Optreden Leon van der Zanden in Bangkok

In welk land je waar ter wereld ook komt, er zijn altijd wel Nederlanders te vinden. Dat is altijd al zo geweest, maar meer dan ooit zwermen tegenwoordig steeds meer Nederlanders uit naar alle windrichtingen op de wereld. Natuurlijk kan dat zijn voor vakantie, maar we gaan het hebben over die mensen, die in het buitenland werken of er om andere redenen voor langere tijd of zelfs permanent verblijven.

Zodra zich in een stad, streek of land een behoorlijk aantal Nederlanders heeft gevestigd en uiteraard zodra enkelen uit die groep daartoe het initiatief nemen, wordt er een Nederlandse vereniging of club opgericht. Kijk op internet en je vindt er tientallen in alle werelddelen.

Kennelijk bestaat er een natuurlijke behoefte aan contact met landgenoten in een vreemd land. Het is niet altijd even gemakkelijk om een nieuw leven op te bouwen in een vreemde stad met andere gewoontes, andere taal, enz. en contact met reeds ervaren expats kan dan van nut en prettig zijn.

Nederlandse vereniging in Bangkok

Dat geldt dus ook voor Thailand. Oorspronkelijk was er alleen een Nederlandse vereniging in Bangkok, die in 1941 (!) werd opgericht en nog altijd een bloeiend bestaan geniet met nu bijna 500 leden. Maar steeds meer Nederlanders hebben Thailand ontdekt, die zich niet alleen in Bangkok vestigden, maar ook elders in het land met concentraties in Hua Hin/Cha-am, Pattaya, Chiang Mai en verder verspreid over het hele land.

In 2004 werd de Nederlandse Vereniging Pattaya opgericht; ze heeft nu bijna 200 leden. Hua Hin/Cha-Am volgde in 2008 en heeft nu ongeveer 130 leden. Ook in Chiang Mai was er een Nederlandse club, maar die is inmiddels ter ziele gegaan, maar wie weet wordt hij daar nog eens weer nieuw leven ingeblazen. Verder ken ik een gerucht, dat ook in Khon Kaen belangstelling zou bestaan voor een Nederlandse vereniging.

Dat lijkt een versnippering van één mogelijk sterke Nederlandse vereniging in Thailand, maar dan moeten we toch even kijken naar de samenstelling van het ledenbestand en de ontplooide activiteiten. De leden van “Bangkok” zijn overwegend (kortverblijf) expats, die werken voor Nederlandse of internationale bedrijven of in het onderwijs. Het bestand in de twee andere verenigingen bestaat voornamelijk uit langverblijf expats, zeg maar de pensionado’s, aangevuld met veelal zelfstandige ondernemers.

Alle drie kennen wel een maandelijkse “borrelavond” en een regelmatige “koffiebijeenkomst”, waar leden en nieuwe leden contact met elkaar hebben onder het genot van een hapje en een drankje. Daarnaast worden er plaatselijk andere activiteiten georganiseerd, waarbij de Nederlandse feestdagen als Koningsdag, Sinterklaas en de Kerst zeker niet worden vergeten. De afstand tussen de drie genoemde steden is redelijk groot, zodat niet verwacht mag worden, dat leden van de ene vereniging bij de ander op bezoek gaan voor bijvoorbeeld de viering van Sinterklaas.

Pattaya zeer actief

Alle drie verenigingen hebben een website, waar alle bijzonderheden worden vermeld, hoe lid te worden, het contributiegeld, het reglement, contactadressen, en in een Nieuwsbrief staan verhalen van leden en worden geplande activiteiten aangekondigd. Ik ga die activiteiten hier niet noemen, maar het is wel opmerkelijk, dat “Pattaya” zeer actief is met bridgeavonden, computerlessen, leesclub, eetclub, enz.

Natuurlijk, de pensionado’s hebben gewoon meer tijd dan de werkende Nederlander in Bangkok, maar het is wel mooi, dat je als Nederlander op deze manier leuke contacten onderhoudt met landgenoten. De websites vermelden overigens wel de link naar elkaar, maar het overnemen van bepaalde mededelingen, die ook voor Nederlanders elders dan in de eigen stad interessant kunnen zijn, gebeurt niet.

