De minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, heeft de schriftelijke vragen van kamerlid Piri (PvdA) over de lange wachttijden bij het aanvragen van een Schengenvisum voor Nederland, beantwoord in een brief.

Deze vragen werden ingezonden op 28 juni 2022 met kenmerk 2022Z13323.

Vraag 1

Zijn er signalen bij u bekend dat het met regelmaat vier tot zes maanden duurt voor mensen uit zowel Suriname als Marokko om een Schengenvisum voor kort verblijf in Nederland te kunnen verkrijgen?

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Op de website staat vermeld dat aanvragers binnen 15 kalenderdagen weten of zij het visum krijgen, en dat dit bij uitzondering kan uitlopen tot 45 dagen. Hoe verklaart u dat in veel gevallen de standaardtermijnen niet worden nageleefd?

Antwoord

De Coronapandemie heeft ertoe geleid dat reisbewegingen en daarmee Schengen-visumaanvragen vrijwel stil vielen. Tijdens deze ‘visumdip’ is de besliscapaciteit bij het ministerie van Buitenlandse Zaken tijdelijk afgeschaald. Het ministerie bevindt zich in een herstartfase van het visumproces en werkt er aan de besliscapaciteit op te voeren naar het pre-Corona niveau. Door de snelle toename van aanvragen van personen die naar Nederland willen reizen, is de vraag naar visa momenteel groter dan de besliscapaciteit. Daarom is noodgedwongen besloten op sommige locaties een vastgesteld (maximum) aantal visumaanvragen in te nemen. Hierdoor ontstaan in sommige landen, waaronder in Suriname en Marokko, helaas langere wachttijden dan de standaard termijn van twee weken voor het indienen van een visumaanvraag. De innamecapaciteit wordt regelmatig verhoogd naarmate de besliscapaciteit toeneemt. Meerdere Schengenlanden kampen met vergelijkbare uitdagingen om de verwerkingscapaciteit van visumaanvragen op te voeren.

De 15 kalenderdagen waarnaar in de vraag wordt verwezen, betreft de behandeltermijn van de visumaanvraag nadat deze door de aanvrager is ingediend. Deze behandeltermijnen worden in het merendeel van de ingediende visumaanvragen niet overschreden.

Vraag 3

Bent u zich gezien de nauwe banden met zowel Suriname als Marokko ervan bewust dat de langzame afhandeling van visumaanvragen grote gevolgen heeft de aanvragers, zodat zij niet aanwezig kunnen zijn bij familieaangelegenheden als verjaardagen of het afscheid nemen van dierbaren?

Antwoord

Het ministerie betreurt het ongemak en de teleurstelling die dit kan veroorzaken en voert daarom de besliscapaciteit zo snel mogelijk op.

Vraag 4

Hoe reflecteert u in dit licht op de samenwerking met VFS Global?

Antwoord

De wachttijden worden niet veroorzaakt door VFS Global, maar door capaciteit op het ministerie en het besluit om in sommige landen een vastgesteld aantal visumaanvragen in te nemen.

Vraag 5

Zijn er naast Suriname en Marokko meerdere landen bij u bekend waar het probleem van lange wachttijden speelt? Zo ja, welke landen betreft dit?

Antwoord

Ja, dit probleem doet zich in meerdere ‘hoog volume’ landen voor, zoals India, Filipijnen, Thailand, Vietnam, Iran, Algerije en Pakistan.

Vraag 6

Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de wachttijden voor het aanvragen van een visum vanuit Suriname en Marokko op korte termijn afneemt?

Antwoord

Herstart van het visumproces is een belangrijke prioriteit voor het ministerie. Om in de aanvraagbehoefte te voorzien, is het ministerie bezig om de personele behandelcapaciteit op te voeren door de werving van nieuwe medewerkers en de doorontwikkeling van digitale systemen. De krapte op de arbeidsmarkt en de opleiding van nieuwe medewerkers zijn daarbij uitdagingen, waardoor dit helaas langer duurt dan gehoopt. Het streven is dat de Schengenvisumverlening eind dit jaar 80% bedraagt van de productie in het pre-Covid jaar 2019, waarmee visumaanvragers in staat worden gesteld hun visumaanvraag weer binnen de geldende termijn te kunnen indienen. Daarbij zal met voorrang gekeken worden naar de landen waar dit tot bijzondere knelpunten leidt, zoals Suriname.

1) Via eigen informatie verkregen.

