Lang geleden dat Lung addie nog iets schreef over het radioamateurisme in Thailand. Wel, nu heeft hij een belangrijk evenement wat heel binnenkort zal plaatsvinden in Thailand.

Eerst een verduidelijking waar het hem precies over gaat, deel 1 , en deel 2 na de conferentie.

Op 16 nov 2019 is Thailand de gastheer en organisator van de Internationale Vereniging van Vrijwilligers Conferentie. Deze conferentie wordt georganiseerd en gesponsord door het NBTC en de RAST. Deze conferentie vindt plaats in het Auditorium gebouw van de NBTC, Phatolyothin, Soi 8 te Bangkok. NBTC staat voor: National Broadcast and Telecom Commission. RAST staat voor Royal Amateur Socity Thailand.

Momenteel heeft Thailand een ‘reciprocal agreement’ (bilaterale overeenkomst), betreffende radioamateurisme, met 5 Aziatische en 11 landen uit de rest van de wereld:

 • Aziatische landen: Japan – Philippines – Indonesia – Malaysia – Brunei.
 • rest van de wereld: USA- Switserland – Sweden – Austria – UK – Germany – Luxemburg – Belgium – France – Denmark – Finland.

De wereld werd, op radiogebied, onderverdeeld in 3 IARU regio’s, met elk dan hun respectievelijke ITU zones: (IARU: International Amateur Radio Union – ITU: International Telecom Union).

Wereldwijd zouden er +/- 3.500.000 radiozendamateurs zijn.

 • Regio 1: Europa – Africa – Middle East – Northern Asia met +/- 400.000 radioamateurs
 • Regio 2: The Americas met +/-800.000 radioamateurs
 • Regio 3: Asia – Pacific met 1.700.000 radioamateurs!

Het betreft hier wel mensen met een ‘Full license”, dus een HF license wat automatisch recht geeft op de categorie VHF-UHF-SHF.

We zien in deze cijfers dat er een enorm verschil is door het hoge aantal, 1.700.000, in regio 3. Dit zeer hoge cijfer is niet representatief voor wat betreft de cijfers per land in regio 3. JAPAN, in zijn eentje, neemt hiervan 1.350.000 radioamateurs voor zijn rekening!

Wat meer cijfermateriaal om in Regio 3 de grote verschillen aan te tonen:

 • Thailand: +/- 1000 radioamateurs waarvan er meer dan 300 buitenlanders zijn. Dit cijfer is, vanwege het niet updaten van de lijst op de Tast-website, waarschijnlijk niet correct. De lijst is reeds meer dan 10j niet aangepast. Zo staat Lung addie, reeds aan zijn 3de van zijn 5jarige verlenging, niet in de lijst!!! Net als andere zendamateurs welke Lung addie kent.
 • Cambodja: 1 Cambodjaan waarvan de vergunning pas dit jaar afgeleverd werd. Een 10tal buitenlandse vergunninghouders waarvan ondergetekende er een is (XU7AFU).
 • Myanmar: 0 afgeleverde vergunningen, zeer sporadisch eens een gastlicentie
 • Vietnam: een 5-tal Vietnamese en een 10 tal vergunningen aan buitenlanders
 • Laos: zelfde als Vietnam
 • South Korea: een 100 tal aan Koreanen en een 20tal aan buitenlanders
 • North Korea: ja, wat dacht je: 0,0000
 • Malaysia: een paar 100
 • Sri Lanka: een handvol eigen bewoners en een handvol buitenlanders
 • Indonesia: een 400tal eigen amateurs, praktisch geen buitenlandse vergunninghouders
 • China: tot voor 15 jaar praktisch geen. Nu +200.000!
 • Hong Kong: een 1000 tal meestal eigen mensen.

Om een idee te hebben en een vergelijk met regio 1:

 • Nederland: +/- 6400
 • België: +/- 4500
 • Duitsland: +/- 75.000
 • Frankrijk: +/- 13.000

Men moet er wel rekening mee houden dat niet al deze radioamateurs ook werkelijk ‘radio-actief’ zijn.

De bedoeling van deze conferentie is het opzetten van een noodnet in geval van crisis of noodsituatie in regio 3.

