‘tegel’ niet….) en een leven wil leiden waar hij zin in heeft met een entourage naar zijn smaak en een lijfwacht bestaande uit dames (zoals destijds Gaddafi).

  Maar aan de andere kant denk ik dat ook hij inziet dat er social media zijn waar je onbarmhartig te kijk wordt gezet, dat Thailand geen eiland is in de wereld en niet zonder buur- en andere landen kan, en dat de bevolking -waarvan een groot deel verrekt van de armoede, nu helemaal door dat corona- echt de mond niet meer houdt. Je kunt niet iedereen opsluiten; dat weet hij ook verdraaid goed.

  Ik verwacht een kentering in de aanpak van wat als ongewenst wordt gezien: commentaar op de vorst, commentaar op de leiding in Bangkok. ‘Hou het matig en je mag je woordje doen’ zou het best eens kunnen worden. Minder uniformen op straat en het ‘blauw’ dat wat meer doet aan de corruptie en het zakkenvullen.

  Maar een wijziging ten gronde? Democratie naar westers model met een volledig gekozen parlement en niet een senaat benoemd uit uniformen en vriendjes? (Overigens, ook de Nederlandse senaat wordt niet rechtstreeks gekozen. Dus laten we niet te snel het vingertje opsteken….).

  We zullen het wel zien; we zijn gast in dit land en meer dan advies geven kunnen we niet doen.

 3. LOUISE zegt op

  Hallo Hans,

  Nog een paar.

  -Het bouwen van bungalows in een naar reservaat.
  -Een meneer met veel dure horloges.
  -Het ineens ontslaan van “”Big Joke”” en hem ergens aan een buro te plakken. Maar ik heb gelezen dat “”Big
  Joke”” een rechtzaak hier tegen gaat beginnen en men geeft hem veel kans.

  LOUISE

  • Hans Pronk zegt op

   Ook nog het uitstel van de aanschaf van twee duikboten. Tegen de zin van de marineleiding.

   • Rob V. zegt op

    Volgens nieuwsberichten heeft de marine geprobeerd het parlementair besluit te omzeilen. Normaliter krijgen de strijdkrachten een zak geld voor dat jaar en mogen ze er mee doen wat ze willen. De aanschaf van materiaal is aan de bevelhebber en niet het parlement. Dat onder publieke druk een al vele jaren gekoesterde wens op een lager pitje wordt gezet stellen ze bij de marine niet op prijs:

    “Een bron bij de marine zegt dat de leiding probeerde de Chinezen aan te moedigen de aanschaf van twee Yuan klasse duikboten schriftelijk vast te leggen ondanks dat het parlement de deal uitgesteld heeft”

    Zie
    https://www.khaosodenglish.com/news/crimecourtscalamity/2020/09/28/navy-defies-cabinet-asks-china-to-sign-submarine-deal-source/

 4. endorfun zegt op

  Feit is dat enkel een sterke leider dergelijke hervormingen kan doorvoeren. Feit is dat er toch (ietwat) wordt geluisterd naar het volk.

  • Rob V. zegt op

   Welke hervormingen? Wat is er tot nu toe werkelijk bereikt? En waarom kan dat niet even zo goed onder een normaal opererend parlement met eerlijk en democratisch gekozen parlement en premier? Voor realiseren van hervormingen is de wil van de ambtenaren die de hervormingen waar moeten maken (uitvoeren) een stuk belangrijker dan mooie of krachtige termen aan de top. Of dat poppetje aan de top nu een ‘sterke leider’ is of niet. Tenminste zo zie ik het.