Bron: Tweede Kamer – https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022D30960&did=2022D30960

Rating: 5.00/5. From 5 votes.
Please wait...

18 reacties op “Minister Hoekstra beantwoordt vragen over lange wachttijden bij aanvraag Schengenvisum voor Nederland”

 1. Rob V. zegt op

  Dit is ronduit belachelijk! Omdat het ministerie tijdens de pandemie een groot deel van de beslisambtenaren heeft laten afvloeien werkt men nu dus met veel minder mensen dan voor de pandemie (men hoopt eind dit jaar weer op 80% te zitten). Met een half personeelsbestand ga je de deadlines natuurlijk niet halen en daarom is er een quotum ingesteld op bepaalde landen (waaronder Thailand). Dan hinder je dus moedwillig de mogelijkheid tot het maken van een afspraak, zodat de aanvragen die wel in ontvangst worden genomen binnen de termijn van 15 kalenderdagen (artikel 23 van de Europese Visum Code).

  Maar ben overtreed dan nog steeds artikel 9! Deze stelt immers in lid 2 dat “De wachttijd tot de afspraak bedraagt in de regel ten hoogste twee weken, te rekenen van de datum waarop om de afspraak is verzocht.” . En een uitvaart zou men ook niet mogen missen want lid 3 stelt dat ” In gemotiveerde spoedeisende gevallen kan het consulaat aanvragers toestaan hun aanvraag zonder afspraak in te dienen of vindt de afspraak onmiddellijk plaats.”

  Met de gang van zaken steekt BuZa hier mensen die naar Nederland willen inreizen een stok tussen de wielen. “wacht u maar tot er een afspraak vrijkomt, maar daar hebben we bewust een grens opgezet en nee dat hebben we niet publiek gemaakt op onze websites” . Dat zou ook nog eens een overtreding van artikel 47 kunnen zijn, waarin de lidstaat verplicht is om correcte (alle relevante) informatievoorziening te leveren.

  Transparante en zo volledig mogelijke informatievoorziening is hier duidelijk geen spraken van. Het minste wat BuZa zou moeten doen is mijn inziens:
  – openbaar kenbaar maken via de bekende kanalen dat er een quotum is
  – beamen dat daardoor het maken van een afspraak binnen 2 weken (artikel 9) niet altijd mogelijk is
  – dat bij spoed men zeker contact moet zoeken met de ambassade en men dan buiten VFS om terecht kan.
  – voor excuses koop je als reiziger niks als je daardoor je vakantie, verjaardag, huwelijk, ziekenbezoek, zakenreis of wat ook in het water ziet vallen. Enige tegemoetkoming aan benadeelden zal wel niet gebeuren….

  Kortom: een schande.

  • Ger-Korat zegt op

   Beste Rob, er is toch duidelijk sprake van overmacht want immers er is in vele sectoren een tekort aan personeel zoals op Schiphol, in de horeca, bij treinvervoer en diverse bedrijfstakken. Beetje nuance in je verhaal is wel op zijn plaats want waar moet de minister de mensen vandaan halen als die er niet zijn, in vele sectoren heeft men personeel en activiteiten afgeschaald of is het omgekeerde gebeurd zoals bij de GGD, de bouwmarkten, bouw en supermarkten. Als de burger ambtenarenpersoneel betaalt welke niets zou doen zou het ook niet goed zijn want verspilling van overheidsgelden; in zoverre heeft men juist gehandeld En nu de vraag naar visums aantrekt heeft men weer meer personeel nodig, wat er niet zo maar is, niet belachelijk noemen zoals jij in je betoog begint. Alles valt in Nederland onder redelijkheid en billijkheid, ook wetten en regeltjes en dat er dan niet aan voldaan kan worden is overmacht, in dit geval.
   Voor de rest kan ik me wel in je verhaal vinden.

   • TheoB zegt op

    Ik vind dat er geen sprake is van overmacht Ger-Korat.
    Begin van dit jaar was al duidelijk dat de reisbeperkingen versoepeld zouden worden. Als BuZa toen bij het werven had gemerkt dat er onvoldoende reacties binnenkwamen had ze de aangeboden salarissen (aanzienlijk) kunnen verhogen.

    Wat BuZa ook had/zou kunnen doen is de beslisambtenaren de opdracht geven om alle visumaanvragen dan wel alleen die voor bezoek aan familie of vrienden voorlopig te beoordelen als een aanvraag volgens de ‘EU-route’ (visumaanvrager en referent verblijven hoofdzakelijk in Schengenland anders dan het land van referent). Dat scheelt al een heleboel tijd.