Toch zou het aandacht verdienen om meer met elkaar samen te werken en dan doel ik met name op het feit, dat of de ene of de andere vereniging er in slaagt om iets “cultureels” te doen met soms medewerking vanuit Nederland. Ik denk bijvoorbeeld nog aan het bezoek van het Nederlands elftal (sorry, dat is niet echt cultureel, maar toch!), de dansgroep Blaze, de Beets Brothers, de Swing Fever Band, enz. Dat kennelijk gebrek aan samenwerking is eigenlijk de directe aanleiding voor mij geweest om deze posting te maken.

Koninginnedag Nederlandse Vereniging Pattaya

 Optreden Leon van der Zanden

Ik werd er door getroffen toen ik begin van deze maand in Bangkok een voorstelling bijwoonde van de Nederlandse cabaretier Leon van der Zanden. Weliswaar niet zo bekend, maar kijk op zijn website en je ziet, dat hij met succes erg veel in Nederland optreedt. De voorstelling was georganiseerd door “Bangkok” tijdens een “normale” borrelavond. Leon vloog daarvoor met zijn technicus voor licht en geluid voor deze eenmalige avond naar Thailand.

Natuurlijk is dat geen goedkope grap, maar gelukkig vertelde de voorzitter in zijn inleiding, dat het reuze meeviel, omdat er voldoende sponsors waren. KLM, Hotel Anantara, Biking in Bangkok en Heineken waren zo vriendelijk het grootste deel van de kosten voor hun rekening te nemen. De avond was prima georganiseerd met een hapje en een drankje vooraf en na de voorstelling was er nog ruimte voor de restjes van de drank en het eten (bitterballen, worstjes en friet). Hulde aan de Nederlandse Vereniging in Bangkok.

Wat ik mij afvroeg en wat mij eigenlijk hogelijk verbaasde was, dat Leon van der Zanden niet in Pattaya of in Hua Hin optrad. Kennelijk is er geen enkel of ieder geval weinig onderling overleg over elkaars activiteiten en dat is jammer. Zelfs een aankondiging van Leon’s optreden in Bangkok ontbrak vanuit Pattaya en Hua Hin. Ik wist van de voorstelling, omdat ik toevallig Leon persoonlijk ken. Ik heb hem in eerste instantie gevraagd of hij soms zelf maar één keer wilde optreden, maar dat was niet het geval. Als men het had geregeld, had hij met plezier ook een voorstelling in de beide andere steden gegeven.

Hoog tijd om mijn licht eens op te steken bij de drie verenigingen en ik stuurde een E-mail naar de voorzitters met het verzoek om wat dieper op mijn vermeende gebrek aan samenwerking in te gaan. Alle drie waren zo vriendelijk om een toelichting te geven, die – in het kort – hierop neerkomen:

Han Rademaker (Bangkok): “Ik heb geprobeerd in een aantal gesprekken met de voorzitters van de andere verenigingen een soort van samenwerking te organiseren, maar we zijn daar helaas niet uitgekomen en ik heb die pogingen daarom dan ook gestaakt.”

Mar van der Marel (Hua Hin/Cha-am): “Ik ben al drie jaar bezig geweest om meer samenwerking te bereiken met de andere Nederlandse verenigingen in Thailand. Ik ben begonnen met Bangkok omdat ik realistische doelen wil stellen en Bangkok geografisch dichter bij Hua Hin/Cha-am ligt dan Pattaya, hetgeen regelmatige gesprekken eenvoudiger zou maken. Een nauwere samenwerking betekende ook dat de Nederlandse verenigingen een meer interessante gesprekspartner voor sponsoren zou zijn.

Vorig jaar is er een nieuw bestuur voor de Nederlandse Vereniging in Bangkok gekomen. Uiteraard heb ik de samenwerking weer aangekaart. Men leek geïnteresseerd maar stelde terecht “het op orde brengen van het eigen huis” als eerste prioriteit. Desondanks zijn er, samen met “Pattaya” wel  een aantal gesprekken geweest.