 5. HansNL zegt op

  Ik heb toch het idee dat velen last hebben van een, zoals het heet, een korte memorie.
  Prayut heeft bij zijn aantreden wel degelijk gezegd, meerdere keren, dat hij veel zaken wil aanpakken, waaronder corruptie.
  Het moge duidelijk zijn dat dat een heftig punt is.
  Wellicht mag de herinnering niet ontbreken dat de Thaksin fractie eigenlijk best het wel eens was met corruptie, en vooral de dubbele prijzen……

 6. Hans Struijlaart zegt op

  Dream on mensen. Er gaat voorlopig echt niets ten goede in Thailand veranderen. Ik noem dit allemaal Fake news of op zijn best zoethoudertjes. Ik geloof het pas als de koning weer terug komt in Thailand en echt iets ten goede gaat doen voor de bevolking i.p.v. van miljarden bath uit te geven in Duitsland voor zijn eigen plezier. En Prayut kan wel wat roepen, maar roepen en daadwerkelijk actie ondernemen zijn 2 verschillende zaken. Ik heb nog weinig verandering gezien in Thailand ten goede voor de bevolking. Sterker nog de bevolking voelt zich in de steek gelaten door de regering omdat een hoop Thaise mensen nu (ook door Corona) totaal geen inkomen meer hebben. Veel restaurants, barretjes, reisbureaus zijn al failliet gegaan. Het uitgaansleven ligt totaal plat. Ze staan momenteel voor een appel en een ei te koop. Velen krijgen niet eens de 5000 bath die de regering heeft beloofd. Ik weet niet eens of deze regeling nog steeds geldt. Ze willen het toerisme weer nieuw leven inblazen wat voor een hoop Thai een goede zaak zou zijn. Elke 2 weken komen ze weer met een nieuw belachelijk plan en elke keer wordt het weer uitgesteld of de regels worden weer veranderd. In de tussentijd gaat het land verder naar de kloten en worden de protesten steeds sterker onder de bevolking. En terecht zou ik zo zeggen.

 7. Johnny BG zegt op

  Naar mijn bescheiden mening wordt er vaak de gedachte aangehangen dat een land van het volk is terwijl dat misschien op papier zo is maar in de praktijk en zeker in Thailand is de echte machthebber een instituut wat leger heet. De leiders van dit instituut zijn zowel bekend en wellicht ook wat minder bekend omdat ze vanuit de luwte hun invloed uitoefenen en de trekpoppen zijn de soms wel en soms niet gekozen mensen die het gezicht vormen.
  Het land bekend van de vele staatsgrepen door dat instituut heeft de laatste decennia ook een beetje aan zelfreflectie gedaan om niet teveel een echt eiland in het centrum van de wereld te zijn. De Amerikanen denken dat zij het centrum zijn en op een gemiddelde wereldkaart lijken de Europeanen te denken dat zij het centrum vormen maar dat terzijde.
  Het instituut heeft vanaf 1992 geprobeerd om te werken aan meer democratie en de meeste weten inmiddels wel dat de trekpoppen die democratisch zijn gekozen er niet klaar voor waren om het volk te plezieren en het land voor te bereiden op een degelijke toekomst. Corruptie en geruzie tussen en binnen de partijen waren schering en inslag en dik 20 jaar later werd er besloten tot het definitief wegsnijden van dat rotte vlees.
  De hier en nu denkers walgden van het feit dat het instituut de macht weer in handen nam die met de mededeling met de mededeling kwam dat er kostte wat het kost veranderingen zouden plaats gaan vinden. Impopulaire maatregelen moesten er genomen worden en bij de laatste verkiezingen was duidelijk dat het werk nog niet af was.
  Ook hier waren de hier en nu denkers niet van gediend terwijl er gelukkig wel een groot gedeelte van de bevolking het ermee eens was dat je een sterke trekpop moet hebben om gewenst beleid voort te zetten en nu komt het resultaat van de offers en inspanningen naar boven. Ik heb wel vaker geschreven dat juist alleen het negatieve gebeuren van Thailand naar boven komt borrelen en dat doet onrecht aan wat er op lagere niveaus plaats vindt.
  Nogmaals het gewenst beleid is zichtbaar maken wat niet klopt en het niet onbestraft laten.
  Covid is voor de hier en nu denkers onder ons een lekkere tijd om te wijzen naar wat er allemaal mis gaat maar is dat niet wat te simpel geredeneerd?
  Waar het mis gaat is een beroepsgroep die afhankelijk is van toerisme en als dat 20% is dan durf ik te stellen dat 80% niet te klagen heeft gezien alle omstandigheden. Juist de kwetsbare bevolking zoals boeren kunnen door produceren en de bouwvakkers kunnen aan het werk in de vele bouwprojecten door het hele land heen.
  De hier en nu denkers zien de investeringen in infrastructuur niet zitten maar dan pak je juist de bouwvakkers als je dat afblaast oftewel er zullen altijd keuzes gemaakt worden en in een land waar niemand van de honger hoeft om te komen (wat ook de voedselafgiftepunten in het begin van de crisis heeft laten zien) is dit de meest verstandige want er wordt iets gerealiseerd waar in de toekomst aan de economie ook een steentje bijgedragen zal worden.
  Het land heeft een sterke leider nodig die de klappen durft op te vangen en zo te zien heeft de wereld ook vertrouwen in het land en de leiders en kan de conclusie misschien wel zijn dat het allemaal relatief gezien best wel meevalt en dat het goede nieuws is en wat nu kennelijk opvalt dat de hier en nu denkers het aan het verkeerde eind hebben.
  Het instituut heeft geleerd en laat zich niet meer zo provoceren en dat is ook al een tijdje aan de gang en dat tot frustratie van een bepaalde groep. Wat ze zich niet realiseren is dat wat je nu doet en als dat ook op een beetje constructieve manier dan zal dat over een aantal jaren langzaam zichtbaar worden ook in een instituut.