In de regio 1 en 2 bestaat dit reeds verschillende jaren, doch steeds in regio 3 enkel in een paar landen met hoofdzakelijk Japan natuurlijk. Het programma van deze conferentie is terug te vinden op: .www.qsl.net/rast/text

Jaarlijks wordt in de regio 1 en 2 tweemaal per jaar een internationale oefening gehouden welke de paraatheid en de mogelijkheden van de radiozendamateurs bewijzen betreffende het opzetten en laten functioneren van een radionoodnet. Het eerste weekend van juni is dit op de HF, de VHF en UHF-banden. Op de HF-banden is dit uitsluitend in Morsecode. Op de VHF en UHF-banden is dit in alle modes, ook de digitale modes. De tweede oefening vindt plaats het eerste weekend van september en is uitsluitend op de HF-banden in de ‘phone mode’, dus gewoon gesproken taal. Deze oefening noemt ‘Velddag’. De radioamateurs hebben als scenario: zware ramp waarbij alle elektriciteit en dus ook de gewone communicatiemiddelen uitvallen. Zij stellen dan veldstations op die 24 uur in de lucht blijven en verbindingen, zowel nationaal, internationaal als intercontinentaal maken. Zij mogen geen gebruik maken van de bestaande elektriciteitsvoorzieningen, bestaande masten of andere vaste bestaande infrastructuur om hun station en antennes op te stellen. Mobiele hulpmiddelen als hoogtewerkers of telescopische masten mogen wel gebruikt worden maar mogen pas een paar uur voor het begin van de oefening aangevoerd worden.

De vraag kan gesteld worden of zoiets niet uit de tijd is? Nu met alle mogelijke communicatiemiddelen: gsm-netwerk, Internet, landsverdediging, politie …… welke er zijn, is dit nog wel nodig en is dit nog nuttig. Het antwoord is JA, zonder meer. De huidige moderne communicatiemiddelen zijn heel kwetsbaar. Bij conflict is dit een van de eerste zaken die uitgeschakeld worden. Bij rampen zijn de communicatiemiddelen als gsm, politienetwerken… in de kortste tijd overbelast en geven er vaak de brui aan. Zo zijn gsm-netwerken voorzien om plaatselijk een zeker aantal communicaties gelijktijdig te verwerken. Bij rampen of noodsituaties is zo een netwerk heel snel verzadigd. Zelfde met de politienetwerken.

De radioamateurs kunnen dus een heel grote toegevoegde waarde vormen. Het zijn vaak zelf specialisten op gebied van telecommunicatie met grote kennis van zowel eenvoudige als de meest moderne technische mogelijkheden. Ook beschikken de radioamateurs over veel goede apparatuur en kunnen die op gepaste wijze bedienen.

Deze feiten werden trouwens bewezen bij de scheepsramp voor de kust van Zeebrugge in 1987 toen de Herald of Free Interprise kapseisde. Het waren toen Belgische radioamateurs die de falende verbindingen van het Rode Kruis vervingen. Bij de Tsunami in Thailand 2004. Ook hier waren het radioamateurs, zowel Thaise als buitenlandse radioamateurs wonende in Thailand die mee hielpen bij het opzetten van een tijdelijk noodnet.

Nu terug naar de komende conferentie. De deelname staat open voor ALLE radiozendamateurs uit ALLE landen. Ook uit de landen welke geen bilaterale radio overeenkomst hebben met Thailand zijn welkom. De deelname is gratis maar kan enkel na inschrijving of op uitnodiging (inschrijving via de RAST website:  www.qsl.net/rast). De deelnemers worden, op basis van vol pension, ondergebracht in het ARI Hotel, nabij het NBTC gebouw en is ook gratis. Reeds verschillende landen hebben ingetekend en sturen een afvaardiging. Dit zijn voornamelijk landen uit Azië. Er zijn ook reeds verschillende inschrijvingen van buitenlandse, in Thailand wonende radioamateurs, waaronder Amerikanen en Skandinaven.

Een goede maand geleden, bij de vernieuwing van zijn Thaise licentie, werd aan Lung addie gevraagd of hij geïnteresseerd was in dit evenement en indien ja, hij een beschrijving kon maken van zijn eventuele ervaring in het opzetten van zo een noodnet in zijn thuisland. Lung addie was in België meer dan 20 jaar Sectievoorzitter en 5 jaar provinciaal voorzitter van de UBA sectie GBN en de provincie Oost Vlaanderen. Elk jaar nam zijn sectie, onder zijn organisatie, deel aan de velddag oefeningen. Ook als professioneel radioman kan hij wel steunen op een redelijk te noemen ervaring. Lung addie kreeg dan ook een uitnodiging om deel te nemen en het verzorgen van een spreekbeurt op deze conferentie. Hij beschouwt dit wel als een hele eer en waardering zijn ervaring en kennis te mogen delen met radioamateurs uit verschillende landen.

Wordt vervolgd na de conferentie met een verslag ervan.

No votes yet.
Please wait...

Er zijn geen reacties mogelijk.


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website