    Ik vind het schandalig dat er quota worden gehanteerd en daarmee moedwillig Artikel 9 van EU-verordening Nr. 810/2009 (max. 2 weken wachten voor afspraak bij VFS) aan de laars wordt gelapt.

   • Jos K zegt op

    Belasting betalen valt niet onder redelijkheid en billijkheid.
    Ondernemers die te laat betalen zijn de pineut, ook in coronatijd.

    Groet,
    Jos K.

    • Ger-Korat zegt op

     Juist in coronatijd zijn ondernemers van overheidswege met allerlei regelingen geholpen, daarom ging er ook bijna geen 1 failliet. Denk aan uitstel van alle te betalen belastingen voor een periode van 2 jaar welke pas na 31 maart 2022 dient te worden betaald met een mogelijkheid dit over 5 jaar te spreiden. Denk aan de ruime subsidieregelingen, denk aan gratis geld voor het wegvallen van inkomen voor zelfstandigen. Kom zeg, vertel geen onwaarheden,de ondernemers zijn juist wel geholpen. Ik spreek hier als ondernemer.

   • peter zegt op

    Je hebt waarschijnlijk geen idee hoe de overheid continu geld verspilt.
    Men koopt 2 bootjes kosten 1 miljoen !, voldoen niet, dat moet toch wel een kluns zijn die het bestelde. Worden te koop aangeboden voor 75 keuro, niet verkocht. Waar ze nu zijn?
    Iets groter miljoenen naar Clinton fonds, welke fonds gebruikte voor trouwerij dochter.
    Een zangeresje krijgt 100 miljoen.
    de Freya trein, 300 miljoen euro foetsie.
    Software ontwikkeling, niet dus, gestopt project, verlies 300 miljoen. En zal toch weer een keer moeten gaan lopen, omdat het er moet komen. Weer opnieuw dus.
    80 (zal oplopen) miljoen voor 2 schilderijtjes en later voor nog 1 , voor 150 miljoen.
    Terwijl iedereen wordt aangezet langer te blijven werken, worden ambtenaren de kans gegeven om vervroegd met pensioen te gaan. Geweldige actie wat de staat minimaal 700 miljoen kost.
    Grote klapper, Betuwe lijn. Was geraamd op 3.5 miljard GULDEN. Een laatste keer hoorde ik, dat er al 6 miljard EURO in zat en de lijn 100-den miljoenen verlies /jaar lijdt. Ten tijde van de uitspraak van 6 miljard euro, moest nog het gehele veiligheid systeem worden aangepast.
    Zo maar een kleine greep uit de verspillingen. Er zijn er nog veel meer.

    Denk je nu echt dat een Wopke het belangrijk vindt de vergunning aanvragen beter te doen regelen? Echt niet.
    Talloze ondernemers zijn absoluut niet geholpen door de overheid en moesten zichzelf maar zien te redden. Ja, geholpen richting afgrond.
    Weet je dat de CEO van KLM/AirFrance maar 900000 euro/jaar krijgt, buiten een bonus dan van 3.4 miljoen Euro. De mensen, welke er voor zorgen dat je kan gaan vliegen, de laders, krijgen pak weg 13 euro/uur. Nu is pas besloten om maar weer 200 miljoen in KLM te doen en wat levert dat voor de laders op? Nada.
    Overmacht, amh, gewoon werk niet goed uitvoeren en andere zaken voorop stellen, verkwisting.

  • Rini zegt op

   Kan dit enkel beamen en vanuit BZ in Den Haag werd mij ronduit te verstaan gegeven door de ambtenaar die ik sprak, dat het ‘een puinhoop is’ bij hen. Wilde via de ‘normale’ procedure mijn vriendin over laten komen omdat mijn moeder stervende was. Alleen het maken van een afspraak via het reguliere kanaal van de ambassade in BKK duurde al minimaal 6 weken en daarna moest eea dan nog worden behandeld in Den Haag ‘Uitzonderingen waren helaas niet mogelijk’.Vervolgens heeft mijn vriendin zelf haar ‘kanalen’ ingeschakeld. Kostte wat, maar binnen 2 weken was alles rond en heeft ze vorige week kennis kunnen maken met mijn moeder, die vervolgens is overleden. Ben erg blij dat ze elkaar hebben gezien en gesproken, maar zou graag van Hoekstra horen hoe dit dan mogelijk is??