 8. TheoB zegt op

  Het zou best wel n’s kunnen dat ook deze oktobermaand achteraf belangrijk genoeg zal blijken te zijn om in de Thaise geschiedenisboekjes vermeld te gaan worden. Hopelijk niet in bloed geschreven.
  De laatste week van augustus zijn er diverse malen vliegtuigen van die … naar Dubai gevlogen, alwaar ene Thaksin S. zich ophoud. Toeval?
  Tijdens het laatste bezoekje (24-09: Mahidol dag) van die … aan Bangkok heeft Potjaman n. P., de ex-echtgenote van Thaksin S., symbolisch bussen met medische apparatuur overhandigd aan die … ter donatie aan het Siriraj ziekenhuis. Toeval?
  Op 25 september is de Raad van bestuur van Pheu Thai opgestapt. Toeval?
  (https://www.thaienquirer.com/18941/analysis-it-was-time-for-sudarat-to-go-if-pheu-thai-did-not-want-to-be-the-democrats-2-0/)
  Potjaman is per 1 oktober prominent lid geworden van de Raad van bestuur van Pheu Thai en wordt geholpen door Yaowapa W., een jongere zus van Thaksin S. Toeval?
  (https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/1994399/)
  Vrijdag 9 oktober komt die … weer voor een bezoek aan Thailand. Deze keer niet voor minder dan 1 dag, maar voor maar liefst ruim 3 weken. Toeval?
  Ik vermoed dat die … de komende weken gaat proberen om meer (politieke en militaire) macht naar zich toe te trekken.

  • janbeute zegt op

   Die vliegt altijd naar Dubai voor een tussenstop om te tanken, dit daar zijn wel 3 hebbende voertuigen met vleugels voorzien niet de aktie radius hebben.
   Die heeft pas geleden nog een lijndienst vliegtuig ingehuurd van een in Thailand wel bekende luchtvaartmaatschappij de reden was dat hij geen tijdrovende tankstop wilde maken voor zijn korte bezoek.
   En heeft Die niet een paar jaar geleden alle speldjes van de man uit Dubai niet afgenomen die hij van de vader van Die gekregen had.

   Jan Beute.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website