Ten aanzien van de voorstelling van Leon van de Zanden kan ik nog melden dat ik op 14 augustus nog een e-mail naar de voorzitter van de Nederlandse Vereniging in Bangkok heb gestuurd met de vraag of wij nog kaarten konden bestellen… Helaas geen enkele reactie vernomen. Wel houden de Nederlandse verenigingen Bangkok, Pattaya en Hua Hin/Cha-am elkaar op de hoogte van hun respectievelijke activiteiten maar van echte samenwerking is – helaas – geen sprake”.

Huub van Zanten (Pattaya): “Na een turbulente tijd vorig jaar met tal van bestuurlijke problemen is de vereniging sinds 1 januari met een nieuw bestuur in rustiger vaarwater terecht gekomen. Na een gebruikelijk rustige periode in de zomermaanden maken wij ons nu op voor het komend seizoen en volgend Lustrumjaar.

Inmiddels is onze website in een nieuw jasje gestoken en hebben wij een Facebook account. Op bestuurlijk niveau zoeken wij nog naar een functionaris die de ‘Public Relations’ wil gaan doen. Het is steeds meer duidelijk dat er behoefte is aan meer professionaliteit in onze communicatie naar de leden via mailings, de website, Facebook en ook daarbuiten naar de pers, naar adverteerders, sponsors en andere instanties. Het ontbreken van deze  functie binnen het bestuur is mede de reden dat wij geen aandacht aan de voorstelling van Leon van der Zanden hebben besteed. Anders zou het wel op onze website en/of Magazine zijn vermeld, dat is op zich dus wel de bedoeling.

Wat betreft de samenwerking van onze verenigingen. Dat is en blijft moeilijk, niet omdat we dat wel of niet zouden willen maar het blijkt in de praktijk lastig. Mijn ervaring is dat de leden en bestuursleden van “Bangkok” heel anders zijn dan die in ”Pattaya” of “Hua Hin/Cha-am”. In Bangkok veelal expatriates met gezinnen of alleenstaande zakenlieden. De sponsors van “Bangkok” zijn zelf lid van de vereniging en zien elkaar bij business borrels op de Ambassade en bij de NTCC (Netherlands Thai Chamber of Commerce).

De verenigingen in Pattaya en Hua Hin/Cha-am lijken daartegenover veel meer op elkaar. Ons ledenbestand is zeer gevarieerd van samenstelling en achtergrond, veel gepensioneerden met een gemiddeld veel lager inkomensniveau.  

De voorzitters zien elkaar wel zo nu en dan maar door regelmatige bestuurswisselingen is het moeilijk om een consistente vorm van overleg op te bouwen. Daarbij komt dat de voorzitters geacht worden de belangen van hun eigen leden te behartigen terwijl die leden niets op hebben met leden van de andere verenigingen. Kortom, de verschillen en letterlijk ook afstanden zijn te groot voor een innige samenwerking.”

Samenwerking

Bestuursproblemen, afstand, verschil in ledenbestand en eigenbelang zijn zo’n beetje de kernwoorden, die een goede samenwerking in de weg staan. Ik heb daar wel begrip voor, zolang het om lokale activiteiten gaat. Bij grotere evenementen, die door één van de verenigingen worden georganiseerd en waarbij sponsoring onontbeerlijk is, beveel ik toch een inniger samenwerking aan. Het is in het belang van iedereen, de leden en de sponsors, dat een optreden van bijvoorbeeld een Nederlandse artiest in alle drie de plaatsen en misschien ook nog wel elders in Thailand plaatsvindt.

Voorstel

We zullen zien of dit artikel op de een of andere manier bijdraagt aan toch meer overleg met elkaar. Om dat aan te tonen heb ik een voorstel voor de drie voorzitters. In het jaarverslag van “Hua Hin/Cha-am” wordt gewag gemaakt van Karin Bloemen, die in december in Pattaya wil optreden, mits dat geregeld wordt en er voldoende sponsors worden gevonden. Voorzitters, steek de koppen bij elkaar en regel gezamenlijk, dat Karin met een wervelende show niet alleen in Pattaya, maar ook in Hua Hin en Bangkok optreedt.