 2. RichardJ zegt op

  Beste Ger,

  Sorry, ik denk dat jouw vergelijking geen hout snijdt.

  Mijn inschatting is dat tijdens de corona-periode er geen enkele ambtenaar ontslagen is vanwege een verminderd werkvolume, in dit geval een verminderd aantal visumaanvragen. Afschalen betekent hoogstens dat overtollige ambtenaren binnen de dienst herplaatst zijn naar andere taken. Dus deze ambtenaren zijn niet weg uit de organisatie. En deze zouden nu gewoon teruggeplaatst moeten worden naar hun oude taken. In principe zou je dus binnen no-time weer terug kunnen opschalen mits je als bestuurder hier voldoende prioriteit aan geeft.

  Bij Schiphol, horeca etc is de situatie geheel anders. Hier betekende afschalen meestal het zo veel mogelijk ontslaan van overtollige werknemers. De personen die werkloos geraakt zijn, hebben inmiddels elders emplooi gevonden. En de meesten hebben nu geen zin om weer terug te keren naar hun oude werkgevers. Weer terug opschalen blijkt hier een heel wat lastiger exercitie.

 3. Christian zegt op

  Indien er overmacht is, waarom laten ze tijdelijk het consulaat niet mee beslissen ?
  Indien wij onze belastingen of zo te laat indienen, dan moeten we extra betalen, Als iemand zijn vlucht mist wegens laattijdig leveren van de visa, dan zou de regering ook een schadevergoeding moeten uitkeren, niet ?
  eens zien hoe snel het probleem da is opgelost.

 4. Tino Kuis zegt op

  Op 29 juli heeft de vriendin van mijn zoon een afspraak bij VFS Global. Ze willen begin september naar Nederland reizen. Ik heb mijn zoon al drie jaar niet ontmoet. Heeft iemand een netwerk op BuZa?

  • Prawo zegt op

   Zorg er echt voor dat haar visumaanvraag piekfijn in orde is. Dan komt het wel goed en is er ook een goede basis gelegd als bij een afwijzing in bezwaar moet worden gegaan.
   Doe er een overzicht bij wat ze allemaal gaan doen.
   Plan een reis naar andere EU-lidstaten voor uw zoon en zijn vriendin samen en voeg daar bewijs van bij.
   Laat zij er ook bewijs bij doen hoe lang zij en uw zoon al samenwonen.

 5. Henken zegt op

  Dit zijn van die berichten waar mijn hart weer een beetje van op hol slaat… Twee jaar geleden zou mijn vriendin voor de eerste keer naar ons landje komen om mijn familie en vrienden te ontmoeten. Het welbekende virus gooide helaas onze plannen in de war. Nu zouden we graag komend voorjaar weer een poging willen wagen maar de uitdaging lijkt me nu alweer bijzonder groot… Dertien winters lang verblijf ik nu zonder (relatief) enige moeite zo’n 100 dagen bij mijn lief en haar familie in het prachtige land waar ik me zo welkom voel en geaccepteerd. Omgekeerd haar hier een paar weekjes hier in Nederland te laten verblijven blijkt echter een behoorlijk grote uitdaging helaas… Valt niet mee om proberen uit te leggen aan vrienden en familie, hier in Holland en thuis in Thailand!

  • Prawo zegt op

   Mijn advies: begin een half jaar voor uw geplande reis met de visumaanvraag.
   Vul in ieder geval in dat een visum voor meerdere reizen gewenst is.
   Doe er een briefje bij waarin u vraagt het visum meerdere jaren geldig te laten zijn (maximaal 5 en afhankelijk van de resterende geldigheidsduur van het paspoort).

 6. Joop zegt op

  Waarde Ger-Korat,
  Dat slaat echt nergens op wat jij schrijft. Er zijn echt geen ambtenaren ontslagen tijdens de pandemie; men had moeten begrijpen dat de vraag weer zou aantrekken en daar dus op moeten anticiperen. Er is dus gewoon sprake van wanbeleid en Rob V. heeft dus volkomen gelijk met zijn stevige kritiek. Wat jij overmacht noemt is gewoon onkunde en slecht beleid.