» Laat een reactie achter


No votes yet.
Please wait...

25 reacties op “De Nederlandse Verenigingen in Thailand”

 1. Khun Peter zegt op

  Van enige samenwerking zal het niet snel komen. Het zijn eigen koninkrijkjes en omdat ze een aparte financiële administratie hebben, zijn het eigenlijk concurrenten van elkaar. Want als een sponsor kiest voor een bepaalde vereniging heeft de andere het nakijken.

  Ik ben zowel een keer bij een bijeenkomst van de Nederlandse vereniging in Bangkok als bij de NL Ver. in Hua Hin geweest. Wat mij opviel is een totaal andere insteek en sfeer.

  De NL Ver. in Bangkok is meer gericht op werkende expats en Nederlandse bedrijven in Bangkok. Het is dan vooral netwerken en een bijeenkomst heeft meer een zakelijke inslag. Er komt ook een ander publiek.

  Bij de NL ver. in Hua Hin gaat het vooral om gezelligheid en saamhorigheid. De sfeer is veel meer ongedwongen en ontspannen. Hier zijn de pensionado’s in de meerderheid.

  Verder denk ik dat de NL ver. Bangkok zich wat meer hautain acht en daarom niets met de andere verenigingen te maken wil hebben.

 2. peter Yai zegt op

  Voor de Records

  Pattaya heeft er zelf 2 ook nog de Pattaya Dutch expat club

  Vrolijke dag

  Peter Yai

 3. Gregor Jansen zegt op

  Als oud-voorzitter van NVT Bangkok kan ik de oproep in het artikel aan het adres van de verschillende clubs niet alleen begrijpen, maar ook van harte ondersteunen. Ook tijdens mijn voorzitterschap zijn pogingen tot verdere samenerking ondernomen; er was zelfs een bestuurslid belast met bevordering van die samenwerking aangesteld.
  De reacties van zittende voorzitters herken ik. Ik ben het ook helemaal eens dat bijzondere activiteiten zoals die van het naar Thailand halen van artisten toch niet zo moeilijk te coordineren moet zijn.
  NVT Bangkok heeft al jaren een prachtig clubblad, waarvan de kosten hoog zijn, maar niemand wil het kwijt. Hoe fijn zou het zijn als tenminste dit blad gedragen zou worden door ALLE NVT’s in Thailand en ik doel speciaal op de inhoud. Het zou een middel kunnen zijn tot een wat betere samenwerking.

  Gregor Jansen

  • Khun Peter zegt op

   Dat clubblad, De Tegel, is natuurlijk hopeloos achterhaald in het huidige digitale tijdperk. Maak er een PDF van dan kan iedereen het lezen op zijn pc of tablet. Scheelt een hoop geld, die ze dan aan zinvolle zaken kunnen besteden.

   • Hans Bos zegt op

    De Tegel is niet alleen technisch achterhaald, maar doorgaans ook inhoudelijk. En veel te duur in productie. Het is het speeltje van enkele betrokkenen, die vaak weinig kaas hebben gegeten van bladen maken. In de tijd dat ik nog lid van van de NVT in Bangkok heb ik herhaalde malen geadviseerd tot een andere en veel goedkopere opzet. Iedereen heeft begrijpelijk geknikt, maar is vervolgens voortgegaan op het oude pad. Dan moet men niet zeuren…

 4. HansNL zegt op

  Gringo, wel zeker wordt er hier en daar in Khon kaen aftastend gesproken over het, hoe, waarom, en waar organiseren van een soort NVT-Isan of Khon Kaen, natuurlijk.

  Als je de verhalen mag geloven verkeen er redelijk veel Nderlanders en Vlamingen, om het maar eens Nederlands sprekenden te late zijn, in en vooral rondom Khon Kaen.
  Of dat zo is, ik weet het niet, maar zou het eigenlijk best wel eens willen weten.
  En als ik dat dan weet, hoe deze Nederlands sprekenden te bereiken.