  • thailand John zegt op

   Ben het volledig eens waarde Ger-Korat. Burocratie ten top en Minister Wopke Hoekstra zou er gewoon voor moeten zorgen dat aanvragen gewoon binnen de wettelijk gestelde termijn moeten worden afgehandeld. Zo niet dan gewoon verplicht aan het verzoek van aanvrager/ster voldoen.

 7. chris zegt op

  Laten we even aannemen dat het probleem van de wachttijden voor een Schengen-visum vooral of uitsluitend worden veroorzaakt door een gebrek aan (deskundig,getraind) ambtelijk personeel.
  Hoe kan de huidige wachttijd worden verkort terwijl er toch evenveel aanvragen worden behandeld? Daarvoor zijn een aantal mogelijkheden. Ik zal meneer Hoekstra een handje helpen ervan uitgaande dat er nu 4% van de aanvragen worden geweigerd (een kleine hoeveelheid,naar mijn mening) en dat men – zoals tevoren – elke aanvraag bestudeert en afweegt (vanwege de zorgvuldigheid). Ik kan me niet voorstellen dat op basis van hat aantal afwijzingen (en naderhand toewijzingen als de aanvrager een advocat inhuurt) een tamelijk nauwkeuige analyse kan worden gemaakt van de verschillen tussen toegekende en afgewezen aanvragen. (en zogenoemd afwijzingsprofiel) Met deze kenmerken kan men de huidige situatie benaderen en het aantal aanvragen indelen naar categorieen. De aanvragen die in de categorie vallen die eigenlijk nooit worden afgewezen krijgen meteen een stempel. De aanvragen die op basis van bepaalde kenmerken (terecht) worden afgewezen krijgen nu ook meteen 0 op het request. Kost nauwelijks tijd. 4% wordt nu ook afgewezen, 80 % wordt per definite toegewezen en de overblijvende deskundige ambtenaren kunnen dan hun tanden stukbijten op 16 % van de aanvragen. (en niet op 96% zoals vroeger).
  Voorbeelden:
  Thaise burgers die voor de zoveelste keer naar Nederland reizen: automatisch toekennen
  Thaise burgers die naar Nederland reizen om Thaise familieleden te bezoeken: automatisch toekennen
  Thaise mensen met een buitenlandse partner die bij hen in Thailand leeft: automatisch toekennen
  Thaise mensen die getrouwd zijn met een Nederlander die in Nederland leeft: automatisch toekennen.

  • Giani zegt op

   Volledig mee eens,
   Een Visa toekennen hoeft maar 15 min. te duren:
   >controle pasport
   >reden en duurtijd
   >financiele capaciteit/borgstelling
   >geen criminele achtergrond

   bij OK direct afvinken vestegingsgevaar:
   (ander verhaal, maar dat overkwam mij tewijl ik wettelijk getrouwd was en mijn vrouw 8 maand zwanger was van mijn kind!!( 2x afgewezen, dan toch ok gekomen na dure advocaat!))

   Het echt niet normaal dat er zoveel tijd overgaat en dat mensen in die tijd onzeker zijn en niets kunnen plannen.

 8. william zegt op

  Suriname en Marokko en andere ‘hoog volume’ landen, zoals India, Filipijnen, Thailand, Vietnam, Iran, Algerije en Pakistan zou er dan moeten staan, beste chris.
  Zouden niet veel meer dan eenvoudige controles moeten zijn bij een Ambassade.
  Die enkeling die de boel in de maling neemt weegt niet op tegen deze manier van werken.
  Dertig dagen stempel en klaar.
  Om de Heer Kuis nog gelukkig te maken ook kinderen in het oude woonland mogen een vakantie boeken met stempel voor dertig dagen richting Papa.

  Mijn vrouw wil alleen naar Nederland wonen kinderen van haar.
  Reden ze is Oma geworden.

  Zeven jaar in Nederland gewoond en gewerkt.
  Krijgt dus T.z.t. een klein pensioen uit Nederland.
  Heeft nog steeds een burgerservicenummer.
  Een eigen bankrekening.
  Is getrouwd volgens de Nederlandse wet.[met mij]
  Zou niet meer als normaal zijn vakantie in het oude woonland.

  Resultaat hoef ik hier niet toe te lichten [kan nog even aanlopen neeeeee wij weigeren niets het duurt iets langer dat is alles, druk druk druk]


Laat een reactie achter

Thailandblog.nl gebruikt cookies

Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we je instellingen onthouden, jou een persoonlijk aanbod doen en help je ons de kwaliteit van de website te verbeteren. Lees meer

Ja, ik wil een goede website