  Dus, Gringo, er wordt naar ik weet door enkele mensen wel degelijk nagedacht.

  Als eerste stap heb ik een emailadres gemaakt, waar gelijkgestemden mij kunnen bereiken als ze belangstelling hebben voor een NVT Khon Kaen

  nvt.khonkaen@gmail.com

  Ik wacht geduldig af.

  • BA zegt op

   Tiki Tiki bar, bij het Kosa Hotel, schuin tegenover My Bar daar komen meestal wel Belgen en Nederlanders. De eigenaar is zelf een Belg. Heeft ook een eigen facebook pagina, Tiki Tiki.

   Verder weet ik niet hoeveel NL’ers zich in Khon Kaen ophouden of waar ze dan uithangen. Mij persoonlijk maakt het niet uit, ik praat net zo makkelijk Engels als Nederlands dus als ik toevallig zin heb in een praatje met een expat dan zoek ik gewoon een bar uit.

 5. adje zegt op

  De verenigingen hebben een eigen website. Deze worden hier echter niet genoemd.
  Graag geef ik de lezers wat informatie. Mochten er meer verenigingen met of zonder een website zijn meld het dan hier op de blog.

  Nederlandse Verenigingen

  Er zijn op dit moment drie Nederlandse Verenigingen in Thailand.

  De Nederlandse Vereniging in Bangkok

  De Nederlandse Vereniging Thailand (NVT) bestaat al sinds 1941 en telt ruim zeshonderd leden. De NVT organiseert ieder jaar meer dan dertig activiteiten en brengt vier keer per jaar het blad “De Tegel” uit, dat ook online te lezen is. De Nederlandse Vereniging Thailand zou niet kunnen bestaan zonder de steun van sponsors en adverteerders en de inzet van haar eigen leden; zowel bestuursleden als commissieleden.
  Zie http://www.nvtbkk.org voor meer informatie.

  De Nederlandse Vereniging in Pattaya

  Zie http://nvtpattaya.org/ voor meer informatie

  De Nederlandse Vereniging in Hua hin / Cha-Am

  Zie http://nvthc.com/cms/ voor meer informatie

  Daarnaast is er een actieve Nederlands Thaise Kamer van Koophandel in Bangkok, zie: http://www.ntccthailand.org.

  • tnt zegt op

   Blijkbaar komt Adje uit Bangkok, want hij weet alleen maar iets over de NVTBangkok te vertellen. Beide andere verenigingen organiseren veel meer activiteiten als Bangkok.
   Tevens begrijp ik absoluut niet wat de Nederlands Thaise kamer van koophandel met de Nederlandse verenigingen te maken heeft. Als je dan toch compleet wil zijn noem dan ook de Ambassade etc.

   • adje zegt op

    Adje komt niet uit Bangkok maar woont in Nederland en gaat regelmatig naar Thailand. Bangkok is mijn ding niet. Ik zou er absoluut niet willen wonen. De gegevens heb ik gekopieerd van een website zodat bezoekers van deze blog niet zelf de site van de verenigingen hoeven te zoeken. De schrijver had natuurlijk zelf even de websites kunnen vermelden. Kleine moeite groot plezier.

 6. Henk B zegt op

  Als ik het altijd goed begrepen heb, wonen er ook veel Nederlanders rondom, en in Korat,
  En velen komen geregeld in de Isaan, is hier niet ergens een Nederlandse Vereniging,
  of eventueel behoefte aan

 7. lexphuket zegt op

  Ook in Phuket zouden er genoeg Nederlanders moeten zijn. Als je iets wilt organiseren, is het misschien goed de plaatselijke consul in de arm te nemen. Die heft meer inzicht in wie er zijn en waar

 8. chris zegt op

  Persoonlijk heb ik een beetje genoeg gekregen van dit soort clubjes in den vreemde. Al dat geformaliseer in verenigingen is helemaal niet meer nodig om elkaar te zien of te spreken. De verenigingen moeten allemaal een bestuur hebben (voorzitter, penningmeester, secretaris, sponsorcoordinator e.d.) en daarbij zijn vormen van haantjesgedrag duidelijk te herkennen, nog net niet hanengevechten (zou wel passen in Thailand). Het schijnt ook nog goed op je CV te staan en wanneer er een bekende Nederlander naar Thailand komt sta je toch mooi met hem/haar op de foto, soms zelfs met de koning. Van mij hoeft zulke egotripperij niet.
  Een aantal facebook-vrienden van me organiseren elke seizoen een borrel, 4 keer per jaar. 1 persoon neemt het voortouw, je schrijft in, bent wel of niet op tijd voor het hapje, de drankjes betaal je zelf. Voor gezellige contacten met andere Nederlandse expats in Thailand is dat denk ik meer dan genoeg. Voor netwerken en zakelijke contacten zijn er andere gremia. De ambassade kan een kerstborrel, het Nederlands dictee en het Sinterklaasfeest organiseren. Ik ben overigens niet hier in Thailand om andere Nederlanders te ontmoeten en ik ben niet de enige. Ik ken Nederlanders die hier al meer dan 15 jaar wonen en nog nooit op een bijeenkomst van een Nederlandse vereniging zijn geweest. En van hen valt een hoop te leren….
  Mijn advies: opdoeken al die verenigingen en daarvoor in de plaats een seizoengebonden Thailandblog-borrel. De mensen op deze blog hebben elkaar wat te melden en soms is het dan leuk om elkaar ook te zien.

  • janbeute zegt op

   Een Thailand Blog borrel lees ik hier .
   Eindelijk iemand , een Hollander die in Thailand woont met een gigantisch goed idee .
   Zou best kunnen , een of twee keer per jaar .
   En dan op diverse plaatsen in Thailand georganiseerd uiteraard .
   Voor een borrel en de daar bij behorende gezelligheid , is Jantje altijd wel voor te porren .

   Ik kijk er nu al naar uit .

   Groetjes Jantje .

   • Dick van der Lugt zegt op

    @ janbeute De eerste Thailandblog borrel is al geweest op 7 augustus. Toen hebben we in de ambassade het boekje Het Beste van Thailandblog gepresenteerd. Er was bier, wijn en limonade, dus die bijeenkomst mag je wel een borrel noemen. Veertig mensen hadden zich opgegeven, maar of er zoveel waren betwijfel ik. Thailandblog is een digitale ontmoetingsplaats; laten we het maar bij die ene bijeenkomst houden.

    • chris zegt op

     beste Dick
     Ik weet niet wat er tegen is om periodiek een Thailandblog borrel te ‘organiseren’. En met organiseren bedoel ik: gewoon plaats en tijd afspreken waarop Nederlanders die zich met het blog verbonden voelen (auteurs, columnisten, vragenstellers, belangstellende toeristen) elkaar kunnen ontmoeten. Iedereen betaalt zelf. Laagdrempelig, niet te moeilijk, geen besturen. Misschien komen er twee, misschien 20, wellicht 40. Iedereen welkom, iedereen happy.

     • Dick van der Lugt zegt op

      @ Chris Daar is niets op tegen, zij het dat Thailandblog i.c. khun Peter en ik niet het initiatief zullen nemen. Uiteraard ben ik wel van de partij.

  • chris zegt op

   Moderator: Thailandblog is geen schandpaal.

  • chris zegt op

   Beste Hans
   Als ik goed gelezen heb zijn er nu 5 clubs Nederlandse expats in Thailand, waarvan zelfs 3 in Pattaya. Er is ook 1 Engelse club in Pattaya met 5000 leden en daar valt geen overtogen woord. Alle 5 NVT’s of surrogaten daarvan halen dat aantal SAMEN in de verste verte niet. En dat komt niet omdat het aantal Nederlandse expats zoveel kleiner is dan dat van de Engelsen. Deze 5 clubs voorzien natuurlijk wel in een behoefte, namelijk van degene die op de avonden en activiteiten afkomen. Ik durf echter wel te beweren dat er meer Nederlanders zich van deze clubs verre houden dan het aantal leden. Ieder zal daar zijn eigen redenen voor hebben. Ik ook.

   • chris zegt op

    beste Hans,
    Je broek zou werkelijkk afzakken als je een paar jaar op bijeenkomsten van een NVT bent geweest, de ledenvergadering wel eens bezocht hebt, de publicaties leest, met sommige expats daar praat en gewoon ziet wat ze doen. De woorden ‘verondersteld ‘ en ‘suggestief’ schrap jij dan zeker uit je reactie.
    Ik ontzeg niemand het recht om zich te verenigen en naar bijeenkomsten te gaan van welke club dan ook. Ik stel alleen dat ik gelet op de aantallen expats wel bijna zeker weet dat er meer Nederlanders zich NIET dan WEL thuisvoelen op de NVT-bijeenkomsten. Terwijl deze verenigingen het tegenovergestelde suggereren. In Pattaya zijn drie Nederlandse expats clubs. Is dat een bljk van goede samenwerking of zijn hier hanengevechten (van pensionado’s) aan de gang?

 9. Patrick zegt op

  Je zou een portaalsite kunnen maken met een overkoepelende pagina en daaronder een tabblad dat de verschillende regionale verenigingen een plaats geeft. Daarnaast allerlei zakelijk interessante informatie zoals talenscholen, en vergeet de Belgische vrienden niet. Als je dan het aantal leden optelt heb je een kritische massa. Dit alles vraagt wel fulltime beheer…

 10. Willem van Doorn zegt op

  Kortom: weg met de hokjesgeest. Tegelijk heeft niet iedereen behoefte aan dezelfde (zaken – of juist gezeligheids)contacten, maar wel aan een efficientere organisatie.

 11. colin de jong zegt op

  Er zijn zelfs 4 ned. clubs die niet met elkaar door een deur kunnen. Holland op zijn smalst helaas,maar moet ook bekennen dat ik als eerste met Dick Koger de kar heb getrokken voor de NVT Pattaya,dat dit niet zo gemakkelijk ging. Ben er daarom al snel uitgestapt, want ben ook nog boardmember van de Engelstalige Expat Club en Charity Chairman en mijn handen daar meer dan vol aan heb.Inmidels over de 5000 leden,maar zelden een onvertogen woord. Er is een select groepje die zich eerst hebben afgezonderd van de NVT en elke woensdag bij elkaar kwamen, of nog komen.Heb ze maar een keer bezocht op na een uitnodiging. Daarnaast de Pattaya Dutch Expat Club,maar daar waren ook weer de onoverkomenlijke problemen, Nu dus nog de 4e tak onder de naam Hollands Vlaamse vrienden club,die zijn maandelijkse meetings geeft met haring en artiesten in het Holland Belgium house.Leuke mensen die Hollanders he.

 12. Peter@ zegt op

  Kijk bijvoorbeeld eens naar de Nederlandse publieke omroepen, ieder was er voor zich en God voor ons allen maar nu moeten ze inkrimpen en binnenkort samengaan. Dus als het moet kan het wel. Bij calamiteiten werken ze al samen zelfs met een gezamelijk banknummer.

  Het moet dus ook in Thailand kunnen met een optreden of zo van een beroemdheid, het kost maar een paar telefoontjes en/of mailtjes en de rest zal moeten worden gedeeld.

 13. Soi zegt op

  De lol om in dutch expat verenigingsverband een borrel te drinken en het te hebben over activiteiten is er nu wel helemaal van af. Hoe komt het toch dat nederlanders zelfs in den vreemde betweters blijven? Het idee om een borrel los uit de pols onder de noemer van Thailandblogg kan ook niet. Niemand komt van ver, bv Nongkai een middag naar Bangkok om een glas en een hap. Men reist al met moeite en gemopper zelfs als het papieren betreft voor instanties tbv uitkering of visum.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website